KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015"

Transcriptie

1 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015 voor Europa gemarkeerd tot één van de beste beurskwartalen ooit. In het begin van het kwartaal werd het nieuws nog gedomineerd door de verkiezingen in Griekenland en de daaropvolgende onzekerheid over de houding van de nieuwe Griekse regering in de onderhandelingen met de Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank (ECB). De Zwitserse Centrale Bank (SNB) verraste de financiële markten negatief. Het jarenlang gevoerde interventiebeleid voor een vaste minimale omwisselkoers van 1,20 Frank per Euro werd losgelaten. Het gevolg was een koerssprong van uiteindelijk circa 20% van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro. Tegelijkertijd verlaagde Zwitserland de depositorente naar -0,75%, waardoor het na Denemarken het tweede land in Europa werd, waar het aanhouden van spaargelden inmiddels geld kost. In de Eurozone kwam de positieve stimulans voor de financiële markten uiteindelijk van de ECB. Op 22 januari j.l. lanceerde de president van de ECB - Mario Draghi - een omvangrijker dan verwacht stimuleringspakket. Vanaf maart 2015 tot tenminste september 2016 zal er voor circa EUR 60 miljard per maand aan staatsobligaties opgekocht worden. Met het uiteindelijke doel de inflatie richting de beoogde 2 procent te laten stijgen. In de Verenigde Staten ontwikkelde de werkgelegenheid zich zeer positief, maar de consumentenbestedingen bleven hierbij nog enigszins achter. Vooral veroorzaakt door wederom een koude winter, die zich in de eerste weken van 2015 in grote delen van Amerika manifesteerde. Dit vertaalde zich ook in een tegenvallend cijfer voor de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in februari met 17% in vergelijking met een maand eerder. Uit de notulen van het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken (de Fed) van maart j.l. bleek, dat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt één van de belangrijkste graadmeters voor haar besluitvorming blijft om de rente al dan niet te gaan verhogen. Daarnaast moet de Fed er ook vertrouwen in hebben, dat de inflatie terugveert naar de grens van 2%. Met de recent fors gestegen koers van de dollar ten opzichte van andere valuta en de gedaalde olieprijs, zou dit gewenste inflatiecijfer wel eens verder weg kunnen liggen dan eerder verwacht. Daarmee zou een eerste renteverhoging in de tijd verder naar achteren kunnen verschuiven. Ontwikkeling financiële markten De besluitvorming van de ECB miste zijn uitwerking op de financiële markten niet. Mede daardoor steeg de MSCI Europe Index ruim 16%, de Franse CAC 40 Index liep 18% op en de Duitse DAX Index kon maar liefst 22% bijschrijven over het eerste kwartaal.

2 De obligatiekoersen liepen ook nog iets verder op. De al lage effectieve rendementen kwamen hierdoor nog verder onder druk te staan. Van landen met een hoge kredietwaardigheid zoals Duitsland en Nederland zien we dat respectievelijk Duitse staatsleningen met een looptijd tot en met 7 jaar en Nederlandse staatsleningen tot en met 5 jaar negatieve effectieve rendementen opleveren. Beleggers zijn dus bereid geld toe te leggen om in dit overheidspapier te beleggen. Voor veel beleggers was dit geen alternatief en zij besloten meer te alloceren naar aandelen. Dit vertaalde zich mede in een sterke performance van de aandelenkoersen over het eerste kwartaal. Tegelijkertijd was er sprake van een inhaalslag voor Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Ook op de valutamarkt was de impact voelbaar. Afgelopen kwartaal verzwakte de Euro met ruim 11% ten opzichte van de dollar. 120,00 117,50 115,00 112,50 110,00 107,50 105,00 102,50 100,00 97,50 95,00 31-dec-14 Ontwikkeling aandelen- en obligatiemarkten in 2015 ( = 100) Aandelen Obligaties 31-mrt-15 This time is different Om de huidige marktontwikkelingen in perspectief te plaatsen, hebben we in onderstaande grafiek de koersontwikkeling van de Amerikaanse S&P 500 Index over de afgelopen 28 jaar weergegeven.

3 Bron Bloomberg / Skagen Global update: Ontwikkeling van de S&P 500 Index ( ) Visueel zien we, dat we in absolute cijfers op een nieuw record zijn aangekomen sinds Tussentijds zijn er 2 perioden ( en ), die gemarkeerd worden door een hausse in de aandelenmarkt met daaropvolgend een sluipcrash en respectievelijke crash. In deze context zou u kunnen denken; op basis van de resultaten uit het verleden, zou een beurscrash verwacht kunnen worden. We weten inmiddels ook dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Wij zijn van mening, dat de stelling en titel van de grafiek This time is different wel degelijk van toepassing is op de huidige marktomstandigheden ten opzichte van het verleden. Wezenlijke verschillen met voorgaande twee perioden zijn: Het ontbreken van een complete euforie ( campinghausse ) onder particuliere beleggers over koersstijgingen. Rond 1999 en 2000 waren veel particuliere beleggers actief op de aandelenbeurzen. Deze overspannen markt ontbreekt nu volledig; Het ontbreken van torenhoge koerswinstverhoudingen. 200 keer de verwachte winst of zelfs verlies waren in het dotcomtijdperk geen uitzondering; Bedrijven hebben de afgelopen jaren de schuldposities fors verlaagd, waardoor rentelasten zijn afgebouwd; Ruimte voor verdere winstgroei van ondernemingen; zeker in Europa, waar het economisch herstel in een aantal landen nog moet beginnen c.q. doorzetten; De effectieve rendementen van 5-jaars staatsleningen van bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn nu marginaal tot negatief, terwijl in de twee voorgaande perioden het effectieve rendement van deze leningen tussen de 4% en 5% lag; Door de opkoopprogramma s van de Bank of Japan (BoJ) en de ECB worden er enorme hoeveelheden liquiditeiten de markt ingebracht; Het omvangrijke opkoopprogramma van de Fed is inmiddels afgerond, maar de liquiditeiten zijn nog altijd in de markt aanwezig; Als gevolg hiervan de (zeer) lage en zelfs negatieve rente in delen van financiële markten.

4 Zonder uitputtend te (kunnen) zijn in de feitelijke verschillen, willen we benadrukken, dat er wezenlijke verschillen aanwezig zijn tussen de voorgaande perioden en de huidige stand van de financiële markten. Door de beschikbaarheid van goedkoop geld door de acties van Centrale Banken en de zeer lage rente, verwachten we dat dit voorlopig een substantiële steun blijft bieden voor de koersontwikkeling van aandelen. Temeer daar er weinig tot geen alternatieven beschikbaar zijn. Zo is de spaarrente historisch laag en zorgt het opkoopprogramma van de ECB voor nog verder dalende en zelfs negatieve rendementen op (staats-) obligaties. Ook Amerikaanse bedrijven zien de voordelen van deze zeer lage rente in Europa. Afgelopen periode hebben vooraanstaande Amerikaanse bedrijven, zoals Coca Cola, Apple en Berkshire Hathaway schuldpapier in euro s uitgegeven. Zo gaf Apple een 8-jarige lening uit ter waarde van EUR 2,8 miljard met een coupon van 1%. Saillant detail, van menig land in de eurozone liggen de leenkosten hoger. Vooruitzichten Door de sterke aandelenperformance in het eerste kwartaal is beleggingsjaar 2015 goed begonnen. Echter, zoals we ook in de 2014 rapportage meldden, verwachten we toenemende volatiliteit. Dit komt, omdat de financiële markten minder gestuurd worden door de economische wetmatigheden als wel door extreem ruim monetair beleid van Centrale Banken wereldwijd. Door de fors lagere olieprijs zijn de inflatieverwachtingen voor de Eurozone naar beneden bijgesteld. Deze lagere olieprijs in combinatie met een lagere euro zal accomoderend zijn voor een versnelling van het economisch herstel in de Eurozone. Het door de ECB in maart 2015 opgestarte obligatie-opkoopprogramma van EUR 60 miljard per maand en een totale omvang van circa EUR 1100 miljard voor de komende 18 maanden, zal voor een extra positieve impuls zorgen. Voor de Verenigde Staten blijven de ogen gericht op de macro-economische cijfers. De sterke ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de loonkostenontwikkeling zijn in combinatie met de inflatie de belangrijkste ingrediënten voor de Fed om al dan niet het rente-instrument te gaan hanteren. Een marginale renteverhoging zal, bij aanhoudend sterke groeicijfers, op zijn vroegst in juni plaatsvinden. Wij gaven in de vooruitzichten bij de rapportage over 2014 al aan dat wij geen renteverhoging verwachten voor het derde kwartaal Met de publicatie van de Amerikaanse macrocijfers over de afgelopen maanden, die niet allen onverdeeld positief waren, zien wij geen reden in deze visie verandering aan te brengen. Daarbovenop zorgt de 10%-stijging van de dollar ten opzichte van de euro over het afgelopen kwartaal bovenop de al eerdere stijging, voor een mogelijk extra vertragende factor in het rentebesluit. Als gevolg van het duurder worden van Amerikaanse producten op de wereldmarkt kan er exportdruk optreden. Met de verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten en een extreem ruim monetair beleid in Europa ligt een pariteitsniveau van de EUR/USD in het verschiet. Het belang van een goed gediversificeerde beleggingsportefeuille blijft onverminderd groot. Onderstaand hebben wij onze groei- en inflatieverwachtingen voor de wereldeconomie opgenomen:

5 Reële BNP-groei (T) 2016(T) Inflatie (T) 2016(T) Verenigde Staten 2,2% 2,4% 2,8% 2,8% Verenigde Staten 1,5% 1,6% -0,1% 2,6% Eurozone -0,4% 0,9% 1,6% 2,0% Eurozone 1,4% 0,4% 0,1% 1,5% Duitsland 0,2% 1,6% 2,1% 2,4% Duitsland 1,6% 0,8% 0,1% 1,4% Frankrijk 0,4% 0,4% 1,0% 1,5% Frankrijk 1,0% 0,6% 0,3% 1,6% Italië -1,7% -0,4% 0,7% 1,3% Italië 1,3% 0,2% 0,6% 1,6% Spanje -1,2% 1,4% 2,4% 2,3% Spanje 1,5% -0,2% -0,3% 1,4% Verenigd Koninkrijk 1,7% 2,6% 2,4% 2,9% Verenigd Koninkrijk 2,6% 1,5% 0,1% 1,7% Japan 1,5% -0,1% 1,0% 1,6% Japan 0,3% 2,8% 0,9% 1,0% China 7,7% 7,4% 6,8% 6,5% China 2,6% 2,0% 1,2% 1,8% India 6,9% 7,3% 7,5% 8,3% India 9,5% 6,4% 5,3% 5,0% Azië (ex Japan) 6,4% 6,3% 6,1% 6,2% Azië (ex Japan) 4,2% 3,3% 2,4% 2,7% Wereld 3,5% 3,4% 3,4% 3,8% Wereld 3,4% 3,4% 2,9% 3,4% Bron: UBS Wealth Management Beleggingsbeleid Door de sterke aandelenperformance over het afgelopen kwartaal is tegelijkertijd het neerwaartse risico toegenomen. We hebben dan ook besloten een deel van deze koerswinst veilig te stellen. Het toegenomen belang in Zakelijke Waarden is daarmee teruggebracht naar een lichte overweging. We blijven ook dan nog profiteren van verdere koersstijgingen. We houden ook het zwaardere accent op Zakelijke Waarden ten opzichte van Risicomijdende Beleggingen in stand. Tevens handhaven we, met een iets zwaarder accent op Europa, onze overweging in Europese en Amerikaanse aandelen. Het is dan ook een bewuste keuze om tijdelijk iets meer liquiditeiten aan te houden dan gebruikelijk. Temeer daar wij op basis van de verwachte volatiliteit de flexibiliteit willen behouden snel te kunnen schakelen binnen de diverse beleggingscategorieën. Bij de huidige marktomstandigheden doen wij geen concessies aan ons prudente beleid in Risicomijdende Beleggingen voor wat betreft (kortere) looptijden en hoge kredietwaardigheid. Feit is, dat door de marktontwikkelingen de effectieve rendementen behoorlijk onder druk liggen. De afgelopen periode bekeken we de mogelijkheden om garantieproducten aan de beleggingen toe te voegen. De basis hiervan is dat er een 95%- garantie van de hoofdsom aanwezig is om het neerwaarts risico te beperken en tegelijkertijd te kunnen profiteren van het opwaarts potentieel van een beleggingsthema of markttrend. Voorbeelden hiervan zijn garantieproducten, die inspelen op ondergewaardeerde olieondernemingen en hoog dividend aandelen. Maarssen, april 2015 Dijkstra Beaumont Wealth Management

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U FINANCIAL MARKETS NEWS Door: Harco Nijland, RBA - Advisor Onlangs kondigde de Europese Unie een reeks van sancties aan tegen Rusland wegens het destabiliseren van Oekraïne. Sinds

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Voorzitter: De heer W.A.J. Steinfort Notulist: de heer J.J. Meerman

Voorzitter: De heer W.A.J. Steinfort Notulist: de heer J.J. Meerman NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Wilgenhaege Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp

Nadere informatie

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland;

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland; Kwartaalbericht Dans van Zorba (Trio Hellenique) Juli 2015 Samenvatting Nervositeit op de financiële markten blijft aanhouden; We houden vast aan onze positionering in alle categorieën; Griekenland dicteert

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Optimisme ondanks hindernissen

Optimisme ondanks hindernissen Syntrus Achmea Investment Letter 6 April 2013 Optimisme ondanks hindernissen Beleggingsomgeving Zwalkend beleid politici 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Markten bestand tegen politieke onrust Vooruitzichten

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 4 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 19 januari 2015 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 2 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 10 juli 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie