Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst"

Transcriptie

1 Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van projecten van en voor de streek, om de Wadden vitaal en leefbaar te houden. Eén van de belangrijkste vraagstukken op de Friese Waddeneilanden is de veranderende bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren krimpt. Om voldoende personen in de productieve leeftijd op de eilanden te behouden, is het van belang dat de leefbaarheid voor jongeren op de eilanden op peil blijft en waar mogelijk vergroot wordt. Partoer onderzocht hoe jongeren hun leven op Schiermonnikoog ervaren, en wat zij als kansen voor de toekomst van het eiland zien. Deze publicatie laat de stem van de jongere Schiermonnikogers horen.

2 52 RESPONDENTEN 81% woont op SCHIERMONNIKOOG 31% 69% 30 JAAR gemiddelde LEEFTIJD 12% volgt een OPLEIDING 8% heeft geen WERK 80% WERKT Wat is het eerste woord dat in je opkomt als je aan Schiermonnikoog denkt? De wordcloud hieronder geeft een eerste indruk van wat Schiermonnikoog voor de respondenten betekent. In de cloud staan de woorden die het eerst bij de jongeren opkomen als ze aan Schiermonnikoog denken. Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd. Te zien is dat Schiermonnikoog voor veel respondenten een thuis is. Ook associëren veel jongeren het eiland met rust, ruimte en de natuur ( strand en paradijs ). De eerste associaties met Schiermonnikoog zijn overwegend positief. Enkele respondenten zeggen negatief of bekrompen als ze aan Schiermonnikoog denken. Enquête en focusgroep De deelnemers aan het onderzoek zijn 18- tot en met 35-jarigen. Zowel jongeren die nu op Schiermonnikoog wonen als zij die er gewoond hebben, behoren tot de doelgroep. Om het geluid van de jongeren te verzamelen, zijn een focusgroep en een enquête gehouden. Deze publicatie brengt vooral de resultaten van de enquête in beeld. Uitkomsten van de focusgroepen zijn beschreven in een aanvullend verslag. De respondenten voor de enquête zijn via Facebook geworven. De kenmerken van deze respondenten ziet u hierboven. 54% woont en werkt op SCHIERMONNIKOOG thuis paradijs strand negatief bekrompen veilig zee rust bijzonder life vrijheid opgegroeid eiland kitesurfen ruimte genieten stilstand

3 Verbondenheid met Schiermonnikoog is groot Aan de jongeren is gevraagd een cijfer van 1 tot en met 10 te geven voor de mate waarin verschillende aspecten van het leven op Schiermonnikoog aan hun wensen en behoeften voldoen. De sociale contacten en de natuurlijke omgeving scoren hierin hoog (cijfers 8,0 en 8,9). Aan de andere kant zijn er, ondanks de grote tevredenheid met het leven op Schiermonnikoog, enkele aspecten van het wonen en leven op Schiermonnikoog die de jongeren wat minder hoog waarderen. Het gaat hier vooral om de woningmarkt (cijfer 4,1), opleidingsmogelijkheden (4,6), de arbeidsmarkt (cijfer 5,9) van Schiermonnikoog en de voorzieningen op het eiland (5,9). Naast deze vooraf opgestelde aspecten waarvoor jongeren een cijfer konden geven en waar expliciet naar is gevraagd, komt naar voren dat jongeren zich zorgen maken over het veranderende karakter van het eiland en het toerisme. Ook deze twee thema s komen aan bod in deze publicatie. 89% 83% Ziet Schiermonnikoog als zijn/haar thuis Voelt zich verbonden met Schiermonnikoog Je wordt hier heel snel opgenomen. In de stad kent bijna niemand elkaar, dat lijkt me zo lastig. SOCIALE OMGEVING NATUURLIJKE OMGEVING WONINGMARKT OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN ARBEIDSMARKT VOORZIENINGEN BOOTVERBINDING 8,0 8,9 4,1 4,6 5,9 5,9 6,5 Leeftijd geldt hier niet. Het maakt niet uit met wie je omgaat. Sociale omgeving Sociale omgeving zorgt voor binding met eiland 67% van de respondenten voelt zich door de sociale omgeving verbonden met Schiermonnikoog. Het hebben van een sterke band met verschillende mensen (familie, vrienden) en het kennen van veel mensen, maken het eiland vertrouwd en veilig. De jongeren beschouwen Schiermonnikoog als een hechte sociale gemeenschap, waar jong en oud met elkaar omgaat. Openstaan voor nieuwkomers Als je laat zien iets goeds voor Schier te gaan betekenen, kun je er zo tussenkomen. Iedereen heeft er belang bij dat het hier goed gaat. Het positieve is, je gunt elkaar dingen. Als je iets nieuws wilt starten, dan zeggen de mensen wat leuk, heb je daar en daar aan gedacht, kan ik je helpen? cijfer 8,0 Slechts enkele respondenten noemen de keerzijde van de hechte gemeenschap: sociale controle en geroddel. De jongeren benadrukken dat dit in iedere kleine gemeenschap aan de orde is. De sociale controle is ook afhankelijk van de seizoenen. In de winter is het heel rustig op het eiland en wordt er meer geroddeld. In de zomer is daar geen tijd voor. Toch wegen de positieve aspecten van de hechte gemeenschap op tegen de negatieve. Op het eiland staat men altijd voor elkaar klaar. De respondenten benadrukken dat de gemeenschap open staat voor nieuwkomers die zich op het eiland willen vestigen. Hiervoor is van de kant van de nieuwkomers wel enig aanpassingsvermogen vereist, volgens de jongeren. Als je hier komt en je begint meteen heel hoog van de toren te blazen en je houdt je niet aan de ongeschreven regels, dan keert die hechte gemeenschap zich tegen je.

4 Natuurlijke omgeving cijfer 8,9 Woningmarkt cijfer 4,1 Geen stress Tekort aan betaalbare woningen Rust, ruimte en natuur op het eiland worden vaak als positief genoemd door de respondenten. Zij zien het eiland als een plek waar zij volledig kunnen onthaasten en waarderen de vrijheid die het eiland biedt. De natuurlijke omgeving is dan ook, naast de sociale omgeving, het belangrijkste aspect dat de jongeren aan Schiermonnikoog bindt. Als ik een dag aan de wal ben geweest dan ben ik helemaal gestrest, omdat ik de boot moet halen. Als ik dan weer aankom denk ik echt ah lekker rustig! Het is hier gewoon rustiger dan als je in de stad woont. Waar je maar de hele tijd in je auto zit, naar je werk, weer terug, rennen, rennen. Als je na het werk thuis komt en je gaat dan even aan de wandel, dan ervaar je rust. Als ik op het strand ben, kom ik bij. Dat heb je aan de wal niet, denk ik. Jongeren zijn verre van tevreden over de woningmarkt op Schiermonnikoog. Er is een tekort aan betaalbare woningen. De prijzen voor koopwoningen zijn hoog. Hierdoor staan er dure koopwoningen leeg, terwijl veel jongeren staan te springen om op zichzelf te gaan wonen. Ook zijn er maar weinig sociale huurwoningen. 81% van de respondenten is van mening dat er te weinig huurhuizen op Schiermonnikoog zijn. De wachttijd voor een huurhuis is dan ook lang. Er zit gewoon een te groot gat tussen de huizen die te koop staan voor gemiddeld vier ton en wat een startende woningzoekende kan betalen. Op papier hebben we hier genoeg huizen, maar er zit helemaal geen doorstroming in.

5 Wat vind je van het huidige woningaanbod op Schiermonnikoog? KOOPHUIZEN LAGERE PRIJSKLASSE koop & huur HOGERE PRIJSKLASSE koop & huur 31% HUURHUIZEN Woningmarkt Terugkeer naar het eiland is lastig 86% 12% 2% 4% 19% 77% 29% 40% 81% 19% 0% Respondenten op de vaste wal wonen geven aan dat zij wel willen terugkeren naar het eiland, maar dat er voor hen geen geschikte woning op het eiland is. Ook kennen de respondenten andere jongeren op de vaste wal die wel terug willen keren, maar dat niet doen omdat ze geen woonruimte kunnen vinden op het eiland. Wat kan er worden gedaan om het vestigen op Schiermonnikoog aantrekkelijker te maken? De jongeren zouden graag zien dat er goedkope starterswoningen op het eiland worden gebouwd. Ook zouden er vanuit de gemeente enkele regelingen getroffen kunnen worden, waardoor het voor jongeren gemakkelijker wordt een woning te betrekken. De jongeren zien echter ook de nadelige effecten van deze regelingen. Voor één à twee ton kan hier toch ook gebouwd worden? Dan zou al een groot deel van de mensen - jongeren - zijn voorzien! Lastig is, dat zodra het huis af is, het ineens drie ton waard is. De verleiding is dan groot om het huis te verkopen. Voor de huizen die nu leeg staan, zou een regeling moeten komen. Bijvoorbeeld als je huis langer dan twee jaar te koopt staat, dat je het dan wel mag verhuren.

6 cijfer 5,9 Werk Weinig banen voor hogeropgeleiden Veel jonge starters hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Dit is in heel Nederland het geval, zo ook op Schiermonnikoog. Door de kleinschaligheid van het eiland, ervaren de jongeren op Schiermonnikoog extra beperkingen. Na hun opleiding willen zij wel terugkeren naar het eiland, maar er zijn weinig banen die aansluiten bij hun opleiding. Driekwart van de respondenten vindt dat er te weinig banen op hbo- en wo-niveau op Schiermonnikoog zijn. Over banen op mbo-niveau zijn de respondenten beter te spreken. 67% van hen vindt dat er genoeg banen op mbo-niveau zijn. Meer dan een kwart van de op Schiermonnikoog werkende jongeren, stelt niet het werk te doen waarvoor zij zijn opgeleid of dat zij het liefst zouden willen doen. 20% van de werkenden geeft aan dat zij aan de vaste wal werken omdat ze geen geschikte baan op Schiermonnikoog kunnen vinden. Werk Veel banen in de horeca Het toerisme is de grootste sector op het eiland. Veel jongeren hebben dan ook een baan die direct of indirect gerelateerd is aan de toeristische sector. De horeca is ook aantrekkelijk voor jonge ondernemers. De respondenten stellen dat er onder de jongeren van Schiermonnikoog nauwelijks werkloosheid is. Slechts 2% van de respondenten zoekt werk. Als er ergens een baan was, zou ik hier wel blijven. Mensen die naar de wal gaan en die een horecaopleiding doen, komen allemaal terug. 27% Mensen met een hogere opleiding kunnen hier nu te weinig. Kansen zijn er alleen in flexwerken, vrije beroepen en ondernemen. Er zijn weinig mogelijkheden voor mensen in hbo-/wo-beroepen. Dat zijn juist wel de mensen die de duurdere huizen zouden kunnen kopen....van de werkenden op Schiermonnikoog doet niet het werk waarvoor hij/zij is opgeleid of dat hij/zij het liefst zou willen doen. 60% 30% 10% Mijn ouders/familie/ vrienden stimule(e)r(d)en mij om voor studie, carrière of persoonlijke groei verder te kijken dan Schiermonnikoog

7 Wat vind je van het banenaanbod op Schiermonnikoog? Opleidingsmogelijkheden cijfer 4,6 WO NIVEAU HBO NIVEAU MBO NIVEAU Opleidingsmogelijkheden Meerdere respondenten noemen het beperkte aanbod van opleidingsmogelijkheden als een nadeel van het wo- 67% 75% 27% nen op het eiland. Zij maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Beter onderwijs zorgt er voor dat het eiland meer gezinnen met kinderen zou trekken. Op de basisschool is het aantal klassen teruggelopen. Het is lastig de kwaliteit van het basisonderwijs te waarborgen. Verder is het aanbod voor het voortgezet onderwijs beperkt. Daarvoor volgt een deel van de jongeren hun middelbare schoolopleiding aan de wal. Ook voor het 23% 25% 73% volgen van beroepsonderwijs moeten jongeren naar de vaste wal. Hierdoor verlaten de meeste jongeren het eiland. 10% 0% 0% Veel jongeren die het eiland verlaten voor een opleiding komen niet weer terug, alleen in het weekend. Er zijn nu meer mogelijkheden dan vroeger. Nu meer jongeren gaan studeren, verlaten ook steeds meer jongeren het eiland.

8 cijfer 5,9 cijfer 6,5 Voorzieningen Bootverbinding Beperkt voorzieningenaanbod Mogelijkheden voor forensisme Jongeren zien het beperkte aanbod in voorzieningen en activiteiten op Schiermonnikoog als een nadeel van het wonen op het eiland. Het eiland heeft maar een beperkt aantal winkels en het aanbod is relatief duur. De respondenten zien graag dat er nog een supermarkt en enkele kledingwinkels zouden komen. Enkele respondenten noemen het aanbod van zorgvoorzieningen beperkt, men is voor specifieke zorg op de vaste wal aangewezen. Ook zouden respondenten graag een uitgebreider aanbod in sportieve en culturele activiteiten zien. Niet alle sporten kunnen beoefend worden op het eiland. Voor een cultureel uitstapje moet men meestal naar de vaste wal. Al heeft dat voor sommige respondenten ook zijn charme ( een dagje uit ). Er zou op het eiland meer georganiseerd kunnen worden op het gebied van optredens en live muziek. Jongeren staan open voor het organiseren van een festival op het eiland. Jongeren zijn gemiddeld tevreden over de bootverbinding op het eiland. Zij zien mogelijkheden voor het wonen op het eiland en het werken of studeren op de vaste wal. Er zijn veel pendelaars op het eiland die dagelijks heen en weer gaan. Het zou een positieve ontwikkeling zijn als dit er meer worden. De huidige afvaarten bieden hier volgens de jongeren goede mogelijkheden voor. De boot vaart nu frequent. Volgens de jongeren zou het nog aantrekkelijker worden om te forenzen als de reistijden worden verkort. Hiervoor zou bijvoorbeeld een watertaxi kunnen worden ingezet. Thuis bevallen kan niet, er zijn beperkte mogelijkheden voor zorg. Als er iets gebeurt ben je afhankelijk van de boot, reddingsboot en de heli. Voor mijn hobby s moet ik naar het vasteland. Je kunt niet s avonds spontaan naar de vaste wal gaan als daar iets is. Voor sportactiviteiten ben je hier aangewezen op hardlopen, voetbal, tennis, zwemmen, paardrijden of kitesurfen. Wat ontbreekt zijn vooral teamsporten. De frequentie is nu om de drie uur geworden. Die is niet lager geworden, maar constanter. En dat is een verbetering! Je zou meer mensen kunnen trekken: je kunt op een prachtig stukje Nederland wonen, maar je kunt rustig aan de wal blijven werken. En wat je nu ziet: als je om vijf uur vrij bent moet je alsnog met de boot van half zeven mee. Als je met de watertaxi gaat om zes uur kun je om half zeven aan tafel schuiven. Het wordt dan echt veel aantrekkelijker om hier te wonen en daar te werken.

9 Verbinding met de vaste wal Zorg over veranderend karakter van Schiermonnikoog Respondenten vrezen dat, door de toename van het aantal ouderen, er nog meer voorzieningen voor jongeren verdwijnen en daarmee ook de ontgroening sterker wordt. Jongeren zien dat er iets moet gebeuren op het eiland, maar ervaren hierin tegenwerking van de oudere garde, die het liefst ziet dat alles bij het oude blijft. Enkele jongeren zien wel dat er iets verandert. Zij ervaren dat er meer wordt samengewerkt en afgestemd, onder andere tussen ondernemers en de gemeente. De jongeren zouden graag zien dat naar de lange termijn wordt gekeken, in plaats van dat er wordt gefocused op het nu. Volgens enkele jongeren is hierin een rol voor de gemeente weggelegd. Zorg over veranderend toerisme Jongeren zien ook veranderingen in het toerisme. Enkele jongeren maken zich zorgen over de terugloop van het toerisme als belangrijkste levensader. Andere jongeren vinden dat het eiland zich niet alleen maar op een beperkte doelgroep toeristen moet focussen. Zij zoeken naar mogelijkheden om Schiermonnikoog te promoten, zodat het eiland ook bij jongeren in trek blijft. Ook hierin moet, volgens hen, worden samengewerkt tussen ondernemers, inwoners en de gemeente. Heus niet alles hoeft te veranderen, maar je moet wel met de tijd meegaan en zorgen dat het eiland leefbaar blijft. Het eiland vergrijst, dat heeft invloed op de hele samenleving. Denk aan het aantal vrijwilligers en het verenigingsleven. Ik snap die angst van de oudere inwoners ook wel, hoor. Het is een bedreiging om een heel concept te veranderen. Aan het concept Schiermonnikoog moet je ook niet teveel komen. 60%...van de respondenten geeft aan zich wel eens zorgen te maken over de toekomst van het eiland. Meer gaan ondernemen. Schier beter gaan promoten omdat we moeten inzien dat we meer toeristen moeten lokken. Het type toerist dat naar Schier komt, verschilt per seizoen. In de zomervakantie zijn er veel jonge gezinnen. Net na de zomer begint de grijze golf. Hier moeten we ons beter op instellen. Je moet een toeristische visie hebben voor twintig, dertig jaar. Nu zijn ouderen inderdaad een grote markt. Zij hebben de dikste portemonnee, maar het is de vraag of dat toekomst heeft.

10 Schiermonnikoog is voor mij een geschikte plek om een groot deel van mijn leven te wonen NEDERLAND Waar woon je over 10 jaar? SCHIERMONNIKOOG BUITENLAND 54% 40% 6% 65% 10% 25% Eigen toekomst op Schiermonnikoog Om welke reden denk je dat je ooit weer op Schiermonnikoog gaat wonen? PENSIOEN 65% 15% 5% WERK FAMILIE 20% KINDEREN Wat is je motivatie? Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om over 10 jaar op Schiermonnikoog of elders te wonen? SCHIERMONNIKOOG ELDERS Aan de respondenten is gevraagd waar zij denken te wonen over tien jaar: op Schiermonnikoog of aan de vaste wal. Daarna is gevraagd wat de reden is voor deze keuze. De meerderheid van de respondenten (60%) denkt over tien jaar niet op Schiermonnikoog te wonen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: opgroeien van kinderen, partner en werk. De overige 40% denkt over tien jaar nog steeds op Schiermonnikoog te wonen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: werk, partner en het type en/of prijs huizen. Van de personen die aangeven over tien jaar niet op Schiermonnikoog te wonen, geeft 64% aan ooit wel weer op Schiermonnikoog te willen wonen. Zij gaan terug naar Schiermonnikoog na hun pensioen of omdat zij in de buurt van familie willen wonen. Als je denkt over tien jaar aan vaste wal te wonen. Denk je dat je ooit weer op Schiermonnikoog wilt wonen? 64% 36% 1. Kinderen laten opgroeien 2. Partner 3. Werk 4. Sociale contacten 5. Natuurlijke omgeving 6. Type en/of prijs huizen 7. Opleiding 8. Bereikbaarheid 9. Type en/of prijs huizen 1. Werk 2. Partner 3. Type en/of prijs huizen 4. Bereikbaarheid 5. Sociale contacten 6. Voorzieningen 7. Kinderen laten opgroeien 8. Opleiding 9. Natuurlijke omgeving

11 De kracht van Schiermonnikoog De vraag wat de kracht van Schiermonnikoog is, wordt enthousiast beantwoord. Slechts vijf respondenten weten de kracht van Schiermonnikoog niet te benoemen. Schiermonnikoog betekent veel voor de jongeren. Dit blijkt ook uit het feit dat de meeste jongeren die het eiland willen of hebben verlaten, aangeven ooit weer naar het eiland te willen terugkeren. Hiernaast staan enkele citaten over de kracht van Schiermonnikoog. Ik denk dat je een gevoel bij Schier moet hebben. Er zijn jongeren die het hier niks vinden, maar er zijn ook jongeren die het geweldig vinden. De kracht van Schiermonnikoog is de openheid van de eilanders. De mooie natuur. En de gezellige sfeer in het dorp. Colofon Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog is een uitgave van Partoer, januari Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Auteurs Sanne Wiegersma, Partoer Inge de Vries, Partoer Wilma de Vries, Partoer Met dank aan Marijn Oud, provincie Fryslân Maeike Lok, Partoer Eindredactie Sonja Toonstra, Partoer Opmaak Jongens van de Jong Partoer Westersingel CK Leeuwarden T (058)

Leven op Terschelling nu en in de toekomst

Leven op Terschelling nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Terschelling Leven op Terschelling nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Leven op Ameland nu en in de toekomst

Leven op Ameland nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Ameland Leven op Ameland nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van projecten

Nadere informatie

Leven op Vlieland nu en in de toekomst

Leven op Vlieland nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Vlieland Leven op Vlieland nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Eilandkarakter van invloed op leefbaarheid Sociaal economische kenmerken Schiermonnikoog inwoners daalt geleidelijk Op 1 januari 2013 telt Schiermonnikoog 960 inwoners. Dit is minder dan in 2000, toen

Nadere informatie

Het geluid van jongvolwassenen van de Friese Waddeneilanden

Het geluid van jongvolwassenen van de Friese Waddeneilanden Het geluid van jongvolwassenen van de Friese Waddeneilanden Een onderzoek naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het wonen op de Friese Waddeneilanden Colofon Het geluid van jongvolwassenen

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Streekagenda Waddeneilanden

Streekagenda Waddeneilanden Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 10:59 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Streekagenda Waddeneilanden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4 Carola Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers, Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2007. Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Sociaal economische kenmerken Terschelling Aantal inwoners redelijk stabiel Op 1 januari 2013 telt Terschelling 4.795 inwoners. Dit is iets meer dan in 2000, toen er 4.723 inwoners waren. In de tussenliggende

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 24 januari 2013 in Café de Verdieping Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen, wonen en werken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Plenaire

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries Burgerpanel over landschap in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Bijlage 2. Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Hieronder vindt u een overzicht van alle reacties, opmerkingen en suggesties van de jongeren naar aanleiding van het onderzoek. De reacties zijn geanonimiseerd

Nadere informatie

Jongeren over het wonen in een kleine kern. Licht op Jong!

Jongeren over het wonen in een kleine kern. Licht op Jong! Jongeren over het wonen in een kleine kern Licht op Jong! Jongeren trekken weg uit Brabantse dorpen In Brabant, en dan met name op het platteland, hebben we te maken met vergrijzing. Bovendien trekken

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

fluchskrift Merendeel Friese dorpen minder dan 500 inwoners Leefbare dorpen zonder school

fluchskrift Merendeel Friese dorpen minder dan 500 inwoners Leefbare dorpen zonder school Leefbare zonder school fluchskrift Merendeel Friese minder dan 500 inwoners Fryslân is een typische plattelandsprovincie met veel kleine. Meer dan de helft van de Friese telt minder dan 500 inwoners. In

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust. Onderzoek: Invloed door Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust Publicatiedatum onderzoek: 18.01.2016 Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij Aanleiding onderzoek: Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

DURF JIJ DE STAP AAN?

DURF JIJ DE STAP AAN? DURF JIJ DE STAP AAN? Naar leerjaar 3 vmbo op De Groene Campus www.degroenecampus.nl De Groene Campus: een leuke school met een goede sfeer D foto nog maken - food - design - groen - sport e Groene Campus?

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Wesley van Duffelen CMD1E Creative Marketing. Doelgroeponderzoek 55 plussers

Wesley van Duffelen CMD1E Creative Marketing. Doelgroeponderzoek 55 plussers Wesley van Duffelen CMD1E 0797883 Creative Marketing Doelgroeponderzoek 55 plussers Onderzoek en segmentatie Om de doelgroep goed te kunnen begrijpen heb ik onderzoek verricht met betrekking tot 55 plussers.

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

SchiermonnikOOG op Morgen. Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog

SchiermonnikOOG op Morgen. Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog SchiermonnikOOG op Morgen Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog KRIMP EN LEEFBAARHEID OP SCHIERMONNIKOOG Schiermonnikoog is de kleinste gemeente van Nederland en de bevolking krimpt

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en eventuele toekomstige bewoners,

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Openluchtzwembad de Vliet

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Openluchtzwembad de Vliet Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Openluchtzwembad de Vliet Inleiding Zaterdag 30 april 2016 gaat openluchtzwembad de Vliet weer open voor

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Zorgen: Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school, etc.

Zorgen: Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school, etc. HAVO / VWO Vanaf 14 t/m 18 Bus, tram, metro, fiets, trein Uitgaan, werken, internetten, huiswerk maken, MSN, Diploma halen Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school,

Nadere informatie

Starterswoningen in kleine dorpen

Starterswoningen in kleine dorpen Starterswoningen in kleine dorpen Pagina 1 Wijster, januari 2015 Binnen de BOKD komt het onderwerp woningen voor starters regelmatig ter tafel. Sommige dorpen kregen het voor elkaar. Hoe hebben zij dat

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Inwonersenquête voor Uitvoeringsagenda Strategische Visie Land van Cuijk. Opdrachtgever Land van Cuijk

BIJLAGE 2. Inwonersenquête voor Uitvoeringsagenda Strategische Visie Land van Cuijk. Opdrachtgever Land van Cuijk Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 info@kplusv.nl www.kplusv.nl BIJLAGE 2 Rapport Inwonersenquête voor Uitvoeringsagenda Strategische Visie Land

Nadere informatie

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten 1 Voor wat betreft de relatie economie-wonen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland spelen op dit

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Veeringplein. Nieuwbouw Rosmolenwijk. 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam

Veeringplein. Nieuwbouw Rosmolenwijk. 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam Veeringplein Nieuwbouw Rosmolenwijk 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam De Rosmolenwijk, dichtbij alles De Rosmolenwijk is zeer centraal gelegen en biedt veel voorzieningen in de directe

Nadere informatie

Uitkomsten Streekagenda avonden op de Waddeneilanden

Uitkomsten Streekagenda avonden op de Waddeneilanden Uitkomsten Streekagenda avonden op de Waddeneilanden In dit overzicht presenteren de provincie Fryslân en de Waddengemeenten de belangrijkste resultaten die ingebracht zijn tijdens de avonden over de streekagenda

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie