ING Bank N.V. (NL) Belangrijke kenmerken. Twin Win

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Bank N.V. (NL) Belangrijke kenmerken. Twin Win"

Transcriptie

1 Commerciële informatie Productfiche gekoppeld aan de index S&P 500 Price (SPX) Een Twin Win-certificaat is een contract dat de houder de mogelijkheid biedt om te profiteren van de absolute variatie van een onderliggende waarde behalve in het geval van een negatieve evolutie van de Index op vervaldag, lager dan 60%. Twin Win 6 jaar Kapitaal niet gegarandeerd Een jaarlijks brutocoupon in Amerikaanse dollar van 2,25% 2 (voor kosten en belastingen) Risicoklasse Dit gestructureerde product wordt gekwalificeerd als bijzonder ingewikkeld voor particuliere beleggers zoals bepaald in het moratorium van de FSMA over de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. Het onderhavige document is enkel gericht tot cliënten met een roerend vermogen bij ING België N.V. dat groter is dan EUR in niet complexe producten en dat een belegging in dit gestructureerd product mogelijk maakt met het deel van het roerend vermogen bij ING België N.V. dat EUR overschrijdt. De ING USD Twin Win Notes 12/23 zijn afgeleide instrumenten zonder kapitaalbeschreming uitgegeven door ING Bank N.V. Door in te tekenen op dit instrument, maakt de belegger geld over aan de Emittent die er zich toe verbindt om onder bepaalde omstandigheden de belegger een jaarlijkse coupon te betalen en hem op Eindvervaldag, een bepaald bedrag terug te betalen. De Emittent verbindt er zich niet toe om het kapitaal op de Eindvervaldag terug te betalen naar rato van 100%. In het geval van faillissement en/of risico van faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht zou hebben niet terug krijgen en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. In het geval van een negatieve evolutie van de Index op vervaldag, lager dan 60%, zal de belegger minimum 40% van het geïnvesteerde kapitaal verliezen en profiteert niet van de absolute variatie van het onderliggende. Dit kan In extreme gevallen gelijk zijn aan 0. De huidige stierenmarkt in de VS is de langste ooit (8,5 jaar), op de bull market tussen 1990 en 2000 na. De S&P 500 Price index levert Amerikaanse beleggers een consistenter rendement op dan op eender welk moment sinds de jaren 90 (in USD), toen de internetbubbel pas op gang kwam. Performanties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. (Bron ING Investment Office). Investeren in de ING kan een oplossing zijn voor, zowel beleggers die geloven dat de S&P 500 Price Index aan een daling toe is in 6 toekomende jaren met een maximum van 40%, als voor de beleggers die in een verdere opwaartse trend geloven. De belegger kan een deel of het volledige geïnvesteerde kapitaal verliezen indien het Finale Niveau van de Index lager is dan 60% van het Initiële Niveau. (Bron ING Investment Office). Korte beschrijving 1 De betaalt een jaarlijkse brutocoupon van 2,25% 2. De Notes zullen worden terugbetaald op de Eindvervaldag (13 december 2023) ten belope van een bedrag dat afhankelijk zal zijn van het verloop van het Niveau van de index S&P 500 Price (de Index ). Als het Finale Niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan het Initiële Niveau, dan worden de Notes terugbetaald aan 100% van hun nominale waarde, in Amerikaanse dollar, vermeerderd met 50% van de eventuele positieve performantie van de Index. Als het Finale Niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan 60% van het Initiële Niveau, dan zullen de Notes worden terugbetaald aan 100% van hun nominale waarde in Amerikaanse dollar vermeerderd met de absolute performantie van de Index met een maximum van 40% 2. Indien het Finale Niveau van de Index lager is dan 60% van het Initiële Niveau, dan zullen de Notes worden terugbetaald ten belope van de waarde die rekening houdt met het negatieve rendement van de Index en er wordt er geen coupon betaald (buiten de vaste jaarlijkse coupon van 2,25%). Dit bedrag zal kleiner zijn dan 60% van het initieel geïnvesteerde kapitaal en kan, in een extreem geval, gelijk zijn aan nul. Belangrijke kenmerken Deze Notes richten zich tot cliënten die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselkoersrisico inhoudt bij de conversie van bedragen in USD naar Euro; die gelinkt is aan de evolutie van de S&P 500 Price (SPX) Index (de Index ), een prijsindex die niet aangepast wordt in functie van de dividenden (de belegger geniet niet van de uitkering van de dividenden); met een looptijd van 6 jaar; En die het volgende aanvaarden: een risico van kapitaalverlies indien het eindniveau van de S&P 500 Price (SPX) Index meer dan 40% lager is dan het Initiële Niveau (of met andere woorden, indien de slotkoers lager is dan 60% van het Initiële Niveau). In dat geval zal het verlies ten minste 40% bedragen en kan dit, in extreme gevallen, zelfs volledig zijn; een potentieel verlies in het geval van een negatieve evolutie van de Amerikaanse dollar. 1 Voor een overzicht van de gegevens en de barrièreniveaus kunt u de technische gegevens aan het einde van het document raadplegen. 2 Alle coupons zijn brutobedragen, vóór afhouding van belastingen en taksen (zie hierna «Fiscaliteit»).

2 Evolutie van de S&P 500 Price (SPX) (november 2012 november 2017) Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Nov-16 Nov-17 De Standard and Poor s 500 Price (SPX) is een beursindex die 500 beursgenoteerde large cap ondernemingen in de US omvat. De index vertegenwoordigt ongeveer 80% van de marktkapitalisatie in de US en wordt beheerd door Standard & Poor s. De S&P 500 Price (SPX) is een prijsgewogen index. De belegger geniet niet van de uitkering van de dividenden. Voor meer informatie: Performanties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Bron : Bloomberg (15/11/2017) Fictieve voorbeelden Voor het vaststellen van deze scenario s wordt volgende fictieve niveau gebruikt 2.572,83 voor de index. Pessimistisch Scenario Het Niveau van de Index op de Finale Observatiedatum is 1.054,86 (41 % van het Initiële Niveau). Dit is kleiner dan 60% van het Initiële Niveau. De Notes zullen op de Eindvervaldag worden terugbetaald in Amerikaanse dollar aan 41% van hun nominale waarde (d.w.z. een kapitaalverlies van 59%) en er zal geen coupon worden betaald. Het actuariële brutorendement (vóór belastingen en taksen) bedraagt in dit scenario -10,49% per jaar. Dit rendement houdt rekening met een jaarlijkse bruto coupon van 2,25% (6 keer betaald, in Amerikaanse dollar). Neutraal Scenario Het Niveau van de Index op de Finale Observatiedatum is 2.830,11 (110% van het Initiële Niveau). De Notes zullen op de Eindvervaldag worden terugbetaald in Amerikaanse dollar aan 100 % van hun nominale waarde en een bruto coupon van 5,00% zal uitgekeerd worden. Het actuariële brutorendement (vóór belastingen en taksen) bedraagt in dit scenario 3,021%. Dit rendement houdt rekening met een jaarlijkse bruto coupon van 2,25% (6 keer betaald, in Amerikaanse dollar). Optimistisch Scenario Het Niveau van de Index op de Finale Observatiedatum is 2.058,26 (80,00% van het Initiële Niveau). De Notes zullen op de Eindvervaldag worden terugbetaald in Amerikaanse dollar aan 100 % van hun nominale waarde en een bruto coupon van 20,00% zal uitgekeerd worden. Het actuariële brutorendement (vóór belastingen en taksen) bedraagt in dit scenario 5,175%. Dit rendement houdt rekening met een jaarlijkse bruto coupon van 2,25% (6 keer betaald, in Amerikaanse dollar). De hierboven vermelde scenario s zijn louter hypothetisch en er is dan ook geen enkele garantie dat een van deze scenario s in de toekomst daadwerkelijk bewaarheid zal worden. De hierboven beschreven scenario s houden geen rekening met een faillissement of risico van een faillissement. In dit geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht zou hebben, niet terug te krijgen en om het belegde kapitaal te verliezen, ongeacht de ontwikkeling van de onderliggende index. Evolutie van Amerikaanse dollar (USD) De voorbije drie jaar (van 2015 tot 2017) werden gekenmerkt door talrijke politieke veranderingen (bv. Brexit) en door belangrijke veranderingen in het monetaire beleid (bv. stijgende rentetarieven in de Verenigde Staten, aankoop van financiële activa door de Europese Centrale Bank). Deze wijzigingen hebben gezorgd voor volatiliteit van de EUR/USD wisselkoers, schommelend tussen 1,21 en 1,04. Op korte termijn zou de EUR/USD wisselkoers volatiel moeten blijven aangezien er krachten aan het werk zijn die in tegengestelde richting werken. Aan de ene kant blijft de Fed haar monetair beleid normaliseren. Ze heeft al vier keer de rente verhoogd en een extra verhoging wordt nog verwacht in Volgend jaar worden minstens twee verdere verhogingen verwacht voor zover het risico op inflatoire druk aanwezig blijft. Dit blijft gunstig voor de Amerikaanse dollar aangezien de Europese Centrale Bank een zeer soepel beleid voert. De ECB zal haar programma van obligatieaankopen blijven aanhouden tot tenminste september 2018 en lijkt haar tijd te nemen om te beslissen over rentewijzigingen. De divergentie tussen de twee centrale banken rechtvaardigt een sterke dollar. Aan de andere kant is de Amerikaanse dollar momenteel overgewaardeerd tegenover de euro op basis van de evenwichtswisselkoers (gebaseerd op de koopkrachtpariteit: dat is de wisselkoers die dezelfde koopkracht impliceert in de VS en de eurozone). Daarnaast maakt de sterke groei in de eurozone financiële activa van de eurozone aantrekkelijker. Daardoor beginnen de investeerders hun posities in euro te verhogen. Dat is een verklaring voor de recente stijging van de euro. De tegengestelde krachten zouden de EUR/USD wisselkoers rond het huidige niveau moeten houden en, belangrijker, waarschijnlijk voor hoge volatiliteit zorgen in de komende jaren, zoals we de afgelopen maanden hebben gezien. Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de Amerikaanse dollar. Bron: Intern document ING België, november

3 Evolutie van EUR/USD 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Nov-16 Nov-17 Performanties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Bron : Bloomberg Mechanisme (behalve in geval van faillissement en/of risico van faillissement van de Emittent) Op de Corresponderende Betaaldatum : Een jaarlijkse bruto coupon van 2,25% wordt betaald op de corresponderende betaaldatum (zie Technische gegevens) Op de Finale Observatiedatum: Is het Niveau van de Index gelijk aan of hoger dan het Initiële Niveau? Ja Nee De Notes worden terugbetaald in Amerikaanse dollar aan 100% van hun nominale waarde, vermeerderd met 50% van de positieve performantie van de Index (plus een bruto coupon van 2,25%). Op de Finale Observatiedatum : Is het Niveau van de Index gelijk aan of hoger dan 60 % van het Initiële Niveau? Ja Nee De Notes worden terugbetaald in Amerikaanse dollar aan 100% van hun nominale waarde, vermeerderd met de absolute performantie van de Index met een maximum van 40,00% (plus een bruto coupon van 2,25%). Terugbetaling per Note berekend op basis van de volgende formule: USD x (Finaal Niveau / Initieel Niveau), en kan, in extreme gevallen gelijk zijn aan 0 (geen coupon, buiten de jaarlijkse bruto coupon van 2,25%, kapitaalverlies) 3

4 Risicofactoren Alvorens in te schrijven op de Notes, dienen potentiële beleggers de technische gegevens op het einde deze fiche en de Prospectus (met name het stuk Risk Factors van de Prospectus) te lezen, samen met haar samenstelling en de samenvatting van de emissie. Risico van insolvabiliteit van de emittent In geval van faillissement en/of het risico van een faillissement en/of Bail-in 3 van de ING Bank N.V. kan dit leiden tot een geheel of gedeeltelijke annulering van de Notes, of tot een conversie in kapitaalsinstrumenten (aandelen) van ING Bank N.V. in functie van de beslissing van de controlerende authoriteiten. In dit geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Wisselkoersrisico De emissie is in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselkoersrisico inhoudt wanneer de bedragen in Amerikaanse dollar worden omgezet naar euro. Het terugbetaalde bedrag in Amerikaanse dollar op Eindvervaldag zou na omzetting in Euro lager kunnen uitvallen dan het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal in euro. Het bedrag van de coupons die elk jaar worden ontvangen in Amerikaanse dollar zou, na conversie in euro, eveneens lager kunnen uitvallen. Dit risico is duidelijk het geval voor beleggers die geen rekening in Amerikaanse dollar hebben. De evolutie van de EUR/USD wisselkoers heeft een positieve of negatieve impact op de tegenwaarde in euro van de Notes tijdens de looptijd van de Notes en leidt tot een meer- of minderwaarde van de tegenwaarde in euro van de Notes in het geval van een verkoop door de investeerder voor de Eindvervaldag. Illustratie van het wisselkoersrisico Het rendement voor de investeerder zou lager kunnen zijn dan dit bij een investering in een obligatie in euro en zelfs negatief, in het geval dat, tijdens de looptijd van de Notes, de Amerikaanse dollar waarde verliest tegenover de euro. Voorbeeld : Aan een EUR/USD wisselkoers gelijk aan 1,1635 (1,1635 USD voor 1 EUR of 0,8595 EUR voor 1 USD) heeft de minimum coupure van USD een kost van 859,5 EUR (exclusief kosten). Op eindvervaldag, zal een appreciatie van de USD met 15% ten opzichte van de EUR (0,9891 USD voor 1 EUR of 1,0111 EUR voor 1 USD), ervoor zorgen dat u 1.011,10 EUR zal ontvangen voor een coupure van USD. In dit geval zult u een meerwaarde hebben gerealiseerd van 17,60% op het kapitaal in EUR. Omgekeerd kan een daling van de USD ten opzichte van de Euro met 15% (1,3380 USD voor 1 EUR of 0,7474 EUR voor 1 USD) ervoor zorgen dat u slechts 747,40 EUR zal ontvangen voor een coupure van USD wat een verlies op het kapitaal in EUR van 13% inhoudt. Het cijfervoorbeeld hierboven is een puur hypothetisch voorbeeld dat wordt meegegeven ten einde de belegger te informeren betreffende het wisselkoersrisico. Risico van kapitaalverlies Als het niveau van de Index op elke Observatiedatum kleiner is dan het Initieel Niveau, zal het bedrag dat op de vervaldag wordt terugbetaald, minstens 40% lager zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal (en kan zelfs 0 zijn). De belegger lijdt in dit geval een gedeeltelijk of geheel kapitaalsverlies. Risico van waardeschommelingen van de Notes (marktrisico) Bepaalde parameters zoals: - de ontwikkeling van de koers van de index (een daling van de koers onder de gedefinieerde barrière, leidt tot een daling van de waarde van de Notes en een stijging van de koers heeft een positieve impact op de waarde van de Notes); - de ontwikkeling van de rentevoeten op de financiële markten (een stijging van de rentevoeten heeft een negatief effect op de waarde van de Notes en een daling van de rentevoeten heeft een positieve invloed op de waarde van de Notes); - het vooruitzicht van een herziening van de rating van de emittent, heeft een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een meer- of een minderwaarde in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de eindvervaldag. Liquiditeitsrisico De Notes zullen niet genoteerd worden op de gereglementeerde markt. ING Bank N.V. zal de belegger de liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING Bank N.V. op basis van zijn eigen modellen en rekening houdend met de marktparameters van het moment (zie hiervoor Risico van waardeschommelingen van de Notes hierboven). In normale marktomstandigheden, zal het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt ongeveer 1,00% zijn. De terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien bevat de door ING Bank N.V. voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de Technische gegevens ).. Risico s verbonden aan de index en aan de indekking door ING Indien (i) de Index Ontwikkelaar substantiële wijzigen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (ii) de Index Ontwikkelaar de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (iii) de Index Ontwikkelaar niet langer de Index berekent en publiceert, of (iv) het voor ING niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, behoudt ING Bank NV zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes vroegtijdig te beëindigen tegen de uitbetaling aan hun marktwaarde zonder aftrek van andere bijkomende kosten dan degene die onvermijdelijk zijn voor de terugbetaling aan hun marktwaarde aan de consument. 3 De bail-in kan gedefinieerd worden als een serie van maatregelen opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten met als doel de verliezen van een in moeilijkheden verkerende kredietinstelling te laten dragen door een deel of alle schuldeisers, waartoe de investeerders die hebben ingeschreven op deze Notes behoren. Deze maatregelen kunnen uitmonden in een verlaging van het nominaal bedrag van de Notes of in een omzetting ervan in aandelen van die kredietinstelling, teneinde haar verliezen te absorberen en/of ze te herkapitaliseren (de verlaging van het nominaal bedrag zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een nulwaarde van de Note). 4

5 Risicoklasse eigen aan ING België N.V. Het model dat ING België N.V. gebruikt voor het bepalen van de risicoklasse van de Notes analyseert de volatiliteit aan de hand van het historische wekelijkse rendement van het onderliggende. Hoe groter de volatiliteit van het rendement, hoe groter de risicoklasse. Dit risiconiveau wordt nadien gecorrigeerd om rekening te houden met het emittentenrisico en het eventuele wisselkoersrisico voor een belegger met de euro als referentie-munt. Er bestaan in totaal 7 risicoklassen, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op ing.be (Beleggen>Obligaties>Structured Notes>Risicoklasse). Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het liquiditeitsrisico van ING Bank N.V., evenals het marktrisico bij doorverkoop vóór de Eindvervaldag van de Notes. Beleggen in dit product impliceert een goed inzicht in de kenmerken ervan en meer bepaald de risico s die eraan verbonden zijn. ING België zal moeten nagaan of u voldoende inzicht in en ervaring met dit product hebt. Indien dit product niet geschikt is voor u, moet de bank u hiervan op de hoogte stellen. lager Risico hoger Potentieel rendement Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet ze nagaan of dit product op grond van uw kennis en ervaring met dit product, voor uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is. Wat is volatiliteit? De volatiliteit beschrijft de grootte van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse schommelingen van financiële activa. Ze wordt doorgaans berekend op basis van het verleden. Een hoge volatiliteit betekent dat er in het verleden grote schommelingen van het financiële effect werden vastgesteld, wat dus op een hoger risico wijst. Andere Belangrijke Informaties De Notes zijn het voorwerp van een publiek aanbod. Deze productfiche is een promotioneel document dat werd opgesteld en wordt verspreid door ING België N.V. als distributeur van de Notes. Daarom is ze geen en mag ze ook niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om in te tekenen of als een advies of aanbeveling om welke verrichting dan ook af te sluiten. Deze productfiche is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een «green card». Prospectus Het Base Prospectus for the Issuance of Index Linked Notes (Level 2) van 26 juni 2017, regelmatig aangevuld met supplementen van 4 augustus 2017 en van 3 november 2017 (het basisprospectus ) van de Emittent, werd door de AMF in Nederland goedgekeurd. Het prospectus omvat het basisprospectus, evenals de Final Terms en de Samenvattingen van de Emissie van de ING 6Y USD Twin Win Notes 12/23 van 20 november Het prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de Samenvatting van de Uitgifte, die ook in het Frans beschikbaar is. Het basisprospectus kan worden geraadpleegd op de website > ING Markets > Downloads > GIP Programme. De Final Terms en de Samenvattingen van de Emissie zijn beschikbaar op de website > Beleggen > Personal & Private Banking > Ontdek onze Private Banking-troeven > Producten en diensten > Ontdek ons huidig aanbod Structured Notes. U kunt gratis een exemplaar van deze documenten verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op telefonisch verzoek. Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving De emittent verklaart de onrechtmatige bedingen voorzien in het gepasporte prospectus niet toepasselijk te hebben verklaard in de definitieve voorwaarden. Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode De belegger die zijn Notes bewaart op een effectenrekening bij ING België N.V. zal de evolutie van de waarde van zijn Notes dagelijks kunnen opvolgen via Home Bank. Na afsluiting van de intekeningsperiode zal ING België N.V. alle belangrijke informatie met betrekking tot de ING aan de beleggers meedelen via zijn website (ingmarkets.com). Bovendien kan de belegger contact opnemen met zijn private banker voor bijkomende informatie over de ING. Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel of via , Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel ( 5

6 Technische gegevens van de ING Emittent ING Bank N.V., Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 888 Amsterdam 1102 MG Netherlands (maatschappij naar Nederlands recht) Recht van toepassing Engels Recht Distributeur ING Belgiê N.V., Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Huidige rating van de Emittent Rating Standard and Poor s: A+ (stabiel vooruitzicht); Moody s: Aa3 (stabiel vooruitzicht) en Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht) Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de Emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. De rating kan op elk ogenblik door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. De ratingadviezen kunt u raadplegen op de volgende webpagina: Intekenperiode Vanaf 20 november 2017 tot en met 8 december 2017 (behalve vervroegde afsluiting) Coupure/Nominale Waarde USD 1.000/100 % Uitgifteprijs 100 % van de Nominale Waarde Uitgifte- en betaaldatum 13 december 2017 Eindvervaldag 13 december 2023 Nominaal Bedrag Minimum USD Minimumbedrag inschrijving USD Code ISIN XS Initieel Niveau De slotkoers van de index op 8 december 2017 (Initiële Observatiedatum) Eindniveau De slotkoers van de index op 6 december 2023 (Finale Observatiedatum) Betaaldata van de coupon 13 december 2018, 13 december 2019, 13 december 2020, 13 december 2021, 13 december 2022 en 13 december 2023 Verkoop voor de Eindvervaldag Elke verkoop van de Notes vóór de eindvervaldag zal gebeuren tegen de prijs die wordt bepaald door ING Bank N.V. op basis van eigen modellen en rekening houdend met de marktparameters van het moment. De terugkoopprijs zou lager kunnen zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico op minderwaarde). De beleggers kunnen een indicatieve prijs van de Notes tijdens hun levensduur verkrijgen bij ING België N.V. Terugbetaling op de Eindvervaldag Als op de Finale Observatiedatum het Niveau van de Index hoger is dan het initiële niveau, dan zullen de Notes worden terugbetaald ten belope van 100% van hun nominale waarde vermeerderd met 50% van de positieve performantie van de Index (in Amerikaanse dollar). Als op de Finale Observatiedatum het Niveau van de Index hoger is dan 60% van het Initiële Niveau en kleiner dan het initiële niveau, dan zullen de Notes worden terugbetaald ten belope van 100% van hun nominale waarde en zal er een brutocoupon ten belope van de absolute performantie van de Index worden betaald. Als het Finale Niveau van de Index lager is dan 60% van het Initiële Niveau, dan zullen de Notes worden terugbetaald ten belope van een waarde die rekening houdt met het negatieve rendement van de index met andere woorden kapitaalverlies, die in extreme gevallen volledig kan zijn, en zal er geen coupon worden betaald. 6

7 Technische gegevens van de ING Commissies en kosten De uitgifteprijs omvat een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis. In geval van doorverkoop van de Notes voor hun eindvervaldag zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING Bank N.V. vastgestelde prijs. Het makelaarsloon is beschikbaar op de website van ING (ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden). Wisselkoersmarge: maximum 0,03 USD, in mindering gebracht op de wisselkoers die geldt op de relevante betalingsdatum. Fiscale behandeling (De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kunnen op elk moment gewijzigd worden) Voor natuurlijke personen in België gevestigd voor fiscaal doeleinden Roerende voorheffing: inkomsten van Notes zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 30%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de Personenbelasting van 30% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Inkomsten van Notes die de roerende voorheffing van 30% hebben ondergaan moeten niet meer aangegeven worden in de Personenbelasting.. Taks op de beursverrichtingen: bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) geheven worden, momenteel 0,27% (maximum 1600 EUR per verrichting). Voor natuurlijke personen waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard CRS-standaard) en/of die een welbepaalde Amerikaanse persoon (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze Note valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRSstandaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de natuurlijk persoon gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA. ING België nv Bank/Kredietgever Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE : Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel 7

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22. Korte beschrijving. Belangrijke kenmerken

ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22. Korte beschrijving. Belangrijke kenmerken Commerciële informatie Productfiche 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22 gekoppeld aan de Euro STOXX Select Dividend 30 Price EUR (SD3E) Autocallable Maximum 5 jaar (vervroegde terugbetaling mogelijk)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de EUROSTOXX Select Dividend Price 30 (SD3E) index Classe de Risque 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22 Floating Rate Note 5 jaar Een terugbetaling van het kapitaal aan 00% in Amerikaanse dollar Een trimestriële brutocoupon met een minimum van 2,65% op jaarbasis (voor kosten en belasting) in Amerikaanse

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27

ING Bank N.V. (NL) 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27 gekoppeld aan de STOXX Global Select Dividend 100 (SDGP) Autocallable Maximum 10 jaar (vervroegde terugbetaling mogelijk) Recht op terugbetaling van het geïnvesteerd

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 05/22

6Y USD Switch Rate Notes 05/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 05/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

8Y USD Spread Notes 01/22

8Y USD Spread Notes 01/22 ING Belgium International Finance (Luxembourg) Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging : met

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 01/22

6Y USD Switch Rate Notes 01/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 0/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

ING Europe Low Barrier Autocall

ING Europe Low Barrier Autocall Potentieel brutocoupon: 1,80% / jaar Looptijd van het product: maximaal 5jaar Risicoklasse: 3 (zie pagina 4) Kapitaal niet gewaarborgd op de Vervaldatum door de Emittent Beschrijving ING Europe Low Barrier

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Sustainable Phoenix Memory Notes 03/21 gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Sustainable Phoenix Memory Notes 03/21 gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index Commercieel Document Productfiche gekoppeld aan de Sustainable Europe Low Risk Equity Index Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico s en de andere belangrijke

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22

8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 Promotioneel Document 8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 De 8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 (afgekort "") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: op 8 jaar; die recht

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 (afgekort

Nadere informatie

7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19

7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19 Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

ING 4Y Europe Invest Autocall 2021

ING 4Y Europe Invest Autocall 2021 Potentieel brutocoupon: 4,00% / jaar Looptijd van het product: maximaal 4jaar Risicoklasse: 3 (zie pagina 4) Kapitaal niet gewaarborgd op de Vervaldatum door de Emittent Beschrijving ING 4Y Europe Invest

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 (afgekort

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar Beleggersprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 (afgekort

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22

6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met een

Nadere informatie

7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19

7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 (afgekort

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 (afgekort

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020 Potentieel brutorendement: 5,00% / jaar Looptijd van het product: maximaal 3jaar Risicoprofiel: 3 (zie pagina 4) Kapitaal niet gewaarborgd op de Vervaldatum door de Emittent Beschrijving ING 3Y Europe

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note Rendement: 3,5% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een beleggingsproduct: uitgegeven

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie