6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6Y USD Magnet Performance Notes 01/21"

Transcriptie

1 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: op 6 jaar; die recht geeft op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) door de emittent op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant; in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselkoersrisico inhoudt bij de conversie van bedragen in USD naar Euro; die een kans biedt op een variabele jaarlijkse van 1,00 % minimum tot 8,50 % maximum, die bepaald wordt op basis van de prestatie van een aandelenkorf. De prestatie van de korf wordt berekend op basis van het gemiddelde van de prestaties van de aandelen in de korf waarbij de prestatie van een individueel aandeel maximaal 8,50% 1 en minimaal -25% kan bedragen. De aandelenkorf bestaat uit 20 gelijk gewogen en internationaal gespreide aandelen (voornamelijk uit Europa, de Verenigde Staten en Azië) uit verschillende sectoren; geschikt voor een beleggersprofiel vanaf "Moderated". Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons Zes variabele (bruto)coupons zullen worden uitbetaald in USD 2 op basis van de prestatie van de aandelenkorf (zie samenstelling op pagina 2). Deze prestatie zal maximaal 8,50% bedragen (dit in het geval waar geen enkel van de aandelen in de korf een negatieve evolutie laat optekenen). Voor de berekening van de prestatie van de aandelenkorf: De ontwikkeling van elk aandeel wordt berekend door de slotkoers op de desbetreffende observatiedatum 3 te vergelijken met de initiële koers. Voor elk aandeel stemt de in aanmerking genomen initiële koers overeen met de slotkoers op de uitgifte- en betaaldatum (8/01/2015). Indien de ontwikkeling van een aandeel op de jaarlijkse observatiedatum vergeleken met de initiële slotkoers: Â positief of stabiel (0,00%) is, dan zal de in aanmerking genomen prestatie voor dit aandeel 8,50% bedragen (deze eigenschap noemen we de "magnet" of de "magnetische coupon"); Â negatief is, dan zal de in aanmerking genomen prestatie van het aandeel worden begrensd tot -25%. De prestatie van de korf zal gelijk zijn aan het rekenkundige gemiddelde van de prestaties van de aandelen waaruit de korf is samengesteld. Het is de prestatie van de korf die het percentage van de uitgekeerde 1 bepaalt (zie het fictieve voorbeeld hiernaast). Indien de prestatie van de korf groter is dan 1,00%, dan wordt een coupon uitgekeerd die gelijk is aan de prestatie van de korf voor dat jaar (maximum 8,50% 1 ). Indien de prestatie van de korf daarentegen 1,00% of minder is, zal een coupon van 1,00% worden uitgekeerd. Bruto actuarieel rendement of effectief rendement Indien de belegger de Note houdt tot de eindvervaldag, zal het actuariële brutorendement in USD (vóór belastingen en taksen) minimaal 0,66% bedragen. Het rendement houdt rekening met: Â een uitgifteprijs van 102% 4 ; Â en een terugbetaling op de eindvervaldag ten belope van 100%; maar niet met de ontwikkeling van de USD. Fictief voorbeeld: Aandelen van de korf Reële prestatie per aandeel Verrekende prestatie per aandeel 1 6,52% 8,50% 2 3,78% 8,50% 3 10,03% 8,50% 4 4,57% 8,50% 5 4,02% 8,50% 6 7,56% 8,50% 7 11,23% 8,50% 8-14,20% -14,20% 9 7,03% 8,50% 10 5,92% 8,50% 11 3,60% 8,50% 12 7,11% 8,50% 13 5,65% 8,50% 14 8,02% 8,50% 15-30,00% - 25,00% 16 7,06% 8,50% 17 0,60% 8,50% 18-27,00% - 25,00% 19 12,12% 8,50% 20-10,00% -10,00% Prestaties van de korf 3,09% 3,09% Het voorgestelde financiële instrument is een obligatie uitgegeven door ING Belgium International Finance S.A. en gegarandeerd door ING België nv. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om coupons te betalen op de betaal data van de coupon. De emittent verbindt er zich eveneens toe om de Notes ten belope van 100% van het belegde kapitaal exclusief kosten (d.w.z. 100 USD per coupure) terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen. Dit complexe financiële instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die voldoende kennis hebben om, wat betreft hun eigen financiële situatie, de voordelen en risico s in te schatten die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, en die met name vertrouwd zijn met de aandelen van de korf, met rentevoeten en EUR/USD wisselkoers. 1 De in dit document vermelde couponbedragen zijn brutobedragen, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie "Fiscale behandeling" bij de technische gegevens op de laatste bladzijde). 2 Voor de betaaldata van de coupon verwijzen we naar de technische gegevens op de laatste bladzijde. 3 Voor de observatiedata verwijzen we naar de technische gegevens op de laatste bladzijde. 4 De uitgifteprijs van 102% omvat een beleggingscommissie van 2% en een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de Notes van maximaal 1% op jaarbasis.

2 Voorbeelden die de berekeningswijze van de coupon illustreren De hierna vermelde gegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekeningswijze van de jaarlijkse s in functie van de verschillende scenario s. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario s zich daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst. Daarenboven, in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben,niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen. PESSIMISTISCH SCENARIO Brutorendement van de korf Jaar 1 0,00% 1,00% Jaar 2-3,56% 1,00% Jaar 3-0,50% 1,00% Jaar 4-11,06% 1,00% Jaar 5-19,50% 1,00% Jaar 6-20% 1,00% Actuarieel brutorendement van deze simulatie: 0,66% NEUTRAAL SCENARIO Brutorendement van de korf Jaar 1 3,10% 3,10% Jaar 2 3,90% 3,90% Jaar 3 0,60% 1,00% Jaar 4 0,90% 1,00% Jaar 5 1,40% 1,40% Jaar 6 2,00% 2,00% Actuarieel brutorendement van deze simulatie: 1,72% OPTIMISTISCH SCENARIO Brutorendement van de korf Jaar 1 4,50% 4,50% Jaar 2 5,20% 5,20% Jaar 3 6,25% 6,25% Jaar 4 5,50% 5,50% Jaar 5 6,50% 6,50% Jaar 6 4,65% 4,65% Actuarieel brutorendement van deze simulatie: 5,00% Het actuarieel rendement van deze simulaties is een brutorendement, vóór inhouding van belastingen en taksen, dat rekening houdt met een uitgifteprijs van 102%, maar niet met de ontwikkeling van de USD De aandelenkorf is als volgt samengesteld: Naam Isin Sector ALLIANZ SE-REG DE Financiën AT&T INC US00206R1023 Telecommunicatie BANK OF CHINA LTD-H CNE Z5 Financiën BHP BILLITON PLC GB Grondstoffen CENTRICA PLC GB00B033F229 Nutsbedrijven DUKE ENERGY CORP US26441C2044 Nutsbedrijven EDF FR Nutsbedrijven ELI LILLY & CO US Gezondheidszorg ENEL SPA IT Energie MERCK & CO. INC. US58933Y1055 Gezondheidszorg MITSUI & CO LTD JP Industrie NORDEA BANK AB SE Financiën PEARSON PLC REED ELSEVIER NV GB NL Duurzame Consumentengoederen 5 Duurzame Consumentengoederen 5 SUMITOMO CORP JP Industrie TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP Gezondheidszorg VALE SA-SP ADR US91912E1055 Grondstoffen VENTAS INC US92276F1003 Financiën VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Telecommunicatie VOLVO AB-B SHS SE Industrie De aandelenkorf is samengesteld uit aandelen uit de sectoren van Grondstoffen, Financiën, Energie, Duurzame consumentengoederen 5, Industrie, Gezondheidszorg, Nutsbedrijven en Telecommunicatie. De keuze van de aandelen van de korf werd hoofdzakelijk gemaakt op basis van de volgende criteria: Â deel uitmakend van nationale referentie-indices (bijvoorbeeld: CAC40, S&P 500, OMX Helsinki 25, DAX 30, SMI 20, FTSE MIB, Nikkei 225, Hang Seng); Â minstens 2/3 van de beursanalisten die deze aandelen volgen hebben over elk aandeel een positief of neutraal advies gegeven op het moment van de selectie van de korf. Andere parameters, zoals de correlatie of het vooruitzicht van potentieel hoge dividenden (de belegger profiteert echter niet van de uitkering van deze dividenden), beïnvloeden de keuze van de aandelen in de korf. De belegger kan zich wenden tot de loketten van elk ING-kantoor in België om bijkomende informatie te verkrijgen aangaande de keuze van de aandelen van de korf alsook de sectoren. 5 Duurzame consumentengoederen omvatten ondernemingen die actief zijn in de media, kleding, distributie, luxe, automobiel, hotels en ontspanning. 2

3 Evolutie van de Amerikaanse dollar (USD) De Amerikaanse dollar heeft de laatste jaren een volatiele evolutie gekend tegenover de euro (zie grafiek). De amerikaanse economie kende een belangrijke groei door een stijging van de immo-markt en een heropleving in de bouwsector. Op deze manier kende de werkloosheidsgraad een constante daling. Hierdoor kon de Amerikaanse Centrale Bank hun monetaire tussenkomsten terugschroeven. Een eerste rentestijging in 2015 is zeer waarschijnlijk, hetgeen zeker niet het geval is in Europa. Integendeel, door de sterkte van de euro tegenover de dollar kondigde de europese centrale bank in maart 2014 aan om eventueel tussen te komen. De stijging van de petroleumproduktie en de gassector in Amerika laat toe om minder te moeten invoeren hetgeen het tekort op de handelsbalans doet dalen. Deze faktoren kunnen de evolutie van de USD verder ondersteunen. EURUSD Niettegenstaande Curncy dit kunnen we geen garantie verlenen op de toekomstige evolutie van de wisselkoers EUR/USD Voorbije prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Bron: Bloomberg Algemene risico s De potentiële belegger wordt verzocht om, vóór zijn intekening op de Notes, de technische gegevens op pagina 6 door te nemen, evenals het basisprospectus en in het bijzonder het gedeelte Risk Factors en de Samenvatting van de Uitgifte. Risico s Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note: Wisselrisico De uitgifte is in Amerikaanse dollar (USD), hetgeen een wisselrisico inhoud indien de ontvangen bedragen op vervaldag of de intresten omgezet worden van USD naar EUR. Het teruggekregen bedrag in USD kan op eindvervaldag als deze omgezet wordt naar EUR kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde bedrag in EUR. Voorbeeld van wisselrisico: Indien de koers van EUR/USD gelijk was aan ( USD voor 1 EUR of EUR voor 1 USD), de tegenwaarde in euro van een coupure van 100 USD zou 76,7 EUR (kosten inbegrepen) zijn. Indien op eindvervaldag de koers van USD, 15% toeneemt ( USD voor 1 EUR of EUR voor 1 USD), krijgt u 90,23 EUR per coupure van 100 USD. In dit geval realiseert u een meerwaarde van 17.6% op het kapitaal in EUR. Daarentegen, indien de USD een daling kent van 15% tegenover de euro ( USD voor 1 EUR of EUR voor 1 USD), krijgt u maar 66,69 EUR per coupure van 100 USD, hetgeen een verlies inhoudt van 13% op de waarde van uw kapitaal in euro. Bovenstaand cijfervoorbeeld is enkel hypothetisch en dient ter ondersteuning van het wisselrisico voor de klant. Risico van waardeschommelingen van de Notes (marktrisico) Bepaalde parameters zoals: - de ontwikkeling van de koersen van de aandelen in de korf (een daling van hun koers brengt een daling van de waarde van de Notes teweeg en een stijging van de koers van de aandelen heeft een positieve impact op de waarde van de Notes); - de ontwikkeling van de rentevoeten op de financiële markten (een stijging van de marktrente heeft een negatief effect op de waarde van de Notes en een daling van de marktrente heeft een positieve invloed op de waarde van de Notes); - het vooruitzicht van een herziening van de rating van de garant, hebben een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een winst of een minderwaarde in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de Eindvervaldag. 3

4 Risico van insolvabiliteit van de emittent en/of de garant De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico van de emittent en/of de garant (faillissement of wanbetaling), wat kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal alsook van de verschuldigde coupons (zie Huidige rating van de Garant bij de Technische gegevens hierna). Liquiditeitsrisico De Notes zullen niet genoteerd worden op de gereglementeerde markt. ING België nv zal de belegger de liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING België nv op basis van zijn eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment (zie hiervoor Risico van prijsschommeling van de Notes) alsook door, onder normale marktomstandigheden, het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt van ongeveer 1,00%. De terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien bevat de door ING België nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de Technische gegevens ). Risico van een slechte prestatie Voor elk jaar kan de jaarlijkse coupon die overeenstemt met de prestatie van de korf 1% zijn (of min. bruto actuarieel rendement 0,66%) indien de prestatie van de aandelenkorf ieder jaar lager dan 1,00% is. De verrekende prestatie van elk aandeel van de korf wordt begrensd tot 8,50%, zelfs in het geval van een forse stijging van de aandelenmarkt. In het geval van negatieve prestatie wordt die in rekening gebracht tot maximum -25%. Het initiële niveau wordt niet jaarlijks vastgelegd wat in sommige gevallen een negatieve impact kan hebben voor de belegger. Risicoklasse eigen aan ING België nv Het model dat ING België nv gebruikt voor het bepalen van de risicoklasse van een Note analyseert de ontwikkeling van haar prijs aan de hand van verschillende scenario s (pessimistisch, neutraal, optimistisch). Die analyse is gebaseerd op de extreme niveaus van de onderliggende waarden die historisch op de markt zijn waargenomen ( Volatiliteit * zoals hieronder gedefinieerd). Hoe groter de volatiliteit van de prijs, hoe groter de risicoklasse. We onderscheiden in totaal 7 risicoklassen, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het krediet risico en het liquiditeits risico van ING België nv, evenals het marktri sico bij doorverkoop vóór de eindvervaldag van de Note. Merk ook op dat het wisselrisico voor de investerder, indien deze euro in USD omzet bij inschrijving in of aankoop van de Notes en indien deze USD verkoopt die hij ontvangt bij uitbetaling van de coupons en terugbetaling van het kapitaal, niet wordt in rekening gebracht bij berekening van de risicoklasse. De ING 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 behoren tot risicoklasse 3: laagst Beleggersprofiel : Risico Rendement potentieel hoogst De ING richten zich tot beleggers met een profiel Moderated. Dit product kan ook geschikt zijn voor beleggers met profielen "Balanced", "Active" of "Dynamic". We raden u enkel aan in dit product te beleggen indien u goed kennis heeft genomen van de karakteristieken en als u de risico s die hiermee gepaard gaan, goed begrijpt. ING Belgïe dient te bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot dit product. Indien dit product niet gepast voor u zou zijn, moet zij u verwittigen. Als de bank u een product adviseert in het kader van beleggingsadvies, zal ze moeten beoordelen of dit product geschikt is voor u rekening houdend met uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is. Voor meer info over dit onderwerp, > Beleggen > Nuttige Info > Beleggingsprofielen * Wat is volatiliteit? De volatiliteit beschrijft de grootte van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse schommelingen van financiële activa. Ze wordt doorgaans berekend op basis van het verleden. Een hoge volatiliteit betekent dat er in het verleden grote schommelingen van het financiële effect werden vastgesteld, wat dus op een hoger risico wijst. 4

5 Waarschuwing Dit promotionele document is opgesteld en wordt verdeeld door ING België nv. Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen, noch een advies of aanbeveling om welke transactie dan ook af te sluiten, en mag ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit promotionele document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is het niet gebaseerd op een onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. Tenzij wanneer de beslissing om te beleggen resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door ING België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit promotionele document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor ING België nv om de nodige informatie in te winnen aangaande de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten. Dit promotionele document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken Financiële Instrumenten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en kunnen niet worden voorgesteld of verkocht in de Verenigde Staten, ook niet aan personen met de Amerikaanse nationaliteit, of aan personen die een postadres, wettelijke of fiscaal adres, een telefoonnummer in de Verenigde Staten hebben, of een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ( Green Card ) bezitten. Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode Na de intekeningsperiode zal ING België nv alle belangrijke informatie met betrekking tot de ING aan de beleggers meedelen via zijn internetsite (ing.be). De wekelijks aangepaste koers van de Notes zal ook toegankelijk zijn voor de belegger via internet (ing.be > Particulieren > Beleggen > Nuttige Info > Inventariswaarden en koersen). In een later stadium is het mogelijk dat ING België nv andere communicatiekanalen zal gebruiken om de beleggers correct te informeren. Prospectus Het Base Prospectus for the Issuance of Share Linked Notes and Participation Notes (Level 2) van 31 juli 2014, inbegrepen het supplement van 24 september 2014 ( basisprospectus ) van de emittent werd door de CSSF in Luxemburg goed gekeurd. Het prospectus omvat het basisprospectus, alsook de Final Terms van de ING 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 van 28 november Het prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de Samenvatting van de Uitgifte, die ook in het Nederlands beschikbaar is. Het basisprospectus kan worden geraadpleegd op de website > ING Markets > Downloads > IBIF Programme. De Final Terms zijn beschikbaar op de website > ING Markets > Products > search XS > Downloads. U kunt gratis een exemplaar van deze documenten verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op telefonisch verzoek. 5

6 Technische gegevens van de ING Emittent Garant en Distributeur Huidige rating van de Garant ING Belgium International Finance SA, route d Esch 52, L-1470 Luxembourg ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Standard and Poor s: A (negatief vooruitzicht); Moody s: A2 (negatief vooruitzicht); Fitch: A+ (negatief vooruitzicht). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. Het ratingbureau kan de rating op elk ogenblik schorsen, wijzigen of intrekken. De ratingberichten kunt u raadplegen op de volgende webpagina: ing.com/our-company/investor-relations/ratings.htm. Nominaal bedrag Minimaal USD Intekenperiode Coupure/Nominale Waarde Uitgifteprijs Van 1 december 2014 tot en met 2 januari 2015, behoudens vervroegde afsluiting 100 USD/100% 102% van de nominale waarde Uitgifte- en betaaldatum 8 januari 2014 Vervaldag 15 januari 2021 Elk jaar wordt een variabele potentiële eventueel uitgekeerd op basis van het rendement Brutocoupon (in percent) van de aandelenkorf, met een minimum van 1,00% en een maximum van 8,50% bruto (zie Fiscale behandeling hierna). Observatiedata 8 januari 2016, 9 januari 2017, 8 januari 2018, 8 januari 2019, 15 januari 2020, 8 januari 2021 Betaaldata van de coupon 15 januari 2016, 16 januari 2017, 15 januari 2018, 15 januari 2019, 15 januari 2020, 15 januari 2021 Terugbetaling op de eindvervaldag Notering De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant. De Notes zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt. Vorm en bewaring Verkoop vóór de eindvervaldag Waardecode Fiscale behandeling Recht van toepassing Commissies en kosten Levering enkel op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen. In normale marktomstandigheden heeft de belegger één maal per week de mogelijkheid om de Notes voor hun eindvervaldag te verkopen aan ING België nv (zie eveneens "Liquiditeitsrisico" hoger in dit document).de terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien bevat de door ING België nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen. ISIN: XS Voor natuurlijke personen in België gevestigd voor fiscale doeleinden. Roerende voorheffing: inkomsten van Notes zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 25%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de personenbelasting van 25% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Inkomsten van Notes waarop de roerende voorheffing van 25% werd toegepast, moeten niet meer aangegeven worden in de personenbelasting. Taks op beursverrichtingen: bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) worden geheven, die momenteel 0,09% bedraagt (maximaal 650 EUR per verrichting). Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben, maar binnen de Europese Unie. De opbrengsten van deze note vallen onder het huidige toepassingsgebied van de Europese richtlijn inzake spaarfiscaliteit. Bij interestbetalingen van deze Note zal België informatie overmaken aan de betrokken Europese lidstaat overeenkomstig de principes bepaald door de Europese spaarrichtlijn. In het hoofdstuk Taxation, van het Basisprospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven. Luxemburgs Recht De emittent betaalt aan de distributeur een beleggingscommissie van 2%, inbegrepen in de uitgifteprijs. Deze laatste omvat ook een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis. In geval van doorverkoop van de Notes voor hun eindvervaldag zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING België nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon is beschikbaar op de website van ING (ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden). De belegger die niet beschikt over een rekening in US dollar moet, bovenop de commissies en de kosten eigen aan de Notes, de wisselkosten dragen bij de aankoop van Amerikaanse dollars met het doel om on te tekenen op de Notes (aan verkoopprijs van de markt op datum van de bewerking) en/of bij de verkoop van Amerikaanse dollars om coupons en/of de terugbetaling op Eindvervaldag terug te converteren van US dollar naar Euro (aan aankoopprijs van de markt op datum van de bewerking). Om in te tekenen of voor meer informatie: bel naar surf naar ing.be afspraak in een kantoor ING België nv Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium N 11/14 6

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie