Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panel Fryslân over jongeren in Fryslân"

Transcriptie

1 Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

2 Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar is het centrale thema van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de Staat van Friese jongeren. Is Fryslân RESPONDENTEN een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen? Vanuit verschillende invalshoeken zijn dit jaar onderzoeken gedaan naar deze thema s onder jongeren van 15 tot en met jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bevolkingsontwikkelingen, verhuisbewegingen, onderwijs in Fryslân, de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, en jeugdwerkloosheid. Daarnaast zijn ook jongeren (5 mbo ers en 5 hbo ers en wo ers) die in Fryslân zijn opgegroeid bevraagd over hun eigen visie op leren, werken en wonen. Panel Fryslân is deze keer ingezet om het perspectief van de ouders in kaart te brengen. Alle panelleden hebben een aantal algemene vragen beantwoord over de leefbaarheid van Fryslân voor jongeren en de ouders van jongeren tussen de 15 en jaar is gevraagd hoe de situatie van hun kinderen is. Ouders van kinderen 15- jaar 576 Ouders van kinderen in andere leeftijden 988 Mensen zonder kinderen 447 STAAT VAN FRIESE JONGEREN Symposium Staat van Friese jongeren Deze publicatie is onderdeel van de Staat van Friese jongeren. Gedurende het jaar zijn al verschillende onderzoeken verschenen. Op 1 februari 218 worden deze onderzoeken gepresenteerd op een symposium dat wordt georganiseerd door het FSP in samenwerking met D Drive, onderdeel van het Friesland College in Leeuwarden. Selecte groep Aan de panelleden is gevraagd of zij kinderen hebben in de leeftijdscategorie 15 tot en met jaar. Als zij meerdere kinderen in deze leeftijdscategorie hebben is hen gevraagd om de oudste in gedachten te nemen. Ouders is gevraagd over dit kind vragen met betrekking tot leren, werken en wonen te beantwoorden. Als er in deze publicatie over ouders wordt gesproken, worden daar ouders van kinderen tussen de 15 en jaar mee bedoeld. Willen jongeren in Fryslân blijven wonen? Is er voldoende passend werk voor iedereen? En welke kansen en uitdagingen zijn er voor jongeren in onze provincie? Deze vragen staan tijdens het symposium centraal. Wilt u meer over weten over het programma of u aanmelden kijk dan op onze website bij symposium Staat van Friese jongeren. PANEL FRYSLÂN

3 Panel Fryslân over leren in Fryslân Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden in Fryslân Percentage Friezen mee eens: 6% Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten. Het opleidingsniveau van Friese jongeren ligt lager dan het landelijk gemiddelde (zie ook Onderwijs in Fryslân, FSP 217). Binnen Fryslân is het aandeel jongeren dat naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) gaat hoger dan in Nederland. Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding en het aanbod hiervan is ook het grootst. Er worden zo n 5 mbo-opleidingen (zie ook Mbo in Fryslân, FSP 217) en zo n 1 hbo-opleidingen aangeboden binnen Fryslân. Door het oprichten van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân wordt het de komende jaren mogelijk om op universitair niveau een aantal studies in Fryslân te volgen. Wat vinden de panelleden van de opleidingsmogelijkheden binnen Fryslân? En hoe belangrijk vinden Friese ouders dat hun kinderen de hoogst mogelijke opleiding doen? Meerderheid positief over opleidingsmogelijkheden Bijna tweederde van de panelleden (6%) vindt dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn in Fryslân. De jongere panelleden zijn hierover minder positief dan de oudere panelleden. Daarentegen zijn ouders van kinderen op mbo- of hbo-niveau positiever over de mogelijkheden in Fryslân op het gebied van leren dan de ouders van kinderen op universitair niveau*. Er is in Fryslân ook meer aanbod voor mbo ers en hbo ers dan voor degenen die een universitaire studie willen gaan volgen. Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden in Fryslân. Percentage ouders (helemaal) mee eens, uitgesplitst naar opleidingsniveau van kind Mbo Hbo Universitair *opgenomen in regressiemodellen leeftijd, gender (ouders/kind), soort ouders, opleiding (ouders/kind), regio, stad/platteland, thuis/uitwonend. Alleen significante effecten vermeld.

4 Panel Fryslân over leren in Fryslân Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden in Fryslân Percentage Friezen mee eens: 6% Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten. Schooladvies na de basisschool Friese basisschoolleerlingen krijgen vaker een lager schooladvies dan de basisschoolleerlingen uit de rest van Nederland. In 216 was het aantal leerlingen dat hoger scoorde op de eindtoets opgelopen tot één op de drie. Hiervan had ruim de helft een score op de eindtoets die minimaal één schooltype verschilde van het schooladvies (zie ook Onderwijsongelijkheid in Fryslân, FSP 217). Van de ouders van kinderen tussen de 15- jaar zegt 8% dat het kind hoger dan het schooladvies is ingeschaald. De rest van de ouders geeft aan dat het niveau van de middelbare school gelijk (85%) of lager (6%) was dan het advies vanuit de basisschool. Verder geeft 17% aan dat het kind volgens hen een hoger niveau had aangekund na de basisschool. Hoog opgeleide ouders vinden vaker dat dit het geval is dan de lager opgeleide ouders. Op de basisschool werd voorzichtig ingezet, omdat haar zelfvertrouwen zou groeien als ze het niet zo moeilijk had. Ze heeft het in mijn beleving te gemakkelijk gehad. Er was weinig uitdaging. Hoger is beter volgens hoogopgeleiden Van de ouders vindt vier op de tien het belangrijk dat hun kind de hoogst mogelijk opleiding doet. Ouders die zelf hoog opgeleid zijn vinden dit belangrijker dan lager opgeleide ouders. Opvallend is dat ouders die deze vraag hebben beantwoord voor hun dochter dit minder belangrijk vinden dan de ouders die dit hebben beantwoord voor hun zoon. Het ambitieniveau vanuit ouders lijkt voor zonen hierdoor hoger te liggen dan voor dochters. Verder vinden ook vaders dit iets belangrijker dan de moeders*. Ik vind het belangrijk dat mijn kind de hoogst mogelijke opleiding doet. Percentage (helemaal) mee eens, uitgesplitst naar opleidingsniveau van ouders Laag Midden Hoog *opgenomen in regressiemodellen leeftijd, gender (ouders/kind), soort ouders, opleiding (ouders/kind), regio, stad/platteland, thuis/uitwonend. Alleen significante effecten vermeld.

5 Panel Fryslân over werken in Fryslân Er is voldoende werk voor jongeren in Fryslân Percentage Friezen mee eens: 24% Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten. Tijdens de economische crisis is de werkloosheid zowel landelijk als in Fryslân sterk toegenomen. Inmiddels hebben de economie en de arbeidsmarkt zich in 216 stevig hersteld. De werkloosheid daalt en de economie groeit weer. Hoewel iets later dan landelijk is ook in Fryslân het economisch herstel ingezet. Dit heeft een gunstig effect gehad op de werkgelegenheid van jongeren (zie ook Jeugdwerkloosheid in Fryslân, FSP 217). Vinden ouders dat er genoeg werk is voor jongeren in Fryslân? Of zijn zij van mening dat ambitieuze jongeren de provincie verlaten? Kunnen hun kinderen rondkomen van hun inkomen en past de baan bij het niveau en richting van de opleiding? Meerderheid somber over arbeidsaanbod in Fryslân Nog geen kwart van de Friezen (24%) vindt dat er voldoende werk is voor jongeren in Fryslân. Vooral ouders van hoog opgeleide kinderen zijn somber. Zij zien het minder rooskleurig in dan ouders met kinderen op mbo-niveau. Vergeleken met andere ouders, zijn de ouders van kinderen tussen de 15 en jaar ook minder optimistisch over het arbeidsaanbod voor jongeren in Fryslân.* Daarentegen geeft tweederde van de ouders aan dat hun kind binnen een maand na het afronden van de gevolgde opleiding een baan had gevonden. Hierbij valt op dat de ouders van kinderen die een hboof universitaire opleiding hebben gevolgd aangeven dat hun kind langer naar een baan heeft gezocht dan de ouders waarvan de kinderen een mbo-opleiding hebben gevolgd. Tijd tussen afronden opleiding en start nieuwe baan volgens ouders, uitgesplitst naar opleidingsniveau van kinderen (%) Er is voldoende werk voor jongeren in Fryslân. Percentage ouders (helemaal) mee eens, uitgesplitst naar opleidingsniveau van kinderen Minder dan een maand Tussen de 1 en 6 maanden Meer dan 6 maanden Mbo Hbo Universiteit 5 Mbo Hbo Universitair MBO HBO Universiteit *opgenomen in regressiemodellen leeftijd (ouders), gender (ouders/kind), opleiding (ouders/kind), regio, stad/platteland, wel/niet wonend in Fryslân. Alleen significante effecten vermeld.

6 Panel Fryslân over werken in Fryslân Ambitieuze jongeren vertrekken uit Fryslân Percentage Friezen mee eens: 77% Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten. Weinig verhuizingen voor eerste baan Van de ouders geeft bijna 8% aan dat hun kind niet is verhuisd voor de eerste baan. Degenen die wel verhuizen voor de eerste baan zijn veelal hoog opgeleid (hbo en universitair). Ruim driekwart van de ouders geeft aan dat de baan wel goed past bij het opleidingsniveau en de opleidingsrichting van hun kind. Grote meerderheid: ambitieuze jongeren vertrekken uit Fryslân Van de panelleden is ruim driekwart (77%) het eens met de stelling dat ambitieuze jongeren vertrekken uit Fryslân. Panelleden uit stedelijke gebieden zijn het hier meer mee eens dan mensen op het platteland. Vooral ouders van kinderen tussen de 15 en jaar zijn het hier mee eens. Ook ouders van kinderen op universitair niveau vinden vaker dat ambitieuze jongeren vertrekken dan ouders van kinderen op mbo- of hbo-niveau*. Dochters komen minder goed rond van inkomen dan zonen Van de ouders geeft 9% aan dat hun kind (zeer) moeilijk rond kan komen van zijn of haar inkomen. Daarentegen geeft meer dan de helft (52%) aan dat hun kind (heel) makkelijk rond kan komen. De overige 39% zegt dat hun kind niet makkelijk, maar ook niet moeilijk rond kan komen. Nadere analyses laten zien dat ouders van universitair geschoolde kinderen vaker aangeven dat hun kind makkelijk rond kan komen in vergelijking met ouders van kinderen op mbo- en hbo-niveau. Ook ouders met een modaal en bovenmodaal inkomen geven aan dat hun kind makkelijker kan rondkomen dan ouders die een inkomen onder modaal hebben. Het kan zijn dat deze ouders kun kinderen meer steunen omdat zij hier de middelen toe hebben. Ouders waarvan het kind een jongen is geven vaker aan dat deze makkelijk kan rondkomen dan ouders waarvan het kind een meisje is. Zonen lijken dus beter rond te kunnen komen dan dochters. Rondkomen. Percentage (heel) makkelijk, uitgesplitst voor zonen en dochters. Rondkomen. Percentage (heel) makkelijk, uitgesplitst voor opleidingsniveau van kinderen Zonen Dochters Mbo Hbo Universitair *opgenomen in regressiemodellen gender (ouders en kind), regio, leeftijd, thuis- of uitwonende kinderen, opleiding ouders en kind. Alleen significante effecten vermeld.

7 Panel Fryslân over wonen in Fryslân Er is voldoende geschikte woonruimte voor jongeren in Fryslân Percentage Friezen mee eens: Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten. 31% De provincie Fryslân heeft al jaren een vertrekoverschot van jongeren tussen de 15 en jaar, er vertrekken dus meer Friese jongeren uit Fryslân dan dat er naar Fryslân verhuizen (zie ook Verhuizingen van Friese jongeren, FSP 217). Ouders van kinderen tussen 15 en jaar N=576 Daarnaast zijn de regels voor het krijgen van een hypotheek aangescherpt en zijn er lange wachtlijsten voor huurwoningen via woningcorporaties. Hoe kijken de ouders hier tegenaan? Vinden zij dat er genoeg geschikte woonruimte is voor hun kinderen? Was het voor hun kinderen moeilijk om woonruimte te vinden? Wonen er kinderen thuis die liever op zichzelf willen wonen? Thuiswonende kinderen N=178 (31%) Uitwonende kinderen N=397 (69%) Ouders van kinderen op mbo- en hbo-niveau somber over woningaanbod Een derde van de panelleden (31%) vindt dat er voldoende woningaanbod is voor jongeren in Fryslân. Wat opvalt is dat de in Noordwest Fryslân wonende panelleden hier positiever over zijn dan de leden uit de andere regio s. Tussen de andere regio s is geen verschil. Hoewel de ouders van 15- jarigen het somberder inzien dan de niet-ouders en ouders van kinderen van andere Liever op zichzelf, maar geen geschikte woningen N=5 (%) Liever op zichzelf, maar financieel niet haalbaar N=63 (38%) In Fryslân N=215 (54%) Buiten Fryslân N=182 (46%) leeftijden, zien ouders van 15- jarigen in Noordwest Fryslân het juist positiever in. Verder valt op dat vooral ouders van kinderen op mbo- of hbo-niveau minder te spreken zijn over het woningaanbod voor jongeren in vergelijking met de ouders van universitair opgeleide kinderen*. N=71 33% N=64 36% Mijn kind woont liever op zichzelf Van de ouders die thuiswonende kinderen hebben geeft een derde aan dat hun thuiswonende kind liever op zichzelf wil wonen, maar dat er geen geschikte woningen zijn. Meer dan een derde geeft als reden dat dit financieel niet haalbaar is. Vooral ouders van kinderen op mbo-niveau geven aan dat hun kinderen liever op zichzelf willen wonen dan thuis. Van de ouders met uitwonende kinderen, zowel binnen als buiten Fryslân, geeft ongeveer een derde aan dat deze kinderen moeite hadden om woonruimte te vinden. 75% van de ouders geeft studie als reden voor eerste verhuizing van kind uit Fryslân Moeite met het vinden van een woning Moeite met het vinden van een woning Thuiswonend Uitwonend Mbo ers 39% 61% Hbo ers 25% 75% Universitair 12% 88% *opgenomen in regressiemodellen regio, gender (ouders en kind), leeftijd, thuis- of uitwonende kinderen, opleiding ouders en kind, wel/niet wonend in Fryslân. Alleen significante effecten vermeld.

8 Toekomst voor jongeren in Fryslân 21% 6% 19% Stellingen over kwaliteit sociale contacten, zonnig in procenten. neutraal zorgen Hoe zien de Friezen de toekomst voor jongeren in Fryslân? Zien ze het zonnig in of maken ze zich juist zorgen? Wij vroegen de panelleden hun antwoorden toe te lichten. Slechts een op de vijf Friezen (21%) ziet de toekomst voor jongeren in Fryslân zonnig in. Veel van hen geven aan dat de jeugd er wel komt als zij maar voor open staan voor kansen en deze aangrijpen. Het grootste deel (6%) van de panelleden geeft aan neutraal tegenover de toekomst van jongeren te staan. Volgens hen hangt het sterk af van het opleidingsniveau van jongeren of er wel of geen toekomst is voor jongeren in Fryslân. Zij vinden het belangrijk dat er in Fryslân meer wordt gedaan aan werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Degenen die zich zorgen maken (19%) zijn vooral bang dat de jeugd blijft vertrekken en dat vooral hoogopgeleiden naar de Randstad gaan omdat Fryslân niet genoeg mogelijkheden biedt. De ouders van kinderen op universitair niveau maken zich het meest zorgen over de toekomst van jongeren in Fryslân. Waar een op de vijf ouders van kinderen op mbo- of hbo niveau zich zorgen maakt, is dit voor ouders op universitair niveau een op de drie. Zonnig 21% Neutraal 6% Zorgen 19% Als je de kansen ziet zijn ze er volop. Ik heb vertrouwen in de zelfredzaamheid van jongeren. Als ze willen en zich inspannen, dan komen jongeren een heel eind richting waar ze zijn willen. Fryslân heeft ruimte en we leven niet zo stressvol als in het westen. En kijk je de wereld in, dan zitten Friezen vaak op top functies. Je moet altijd positief blijven en je niet teveel zorgen maken. Het komt toch altijd anders. Onze provincie heeft best wel veel mogelijkheden als je er maar open voor staat. Afhankelijk van de opleiding, kun je wel of geen werk in Fryslan vinden. Bepaalde werkzaamheden concentreren zich in de Randstad, dat haal je niet naar Fryslân. Ben wel bang dat er te weinig nieuwe banen bijkomen voor de komende generatie werkenden. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in ambachtelijke beroepen en in beroepsonderwijs. De ene jongere is de andere niet. De intelligentere gaat elders studeren en verlaat dan ook meestal de provincie. De iets lagere geschoolden kunnen hier nog wel vaak terecht vooreen baan. Dat nog meer jongeren vertrekken naar buiten Fryslân met als gevolg nog meer krimp. Fryslân als ambitieuze, stimulerende omgeving laat volgens mij te wensen over. Het is al gauw goed. De diversiteit in mogelijkheden voor jongeren lijkt me minder groot dan bijvoorbeeld in de Randstad. Dat is spijtig voor hen. Mijn zorgen zitten erin dat veel hoogopgeleide jongeren na hun opleiding Friesland verlaten. Dat is begrijpelijk maar ook deels zorgelijk. Ben zo bang dat alle aandacht en financiële middelen weer naar het westen gaan en het noorden kan weer op een houtje bijten. De Friese overheid zal nog meer moeten doen aan het verkrijgen van meer hoogwaardige bedrijven. De leuke banen zijn toch niet in Friesland. Voor ambitieuze en creatieve jongeren is er geen werk en daardoor geen perspectief. Terwijl deze jongeren juist de dragers van de toekomst zijn. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

9 Conclusie In het kader van het jaarthema Staat van Friese jongeren is Panel Fryslân deze keer ingezet om het perspectief van de ouders op leren, werken en wonen in Fryslân in kaart te brengen. Alle panelleden hebben een aantal algemene vragen beantwoord over de leefbaarheid van Fryslân voor jongeren. Daarnaast is aan de ouders van jongeren tussen de 15 en jaar gevraagd hoe de situatie van hun (oudste) kind tussen de 15 en jaar is. De resultaten laten veelal een scheidslijn zien tussen opleidingsniveaus. Vooral hoogopgeleide panelleden en ouders van hoogopgeleide kinderen zien het somber in wat betreft de mogelijkheden voor leren en werken in Fryslân. De ouders van kinderen op mbo-niveau zien het rooskleuriger in voor kun kinderen wat betreft leren en werken in de provincie. Vooralsnog is zowel het opleidingsaanbod als het arbeidsaanbod in Fryslân ook groter voor mbo-ers. Wat betreft wonen zijn vooral de ouders van kinderen op mbo-niveau pessimistisch. Vooral deze ouders geven aan dat hun kind liever op zichzelf woont terwijl hij of zij nu thuis woont. Leren: meerderheid positief over opleidingsmogelijkheden Bijna tweederde van de Friezen vindt dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn in Fryslân. Dit geldt vooral voor ouders van kinderen op mbo- en hbo-niveau. De ouders van kinderen met een universitair opleidingsniveau zijn minder positief. Verder blijkt dat ouders die zelf hoog opgeleid zijn het belangrijker vinden dat hun kind de hoogst mogelijk opleiding doet. Daarbij valt op dat ouders die deze vraag hebben beantwoord voor hun dochter dit minder belangrijk vinden dan degenen die het hebben ingevuld voor hun zoon. Ouders lijken voor zonen hogere ambities te hebben dan voor dochters. Ook vinden vaders dit belangrijker dan de moeders. Werken: meerderheid negatief over arbeidsaanbod Nog geen kwart van de Friezen (24%) vindt dat er voldoende werk is voor jongeren in Fryslân. Vooral hoog opgeleide ouders en ouders van hoog opgeleide kinderen zijn somber. Wel geeft tweederde van de ouders aan dat hun kind binnen een maand na het afronden van de gevolgde opleiding een baan had gevonden. Een grote meerderheid van ouders (78%) geeft ook aan dat hun kind niet is verhuisd voor de eerste baan, terwijl ruim driekwart (77%) van de Friezen aangeeft dat ambitieuze jongeren vertrekken uit Fryslân. Wat betreft het rond kunnen komen zijn er verschillen tussen opleidingsniveaus van de kinderen. Ouders van universitair geschoolde kinderen geven vaker aan dat hun kind makkelijk kan rondkomen dan ouders van kinderen op hbo- en mbo-niveau. Ouders met een dochter geven vaker aan dat deze moeilijk kan rondkomen dan ouders met een zoon. Wonen: meerderheid negatief over woningaanbod Een derde van de Friezen vindt dat er voldoende woningaanbod is voor jongeren in Fryslân. Tweederde is het hier dus niet mee eens. Vooral ouders van kinderen op mboof hbo-niveau zijn vaker negatiever over het woningaanbod vergeleken met ouders van universitair geschoolde kinderen. Verder valt op dat ouders die in Noordwest Fryslân wonen positiever zijn over het woningaanbod dan de rest van de regio s in Fryslân. Een derde van de ouders die thuiswonende kinderen heeft geeft aan dat hun kind liever op zichzelf wil wonen, maar dat dit niet mogelijk is door gebrek aan geschikte woningen of financiële middelen. Het merendeel hiervan heeft kinderen op mbo-niveau. Ongeveer een derde van de ouders met uitwonende kinderen, zowel binnen als buiten Fryslân, geeft aan dat hun kinderen moeite hadden om woonruimte te vinden. Toekomst: weinig zonnig Slechts een op de vijf Friezen ziet de toekomst voor jongeren in Fryslân zonnig in. Degenen die het positief inzien zijn vooral van mening dat waar een wil een weg is. Als de jeugd open staat en de beschikbare kansen grijpt dan zien zij het wel goed komen. De groep die er neutraal tegenover staat is het grootst. Bijna tweederde (6%)van het panel geeft aan dat het volgens hen vooral afhangt van het opleidingsniveau van de jeugd of zij een toekomst hebben in Fryslân. Daarbij geven zij ook vaak aan dat zij het belangrijk vinden dat er in Fryslân meer wordt gedaan aan het creëren van werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Degenen die zich zorgen maken (19%) zijn vooral bang dat de jeugd blijft vertrekken en dat Fryslân niet op kan tegen de mogelijkheden in de Randstad.

10 Colofon Panel Fryslân December 217 Bronnen FSP (217) Arbeidsmarktpositie schoolverlaters (MBO) FSP (217) Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân FSP (217) Jeugdwerkloosheid in Fryslân FSP (217) MBO in Fryslân FSP (217) Onderwijs in Fryslân FSP (217) Onderwijsongelijkheid in Fryslân FSP (217) Verhuizingen van Friese jongeren Rijksuniversiteit Groningen (217) Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân Auteurs Miranda Visser Sjaak Moerman Vormgeving Jongens van de Jong PANEL FRYSLÂN Westersingel CK Leeuwarden Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Het Fries Sociaal Planbureau wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving mei 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving Vertrouwen

Nadere informatie

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving juni 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving Na 2019 gaat er

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Werk voor iedere Friese mbo er? Krimpcafé: Leren en werken over mbo en arbeidsmarkt 28 september 2017

Werk voor iedere Friese mbo er? Krimpcafé: Leren en werken over mbo en arbeidsmarkt 28 september 2017 Werk voor iedere Friese mbo er? Krimpcafé: Leren en werken over mbo en arbeidsmarkt 28 september 2017 Programma Cijfers over het Friese mbo; is er werk? Perspectief van de jongeren zelf Reactie Jasper

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Arjen Edzes, Marten Middeldorp en Jouke van Dijk - Rijksuniversiteit Groningen. Schoolverlaters in Rotterdam

Nadere informatie

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden?

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een voorziening in de directe woonomgeving? En wat doen de Groningers

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017 Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân November 2017 Inleiding Hoe staat het met de psychosociale gezondheid van Friese jongeren? In 2015 zijn op de arbeidsmarkt voor het eerst meer mensen uitgevallen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over iepen mienskip

Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over iepen mienskip Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Burgerpanels Fries Sociaal

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Colofon Titel Auteurs Tekstbewerking Uitgave Ontwerp Vormgeving Bestellen Sociaal kapitaal in

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau 5. WoningNet Studenten zijn niet de enige groep die actief is aan de onderkant van de Utrechtse woningmarkt. Een ander deel van de doelgroep bestaat uit alle mensen die via een inschrijving bij WoningNet

Nadere informatie

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY)

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) PERSOONLIJKE WENDBAARHEID BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) Mei 2013 SUMMARY 62% van de hoogopgeleiden in Nederland heeft geen vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan of opdracht als ze die nu

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie