ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd."

Transcriptie

1 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

2

3 Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen in de als beste geselecteerde beleggingsfondsen 1 waarbij uw beleggingen binnen het profiel blijven. Dat zijn de unieke voordelen waarover u beschikt met de ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen 2. Het maken van een weloverwogen keuze voor een beleggingsfonds is geen gemakkelijke opgave. Wereldwijd bestaan er meer dan beleggingsfondsen van tal van fondshuizen. Voor particuliere beleggers is het dan ook vrijwel onmogelijk om hieruit de best presterende beleggingsfondsen en fondshuizen te selecteren. Om u toch in staat te stellen te beleggen in een selectie van deze beleggingsfondsen, introduceert ABN AMRO nu de ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. De Multi Manager Profiel Fondsen beleggen direct en/of indirect in de als beste geselecteerde beleggingsfondsen wereldwijd. Dat kunnen beleggingsfondsen zijn van vele fondshuizen, zoals Fidelity, JPMorgan en Goldman Sachs. U spreidt uw belegging zo in één keer over meerdere beleggingsfondsen en/of fondshuizen, die zorgvuldig voor u worden geselecteerd. In het prospectus leest u meer over de wijze van beleggen. De selectie van op te nemen beleggingsfondsen in de portefeuilles van de Multi Manager Profiel Fondsen wordt uitgevoerd door AA Advisors, een onafhankelijk opererende dochteronderneming van ABN AMRO. U profiteert zo van een objectieve selectie van beleggingsfondsen en van een brede spreiding over de beleggingscategorieën aandelen, indirect onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Op basis van het risico dat u wilt lopen, hebt u de keuze uit de Profiel Fondsen 2 tot en met 6. De grenzen van de beleggingscategorieën van het door u gekozen Profiel Fonds zullen niet worden overschreden. Zijn aanpassingen binnen de beleggingen van de Multi Manager Profiel Fondsen nodig? Dan hoeft u daar helemaal niets voor te doen, want die verricht de beheerder voor u. Daarmee noemen we meteen een ander voordeel van de Multi Manager Profiel Fondsen: het grote gemak voor u als belegger. Beleggen in de als beste geselecteerde beleggingsfondsen, zonder enig omkijken. ABN AMRO maakt het mogelijk met de Multi Manager Profiel Fondsen. 1) Zie pagina 2 onder het kopje Onafhankelijke en objectieve selectie van beleggingsfondsen door ervaren specialisten. 2) Hierna ook te noemen: Multi Manager Profiel Fondsen of Profiel Fondsen.

4 Onafhankelijke en objectieve selectie van beleggingsfondsen door ervaren specialisten. De selectie van de op te nemen onderliggende beleggingsfondsen binnen de Multi Manager Profiel Fondsen wordt uitgevoerd door multi-managerexpert AA Advisors. AA Advisors beoordeelt voortdurend de prestaties van tal van beleggingsfondsen en fondshuizen. De selectie van beleggingsfondsen vindt plaats aan de hand van een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling. Bij de kwantitatieve (cijfermatige) analyse neemt AA Advisors zo veel mogelijk beleggingsfondsen onder de loep. Deze analyse vindt plaats op basis van een door AA Advisors ontwikkeld wiskundig model. Het resultaat is een rangschikking van beleggingsfondsen op basis van hun verwachte rendementen. Na deze kwantitatieve analyse volgt een kwalitatief onderzoek van de best presterende beleggingsfondsen. Hierbij onderzoekt AA Advisors de stabiliteit en sterkte van de betreffende fondshuizen, en de consistentie en kracht van zowel beleggingsproces als beleggingsfilosofie van de geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kwalitatieve onderzoek moet uitwijzen of de goede beleggingsresultaten ook voor de toekomst verwacht zouden kunnen worden. Op basis van verwachte marktomstandigheden wordt een beleggingsstijl of een mix van stijlen gekozen. AA Advisors selecteert de op te nemen beleggingsfondsen. U profiteert van een objectieve selectie door onafhankelijke specialisten. Flexibel beleggen zonder omkijken. Een groot pluspunt van de Multi Manager Profiel Fondsen is het gemak dat u ervaart. De Multi Manager Profiel Fondsen worden op een actieve manier voor u beheerd. Doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, bijvoorbeeld op de effectenmarkten? Dan past de beheerder de beleggingen binnen de Multi Manager Profiel Fondsen voor u aan, met inachtneming van de geldende bandbreedtes van de beleggingscategorieën binnen de Profiel Fondsen. Kortom, u bent altijd verzekerd van een optimale samenstelling van uw belegging. Zonder dat u daar enig omkijken naar hebt.

5 Multi-managerfondsen: een snelgroeiende markt. ABN AMRO is een van de eerste partijen die particuliere beleggers gemakkelijk toegang biedt tot multi-managerfondsen. Voor de komende jaren wordt wereldwijd een sterke groei van het aanbod aan multi-managerfondsen verwacht. Reden hiervoor is ondermeer het duidelijke voordeel van deze beleggingsfondsen voor beleggers. Met een belegging in een multi-managerfonds kunt u uw risico in één keer spreiden over verschillende beleggingsfondsen. Bovendien zijn uw beleggingen verdeeld over een of meerdere fondshuizen, ieder met eigen beleggingsstijlen en beleggingsteams. Kortom, u profiteert van een bijzonder aantrekkelijke spreiding van uw belegging. Multi Manager Profiel Fondsen: keuze uit vijf fondsen. Omdat niet elke belegger hetzelfde is, biedt ABN AMRO vijf verschillende Multi Manager Profiel Fondsen aan, ieder met een eigen risicograad. U hebt daarbij de keuze uit de Multi Manager Profiel Fondsen 2 tot en met 6. Profiel Fonds 1 is niet verkrijgbaar, omdat de multi-managerbenadering daarbij te weinig toegevoegde waarde oplevert. Hoe hoger het risicoprofiel van het Multi Manager Profiel Fonds waarin u belegt, hoe groter uw kans op een hoog rendement. U dient er wel rekening mee te houden dat dan ook uw risico toeneemt. Risico s. ABN AMRO biedt beleggers vijf verschillende Multi Manager Profiel Fondsen aan, waarvan de profielen overeenstemmen met die van het centrale beleggingsbeleid voor particuliere beleggers van ABN AMRO Bank N.V. De risicograad van de Profiel Fondsen loopt op van defensief, tot zeer offensief. Bij ieder Multi Manager Profiel Fonds hoort een specifieke verdeling van uw inleg over verschillende beleggingscategorieën: liquiditeiten, obligaties, indirect onroerend goed en aandelen. Voor elk fonds zijn voor de genoemde beleggingscategorieën limieten vastgesteld, zogenaamde bandbreedtes. Multi Manager Profiel Fonds 2 belegt voornamelijk in vastrentende waarden, en heeft daardoor het minste risico. Multi Manager Profiel Fonds 6 belegt het grootste deel in aandelen, en heeft daarmee het hoogste risico. Alle Profiel Fondsen kunnen beleggen in opkomende markten, wat een verhoogd risico met zich mee kan brengen. Voor alle profielen geldt dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan. Afhankelijk van uw beleggersprofiel kiest u samen met uw adviseur aan de hand van een vragenlijst het Multi Manager Profiel Fonds dat het best bij u past. Lees voor een uitgebreidere beschrijving van de risico s van de Profiel Fondsen het prospectus en de Financiële Bijsluiter. Deze risico-indicator geldt voor Multi Manager Profiel Fonds 2, 3 en 4. Deze risico-indicator geldt voor Multi Manager Profiel Fonds 5 en 6.

6 U blijft binnen het door u gekozen beleggersprofiel. Het unieke van de Multi Manager Profiel Fondsen is dat uw beleggingen binnen het profiel blijven. Hebt u bijvoorbeeld gekozen voor Multi Manager Profiel Fonds 3? Dan zorgen wij ervoor dat de beleggingen van dit fonds onder alle marktomstandigheden binnen de bandbreedtes van het Profiel Fonds blijven. Ook als de beheerder overgaat tot noodzakelijke aanpassingen in de beleggingen van dit Multi Manager Profiel Fonds. De vijf varianten van de ABN AMRO Multi Manager Profiel fondsen: Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5 Profiel 6 liquiditeiten obligaties indirect onroerend goed aandelen Verdeling over beleggingscategorieën per 26 september Deze verdeling kan in de toekomst wijzigen. Welk Profiel Fonds past bij u? Multi Manager Profiel Fonds 2: Defensief - u realiseert zich dat het verstandig is om te beleggen als u vermogen opbouwt voor de langere termijn. U wilt de risico s echter zo veel mogelijk beperken. Multi Manager Profiel Fonds 3: Matig defensief - u weet beleggingsrisico s goed in te schatten en weet welke kansen daartegenover staan. Bij u past een gespreide portefeuille met het accent op obligaties. Multi Manager Profiel Fonds 4: Matig offensief - u bent vertrouwd met de kansen en risico s van beleggen. Eigenlijk zou u meer dan 50% in aandelen willen beleggen, maar u ziet dat toch als een te groot risico. Multi Manager Profiel Fonds 5: Offensief - u ligt er niet wakker van als de beurs een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer worden goedgemaakt. Multi Manager Profiel Fonds 6: Zeer offensief - u streeft naar een hoog rendement. De risico s die daaraan verbonden zijn, maken het voor u alleen maar spannender. U raakt niet in paniek als de koersen sterk dalen, omdat u verwacht op lange termijn toch voldoende rendement te behalen. U kiest voornamelijk voor aandelen.

7 Kosten. De Multi Manager Profiel Fondsen brengen u jaarlijks kosten in rekening. Deze kosten bestaan uit een service fee van 0,05%, een beheervergoeding die verschilt per Multi Manager Profiel Fonds, en een resultaatafhankelijke beheervergoeding. De hoogte van deze vergoedingen vindt u terug onder het kopje Kenmerken in deze brochure. Naast de kosten van de Multi Manager Profiel Fondsen zelf, houden ook de onderliggende beleggingsfondsen kosten in. Deze zijn verwerkt in de koersen van de onderliggende beleggingsfondsen. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen: de voordelen op een rij. Gespreid beleggen in de door AA Advisors als best presterende geselecteerde beleggingsfondsen. Keuze uit vijf Multi Manager Profiel Fondsen, ieder met een eigen beleggingsprofiel. Beleggen in verschillende beleggingscategorieën conform het centrale beleggingsbeleid voor particuliere beleggers van ABN AMRO Bank N.V. Voor wie bedoeld? U maakt een goede keuze met de ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen als u: toegang wilt hebben tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd; kans wilt maken op aantrekkelijke rendementen; weinig of geen omkijken wilt hebben naar uw beleggingen.

8 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen Contact. Voor meer informatie over de ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen kunt u bellen met de Beleggingslijn, telefoon ( 0,10 per minuut). U kunt ook terecht bij de vestigingen van ABN AMRO. Of kijk op Kenmerken. Startdatum: 7 december 2006 Beleggingscategorie: Mixfondsen Kosten: Jaarlijkse beheervergoeding: Profiel Fonds 2: 0,90%; Profiel Fondsen 3 en 4: 1,25%; Profiel fondsen 5 en 6: 1,50%. De service fee is 0,05%. Zowel de beheervergoeding als de service fee worden verwerkt in de dagelijkse koers. Een Profiel Fonds heeft een resultaatafhankelijke beheervergoeding indien de waarde van het Profiel Fonds hoger is dan de bij het fonds behorende benchmark en de hoogste waarde van het Profiel Fonds. Deze vergoeding bedraagt 20% van het verschil ten opzichte van de benchmark of de hoogste waarde van het Profiel Fonds. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de benchmarks en de berekening van de resultaatafhankelijke beheervergoeding het prospectus. Bij de aan- en verkoop van het ABN AMRO Fund via uw ABN AMRO beleggingsrekening zullen de gebruikelijke aan- en verkoopkosten van maximaal 0,5% (met een minumum van EUR 0,70 per transactie) in rekening worden gebracht. Valuta: EUR Verhandelbaarheid: Dagelijks via ABN AMRO Beleggingsrekening. Dividend: De fondsen keren geen dividend uit. Koersinformatie: Op NOS-teletekstpagina 524 en de beurspagina s van landelijke dagbladen. Belangrijke informatie Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. De ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen, subfondsen van het paraplufonds Fortis Strategie Fondsen, zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de financiële bijsluiter alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij Fortis Investments, Client & Sales Support (AF0540), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam en via De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. Fortis Investments* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Fortis Investments is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.* Fortis Investments is de handelsnaam voor alle entiteiten van de Fortis Investment Management groep. Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal producten en diensten zoals beschreven in deze brochure is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S). Als u voornemens bent een product of dienst van ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) af te nemen, dient u ABN AMRO in te lichten als u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van ABN AMRO niet toelaat. De inhoud van deze publicatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen, advies daarover te verkrijgen of enig ander bankproduct of -service af te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. AA 6367 c 11-08

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie