Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening"

Transcriptie

1 Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS / Status Definitief Datum 18 maart 2014 CPV code(s)

2 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst Inleiding Opdracht Huidige situatie ICT infrastructuur (globaal) Nieuwe situatie Opzet telecommunicatievoorziening Algemeen Totaalleverancier Uitgangspunten Gebruikersprofielen Overeenkomst Integrale telecommunicatievoorziening Telecommunicatievoorziening Vaste en mobiele infrastructuur Opleiding en instructie Installatie en projectmanagement Service en onderhoud Verbruikskosten (spraak- en dataverkeer) Investeringoverzicht Procedure Doel aanbesteding Planning Publicatiemedium - digitaal aanbesteden Communicatie Inschrijving Beoordeling en gunning Economisch Meest Voordelige Inschrijving Niet gunnen Gelijke stand: loten Rechtsbescherming Geheimhouding Tegenstrijdigheden Beoordelingsmodel en gunningcriteria Controle inschrijvingen Beoordeling inschrijvingen Gunningcriteria Kwaliteit Prijs Presentatie (proof of concept)... 22

3 1 Begrippenlijst In dit Beschrijvend document wordt mogelijk gebruik gemaakt van de navolgende begrippen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen. Begrip Aanbestedende dienst Aanbestedingsdocumenten Aankondiging Beschrijvend document Bijlage Combinatie Combinant Derde Gemeente Geschiktheidcriteria Gunningcriteria Inschrijver Beschrijving De staat, een provincie, een Gemeente, een waterschap, een publiekrechtelijke instelling of een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen. De documenten die door of namens de Gemeenten zijn opgesteld ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. Deze bestaan uit: de Aankondiging; het Beschrijvend document publicatie Negometrix, inclusief bijlagen; eventuele Nota( s) van Inlichtingen. De formele Aankondiging van de Opdracht in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (http://ted.europa.eu) en op TenderNed (www.tenderned.nl) Document waarin de gemeente onder andere de Opdracht, de te volgen aanbestedingsprocedure, de geschiktheidcriteria, de gunningcriteria en het beoordelingsmodel hebben beschreven en toegelicht. Aanhangsel bij het Beschrijvend document dat volledig deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten als ook van de overeenkomst. Twee of meer ondernemingen die een gezamenlijke Inschrijving indienen, waarbij de ondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het juist en volledig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst. De beleidsregels combinatieovereenkomsten zijn van toepassing. Een ieder die deel uitmaakt van de inschrijvende Combinatie. Elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht de juridische aard van de banden met die natuurlijke persoon of rechtspersoon Gemeente Leidschendam-Voorburg Minimumeis(en) die betrekking hebben op de hoedanigheid van de Inschrijver. De inhoudelijke criteria voor de keuze van de winnende Inschrijving. De onderneming die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten. 3

4 Inschrijving Inschrijvings- en procedurevoorschriften Manipulatieve Inschrijving Minimumeisen Nota van Inlichtingen Onderaannemer Opdracht Opdrachtnemer Openbare procedure Overeenkomst Programma van Eisen Uitsluitingsgronden De aanbieding c.q. offerte van de Inschrijver die is gebaseerd op de Aanbestedingsdocumenten, inclusief alle Bijlagen en documenten die zijn ingediend ten behoeve van de aanbesteding om de Opdracht gegund te krijgen. De voor deze aanbesteding in acht te nemen voorschriften en uitgangspunten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. De Inschrijver maakt op een zodanige wijze gebruik van de puntentoerekening en wegingsfactoren dat het beoordelingssysteem niet meer werkt. Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Inschrijver dient te voldoen, om voor deelneming aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te kunnen komen. De vragen die zijn gesteld door de Inschrijvers met de antwoorden van de Gemeente. Een ondernemer waarop een Inschrijver in verband met de financiële draagkracht/technische bekwaamheid en/of de uitvoering van de opdracht een beroep wil doen. Freelance personeel en toeleveranciers vallen hier uitdrukkelijk niet onder. De Opdracht die onderwerp is van de overeenkomst, die gesloten zal worden tussen de Gemeente en Opdrachtnemer. De Opdrachtgever van de overeenkomst, zijnde de Gemeente. De procedure waarbij alle belangstellende ondernemers mogen inschrijven. Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, gebaseerd op wat is gevraagd en is aangeboden. Beschrijving van de Opdracht, bestaande uit functioneleen technische specificaties die de Gemeente heeft opgesteld, die deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten. Kwalitatieve maatstaven (criteria) die zien op omstandigheden die de (persoon van de) Inschrijver betreffen en die diens uitsluiting van deelname aan een aanbestedingsprocedure in het algemeen kunnen rechtvaardigen. 4

5 2 Inleiding Gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna ook te noemen: gemeente of de gemeente ) voert een aanbestedingsprocedure uit aangaande de aanbesteding van een Integrale telecommunicatievoorziening. De aanbestedingsprocedure vindt plaats met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012 (1 november 2012, Staatsblad 2012, 542). Deze wet ziet toe op een hernieuwde implementatie van de Europese Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG alsmede de Rechtsbeschermingrichtlijnen (2007/66/EG), ter bevordering van de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleving van het aanbestedingsrecht. De gemeente heeft ervoor gekozen om de aanbesteding Europees openbaar uit te voeren. Deze is aangekondigd op TenderNed (www.tenderned.nl). Daarnaast is de Aankondiging gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie Alle Aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend via te downloaden. Dit Beschrijvend document geeft een beschrijving van en toelichting op de Opdracht, de te volgen procedure, de geschiktheidcriteria, de gunningcriteria en het beoordelingmodel. 5

6 3 Opdracht 3.1 Huidige situatie ICT infrastructuur (globaal) In de huidige situatie is de inzet van telecommunicatievoorzieningen sterk versnipperd. Er is sprake van veel losse omgevingen en meerdere leveranciers. De gemeente beschikt over meerdere telefoniesystemen (Mitel), waarvan er één geplaatst is op de locatie Leidschendam en de andere op de locatie Voorburg. Deze zijn met elkaar verbonden via het interne netwerk (WAN). Binnen de huidige situatie komen de onderstaande losse deelcomponenten voor: Bedrijfstelefooncentrale (Mitel PBX) Vaste telefonie infrastructuur (KPN / Telfort netlijnen) Mobiele telefonie infrastructuur (KPN mobiele spraak en data abonnementen) Specifiek huidige situatie Infrastructuur Onderdeel Aantallen en/of toelichting Bedrijftelefooncentrale + vaste telefonie infrastructuur Mitel op locatie: - Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam (3 x ISDN30) - Herenstraat 42, 2271 CH Voorburg (2 x ISDN30) Ca. 750 Mitel toestellen: type 5224 en 5212 Ca. 12 seats Mitel callcenter omgeving (MIC) Centrale beheerapplicatie (Mitel) Centrale kostenregistratie (Ringmaster) Provider telefoonlijnen: x ISDN-30, Telfort Zakelijk Telefoonnummers Algemeen nummer Faxnummer Doorkiesreeksen t/m IT infrastructuur Data switches HP switches Mobiele telefonie Infrastructuur Mobiele telefonie Infrastructuur Wlan omgeving Werkplekken server (Exchange) Active Directory Microsoft Lync KPN BedrijfsSelect 271 BedrijfsSelect Sim Only 41 Mobiel Internet 500 MB 31 Mobiel Internet 2,5 GB 75 Smartphone Internet Start 2 Smartphone Internet Comfort 4 Smartphone Internet Start 12 Mobiel Internet Uitgebreid Telfort Zakelijk Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam (3 x ISDN30) Herenstraat 42, 2271 CH Voorburg (2 x ISDN30) Aruba netwerk Citrix omgeving Hosted/cloud omgeving (datacenter Dublin) Microsoft Active Directory 700 x Office Pro Plus device licenser (inclusief Lync standard CAL) Zie Negometrix tabblad prijslijsten en vraag voor detailinformatie (lees: prijsbijlagen): 0001_000075_Factuurdownload 0001_000076_Factuurdownload Zie Negometrix tabblad prijslijsten en vraag voor detailinformatie (lees: prijsbijlagen): Kosten vaste telefonie per categorie okt/nov/dec

7 3.2 Nieuwe situatie De wens om (tele)communicatie op de juiste wijze op te bouwen rondom Het Nieuwe Werken (HNW) speelt binnen veel organisaties, zo ook bij gemeente Leidschendam- Voorburg. HNW is een manier van werken die past bij de huidige tijdsgeest. De steeds complexer wordende vraagstukken, de dynamiek en de gewenste transparantie maken dat de voorspelbaarheid en zucht naar uniformiteit verleden tijd is. Dit vraagt van medewerkers flexibiliteit. Het is echter ook wat huidige en zeker toekomstige generaties zoeken. Zij raken gewend aan het vrij gebruiken van informatie en het tijd- en plaatsonafhankelijk communiceren en samenwerken met mensen. Binnen de locaties kan flexibel worden gewerkt. Niemand heeft nog een eigen vaste plek, zelfs de verschillende afdelingen kunnen straks door elkaar zitten. De hokjesmentaliteit verdwijnt en de ontmoeting en samenwerking (tussen verschillende afdelingen) wordt hiermee gestimuleerd. De nieuwe telecommunicatievoorziening voor de gemeente Leidschendam-Voorburg dient opgebouwd te worden rondom HNW. De gemeente neemt de nieuwe omgeving vanaf 1 september 2014 in gebruik (uiterlijke opleverdatum 29 augustus 2014) en dient gebaseerd te zijn op een integrale hosted/cloud telecommunicatie oplossing. De hosted/cloud oplossing moet operationeel zijn in het eigen virtueel netwerk, dan wel het eigen datacenter van de leverancier. Om de hoogst haalbare redundantie te kunnen garanderen, moet de leverancier minimaal twee verschillende verbindingen kunnen leveren welke op twee verschillende koppelvlakken worden afgemonteerd. De verbindingen moeten (bij voorkeur) van twee verschillende carriers zijn, zodat ook bij carrier storingen de hosted/cloud oplossing operationeel blijft. Hiervoor moeten de beide verbindingen onder één SLA en managementlaag vallen, waardoor er bij storingen en of calamiteiten een automatische koppeling plaatst vind waardoor de oplossing door de andere verbinding wordt overgenomen. Enkel dan is de gemeente gegarandeerd van de hoogst haalbare redundantie en dus beschikbaarheid. 3.3 Opzet telecommunicatievoorziening Algemeen In de nieuwe situatie realiseert de Opdrachtnemer een Integrale telecommunicatievoorziening voor Opdrachtgever. Binnen de Integrale telecommunicatievoorziening zijn een aantal hoofdcomponenten voorzien. Alle inhoudelijke eisen die Opdrachtgever stelt ten aanzien van de realisatie van de Integrale telecommunicatievoorziening zijn terug te vinden in het programma van eisen (zie tender Negometrix). De oplossing zoals gevraagd voorziet in een totaalconcept waarbij de totale telefonieomgeving, vaste- en mobiele telecommunicatievoorziening (op basis van vast/mobiel integratie) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De telecommunicatievoorziening is gebaseerd op het hosted/cloud IP Telefonie model. 7

8 Gebruikers van flexibele werkplekken (lees: ambulant) krijgen een mobiel GSM toestel (lees: Smartphone) voorzien van een spraakabonnement of voorzien van een spraak- en data-abonnement. Al het in- en uitgaande telefonieverkeer verloopt hierbij via de integrale telecommunicatievoorziening. Vanuit dit principe zijn telefoniefaciliteiten vanuit de telefonieomgeving beschikbaar voor alle type gebruikers (zie hoofdstuk 3.4 in dit document). Gezien de aard van de gemeente en de wens tot een betrouwbare flexibele communicatie oplossing, is ervoor gekozen om een unieke concept uit te vragen: één integrale telecommunicatievoorziening. Hierdoor heeft de gemeente één leverancier, één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke voor de complete omgeving en de gevraagde dienst. De leverancier moet in staat zijn om de kern componenten (telefonie, vaste infrastructuur, mobiele telefonie infrastructuur, integratie vraagstukken, callcenter etc.) samen te brengen en als één oplossing compleet en als dienst aan te bieden, te leveren, te implementeren, op te leveren en te servicen. Voordelen voor de gemeente zijn: Eén aanspreekpunt op basis van vaste contactpersonen Optimaal advies over de totale telecommunicatie oplossing Een oplossing vanuit het oogpunt van telefonische bereikbaarheid Een centraal aanspreekpunt voor move, add and changes Totaalleverancier Opdrachtgever gaat ervan uit dat Opdrachtnemer de totale communicatie oplossing als een dienst gaat leveren en beheren. Hierbij geldt een vaste prijs per aansluiting per maand. Ook zal Opdrachtnemer de leverancier zijn voor de volledige vaste- en mobiele telefonie infrastructuur. De vaste telefonie infrastructuur zal gemigreerd worden naar centrale netlijnen in de cloud (ISDN30 of SIP), waarbij voor Opdrachtnemer aantoonbare besparingen moeten worden gerealiseerd op basis van deze centralisatie. Om deze besparingen in kaart te brengen zijn de huidige mobiele en vaste kosten als bijlage toegevoegd aan deze tender (zie tabblad Prijslijsten, de prijsbijlagen in Negometrix). Opdrachtnemer kan op basis van deze facturen en overzichten het huidige belprofiel en de kosten overzien en doorvertalen naar de nieuwe totaaloplossing en de besparing. Er zal gebruik worden gemaakt van Presence faciliteiten, waarmee medewerkers kunnen worden verbonden. Presence ondersteund hiermee het onderling samenwerken van medewerkers en maakt het mogelijk om in te kunnen spelen op flexibel en onafhankelijk van tijd en plaats werken. Presence zal gefaseerd worden uitgerold richting de verschillende gebruikers om de acceptatie en inzet hiervan te versterken en te stimuleren. Aandachtspunt richting de gebruikers is daarbij de interne communicatie inzake het waarom, hoe en wat, het belang van een juiste vulling van de eigen agenda (lees: Outlook) etc. Presence vertaald zich naar twee vormen: Presence ten aanzien van telefoonstatus en beschikbaarheidstatus. 8

9 Telefoonstatus betreft het zien van de belstatus (bezet, niet bezet etc.) binnen de totale omgeving Beschikbaarheidstatus betreft het zien van de beschikbaarheid (in vergadering, vakantie, onderweg, beschikbaar etc.) binnen de totale omgeving. Deze zal op basis van een Outlook integratie geïntegreerd worden Uitgangspunten Het programma van eisen (zie tender in Negometrix) beschrijft de totale gevraagde oplossing vanuit de gemeente. Hieronder staan enkele kernzaken welke daarbij van belang zijn met betrekking tot onze mobiele (ambulante) gebruikers. Deze groep medewerkers zal namelijk alleen een GSM krijgen (lees: Smartphone). Daarnaast wordt deze groep voorzien van een tablet (Tablet = buiten scope van deze aanbesteding). Algemeen/Functionaliteit/Techniek: GSM/Smartphone integratie op SIM-niveau, waarbij geen cliënt (lees: app) benodigd is op de GSM/Smartphone. Bellen en gebeld worden zal op basis van de native dialer van het toestel worden gerealiseerd GSM/Smartphone toestel is een interne toestelgebruiker binnen de integrale telecommunicatievoorziening Om de hoogst haalbare beschikbaarheid van de oplossing te kunnen garanderen, moet een leverancier ten tijde van inschrijving beschikken over een bij de ACM (OPTA) geregisterde netwerk provider. Er dient ten tijde van inschrijving over een GSM en GPRS (lees: 2G), UMTS en HSPA (lees: 3G) en LTE en Wimax (lees: 4G) netwerk in Nederland beschikt te worden Oplossing waarbij iedere gebruiker beschikt over één toestel, één 070- bedrijfsnummer en één bedrijfsvoic (lees: one device / one number) Intern bellen door middel van een 4-cijferig nummerplan Doordat het GSM toestel een interne toestelaansluiting is, kan gebruik worden gemaakt van de routeringmogelijkheden van de integrale telecommunicatievoorziening Gebruik van eenvoudige (simpele) GSM toestellen, naast Smartphones, is mogelijk, met behoud van functionaliteit Flat-Fee onderling bellen tussen eigen medewerkers/gebruikers (lees: eigen verkeer tussen vast-mobiel, mobiel-vast en mobiel-mobiel) is opgenomen/afgekocht 9

10 3.4 Gebruikersprofielen In de nieuwe situatie is een gebruiker tijd- en plaatsonafhankelijk telefonisch bereikbaar. Een medewerker wordt gekoppeld aan een bepaald gebruikersprofiel (lees: functieprofiel). Dit profiel beschrijft over welke middelen en faciliteiten de gebruiker beschikt. Voor een overzicht van specifieke eisen waaraan een faciliteit dient te voldoen zie de vragenlijsten binnen Negometrix. Voor gemeente Leidschendam-Voorburg kennen we de volgende gebruikersprofielen: Profiel medewerker Middelen en faciliteiten A Callcenter / MIC Het MIC (Meld- en Informatie Centrum) is de telefonische ingang voor de gemeente Te bereiken via hoofdnummer(s) gemeente na inloggen op de callcenter werkplek onder een persoonlijke code Maakt gebruik van een callcenter cliënt applicatie, een vast IP telefoontoestel en draadloze headset op de callcenter werkplek Thuiswerkplek is integreerbaar binnen MIC (lees: agent op afstand) B Management Te bereiken via persoonsgebonden vast telefoonnummer assistent Maakt gebruik van een vast IP toestel en (mogelijk) een Smartphone Smartphone geïntegreerd binnen de telecommunicatieomgeving Beschikt over één voic voor vast en mobiel Chef / secretaresse faciliteit mogelijk C Smartphone Te bereiken via persoonsgebonden telefoonnummer gebruiker Maakt gebruik van een Smartphone (alleen spraak, Smartphone geïntegreerd met de telecommunicatieomgeving geen data) Profiel C beschikt alleen over een spraakabonnement Beschikt over één zakelijke voic D Smartphone Te bereiken via persoonsgebonden vast telefoonnummer gebruiker Maakt gebruik van een Smartphone (Zowel spraak en Smartphone geïntegreerd met de telecommunicatieomgeving data) Profiel D beschikt over een spraakabonnement en een dataabonnement Beschikt over één zakelijke voic E Crisis team Voorbereid in geval van calamiteiten (lees: nummerplan). Op voorhand ingericht en geprogrammeerd op de telecommunicatieomgeving Te bereiken via crisisnummer in geval van calamiteiten Maakt gebruik van een vast telefoontoestel op de werkplek In geval van een crisis worden alle vaste toestellen geplaatst en aangesloten op de vooraf ge-patchte aansluitpunten en het vooraf geprogrammeerde nummerplan Voor een overzicht van locatie en bereikbaarheidsgegevens (zie bijlage onder punt in Negometrix) 3.5 Overeenkomst Deze aanbesteding heeft tot doel om te komen tot één opdracht voor levering, implementatie, programmering en bedrijfsklaar opleveren van de beschreven integrale telecommunicatievoorziening voor de gemeente. De verwachte ingangsdatum voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is 1 september De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met de optie tot verlenging van twee maal één jaar. De overeenkomst zal op 1 september 2018 expireren. Indien gebruik wordt gemaakt van een optiejaar expireert de overeenkomst op respectievelijk 1 september 2019 of bij een tweede optiejaar op 1 september

11 De concept overeenkomst is bij binnen Negometrix opgenomen. De Opdrachten onder de overeenkomst wordt verstrekt volgens de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in deze overeenkomst c.q. de nadere Overeenkomst bij deze overeenkomst. Gedurende de overeenkomst zal marktconformiteit steekproefsgewijs gecheckt worden. Uw prijs mag maximaal 10% hoger zijn dan de laagste aanbieder op dezelfde dag. Drie maal een constatering van een prijs boven die bandbreedte kan aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Kenmerken van de dienst: Volledige integrale telecommunicatievoorziening, gebaseerd op (private) hosted/cloud telefonie, voorzien van telefoniefunctionaliteiten, vaste telefonie infrastructuur (netlijnen en spraakkanalen) en mobiele telefonie omgeving (abonnementen en Smartphones) Buiten scope project Voor de nieuwe situatie mag inschrijver ervan uitgaan dat de volgende zaken ten behoeve van het project beschikbaar zijn en niet vanuit de inschrijver aangeboden hoeven te worden (buiten scope): LAN omgeving locaties gemeente, inclusief vereiste dataswitches welke voorzien in Power over Ethernet (PoE) vereiste Quality of Service (QoS) / Class of Service (CoS)) ten behoeve van vaste telefoontoestellen (profiel A, B en E) WAN omgeving tussen locaties gemeente, inclusief vereiste Quality of Service (QoS) / Class of Service (CoS) WLAN omgeving op de locaties gemeente, inclusief vereiste Quality of Service (QoS) / Class of Service (CoS) Horizontale en verticale bekabeling, minimaal Categorie 5e TFT schermen ten behoeve van callcenter / MIC Tablets ten behoeve van gebruikers 11

12 3.6 Integrale telecommunicatievoorziening De vereiste en door Inschrijver aan te bieden integrale telecommunicatievoorziening is beschreven in de onderstaande tabellen. In deze tabellen zijn de aantallen opgenomen welke in de prijslijsten opgenomen moeten zijn (lees: configuratie). Specifieke eisen en wensen omtrent onderstaande onderdelen en aantallen zijn verwoord binnen de tender van Negometrix. Hoofdstuk 3.4 geeft nog een extra uitleg van de benoemde profielen A t/m E Telecommunicatievoorziening Onderdeel Aantal Locatie Aanvulling Callcenter / MIC (profiel A) Management assistent (profiel B) Smartphone gebruiker: alleen spraak, geen data (profiel C) Smartphone gebruiker: zowel spraak en data (profiel D) 25 users KW2 Totaal aan gedefinieerde agenten, waarvan: 15 seats 15 gelijktijdig/werkplekken (seats) 25 agenten (users) 25 Divers Toestellen voor secretariaat. 100 Ambulant Volledige integratie van GSM/Smartphone op het platform, voorzien van alle licenties, abonnementen, toestellen etc. 550 Ambulant Volledige integratie van GSM/Smartphone op het platform, voorzien van alle licenties, abonnementen, toestellen etc. Crisis team (profiel E) 25 KW2 Vooraf voorbereid nummerplan/routeringen. Toestellen op de plank worden bij crisis neergezet en ingeplugd door gemeente. Presence functionaliteit 700 Gebruikers Status en beschikbaarheid van gebruikers. Interactive Voice Response (IVR) 1 - Ondersteunend aan callcenter (MIC) Callcenter omgeving (MIC): KW2 Behorende bij profiel A Callcenter werkplekken 15 Volledige callcenter omgeving waarbij IVR wordt ingezet Voorzieningen per callcenter werkplek: o Vast IP toestel 15 o Callcenter cliënt Incl. applicatie Agenten dienen ook thuis (op afstand) in te kunnen loggen en integraal onderdeel van de omgeving te zijn Headset (draadloos) 25 Centraal wallboard (TFT) 2 Gemeente levert TFT schermen: buiten scope Redundante omgeving gebruikers: Callcenter / MIC Management assistent Crisis team Management rapportages (callcenter) Kostenregistratie en rapportages (backoffice) Servers (server hardware en software) 1 KW2 en RP1 Callcenter en vaste toestellen op locaties (profiel A, B en E) voorzien van hoge telefonische beschikbaarheid. Hiertoe dient een dubbele invoer over de 2 locaties KW2 en RP1 met de cloudomgeving te worden voorzien 1 - Applicatie en server hard- en software ten behoeve van de callcenter omgeving. 1 - Applicatie en server hard- en software ten behoeve van de backoffice omgeving (lees: totale omgeving). n - Inschrijver levert een totaaloplossing inclusief eventueel vereiste server hard- en software. Toelichting: KW2 betreft locatie Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM te Leidschendam RP1 betreft locatie Raadhuisplein 1, 2264BP te Leidschendam 12

13 3.6.2 Vaste en mobiele infrastructuur Onderdeel Aantal Locatie Aanvulling Cloud connectie met: 175 Cloud Aantal ingeschatte gesprekskanalen ten Telefonie omgeving behoeve van (zie Negometrix ): Mobiele omgeving Hoofd- en doorkiesnummers (bellen en Vaste netlijn omgeving gebeld worden van en naar buitenwereld Onderling bellen (lees: eigen verkeer vast mobiel, mobiel vast en mobiel mobiel) Doorkiesreeks 2000 Cloud Huidige nummerreeks gemeente Smartphones (hardware) 650 Dienst Smartphones. Levering zal uiteindelijk plaatsvinden o.b.v. gelijkwaardigheid. Ten aanzien van een eerlijk prijsvergelijk (lees: rekenvoorbeeld) zal uitgegaan worden van Smartphones van het type Apple Iphone 5S 16GB. Prijs als rekenvoorbeeld, op te nemen in de totaalprijs (zie Negometrix en ). Voorwaarden: Toestel is SIMlock vrij Aanschafprijs is onderdeel van de totale dienst gedurende een looptijd van 24 maanden (i.v.m. levensduur toestel) Type iphone 5S dient als rekenvoorbeeld om een juiste prijsvergelijking te kunnen doen Mobiel spraakabonnement 100 Dienst Uitgangspunten mobiele gebruikers: Integratie o.b.v. beschreven telecommunicatievoorziening Eigen interne gesprekken o.b.v. flatfee Mobiel spraak- en dataabonnement Opleiding en instructie 550 Dienst Uitgangspunten mobiele gebruikers: Integratie o.b.v. beschreven telecommunicatievoorziening Eigen interne gesprekken o.b.v. flatfee Onderdeel Aantal Aanvulling Training 1 Inclusief (aantallen zie (digitale) vragenlijst), zie 1.14 in Negometrix Installatie en projectmanagement Onderdeel Aantal Aanvulling Installatie- en projectmanagement 1 Alle apparatuur, applicaties, vaste infrastructuur (netlijnen) en mobiele infrastructuur volledig hosted geïnstalleerd en werkend opgeleverd door Inschrijver vanuit de clouddienst. Zie 1.15 in Negometrix. 13

14 3.6.5 Service en onderhoud Onderdeel Aantal Aanvulling Service- en onderhoud 1 Inclusief (aantallen zie (digitale) vragenlijst), zie 1.17 in Negometrix Verbruikskosten (spraak- en dataverkeer) Onderdeel Aantal Aanvulling Verbruikskosten (spraak- en dataverkeer) 1 Investering spraak- en dataverkeer over een periode van 4 jaar. Toelichting: Opgave door Inschrijver te baseren op gegevens verbruik spraak vaste- en mobiele infrastructuur en mobiel dataverbruik huidige situatie, maar dan vertaald naar de nieuwe integrale situatie Toelichting zie (digitale) vragenlijst, tabblad prijslijsten, prijsbijlagen en vraag binnen Negometrix 3.7 Investeringoverzicht Inschrijver dient de beschreven oplossing als totaaldienst in een prijs per maand gedurende de aangegeven looptijd van vier jaar aan te bieden. Alle weergegeven onderdelen en de verbruikskosten op de vaste- en mobiele telecommunicatievoorziening worden meegenomen bij de weging Prijs. Inschrijver dient middels een Inschrijfbiljet, met hieraan toegevoegd een investeringoverzicht in eigen opmaak haar prijsopbouw te verduidelijken. Het tabblad Prijslijsten, onderdeel Inschrijfbiljet binnen Negometrix dient volledig te worden ingevuld. De afzonderlijke bedragen in het Inschrijfbiljet vormen het totaalbedrag: Totale TCO over vier jaar. Dit geldt als de aanbiedingsprijs die de gemeente weegt in de totale beoordeling (zie hoofdstuk 5 binnen dit document). Inschrijver dient deze totale TCO over 4 jaar te baseren, waarbij alle onderdelen / aantallen benoemd in hoofdstuk 3.6 binnen dit document zijn opgenomen. Voorwaarden Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle bedragen ingevuld op het inschrijfbiljet. Inschrijver dient naast het inschrijfbiljet tevens een duidelijke en uitgebreide open calculatie / prijsopbouw in te dienen Indien vanuit de inschrijver niet alle regels noodzakelijk danwel van toepassing zijn, kan/kunnen desbetreffende regel(s) op 0,- worden gezet. Het totaal bedrag onder aan de streep is gebaseerd op een TCO van 4 jaar. Deze komt overeen met de in te dienen open calculatie vanuit de inschrijver. Het criterium Prijs wordt beoordeeld aan de hand van de hoogte van het totaalbedrag van de inschrijving (op basis van het tabblad prijslijsten). Het totaalbedrag van de inschrijving bestaat uit de optelsom van de onderdelen zoals weergegeven in de tabel prijslijsten (zie Negometrix). Alle onderdelen worden daarbij voor een periode van 4 jaar meegenomen binnen de prijsweging. 14

15 Alle onderdelen vanuit de dienst (lees: eenmalig en prijs per maand ), dienen door inschrijver te worden doorberekend op basis van de gevraagde looptijd van 4 jaar. Hierbij gelden de voorwaarden: o Voor de eenmalige onderdelen (zoals installatie, vaste toestellen, trainingen etc.) geldt een eenmalige investering. Dit totaalbedrag wordt over een periode van 4 jaar meegenomen en is opgenomen in deze totaalprijs o Periodieke maandelijkse kosten van de hosted/cloud dienst (lees: prijs per maand) worden door Inschrijver volledig doorberekend over een periode van 4 jaar. De prijs per maand is gebaseerd op dit maandbedrag maal 48 maanden en is opgenomen in deze totaalprijs o Prijzen voor de aanschaf van Smartphones (lees: rekenvoorbeeld op basis van 650 stuks iphone 5S 16GB en de meer/minderprijs met betrekking tot het alternatief (zie vraag binnen Negometrix), zijn gedurende een totale periode van twee jaar opgenomen in de totaalprijs. Bij jaar 3 en 4 wordt geen afschrijving van deze hardware opgenomen in de totaalprijs. Leverancier dient hier notie van te nemen en goed te verwerken in haar totaalprijs! Prijzen dienen in Euro s ( ) en exclusief BTW ingevuld te worden 15

16 4 Procedure 4.1 Doel aanbesteding Gemeente Leidschendam-Voorburg wenst een overeenkomst voor een Integrale telecommunicatievoorziening af te sluiten met één opdrachtnemer. Een voorziening waarbij vaste en mobiele telefonie functioneel en technisch volledig geïntegreerd zijn met elkaar. Vanuit dit gegeven is de aanbesteding niet in meerdere percelen in de markt gezet. Het doel van de aanbesteding is om op een transparante wijze te komen tot een overeenkomst met één betrouwbare leverancier, die de opdracht uitvoert op basis van de in het programma van eisen omschreven eisen en voorwaarden. Voor de bepaling en invulling van de Geschiktheidcriteria en Gunningcriteria zijn de Europese beginselen van het aanbestedingsrecht toegepast: transparantie, objectiviteit, non-discriminatie, gelijkheid en proportionaliteit. Contractvorming vindt plaats met inachtneming van de bepalingen gunningcriteria en het beoordelingsmodel, het programma van eisen, de eventueel opgemaakte nota( s) van inlichtingen en de gegunde inschrijving. Op plaatsen in het Beschrijvend document en het programma van eisen waar gesproken wordt over merknamen, typen, fabricageprocessen en dergelijke en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak, dient u of gelijkwaardig te lezen. 4.2 Planning Voor de doorlooptijd van de aanbesteding wordt de navolgende planning gehanteerd. Aan deze planning kunnen geen rechten ontleend worden. Onderdeel Einddatum en tijd 1. Publicatie aanbesteding 18 maart Mogelijkheid stellen vragen / inlichtingen 7 april Publicatie nota van inlichtingen 22 april Uiterste datum indienen inschrijving 6 mei 2014 om uur 5. Voornemen tot gunning: verzenden gunningvoornemen en afwijzingsbrieven 19 mei Demonstratie oplossing (Proof of Concept) 26 mei t/m 30 mei Gunning opdracht (einde Alcatel termijn) 10 juni Oplevering / indienststelling 29 augustus 2014 om uur 16

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Kenmerk Status Gemeente Stichtse Vecht GSV-WCS-15141 nummer Z/15/41581 Definitief Datum 20 april

Nadere informatie

Bijlage I Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Bijlage I Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Bijlage I Europese Openbare aanbesteding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Telecommunicatie en datacommunicatiediensten: Perceel : Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Kenmerk Status

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad Mobiele Devices

Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad Mobiele Devices Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad Mobiele Devices Opdrachtgever Kenmerk Status Gemeente Haarlem GH-WCS-WS15209-29078 Definitief Datum 9 november 2015 1 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst...

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Kenmerk Status Gemeente Leidschendam-Voorburg LV-WCS-16021-36400 Definitief Datum 7 maart

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Beschrijvend document Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Beschrijvend document Europese Openbare aanbesteding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Telecommunicatie en datacommunicatiediensten: Perceel 1: Integrale telecommunicatievoorziening Perceel 2:

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document integrale telefonieomgeving

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document integrale telefonieomgeving Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document integrale telefonieomgeving Opdrachtgever Kenmerk Status ISHW, namens de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Bijlage III Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Bijlage III Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Bijlage III Europese Openbare aanbesteding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Telecommunicatie en datacommunicatiediensten: Perceel 3: M2M omgeving Opdrachtgever Kenmerk Status Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bijlage II Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Bijlage II Europese Openbare aanbesteding. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Bijlage II Europese Openbare aanbesteding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Telecommunicatie en datacommunicatiediensten: Perceel 2: Managed VPN omgeving Opdrachtgever Kenmerk Status Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Elke nota is een accumulatie van vorige nota s. Aan deze nota is toegevoegd: vraag 4 en verder. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Vragen Verwijzing in offerte aanvraag Vraag 1. Inlichtingen Afgelopen

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

BIJLAGE I: Vaste en Mobiele Telefonie- Infrastructuur. Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

BIJLAGE I: Vaste en Mobiele Telefonie- Infrastructuur. Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. BIJLAGE I: Behorende bij de Europese openbare aanbesteding van Vaste en Mobiele Telefonie- Infrastructuur ten behoeve van: Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Opdrachtgever Kenmerk

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius

Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius Titel Oprichter en Directeur Negometrix Onderzoeker & Publicist EMVI formules Ervaringen uit de zaal Rondvraag Leerdoelen - Begrip

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij: Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening

Bijlage I, behorende bij: Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening Bijlage I, behorende bij: Europese Openbare aanbesteding Aanbestedingsleidraad vervanging integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Kenmerk Status Gemeente Leidschendam-Voorburg LV-WCS-16021-36400

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

KPN ÉÉN biedt eenvoud

KPN ÉÉN biedt eenvoud KPN ÉÉN ÉÉN KPN ÉÉN biedt eenvoud optimaal samenwerken en beter bereikbaar Eén factuur Eén contract Eén prijsplan Eén helpdesk Eén aanspreekpunt Eén online beheerportal Eén adresboek Eén telefoonnummer

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Goedkoper Bellen in het kort... 4 2.1 Carrier Pre Selectie... 4 3. Functionele beschrijving... 5 3.1 Beschikbaarheid... 5 3.2 Telefoonnummers... 5

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv.

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv. InformatiE VOOR PROJECTEN AANBESTEDING van opdrachten in HET INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 06-09-2016 Introductie In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions BROCHURE/CLOUD COMMUNICATIE Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Waarom Cloud Communicatie? Zeker Door inzet van proven technology van Mitel Zorgeloos Door de vergaande expertise

Nadere informatie