Risico pariteit Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd"

Transcriptie

1 Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1. De historische resultaten van strategieën op basis van risico pariteit laten een stabieler verloop zien dan traditionele benaderingen; 2. Gedurende 2008 lieten strategieën op basis van risico pariteit een aanzienlijk minder heftige neergang zien; 3. Beleggers gaan steeds meer op zoek naar strategieën die zogenoemde staartrisico s verkleinen of vermijden. Steeds vaker willen mensen beleggen vanuit een risicofocus in plaats vanuit een rendementsfocus. Strategieën op basis van risico pariteit sluiten beter aan bij deze behoefte. Strategie op basis van risico pariteit Bij een strategie op basis van risico pariteit, worden risicogewogen portefeuillegewichten gehanteerd. Per beleggingscategorie wordt het gewicht in de portefeuille bepaald aan de hand van de bijdrage naar het totale risico van de portefeuille. Traditionele strategieën hebben vaak een verdeling naar marktgewicht, bijvoorbeeld 50% obligaties en 50% aandelen. Omdat het risico van aandelen drie tot vier keer zo hoog is als het risico op obligaties, wordt het risicobudget in een portefeuille met deze verdeling voor circa 90% bepaald door aandelen. Het risicobudget van de portefeuille is niet in balans, niet in pariteit. Bij een verdeling op basis van risicopariteit, zou de portefeuille een veel hoger percentage in obligaties hebben, zodanig dat het risicobudget voor 50% door aandelen en 50% door obligaties wordt bepaald. Voordelen Een belangrijk voordeel van een beleggingsstrategie volgens deze methodiek, is dat de neerwaartse risico s gelijkmatiger worden gespreid. Hierdoor heeft de spreiding een meer risico dempend effect. Bovendien heeft de samenstelling van de portefeuille een natuurlijk dynamisch verloop. Wanneer door de tijd de risicokarakteristieken van de vermogenscategorieën veranderen, verandert ook de samenstelling van de portefeuille. Analyse De researchafdeling van Ostrica heeft onderzoek gedaan naar de historische resultaten en de portefeuillesamenstelling op basis van risico pariteit bij twee bestaande strategieën. Wij maken gebruik van data van 1998 tot 2013 van 11 belegbare indices 1. Gedurende de afgelopen 15 jaar zijn er steeds meer beleggingscategorieën bijgekomen om in te beleggen. Een zeer belangrijke voorwaarde die Ostrica gebruikt in de beoordeling van de belegbaarheid van een vermogenscategorie, is de grootte van de markt. Bij een minimale omvang van de markt van 1 triljard beoordelen wij een specifieke 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Opkomende Markten - MSCI Emerging Markets Daily Net TR, Euro Staatsobligaties Noord-Amerika - Barclays US Treasury (Euro Hedged), Staatsobligaties Europa - Barclays Euro Treasury, Bedrijfsobligaties Noord-Amerika - Barclays US Corporate Bond Index (Euro Hedged), Bedrijfsobligaties Europa - Barclays Euro Corporate Bond Index, Inflatie Obligaties - Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (Euro Hedged), Hoogrentende Obligaties - Barclays Global High Yield (Euro Hedged), Staatsobligaties Opkomende Markten Harde Valuta - Barclays Global Emerging Bond Index HC (Euro Hedged) en Staatsobligaties Opkomende Markten Locale Valuta Barclays Emerging Markets Local Currency Government Bond Index. De rendementen worden verminderd met gemiddelde kosten voor index tracker producten (ETFs). -1-

2 beleggingscategorie belegbaar. Bij deze omvang is voldoende liquiditeit en daarmee een reële prijszetting van vermogenstitels gewaarborgd. In de twee strategieën die wij voor onze analyse gebruikt hebben, zijn gedurende de afgelopen 15 jaar geleidelijk meer beleggingscategorieën bij gekomen in het belegbare spectrum. 1. Risico pariteit met vastrentende waarden De eerste strategie die wij hebben geanalyseerd is een strategie die uitsluitend belegt in vastrentende waarden. Beleggingen in aandelen worden uitgesloten. In de onderstaande grafiek en tabel vindt u de historische ontwikkeling van de vastrentende waarden strategie op basis van risico pariteit. 220 Ontwikkeling Strategie ( ) Risico Pariteit Strategie Vastrentende Waarden Grafiek 1) Resultaten Risico Pariteit Vastrentende Waarden van 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. Gedurende de periode 1998 tot 2013 heeft de strategie op basis van risico pariteit een gemiddeld jaarrendement behaald van 4,93%. Het maximale neerwaartse risico bedroeg in deze periode -4,76%. Het maximale neerwaartse risico (of maximum drawdown) wordt gedefinieerd als de procentuele neergang in een maand tijd, van de waarde van een belegging, vanaf het hoogste punt naar het laagste punt over een meerjarige periode. In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de strategie. Statistieken Risico Pariteit Vastrentende Waarden ( ) % Historisch gemiddeld jaarrendement 4.93% Standaarddeviatie 3.78% Maximum drawdown -4.76% Tabel 1) Rendement- en risico statistieken Risico Pariteit Vastrentende Waarden van 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. -2-

3 In de onderstaande grafiek treft u het verloop aan van de portefeuillegewichten per vermogenscategorie in de Vastrentende Waarden strategie op basis van risico pariteit. In 2000 worden bedrijfsobligaties Europa toegevoegd en in 2007 worden inflatie obligaties toegevoegd aan de portefeuille. In 2011 en 2012 worden respectievelijk hoogrentende obligaties en Staatsobligaties opkomende markten Harde Valuta toegevoegd aan het belegbare spectrum van de strategie. 100% Risico Pariteit Vastrentende Waarden ( ) 80% 60% 40% 20% 0% Staatsobligaties Noord-Amerika Bedrijfsobligaties Noord-Amerika Inflatie obligaties Staatsobligaties opkomende markten Harde Valuta Staatsobligaties Europa Bedrijfsobligaties Europa Hoogrentende obligaties Grafiek 2) Portefeuillesamenstelling Risico Pariteit Vastrentende Waarden 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. -3-

4 2. Risico Pariteit met vastrentende waarden en aandelen De tweede portefeuille die wij hebben geanalyseerd is de risico pariteit strategie met vastrentende warden en aandelen. Deze strategie maakt gebruik van zoveel mogelijk liquide beleggingen en belegt zowel in vastrentende waarden als in aandelen. In de onderstaande grafiek en de tabel ziet u de historische ontwikkeling van deze strategie Risico Pariteit Strategie aandelen en vastrentende waarden Ontwikkeling strategie ( ) Grafiek 3) Resultaten Risico Pariteit Vastrentende Waarden en Aandelen van 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. In onderstaande tabel ziet u dat de strategie gedurende de periode 1998 tot 2013 een gemiddeld jaarrendement behaald van 5,24%. Het maximale neerwaartse risico in deze periode bedroeg -6,13%. Het maximale neerwaartse risico (of maximum drawdown) wordt gedefinieerd als de procentuele neergang in een maand tijd, van de waarde van een belegging, vanaf het hoogste punt naar het laagste punt over een meerjarige periode. Statistieken Risico Pariteit Aandelen en vastrentende waarden ( ) % Historisch gemiddeld jaarrendement 5.24% Standaarddeviatie 3.78% Maximale drawdown -6.13% Tabel 2) Rendement- en risico statistieken Risico Pariteit Vastrentende Waarden en Aandelen Strategie van 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. -4-

5 In de onderstaande grafiek treft u het verloop aan van de portefeuillegewichten per vermogenscategorie in de risico pariteit strategie met vastrentende waarden en aandelen. In 2000 worden bedrijfsobligaties Europa toegevoegd en in 2007 worden Inflatie Obligaties en Staatsobligaties Opkomende Markten Lokale Valuta toegevoegd aan de portefeuille. In 2011 en 2012 worden respectievelijk hoogrentende obligaties en Staatsobligaties opkomende markten Harde Valuta toegevoegd aan het belegbare spectrum van de strategie. Wat opvalt, is dat het gewicht naar aandelen in de strategie aan het eind van 2007 verlaagd wordt, voordat de crash op vooral aandelenmarkten zich voordeed gedurende Doordat markten op dat moment beweeglijker werden, werd het gewicht naar aandelen al eerder verlaagd, waardoor de impact van de grote koersval op aandelenmarkten in 2008 een beperkt negatief effect had in de strategie op basis van risico pariteit. 100% Risico Pariteit met vastrentende waarden en aandelen ( ) 80% 60% 40% 20% 0% Aandelen ontwikkelde markten Staatsobligaties Noord-Amerika Bedrijfsobligaties Noord-Amerika Inflatie obligaties Staatsobligaties opkomende markten Lokale Valuta Aandelen opkomende markten Staatsobligaties Europa Bedrijfsobligaties Europa Hoogrentende obligaties Staatsobligaties opkomende markten Harde Valuta Grafiek 4) Portefeuillesamenstelling Risico Pariteit Aandelen en Vastrentende Waarden 1998 tot Bron: Ostrica, Bloomberg. -5-

6 Verwachte rendementen De historische resultaten van de strategieën op basis van risico pariteit zijn indrukwekkend. Een belangrijke vraag is natuurlijk welk rendement een belegger kan verwachten in de komende jaren. Bij het vaststellen van het verwachte rendement, hanteren wij bij het toekennen van risicopremies voor vastrentende waarden, het effectieve rendement van het betreffende obligatie universum minus de gederfde inkomsten als gevolg van faillissementen. Bij aandelen wordt gewerkt met de impliciete aandelen risicopremie, zoals deze beschreven is door Aswath Damodaran 2. Hierbij wordt de risicopremie afgeleid met behulp van de netto contante waarde methode 3. Deze methodiek leidt tot een betere schatting van de toekomstige risicopremie dan de eerder gebruikte historische risicopremie, daar er rekening gehouden wordt met marktverwachtingen (Damodaran, 2013). Nadat deze risicopremies zijn toegevoegd resulteert een verwacht rendement voor een passieve index. Voor een actieve belegger is, mits de belegger over een goed beleggingsproces beschikt, extra waarde toe te voegen op twee niveaus. Op tactisch niveau kan waarde worden toegevoegd door het vermogen periodiek te verschuiven over de vermogens categorieën. Deze tactische asset allocatie resulteert in een alpha op tactisch niveau. Vervolgens kan op operationeel niveau waarde worden toegevoegd door de keuze van de juiste individuele titels binnen een vermogenscategorie. In de onderstaande tabel treft u de verwachte rendementen 4 aan voor de beschreven strategieën in een passief en een actief Ostrica mandaat. Risicoprofiel Bruto verwacht rendement (passief) Bruto verwacht rendement (actief) Vastrentende Waarden Risico Pariteit 2.01% 3.17% Vastrentende Waarden en Aandelen Risico Pariteit 3.16% 4.82% Tabel 3) Passive en actieve verwachte rendement Vastrentende Waarden en Vastrentende Waarden en Aandelen Risico Pariteit. Bron: Ostrica, Bloomberg. 2 Zie onder andere Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014, Portfolio Management Ostrica. Bron: Dit document is uitsluitend bedoeld bij wijze van informatie: het betreft geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten. Ostrica BV heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. De vermelde gegevens en rekenvoorbeelden zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie (en historische resultaten). Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst januari

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Passief beleggen bestaat niet

Passief beleggen bestaat niet Passief beleggen bestaat niet Auteur Hendrik Jan Davids 1 Beleggers omarmen steeds meer de voordelen die geboden worden door passieve vormen van beleggen, mede vanwege de kostenvoordelen. Het vinden van

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 17 september 2009 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave 1

Voorwoord. Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1. Projectkader 5 1.2. Probleemstelling 5 1.3. Doelstelling 5 1.4. Conceptueel model 6 1.5. Centrale vragen 6 1.6. Onderzoeksopzet 7 Hoofdstuk 2: Gevestigde

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie