Visie Financiële Markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Financiële Markten"

Transcriptie

1 Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten Het ziet ernaar uit dat de recessie in Europa, die al drie jaar heeft geduurd, zijn langste tijd heeft gehad. En dat is niet alleen goed nieuws voor de Europese economie, maar ook voor de wereldeconomie. De recessie in het grootste economische blok in de wereld houdt namelijk al enkele jaren de groei van de wereldeconomie in zijn greep en was de langste recessie in de afgelopen 40 jaar. De opkomende markten hebben hier ook duidelijk last van gehad. Nu deze recessie in het tweede kwartaal aan een einde is gekomen, zullen Amerika, Japan en nu dus ook Europa in de komende maanden positief bijdragen aan het groeimomentum van de wereldeconomie. De relatieve zwakte in de opkomende markten kan hierdoor gecompenseerd worden. Het einde van de recessie bleek al uit economische data over het Europese producentenvertrouwen en de industriële productie van de afgelopen maanden, maar nu dus ook uit officiële BBP-data. Het BBP in de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,3% gestegen, tegen een verwachting van een groei van 0,2%. Frankrijk en Duitsland lieten over dezelfde periode een groei zien van respectievelijk 0,5% en 0,7%. Beide cijfers waren beter dan verwacht. Het gematigde herstel dat nu op gang komt, volgt op een periode waarin de rust op de financiële markten aanzienlijk was toegenomen en waarin het vertrouwen van producenten en consumenten een verbetering liet zien (figuur 2). September 2012 blijkt achteraf toch duidelijk het keerpunt voor de Europese economie dat werd ingeluid door ECB-president Mario Draghi met zijn toezegging er alles aan te zullen doen om de euro en de houdbaarheid van de EMU te ondersteunen. Dat de economie van de eurozone uit de recessie is geklommen, is niet alleen goed voor het Europese bedrijfsleven. Ook de opkomende markten zullen hiervan profiteren. De eurozone economie is namelijk als blok goed voor ruim $ 12 biljoen, of ongeveer 20% van het wereld BBP, en het is een belangrijke eindmarkt voor de opkomende markten. Het einde van de recessie luidt geenszins een periode in van een krachtig herstel. De Europese problemen zijn nog legio: onvoldoende gekapitaliseerde banken en een trage voortgang van de noodzakelijke politieke integratie. Kernpunten verwachtingen De wereldeconomie groeit in 2013 naar verwachting met 3,25%, gelijk aan Dit komt met name door de langer dan verwachte duur van de recessie in Europa, maar die is nu aan een eind gekomen. De groei van de wereldeconomie kan in de komende maanden versnellen nu in grote delen van de wereld de economische groei wat aantrekt. Het gaat met name om de ontwikkelde economieën, maar in China lijkt de groei te zijn gestabiliseerd. De centrale banken in de ontwikkelde wereld hanteren voorlopig een ruim monetair beleid, ook al begint de Fed met de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma. FIGUUR 1: GROEI EUROZONE BBP FIGUUR 2: SINDS SEPTEMBER 2012 VERTROUWENSHERSTEL In de komende maanden staan een aantal belangrijke gebeurtenissen op de agenda die van invloed kunnen zijn op de economie en de financiële markten. Zo zullen de discussie over de verhoging van het kredietplafond, de aanstelling van een nieuwe Fed-voorzitter, de mogelijk aanstaande afbouw van het obligatie-aankoopprogramma van de Fed, de Duitse verkiezingen in september en politieke onzekerheden in Griekenland, Portugal en Japan nog voor wat onzekerheden kunnen zorgen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix In de assetmix hanteren wij een overweging voor aandelen ten koste van met name obligaties. In de afgelopen decennia hebben obligaties steeds lagere renteniveaus bereikt en na de financiële crisis heeft de rente voor veel staten zelfs historische dieptepunten laten zien. Rentes die zelfs vlak na de grote depressie niet zijn gezien. De steeds lagere rentes vertaalden zich in mooie rendementen voor obligatiebeleggers. In de afgelopen jaren zagen we dan ook een enorme instroom van geld richting obligatiefondsen. Maar nu er steeds meer signalen te zien zijn in de wereldeconomie en de financiële markten die erop wijzen dat de crisis zijn dieptepunt is gepasseerd, is de kans op nog lagere rentes zeer klein. De kans op een hogere rente in de komende jaren, en daarmee een negatief effect op obligatieskoersen, is juist alleen maar toegenomen. Het beleid van centrale banken is hiervoor mede bepalend. De Fed heeft al aangegeven dat de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma dit jaar gepland staat. De tienjaars rente is hierop in de VS, maar ook in andere delen van de wereld, gestegen. In de vroege fase van een opgaande conjunctuur is een stijgende rente niet negatief voor aandelen. De hogere rente weerspiegelt dan de verbeterde economische fundamenten, waardoor de positieve effecten hiervan het negatieve effect van een hogere rente ruimschoots compenseren. Wereldwijde aandelen hebben gemiddeld genomen een aantrekkelijke waardering, waardoor er ruimte is voor een stijging van de waardering nu het economisch plaatje in de wereld opklaart. De winstgroeiontwikkeling zal in de komende jaren niet uitbundig zijn, maar met enkele procenten groei is dit toch positief voor het verwachte rendement. Ook het dividendrendement, dat door de verbeterde dividendcapaciteit van veel verschillende bedrijven makkelijk in stand te houden is, is gunstig voor het verwachte rendement voor aandelen. We zien daarom dat de rotatie uit obligaties in aandelen eindelijk op stoom begint te komen. Deze ontwikkeling die voorlopig kan aanhouden is gunstig voor aandelenbeleggers. Kernpunten assetmix Aandelen overwegen. Aandelen vormen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Obligaties onderwegen. Obligaties van kernlanden zijn in historisch opzicht risicovol door de extreem lage rente. Hoewel de rente door het beleid van centrale banken niet snel hoeft te stijgen, worden beleggers voor eventuele toekomstige inflatierisico s niet gecompenseerd. Kas is eveneens onderwogen. FIGUUR 3: AANDELEN VERSUS OBLIGATIES SINDS T/M FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) We zien dat de maand augustus aan een goede start is begonnen. Hoe deze maand verder zal verlopen, hangt in hoge mate af van de mondiale economische cijfers en de verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Fed. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is hiervoor bepalend. Op 6 september wordt het banenrapport over juli bekendgemaakt en op 17 en 18 september houdt de Fed weer een rentevergadering. Of de Fed toch in september begint met afbouwen van QE wordt in grote mate bepaald door de cijfers in aanloop naar de meeting in september. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen Het einde van de recessie in de eurozone en het herstel in de omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, kunnen een periode inluiden waarin de perceptie van beleggers ten aanzien van Europese beleggingen in positieve zin verandert. Sinds het begin van de tweede helft van dit jaar doen Europese aandelen het ook goed. Met een totaalrendement in euro s van 8,3% doen deze aandelen het beter dan het wereldwijde gemiddelde van 4,2%. Noord-Amerikaanse aandelen bleven met een rendement van 3,3% achter op de wereldindex. Dit gold ook voor de regio Pacific en de opkomende markten die respectievelijk 3,1% en 1,2% rendeerden. Beleggers hebben in de laatste weken dus duidelijk geanticipeerd op de verbetering van de economische ontwikkelingen in Europa en de te verwachten positieve effecten hiervan op de winstgroei van Europese bedrijven in de komende kwartelen. De vraag is of de positieve koersontwikkeling van Europese bedrijven, die we vanaf begin juli hebben gezien, in de komende maanden kan aanhouden. Wij zijn van mening van wel. Het waarderingsverschil met aandelen van Noord-Amerika is in de afgelopen jaren groter geworden. Deze ontwikkeling is goed te verklaren door de relatieve winstgevendheid die in de afgelopen jaren duidelijk in het voordeel was van Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. Maar het laaghangende fruit is inmiddels geplukt door Amerikaanse ondernemingen. Winstmarge-expansies zoals we die in de afgelopen jaren hebben kunnen zien als gevolg van loonkostenbesparingen, worden steeds lastiger. Door de verbeterde winstvooruitzichten voor Europese bedrijven zal de relatieve winstgevendheid van Europese bedrijven ten opzichte van Amerikaanse bedrijven verbeteren. Beleggers zijn naar verwachting bereid hiervoor een hogere waardering te betalen. Risicopremies voor Europese aandelen, die historisch hoog zijn, kunnen hierdoor in de komende maanden dalen. Wij hebben een voorkeur voor Duitse aandelen. Die zijn aantrekkelijk gewaardeerd en die zijn goed gepositioneerd om van het herstel in de eurozone en de rest van de wereld te profiteren. Kernpunten aandelen Het advies voor de regio Pacific is overwegen (17,5%). Hierbinnen ruimen we het grootste deel in voor Japan (15%). Verder hanteren we nog altijd een overweging voor opkomende markten (20%) en Europa (32,5%) ten koste van Noord-Amerika (30%). Binnen de satellieten leggen we de nadruk op bedrijven die niet afhankelijk zijn van banken of overheden en die een sterke kasstroom koppelen aan groei, is het gewicht in small caps gelijk aan het marktgewicht (c. 13%) en beleggen we in de thema s agri en de consument. FIGUUR 5: REGIOPERFORMANCE FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN De winstgevendheid van aandelen van opkomende markten staat op korte termijn onder druk. Maar deze zal in de komende maanden weer kunnen aantrekken als de groeivertraging in de opkomende markten ten einde komt. Hiervoor vormen de recente ontwikkelingen in China wellicht aanleiding. In China is het producentenvertrouwen sinds kort aan de beterende hand. Deze indicator wijst op een stabilisatie van de economische groei. De Chinese autoriteiten hebben daarnaast de afgelopen weken aangegeven de groei te willen stimuleren. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Obligaties Ondanks de recente rentestijging valt het rendement voor onze brede Europese obligatiebenchmark met 0,77% tot op heden mee. Met name in de maanden mei en juni stonden obligaties onder druk als gevolg van de uitlatingen van Fed-voorzitter Bernanke. De markt werd duidelijk verrast door de aankondiging dat de Fed in de komende kwartalen de monetaire kraan weleens minder rijkelijk kan laten stromen. Zo vielen forse klappen bij staatsobligaties van de Europese kernlanden, waar de Duitse lange rente in korte tijd van 1,4% naar 1,8% steeg. Aangezien de inflatie(verwachtingen) nauwelijks zijn opgelopen, was de rentestijging volledig reëel van aard (figuur 7). Inmiddels heeft de Fed de gemoederen weten te bedaren door te benadrukken dat de afbouw van QE3 pas wordt ingezet als de arbeidsmarkt verder herstelt. Aan de andere kant, en wellicht zo beoogd door de Fed, zijn beleggers nu op hun hoede en verwachten niet langer telkens meer liquiditeit. Dat is een breuk met het verleden waarin de Fed het beleid duidelijk uitstippelde, waardoor beleggers hierop voorsorteerden en bubbels makkelijker tot ontwikkeling kwamen. De Fed lijkt bewust enige onzekerheid onder beleggers te willen creëren. Ondanks de rentestijging zijn obligaties in historisch opzicht duur. Wij verwachten in de komende kwartalen een verdere rentestijging, op de huidige standen kan zelfs een beperkte rentestijging tot een negatief totaalrendement leiden. Wij achten de beleidsmaatregelen van de ECB effectief genoeg om als aanjager voor verdere convergentie van Europese rentes te dienen. In dat licht adviseren wij om breed te beleggen in Europese staatsobligaties. Vergeleken met de Europese kernlanden is het aanzien van Nederland op de kapitaalmarkt wat afgebrokkeld. In termen van spreads ten opzichte van kernlanden met een rating AAA (Duitsland en Finland) en AA+ (Frankrijk en Oostenrijk) valt op dat Nederland in het grensgebied tussen beide ratingklassen beweegt (figuur 8). Zo beweegt de Nederlandse lange rente op het niveau van Oostenrijk, waar het zich enkele maanden geleden nog met Finland kon meten en ook Frankrijk kruipt dichterbij. Gezien de macro-economische prestaties is deze beweging verklaarbaar. Zo vallen de jongste groeicijfers tegen met inmiddels vier kwartalen van krimp op rij en de derde recessie sinds Ondanks het zwakke macrobeeld is een verlies van de hoogste rating van meer factoren afhankelijk. Kernpunten obligaties Obligaties zijn duur en de beperkte kredietopslagen zorgen voor bovengemiddelde gevoeligheid voor een stijging van de rente. Binnen obligaties zijn staatsobligaties maximaal onderwogen. In plaats van het benchmarkgewicht van 70% adviseren wij om het gewicht in staatsobligaties op 40% te houden en daar de duration te beperken. Het beleid van de ECB zorgt voor een gestage convergentie van de rentes in de eurozone. Om die reden adviseren wij om de landenspreiding van de benchmarkindex te volgen. De nadruk ligt bedrijfsobligaties, covered bonds en high yield obligaties. Eerder dit jaar hebben wij wel de weging in high yield gehalveerd. FIGUUR 7: REELE RENTES VS EN DUITSLAND WEER POSITIEF 1,5 1 0,5 0-0, Duitsland: Reele rente (10JR) VS: Reele rente (10JR) FIGUUR 8: SPREADS NEDERLAND (10JR) TEGENOVER 1 0, ,5-1 -1,5 Duitsland (AAA) Finland (AAA) Oostenrijk (AA+) Frankrijk (AA+) Mark Carney, de nieuwe gouverneur van de Bank of England (BoE), beleefde zijn mediadebuut. De Britse economie presteert niet onaardig, maar Carney maakte bekend het ruime beleid niet af te bouwen zolang de werkloosheid boven 7% beweegt. De BoE houdt vast aan het lage rentetarief van 0,5% en het opkoopprogramma van Britse staatsobligaties. Aan de andere kant is de BoE niet blind voor de ontwikkeling van de inflatie en de opbouw van eventuele zeepbellen op de huizenmarkt. Met deze 'forward guidance' treedt Carney in de voetsporen van Bernanke, zij het met het nodige voorbehoud. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Alternatieve beleggingen Net als aandelen corrigeerden hedgefondsen na 22 mei als gevolg van de uitlatingen van Fed-voorzitter Bernanke. Echter, waar aandelen in de tweede helft van juni het verlies grotendeels goedmaakten, maakt het herstel van de brede index voor hedgefondsen vooralsnog weinig indruk. De performance van hedgefondsen bedraagt krap 4% tegenover 10% voor de wereldwijde benchmark voor aandelen (figuur 9). Hoewel het beursjaar nog maar net over de helft is, kan de gedachte aan een gelijkenis met 2012 lastig onderdrukt worden. Toen profiteerden hedgefondsen ook zeer beperkt van oplevingen in het marktsentiment. Een kanttekening is wel dat de onderliggende prestaties van de diverse strategieën nogal uiteenlopen. Zo renderen strategieën als event driven en convertible arbitrage in lijn met het rendement op wereldwijde aandelen, terwijl macro/cta sinds de jaarwisseling onder water staat. Aan de ene kant valt op dat bepaalde strategieën niet in staat zijn om in te spelen op de verschuiving van een macro-gedreven naar een meer fundamentele markt. Al kun je anderzijds ook stellen dat risicomanagement nog steeds een belangrijk element vormt bij het beheer van een hedgefonds, waardoor per definitie minder opwaarts potentieel aanwezig is. De samenhang bij de rendementsontwikkeling van grondstoffen en aandelen was de voorbij jaren opvallend hoog. Zo beleefden beide beleggingsvormen in 2008 de crash, waardoor van het vermeende diversificatievoordeel van grondstoffen weinig sprake was. Hoewel beide beleggingen in de periode 2009 t/m 2011 op indexniveau een gelijkwaardig herstel tonen, valt op dat de samenhang sindsdien minder nauw is (zie ook ). Sinds de jaarwisseling staat de brede index voor grondstoffen ruim 3% onder water tegenover een rendement van 10% voor aandelen (figuur 10). Deze index, waarop veel passieve beleggingen in grondstoffen worden gebaseerd, heeft een relatief hoge weging naar energie (grofweg 75%). De categorieën industriële metalen, edelmetalen en agrarisch (gewassen en vee) vormen de resterende 25%. Dankzij de hoge weging naar energie valt het rendement nog mee, de enige categorie met een positief rendement. Immers, bij een gelijkgewogen index zou het rendement fors lager uitvallen, wat de afstraffing bij met name edelmetalen en gewassen onderschrijft. Kernpunten alternatieven Binnen de asset mix heeft de categorie alternatieve beleggingen een negatief advies. Wij leggen de nadruk op beleggingen in hedgefondsen en in mindere mate op grondstofbeleggingen. Private equity en direct vastgoed zijn geen structureel onderdeel van de portefeuille. Actieve beheerders worden meer beloond door oog te hebben voor de fundamentele ontwikkelingen. In dat kader zijn hedgefondsen de ultieme actieve beheerders. FIGUUR 9: HEDGEFONDSEN HERSTELLEN MINDER DAN AANDELEN Hedgefondsen (2013=100) Aandelen Wereldwijd (2013=100) FIGUUR 10: ONDANKS HERSTEL IN JULI, NOG STEEDS ONDER WATER YTD S&P Commodities (2013=100) Aandelen Wereldwijd (2013=100) Een relatief lage samenhang met traditionele beleggingen is een bekend argument om gespreid te beleggen in grondstoffen. Echter, door de toestroom van beleggers is deze correlatie de laatste jaren gestegen, waardoor het diversificatievoordeel onder druk staat. Anders gezegd, deze markt reageert meer dan in het verleden op typische events voor beleggers, zoals de publicatie van macrocijfers. Nu de supercyclus van grondstoffen ten einde loopt, zullen teleurgestelde beleggers vertrekken en kan de correlatie weer wat afnemen. In dat geval biedt een belegging in grondstoffen opnieuw een spreidingsvoordeel. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Sectormix Sector industrie & dienstverlening (+) Het advies voor de sector industrie & dienstverlening is positief. De groeiraming voor de wereldeconomie is opgebouwd uit plussen en minnen. Een groeiversnelling komt waarschijnlijk eerder uit de ontwikkelde markten dan uit de opkomende markten. De diverse reeksen voor het producentenvertrouwen, een toonaangevende indicator voor de groei, suggereren een toename van de industriële activiteit in de komende kwartalen. Al moeten we erkennen dat de regionale reeksen een uiteenlopend beeld tonen (zie ). Verder neemt de terughoudendheid tot investeren bij het bedrijfsleven maar langzaam af. In deze economische context ligt een snelle draai niet voor de hand, maar eerder een gestaag herstel van de cyclische activiteit. De sector is nipt boven de wereldindex gewaardeerd, de verwachte winstgroei en het rendement op het eigen vermogen (ROE) zijn aantrekkelijk. Sector farmacie & gezondheidszorg (=) Het advies voor de sector farmacie & gezondheidszorg is neutraal. Net als in de afgelopen beursjaren laat deze sector alle andere sectoren achter zich in Het prijskaartje, de waardering, van deze sector is echter stevig opgelopen in dezelfde periode. De waardering in combinatie met een bescheiden verwachte winstgroei waren onze voornaamste redenen om een neutraal advies te hanteren. Wij achten de cyclische sectoren gunstiger gewaardeerd en beter in staat om te profiteren van een gestaag herstel. Sector IT (+) Het advies voor de sector IT is positief. De sector blijft weliswaar licht achter ten opzichte van de wereldwijde aandelenindex, maar is gepositioneerd voor een cyclisch herstel van de wereldeconomie. Net als de sector industrie & dienstverlening kan de sector profiteren van een herstellende investeringscyclus. Qua waardering scoort de sector relatief goed, waarbij de winsttaxaties van analisten alleszins redelijk zijn. Verder hebben IT-bedrijven doorgaans sterke balansen, gezonde kasstromen en hoge kasposities. Kernpunten sectormix De sectoradvisering is ingericht ten behoeve van portefeuilles die in individuele aandelen beleggen. Wij hebben een voorkeur voor cyclische sectoren boven defensieve sectoren. Deze sectoren doen het doorgaans beter als de groei van de wereldeconomie versnelt. Wij hanteren positieve adviezen voor de sectoren industrie & dienstverlening, consument cyclisch en IT. De sectoren energie, basismaterialen en farmacie & gezondheidszorg hebben een neutraal advies. Negatieve adviezen gelden voor de sectoren consument defensief, financials, telecom en nutsbedrijven. FIGUUR 11: PERFORMANCE POSITIEVE ADVIEZEN YTD Industrie & Dienstverlening Consument Cyclisch IT Wereldindex FIGUUR 12: PERFORMANCE NEGATIEVE ADVIEZEN YTD Consument Defensief (sinds eind juni) Financials Telecom Nutsbedrijven De ontwikkeling van het mondiale producentenvertrouwen wijst op een herstel van de industriële activiteit. De jongste stand was zelfs ruim boven de 50-puntengrens (54,1), al moeten we niet teveel hechten aan een waarneming. De ontwikkeling van de regionale indices is interessanter. Daarbij lopen de VS voorop, waarbij de reeksen voor zowel industrie als dienstensector op duidelijke groei wijzen. De reeksen voor Europa en Japan leven, elk op hun eigen manier, op. Aan de andere kant staat het vertrouwen in China wat onder druk, al geldt dat voor diverse opkomende landen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie