6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22"

Transcriptie

1 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met een looptijd van 6 jaar en 5 maanden gelinkt aan een duurzame investering via de Index Sustainable Europe Low Risk Equity EUR (SELRE) ( de Index 1 ); die, bij een positieve prestatie van de Index op de Finale Observatiedatum, recht geeft op de terugbetaling van 100 % van de Nominale waarde evenals de betaling van een eenmalige coupon van 100 % van de positieve prestatie van de Index 1, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent; geschikt voor een beleggersprofiel vanaf «Balanced» (zie p.4). en die aanvaarden: dat een verlies op het belegde kapitaal van maximum 10 % kan worden geleden, als het Finale Niveau van de Index per 8 mei 2022 lager ligt dan het Initiële Niveau van deze Index per 3 december Beschrijving van het mechanisme 1 De ING zullen worden terugbetaald op de Vervaldag (16 mei 2022) tegen een bedrag dat afhankelijk zal zijn van de ontwikkeling van het niveau van de Index Sustainable Europe Low Risk Equity EUR (SELRE). Op de Finale Observatiedatum zullen de Notes, als het Niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan zijn Initiële Niveau, worden terugbetaald tegen 100 % van hun Nominale waarde, vermeerderd met de positieve prestatie van de Index 2. Als het Eindniveau van de Index op de Finale Observatiedag lager is dan zijn Initiële Niveau, zullen de Notes worden terugbetaald tegen 100 % van hun Nominale waarde, verminderd met de negatieve prestatie van de Index. Dit bedrag zal ten minste gelijk zijn aan 90 % exclusief kosten van de Nominale waarde. Bruto Actuarieel Rendement Indien de belegger de Note houdt tot de Vervaldag, dan zal het actuariële brutorendement (vóór belastingen en taksen) of effectief rendement minimaal -1,92 % exclusief kosten bedragen. Het minimumrendement houdt rekening met: - een uitgifteprijs van 102 % 3 - een terugbetaling op de eindvervaldag ten belope van 90 % exclusief kosten (kapitaalverlies) - de niet betaling van enige coupon in de afwezigheid van een positieve prestatie van de Index op de Finale Observatiedatum Het voorgestelde financiële instrument is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt een vooraf bepaalde coupon te betalen die equivalent is aan de positieve prestatie van de Index op Vervaldag. De emittent verbindt er zich eveneens niet toe om de Notes ten belope van 100 % van het belegde kapitaal, maar wel van 90 %, exclusief kosten (d.w.z. 90 EUR per coupure) terug te betalen op de Vervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen. In geval van een negatieve ontwikkeling van de Index op de Finale Observatiedatum zal de belegger maximum 10% van het belegde kapitaal verliezen. 1 Voor de Termen en de Data verwijzen we naar de technische gegevens op de laatste bladzijde. 2 De in dit document vermelde couponbedragen zijn brutobedragen, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie «Fiscale behandeling» bij de technische gegevens op de laatste bladzijde). 3 De uitgifteprijs van 102 % omvat een beleggingscommissie van 2,0 % en een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de Notes van maximaal 1 % op jaarbasis.

2 De index Sustainable Europe Low Risk Equity (SELRE) ING Bank N.V. (NL) De ING-deskundigen in duurzaam beleggen (beleggingen die de economische prestatie trachten te verzoenen met de sociale en ecologische impact) hebben in samenwerking met Sustainalytics aan Solactive AG gevraagd om de nieuwe index Sustainable Europe Low Risk Equity (SELRE) te ontwikkelen. Samenstelling van de index op 02/11/2015 Vennootschap Sector Beurs ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA Industrie Madrid ALFA LAVAL AB Industrie Stockholm BALOISE HOLDING AG-REG Financiën Zurich BUNZL PLC Industrie Londen CAPITA PLC Industrie Londen CIE FINANCIERE RICHEMON-REG DIAGEO PLC 4 Basis Zurich Londen DSV Industrie Kopenhagen ENAGAS SA Utilities Madrid FERROVIAL SA Industrie Madrid GEBERIT AG-REG Industrie Zurich HANNOVER RUECK SE Financiën Frankfurt INTERTEK GROUP Industrie Londen KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG Industrie Zurich LAND SECURITIES GROUP PLC Financiën Londen LLOYDS BANKING GROUP PLC Financiën Londen MUENCHENER RUECKVER AG-REG Financiën Frankfurt NEXT PLC Londen NN GROUP NV Financiën Amsterdam NOVARTIS AG-REG Gezondheidszorg Zurich RELX PLC SABMILLER PLC Basis Londen London SGS SA-REG Industrie Zurich SODEXO Parijs SWISS RE AG Financiën Zurich SWISSCOM AG-REG Telecommunicatie Zurich UBS GROUP AG-REG Financiën Zurich UCB Gezondheidszorg Brussel VIVENDI Parijs ZURICH INSURANCE GROUP AG Financiën Zurich (Bron: Solactive AG) De samenstelling van de SELRE-index en het verloop ervan vindt u op de site DE000SLA00Q0 Sustainalytics is reeds twintig jaar wereldleider in onderzoek en analyse op het gebied van maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen en werkt voor beleggers en financiële instellingen uit de hele wereld. Sustainalytics verschaft heel wat ondernemingen gegevens over maatschappelijk verantwoord ondernemen ( Solactive AG is sinds de oprichting ervan in 2007 een belangrijke speler in de sector voor de ontwikkeling en het beheer van indexen (indicatoren die het verloop van een sector of specifieke markt vertegenwoordigen). Solactive is gespecialiseerd in de ontwikkeling van gepersonaliseerde indexen ( Price -index Sustainable Europe Low Risk Equity (SELRE) is een index van het type Price Return met een synthetisch dividend, te onderscheiden van een klassieke Price Return index, waarbij enkel rekening wordt gehouden met de prestatie van de onderliggende aandelen en niet met de uitgekeerde dividenden. De SELRE houdt naast de evolutie van de aandelen ook rekening met het verschil tussen de netto uitgekeerde dividenden van elk van de onderliggende aandelen en (een vast forfaitair theoretisch dividend van) 3,5% (dit is de techniek van een synthetisch dividend). Uitgekeerde netto dividenden hoger dan 3,5%, zullen de index positief beïnvloeden. Netto dividenden lager dan 3,5%, zullen de index daarentegen negatief beïnvloeden. Kortom, het gebruik van deze techniek is voordelig in vergelijking met een klassieke Price Return index zodra de dividenden hoger zijn dan 3,5%, maar nadelig voor dividenden onder 3,5%. De synthetische dividend techniek vermindert de variabiliteit rond de potentiele dividendschommelingen van jaar tot jaar. 4 omvatten ondernemingen uit de media, de kledingsector, de distributie, de automobielindustrie, luxegoederen, hotel & vrije tijd. 2

3 Methodologie voor de selectie van de 30 aandelen waaruit de index bestaat De index Sustainable Europe Low Risk Equity (SELRE) bestaat uit 30 Europese aandelen die bewust en volledig transparant worden geselecteerd uit alle ondernemingen die Sustainalytics analyseert. De samenstelling van de index berust op criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social & Governance ESG) enerzijds en op financiële criteria anderzijds. De samenstelling van de SELRE-index wordt elke maand herzien zodat de beste aandelen worden geselecteerd volgens vooraf bepaalde criteria. Beleggingsuniversum zoals aangeleverd door Sustainalytics Sustainalytics verricht een grondige analyse van de ondernemingen op basis van drie hoofdcriteria (Environmental, Social & Governance ESG). Zijn database bevat analyses en ESG-scores voor ongeveer beursgenoteerde bedrijven (op meer dan bedrijven beursgenoteerd in Europa, bij de start van het universum). Eerste stap: selectie op basis van ESG-filters zoals aangeleverd door Sustainalytics Eerst worden de ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van kernenergie, kansspelen, bewapening, tabak, productie van palmolie, pesticiden... uitgesloten. Daarna worden alleen de beste ondernemingen (ESG-score hoger dan het sectorgemiddelde) overgehouden. Die ESG-filters garanderen de belegger dat de eindindex alleen nog de beste ondernemingen bevat op het gebied van duurzame ontwikkeling en ESG-prestaties. Start Universum 1 ste stap: 2 de stap: selectie op basis van duurzaamheidscriteria selectie op basis van de liquiditeit 3 de stap: selectie op basis van risicofilters Eindindex SELRE Tweede stap: selectie op basis van de liquiditeit De liquiditeitsfilter (de liquiditeit geeft aan hoe vlot de aandelen kunnen worden gekocht en verkocht zonder de koers ervan al te veel te doen schommelen) bestaat erin om enkel ondernemingen over te houden met de hoogste liquiditeit op de beurzen. De referentiebasis is het dagelijkse verhandelingsvolume over negentig dagen. Die tweede filter garandeert de belegger dat de eindindex bestaat uit ondernemingen waarvan de aandelen de grootste liquiditeit hebben. Eindindex Conclusie Derde stap: selectie op basis van risicofilters De risicofilters zijn bedoeld om de ondernemingen te rangschikken volgens bepaalde risicocategoriën* om uiteindelijk alleen de ondernemingen met de beste rendementrisicoverhouding over te houden. Die filters garanderen de belegger dat het risico van de eindindex beperkt blijft, aangezien hij uit de minst volatiele ondernemingen is samengesteld. * De gebruikte risicofilters streven ernaar om de rendement-risicoverhouding te verbeteren door de aandelen te selecteren op basis van verschillende volatiliteitscriteria. De eindindex bestaat uit de dertig beste aandelen die de drie selectiestappen hebben doorlopen. Elk aandeel wordt gelijk gewogen (1/30) in de eindindex. Die selectiemethodologie wordt elke maand herhaald om de belegger te waarborgen dat de samenstelling van de index aan de ontwikkelingen op de financiële markten is aangepast. Die innoverende en volkomen transparante selectiemethodologie levert aandelen met de volgende kenmerken op: ethisch, maatschappelijk verantwoord en duurzaam liquide en niet zo risicovol (lage volatiliteit). 3

4 Voorbeelden die de verschillende scenario s illustreren De hierna vermelde gegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekeningswijze van de coupons in functie van de verschillende scenario s. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario s zich daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst. De hieronder beschreven scenario s houden geen rekening met een faillissement of wanbetaling van de Emittent; Pessimistisch Scenario Op de Finale Observatiedatum ligt het Niveau van de Index 20,00 % lager dan zijn Initiële Niveau. De Notes zullen worden terugbetaald tegen 90 % exclusief kosten van hun Nominale waarde en er zal geen coupon worden betaald. Actuarieel brutorendement van deze simulatie: -1,92 % (kapitaalverlies). Neutraal Scenario Op de Finale Observatiedatum ligt het Niveau van de Index 6,50 % hoger dan zijn Initiële Niveau. De Notes zullen worden terugbetaald tegen 100 % van hun Nominale waarde en er zal een eenmalige brutocoupon van 6,50 % worden betaald. Actuarieel brutorendement van deze simulatie: 0,67 %. Optimistisch Scenario Op de Finale Observatiedatum ligt het Niveau van de Index 40 % hoger dan zijn Initiële Niveau. De Notes zullen op de Eindvervaldag worden terugbetaald aan 100 % van hun Nominale waarde en er zal een eenmalige brutocoupon van 40 % worden betaald. Actuarieel brutorendement van deze simulatie: 5,03 %. Algemene risico s De potentiële belegger wordt verzocht om, vóór zijn intekening op de Notes, de technische gegevens op de laatste pagina door te nemen, evenals het basisprospectus en in het bijzonder het gedeelte Risk Factors en de Samenvatting van de Uitgifte. Risico van kapitaalverlies Als het Eindniveau van de Index op de Eindvervaldag onder het Initiële Niveau ligt, zal er geen enkele coupon worden uitgekeerd en zal het op de Eindvervaldag terugbetaalde bedrag kleiner zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. De belegger lijdt in dit geval een kapitaalverlies van maximaal 10 % 5. Risico van waardeschommelingen van de Notes (marktrisico) Bepaalde parameters zoals: - de ontwikkeling van de koers van de Index (een daling van hun koers brengt een daling van de waarde van de Notes teweeg en een stijging van de koers heeft een positieve impact op de waarde van de Notes); - de ontwikkeling van de rentevoeten op de financiële markten (een stijging van de marktrente heeft een negatief effect op de waarde van de Notes en een daling van de marktrente heeft een positieve invloed op de waarde van de Notes); - het vooruitzicht van een herziening van de rating van de emittent, hebben een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een winst of een minderwaarde in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de Eindvervaldag. Risico van insolvabiliteit van de emittent De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico van de emittent (faillissement of wanbetaling), wat kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal alsook van de eventueel verschuldigde coupon (zie Huidige rating van de Emittent bij de Technische gegevens hierna). Deze Notes kunnen bij falen van ING Bank N.V. geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthoudende autoriteit. In dit geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Lees aandachtig het Prospectus en meer specifiek de risicofactoren die hierop betrekking hebben. Liquiditeitsrisico De Notes zullen niet genoteerd worden op de gereglementeerde markt. ING Bank N.V. zal de belegger de liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING Bank N.V. op basis van zijn eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment (zie hiervoor Risico van prijsschommeling van de Notes) alsook door, onder normale marktomstandigheden, het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt van ongeveer 1,00 %. De terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien bevat de door ING Bank N.V. voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de Technische gegevens ). Risico s verbonden aan de index en aan de indekking door ING Indien (1) de Index Sponsor (Solactive AG) substantiële wijzingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor ING niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, behoudt ING Bank NV zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes vroegtijdig te beëindigen tegen de uitbetaling aan hun marktwaarde dat lager kan zijn dan het gegarandeerde kapitaal. Beleggersprofiel Dit product richt zich specifiek op beleggers met een Balanced profiel. Het kan echter ook geschikt zijn voor Active of Dynamic profielen. Indien de belegger structureel beleggingsadvies ontvangt die rekening houdt met de samenstelling van zijn portefeuille (Personal Banking) kan het product ook geschikt zijn vanaf het profiel Moderated. Beleggen in dit product veronderstelt een goed begrip van de karakteristieken ervan en vooral van de ermee verbonden risico s. ING België zal moeten uitmaken of u beschikt over deze kennis en ervaring. Mocht het product niet geschikt voor u zijn, moet zij u hierop wijzen. Wanneer de bank u een product aanraadt in het kader van beleggingsadvies, moet zij oordelen of het aangepast is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring, uw beleggingsobjectieven en uw financiële situatie. Meer informatie hierover vindt u op > Beleggen > Nuttige info > meer over beleggen >Beleggingsprofielen. 5 De belegger heeft in dit geval een verlies van kapitaal van maximum 10 % zonder rekening te houden met de commissie voor distributie van 2%. 4

5 Risicoklasse eigen aan ING België nv Het model dat ING België nv gebruikt voor het bepalen van de risicoklasse van een Note analyseert de volatiliteit aan de hand van het historische wekelijkse rendement van het onderliggende. Hoe groter de volatiliteit van het rendement, hoe groter de risicoklasse. Dit risiconiveau wordt nadien gecorrigeerd om rekening te houden met het emittentenrisico en het eventuele wisselkoersrisico voor een belegger met de euro als referentiemunt. Er bestaan in totaal 7 risicoklassen, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op ing.be (Beleggen>Obligaties>Structured Notes>Risicoklasse). Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het liquiditeitsrisico van ING Bank N.V., evenals het marktrisico bij doorverkoop vóór de eindvervaldag van de Note. De bevinden zich in de risicoklasse 3: laagst Wat is volatiliteit? Risico Potentieel rendement hoogst De volatiliteit beschrijft de grootte van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse schommelingen van financiële activa. Ze wordt doorgaans berekend op basis van het verleden. Een hoge volatiliteit betekent dat er in het verleden grote schommelingen van het financiële effect werden vastgesteld, wat dus op een hoger risico wijst. Waarschuwing Dit promotionele document is opgesteld en wordt verdeeld door ING België nv. Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen, noch een advies of aanbeveling om welke transactie dan ook af te sluiten, en mag ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit promotionele document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is het niet gebaseerd op een onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. Tenzij wanneer de beslissing om te beleggen resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door ING België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit promotionele document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor ING België nv om de nodige informatie in te winnen aangaande de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten. Dit promotionele document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken Financiële Instrumenten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en kunnen niet worden voorgesteld of verkocht in de Verenigde Staten, ook niet aan personen met de Amerikaanse nationaliteit, of aan personen die een postadres, wettelijke of fiscaal adres, een telefoonnummer in de Verenigde Staten hebben, of een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ( Green Card ) bezitten. Prospectus Het Base Prospectus for the issuance of Index Linked Notes (Level 2) van 29 juni 2015, inclusief mogelijkse supplementen ( basisprospectus ) van de emittent werd door de AFM in Nederland goedgekeurd. Het prospectus omvat een basisprospectus, alsook de Final Terms van de ING 6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 van 03 december 2015 Het prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de Samenvatting van de Uitgifte, die ook in het Nederlands beschikbaar is. Het basisprospectus kan worden geraadpleegd op de website > ING Markets > Downloads > Global Issuance Programme. De Final Terms van 03 december 2015 zijn beschikbaar op de website > ING Markets > Products > search XS > Downloads. U kunt gratis een exemplaar van deze documenten verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op telefonisch verzoek. Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen omtrent de oneerlijke bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent. Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode Na de intekeningsperiode zal ING België nv alle belangrijke informatie met betrekking tot de ING 6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 aan de beleggers meedelen via zijn internetsite (ing.be). De wekelijks aangepaste koers van de Notes zal ook toegankelijk zijn voor de belegger via internet ( > Particulieren > Beleggen > Obligaties > Structured Notes > Updates van de koers). In een later stadium is het mogelijk dat ING België nv andere communicatiekanalen zal gebruiken om de beleggers correct te informeren. Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel ( 5

6 ING - Technische gegevens Emittent Distributeur Huidige rating van de Emittent ING Bank N.V., Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 888, Amsterdam, 1102 MG Nederland (venootschap naar Nederlands Recht) ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Standard and Poor s: A (stabiel vooruitzicht); Moody s: A1 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. Het ratingbureau kan de rating op elk ogenblik schorsen, wijzigen of intrekken. De ratingberichten kunt u raadplegen op de volgende webpagina: Nominaal bedrag Minimaal EUR Intekenperiode Coupure / Nominale Waarde 1000 EUR / 100 % Uitgifteprijs Van 2 november tot en met 27 november 2015, behoudens vervroegde afsluiting 102 % van de nominale waarde Uitgifte- en betaaldatum 3 december 2015 Vervaldag 16 mei 2022 Index Initieel Niveau Finaal Niveau Terugbetaling op Vervaldag Notering Geldend recht Verkoop vóór de eindvervaldag Vorm Waardecode De Sustainable Europe Low Risk Equity (SELRE) Index (Bloomberg code SELRE <index>) is een index berekend door Solactive AG. Het betreft een index van het type prijs samengesteld uit 30 aandelen inclusief de netto uitgekeerde dividenden door deze aandelen min een vast dividend van 3,5 % per jaar. Maandelijks wordt de samenstelling van de index herzien om te garanderen dat steeds de beste aandelen weerhouden worden (voor meer info zie p.2) De slotkoers van de SELRE op 3 december 2015 ( Initiële Observatiedatum ) De slotkoers van de SELRE op 8 mei 2022 ( Finale Observatiedatum ). Op de Vervaldag zullen de Notes, als het Finale Niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan zijn Initiële Niveau, worden terugbetaald tegen 100 % van hun Nominale waarde, vermeerderd met het positieve prestatie van de Index. Als het Eindniveau van de Index lager is dan het Initiële Niveau, zullen de Notes worden terugbetaald tegen 100 % van hun Nominale waarde, verminderd met het negatieve prestatie van de Index. Dit bedrag zal ten minste gelijk zijn aan 90 % exclusief kosten van de Nominale waarde (risico van kapitaalverlies). De Notes zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt. Engels recht In normale marktomstandigheden heeft de belegger één maal per week de mogelijkheid om de Notes voor hun eindvervaldag te verkopen aan ING Bank N.V. (zie eveneens «Liquiditeitsrisico» hoger in dit document). Deze prijs zou lager kunnen zijn dan de Nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien bevat de door ING Bank nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen. Levering enkel op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen. ISIN: XS Fiscale behandeling Commissies en kosten Voor natuurlijke personen in België gevestigd voor fiscale doeleinden. Roerende voorheffing: inkomsten van Notes zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 25%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de personenbelasting van 25% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Inkomsten van Notes waarop de roerende voorheffing van 25% werd toegepast, moeten niet meer aangegeven worden in de personenbelasting. Taks op beursverrichtingen: bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) worden geheven, die momenteel 0,27% bedraagt (maximaal 800 EUR per verrichting). Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben maar binnen de Europese Unie: De opbrengsten van deze Notes vallen niet onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. In het hoofdstuk Taxation van het Base Prospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven. De emittent betaalt aan de distributeur een beleggingscommissie van 2,00 %, inbegrepen in de uitgifteprijs. Deze laatste omvat ook een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1 % op jaarbasis. In geval van doorverkoop van de Notes voor hun eindvervaldag zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING België nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon is beschikbaar op de website van ING (ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden). ING België nv Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium N 10/15 6

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

6Y6M EUR Sustainable Invest Notes 12/22

6Y6M EUR Sustainable Invest Notes 12/22 Commerciële Informatie PRODUCTFICHE ING Bank N.V. (NL) 6Y6M EUR Sustainable Invest Notes 12/22 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 (afgekort

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 (afgekort

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 05/22

6Y USD Switch Rate Notes 05/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 05/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 01/22

6Y USD Switch Rate Notes 01/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 0/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 (afgekort

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Sustainable Phoenix Memory Notes 03/21 gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Sustainable Phoenix Memory Notes 03/21 gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index Commercieel Document Productfiche gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico s en de andere belangrijke

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 (afgekort

Nadere informatie

8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22

8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 (afgekort

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16

ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16 Promotioneel document ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17. Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17. Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ) richten

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22 Floating Rate Note 5 jaar Een terugbetaling van het kapitaal aan 00% in Amerikaanse dollar Een trimestriële brutocoupon met een minimum van 2,65% op jaarbasis (voor kosten en belasting) in Amerikaanse

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 (afgekort

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging op de Duitse beurs

Optimaliseer uw belegging op de Duitse beurs ING Bank (NL) (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING Bank (NL) is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, wanneer het slotniveau van de DAX Price-index hoger is dan

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020 Potentieel brutorendement: 5,00% / jaar Looptijd van het product: maximaal 3jaar Risicoprofiel: 3 (zie pagina 4) Kapitaal niet gewaarborgd op de Vervaldatum door de Emittent Beschrijving ING 3Y Europe

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2

OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2 FLASH INVEST April 2016 Promotioneel document Risico Afgeleid instrument 5 jaar Risico op kapitaalverlies Terugbetalingspremie onderworpen

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note Rendement: 3,5% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een beleggingsproduct: uitgegeven

Nadere informatie

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021)

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) De BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 is een complex

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie