Visie Financiële Markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Financiële Markten"

Transcriptie

1 Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten Het ziet ernaar uit dat de recessie in Europa, die al drie jaar heeft geduurd, zijn langste tijd heeft gehad. En dat is niet alleen goed nieuws voor de Europese economie, maar ook voor de wereldeconomie. De recessie in het grootste economische blok in de wereld houdt namelijk al enkele jaren de groei van de wereldeconomie in zijn greep en was de langste recessie in de afgelopen 40 jaar. De opkomende markten hebben hier ook duidelijk last van gehad. Nu deze recessie in het tweede kwartaal aan een einde is gekomen, zullen Amerika, Japan en nu dus ook Europa in de komende maanden positief bijdragen aan het groeimomentum van de wereldeconomie. De relatieve zwakte in de opkomende markten kan hierdoor gecompenseerd worden. Het einde van de recessie bleek al uit economische data over het Europese producentenvertrouwen en de industriële productie van de afgelopen maanden, maar nu dus ook uit officiële BBP-data. Het BBP in de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,3% gestegen, tegen een verwachting van een groei van 0,2%. Frankrijk en Duitsland lieten over dezelfde periode een groei zien van respectievelijk 0,5% en 0,7%. Beide cijfers waren beter dan verwacht. Het gematigde herstel dat nu op gang komt, volgt op een periode waarin de rust op de financiële markten aanzienlijk was toegenomen en waarin het vertrouwen van producenten en consumenten een verbetering liet zien (figuur 2). September 2012 blijkt achteraf toch duidelijk het keerpunt voor de Europese economie dat werd ingeluid door ECB-president Mario Draghi met zijn toezegging er alles aan te zullen doen om de euro en de houdbaarheid van de EMU te ondersteunen. Dat de economie van de eurozone uit de recessie is geklommen, is niet alleen goed voor het Europese bedrijfsleven. Ook de opkomende markten zullen hiervan profiteren. De eurozone economie is namelijk als blok goed voor ruim $ 12 biljoen, of ongeveer 20% van het wereld BBP, en het is een belangrijke eindmarkt voor de opkomende markten. Het einde van de recessie luidt geenszins een periode in van een krachtig herstel. De Europese problemen zijn nog legio: onvoldoende gekapitaliseerde banken en een trage voortgang van de noodzakelijke politieke integratie. Kernpunten verwachtingen De wereldeconomie groeit in 2013 naar verwachting met 3,25%, gelijk aan Dit komt met name door de langer dan verwachte duur van de recessie in Europa, maar die is nu aan een eind gekomen. De groei van de wereldeconomie kan in de komende maanden versnellen nu in grote delen van de wereld de economische groei wat aantrekt. Het gaat met name om de ontwikkelde economieën, maar in China lijkt de groei te zijn gestabiliseerd. De centrale banken in de ontwikkelde wereld hanteren voorlopig een ruim monetair beleid, ook al begint de Fed met de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma. FIGUUR 1: GROEI EUROZONE BBP FIGUUR 2: SINDS SEPTEMBER 2012 VERTROUWENSHERSTEL In de komende maanden staan een aantal belangrijke gebeurtenissen op de agenda die van invloed kunnen zijn op de economie en de financiële markten. Zo zullen de discussie over de verhoging van het kredietplafond, de aanstelling van een nieuwe Fed-voorzitter, de mogelijk aanstaande afbouw van het obligatie-aankoopprogramma van de Fed, de Duitse verkiezingen in september en politieke onzekerheden in Griekenland, Portugal en Japan nog voor wat onzekerheden kunnen zorgen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix In de assetmix hanteren wij een overweging voor aandelen ten koste van met name obligaties. In de afgelopen decennia hebben obligaties steeds lagere renteniveaus bereikt en na de financiële crisis heeft de rente voor veel staten zelfs historische dieptepunten laten zien. Rentes die zelfs vlak na de grote depressie niet zijn gezien. De steeds lagere rentes vertaalden zich in mooie rendementen voor obligatiebeleggers. In de afgelopen jaren zagen we dan ook een enorme instroom van geld richting obligatiefondsen. Maar nu er steeds meer signalen te zien zijn in de wereldeconomie en de financiële markten die erop wijzen dat de crisis zijn dieptepunt is gepasseerd, is de kans op nog lagere rentes zeer klein. De kans op een hogere rente in de komende jaren, en daarmee een negatief effect op obligatieskoersen, is juist alleen maar toegenomen. Het beleid van centrale banken is hiervoor mede bepalend. De Fed heeft al aangegeven dat de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma dit jaar gepland staat. De tienjaars rente is hierop in de VS, maar ook in andere delen van de wereld, gestegen. In de vroege fase van een opgaande conjunctuur is een stijgende rente niet negatief voor aandelen. De hogere rente weerspiegelt dan de verbeterde economische fundamenten, waardoor de positieve effecten hiervan het negatieve effect van een hogere rente ruimschoots compenseren. Wereldwijde aandelen hebben gemiddeld genomen een aantrekkelijke waardering, waardoor er ruimte is voor een stijging van de waardering nu het economisch plaatje in de wereld opklaart. De winstgroeiontwikkeling zal in de komende jaren niet uitbundig zijn, maar met enkele procenten groei is dit toch positief voor het verwachte rendement. Ook het dividendrendement, dat door de verbeterde dividendcapaciteit van veel verschillende bedrijven makkelijk in stand te houden is, is gunstig voor het verwachte rendement voor aandelen. We zien daarom dat de rotatie uit obligaties in aandelen eindelijk op stoom begint te komen. Deze ontwikkeling die voorlopig kan aanhouden is gunstig voor aandelenbeleggers. Kernpunten assetmix Aandelen overwegen. Aandelen vormen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Obligaties onderwegen. Obligaties van kernlanden zijn in historisch opzicht risicovol door de extreem lage rente. Hoewel de rente door het beleid van centrale banken niet snel hoeft te stijgen, worden beleggers voor eventuele toekomstige inflatierisico s niet gecompenseerd. Kas is eveneens onderwogen. FIGUUR 3: AANDELEN VERSUS OBLIGATIES SINDS T/M FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) We zien dat de maand augustus aan een goede start is begonnen. Hoe deze maand verder zal verlopen, hangt in hoge mate af van de mondiale economische cijfers en de verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Fed. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is hiervoor bepalend. Op 6 september wordt het banenrapport over juli bekendgemaakt en op 17 en 18 september houdt de Fed weer een rentevergadering. Of de Fed toch in september begint met afbouwen van QE wordt in grote mate bepaald door de cijfers in aanloop naar de meeting in september. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen Het einde van de recessie in de eurozone en het herstel in de omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, kunnen een periode inluiden waarin de perceptie van beleggers ten aanzien van Europese beleggingen in positieve zin verandert. Sinds het begin van de tweede helft van dit jaar doen Europese aandelen het ook goed. Met een totaalrendement in euro s van 8,3% doen deze aandelen het beter dan het wereldwijde gemiddelde van 4,2%. Noord-Amerikaanse aandelen bleven met een rendement van 3,3% achter op de wereldindex. Dit gold ook voor de regio Pacific en de opkomende markten die respectievelijk 3,1% en 1,2% rendeerden. Beleggers hebben in de laatste weken dus duidelijk geanticipeerd op de verbetering van de economische ontwikkelingen in Europa en de te verwachten positieve effecten hiervan op de winstgroei van Europese bedrijven in de komende kwartelen. De vraag is of de positieve koersontwikkeling van Europese bedrijven, die we vanaf begin juli hebben gezien, in de komende maanden kan aanhouden. Wij zijn van mening van wel. Het waarderingsverschil met aandelen van Noord-Amerika is in de afgelopen jaren groter geworden. Deze ontwikkeling is goed te verklaren door de relatieve winstgevendheid die in de afgelopen jaren duidelijk in het voordeel was van Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. Maar het laaghangende fruit is inmiddels geplukt door Amerikaanse ondernemingen. Winstmarge-expansies zoals we die in de afgelopen jaren hebben kunnen zien als gevolg van loonkostenbesparingen, worden steeds lastiger. Door de verbeterde winstvooruitzichten voor Europese bedrijven zal de relatieve winstgevendheid van Europese bedrijven ten opzichte van Amerikaanse bedrijven verbeteren. Beleggers zijn naar verwachting bereid hiervoor een hogere waardering te betalen. Risicopremies voor Europese aandelen, die historisch hoog zijn, kunnen hierdoor in de komende maanden dalen. Wij hebben een voorkeur voor Duitse aandelen. Die zijn aantrekkelijk gewaardeerd en die zijn goed gepositioneerd om van het herstel in de eurozone en de rest van de wereld te profiteren. Kernpunten aandelen Het advies voor de regio Pacific is overwegen (17,5%). Hierbinnen ruimen we het grootste deel in voor Japan (15%). Verder hanteren we nog altijd een overweging voor opkomende markten (20%) en Europa (32,5%) ten koste van Noord-Amerika (30%). Binnen de satellieten leggen we de nadruk op bedrijven die niet afhankelijk zijn van banken of overheden en die een sterke kasstroom koppelen aan groei, is het gewicht in small caps gelijk aan het marktgewicht (c. 13%) en beleggen we in de thema s agri en de consument. FIGUUR 5: REGIOPERFORMANCE FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN De winstgevendheid van aandelen van opkomende markten staat op korte termijn onder druk. Maar deze zal in de komende maanden weer kunnen aantrekken als de groeivertraging in de opkomende markten ten einde komt. Hiervoor vormen de recente ontwikkelingen in China wellicht aanleiding. In China is het producentenvertrouwen sinds kort aan de beterende hand. Deze indicator wijst op een stabilisatie van de economische groei. De Chinese autoriteiten hebben daarnaast de afgelopen weken aangegeven de groei te willen stimuleren. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Obligaties Ondanks de recente rentestijging valt het rendement voor onze brede Europese obligatiebenchmark met 0,77% tot op heden mee. Met name in de maanden mei en juni stonden obligaties onder druk als gevolg van de uitlatingen van Fed-voorzitter Bernanke. De markt werd duidelijk verrast door de aankondiging dat de Fed in de komende kwartalen de monetaire kraan weleens minder rijkelijk kan laten stromen. Zo vielen forse klappen bij staatsobligaties van de Europese kernlanden, waar de Duitse lange rente in korte tijd van 1,4% naar 1,8% steeg. Aangezien de inflatie(verwachtingen) nauwelijks zijn opgelopen, was de rentestijging volledig reëel van aard (figuur 7). Inmiddels heeft de Fed de gemoederen weten te bedaren door te benadrukken dat de afbouw van QE3 pas wordt ingezet als de arbeidsmarkt verder herstelt. Aan de andere kant, en wellicht zo beoogd door de Fed, zijn beleggers nu op hun hoede en verwachten niet langer telkens meer liquiditeit. Dat is een breuk met het verleden waarin de Fed het beleid duidelijk uitstippelde, waardoor beleggers hierop voorsorteerden en bubbels makkelijker tot ontwikkeling kwamen. De Fed lijkt bewust enige onzekerheid onder beleggers te willen creëren. Ondanks de rentestijging zijn obligaties in historisch opzicht duur. Wij verwachten in de komende kwartalen een verdere rentestijging, op de huidige standen kan zelfs een beperkte rentestijging tot een negatief totaalrendement leiden. Wij achten de beleidsmaatregelen van de ECB effectief genoeg om als aanjager voor verdere convergentie van Europese rentes te dienen. In dat licht adviseren wij om breed te beleggen in Europese staatsobligaties. Vergeleken met de Europese kernlanden is het aanzien van Nederland op de kapitaalmarkt wat afgebrokkeld. In termen van spreads ten opzichte van kernlanden met een rating AAA (Duitsland en Finland) en AA+ (Frankrijk en Oostenrijk) valt op dat Nederland in het grensgebied tussen beide ratingklassen beweegt (figuur 8). Zo beweegt de Nederlandse lange rente op het niveau van Oostenrijk, waar het zich enkele maanden geleden nog met Finland kon meten en ook Frankrijk kruipt dichterbij. Gezien de macro-economische prestaties is deze beweging verklaarbaar. Zo vallen de jongste groeicijfers tegen met inmiddels vier kwartalen van krimp op rij en de derde recessie sinds Ondanks het zwakke macrobeeld is een verlies van de hoogste rating van meer factoren afhankelijk. Kernpunten obligaties Obligaties zijn duur en de beperkte kredietopslagen zorgen voor bovengemiddelde gevoeligheid voor een stijging van de rente. Binnen obligaties zijn staatsobligaties maximaal onderwogen. In plaats van het benchmarkgewicht van 70% adviseren wij om het gewicht in staatsobligaties op 40% te houden en daar de duration te beperken. Het beleid van de ECB zorgt voor een gestage convergentie van de rentes in de eurozone. Om die reden adviseren wij om de landenspreiding van de benchmarkindex te volgen. De nadruk ligt bedrijfsobligaties, covered bonds en high yield obligaties. Eerder dit jaar hebben wij wel de weging in high yield gehalveerd. FIGUUR 7: REELE RENTES VS EN DUITSLAND WEER POSITIEF 1,5 1 0,5 0-0, Duitsland: Reele rente (10JR) VS: Reele rente (10JR) FIGUUR 8: SPREADS NEDERLAND (10JR) TEGENOVER 1 0, ,5-1 -1,5 Duitsland (AAA) Finland (AAA) Oostenrijk (AA+) Frankrijk (AA+) Mark Carney, de nieuwe gouverneur van de Bank of England (BoE), beleefde zijn mediadebuut. De Britse economie presteert niet onaardig, maar Carney maakte bekend het ruime beleid niet af te bouwen zolang de werkloosheid boven 7% beweegt. De BoE houdt vast aan het lage rentetarief van 0,5% en het opkoopprogramma van Britse staatsobligaties. Aan de andere kant is de BoE niet blind voor de ontwikkeling van de inflatie en de opbouw van eventuele zeepbellen op de huizenmarkt. Met deze 'forward guidance' treedt Carney in de voetsporen van Bernanke, zij het met het nodige voorbehoud. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Alternatieve beleggingen Net als aandelen corrigeerden hedgefondsen na 22 mei als gevolg van de uitlatingen van Fed-voorzitter Bernanke. Echter, waar aandelen in de tweede helft van juni het verlies grotendeels goedmaakten, maakt het herstel van de brede index voor hedgefondsen vooralsnog weinig indruk. De performance van hedgefondsen bedraagt krap 4% tegenover 10% voor de wereldwijde benchmark voor aandelen (figuur 9). Hoewel het beursjaar nog maar net over de helft is, kan de gedachte aan een gelijkenis met 2012 lastig onderdrukt worden. Toen profiteerden hedgefondsen ook zeer beperkt van oplevingen in het marktsentiment. Een kanttekening is wel dat de onderliggende prestaties van de diverse strategieën nogal uiteenlopen. Zo renderen strategieën als event driven en convertible arbitrage in lijn met het rendement op wereldwijde aandelen, terwijl macro/cta sinds de jaarwisseling onder water staat. Aan de ene kant valt op dat bepaalde strategieën niet in staat zijn om in te spelen op de verschuiving van een macro-gedreven naar een meer fundamentele markt. Al kun je anderzijds ook stellen dat risicomanagement nog steeds een belangrijk element vormt bij het beheer van een hedgefonds, waardoor per definitie minder opwaarts potentieel aanwezig is. De samenhang bij de rendementsontwikkeling van grondstoffen en aandelen was de voorbij jaren opvallend hoog. Zo beleefden beide beleggingsvormen in 2008 de crash, waardoor van het vermeende diversificatievoordeel van grondstoffen weinig sprake was. Hoewel beide beleggingen in de periode 2009 t/m 2011 op indexniveau een gelijkwaardig herstel tonen, valt op dat de samenhang sindsdien minder nauw is (zie ook ). Sinds de jaarwisseling staat de brede index voor grondstoffen ruim 3% onder water tegenover een rendement van 10% voor aandelen (figuur 10). Deze index, waarop veel passieve beleggingen in grondstoffen worden gebaseerd, heeft een relatief hoge weging naar energie (grofweg 75%). De categorieën industriële metalen, edelmetalen en agrarisch (gewassen en vee) vormen de resterende 25%. Dankzij de hoge weging naar energie valt het rendement nog mee, de enige categorie met een positief rendement. Immers, bij een gelijkgewogen index zou het rendement fors lager uitvallen, wat de afstraffing bij met name edelmetalen en gewassen onderschrijft. Kernpunten alternatieven Binnen de asset mix heeft de categorie alternatieve beleggingen een negatief advies. Wij leggen de nadruk op beleggingen in hedgefondsen en in mindere mate op grondstofbeleggingen. Private equity en direct vastgoed zijn geen structureel onderdeel van de portefeuille. Actieve beheerders worden meer beloond door oog te hebben voor de fundamentele ontwikkelingen. In dat kader zijn hedgefondsen de ultieme actieve beheerders. FIGUUR 9: HEDGEFONDSEN HERSTELLEN MINDER DAN AANDELEN Hedgefondsen (2013=100) Aandelen Wereldwijd (2013=100) FIGUUR 10: ONDANKS HERSTEL IN JULI, NOG STEEDS ONDER WATER YTD S&P Commodities (2013=100) Aandelen Wereldwijd (2013=100) Een relatief lage samenhang met traditionele beleggingen is een bekend argument om gespreid te beleggen in grondstoffen. Echter, door de toestroom van beleggers is deze correlatie de laatste jaren gestegen, waardoor het diversificatievoordeel onder druk staat. Anders gezegd, deze markt reageert meer dan in het verleden op typische events voor beleggers, zoals de publicatie van macrocijfers. Nu de supercyclus van grondstoffen ten einde loopt, zullen teleurgestelde beleggers vertrekken en kan de correlatie weer wat afnemen. In dat geval biedt een belegging in grondstoffen opnieuw een spreidingsvoordeel. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Sectormix Sector industrie & dienstverlening (+) Het advies voor de sector industrie & dienstverlening is positief. De groeiraming voor de wereldeconomie is opgebouwd uit plussen en minnen. Een groeiversnelling komt waarschijnlijk eerder uit de ontwikkelde markten dan uit de opkomende markten. De diverse reeksen voor het producentenvertrouwen, een toonaangevende indicator voor de groei, suggereren een toename van de industriële activiteit in de komende kwartalen. Al moeten we erkennen dat de regionale reeksen een uiteenlopend beeld tonen (zie ). Verder neemt de terughoudendheid tot investeren bij het bedrijfsleven maar langzaam af. In deze economische context ligt een snelle draai niet voor de hand, maar eerder een gestaag herstel van de cyclische activiteit. De sector is nipt boven de wereldindex gewaardeerd, de verwachte winstgroei en het rendement op het eigen vermogen (ROE) zijn aantrekkelijk. Sector farmacie & gezondheidszorg (=) Het advies voor de sector farmacie & gezondheidszorg is neutraal. Net als in de afgelopen beursjaren laat deze sector alle andere sectoren achter zich in Het prijskaartje, de waardering, van deze sector is echter stevig opgelopen in dezelfde periode. De waardering in combinatie met een bescheiden verwachte winstgroei waren onze voornaamste redenen om een neutraal advies te hanteren. Wij achten de cyclische sectoren gunstiger gewaardeerd en beter in staat om te profiteren van een gestaag herstel. Sector IT (+) Het advies voor de sector IT is positief. De sector blijft weliswaar licht achter ten opzichte van de wereldwijde aandelenindex, maar is gepositioneerd voor een cyclisch herstel van de wereldeconomie. Net als de sector industrie & dienstverlening kan de sector profiteren van een herstellende investeringscyclus. Qua waardering scoort de sector relatief goed, waarbij de winsttaxaties van analisten alleszins redelijk zijn. Verder hebben IT-bedrijven doorgaans sterke balansen, gezonde kasstromen en hoge kasposities. Kernpunten sectormix De sectoradvisering is ingericht ten behoeve van portefeuilles die in individuele aandelen beleggen. Wij hebben een voorkeur voor cyclische sectoren boven defensieve sectoren. Deze sectoren doen het doorgaans beter als de groei van de wereldeconomie versnelt. Wij hanteren positieve adviezen voor de sectoren industrie & dienstverlening, consument cyclisch en IT. De sectoren energie, basismaterialen en farmacie & gezondheidszorg hebben een neutraal advies. Negatieve adviezen gelden voor de sectoren consument defensief, financials, telecom en nutsbedrijven. FIGUUR 11: PERFORMANCE POSITIEVE ADVIEZEN YTD Industrie & Dienstverlening Consument Cyclisch IT Wereldindex FIGUUR 12: PERFORMANCE NEGATIEVE ADVIEZEN YTD Consument Defensief (sinds eind juni) Financials Telecom Nutsbedrijven De ontwikkeling van het mondiale producentenvertrouwen wijst op een herstel van de industriële activiteit. De jongste stand was zelfs ruim boven de 50-puntengrens (54,1), al moeten we niet teveel hechten aan een waarneming. De ontwikkeling van de regionale indices is interessanter. Daarbij lopen de VS voorop, waarbij de reeksen voor zowel industrie als dienstensector op duidelijke groei wijzen. De reeksen voor Europa en Japan leven, elk op hun eigen manier, op. Aan de andere kant staat het vertrouwen in China wat onder druk, al geldt dat voor diverse opkomende landen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Sinds de start

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het lang verwachte

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Mei 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juli 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie Economische omgeving en vooruitzichten De

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten In de loop

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Met het vertrouwen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend

Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend , 14.30 uur Update grondstoffen Olieprijs en economische groei zijn richtinggevend In 2016 werd nog een mooi rendement geboekt met grondstoffen. Kunt u de komende tijd rekenen op goede rendementen op deze

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie