Visie Financiële Markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Financiële Markten"

Transcriptie

1 Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen De wereldeconomie bevindt zich jaren na de Grote Recessie nog altijd op een lager groeipad dan voor de crisis. Groeide de wereldeconomie In de laatste weken is de economische situatie in de wereld achteruit gegaan. Door de aanhoudende schuldencrisis en de overheidsbezuinigingen lijkt de recessie in Europa zich te verdiepen. Het begint langzamerhand ook de Amerikaanse en Chinese economie te raken. Het vertrouwen van beleggers, consumenten en producenten wordt hierdoor negatief beïnvloed en dat zien we terug in de economische cijfers (figuur 1). De economische groei in de wereld bedraagt in 2012 naar verwachting circa 3%, dit is beduidend lager dan voor de crisis. Economische indicatoren uit verschillende delen van de wereld wijzen erop dat de economische groei aanhoudt, De politieke situatie in Griekenland maakt het er niet makkelijk op. In Griekenland eisen de vereiste bezuinigingen hun tol. De economie zit in een diep dal en lijkt niet snel hieruit te kunnen komen. Sommige Griekse burgers en politici wijten dit aan de eisen van het IMF, EU en de ECB. Maar Griekenland heeft weinig keus. Noodzakelijke hervormingen en het op orde krijgen van de staatshuishouding zijn linksom of rechtsom vereist. De verkiezingen van 17 juni zullen voor de Grieken hier weinig aan kunnen veranderen. Belangrijker nog voor de wereldeconomie is de situatie in Spanje. Dat land heeft vanwege de grote problemen in de financiële sector een beroep moeten doen op noodleningen van Europa. Hiermee kan Spanje de gaten in de buffers van Spaanse banken dichten. De hulp die Spanje krijgt, bedraagt maximaal 100 miljard. Volgens schattingen van het IMF is maar 40 miljard nodig. Dit lijkt enigszins te optimistisch aangezien de totale vastgoedportefeuille van Spaanse banken circa 660 miljard bedraagt. Zolang de onzekerheid over het exacte benodigde kapitaal aanhoudt, keert het vertrouwen van beleggers niet snel terug (figuur 2). Dat de leningen van Europa een voorkeursstatus genieten, maakt het er niet makkelijker op. De positie van bestaande obligatiehouders wordt hierdoor ondermijnd. De onzekerheid over Spanje en Griekenland is niet goed voor het wereldwijde vertrouwen. Voor de wereldeconomie is het daarom belangrijk dat de autoriteiten de integratie van de monetaire unie naar een hoger niveau tillen. Eind juni is er een top gepland om dit te adresseren. maar wel vertraagt. We houden rekening met een recessie in Europa in Deze lijkt zich te verdiepen. De centrale banken in de opkomende markten versoepelen hun beleid verder in de komende maanden, wat de groei daar ondersteunt. De groei in de VS houdt aan, maar bedraagt in 2012 naar verwachting slechts 2%, wat ruim onder de trend van 3% is. FIGUUR 1: WERELDWIJDE PRODUCENTENVERTROUWEN ONDER DRUK FIGUUR 2: NOOD HULP BRENGT GEEN VERLICHTING VOOR ZUID-EUROPA Eind juni is er wederom een alomvattende Eurotop gepland door de Europese leiders. Op de vorige toppen bleek het effect van de aangekondigde maatregelen van korte duur. De schuldencrisis heeft zich hierdoor alleen maar kunnen uitbreiden. Spanje en Italië zijn nu het mikpunt van de financiële markten. Hiermee is een cruciale grens bereikt. Europa moet daarom een stevige visie presenteren over hoe zij de unie naar een hoger integratieniveau willen tillen. Varianten van 1 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M 10 JAARS RENTE SPANJE EN ITALIË NOORD-EUROPA 10-JAARS RENTE Source: Thomson Reuters Datastream 1 eurobonds en onder meer een Europese depositogarantiestelsel mogen niet langer geschuwd worden. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix De Europese schuldencrisis lijkt voorlopig de bepalende factor te zijn voor de ontwikkeling op de financiële markten. Begin dit jaar hebben wij het advies voor aandelen verlaagd van overwegen naar neutraal, vooral omdat het optimisme onder beleggers te ver leek te zijn doorgeschoten. Nu moeten we er echter voor waken dat het pessimisme niet te ver doorschiet. Aandelen, zeker van bedrijven met gezonde fundamenten, hebben in het verleden wel grotere stormen doorstaan en veel van het slechte nieuws is al in de waardering verdisconteerd. Bovendien ogen de alternatieve beleggingsmogelijkheden, zelfs al worden ze bestempeld als vluchthavens, niet aantrekkelijk. De rente op staatsobligaties uit de veilig geachte ontwikkelde landen is gedaald tot historische dieptepunten. Zelfs zo extreem dat op kortlopende Duitse en Zwitserse staatsobligaties beleggers geld moeten betalen om deze te mogen aanhouden. Er wordt ook anders gedacht over het aanhouden van liquiditeiten, nu in de kern de Europese schuldencrisis een gevolg is van een verzwakte financiële sector. Ook alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen, private equity, vastgoed en grondstoffen worstelen met de politieke onvoorspelbaarheid en de gevolgen op de financiële markten. Aandelenbeleggers hebben per definitie een lange horizon en hoe beweeglijk op korte termijn de aandelenmarkt ook zou kunnen zijn als gevolg van de crisis, op termijn van 3 tot 5 jaar verwachten wij dat aandelen beter zullen presteren dan andere beleggingscategorieën. De huidige assetmix mijdt zoveel mogelijk directe beleggingen in de crisisgebieden in de eurozone. Het advies is om vooral te beleggen in aandelen buiten de eurozone en om de positie binnen de eurozone te beperken tot de noordelijke lidstaten. Ook bij staatsobligaties geven we de voorkeur aan de veilige AAA-landen in de eurozone en binnen bedrijfsobligaties zijn we terughoudend met obligaties van financiële instellingen. Binnen aandelen is de financiële sector nog altijd sterk onderwogen. Als gevolg van de sterke onderweging binnen het vastrentende deel van de portefeuille is de kaspositie duidelijk overwogen op dit moment. Kernpunten assetmix De lange rente op veilige staatsobligaties heeft een nieuw historisch dieptepunt bereikt met als gevolg zeer beperkte rendementsmogelijkheden en een duidelijk hoger risicoprofiel. Obligaties zijn daarom onderwogen. Aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en zijn in staat om stormen te doorstaan. De kans op meer slecht nieuws is echter groot. Advies is om een neutrale weging aan te houden. Alternatieve beleggingen zijn neutraal gewogen. Vooral hedgefunds, private equity en grondstoffen. Terughoudend met vastgoed. Kasposities zijn overwogen. FIGUUR 3: TIENJAARSRENTE IN NEDERLAND VOOR HET EERST BENEDEN 2 PROCENT FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) In de afgelopen jaren hebben centrale banken in de ontwikkelde schuldenlanden er telkens weer voor gezorgd dat er sprake was van een tussentijds herstel. Met afkortingen als QE en LTRO is in totaal meer dan 8 biljoen euro aan extra liquiditeit gecreëerd. Risicovolle beleggingen hebben hiervan geprofiteerd. Nu de crisis weer oplaait, is het de vraag of de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de ECB en de Chinese centrale bank binnenkort weer een stap gaan zetten. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen Kernpunten regiomix In mei bleven risicovolle beleggingen achter op de veilig geachte categorieën, vanwege de angst bij beleggers over ontwikkelingen in Spanje en Griekenland. Veilig geachte staatsobligaties presteerden in mei het best. Zo steeg de brede index voor Nederlandse staatsobligaties met 4,2%. Het slechtst presteerde de categorie grondstoffen met een daling in euro s van 6,9%. De prestatie van wereldwijde aandelen zat er tussenin, die daalden 2,6% in waarde. Noord-Amerika presteerde beter dan andere regio s. Zo bleef de Noord-Amerikaanse markt vanwege de veilige status van de dollar relatief goed liggen. Het totaal netto rendement in euro s kwam uit op 0%. Dit kwam geheel voor rekening van de dollar. De dollar apprecieerde met 7% ten opzichte van de euro. Gecorrigeerd hiervoor daalden Amerikaanse aandelen met 6,6%. Vanwege de onrust bij beleggers over de situatie in Europa en het effect daarvan op opkomende markten, werden aandelen van opkomende markten gemeden ten gunste van beleggingen in dollars. Aandelen van opkomende markten daalden in euro s met 5% in waarde. Brazilië, Rusland, India, China, Taiwan en Korea, die 70% van het rendement bepalen, daalden of stegen (+) respectievelijk met 8,4%, 13,7%, 5,4%, 4,3%, +1,7% en 5,1%. Het waarderingsverschil tussen Noord-Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten gemeten over de afgelopen vijf jaar staat hiermee op een hoogtepunt (figuur 5). Dit terwijl de winstgevendheid van bedrijven van opkomende markten gunstiger is, deze gemiddeld genomen met minder schuld opereren en overheden aldaar nog genoeg mogelijkheden hebben om de economie te stimuleren. Op de lange termijn verwachten wij dat deze aandelen een hogere waardering krijgen, waardoor het totaalrendement bovengemiddeld zal zijn. We blijven daarom aandelen van opkomende markten overwegen in de portefeuilles ten laste van Noord-Amerikaanse aandelen. Aandelen van opkomende markten hebben op basis van de belangrijke variabelen als waardering, winstgevendheid, de balansverhouding, macro-economische omgeving en aantrekkelijke vraagdynamiek een goede uitgangspositie voor bovengemiddelde rendementen op de lange termijn. Noord-Amerika is onderwogen. Aandelen uit deze regio zijn relatief duur. Europa is zeer goedkoop. Deze aandelen gaan gebukt onder de schuldencrisis, maar zijn op de lange termijn kansrijk. Over de regio Pacific zijn we neutraal. Winstgroei en waardering zijn in balans. FIGUUR 5: WAARDERINGSVERSCHIL NOORD-AMERIKA EN OPKOMENDE MARKTEN TOEGENOMEN FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN; 25,0% EUROPA; 30,0% Op zondag 17 juni gaan de Grieken naar de stembus. In de peilingen komt niet een duidelijke winnaar naar voren. De eerste en tweede plek worden wisselend bezet door Syriza en Nieuwe Democratie. Beide zijn voor de euro, maar Syriza is MSCI NOORD-AMERIKA KOERS-BOEKWAARDERATIO MSCI OPKOMENDE MARKTEN KOERS-BOEKWAARDERATIO Source: Thomson Reuters Datastream PACIFIC; 15,0% NOORD- AMERIKA; 30,0% tegen de Europese eisen voor hulp. Griekenland heeft nog jarenlang financiële hulp nodig. Voldoet het land niet aan de eisen, dan krijgt het geen geld. Een overwinning voor Syriza betekent daarom wellicht dat Griekenland op eigen houtje verder moet. Iets wat desastreus uitpakt voor de Grieken, en op korte termijn niet goed voor risicovolle beleggingen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Obligaties Kernpunten obligaties Wij handhaven de advisering van de obligatiemix. De sterke onderweging van staatsobligaties blijft van kracht, net als onze voorkeur voor kortere looptijden (duration van ongeveer 3,5 jaar). Bij voorkeur vullen wij staatsobligaties in met Noord-Europees papier. Binnen het segment kredietwaardige bedrijfsobligaties gaat onze voorkeur uit naar niet-financiële instellingen. Van financiële instellingen prefereren wij gedekte obligaties (met onderpand in de vorm van hypotheken) boven reguliere ongedekte obligaties. We leggen de nadruk op minder kredietwaardige bedrijfsobligaties (high yield) met een overweging. De rentes van de Noord-Europese kernlanden bewegen al maanden op zeer lage niveaus, maar bleken tijdens de recente escalatie rond Spanje nog verder te kunnen dalen. Zo daalde de Duitse tienjaarsrente de laatste maanden van krap 2% naar het historische dieptepunt van 1,2%. Obligatiebeleggers zijn bereid om een forse vluchtpremie te betalen voor Duitse bunds en nemen derhalve genoegen met een negatief reëel rendement. Door een opeenstapeling van tegenvallend nieuws uit Spanje is de Europese markt voor staatsobligaties opnieuw in rep en roer. Spanje kampt met een stagnerende economie, een hoge werkloosheid, een tekort op de publieke begroting en een zwakke financiële sector. Deze combinatie van factoren heeft de vertrouwenscrisis vergroot, waardoor het kapitaal in een hoger tempo wordt onttrokken aan de financiële sector (zie box). Ondanks de recente hints op een nieuw allesomvattend plan wacht beleidsmakers een zware taak tijdens de aanstaande Eurotop van eind juni. Onze advisering voor bedrijfsobligaties valt uiteen in een neutraal advies voor credits en een overwogen advies voor high yield. De Europese schuldencrisis heeft zijn weerslag op de spreads van bedrijfsobligaties, waarbij obligatiebeleggers met name een hogere risicopremie eisen voor de ondernemingen met rating BBB en lager (figuur 7). Wij verwachten dat het overgrote deel van het Europese bedrijfsleven in staat is om de uitstaande verplichtingen na te komen. Minimaal gewicht van staatsobligaties in de portefeuille gehandhaafd. Veilige staatsobligaties zijn overgewaardeerd. Korte looptijd aanbevolen: ± 3,5 jaar. Rendement/risicoverhouding bij veilige staatsobligaties is nog steeds onaantrekkelijk: beperkte upside tegenover relatief veel downside. Neutraal advies voor credits en overwogen advies voor high yield obligaties. Gedekte bankobligaties boven ongedekte bankobligaties, vanwege beter risicoprofiel en relatief hoog rendement. FIGUUR 7: HOGERE SPREADS BIJ ZWAKKERE CREDITS (BBB EN LAGER) AAA AA A BBB HIGH YIELD FIGUUR 8: RENTESPREAD DUITSLAND VS. SPANJE OP RECORDHOOGTE DUITSLAND: 10JR STAATSOBLIGATIE SPANJE: 10JR STAATSOBLIGATIE Uit recente cijfers van de Spaanse centrale bank blijkt dat in maart EUR 66,2 miljard aan kapitaal het land heeft verlaten. De economische crisis en de penibele situatie bij veel banken hebben geleid tot een vertrouwenscrisis. Als gevolg van de uitstroom zijn de banken aangewezen op de ECB. Let wel, het cijfer heeft betrekking op maart en geeft te denken over april en mei toen de crisis rond Spanje verder is verdiept. Dat blijkt impliciet ook uit het sterk opgelopen renteverschil tussen Spanje en Duitsland, dat een nieuw record van ruim 500bp bereikte (figuur 8). Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Alternatieve beleggingen Kernpunten alternatieven Door tegenvallende macro-economische cijfers en de zorgen over de voortwoekerende schuldencrisis in Europa daalden grondstoffen onder aanvoering van de olieprijs sterk in de afgelopen maand. Hoewel dit goed is voor consumenten, omdat ze een minder groot deel van het besteedbaar inkomen hoeven uit te geven aan energie en daardoor meer over hebben voor andere producten, is dit natuurlijk slecht nieuws voor een belegger in grondstoffen. Zowel in China als de Verenigde Staten valt de economische groei tegen en gecombineerd met hoge olieen metaalvoorraden en een record graanoogst zorgde dit voor druk op de grondstofprijzen. Een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming zou positief kunnen uitwerken, maar het effect zal waarschijnlijk beperkt zijn. Ook kan de situatie rond Iran escaleren nadat op 1 juli nieuwe sancties worden ingevoerd, met als gevolg stijgende olieprijzen. Ook hedgefondsen konden de positieve trend van het eerste kwartaal niet voortzetten. De macro-economische, maar vooral de politieke onzekerheid is hoog met als gevolg dat er grote verschillen zijn in positionering door de verschillende fondsen. Het gevolg is een weinig inspirerende ontwikkeling in de maand april. Voeg daarbij dat hedgefondsen sterker dan voorheen letten op zaken als riskmanagement en dat is een verklaring voor de verdere verslechtering in mei. Wij adviseren een neutrale weging voor alternatieven en leggen de nadruk op hedgefondsen en grondstoffen. Vastgoed- en private equity beleggingen zijn veel meer projectgebonden en vormen daardoor geen vast onderdeel van de assetmix. Met betrekking tot vastgoed, vooral commercieel vastgoed in Europa, zijn we uiterst terughoudend. Niet alleen is er sprake van aanmerkelijke overcapaciteit, ook zijn financiers (banken) uiterst terughoudend en worden er meerdere grote vastgoedportefeuilles op dit moment aangeboden zonder dat daarvoor een koper is. Wij adviseren een neutrale weging en leggen de nadruk op hedgefondsen en grondstoffen. Grondstoffen vormen een hedge tegen inflatie en geopolitieke onrust. Private equity en vastgoed zijn sterk afhankelijk van de voorhanden zijnde investeringsmogelijkheden. De commerciële vastgoedmarkt in Europa verslechtert zienderogen. Vraag en aanbod zijn bepaald nog niet in evenwicht en de afhankelijkheid van de banken via hypotheken is zorgwekkend. Goed spreiden over verschillende strategieën en beheerders beperkt ook bij alternatieve beleggingen de specifieke risico s. FIGUUR 9: GRONDSTOFFEN STERK IN MINEUR AFGELOPEN MAAND FIGUUR 10: HEDGEFONDSEN LEVEREN IN NA POSITIEF KWARTAAL China is belangrijk voor de ontwikkeling van grondstoffen. Waarschijnlijk valt in de eerste helft van 2012 de economische groei nog tegen, waarna die in de tweede helft stabiliseert. De centrale bank van China heeft recent voor het eerst sinds 2008 de rente verlaagd. Verder neemt de kredietverlening, in tegenstelling tot het Westen, duidelijk toe. In 2008/2009 zorgde dit voor een impuls op de economie, op de beurs, maar ook voor een sterke vraag naar grondstoffen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Sectormix Binnen de sectormix zoeken wij de balans tussen de cyclische en de defensieve sectoren. De verhouding cyclisch-defensief houden wij in evenwicht door aan de ene kant overwogen adviezen te hanteren voor de sectoren IT, consument cyclisch en industrie & dienstverlening en aan de andere kant overwogen adviezen voor de sectoren energie en gezondheidszorg. Het verbindende thema is dat we vooral sectoren hebben aangezet die in een lage economische groeiomgeving de winstgroei kunnen vasthouden of zelfs kunnen opvoeren. Deze maanden lichten wij het advies toe voor de sectoren IT, energie en gezondheidszorg. Sector IT De sector IT kent een aantrekkelijke beleggingscase. Ondanks het lagere groeipad van de wereldeconomie verwachten wij dat de vraag naar productiviteitsverhogende IT-producten en diensten blijft toenemen. Deze gunstige fundamenten worden versterkt door de relatief aantrekkelijke waardering en veelal sterke balansposities van veel grote IT-ondernemingen. Sector energie De sector energie heeft zowel cyclische als defensieve eigenschappen. Uiteraard is de vraag naar energie in belangrijke mate gedreven door de conjunctuur. Ondanks de lager dan trendmatige groei van de wereldeconomie verwachten wij dat deze bedrijven in staat zijn om de kasstroom op peil te houden. Sector farmacie & gezondheidszorg Bedrijven in de sector farmacie & gezondheidszorg zijn in staat om in een zwakke groeiomgeving hun winsten op peil te houden. De kasstromen zijn om die reden dan ook relatief stabiel. Ondanks deze defensieve kwaliteiten is de sector tegen de verwachting in relatief aantrekkelijk gewaardeerd. FIGUUR 11: BASISMATERIALEN EN PRODUCENTENVERTROUWEN CHINA FIGUUR 12: SECTORPERFORMANCE TOV WERELDINDEX YTD Kernpunten sectormix Wij hanteren overwogen adviezen voor de sectoren energie, consument cyclisch, industrie & dienstverlening, gezondheidszorg en IT. De sectoren basismaterialen, financiële dienstverlening, telecom en nutsbedrijven hebben een onderwegen advies. De vooruitzichten voor de sector basismaterialen zijn onaantrekkelijk vanwege het trage herstel van de ontwikkelde economieën en met name vanwege de lagere groei van de Chinese economie. Wij handhaven de relatief sterke onderweging van de sector financiële dienstverlening. De sector ziet zich geconfronteerd met structurele problemen. Het eigen vermogen van banken moet aangesterkt worden, terwijl de winstgevendheid onder druk staat MSCI SECTOR ENERGY (2007 = 100) CHINA: PMI MANUFACTURING (2007 = 100) Source: Thomson Reuters Datastream Energie Basismaterialen Nutsbedrijven Telecom Industrie Consument Defensief Farmacie Financiële Dienstverlening Consument Cyclisch -10,00-8,00-6,00-4,00-2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 IT De performance van de sector basismaterialen heeft enige samenhang met de economische activiteit in China. De jongste meting van het producentenvertrouwen is dan ook een verkapte waarschuwing (figuur 11). Immers, een stand van 50,4 punten wijst op een verwachte nulgroei van de industriële productie, waardoor de geambieerde doelstelling van 7,5% groei op jaarbasis onder druk kan komen. De Europese schuldencrisis heeft een weerslag op s werelds tweede economie. Chinese beleidsmakers hebben echter voldoende middelen voor economische stimulering. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie Economische omgeving en vooruitzichten De

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Mei 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het lang verwachte

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Sinds de start

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juli 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten In de loop

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Met het vertrouwen

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Mei 15 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten September 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten s Update financiële markten 29 januari 2015 Storm in een glas ouzo ECB zet belangrijke stap Vizier op economische cijfers Olieprijs een plus Aandelen boven obligaties Storm in een glas Ouzo We hebben inmiddels

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten blijft een wankel evenwicht tussen te snel of te langzaam ;

Afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten blijft een wankel evenwicht tussen te snel of te langzaam ; Kwartaalbericht When the going gets tough April 2014 Samenvatting Geopolitieke onrust zal de rest van het jaar een rol blijven spelen. Niet alleen de verdere ontwikkelingen in Rusland zullen hier debet

Nadere informatie