ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17. Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17. Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons"

Transcriptie

1 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om u jaarlijks een coupon te betalen die wordt bepaald in functie van het verloop van de aandelenkorf. De Emittent verbindt er zich eveneens toe om u de Notes ten belope van 100% van hun nominale waarde terug te betalen op de Eindver valdag. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die voldoende kennis hebben om, wat betreft hun eigen financiële situatie, de voordelen en risico s in te schatten die gebonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, met name vertrouwd zijn met het onderliggende en met rentevoeten. De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 (afgekort ING 6Y Global Performance Notes 10/17) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: op lange termijn (6 jaar) die recht geeft op een 100% terugbetaling van het kapitaal door de Emittent op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en van de Garant die een kans biedt op een mogelijk hoger rendement (tot 6,54% bruto) afhankelijk van de gemiddelde van de korf bestaande uit 20 gelijkgewogen en internationaal verspreide aandelen (in Europa, Noord-Amerika en Azië) Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons Elk jaar wordt een brutocoupon uitbetaald in functie van het verloop (in percent) van de aandelenkorf met een minimum van 1,75 1 en een maximum van 7% 1. De ontwikkeling van deze korf zal gelijk zijn aan het rekenkundige gemiddelde van de ontwikkelingenvan de aandelen waaruit de korf is samengesteld. Het is het verloop van de korf, of nog zijn gemiddelde die de waarde bepaalt van de uitgekeerde brutocoupon. De ontwikkeling van elk aandeel wordt berekend door haar slotkoers van drie werkdagen voor de betrokken Betaaldatum van de coupon, te vergelijken met haar initiële slotkoers. Voor elk aandeel stemt de weerhouden initiële slotkoers overeen met de slotkoers op de Betaaldatum. De positieve ontwikkeling van elk aandeel is begrensd tot 7% en de negatieve tot -20%. Een voorbeeld: als de initiële slotkoers van een van de aandelen van de korf overeenstemt met 100 en zijn slotkoers van drie werkdagen voor een Betaaldatum van de coupon overeenstemt met 115, wordt het verloop van 15% begrensd tot 7% 1. Als daarentegen de slotkoers van dit aandeel op drie werkdagen voor een Betaaldatum van de coupon 60 bedraagt wordt de negatieve van -40% begrensd tot -20%. Rekening houdend met de uitgifteprijs van 102%, de mogelijk uitgekeerde coupons en een terugbetalingsprijs van 100% op de Eindvervaldag, bedraagt het bruto actuarieel rendement minimaal 1,39% en maximaal 6,54%, dit in de veronderstelling dat de belegger het product aanhoudt tot de Eindvervaldag. 1 De in dit document vermelde couponbedragen zijn bruto, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie hierna "Fiscale behandeling").

2 De aandelenkorf is als volgt samengesteld: Naam Beurs Sector Waardecode ANHEUSER - BUSCH INBEV NV Brussel ASTELLAS PHARMA Tokyo CARREFOUR SA DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Frankfurt ELI LILLY & CO New York Dranken Groothandel Telecom BE JP FR DE US De aandelen uit de korf zijn gekozen uit verschillende geografische zones en activiteitensectoren die volgens de analyse van ING Belgie verondersteld worden de komende jaren goede resultaten te boeken. Deze analyse, op het ogenblik van de lancering van het product, baseert zich, onder meer, op het verloop van de economische fundamenten en de valorisatie van de verschillende sectoren (of liever hun relatieve duurte). Op het ogenblik van de keuze van de aandelen van de korf, moet daarenboven, minstens 2/3 van de beursanalisten die deze aandelen bij verschillende financiële instellingen volgen, een positief of neutraal advies hebben over deze aandelen. De belegger kan aan de loketten van elk ING-kantoor in België informatie verkrijgen inzake de sectoren die de voorkeur kregen van ING België en de aanbevelingen aangaande elke aandeel van de korf. FRANCE TELECOM FUJITSU LTD Tokyo Telecom IT FR JP Er zijn nog andere parameters (dividend, correlatie) die de procedure voor de selectie van de aandelen in de korf beïnvloeden en het mogelijke rendement van de belegging kunnen beperken. GROUPE DANONE IBERDROLA SA Madrid Consumptiegoederen Energie FR ES Y14 Voorbeelden die de werking van het product illustreren INTEL CORP New York KONINKLIJKE KPN NV Amsterdam L ORéAL METRO AG Frankfurt NOVARTIS AG-REG SHS Zurich PFIZER INC New York IT Telecom Consumptiegoederen Groothandel US NL FR DE CH US De hierna vermelde cijfergegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekeningswijze van de jaarlijkse brutocoupons op basis van de verschillende scenario's. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario s zich daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst. De hieronder beschreven scenario's houden geen rekening met een faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant waarbij, in dit geval, de belegger het risico loopt om de bedragen waarop hij recht zou hebben te verliezen en om het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Jaar 1 tot 6: de berekening van de ontwikkeling van de korf en van elk aandeel in de korf wordt beschreven op de eerste pagina. ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Zurich CH SANOFI FR SAP AG Frankfurt IT DE SUEZ GAZ DE FRANCE SA Energie FR UNILEVER NV-CVA Amsterdam Consumptiegoederen NL

3 OPTIMISTISCH SCENARIO Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel 1 36 % 7,0 % -6 % -6,0 % 83 % 7,0 % 50 % 7,0 % 79 % 7,0 % 100 % 7,0 % 2 38 % 7,0 % 70 % 7,0 % 100 % 7,0 % 45 % 7,0 % -6 % -6,0 % 48 % 7,0 % 3-2 % -2,0 % 79 % 7,0 % 6 % 6,0 % 8 % 7,0 % 43 % 7,0 % 10 % 7,0 % 4 9 % 7,0 % 89 % 7,0 % -2 % -2,0 % -5 % -5,0 % 87 % 7,0 % 86 % 7,0 % 5 30 % 7,0 % 20 % 7,0 % 86 % 7,0 % -9 % -9,0 % -1 % -1,0 % 28 % 7,0 % 6 18 % 7,0 % 77 % 7,0 % 73 % 7,0 % 92 % 7,0 % 98 % 7,0 % 52 % 7,0 % 7 98 % 7,0 % -13 % -13,0 % 77 % 7,0 % 96 % 7,0 % 100 % 7,0 % 92 % 7,0 % 8 90 % 7,0 % 47 % 7,0 % 55 % 7,0 % -6 % -6,0 % 37 % 7,0 % 15 % 7,0 % 9 68 % 7,0 % 46 % 7,0 % 92 % 7,0 % 33 % 7,0 % 18 % 7,0 % 19 % 7,0 % 10 4 % 4,0 % 19 % 7,0 % 59 % 7,0 % 16 % 7,0 % 73 % 7,0 % 48 % 7,0 % % 7,0 % 22 % 7,0 % 32 % 7,0 % 51 % 7,0 % 37 % 7,0 % 100 % 7,0 % 12-7 % -7,0 % 47 % 7,0 % 11 % 7,0 % 61 % 7,0 % 46 % 7,0 % 58 % 7,0 % % 7,0 % 15 % 7,0 % 45 % 7,0 % 25 % 7,0 % -4 % -4,0 % 14 % 7,0 % % 7,0 % 36 % 7,0 % 25 % 7,0 % 2 % 2,0 % 96 % 7,0 % 35 % 7,0 % % 7,0 % -2 % -2,0 % 41 % 7,0 % 96 % 7,0 % 18 % 7,0 % 35 % 7,0 % % 7,0 % 64 % 7,0 % 70 % 7,0 % 59 % 7,0 % 49 % 7,0 % 19 % 7,0 % % 7,0 % 32 % 7,0 % 57 % 7,0 % 37 % 7,0 % 63 % 7,0 % 8 % 7,0 % % 7,0 % 0 % 0,0 % 25 % 7,0 % 37 % 7,0 % 13 % 7,0 % 11 % 7,0 % % 7,0 % 98 % 7,0 % 46 % 7,0 % 66 % 7,0 % 58 % 7,0 % -6 % -6,0 % % 7,0 % 38 % 7,0 % -12 % -12,0 % 83 % 7,0 % 77 % 7,0 % 83 % 7,0 % Gemiddelde 5,70 % Gemiddelde 5,70 % Bruto actuarieel rendement van dit scenario = 4,90%. NEUTRAAL SCENARIO 4,55 % Gemiddelde 4,55 % 5,55 % Gemiddelde 5,55 % 4,70 % Gemiddelde 4,70 % 5,20 % Gemiddelde Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 6,35 % 6,35 % Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel 1 41 % 7,0 % -29 % -20,0 % 1 % 1,0 % 34 % 7,0 % 5 % 5,0 % 31 % 7,0 % 2 64 % 7,0 % 35 % 7,0 % 29 % 7,0 % 47 % 7,0 % -27 % -20,0 % 100 % 7,0 % 3 31 % 7,0 % 56 % 7,0 % 34 % 7,0 % 68 % 7,0 % 52 % 7,0 % 96 % 7,0 % 4 29 % 7,0 % 8 % 7,0 % 9 % 7,0 % 75 % 7,0 % -13 % -13,0 % 8 % 7,0 % 5 80 % 7,0 % 83 % 7,0 % -12 % -12,0 % 11 % 7,0 % 25 % 7,0 % -29 % -20,0 % 6 12 % 7,0 % 83 % 7,0 % 34 % 7,0 % -10 % -10,0 % 72 % 7,0 % 12 % 7,0 % 7 70 % 7,0 % -24 % -20,0 % 63 % 7,0 % 58 % 7,0 % 73 % 7,0 % 100 % 7,0 % 8 24 % 7,0 % 42 % 7,0 % 87 % 7,0 % 42 % 7,0 % 55 % 7,0 % 14 % 7,0 % 9 56 % 7,0 % 43 % 7,0 % -14 % -14,0 % 23 % 7,0 % 37 % 7,0 % 11 % 7,0 % 10-5 % -5,0 % 97 % 7,0 % 80 % 7,0 % -14 % -14,0 % 17 % 7,0 % 4 % 4,0 % 11-4 % -4,0 % 53 % 7,0 % 38 % 7,0 % -11 % -11,0 % -13 % -13,0 % 65 % 7,0 % 12 8 % 7,0 % 42 % 7,0 % -9 % -9,0 % 65 % 7,0 % 87 % 7,0 % 62 % 7,0 % % 7,0 % 39 % 7,0 % -13 % -13,0 % 67 % 7,0 % 18 % 7,0 % 8 % 7,0 % % 7,0 % 25 % 7,0 % -2 % -2,0 % -5 % -5,0 % 99 % 7,0 % 47 % 7,0 % % 7,0 % 53 % 7,0 % 27 % 7,0 % -2 % -2,0 % 60 % 7,0 % 71 % 7,0 % % 7,0 % -28 % -20,0 % 95 % 7,0 % 82 % 7,0 % 93 % 7,0 % 75 % 7,0 % % 7,0 % 17 % 7,0 % 36 % 7,0 % 28 % 7,0 % -17 % -17,0 % 36 % 7,0 % % 7,0 % 70 % 7,0 % -16 % -16,0 % 100 % 7,0 % -19 % -19,0 % 70 % 7,0 % % 7,0 % 0 % 0,0 % -4 % -4,0 % 8 % 7,0 % 45 % 7,0 % -11 % -11,0 % 20 6 % 6,0 % 55 % 7,0 % 70 % 7,0 % 23 % 7,0 % 95 % 7,0 % 27 % 7,0 % Gemiddelde 5,20 % 5,80 % Gemiddelde 5,80 % Bruto actuarieel rendement van dit scenario = 2,91%. 2,60 % Gemiddelde 2,60 % 0,75 % Gemiddelde 1,75% 3,15 % Gemiddelde 3,15 % 1,05 % Gemiddelde 4,60 % 4,60 %

4 PESSIMISTISCH SCENARIO Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Prestatie van Verrekende Aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel het aandeel 1-84 % -20,0 % -22 % -20,0 % -98 % -20,0 % -4 % -4,0 % -28 % -20,0 % -64 % -20,0 % 2-19 % -19,0 % 10 % 7,0 % -53 % -20,0 % 1 % 1,0 % 8 % 7,0 % -22 % -20,0 % 3-21 % -20,0 % -45 % -20,0 % -73 % -20,0 % -6 % -6,0 % -20 % -20,0 % 20 % 7,0 % 4-15 % -15,0 % -21 % -20,0 % -89 % -20,0 % 8 % 7,0 % 24 % 7,0 % 15 % 7,0 % 5-40 % -20,0 % -50 % -20,0 % -62 % -20,0 % -82 % -20,0 % -14 % -14,0 % -36 % -20,0 % 6-6 % -6,0 % -4 % -4,0 % -4 % -4,0 % -60 % -20,0 % -46 % -20,0 % -34 % -20,0 % 7 24 % 7,0 % 2 % 2,0 % -67 % -20,0 % 20 % 7,0 % -51 % -20,0 % -94 % -20,0 % 8 20 % 7,0 % -76 % -20,0 % 8 % 7,0 % -43 % -20,0 % -22 % -20,0 % -90 % -20,0 % 9-93 % -20,0 % -57 % -20,0 % -56 % -20,0 % -81 % -20,0 % -13 % -13,0 % -50 % -20,0 % % 7,0 % -81 % -20,0 % -48 % -20,0 % -25 % -20,0 % 12 % 7,0 % -49 % -20,0 % % -20,0 % -87 % -20,0 % -18 % -18,0 % -44 % -20,0 % -81 % -20,0 % -67 % -20,0 % % 7,0 % -99 % -20,0 % -76 % -20,0 % -54 % -20,0 % -66 % -20,0 % -17 % -17,0 % 13 6 % 6,0 % -2 % -2,0 % -27 % -20,0 % -71 % -20,0 % -90 % -20,0 % -33 % -20,0 % % -20,0 % 17 % 7,0 % -93 % -20,0 % -82 % -20,0 % -96 % -20,0 % 15 % 7,0 % % -20,0 % -25 % -20,0 % -5 % -5,0 % -1 % -1,0 % -61 % -20,0 % -13 % -13,0 % % -12,0 % -2 % -2,0 % -39 % -20,0 % -50 % -20,0 % -93 % -20,0 % 6 % 6,0 % % -20,0 % -49 % -20,0 % -9 % -9,0 % -44 % -20,0 % -68 % -20,0 % -69 % -20,0 % 18-4 % -4,0 % -75 % -20,0 % -4 % -4,0 % -53 % -20,0 % -80 % -20,0 % -54 % -20,0 % % -20,0 % -82 % -20,0 % -65 % -20,0 % -43 % -20,0 % 6 % 6,0 % 22 % 7,0 % % -20,0 % 7 % 7,0 % -15 % -15,0 % 24 % 7,0 % -87 % -20,0 % -23 % -20,0 % Gemiddelde -11,10 % Gemiddelde Bruto actuarieel rendement van dit scenario = 1,39%. -12,25 % Gemiddelde -15,40 % Gemiddelde -12,45 % Gemiddelde -14,00 % Gemiddelde -12,80 % 1,75 % De risicoklasse van een Structured Note wordt bepaald aan de hand van een analyse van de evolutie van haar prijs in verschillende marktscenario's en is gebaseerd op historische observaties van de marktparameters die de prijs bepalen, waaronder de Risicoklasse De ING 6Y EUR Global PerformanceNotes 10/17 behoren tot risicoklasse 2: Opgelet: het specifieke model dat ING België nv gebruikt om de risicoklasse te bepalen, houdt geen rekening met belangrijke risicocategorieën, namelijk het kredietrisico en het liquiditeitsrisico van ING België nv, evenals het marktrisico bij verkoop vóór de Eindvervaldag van de Note. ING België nv zal aan de investeerders via zijn internet ( alle regelmatig bijgewerkte informatie volatiliteit. Hoe groter de historische prijsvolatiliteit, hoe hoger de risicoklasse. We onderscheiden in totaal 7 risicoklassen, gaande van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico): met betrekking tot de ING 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 alsook de aandelenkorf, daaronder ook begrepen elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel evenals de waarde van het product. In een later stadium is het mogelijk dat ING België nv gebruik maakt van één of meerdere andere communicatiekanalen om de investeerders correct te informeren.

5 Risico s Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note: Schommelingen in de aandelenkoers De waarde van de Notes hangt samen met de wijzigingen in de koers van de onderliggende aandelen waaruit de korf bestaat. Een daling van de aandelenkoers kan een negatieve impact hebben op de waarde van de Notes. Een stijging van de aandelenkoers kan een positieve impact hebben op de waarde van de Notes. Zelfs in geval van een daling van de aandelenkoers, zullen de Notes terugbetaald worden ten belope van 100% van hun nominale waarde (behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant). Schommelingen van de marktrente De waarde van de Notes hangt ook samen met de schommelingen in de marktrente. In geval van verkoop voor de Eindvervaldag, kan een stijging van de marktrente een negatief effect hebben op de marktprijs van de Notes. Een daling van de marktrente kan een positief effect hebben op de marktprijs van de Notes. Emittent /Garant De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitsrisico (faillissement of wanbetaling) van de Emittent en de Garant, wat kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel geïnvesteerde kapitaal alsook van de eventueel nog verschuldigde coupons (zie "Rating" bij de "Technische gegevens" hierna). Munt De Notes zijn uitgegeven in euro. Dat houdt bepaalde wisselrisico's in als de financiële activiteiten van de belegger hoofdzakelijk in een andere munt dan de euro plaatsvinden. Liquiditeit Ondanks de beursnotering van de Notes op de beurs van Luxemburg en de dagelijkse vaststelling van een richtprijs, loopt de markt het risico toch weinig liquide te zijn. Bovendien is het slechts één maal per week mogelijk om de Notes te verhandelen op de secundaire markt. Overigens zou het ontvangen bedrag lager kunnen zijn dan zijn uitgifteprijs (risico op minderwaarde), als een belegger zijn Notes op de secundaire markt verkoopt. De potentiële belegger wordt verzocht om, vóór zijn intekening op de Notes, het Prospectus door te nemen en in het bijzonder het gedeelte "Risk Factors" (Hoofdstuk 1 van het Basisprospectus) en zijn samenvatting. Prospectus Het Basisprospectus met betrekking tot het EUR Issuance Programme van de Emittent werd op 5 juli 2011 door de CSSF in Luxemburg goedgekeurd. Het Prospectus omvat het Basisprospectus en de Final Terms van de ING 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 van 2 september Het Prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de samenvatting van het Basisprospectus die ook in het Nederlands beschikbaar is. Deze documenten vindt u op onder de rubrieken Beleggen en dan Kapitaalbescherming op eindvervaldag". U kunt gratis een exemplaar verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op uw eerste telefonische verzoek op het nummer +32 (0) Waarschuwing Dit Promotioneel Document is opgesteld en verspreid door ING België nv. Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Hoewel ING België nv alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informatie in dit Promotioneel Document te waarborgen, kan noch ING België nv, noch een van haar medewerkers, aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade en kosten als gevolg van het gebruik van dit Promotioneel Document of besluit op basis van dit Promotioneel Document, behalve in geval van ernstige fout vanwege ING België nv of een van haar medewerkers en in geval van misleidende, onjuiste of inconsistente informatie ten aanzien van het Prospectus. Bovendien wordt dit Promotioneel Document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt moet zelf oordelen of het financiële instrument waarop dit Promotioneel Document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast. Dit Promotioneel Document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ("Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card. Om in te tekenen of voor meer informatie: - bel naar surf naar - afspraak in een ING-kantoor

6 Technische gegevens van de ING 6Y EUR Global Performance Notes 10/17 Emittent Garant en Distributeur Huidige rating van de Garant ING Belgium International Finance SA, route d Esch 52, L-2965 Luxembourg ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Standard and Poor s: A+ (Stabiel); Moody s: Aa3 (Stabiel) en Fitch: A+ (Stabiel). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de Emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. De rating kan op elk ogenblik door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. De ratingadviezen kunt u raadplegen op de volgende webpagina: Nominaal bedrag Minimaal Intekenperiode Coupure/Nominale waarde 100/100% Van 5 tot 30 september 2011, behoudens vervroegde afsluiting, behoudens vervroegde afsluiting Uitgifteprijs 102% van de nominale waarde Betaaldatum 7 oktober 2011 Eindvervaldag 16 oktober 2017 Betaaldata van de coupon Terugbetaling op de Eindvervaldag Vorm Notering en secundaire markt Waardecode Fiscale behandeling Commissies Elk jaar wordt een brutocoupon betaald in functie van het verloop (in percent) van de aandelenkorf met een minimum van 1,75% en een maximum van 7% (zie hoger). 15 oktober 2012, 15 oktober 2013, 15 oktober 2014, 15 oktober 2015, 17 oktober 2016 en 16 oktober 2017 De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. Enkel levering op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen. De notering van de Notes op de beurs van Luxemburg werd aangevraagd. Elke verkoop van Notes vóór de Eindvervaldag zal gebeuren tegen marktprijs (zie "Risico's" hierboven). De belegger kan gedurende de volledige looptijd van de Notes een indicatieve prijs van de Notes verkrijgen via zijn financiële tussenpersoon. ING België geeft elke drie maanden de marktwaarde van het product door via internet ( Als marktmaker zal ING België een zekere liquiditeit garanderen door het voorstellen van biedprijzen. In normale markomstandigheden, zal de spread zijnde het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de secundaire markt van toepassing in het geval van herverkoop van de titels voor de Eindvervaldag, conform de marktvoorwaarden zijn (ongeveer 1%). Overigens zullen makelaarslonen ten belope van maximum 0,50% worden toegepast op de vastgestelde prijs. XS Inkomsten van coupons van Notes ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing (momenteel 15%). Bij verkoop op de secundaire markt moet het bedrag aan roerende inkomsten vermeld worden op de aangifte in de Personenbelasting. Bovendien zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) geheven worden (0,07% - maximum 500 EUR). Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben maar binnen Europese Unie, vallen de opbrengsten van deze Note onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. België zal informatie over interestbetalingen van deze Note overmaken aan de betrokken lidstaat. In het hoofdstuk 1 van het Basisprospectus over "Taxation" wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven. De Emittent betaalt aan de Distributeur een beleggingcommissie van 2%, inbegrepen in de Uitgifteprijs. Een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de titels van maximaal 1% op jaarbasis zijn ook begrepen in de Uitgifteprijs. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB IBAN (Rekening): BE ( ) Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel N 09/11 Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 12/17 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16

ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16 Promotioneel document ING 5Y EUR Global Performance Notes 08/16 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door

Nadere informatie

ING 6Y EUR Memory Performance Notes 07/17

ING 6Y EUR Memory Performance Notes 07/17 Promotioneel Document ING 6Y EUR Memory Performance Notes 07/17 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Strategy Performance Notes 01/18 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Verrekende prestatie voor de Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Lookback Performance Notes 01/18 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 02/18 Weerhouden prestatie voor de

Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 02/18 Weerhouden prestatie voor de Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Strategy Performance Notes 02/18 Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19

7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Strategy Performance Notes 05/19 (afgekort

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19

7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19 Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Healthcare Performance Notes 10/19

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de EUROSTOXX Select Dividend Price 30 (SD3E) index Classe de Risque 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18

3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 3Y EUR Participation Invest Notes 04/18 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 08/19 (afgekort

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20

7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 12/20 (afgekort

Nadere informatie

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ) richten

Nadere informatie

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20

7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y USD Strategy Performance Notes 01/20 (afgekort

Nadere informatie

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21

5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Participation Invest Notes 03/21 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort "ING ") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met

Nadere informatie

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21

7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Magnet Performance Notes 02/21 (afgekort

Nadere informatie

8Y USD Spread Notes 01/22

8Y USD Spread Notes 01/22 ING Belgium International Finance (Luxembourg) Promotioneel Document De ING Belgium International Finance (Luxembourg) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging : met

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22

8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 (afgekort

Nadere informatie

8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22

8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 Promotioneel Document 8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 De 8Y EUR Lock-In Performance Notes 03/22 (afgekort "") richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: op 8 jaar; die recht

Nadere informatie

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22

8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance Notes 06/22 (afgekort

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y USD Floating Rate Notes 05/2019 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Beleggingsproduct. 5Y EUR Booster Note

Beleggingsproduct. 5Y EUR Booster Note Beleggingsproduct 5Y EUR Booster Note 1 Risicoklasse eigen aan ING Luxembourg* 1 2 3 4 5 Gunstigste scenario Elk kwartaal Op de vervaldag Ongunstigste scenario Elk kwartaal Op de vervaldag : Brutocoupon

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Floating Rate Notes 10/20 gelinkt aan de USD Libor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan de USD Libor 3 maand Risicoklasse 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22. Korte beschrijving. Belangrijke kenmerken

ING Bank N.V. (NL) 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22. Korte beschrijving. Belangrijke kenmerken Commerciële informatie Productfiche 5Y EUR Autocallable Memory Notes 10/22 gekoppeld aan de Euro STOXX Select Dividend 30 Price EUR (SD3E) Autocallable Maximum 5 jaar (vervroegde terugbetaling mogelijk)

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 05/22

6Y USD Switch Rate Notes 05/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 05/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27

ING Bank N.V. (NL) 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27 10Y EUR Autocallable Memory Notes 11/27 gekoppeld aan de STOXX Global Select Dividend 100 (SDGP) Autocallable Maximum 10 jaar (vervroegde terugbetaling mogelijk) Recht op terugbetaling van het geïnvesteerd

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 01/22

6Y USD Switch Rate Notes 01/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 0/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar Beleggersprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22

ING Bank N.V. (NL) 5Y USD Floating Rate Notes 03/22 Floating Rate Note 5 jaar Een terugbetaling van het kapitaal aan 00% in Amerikaanse dollar Een trimestriële brutocoupon met een minimum van 2,65% op jaarbasis (voor kosten en belasting) in Amerikaanse

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22

6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 Promotioneel Document INVEST NOTES ING Bank N.V. (NL) 6Y5M EUR Sustainable Invest Notes 05/22 De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: met een

Nadere informatie

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020

ING 3Y Europe Invest Autocall 2020 Potentieel brutorendement: 5,00% / jaar Looptijd van het product: maximaal 3jaar Risicoprofiel: 3 (zie pagina 4) Kapitaal niet gewaarborgd op de Vervaldatum door de Emittent Beschrijving ING 3Y Europe

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note Rendement: 3,5% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een beleggingsproduct: uitgegeven

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) Belangrijke kenmerken. Twin Win

ING Bank N.V. (NL) Belangrijke kenmerken. Twin Win Commerciële informatie Productfiche gekoppeld aan de index S&P 500 Price (SPX) Een Twin Win-certificaat is een contract dat de houder de mogelijkheid biedt om te profiteren van de absolute variatie van

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Oktober 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie