BEPOMM 25/02/2014 Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPOMM 25/02/2014 Brussel"

Transcriptie

1 FIETS-GEN BEPOMM 25/02/2014 Brussel Aanleiding fiets-gen 2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams parlement - aanpak verkeerscongestie Brussel en Vlaamse Rand uitbouw fiets- GEN Economische ontwikkeling regio komt in gedrang Aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en Vlaamse Rand is slechts 4% Ambitie Iris-II en mobiliteitsplan Vlaanderen naar ca. 20% fietsverplaatsingen tegen Snelfietsroutes voor Brussel en Vlaamse Rand voor lokale en bovenlokale (15 km) fietsverplaatsingen 1

2 Aanvullend op GEN OV Verplaatsingsmarkt van korte en middellange verplaatsingen Snelle realisatietermijn Kostprijs 120 à 150 milj. Grote maatschappelijke winst Intergewestelijk project Drie opdrachtgevers: Provincie Vlaams-Brabant Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 Consultatierondes : Gemeenten Vlaamse Rand en BHG + Waterloo, La Hulpe Infrabel, De Lijn, MIVB VLM, BIM, ANB Haven van Brussels, W&Z Fietsersbond, Gracq 2

3 Uitgangspunten Fiets-GEN Gelaagd fietsnetwerk Snelfietsroutes grensoverschrijdend Fiets-GEN moet ook mikken op korte verplaatsingsafstanden Afstemming met GFR - BFF Conflictvrije, gestrekte, vlakke routes lokale meerwaarde Uitgangspunten Fiets-GEN Hoge kwaliteitseisen vooral gericht op reissnelheid Ontwerpsnelheid van min. 15 km/u nastreven Reissnelheid Afstand 10 km/u 15 km/u 20 km/u 25 km/u 10 km 60 min 40 min 30 min 24 min 15 km 90 min 60 min 45 min 36 min 20 km 120 min 90 min 60 min 48 min 3

4 Fiets-GEN - startoverleg 4

5 Fiets-GEN - startoverleg 5

6 Fiets-GEN - startoverleg Fiets-GEN - startoverleg 6

7 Maximale lokale meerwaarde 1 km 1,5 km 0 km 10 km 1,5 km snelroute capteert 50% van lokale fietsverplaatsingen Bereik snelroute: 1,5 km aan weerszijden Potentieel bereik: 39 km2 Onderliggend fijnmazig lokaal fietsnet over de hele lengte (toevoer) Vereiste min. bevolkingsdichtheid over de hele lengte: 3500 inw/km² (primair H-gebied)/2000 inw/km² (secundair H-gebied) 7

8 Doorrekening multimodaal model Alle verplaatsingen 0 15 km % van de verplaatsingen < 15 km km 72% 72% 0-5 km 51% 52% 5-10 km 14% 14% km 7% 7% > 15 km 28% 28% Tot. # verplaatsingen

9 9

10 Gewenst FietsGEN ca. 280 km 113 km Vlaams Gewest (40%) 167 km Brussels Gewest (60%) Kwaliteit bestaande routes: Ca. 5% voldoet aan Fiets-GEN kwaliteit Ca. 10% is aanvaardbaar (redelijk goed) Ca. 85% voldoet niet 10

11 Baten fiets-gen Maatschappelijke baten Interval van maatschappelijke baten (1) Effect meer fietsverplaatsingen (Aantal per persoon per jaar) Gezondheidseffecten Vermindering van luchtverontreiniging en CO Vermindering van verkeerscongestie Totaal (1) Cycling England, 2007 Fietsaandeel 4% 20% Baten: ca. 238 mio tegen

12 Technnische haalbaarheid / kostpijs 24/02/2014 Kostprijs Fiets-GEN Richtwaarde van à /km (incl. fietsbruggen, tunnels, liften, ) ++ Zeer goed + goed - onvoldoende -- slecht Technische haalbaarheid Kostprijs - Voldoet reeds voor het grootste gedeelte - ca / km aan de kwaliteitseisen - Er zijn enkel enkele herstellingswerken nodig - Er zijn geen onteigeningen nodig - Beperkte opwaardering naar kwaliteitseisen (verbreding) van Fiets-GEN - Heraanleg van oversteekvoorzieningen - Er zijn een beperkt aantal onteigeningen nodig - ca / km '- ca /oversteekplaats - Er is een vernieuwing nodig van de - ca / km fietsinfrastructuur over meer dan 50% van het - ca / kruispuntoversteekplaats tracé '- Er zijn heel wat onteigeningen nodig - Er zijn grote infrastructuurwerken nodig - ca / km (bruggen, tunnels, liften, ) om bepaalde '- ca / barrière barrières in het Fiets-GEN op te lossen '- Er zijn grootschalige onteigeningen nodig om ruimte te maken voor de Fiets-GEN routes Kostprijsraming Fiets-GEN Fiets-GEN netwerk km à /km 15 hoofdroutes Fiets-GEN km à /km Vlaams Gewest 205 km 62 à 82 milj 113 km 34 à 45 milj. Brusselse Gewest 193 km 58 à 68 milj 167 km 50 à 67 milj. Totaal 398 km 120 à 150 mio. 280 km 84 à 112 mio. Kostprijs fiets-gen: 120 à 150 MIO Investeringskost per fietsverplaatsing 20 keer kleiner dan investeringskost per treinverplaatsing (GEN) 12

13 Actieplan 49% overlap met gewenst GFR - BFF Actieplan Intergewestelijk akkoord Fiets-GEN: Intergewestelijke projectgroep Fiets-GEN Investeringsfonds fiets-gen (ca. 15 MIO /jaar) Taakstelling voor realisatie 15 hoofdroutes Samenwerkingsakkoorden verschillende actoren: Infrabel, VLM, W&Z, ANB, TBAC, gemeenten, Communicatieplan Fiets-GEN Zoeken van Europese financiering (o.a. EFRO, ) Integratie Fiets-GEN in subsidieregelingen Integratie Fiets-GEN ruimtelijke plandocumenten 13

14 Fiets: enorm potentieel 53 % van alle verplaatsingen is korter dan 5 km 78% van alle verplaatsingen is korter dan 15 km (OVG 2013) 12,6 % van alle verplaatsingen gebeurt per fiets (OVG 2013) 11 % pendelt met de fiets (OVG 2013) 51 % van de verplaatsingen is korter dan 5 km (doorrekening FietsGENstudie) 77% van de verplaatsingen is korter dan 15 km (doorrekening FietsGENstudie) < 4 % van alle verplaatsingen gebeurt per fiets (FietsGENstudie, cijfer incl. BXL) 6 % pendelt met de fiets (OVG 2001) Streefdoel Brussel en Vlaanderen: 20% van alle verplaatsingen in Vlaanderen in 2020 gebeurt met de fiets Nood aan Fietsinfrastructuur! Kwaliteit: vlot, gestrekt, veilig, geschikt voor langere verplaatsingen Rol voor e-bike Fietssnelweg Leuven-Brussel (HST-route) Appreciatie 7,8 / 10: autoluw, veilig, aangenaam, vlot, snel, Gemiddelde fietser fietst 18,7 km (enkel) 95% van de fietsers rijdt > 5 km (vgl. OVG: 47%); 75% gebruikt de route meermaals per week 9% rijdt met e-bike 14

15 Fietssnelwegen Fietssnelwegen BFF: non-stophoofdroutes Toepassingsgebied subsidiereglement Geoloket via link rechterbalk op Route 1 t.e.m. 4 hoogste prioriteit Route 5 t.e.m. 18 andere fietssnelwegen waarvoor reglement van toepassing is 15

16 Een fietssnelweg combineert technische kwaliteit met een zorgeloos bovenlokaal traject 1. Routekwaliteit 2. Technische kwaliteit 16

17 Routedenken : van lokaal project naar bovenlokale route De fietssnelweg en zijn omgeving Een fietssnelweg is meer dan asfalt of beton: de fietssnelweg kan de publieke ruimte ook herwaarderen en opladen. Routedenken Wegwerken van de knikjes in Kortenberg o Terugkerende vraag in enquête op HST-fietsroute 17

18 Routedenken Wegwerken van de knikjes in Kortenberg o Verkeersveiligheid, rijcomfort, tijdwinst Technische kwaliteit - materiaalkeuze 18

19 Technische kwaliteit - materiaalkeuze Technische kwaliteit - breedte 19

20 Technische kwaliteit - breedte Technische kwaliteit - breedte 20

21 Technische kwaliteit Ruime bochten (> 20 meter bochtstraal) Hellingspercentages Verlichting Ongelijkgrondse kruisingen met drukke verkeersaders Technische kwaliteit Lokale woonstraten: streven naar autoluwe zones met fiets als hoofvervoermiddel 21

22 Technische kwaliteit De ontwerpsnelheid: van gewoon naar ambitieus De ontwerpsnelheid voor fietssnelwegen is min. 20 km/u inclusief stops. Ambitieus? Met een e-bike haal je vlotjes 25 km/u! HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem 22

23 HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Studiewerk tot voorontwerpplan Technische uitvoeringsplannen en aanbesteding Gelijktijdig opmaak nodige overeenkomsten, grondverwervingen, OMA-B-route Asse-Brussel 23

24 Masterplan + haalbaarheidsstudie Onderzoek samenspel fietssnelweg park Horing researchpark Zellik UZ Jette Zellik station Door: Asse VLM Provincie Agentschap Ondernemen Dilbeek: Itterbeeksebaan 24

25 Situering Itterbeeksebaan in FietsGEN Ruimtelijke - Verkeerskundige analyse 25

26 Gewenst profiel Fietspad: MINIMUM 2 meter streven naar 2,5 meter Mogelijkheid: gemengd fiets/voetpad 3 meter Voorkeur: Voetpad 1 m obstakelvrij + fietspad 2,5 m Mogelijkheden? Parkeerstroken voorzien = onteigeningen Schrappen parkeerplaatsen = risico parkeren op fietspaden! Gecombineerde parkings inrichten Voetpaden slechts langs één zijde voorzien? Alternatieve route parallel Itterbeeksebaan Visie en budgetten Anderlecht-BHG -> Samenwerkingsakkoord 26

27 Meer info? Brochure fietssnelwegen Vademecum fietsvoorzieningen (www.mobielvlaanderen.be) 27

FIETS-GEN. Persconferentie 12/12/2012

FIETS-GEN. Persconferentie 12/12/2012 FIETS-GEN Persconferentie 12/12/2012 - Brussel - AANLEIDING FIETS-GEN 2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams parlement -aanpak verkeerscongestie Brussel en Vlaamse Rand uitbouw fiets- GEN Economische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES 1 kaart Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend 2 3 COLOFON EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES Redactie: Michiel van Esch Wim Bot Willem Goedhart

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND?

MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND? MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND? Nota Brusselse Noordrand juli 2014 Illustraties & achtergrondinformatie: Powerpointpresentatie dd. 25/06 als bijlage t.a.v Wiet Vandaele (projectmanager

Nadere informatie

e-fiets Verder met de Man Vrouw Totaal Gewone fiets Gewone fiets Gewone fiets E-fiets E-fiets E-fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7

e-fiets Verder met de Man Vrouw Totaal Gewone fiets Gewone fiets Gewone fiets E-fiets E-fiets E-fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7 Verder met de e-fiets Man Vrouw Totaal E-fiets Gewone fiets E-fiets Gewone fiets E-fiets Gewone fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7 46-60 jr 34,2 18,8 29,1 15,6 30,9 17,3 >60 jr 35,4 15,3 28,3

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN Inleiding...p. 3 Huidige situatie: verdeling van het aanbod over de wijken...p. 6 Huidige situatie: identificatie van de voorranghebbende

Nadere informatie

Als een ommetje een omweg wordt

Als een ommetje een omweg wordt Als een ommetje een omweg wordt Project Recreatie & Overwegen Amersfoort 2006 www.recreatie-overwegen.nl INHOUD INLEIDING Sinds 1980 zijn 1350 gelijkvloerse spoorwegovergangen verdwenen. Dat is het gevolg

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 14 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING Januari 2014 Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld: Functie

Nadere informatie

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen 1 Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer 2 Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Het Gewestelijk Expres Net (GEN)

Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Brussel, 27 juni 2006 Gemeenschappelijke verklaring SERV, CESRBC en CESRW Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Gemeenschappelijke verklaring van de sociaal economische raden van Vlaanderen (SERV), Brussel

Nadere informatie

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 5 Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verhardingen voor fietsvoorzieningen Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud Ver h a r d i n g e n vo o r f i e t s vo o r z i e

Nadere informatie

Eerste Verkeersindicatorenrapport met. precieze gegevens over aantal en type voertuigen op de. autowegen in Vlaanderen

Eerste Verkeersindicatorenrapport met. precieze gegevens over aantal en type voertuigen op de. autowegen in Vlaanderen PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 5 april 2011 Eerste Verkeersindicatorenrapport met precieze gegevens over aantal en type voertuigen

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Freiburg, duurzame stad

Freiburg, duurzame stad Freiburg, duurzame stad Alex Verhoeven (VVSG), Ann Tack (WVI), Jan Van Alsenoy (VVSG) en Nathalie Garré (WVI) - november 2009 Inhoud Vauban inspireert 5 Wijk Vauban (en aansluitend Solarsiedlung) 9 Toespraak

Nadere informatie