Visie financiële markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie financiële markten"

Transcriptie

1 Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten De forse beweging in de dollar versus de euro heeft er mede voor gezorgd dat de Amerikaanse macro-economische cijfers achterblijven bij de verwachtingen, maar dat vergelijkbare cijfers uit de eurozone juist wat beter zijn dan verwacht. Een goede manier om dit zichtbaar te maken is via de Citigroup Economic Surprise Indices (CESI, figuur 1). De ontwikkeling van deze index zegt niets over de daadwerkelijke vooruitzichten van de desbetreffende economie, maar wel in hoeverre de vooruitzichten afwijken ten opzichte van de marktverwachtingen. Omdat financiële markten verwachtingen ten aanzien van de toekomst verdisconteren in de huidige prijs, is de relatie tussen realiteit en prognose voor beleggers op korte termijn relevant. Daarbij gaat het niet alleen om het aanpassingsproces van de prijzen op basis de afwijkende realiteit. Als cijfers maar lang genoeg mee- of tegenvallen, heeft dit ook invloed op de nieuwe verwachtingen. Gelet op de uitslag in beide indices in figuur 1 is het nu de vraag of de verwachtingen ten aanzien van de Verenigde Staten voldoende naar beneden zijn bijgesteld, terwijl juist het optimistische macronieuws uit de eurozone kan zorgen voor mogelijk tegenvallende (ten opzichte van de verwachtingen uiteraard) cijfers in de toekomst. Net als in het lied van schijn en wezen van Frederik van Eeden gaat het op langere termijn bij beleggen om de realiteit van de fundamenten en niet om de schijn van de verwachtingen. Op lange termijn zijn de verwachtingen niet meer dan ruis, een rimpeling, al zien sommigen die rimpelingen onterecht als risico. Als we kijken naar de fundamenten zijn de verschillen tussen de eurozone en de Verenigde Staten kleiner dan men zou denken. De economische groei in de eurozone is duidelijk aan het herstellen dankzij de reeds genoemde zwakkere euro, maar ook door de lagere olieprijs en de lagere rente. Gecombineerd met de uitbundige liquiditeit van de ECB is het ook bemoedigend dat de kredietverlening in de eurozone eindelijk weer groeit (figuur 2). In de Verenigde Staten is het niet alleen de dollar die de activiteit drukt. Het is wederom de extreem koude winter die de economische groei met circa 1 procentpunt drukt. Voeg daarbij dat het terugschakelen in olieinvesteringen vooral het afgelopen kwartaal voelbaar was. Dergelijke eenmalige effecten ebben in de komende kwartalen weg. Kernpunten verwachtingen De wereldeconomie groeit in 2015 naar verwachting met circa 3,5 %. Dankzij de lage olieprijs is er ruimte voor positieve groeibijstellingen. Bovendien leent de VS een deel van haar groeipotentieel aan de rest van de wereld door de dollar sterk te houden. Ondanks de divergentie tussen de Amerikaanse centrale bank en centrale banken van de eurozone en Japan blijft er wereldwijd sprake van een ruimhartig monetair beleid Een eerste renteverhoging door de Fed is afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, in het bijzonder die op het gebied van de (loon)inflatie. Op dit moment lijkt een eerste renteverhoging eerder in 2016 dan in 2015 waarschijnlijk. FIGUUR 1: CITI ECONOMIC SURPRISE INDICES FIGUUR 2: KREDIETVERLENING EUROZONE HERSTELT (% JOJ) De tegenvallende macro-economische cijfers in de Verenigde Staten worden ook gereflecteerd in de bedrijfscijfers. Daarbij speelt ook de gedaalde olieprijs een winstverlagende rol binnen de energiesector. In vergelijking met vorige kwartaal zijn de winsttaxaties voor het eerste kwartaal sterk naar beneden bijgesteld en rekent men inmiddels op een winstdaling ten opzichte van een jaar geleden. Voor geheel 2015 rekenen analisten niet meer op winstgroei voor het Amerikaanse bedrijfsleven en dat is voor deze traditioneel optimistische beroepsgroep extreem terughoudend. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix Het contrast in waardering tussen aandelen en obligaties blijft groot, zie de stevige risicopremie (figuur 3). Dat is vanzelfsprekend ook een gevolg van de extreem hoge waardering voor obligaties, een direct gevolg van de historisch lage rente. Aandelen zijn daarentegen ook absoluut gezien niet zo duur. De waardering voor de aandelenmarkt is nog altijd lager dan op de top van 2000 of Nu zou men daar tegenin kunnen brengen dat in ieder geval op de top van 2000 sprake was van een zeepbel (de bekende dotcombubbel) en dat een dergelijk hoge waardering niet snel zal terugkeren. Op de aandelenmarkt werd in 2000 echter een scherp onderscheid gemaakt tussen de oude economie en de nieuwe economie en dat leidde ook tot extreme waarderingsverschillen binnen de markt. Wellicht kwam het gemiddelde uit op een k/w van 35, maar dan vooral ook omdat er veel dotcombedrijven waren met een k/w van 120 of meer. De waardering voor de wereldwijde aandelenmarkt piekte in 2007 op 23, maar toen was er meer sprake van een zeepbel op de kredietmarkten dan op de aandelenmarkt. Nu ligt de waardering voor aandelen op gemiddeld 17 keer. Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat waardering op korte termijn vaak geen bepalende variabele is voor het rendement. Kernpunten assetmix Aandelen overwegen. Aandelen vormen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Obligaties onderwegen. Veilige staatsobligaties zijn in historisch opzicht erg rijk gewaardeerd, zowel in absolute als relatieve zin. Liquiditeiten vormen een restpost binnen de portefeuille. De spaarrente is historisch laag en dalende. Waardering speelt een belangrijke rol in het uiteindelijke rendement op wat langere termijn. Op korte termijn zijn vooral factoren als liquiditeit en economische groei van invloed. De liquiditeit pleit nog onverkort voor risicovolle beleggingen en meer specifiek voor aandelen, aangezien beleggers in de zoektocht naar rendement feitelijk geen alternatief meer hebben voor aandelen. Geleidelijk zou de economische groei en daarmee herstellende bedrijfswinsten het stokje moeten overnemen. Dat zien we bijvoorbeeld in Japan waar de winsten nu al meer dan 9 kwartalen sterk positief verrassen. Ook de eurozone lijkt op een kantelpunt te liggen, met dank aan de sterke dollar, de lage rente en de lage olieprijs. Ons advies blijft om aandelen te overwegen. FIGUUR 3: AANDELENRISICOPREMIE FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) Een stijgende aandelenmarkt beklimt vaak een muur van angst. Vorig jaar zorgden de vele geopolitieke risico s voor de nodige terughoudendheid onder beleggers, maar diezelfde beleggers werden desondanks door de uitbundige liquiditeit gedwongen om meer in aandelen te beleggen. Dit jaar kijken velen met ongeloof naar de koersstijgingen en alom wordt er gewaarschuwd voor zeepbellen. Zolang die geluiden er zijn, zijn de risico s op een correctie klein. Pas als de euforie alom toeslaat en men gaat geloven dat koersen alleen nog maar omhoog kunnen gaan, is het oppassen geblazen. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen ontwikkelde markten Europese aandelen presteren sinds begin dit jaar uitstekend. Geholpen door de lage olieprijs, de gedaalde euro en het aangekondigde opkoopprogramma van de ECB zijn Europese aandelen weer populair. Dit na een lange tijd uit de gratie te zijn geweest. De euro staat ten opzichte van de dollar op het laagste niveau in meer dan 10 jaar tijd en samen met de lage olieprijs en de lage rentes helpt dat de bedrijfswinsten omhoog. Binnen de eurozone leggen we de nadruk op Duitse bedrijven. Deze bedrijven zijn sterk export georiënteerd en profiteren daarom bovengemiddeld van de zwakkere euro. Bovendien zijn Duitse bedrijven niet hoger gewaardeerd dan vergelijkbare bedrijven in de periferie terwijl dit op basis van winstgevendheid en groeivooruitzichten niet terecht is. Bovendien zien veel terugkerende buitenlandse beleggers de Duitse aandelenmarkt als een relatief eenvoudige manier om te profiteren van het economische herstel binnen de eurozone. Onzekere, maar op termijn positieve factor is een mogelijke versoepeling van de Russische sancties waarvan vooral Duitse bedrijven kunnen profiteren. Naast Europese aandelen presteren ook Japanse aandelen goed. We zien een duidelijke ontkoppeling tussen de Japanse yen en de Japanse aandelenmarkt: niet langer leidt een sterkere yen tot lagere aandelenkoersen. In Japan lijkt een grote rotatie aan de gang en die zorgt ervoor dat binnenlandse beleggers hun obligaties verkopen ten gunste van Japanse aandelen. Dit proces wordt ondersteund door een aantrekkende Japanse consumptie, verbeterde winstgevendheid en nog altijd een relatief aantrekkelijke waardering. Hoewel absoluut gezien Amerikaanse aandelen veruit het zwaarst wegen in de portefeuille, adviseren we relatief ten opzichte van de index de nadruk te leggen op regio s buiten de Verenigde Staten. Op basis van koers/winstverhoudingen is de waardering voor Amerikaanse aandelen vergelijkbaar met aandelen buiten de Verenigde Staten. Dat is echter vooral een gevolg van historisch hoge winstmarges en een door inkoop van aandelen opgestuwde winst per aandeel. Kernpunten aandelen Veruit de grootste regio is Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) met een gewicht in de index van meer dan 50%. Zelfs na een forse onderweging binnen de portefeuille blijven Amerikaanse aandelen stevig vertegenwoordigd. De overige regio s, Europa, Pacific en opkomende markten zijn overwogen. Binnen Europa leggen we de nadruk op Duitse bedrijven, op basis van de relatief aantrekkelijke waardering en de hoge gevoeligheid via hun exportpositie voor de zwakke euro. Binnen Pacific ligt de nadruk vrijwel uitsluitend op Japan. Van het totaal van 18% in de Pacific, beleggen wij 15 procentpunt in Japan. Verder adviseren wij Australische aandelen zoveel mogelijk te mijden. FIGUUR 5: RENDEMENT EIGEN VERMOGEN JAPAN EN REST WERELD FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN Het momentum lijkt volop mee te zitten voor Europese aandelen, maar desondanks gaan Japanse aandelen dit jaar aan kop. De helft van de stijging dit jaar is echter een gevolg van de sterkere yen en ons advies is om deze zoveel mogelijk af te dekken. Tegelijkertijd adviseren wij niet om de Amerikaanse dollar in een aandelenportefeuille af te dekken. We zien een het hedgen van de dollar niet als een afdekking, maar meer als een speculatieve gok in portefeuille. Dat komt omdat de dollar als reservevaluta de neiging heeft om te stijgen in tijden van stress waardoor koersverliezen in dollar deels worden gecompenseerd. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Aandelen opkomende markten Door de daling van de grondstofprijzen en de sterkere dollar zijn de verschillen tussen de opkomende markten groter geworden. Grondstoffenexporteurs hebben last van de grondstofprijzen, maar daar staan minstens net zo veel netto-importeurs tegenover die duidelijk profiteren. Bovendien worden verschillende grondstoffen (energie, voedsel) vaak gesubsidieerd in opkomende markten, zodat de prijsdalingen ook budgettaire ruimte bieden voor verschillende overheden. Voeg daarbij ook nog eens de monetaire ruimte als gevolg van dalende inflatieverwachtingen en het risico van dollarschaarste lijkt voldoende te worden gecompenseerd. Dat lijkt vooral het geval te zijn in Azië waar de Renminbi steeds meer de rol overneemt van de Amerikaanse dollar. Een belangrijk onderscheid tussen opkomende markten is ook de reactie op de gewijzigde omstandigheden. Daarbij blijken vooral de hervormers, de landen die hun eigen toekomst willen bepalen, de gunst te krijgen van de beleggers. Over de afgelopen 12 maanden was er geen aandelenmarkt die zo goed presteerde als de lokale Chinese markt en alleen de aandelenmarkt van India kon de stijging van Chinese aandelen nog enigszins bijhouden. In beide landen is de centrale bank overigens bezig met het versoepelen van het monetaire beleid (figuur 7). Frontier markten zijn relatief klein en illiquide en worden daardoor vaak gezien als risicovol. Waar ze eerst vaak als onderdeel werden gezien van opkomende markten, wordt het steeds vaker gezien als een aparte categorie. Dat komt omdat de onderdelen waardoor beleggers enthousiast werden over opkomende markten in de jaren negentig nu zijn te vinden in de frontier markten. Doordat een belangrijk deel van de frontier markten zich in het Midden-Oosten bevindt, hadden frontier markten in de tweede helft van vorig jaar last van de dalende olieprijs. Overigens was dit meer de associatie met de olieprijs dan dat deze landen daadwerkelijk werden geraakt. In de MSCI Frontier index zitten juist betrekkelijk weinig oliebedrijven, die zijn immers veelal genoteerd op de ontwikkelde markten. Het is veel meer de traditionele BBC-mix van banken, brouwers en cementbedrijven die in de jaren negentig ook typisch was voor opkomende landen. Die samenhang met de olieprijs is inmiddels ook doorbroken, zoals blijkt uit figuur 8. Kernpunten opkomende markten China en India hebben relatief goed gepresteerd, mede als gevolg van economische hervormingen. Verder zijn het landen die profiteren van de lage olieprijs. Gevolg is wel dat de waardering is opgelopen. Daar tegenover staan de matige economische prestaties van olie-exporterende landen als Rusland en Brazilië. Daar neemt de druk om te hervormen toe. Bovendien was begin dit jaar met name bij Russische aandelen veel slecht nieuws in de koersen verdisconteerd. Binnen opkomende markten leggen we de nadruk op frontier markten. Op basis van waardering, winstgevendheid, groeivooruitzichten, demografische factoren en productiviteitsverbeteringspotentieel hebben deze landen de voorkeur boven opkomende markten. FIGUUR 7: BELEIDSRENTES CENTRALE BANKEN FIGUUR 8: FRONTIER MARKTEN EN OLIEPRIJS (IN EURO) Aandelen uit opkomende landen worden soms ook wel eens gezien als een warrant op de wereldeconomie. Tot op heden hebben de aandelenmarkten van deze markten de wereldindex goed kunnen bijhouden dit jaar, maar bij een versnelling van de wereldeconomie in de loop van het jaar moet ook een bovengemiddelde prestatie mogelijk zijn. Dat is ook deels afhankelijk van de risicobereidheid van beleggers. Voormalige obligatiebeleggers die door de lage rente gedwongen worden om in aandelen te beleggen kiezen veelal voor de bekende namen en niet voor opkomende markten. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Investment grade obligaties De meest majeure ontwikkeling in het afgelopen kwartaal was zonder twijfel het besluit van de ECB om obligaties te gaan inkopen. Sinds 9 maart jl. koopt de ECB via de nationale centrale banken maandelijks voor 60 miljard aan obligaties in. Van die 60 miljard gaat 10 miljard naar covered bonds en asset backed securities waarvoor al eerder een opkoopprogramma werd gestart. Er wordt nu ook voor 44 miljard aan Staatsleningen ingekocht. Uiteraard is Griekenland niet betrokken in het opkoopprogramma aangezien de Grieken ervoor hebben gekozen niet meer mee te willen werken met de ECB. Maar voor de andere landen is het een significante inkoopoperatie. Het komt op jaarbasis neer op 8,5% van de uitstaande obligaties met een looptijd van 2 tot 30 jaar, welke aan de voorwaarden voldoen. De ECB heeft aangegeven over de hele curve te willen inkopen dus niet een groter percentage van de uitstaande vijfjaarsobligatie dan van de uitstaande tienjaars etc. De consequentie is niet alleen dat er meer schaarste komt in dit papier, wat leidt tot lagere rentes. Ook nemen de opslagen voor minder liquide leningen af. Zo kan de rente op Nederlandse Staatsleningen straks gelijk zal komen te liggen met die van de Duitse Bunds; tot dusverre lag de rente op Nederlandse Staat gelijk met die van Frankrijk. Weliswaar was Nederland qua debiteurenrisico beter vergelijkbaar met Duitsland dan met Frankrijk, maar de Nederlandse leningen zaten niet in de grote futurecontracten zoals de Duitse en de Franse. Dit liquiditeitsvoordeel voor de grote landen zou af kunnen nemen. Nog significanter wordt het voor de perifere landen waar de spreads afnemen richting die van de Franse Staatsleningen, uiteraard afhankelijk van de kredietkwaliteit. Een tweede factor is dat hoewel de ECB van alle leningen een gelijk deel probeert in te kopen, dat de impact het grootst is op de leningen met een langere looptijd, waardoor de renteverschillen tussen de looptijden afnemen. Want in langere leningen zitten meer buy en hold beleggers, terwijl de kortlopende vooral vaak als onderpand en dergelijke worden gebruikt. Ook de niet zelden negatieve rente zorgt ervoor dat de impact op dat deel van de markt niet groot is. Kernpunten obligaties Ons advies in om de kern van de portefeuille voor 20% te laten bestaan uit inflatie-index linked obligaties uit de eurozone en voor 30% uit wereldwijd gespreide investment grade obligaties, waarbij uiteraard het valutarisico is afgedekt. De drie satellieten om de kern zijn bedrijfsobligaties (20%), obligaties financiële instellingen (20%) en high yield obligaties en emerging debt (10%) Afgezien van Duitse staatsobligaties is nergens het rendement zo laag als op covered bonds. Door het opkoopprogramma van de ECB zijn de risico s hier door de hoge waardering duidelijk toegenomen. Advies is om deze obligaties zoveel mogelijk te mijden in de portefeuille. FIGUUR 9: NEDERLANDSE 10 JAARSRENTE OP LAAGSTE NIVEAU IN 500 JAAR FIGUUR 10: RENTEVERSCHIL EUROZONE EN OBLIGATIES WERELDWIJD Global 1,52% Euro 0,48% De ECB is met haar opkoopprogramma zeer transparant over de komende 1½ jaar en dat zal de rentes laag houden en mogelijk nog lager brengen, zeker in de perifere landen. Aan de andere kant zal de markt ook onzekerder worden tegen de tijd dat het einde van het opkoopprogramma in zicht komt. Voorlopig is het nog niet zover en focust de discussie zich op de vraag of de ECB er wel in slaagt om al die obligaties op te kopen die het wil hebben. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Overige obligaties: High Yield / Emerging Debt Kernpunten overige obligaties Voor niet investment grade obligaties is 2015 ook sterk begonnen. Het rendement was voor zowel highyield als voor emerging market debt in euro hoger dan voor de brede Barclays Euro Aggregate index. Het is logisch dat beleggers in dit papier een hoger rendement krijgen, gelet op het hogere risico. We denken dat voor dit type obligaties de ontvangen rendementsopslagen nog steeds ruim voldoende zijn voor de risico s. Vooral voor Europees highyield is het risicoprofiel sterk verbeterd. Met een gemiddelde kredietkwaliteit van BB- en een gemiddelde duur van 3½ jaar is het risicoprofiel gematigd. Bovendien zien we bedrijven hun schuldratio s nog voortdurend verbeteren. Nieuwe obligatie-uitgiftes zijn meestal bedoeld om oude schulden te vervangen en zelden voor meer risico verhogende avonturen. Tegenover een dergelijk risicoprofiel is de huidige kredietopslag van 3,8%-punt heel behoorlijk, zeker in de huidige rentemarkt. Zelfs als de kredietopslagen nog met een 1%-punt zouden toenemen, zou het rendement over 12 maanden op highyield nog hoger uitkomen dan op investment grade bij een onveranderde rente. De Amerikaanse highyield markt is al duidelijk wat verder dan die in Europa. De gemiddelde kredietkwaliteit is een stuk lager, de leningen hebben een langere looptijd en de bedrijven tonen zich een stuk agressiever in hun investerings- en financieringsbeleid. Dat neemt niet weg dat we nog geen aanleiding zien de Amerikaanse highyield markt te mijden. De omstandigheden zijn nog steeds zodanig dat kredietverliezen beperkt zullen blijven en de ruime kredietopslagen geven voldoende compensatie. Voor emerging market debt zijn er volop winstkansen, zoals in de (Oost-)Europese landen die worden meegezogen in de rentebeweging in de Eurozone. Aan de andere kant zijn er ook pijnpunten die beleggers niet gemakkelijk kunnen vermijden. Zo staan de obligaties van Brazilië en Rusland sterk onder druk. Toch is het begrijpelijk dat houders van Russisch schuldpapier besluiten dit aan te houden. De kans dat ze uiteindelijk niet worden terugbetaald, is immers klein en het rendement is aanzienlijk. Zowel high yield obligaties als emerging market debt behoren tot de obligatieleningen met een hoger risicoprofiel. De rating van de obligaties is doorgaans beneden investment grade zodat de beleger rekening moet houden met kredietverliezen in zijn portefeuille. Door de dit jaar verder gedaalde rente op investment grade obligaties is de relatieve aantrekkelijkheid van high yield obligaties en emerging debt toegenomen. Deze twee categorieën kunnen profiteren van de zoektocht naar rendement. Ons advies is om 10% van het obligatiedeel van de portefeuille in te ruimen voor fondsen die beleggen in deze obligaties. FIGUUR 11: KREDIETOPSLAGEN OVERIGE OBLIGATIES High Yield 15 Emerging debt 10 5 FIGUUR 12: KREDIETOPSLAGEN FINANCIALS EN BEDRIJFSOBLIGATIES In het algemeen geldt dat de vooruitzichten ten aanzien van kredietverliezen gunstig zijn. De kredietverlening trekt aan en dat betekent dat het voor bedrijven makkelijker wordt om kredieten te verlengen. Omdat de coupons op de bedrijfsobligaties afnemen en de winsten herstellen, verbetert de betaalbaarheid van de rentelast voor bedrijven. Daarmee nemen de faillissementsrisico s af Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Bronvermelding grafieken: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, Global Financial Data, MSCI, Standard & Poors, Barclays, IMF Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Mei 15 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten September 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten November 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking The Big Picture Maart 215 Rabobank Particulieren & Private Banking Agenda The Big picture Terugblik eerste kwartaal Olie & Dollar Macro, vertrouwen, risicoperceptie, monetair beleid & kredietverlening

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Januari 2017 Rabobank Nederland Beleggingscompetence 1 Heat Map Financiële Markten 2016 JAN 16 FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AUG 16 SEPT 16 OKT '16 NOV 16 DEC '16 AANDELEN WERELDWIJD

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten In de loop

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Met het vertrouwen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Sinds de start

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie