Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control"

Transcriptie

1 Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control

2 Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen

3 Huidige leningenportefeuille (x 1 miljoen) Mutatie Opgenomen leningen (lang) Waarvan: Verstrekte leningen aan derden (lang) Netto opgenomen leningen (lang) voor eigen financiering Opgenomen kasgeldleningen Netto opgenomen leningen (lang + kasgeld)

4 x 1 miljoen Historie Bron: Rapport Financiën Helder en op orde (2013) reserves, activa en schulden reserves activa/bezit bruto schuld: lang + kort netto schuld: lang + kort - tegoeden

5 Totaalfinanciering We tellen dagelijks alle inkomsten- en uitgavenstromen bij elkaar voordat we de geld- en kapitaalmarkt op gaan. Voorbeeld: Bijv. 8 januari personeelskosten 10 subsidies 20 onderhoud openbare ruimte 5 Uitgaven Inkomsten algemene uitkering 20 Totaal per saldo lenen 15 Bijv. 12 juli personeelskosten 10 subsidies 20 Uitgaven Inkomsten btwcompensatiefonds 30 algemene uitkering 20 Totaal per saldo aflossen 20

6 Actuele rentekosten x 1 miljoen Bedrag Gemiddelde rente % Werkelijke rentekosten Netto langlopende leningen 308 2,5% 7,6 Kortlopende leningen 93 0,2% 0,2 Totaal 7,8 De rentekosten zijn structureel gedekt in de begroting. Rentedruk is minder dan 1% van begrotingstotaal.

7 rente% Marktrente: historisch laag 4 3, 5 3 Ontwikkeling marktrente-curve voor gemeenten jan 2014 aug 2014 dec , 5 2 1, 5 1 0, looptijd lening in jaren Marktrente voor een lening van 1 jaar: 0,19% Marktrente voor een lening van 10 jaar: 1,19%

8 Normenkader van gemeente Eindhoven Medio 2013 introductie: Sturen met normen 4 Domeinen Indicatoren: hulpmiddel om beslissingen te nemen

9 Normenkader en indicatoren Stabiliteit: Structureel sluitende begroting Flexibiliteit: Kapitaallastennorm Weerbaarheid: Weerstandsvermogen Wettelijke kaders: kasgeldlimiet en renterisiconorm

10 Structureel sluitende begroting Structurele lasten gedekt door structurele baten Provincie houdt toezicht Brief: beoordeling begroting 2015

11 Kapitaallastennorm Definitie kapitaallastennorm = rente en afschrijving exploitatie uitgaven Norm <7% Begroting 2015 Rente en afschrijving Totaal uitgaven Kapitaallasten% 6,7% 58 miljoen 870 miljoen Jaarlijks ontstaat ruimte in kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen door dalende rentecomponent: - Afschrijving: lineair => jaarlijks gelijk - Rente: berekend over restant boekwaarde en neemt elk jaar af Kapitaallasten investering in 10 jaar

12 Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen = buffer voor risico s en onvoorziene omstandigheden. Norm voor minimaal benodigd weerstandsvermogen: 10% van begrotingstotaal Aansluiting gezocht bij de definitie van de adviescommissie VNG Takenpakket gemeente groter in 2015 door decentralisaties minimaal vereist weerstandsvermogen is in lijn toegenomen van 80,6 miljoen in 2014 naar 87,0 miljoen in 2015.

13 Wettelijke kaders Kasgeldlimiet = maximum aan netto kortlopende leningen 8,5% van begrotingstotaal 2014: 64 miljoen 2015: 74 miljoen Overschrijding maximaal 3 kwartalen; daarna verplicht omzetten naar lange leningen. Verwachting: overschrijding kasgeldlimiet in 1 e kwartaal 2015 in de loop van 2015 dus weer lang lenen! Renterisiconorm = maximum aan aflossingen (die geherfinancierd moeten worden) per jaar 20% van begrotingstotaal 2014: 152 miljoen 2015: 174 miljoen Herfinancieringen in begroting 2015: 47 miljoen

14 Mln Euro Kasgeldlimiet in de praktijk Beleid: kasgeldlimiet zo goed mogelijk benutten vanwege de lage korte rente Kasgeldlimiet en ontwikkeling gemiddelde vlottende schuld realisatie gemidd. vlottende schuld aangetrokken lange financiering kasgeldlimiet 0 1ekw ekw ekw e kw ekw ekw ekw e kw ekw ekw ekw e kw ekw 2015 kasgeldlimiet ekw ekw e kw 2015 kwartalen

15 miljoen EUR Renterisiconorm in de praktijk Beleid: evenwicht tussen enerzijds renterisico bij herfinanciering en anderzijds een lage te betalen rente: - Maximaal 50 miljoen herfinanciering per jaar om renterisico te beperken. - Looptijd nieuwe leningen tussen 5 en 10 jaar om optimaal gebruik te maken van rentestructuur Vervalkalender aflossingen vrijval beleggingen herfinanciering

16 Beheersmaatregelen: Spelregels lenen

17 Schuldpositie landelijk VNG: jaarlijks publicatie over de schuldpositie van gemeenten Bron VNG 24/9/2014 Netto schuld als % begrotingstotaal (inkomsten) Netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen als % begrotingstotaal Landelijk gemiddelde 79% 63% Eindhoven 59% 50%

18 Beheersing Liquiditeitsprognose: meerjarig en op dagbasis Monitoren renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening Volgen van spelregels t.a.v. lenen: we lenen in principe alleen voor investeringen die leiden tot een toename van ons bezit

19 Constateringen van derden Provincie Noord-Brabant is toezichthouder - Structureel sluitende begroting - Kasgeldlimiet en renterisiconorm Accountant - Goedkeurende verklaring over Interim rapportage 2014

20

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Schatkistbankieren BZK Regiodagen juni 2014 Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Inhoud Introductie Agentschap 1. Terugblik invoering 2. Resultaat 2013 3. Werking schatkistbankieren

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Hoe realiseren we samen optimale financiering?

Hoe realiseren we samen optimale financiering? Hoe realiseren we samen optimale financiering? Welke hobbels met betrekking tot financiering komen jullie tegen? Visie op financiering januari/februari 2015 2 De thema s van vandaag Waarom optimale financiering

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22 066 Financiering van de Nederlandse Staatsschuld Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet : De risico s van consumptief De laatste jaren is de rente wereldwijd relatief laag. Dit heeft bijgedragen aan vermogensprijsstijgingen en een snelle groei. Tegelijkertijd is het aantal mensen met probleemschulden

Nadere informatie