STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1

2 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Introductie Stroeve Beheerd Beleggen De twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen, Groei en Behoud, bieden in combinatie op eenvoudige wijze en tegen lage kosten toegang tot alle beleggingsmogelijkheden. Stroeve & Lemberger en het FundShare-platform Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare SBB Groei en FundShare SBB Behoud, staat het eigen beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer centraal. Met FundShare ( heeft Stroeve & Lemberger een platform en een partner gevonden om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en dat de nieuwe fondsen volledig transparant zijn. Stroeve & Lemberger heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. Stroeve & Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. Op de website van treft u bij Stroeve Beheerd Beleggen alle informatie aan over de 2 nieuwe fondsen. Dat betreft de prospectus, de Factsheet en de Essentiele Beleggers Informatie. Fondsnaam ISIN-nummer Minimale inleg FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Groei NL Geen FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud NL Geen Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzicht van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen eerder genoegen nemen met het lagere rendement, dan dat wij met een keuze voor riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of met obligaties uit de Emerging Markets een hoog rendement najagen. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Het juist risicoprofiel Met de twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen kan door een combinatie van de fondsen Groei en Behoud ieder gewenst risicoprofiel worden gekozen. Beleggen in aandelen is vooral vragen stellen Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer belegt in aandelen waarvan wij menen dat de intrinsieke waarde hoger ligt dan de beurswaarde en de aandelenselectie is dan ook voornamelijk gebaseerd op de value -aanpak. Bij de selectie wordt uitgebreid gekeken naar de karakteristieken van de onderne- 2

3 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 ming en van de bedrijfstak waarin de onderneming actief is om te beoordelen of het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van lange termijn trends. Om een perspectief op de waardering en het potentiële rendement vast te stellen, maken we gebruik van kwantitatieve modellen, gebaseerd op gemiddelde winst- en dividendtaxaties van beleggingsanalisten en op trends in earnings revisions (aanpassingen van taxaties) en bepalen we zelfstandig koersdoelen. Modellen spelen een belangrijke rol bij de oordeelsvorming, om een gestructureerde, gedisciplineerde manier van denken te hebben, maar bij het beleggingsbeleid zijn ze niet allesbepalend. Er wordt ook gekeken naar sterk afwijkende individuele taxaties. Bij de interpretatie van de modelresultaten worden dan ook nog vele vragen gesteld en vaak worden ook alternatieven doorgerekend. Wat zijn de bepalende factoren, de triggers voor de prestaties van de onderneming? Gaan de analisten bij hun winsttaxaties uit van realistische scenario s voor de komende twee jaar? Wat is de trend van de winsttaxaties, worden deze naar beneden of naar boven bijgesteld? Wat is de ervaring met recente kwartaal- of halfjaarresultaten? Waren er positieve, of juist negatieve afwijkingen in de resultaten van de prognoses van analisten? Welke trackrecord heeft de onderneming bij het uitkeren van dividenden? Is het dividendbeleid houdbaar? Voor de langere termijn menen wij dat analisten doorgaans de huidige trends teveel extrapoleren, of te optimistisch zijn. In onze modellen gaan wij daarom in de meeste gevallen uit van meer voorzichtige groeiramingen. Daarmee wordt een veiligheidsmarge voor onzekerheden ingebouwd. Indien een aandeel, ondanks die lagere voorzichtige groeivoeten, in onze kwantitatieve modellen een gunstig rendementspotentieel biedt, dan wordt het aandeel nader onder de loep genomen en worden individuele researchrapporten bestudeerd van beleggingsanalisten van verschillende internationale effectenhuizen. Stroeve & Lemberger heeft toegang tot de research van veel Amerikaanse en Europese instellingen. Wij menen dat markten en individuele vermogenstitels zoals aandelen, niet altijd juist geprijsd zijn, dus over- of ondergewaardeerd kunnen zijn. Deze over- of onderwaardering komt voor omdat beleggers niet altijd, niet in alle omstandigheden, rationele afwegingen maken en ook het marktsentiment vaak een belangrijke rol speelt. Zeker in de in de chaotische en turbulente marktomstandigheden van de laatste jaren is het zeer moeilijk voorstelbaar dat markten en individuele vermogenstitels zoals aandelen, altijd juist geprijsd zouden zijn, dus niet over- of ondergewaardeerd kunnen zijn. Omdat veel beleggers in paniek of onder druk van toezichthouders hun aandelen hebben verkocht, zijn veel aandelen zeer waarschijnlijk niet juist gewaardeerd (en zeer waarschijnlijk ondergewaardeerd). Indien marktprijzen op enig moment niet het resultaat van zijn van rationele afwegingen, maar sterk worden gedomineerd door het (negatieve) marktsentiment, dan zijn er juist op dat moment goede mogelijkheden voor actieve managers. Chaos creëert value, omdat een actieve manager de inefficiëntie kan benutten. Beleggingsfondsen: actief of passief? Bij beleggingen in Emerging Markets en grondstoffen kiezen we voor een fondsbenadering, om daarbij gebruik te kunnen maken van specifieke en lokale kennis, die voor deze markten van groot belang is. Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt steeds afgewogen of voor de specifieke deelmarkten de fondsmanager actief waarde kan toevoegen ten opzichte van de index, of dat beter gekozen kan worden voor passieve beleggingfondsen (mandjes, of zogenaamde ETF s). Actief beleggen betekent dat een belegger met zijn visie op risico en rendement actief van een index afwijkt om te proberen een extra rendement ( alpha ) te behalen ten opzichte van een index, zoals de MSCI Europa of MSCI USA. Bij passief beleggen kiest een belegger of fondsbeheerder voor het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een bepaalde index, het tracken van een index, waardoor het rendement niet veel zal afwijken van de index. De kosten van passief beleggen of trackers zijn over het algemeen lager dan de kosten van actief beleggen. Bij een keuze voor actieve fondsen kiest Stroeve & Lemberger steeds meer nadrukkelijk voor fondsmanagers met een hoge active share en hogere tracking-error, wat wil zeggen dat gekozen wordt voor fondsmanagers die daadwerkelijk met hun visie en keuze van de beleggingen afwijken van de index en dus niet voor managers die in de praktijk toch index huggers zijn, dicht bij de index blijven, maar wel hoge beheerkosten in rekening brengen, terwijl de kans op een hoger rendement dan de index ( alpha ) gering is. In het algemeen geldt voor aandelenmarkten dat hoe inefficiënter de prijsvorming, hoe beter actief beheer in potentie is. Een vermogensbeheerder die automatisch kiest voor trackers weet waarschijnlijk niet welke markten beter wel en welke beter niet met trackers kunnen worden gevolgd, of heeft de kennis niet de juiste actieve beheerders te kiezen. Een automatische keuze voor actief, dan wel passief beleggen is in ieder geval geen goede keuze. Een belegger dient altijd te weten waarin hij belegt. Bij de beoordeling van actieve fondsen wordt uitgebreid gekeken naar de trackrecord van de fondsmanagers, de informatievoorziening door het fonds en de kwaliteit en consistentie van de geselecteerde portefeuilles van die fondsmanagers, waarbij we rechtstreeks contact hebben met de betreffende fondsmanagers en ook beoordelingen van derden zoals Standard & Poor s, Lipper en Morningstar betrekken. 3

4 Visie op de markten en te verwachten beleggingsbeleid De markten Het afgelopen kwartaal is het vertrouwen en het optimisme op de financiële markten teruggekeerd, vooral naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Centrale Bank President, Mario Draghi. Daaruit bleek dat de centrale bank bereid was ver te gaan om de stabiliteit in de eurozone te herstellen. De financiële markten liepen vervolgens in de zomer vooruit op de feitelijk aankondiging van de beleidsmaatregelen, die begin september ook daadwerkelijk kwam. In Europa stegen de aandelenmarkten tussen medio juni en medio september met meer dan 15%, nadat zij overigens in het tweede kwartaal een forse veer hadden moeten laten. Amerikaanse beursindices bereikten nieuwe hoogtepunten en kwamen terug op het peil van eind Eind september waren de financiële markten opnieuw wat meer nerveus, en daardoor meer volatiel, maar over het gehele kwartaal presteerden aandelenmarkten zeer positief. Zo nam de Amerikaanse aandelenindex S&P 500 in het derde kwartaal met 5,9 procent toe waardoor de index dit jaar al met 17 procent is gestegen en deze index zelfs het hoogste niveau van de afgelopen 5 jaar behaalde. Europese aandelen, en met name die in de Eurozone, presteerden in het derde kwartaal sterk, zodat daarmee de dip in het tweede kwartaal werd goedgemaakt. Europese aandelen, gemeten met de MSCI Europe, behaalden een rendement van 7,2 procent, tegen 13,2 procent sinds het begin van dit jaar. Aandelen in de Eurozone behaalden in het derde kwartaal een rendement van 8,4 procent, tegen 12,6 procent dit jaar. Met name financiële waarden (banken, verzekeraars) en aandelen uit de energiesector presteerden sterk, terwijl industriële waarden en aandelen uit de telecomsector en nutsbedrijven achterbleven. Aandelen uit de groeilanden, Emerging Markets, behaalden ook in het derde kwartaal, gemeten in euro s, ook goede resultaten, namelijk 6,3 procent, tegen 12,7 procent voor het gehele jaar. De euro steeg per saldo in het afgelopen kwartaal in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat tot eind juli de euro nog onder druk had gelegen. Eind september was de waarde van de Amerikaanse dollar in euro s ongeveer gelijk aan die van eind De nervositeit op de obligatiemarkten nam duidelijk af. De rente op 10-jarige Spaanse en Italiaanse staatsleningen daalde van tussentijdse hoogtepunten van respectievelijk 7,5% en 7,1% naar circa 5,1% en 5,9%. Het jaar 2012 is tot dusver een uitzonderlijk obligatiejaar. De vlucht naar veilige staatsobligaties in landen als Duitsland en Nederland drukte de rente naar uitzonderlijk lage niveaus. Op last van de toezichthouders moeten veel institutionele beleggers steeds meer in obligaties beleggen. Bedrijfs- en bankobligaties vormden derhalve voor velen een aantrekkelijk alternatief, waardoor de risico-opslagen op deze leningen daalden en ook op bedrijfsobligaties forse koerswinsten werden geboekt. Prestaties in Euro's Derde kwartaal Jaar t/m eind sept. Nederlandse staatsleningen 2,42 4,09 Europese staatsleningen in euro's 3,88 8,13 Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) 3,36 6,15 Europese bedrijfsobligaties (*IG) 4,13 8,25 Internationale aandelen (MSCI World) 5,26 13,94 Europese aandelen 7,23 13,27 Aandelen in de eurozone 8,42 12, Aandelenkoersen sinds 1 januari 2007 Amerikaanse aandelen 4,36 14,50 Aandelen Emerging Markets 6,28 12,68 Vastgoed Eurozone (EPRA) 4,85 18,07 Grondstoffen (DJ UBS) 8,17 6,50 * IG = Investment Grade Rente 10-jarige leningen ultimo 2011 eind juni eind sept Nederlandse Staat 2,19 2,10 1,72 Duitsland 1,84 1,58 1,44 Italie 7,03 5,82 5,09 Europa Financials VS Financials Europa Verenigde Staten AEX Spanje 5,17 6,33 5,94 USA 1,90 1,65 1,63 4

5 Draghi verdedigt de euro De ECB kondigde aan bereid te zijn onder voorwaarden onbeperkt kortlopende staatsobligaties (met looptijden tot 3 jaar) van zwakke Euro-landen op te kopen en die mededeling sorteerde effect. Onbeperkt betekent dat de ECB geen aankooplimiet heeft voor de staatsobligaties, maar wij menen wel dat de woorden onbeperkt of ongelimiteerd met een korreltje zout moeten worden genomen. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de mogelijkheden van de ECB om in te grijpen, maar het zou voor de ECB zeer onverstandig zijn deze te noemen. Het doel van de mededelingen van de ECB is de renteontwikkeling van Italië en Spanje te bedwingen en de rente omlaag te stuwen: monetary management by speech. De Nederlandse verkiezingen zijn vanuit Europees financieel perspectief goed verlopen. Het Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft het nieuwe permanente noodfonds ESM en de nieuwe begrotingsregels goedgekeurd. Eigenlijk heeft het noodfonds ESM miljard nodig, viermaal zoveel als waarover het nu beschikt, om grote landen zoals Italië en Spanje te kunnen helpen. Na de ECB kwamen ook het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed) en later nog de Japanse centrale bank met uitbreiding van het beleid van monetaire verruiming door de ongelimiteerde aankoop van obligaties. De centrale banken schatten het inflatierisico laag in en bijvoorbeeld DNB-President Knot zei te verwachten dat de rente langdurig laag blijft. De Amerikaanse Fed en ECB proberen de financiële crisis te bestrijden door meer liquiditeit in het systeem te pompen. De balansen van ECB en Fed zijn daardoor enorm opgeblazen. Centrale banken nemen activa op de balans die daar normaliter niet thuishoren, zeker niet ongelimiteerd. Maar de ECB vindt het nu belangrijker om de kloof tussen de noordelijke crediteuren en zuidelijke debiteuren te overbruggen en het vertrouwen in de euro te herstellen jarige rente op Italiaanse en Spaanse staatsleningen en de wekelijkse aankopen van de ECB Wekelijkse aankopen ECB Spaanse 10-jarige staatsleningen Italiaanse 10 -jarige staatsleningen Anders dan bij de Fed is het inkoopprogramma van de ECB conditioneel en worden aankopen gesteriliseerd. Sterilisatie betekent dat de ECB voor een bedrag gelijk aan de steunaankopen geld ophaalt bij banken en vastlegt in deposito s. Dat moet zorgen over inflatie en monetaire financiering van de staatsschuld (vergroting van de geldhoeveelheid) wegnemen. De ECB laat dus zeker niet zomaar de geldpersen draaien. De ECB koopt bovendien alleen staatschuld op van landen die bereid zijn te hervormen en de bij steun behorende voorwaarden aanvaarden. Italië en Spanje ontkenden medio september overigens nog steeds dat zij steun van het noodfonds ESM nodig zouden hebben en zij stelden dat zij wel op eigen kracht zouden kunnen hervormen. De ECB heeft dit jaar dan ook feitelijk nog steeds geen steunaankopen verricht. Financiële media zoals de Financial Times meldden echter steeds dat ECB, het IMF, de Europese Commissie en Spanje in onderhandeling zouden zijn over de randvoorwaarden van een steunoperatie. Strikte eisen moeten voorkomen dat regeringen stoppen met hervormen en bezuinigen zodra de rentes dalen. Een akkoord over de noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen kan het wantrouwen van financiële markten, dat na eerdere hulpprogramma s toch nog altijd aanwezig bleef, wegnemen. China beloofde recent euro-obligaties te blijven kopen, want voor China is een stabiele Europese Unie bijna net zo belangrijk als voor Europa zelf. Als zij euro s kopen doen ze dat ook uit eigenbelang. Anders dan in de VS zijn het in Europa de nationale centrale banken die de risico s dragen van de ECB-actie. Voor sommige, waaronder DNB, vormde dit al aanleiding om geen dividend uit te keren aan de uiteindelijke aandeelhouder - de Nederlandse overheid. Het stelsel van centralebanken in de VS keerde juist een recorddividend uit aan de federale overheid. Macro-economische vooruitzichten In de eurozone stagneert de economie, maar met grote verschillen per land. Spanje worstelt ondertussen wel met een stevige recessie, een torenhoge werkloosheid van meer dan 25%, ondergekapitaliseerde banken met slechte leningen, onvoldoende financiële controle op decentrale, zelfstandige regio s en met pensioenproblemen. Spanje moet onder druk van de andere Europese landen zijn begrotingstekort nog flink verlagen. Vorig jaar ging het om een tekort van 8,9 procent. Voor 2012 beloofde de Spaanse premier Mariano Rajoy het tekort terug te brengen naar 6,3 procent, hoewel hij eerder nog een doelstelling van 5,3 procent had afgegeven. Eind september bleek uit een stresstest dat de Spaanse bankensector nog 59,3 miljard euro aan extra kapitaal nodig heeft om een zware economische neergang op te kunnen vangen. Spanje had van de Europese Unie al 100 miljard euro toegezegd gekregen om zijn noodlijdende banken te steunen en de toegezegde steun lijkt dus ruim voldoende te zijn. Mogelijk zal de daadwerkelijke steun aan de Spaanse banken minder dan 60 miljard euro bedragen. Ook in Griekenland wordt bezuinigd, maar stuiten de maatregelen op groot verzet van de bevolking. De Griekse regering 5

6 vraagt om meer tijd, maar het is de vraag of het geduld van de Europese partners niet opraakt. Een trojka van EU, ECB en het IMF bepaalt of Griekenland in aanmerking komt voor een volgende tranche van de eerder toegezegde noodhulp. Een Grexit uit de eurozone valt derhalve nog steeds niet uit te sluiten. De economische groei is overal vertraagd. In de Verenigde Staten stelden de laatste macro-economische gegevens overwegend teleur: de detailhandelsverkopen boekten weinig vooruitgang, de orders voor kapitaalgoederen namen af, de bedrijfsinvesteringen daalden en de groei van de werkgelegenheid was onvoldoende, al daalde werkloosheid per saldo wel tot 8,2%. De Amerikaanse huizenmarkt liet opnieuw tekenen van herstel zien. Wij gaan uit van een aanhoudend gematigde groei van de economie in de VS. In Amerika is er bovendien nog steeds de patstelling tussen de Democratische president Obama en het door de Republikeinen gedomineerde Congres, waardoor de begrotingsproblemen steeds vooruit worden geschoven. Het is mogelijk dat voor het einde van dit jaar het begrotingstekort opnieuw tegen het grondwettelijke plafond aankomt en dat een impasse ontstaat en er geen extra overheidsuitgaven zullen worden toegestaan een fiscal cliff, oftewel een begrotingsravijn dreigt. Momenteel tracht de Fed de economische groei op peil te houden, totdat de werkloosheid in de VS gaat dalen naar niveaus van minder dan 5,5%. In de regio Emerging Markets, met name de Aziatische groeilanden en China, is de groei sterker vertraagd dan verwacht. In China is de dynamiek in alle sectoren afgenomen. De export vanuit China heeft te lijden onder de stagnatie in Europa en de onzekerheden in de eurozone, maar ook de binnenlandse economische groei in China hapert. De laatste leading indicators en cijfers van inkoopmanagers laten wel een stabilisatie van de groeivertraging zien. We kunnen echter niet uitsluiten dat de economie in China nog sterker zal vertragen en een economische groei in de dubbele cijfers zoals we die in het afgelopen decennium hebben gezien is niet meer te realiseren. Wel kunnen we ervan uitgaan dat de Economische Groei en Inflatie (%) Euroland USA Japan Latijns-Am. Oost-Europa Azië Pacific GDP CPI (Inflatie) Bron: Bloomberg, IMF, EC, Consensus Economics, september 2012 overheden niet zullen aarzelen om de belangrijke manoeuvreermarge aan te spreken waarover ze op monetair en budgettair vlak beschikken om de nationale economie aan te zwengelen. Volgens de wereldhandelsorganisatie WTO zal de groei van de wereldhandel dit jaar uitkomen op 2,5% en dat is minder dan de helft van het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar, en een lagere raming dan eerder dit jaar werd voorspeld. Ook zien wij wereldwijd cijfers van de inkoopmanagers die hun orderportefeuilles zien krimpen. Instellingen zoals de OESO en het IMF verlagen eveneens hun groeiprognoses. Beleggingsanalisten hebben ook hun taxaties van bedrijfsresultaten neerwaarts bijgesteld, al vielen de resultaten over het tweede kwartaal per saldo niet tegen. De neerwaartse aanpassing van de groeiramingen is vooral toe te schrijven aan de crisis in Europa. Andere regio s ondervinden veel last van de vraaguitval in de Europese landen. Niettemin is nog steeds sprake van groei. De VS houden een matige groei vast. De Eurozone verkeert nog in een recessie, maar heeft het dieptepunt van de cyclus zo ongeveer bereikt en zal eind dit jaar en volgend jaar weer een lichte groei laten zien. Ondanks de huidige groeivertraging zullen China, Brazilië en andere opkomende markten de komende jaren veel harder groeien dan Europa, omdat het groeipotentieel in die landen veel hoger ligt. Dat zal ook de groei van de economie op wereldniveau opstuwen. Ook in deze landen geven de centrale banken extra impulsen om de groei te stimuleren. Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio s USA (S&P 500) 58,4% 15,3% 6,2% 11,3% Europa (DJ Stoxx 600) 64,2% -1,6% -2,1% 12,8% Japan (Nikkei 225) 150,1% -8,8% 39,0% 25,3% Azië-Pac, ex-japan NA 3.2% 5,6% 13,9% Grootste gevaar, systeemrisico geweken In onze scenario s gaan wij niet uit van een eventueel uiteenspatten van de eurozone. Het grootste gevaar van de financiële crisis is nu wel min of meer geweken, maar de zwakke economische groei wereldwijd baart ons nog wel zorgen. Wereldwijd moeten nog schulden worden afgebouwd en dat zet een rem op consumptie en investeringen, en daarmee op economische groei. Er moet bovendien nog voortgang worden geboekt met een Europese bankenunie, met een mechanisme dat de kosten van bankfaillissementen voor de belastingbetaler beperkt, en met een fiscale unie die begrotingsdiscipline afdwingt. Beleggingsbeleid De twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen zullen in het vierde kwartaal van 2012 van start gaan. Met het beheer van 6

7 deze fondsen zal worden aangesloten bij het beleggingsbeleid voor het individuele vermogensbeheer van de cliënten van Stroeve & Lemberger. Dit jaar hebben we met ons beleggingsbeleid door een sterke diversificatie bevredigende resultaten behaald voor verschillende risicoprofielen. In het tweede kwartaal nam de nervositeit op de financiële markten toe en moesten ook wij rendement inleveren. In de maand juni hadden veel aandelenmarkten zich enigermate hersteld en, gegeven de aanhoudende politieke onzekerheden, meenden wij begin juli dat een wat grotere voorzichtigheid was geboden. Daarom besloten we de offensieve posities wat af te bouwen. De relatief grote positie van aandelen(fondsen) uit de groeilanden en van grondstoffenbeleggingen bleven behouden. De onderweging in Japan hebben wij gehandhaafd. Bij de aandelenbeleggingen bleven de portefeuilles relatief onderwogen in de financiële waarden, met name in de banken. Momenteel blijven wij ook weg uit de telecomsector en uit de sector nutsbedrijven. De op het eerste gezicht aantrekkelijke dividendrendementen in deze sectoren achten wij niet houdbaar. In de aandelenportefeuilles werd een belang genomen in het aandeel Apple, waarvan wij meenden dat na de eerdere sterke koersstijging nog steeds betere resultaten in het verschiet lagen vanwege de nieuwe productcyclus van de iphone5, de mogelijke introductie van de ipad Mini, en de toenemende verkopen van Apple in China. Na een koersdaling van het Amerikaanse aandeel Peabody Energy meenden wij dat dit aandeel te sterk was afgestraft op basis van de reeds voorziene lagere winsten, en besloten wij bij te kopen. Het aandeel SBM Offshore werd toegevoegd aan de aandelenportefeuilles, omdat wij bij dit bedrijf een succesvolle turnaround verwachten waarvan ook de koers van het aandeel sterk zal kunnen profiteren. De beleggingsresultaten van onze portefeuilles werden de eerste negen maanden van dit jaar positief beïnvloed door de gunstige valutaresultaten en de diversificatie buiten de eurozone. In september keerde het vertrouwen in de euro terug en leden de beleggingsresultaten van de portefeuilles onder de dollargevoeligheid. Het politieke sentiment op de financiële markten is het afgelopen kwartaal aanmerkelijk verbeterd. De aandelen in de groeilanden en in Europa zijn nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. In veel landen is het dividendrendement op aandelen hoger dan de rente op staatsleningen. Aandelen zijn, rekeninghoudend met onzekerheden en risico s, tamelijk goedkoop. Nadat wij eerder dit jaar wat meer terughoudend werden, is ons vertrouwen recent wel gesterkt en onze risicobereidheid wat vergroot. Wij geven weer een wat zwaardere weging aan het aandelenbelang in onze portefeuilles door uitbreiding van onze beleggingen in Europese aandelen. Tevens hebben wij de beleggingen in grondstoffen uitgebreid door een positie in een (fysiek) goud-etf. Wij verwachten op grond van een analyse van de vraag- en aanbodverhoudingen dat goud in waarde zal stijgen. Een bijkomende factor is dat veel beleggers menen dat de centrale banken de geldpersen te veel laten draaien en dat goud een goede hedge, bescherming, zou zijn tegen daaruit resulterende inflatie. Nu verwachten wij zelf niet dat de inflatie de komende jaren sterk zal stijgen, maar het is wel een feit dat een belegging in goud goed past in meerdere scenario s. 14,0% 21,5% Verdeling activa in portefeuille Stroeve Beheerd Beleggen Groei 16,0% 20,0% 28,5% Beleggingen in de categorie Grondstoffen Aandelen VS Aandelen Europa Aandelen Emering Markets Grondstoffen Overige Carmignac Commodities Fund 17,5% Celsius Barclays Pure Beta Comm - A 27,5% ishares Physical Gold ETC 27,5% Robeco Commodities 27,5% Totaal 100% Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets Carmignac Emergents 3D 26,9% Comgest Promising Companies 12,5% Lyxor ETF MSCI Asia Ex Jap Con. Staples 6,7% Aberdeen Global Em. Markets Fd 21,3% Comgest Growth Emer Mkts Fund 20,1% WisdomTree Emerging Market SC Div Fd 12,5% Totaal 100% 10 grootste posities in directe aandelenportefeuille Nestle 5,3% Microsoft 4,3% Henkel Vz 4,2% Intel 3,8% Royal Dutch Shell 3,6% Syngenta 3,5% McDonalds 3,5% Novartis 3,4% Diageo 3,3% Oracle Systems Group 3,2% 7

8 In het afgelopen kwartaal hebben wij in het op Behoud gerichte deel van de beleggingsportefeuilles enkele koerswinsten op bedrijfsobligaties verzilverd en daarmee een stap terug gedaan, door minder risico te nemen, door de opbrengsten tijdelijk onder te brengen in een ETF (indexfonds) van kortlopende bedrijfsleningen buiten de financiële sector. In juni werd al besloten winst te nemen op de opgelopen positie in de variabel rentende RBS Royal 3,4% Plus-obligatielening. Wij vinden een belegging in Nederlandse en Duitse staatsleningen momenteel niet aantrekkelijk vanwege de zeer lage rendementen. Deze staatsleningen hebben het afgelopen jaar een functie gehad als veilige haven. Wij geven de voorkeur aan bedrijfsleningen. Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud 8% 7% 12% 8% 0% 65% Staatsleningen Bedrijfswaarden Inflatie-gerelateerd en variabel-rentend Emerging Market Local Currency Debt Index-beleggingen Liquiditeiten Even voorstellen: de beheerder Wim Zwanenburg is econoom en hij is de beleggingstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Hij zal de twee Stroeve Beheerd Beleggen fondsen onder zijn hoede nemen. Een man met een helikopterview, een gepassioneerde professional en een zorgvuldige denker. Na zijn studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werkte hij enkele jaren in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro en Mees Pierson. Daarna was hij lid van meerdere beleggingscommissies van Bank Degroof. Als beleggingstrateeg treedt Wim namens Stroeve & Lemberger regelmatig op bij BNR Nieuwsradio, waar hij onder meer als deelnemer aan het analistenpanel bij het radioprogramma Voorkennis altijd goed geïnformeerd zijn mening geeft. Met een zekere regelmaat schrijft hij ook columns voor en andere websites. Wim s specialiteit is fundamentele analyses op basis van kwantitatieve modellen en Behavioral Finance. Hij is altijd op zoek naar de rationele én de irrationele en emotionele drivers van koersbewegingen en waardeontwikkeling. 8

9 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten door en door kennen Nieuwsgierig? Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek! Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

10 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Wervingsdagen. Trainingsdagen. Wat organiseren wij nog meer? 44 trainingen 1 lezing. Bedrijvendagen Gesprekkendagen

Wervingsdagen. Trainingsdagen. Wat organiseren wij nog meer? 44 trainingen 1 lezing. Bedrijvendagen Gesprekkendagen Wervingsdagen Trainingsdagen 44 trainingen 1 lezing Wat organiseren wij nog meer? Bedrijvendagen Gesprekkendagen 4-1-2016 Bedrijvendagen Wat Beurs met 136 bedrijven Bedrijfspresentaties Speeddates Wanneer

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

Meer rendement op uw vermogen met beleggen

Meer rendement op uw vermogen met beleggen Meer rendement op uw vermogen met beleggen Loege Schilder 27 januari 2017 Even voorstellen Professionele vermogensbeheerder Opgericht in 2010. Care IS beheert op dit moment 175 miljoen euro van ruim 500

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie