Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fries burgerpanel Fryslân inzicht"

Transcriptie

1 Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. december 2014

2 Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Leefbaarheid. Het is een breed begrip. Het gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam leven en wonen in de eigen omgeving. Over voorzieningen, de buurt, de woning, enzovoort. En die eigen omgeving is óók een breed begrip. Voor de één is dat de eigen wijk of het eigen dorp, voor de ander gaat het om enkele dorpen bij elkaar, de gemeente, of zelfs heel Fryslân. Leefbaarheid kan objectief en subjectief bekeken worden. Dat houdt in dat het aan de ene kant gaat over feiten: bijvoorbeeld de bereikbaarheid van voorzieningen, het aantal woningen, het onderhoud van de buurt, de hoeveelheid sportverenigingen in de omgeving (objectief). Aan de andere kant gaat het over de waardering voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de woning, het onderhoud van de buurt en de sportverenging in de omgeving (subjectief). In deze publicatie komt de subjectieve, ervaren leefbaarheid in Fryslân aan bod. De leden van het Fries burgerpanel zijn gevraagd hoe tevreden zij zijn over tal van aspecten die van invloed kunnen zijn op de ervaren leefbaarheid. Hoe tevreden zijn zij over dagelijkse voorzieningen? Over culturele voorzieningen? Over hun buurt, of over hun woning? En over de bereikbaarheid van voorzieningen? Ook hebben zij aangegeven hoe belangrijk zij elk van de hoofdaspecten van leefbaarheid vinden, in dit geval dagelijkse voorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen, woning, buurt en werk. Gezamenlijk geven de tevredenheid en de belangrijkheid een kijk op welke aspecten bijdragen aan een positief ervaren leefbaarheid in Fryslân. 94% 7,9 896 PANELLEDEN 70% RESPONS 49% 51% van de panelleden geeft een 7 of hoger voor de leefbaarheid in zijn of haar omgeving is het gemiddelde cijfer dat panelleden geven voor de leefbaarheid aan hun omgeving Verhouding leeftijd jaar jaar jaar % 20% 26% 42%

3 Leefbaarheid in Fryslân Leefbaarheid is een breed begrip. Waar denkt u aan bij het woord leefbaarheid? Hoe fijn je woont. Rêstich, feilich, foldwaande foarsjennings, noflike buert. Dat ik prettig kan leven in mijn huis en tuin. En daarbuiten. Dat ik alle voorzieningen die ik nodig heb, in de buurt heb. Ook waar ik mij veilig voel. De mate waarin de omgeving waar ik in woon aantrekkelijk is om te wonen. Alle aspecten die het leven fijn en waardevol maken. Veiligheid van de buurt, groen, speelmogelijkheden en ruimte voor kinderen, aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt.

4 Belangrijkheid van leefbaarheidsaspecten Hoe belangrijk is elk aspect voor de panelleden als het gaat om leefbaarheid? De aspecten dagelijkse voorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen, werk, woning Voor ruim 60% van de panelleden is de woning het belangrijkste aspect van leefbaarheid. Als tweede zien de panelleden de buurt als meest belangrijk aspect (17%). Slechts 1% vindt vrijetijdsvoorzieningen het meest belangrijke aspect voor aangenaam wonen in de omgeving. Panelleden uit kleine dorpen vinden dagelijkse voorzieningen minder vaak het belangrijkst dan panelleden uit grote dorpen (7% versus 13%) Panelleden van 65+ vinden de woning nog belangrijker dan panelleden jonger dan % van de 65-plussers vindt de woning het belangrijkst. Ter vergelijking: gemiddeld vindt 62% van de panelleden de woning het belangrijkst. Vrouwelijke panelleden vinden, vergeleken met mannen, werk belangrijker. en buurt hebben zij in volgorde van belangrijkheid gesorteerd. Op de komende pagina s ziet u de resultaten. Leefbaarheidsaspecten naar belangrijkheid % aangewezen als meest belangrijk dagelijkse voorzieningen 8% vrijetijdsvoorzieningen 1% werk 12% De woning is overduidelijk het meest belangrijk als het gaat om leefbaarheid. Opvallend is dat als de panelleden gevraagd Wat wordt bedoeld met een klein dorp? Plaatsen kleiner dan inwoners. een groot dorp? Plaatsen tussen de en inwoners. een stad? Plaatsen groter dan inwoners buurt 17% woning 62% wordt waar ze aan denken bij leefbaarheid, de woning niet of nauwelijks genoemd wordt (zie wordcloud vorige pagina).

5 Volgorde van belangrijkheid Maar weinig mensen vinden de woning (2%), buurt (5%) en dagelijkse voorzieningen (5%) het minst belangrijk. De buurt is na de woning het meest belangrijk voor de ervaren leefbaarheid. Op de vorige pagina zagen we welke aspecten van leefbaarheid de panelleden het meest belangrijk vonden. De afbeelding hieronder laat niet alleen de meest belangrijke aspecten zien, maar ook de aspecten die de panelleden als tweede, derde, vierde en vijfde van belang vinden voor de leefbaarheid. woning woning buurt buurt werk werk dagelijkse dagelijkse voorzieningen Hoe belangrijk vindt u de leefbaarheidsaspecten als het gaat om aangenaam wonen in Fryslân? woning Waarbij nummer 1 het meest belangrijk en nummer 5 het minst belangrijk is. buurt 62% 25% 7% 4% 2% werk 17% 43% 23% 12% 5% dagelijkse voorzieningen 12% 11% 14% 18% 45% 8% 17% 46% vrijetijdsvoorzieningen 24% 5% vrijetijdsvoorzieningen 1% 3% 11% 43% 42% Belangrijkheid Belangrijkheid Werk is met 12% het derde meest belangrijke aspect en dagelijkse voorzieningen met 8% het vierde meest belangrijke aspect. Als echter gekeken wordt naar de belangrijkheid 1, 2 en 3 gezamenlijk, blijkt dat werk op 37% uitkomt, en dagelijkse voorzieningen op 71%. Dan blijkt dus dat dagelijkse voorzieningen eigenlijk veel belangrijker worden gevonden dan werk.vooral werk (45%) en vrijetijdsvoorzieningen (42%) zijn toebedeeld met een 5, en worden dus gezien als het minst belangrijk voor de leefbaarheid Uitleg grafiek 62% van de panelleden vindt de woning het meest belangrijk als het gaat om leefbaarheid. 25% zet de woning op de tweede plaats, en 7% op de derde plaats. 4% vindt de woning het op één na onbelangrijkst als het gaat om de leefbaarheid. Van de genoemde aspecten, vindt 2% de woning het minst belangrijk.

6 Tevredenheid De panelleden zijn via verschillende stellingen bevraagd over de tevredenheid rondom zes hoofdaspecten van leefbaarheid: de woning, de buurt, dagelijkse voorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen, werk en vervoer. Op basis van de afzonderlijke stellingen kan een totaaloordeel over de tevredenheid over elk aspect vastgesteld worden. Bij de analyse van de afzonderlijke stellingen voor het aspect vervoer, bleek echter dat de antwoorden zo verschillend van elkaar zijn, dat er niet één totaaloordeel van berekend kan worden. Vervoer is daarom op deze pagina weggelaten, maar de tevredenheid over de afzonderlijke onderwerpen van vervoer komt verderop wel aan bod. Werk is het enige aspect waarover men gemiddeld ontevreden is. Hoe ouder de panelleden, hoe tevredener zij zijn over de woning Er is geen verschil in tevredenheid tussen de Friese streken of gemeenten. Wellicht zit er wel verschil tussen de dorpen, maar het aantal respondenten per dorp is te klein om hier uitspraken over te kunnen doen. heel tevreden tevreden neutraal woning buurt werk vrijetijdsvoorzieningen dagelijkse voorzieningen ontevreden heel ontevreden Belangrijkheid en tevredenheid woning De panelleden vinden de woning het meest belangrijk voor de leefbaarheid, en zijn van de verschillende aspecten ook over de woning het meest tevreden. De woning is daarmee veruit de belangrijkste factor die bijdraagt aan een positief ervaren leefbaarheid. Vooral panelleden met een eigen woning zijn tevredener dan panelleden zonder eigen woning.

7 Tevredenheid over dagelijkse en vrijetijdsvoorzieningen Tevredenheid dagelijkse voorzieningen Tevredenheid vrijetijdsvoorzieningen winkels voor dagelijkse boodschappen 84% 8% 8% mogelijkheid tot buitenrecreatie 82% 13% 5% onderwijsvoorzieningen 69% 26% 5% sportvoorzieningen 73% 22% 5% zorgvoorzieningen 63% 28% 9% speelmogelijkheden voor kinderen 64% 28% 8% tevreden neutraal tevreden neutraal niet tevreden shopmogelijkheden 53% 29% 18% niet tevreden Panelleden uit kleine dorpen zijn tevredener over ontmoetingsplekken dan panelleden uit de stad of grote dorpen. Ontmoetingsplekken zijn een buurthuis, wijkcentrum, café, jeugdsoos, enzovoort. Wat zeggen panelleden over dagelijkse voorzieningen? Er is één supermarkt in het dorp. Dat is wel erg weinig keus, en het is niet de goedkoopste, maar anders ben je het aan benzine kwijt. Er zijn twee lagere scholen en een bejaardenhuis. De huisarts is nog in het dorp. We hoeven niet voor alles ergens anders heen, gelukkig. Vrouw, 54, klein dorp in Noordwest Fryslân Ik woon in een plaats met 300 inwoners, dus ik begrijp dat deze voorzieningen niet in mijn woonplaats of die er direct omheen aanwezig zijn. Ze zijn echter wel op een acceptabele afstand aanwezig. Man, 25, klein dorp in Noordoost Fryslân Weinig keus in de winkel en erg duur. Voor veel boodschappen moet je reizen. Dichtstbijzijnde winkel is op zeven kilometer afstand, maar ook die is van lage kwaliteit. Vrouw, 61, klein dorp in Zuidwest Fryslân Het duurt gemiddeld anderhalf uur om bij een hbo-opleiding te komen. Dat is ALS je een goede aansluiting hebt. Man, 25, klein dorp in Noordoost Fryslân ontmoetingsplekken culturele voorzieningen Wat zeggen panelleden over vrijetijdsvoorzieningen? Recreatiemogelijkheden zijn ruim voldoende, strandje, fietspaden en dergelijke. Man, 54, klein dorp in Zuidoost Fryslân Voor sommige activiteiten zoals culturele, reis ik net zo graag even naar een andere stad. Vrouw, 49, stad in Zuidwest Fryslân Voor veel sporten, behalve voetbal, moeten vaak heel grote afstanden worden overbrugd. Man, 61, klein dorp in Noordoost Fryslân Ik vind het jammer dat er geen dorpshuis is. Vrouw, 29, klein dorp in Noordwest Fryslân De speeltuinen in de wijk zijn beperkt en niet uitnodigend voor kinderen om te spelen. Vrouw, 41, groot dorp in Zuidwest Fryslân 53% 50% 35% 35% 12% 15% Men is erg tevreden over dagelijkse voorzieningen, vooral over winkels voor dagelijkse boodschappen. Panelleden uit kleine dorpen zijn hier wel wat minder tevreden over dan panelleden uit grote dorpen of de stad (respectievelijk 74%, 95% en 94%).

8 Tevredenheid over de woning Tevredenheid woning de grootte van de woning 92% 5% 3% de betaalbaarheid van de woning 82% 11% 7% tevreden de onderhoudsstaat van de woning 81% 10% 9% neutraal niet tevreden de aantrekkelijkheid van de woning 86% 10% 4% Er is geen verschil in tevredenheid over de woning tussen panelleden uit de stad, een groot dorp of een klein dorp. Het enige is dat panelleden uit kleine dorpen minder tevreden zijn over de digitale voorzieningen van de woning. digitale voorzieningen van de woning 81% 10% 9% Panelleden met een eigen woning zijn op alle punten meer tevreden over hun woning dan panelleden die een huurwoning hebben. Panelleden met een eigen woning wonen vooral in een vrijstaande woning (58%), een twee-ondereen-kapwoning (23%) of een rijtjeswoning (15%). Panelleden met een eigen rijtjeswoning zijn wel minder tevreden over hun woning. Daar komt nog bij dat panelleden ouder dan 50, en vooral ouder dan 65, nog tevredener zijn over hun woning dan panelleden jonger dan 50. Jongere panelleden wonen ook vaker in een huurwoning, een rijtjeswoning of in een flat/appartement. We kunnen concluderen dat vooral oudere panelleden met een eigen vrijstaande koopwoning het meest tevreden zijn met hun woning. Mate van tevredenheid over de aantrekkelijkheid van de woning naar type woning Vrijstaande woning Twee-onder-een-kapwoning Flat/appartement Rijtjeswoning 74% 69% 92% 89% Wat zeggen panelleden over de woning? Glasvezel is in onze regio niet aangelegd, een misser. Vrouw, 48, eigen woning in klein dorp in Noordwest Fryslân Wij zijn ouder, ons huis is te groot voor ons. We willen wel verkopen, maar dat gaat niet zo snel. Vrouw, 66, eigen woning in klein dorp in Zuidoost Fryslân Huis is slecht onderhouden, overal scheuren in de muren en ik betaal in verhouding veel huur. Vrouw, 52, huurwoning in klein dorp in Zuidwest Fryslân Ik woon in Leeuwarden met uitzicht op water en het platteland, een zeer aantrekkelijke plek. De huurprijs is prima te doen. Vrouw, 24, huurwoning Woon hier met plezier, het huis is van alle gemakken voorzien. Vrouw, 46, eigen woning in stad in Zuidoost Fryslân Woning is van mezelf. Heb deze gemaakt zoals ik het graag wil. Man, 59, in klein dorp in Noordwest Fryslân

9 Tevredenheid over de buurt Tevredenheid over de buurt de veiligheid in uw directe woonomgeving de aantrekkelijkheid van uw directe woonomgeving 84% 84% 10% 6% 10% 6% Jongere panelleden (18-34 jaar) vinden hun buurt minder aantrekkelijk dan oudere panelleden (65+) (respectievelijk 77% en 91%). Panelleden uit Noordwest Fryslân en Zuidwest Fryslân zijn minder tevreden over de hoeveelheid groen in hun directe omgeving dan panelleden uit de andere Friese streken. Panelleden uit kleine dorpen zijn meer tevreden over de manier waarop bewoners met elkaar omgaan, de netheid- en de veiligheid van de directe omgeving dan panelleden uit de stad of een groot dorp. de netheid van uw directe woonomgeving 77% 12% 11% tevreden de hoeveelheid groen in uw directe woonomgeving 84% 9% 7% neutraal niet tevreden de staat van onderhoud van uw directe woonomgeving 73% 14% 13% de manier waarop bewoners in uw directe omgeving met elkaar omgaan 76% 16% 8% Wat zeggen panelleden over hun buurt? Als je hulp nodig hebt dan wil de omgeving geen hulp aanbieden. Je moet het zelf maar doen. Vrouw, 34, stad in Noordwest Fryslân Er wordt veel te hard gereden in onze straat (30 kilometer zone). Meer openbaar groen zoals bomen. Staat van onderhoud kan ook beter. Vrouw, 54, klein dorp in Zuidoost Fryslân Wij wonen in dit kleine dorp in feite in de natuur. Rust, stilte, gelukkig weinig straatverlichting. Veel groen en vogels. Man, 68, klein dorp in Zuidwest Fryslân We wonen in de stad maar ons deel van de wijk heeft het uiterlijk en karakter van een dorp (heel gezellige en groene buurt!). Vrouw, 48, in stad in Noordwest Fryslân Mate van tevredenheid over hoe bewoners met elkaar omgaan naar type woonplaats Mate van tevredenheid over de netheid van de directe omgeving naar type woonplaats klein dorp 82% klein dorp 81% groot dorp stad 70% 75% groot dorp stad 71% 78%

10 Tevredenheid over werk en vervoer Tevredenheid over werk Tevredenheid over vervoer Slechts de helft van de panelleden is tevreden over het openbaar vervoer. de hoogte van het loon/salaris 28% 54% 18% openbaar vervoer 51% 26% 23% baanzekerheid 22% 48% 30% tevreden neutraal de kosten van openbaar vervoer 19% 44% 37% tevreden de hoeveelheid beschikbaar werk voor u 23% 47% 30% niet tevreden fietspaden 80% 11% 9% neutraal de hoeveelheid beschikbaar werk in het algemeen 19% 47% 34% autowegen 81% 14% 5% niet tevreden Een groot deel van de panelleden heeft neutraal aangevinkt, aangezien werk voor hen de kosten van eigen vervoer 33% 43% 24% niet relevant (meer) is (26% van de respondenten is 65+). Verder zijn de meeste panelleden maar weinig tevreden over het aspect werk. Alleen over de hoogte van het loon/salaris is men meer tevreden dan ontevreden. Voor de rest van de aspecten is dit andersom, en is men meer ontevreden dan tevreden. Panelleden uit Noordwest- en Noordoost Fryslân zijn minder tevreden over de hoeveelheid beschikbaar werk in het algemeen dan panelleden uit Zuidoost- en Zuidwest Fryslân. Wat zeggen panelleden over werk? In de regio is helemaal geen goed betaald passend werk. Daarom zit ik door de week altijd in een hotel voor mijn werk ver van huis. Man, 43, groot dorp in Zuidwest Fryslân Panelleden uit Noordwest Fryslân zijn veel meer tevreden over openbaar vervoer (62%) dan panelleden uit de andere Friese streken (45%) (de Wadden niet meegerekend). Dit zal vooral te maken hebben met Leeuwarden, dat in de regio Noordwest ligt. Wat zeggen panelleden over vervoer? Openbaar vervoer te weinig en te duur. Vrouw, 66, klein dorp in Noordwest Fryslân Over de infrastructuur zijn de panelleden wel tevreden. Ik vind het echt schrikbarend hoe weinig bedrijven hier zitten ten opzichte van de rest van Nederland. Vrouw, 37, stad in Noordwest Fryslân Ik heb een hbo-studie gevolgd en de hoogte van mijn salaris valt mij behoorlijk tegen. Vrouw, 30, stad in Zuidoost Fryslân Ik werk in de ICT-sector en ben in dat opzicht niet gebonden aan locatie. Bovendien is er veel vraag naar goede ICT-specialisten. Zit dus in de goede sector. Man, 44, klein dorp in Noordoost Fryslân

11 Bereikbaarheid van voorzieningen Tevredenheid over werk basisschool dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum voorschoolse voorzieningen bank/pinautomaat huisarts winkels dagelijkse boodschappen apotheek café sportvereniging muziekvereniging tandarts middelbare school bibliotheek MBO HBO winkels om te 'shoppen' 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De panelleden vinden van veel voorzieningen dat de acceptabele afstand 1-5 kilometer is. 1-5 km verder dan 5 km Panelleden uit kleine dorpen of uit de stad vinden het meer acceptabel dat een sportvereniging of winkel voor dagelijkse boodschappen verder weg zit dan 5 kilometer dan panelleden uit grote dorpen. Tevredenheid over bereikbaarheid Naast de mening over de acceptabele afstand is ook gevraagd hoe tevreden men op het moment is over de bereikbaarheid van de genoemde voorzieningen. De meeste panelleden zijn hierover positief. Dit is opmerkelijk, want van veel voorzieningen vinden de panelleden dat de acceptabele afstand 1-5 kilometer is. En lang niet alle voorzieningen bevinden zich natuurlijk op 1-5 kilometer afstand van de plaats waar de panelleden wonen (denk maar aan kleine dorpen). Panelleden uit kleine dorpen zijn meer tevreden over de bereikbaarheid van het dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum dan panelleden uit de stad of een groot dorp. Over de bereikbaarheid van winkels voor dagelijkse boodschappen en sportvoorzieningen zijn panelleden uit grote dorpen juist het meest tevreden.

12 Afsluitend De leden van het Fries burgerpanel vinden hun omgeving aangenaam om te wonen. De panelleden geven gemiddeld een 7,9 aan de leefbaarheid in hun omgeving. Vooral de woning blijkt de meeste invloed op de ervaren leefbaarheid te hebben. De panelleden vinden de woning het meest belangrijk als het gaat om leefbaarheid, en zij zijn ook het meest tevreden over de woning. Vooral oudere mensen (65+) met een eigen woning scoren hoog op de ervaren leefbaarheid. Het is opmerkelijk dat er weinig verschil zit tussen gemeenten en/of streken als het gaat om ervaren leefbaarheid. Het is dus niet zo dat gebieden die met bevolkingskrimp of -stagnatie te maken hebben, hun omgeving als minder leefbaar ervaren. Naast de eigen woning heeft ook de buurt een belangrijke invloed op de ervaren leefbaarheid. Dit onderzoek is gebaseerd op een Australisch onderzoek, waarin een Leefbaarheidsindex vastgesteld wordt. De Leefbaarheidsindex geeft een cijfer voor de ervaren leefbaarheid in de eigen omgeving, waarbij de tevredenheid en de belangrijkheid van de verschillende leefbaarheidsaspecten gecombineerd worden. Ook voor Fryslân kan deze Leefbaarheidsindex berekend worden, aan de hand van de antwoorden van de panelleden op de vragen uit dit onderzoek. U hoort hierover in de loop van 2015 meer van ons! Als we het over leefbaarheid in Fryslân hebben, gaat het al snel over voorzieningen. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorzieningen helemaal niet zoveel invloed hebben op de ervaren leefbaarheid in Fryslân. 8% van de panelleden vindt dat dagelijkse voorzieningen het meest belangrijk zijn voor een positieve ervaren leefbaarheid, en 1% vindt dat van vrijetijdsvoorzieningen. Colofon Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân is een uitgave van Partoer, december 2014 Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Auteurs Inge de Vries Miranda Domenie Wilma de Vries Eindredactie Sonja Toonstra Partoer Westersingel CK Leeuwarden T (058) Opmaak Jongens van de Jong

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel over leefbaarheid juni 2016 Fries burgerpanel over leefbaarheid Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân Leefbaarheidsmonitor gestart in Fryslân

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand?

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Voor de Provincie Groningen is het een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden, zeker gezien

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan.

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan. 1. Leefbaarheid in Groningen Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek 'Leefbaarheid in Groningen'. De volgende vraag staat centraal: "Hoe kijkt u aan tegen de leefbaarheid in uw dorp of wijk?" In deze

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries Burgerpanel over toerisme in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Leven op Terschelling nu en in de toekomst

Leven op Terschelling nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Terschelling Leven op Terschelling nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Leven op Ameland nu en in de toekomst

Leven op Ameland nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Ameland Leven op Ameland nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van projecten

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar?

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk.

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen stad en platteland

Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen stad en platteland Lokale binding in de provincie Groningen. Een vergelijking tussen en Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de betrokkenheid in de dorpen niet altijd even vanzelfsprekend

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Voor vooruitgang in Uitgeest

Voor vooruitgang in Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018 Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in gewone taal. Voor het volledige programma kun je kijken op onze website: uitgeest.d66.nl Voor vooruitgang in Uitgeest 1 Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang

Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang In de provincie Groningen bevinden zich drie krimpregio s: De Eemsdelta, De Marne en Oost- Groningen.

Nadere informatie

JONGERENPEILING WONEN IN EDE

JONGERENPEILING WONEN IN EDE JONGERENPEILING WONEN IN EDE ACHTERGROND EN OPZET Eind 2015 is de Woonvisie Ede 2030 vastgesteld. Sindsdien heeft de gemeente Ede gewerkt aan de vertaling van de Woonvisie naar het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden?

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een voorziening in de directe woonomgeving? En wat doen de Groningers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK Burgerpanel Moerdijk Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/007 Datum Januari 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Leefbaarheid is mensenwerk Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Programma Wat is leefbaarheid? Krimp en leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland Hoe meet je leefbaarheid? Wat is van invloed

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Cromstrijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL KLAASWAAL NUMANSDORP TELEFONISCH 44 8 36 ONLINE

Nadere informatie

Mijn wijk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82609

Mijn wijk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82609 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82609 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015

Tevredenheidsonderzoek 2015 Tevredenheidsonderzoek 2015 Verstuurd: september 2015 Verstuurd aan 21 personen Deelnemers 21 Respons percentage 100% Hoe lang krijgt uw dierbare al zorg van de Polder Résidence? 21 21 0 Number Date Text

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN Gemeente Capelle aan den IJssel December 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 226 Datum

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Leven op Vlieland nu en in de toekomst

Leven op Vlieland nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Vlieland Leven op Vlieland nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Binnenmaas T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL Heinenoord Maasdam Mijnsheerenland Puttershoek

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie