Visie Financiële Markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Financiële Markten"

Transcriptie

1 Visie Financiële Markten Februari 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1

2 Economische omgeving en vooruitzichten De wereldeconomie is conform onze verwachting langzaamaan aan het verbeteren. De krachten die in 2012 en de jaren daarvoor aan de groeiafzwakking ten grondslag lagen, zijn in belangrijke mate afgenomen. Het gaat om de Europese schuldencrisis, de groeiafzwakking in China en het gevaar van het Amerikaanse begrotingsravijn. De Europese schuldencrisis is zeker nog niet voorbij, maar we zien in de eerste weken van dit jaar duidelijke signalen dat het ergste achter de rug is. Dit dankzij de belofte van de ECB om als achtervang op te treden, wat het vertrouwen heeft gestut. De signalen zien we in een toegenomen risicobereidheid onder beleggers, die zich uit in een positievere houding van (internationale) beleggers ten aanzien van de euro (figuur 1) en Europese beleggingen. Het gaat hierbij om een gestegen vraag naar Europese aandelen en obligaties van Spanje en Italië ten laste van die van Duitsland en Nederland (figuur 2). Verder zien we op economisch vlak dat het Europese producentenvertrouwen verbetert, wat erop wijst dat de krimp van de Europese economie afneemt. Wij verwachten dat in de loop van dit jaar de krimp omslaat in een gematigde groei van het BBP. In China lijkt de economische groei te zijn uitgebodemd. De vertraging van de groei is voorbij en een lichte versnelling ligt in het verschiet. De consumentenuitgaven, de industriële productie en de exporten ontwikkelen zich gunstig. En dit is goed voor de wereldhandel, waar in grote mate de Europese economie van profiteert. In de VS is er belangrijke overeenstemming bereikt over handhaving van de belastingkorting voor de middenklasse. De onzekerheid hierover is nu weggenomen. Verder herstelt daar de arbeids- en huizenmarkt. Wel blijven er in de komende weken een aantal onzekerheden in de lucht hangen. Want in maart moet het congres weer stemmen over wat er moet gebeuren met bepaalde overheidsuitgaven. De stemming hierover was in een eerder stadium uitgesteld. Kernpunten verwachtingen De economische groei in de wereld trekt naar verwachting in 2013 aan naar 3,8% van 3,3% in Economische indicatoren uit verschillende delen van de wereld wijzen erop dat de groei in de komende maanden kan versnellen. Economische indicatoren wijzen nog wel op een recessie in Europa, maar de krimp lijkt af te nemen. De groei in de VS houdt aan, maar bedraagt in 2013 naar verwachting slechts 2%, ruim onder de trend van 3%. De centrale banken in de wereld hanteren voorlopig een ruim monetair beleid. FIGUUR 1: PERCEPTIE TEN AANZIEN VAN EURO GEKEERD FIGUUR 2: OOK TEN AANZIEN VAN DE PERIFERIE Op woensdag 13 februari om 14:30 uur wordt het Amerikaanse detailhandelscijfer over januari bekendgemaakt. Hoewel sommige belastingen voor de middenklasse blijvend zijn verlaagd, gaan huishoudens er per saldo wel op achteruit. Dit zal naar verwachting de uitgaven drukken. Tegelijkertijd neemt de kans op het vinden van een baan toe en stijgen de huizenprijzen, wat de uitgaven weer ondersteunt. De verwachting voor de detailhandelsverkopen in januari is een F M A M J J A S O N D J EUR:USD KOERS Source: Thomson Reuters Datastream 4.40 AUG SEP OCT NOV DEC JAN 10 JAARS RENTE SPANJE EN ITALIË NOORD-EUROPA 10-JAARS RENTE(R.H.SCALE) Source: Thomson Reuters Datastream 1.60 stijging van 0,3% op maandbasis, in lijn met de stijging in december. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 2

3 Assetmix Kernpunten assetmix In ons basisscenario hielden we rekening met een verbetering van het beleggingsklimaat in de loop van 2013 waarin beleggers meer risico nemen en veilig geachte beleggingen links laten liggen. Januari bleek een goede maand voor aandelen. Het enthousiasme onder beleggers nam de overhand en snel had men het over de 'grote rotatie' (de vlucht van beleggers uit obligaties in aandelen). Maar de ontwikkeling van de koersen in de eerste weken van februari verloopt wat grilliger, omdat de zorgen over de Europese schuldencrisis weer aan het oppervlak kwamen. Beleggers maken zich zorgen over de politieke situatie in Italië en Spanje. In Italië is de kans aanwezig dat Berlusconi weer terugkeert in de politiek. Met beloftes om belastingverhogingen terug te draaien, maakt hij zich populair. En in Spanje is de positie van premier Rajoy ter discussie komen te staan, nadat hij werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Beide zaken maken beleggers wat voorzichtig en temperen het enthousiasme over de positieve ontwikkelingen op het gebeid van de Europese schuldencrisis. Maar beide ontwikkelingen zijn in onze ogen niet van dien aard om de progressie die is geboekt ter bestrijding van de schuldencrisis teniet te doen. De onbalans in de Eurozone neemt af en de ECB treedt op als achtervang. Dus hoewel de grote rotatie op gang lijkt te komen, is dat geen garantie voor een ononderbroken rally in aandelen. Wij denken echter dat het neerwaarts risico beperkt is door de onderliggende cyclische en structureel positieve beweging. De beleggingscasus voor aandelen is gunstig, terwijl die van obligaties ongunstig is. Obligaties van veilige landen prijzen nog altijd een veel te pessimistisch scenario in. Hierdoor wordt de belegger niet vergoed voor eventuele inflatierisico s en de kans dat de economische groei in de wereld toch positief verrast. Aandelen blijven daarom overwogen en obligaties onderwogen. Aandelen overwegen. Aandelen meest aantrekkelijke categorie. Kans op grote rotatie uit obligaties in aandelen neemt toe. Obligaties onderwegen. Obligaties van kernlanden zijn in historisch opzicht risicovol door extreem lage rente. Focus binnen staatsobligaties van kernlanden naar benchmark: inclusief Spanje en Italië via trackers en fondsen. Alternatieve beleggingen zijn neutraal gewogen. Vooral hedgefunds en grondstoffen. Kasposities zijn neutraal. FIGUUR 3: AANDELEN VERSUS OBLIGATIES SINDS FIGUUR 4: BELEGGINGSALLOCATIE (NEUTRAAL PROFIEL) RENDEMENT AANDELEN RENDEMENT OBLIGATIES JAN FEB Source: Thomson Reuters Datastream 99 In Italië is er een kans dat Berlusconi op 24 en 25 februari samen met de Vijf sterrenbeweging meer dan 50% van de stemmen behaalt. Berlusconi probeert nu vooral stemmen te trekken door te beloven dat alle belastingenverhogingen ongedaan worden gemaakt. De Vijf sterrenbeweging is vooral bekend van de komiek Beppe Grillo. Grillo is een populist, een milieuactivist, anti-euro, voor directe democratie, voor vrij toegang tot internet en tegen corruptie. In aanloop naar de verkiezingen kan de markt een grillig verloop laten zien. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 3

4 Aandelen Binnen onze regiomix hebben wij een voorkeur voor aandelen van opkomende markten en Europese aandelen. Wij verwachten dat deze aandelen ruimte hebben voor een k/w-expansie en een milde winstgroei. Daarnaast bieden ze een aantrekkelijk dividend. De overweging voor deze aandelen is ten koste van de regio Noord-Amerika. Over regio Pacific zijn we neutraal. Dat we meer ruimte zien voor een hoger rendement voor Europese aandelen en aandelen van opkomende markten, neemt niet weg dat van tijd tot tijd Noord-Amerikaanse aandelen beter zullen presteren. Sinds begin dit jaar gaat Noord-Amerika aan kop met een totaal rendement van circa 4,8%. Europa en opkomende markten blijven hierop achter met een rendement van respectievelijk 2,7% en -0,8%. In januari deden Europese aandelen het beter, maar in de loop van februari gaven ze hun voorsprong prijs. Aanleiding hiervoor is de onzekerheid over de politieke situatie in Italië waar eind van deze maand verkiezingen worden gehouden. De kansen voor Berlusconi bij de verkiezingen zijn niet heel gering. Hij is toch populair bij een deel van de Italiaanse bevolking dat graag ziet dat hij de belastingverhogingen van Monti terugdraait. Hij is echter wel impopulair bij (internationale) beleggers. De bewegingsruimte voor welke regering dan ook die uiteindelijk de verkiezingen wint, wordt beperkt door de tucht van de markt. We verwachten dan ook dat in de loop van het jaar het verbeterde perspectief voor Europese aandelen de overhand krijgt. Opkomende markten zijn sinds begin dit jaar niet echt geliefd bij beleggers. Maar fundamenteel bekeken, is de beleggingscasus gunstig voor beleggers met een lange horizon. Aandelen uit opkomende markten zijn op tal van factoren nog altijd aantrekkelijk: ze bieden een solide geografische spreiding en blootstelling aan de opkomende consument, zijn aantrekkelijk gewaardeerd, ze hebben gunstige lange-termijnwinstvooruitzichten en een vooruitzicht op een aansterkende valuta. Dit vertaalt zich op termijn in superieure rendementsmogelijkheden. Kernpunten regiomix Aandelen van opkomende markten hebben op basis van de belangrijke variabelen als waardering, winstgevendheid, de balansverhouding, macro-economische omgeving en aantrekkelijke vraagdynamiek een goede uitgangspositie voor bovengemiddelde rendementen op de lange termijn. Noord-Amerika is onderwogen. Aandelen uit deze regio zijn relatief duur. Europa is zeer goedkoop. Deze aandelen gaan gebukt onder de schuldencrisis, maar zijn op de lange termijn kansrijk. Over de regio Pacific zijn we neutraal. Winstgroei en waardering zijn in balans. FIGUUR 5: REGIOPERFORMANCE SINDS FIGUUR 6: REGIOVERDELING AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN; 25,0% EUROPA; 30,0% De euro is sinds het derde kwartaal in waarde gestegen ten opzichte van munten van belangrijke handelspartners. Dit komt door het verbeterde sentiment ten aanzien van de euro en het positieve renteverschil met andere centrale banken. Dit heeft PACIFIC; 15,0% als gevolg dat de euro in waarde stijgt, waardoor de export duurder wordt, wat het herstel bemoeilijkt. ECB-president Draghi heeft daarom gehint dat hij de wisselkoers in de gaten MSCI NOORD-AMERIKA (EUR) MSCI EUROPA (EUR) MSCI PACIFIC (EUR) JAN FEB MSCI OPKOMENDE MARKTEN (EUR) Source: Thomson Reuters Datastream 97 NOORD- AMERIKA; 30,0% houdt, wat de opmars van de euro heeft gestuit. Mocht de euro toch in waarde stijgen, dan kan de ECB in actie komen. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 4

5 Obligaties De zorgen van beleggers (de Europese schuldencrisis, het Amerikaanse begrotingsravijn en de landing van de Chinese economie) zijn de afgelopen maanden naar de achtergrond gedrongen. De lagere risico-aversie onder beleggers vertaalt zich in een groeiende interesse voor aandelen en vice versa veilige staatsobligaties. De rentes op staatspapier van kernlanden als Duitsland en Nederland klimmen langzaam naar hogere niveaus. Zo bereikten de Duitse en Nederlandse tienjaarsrentes onlangs standen van respectievelijk 1,7% en 1,9%. De Amerikaanse tienjaarsrente wist voor het eerst sinds april 2012 even boven 2% uit te stijgen. De consequentie van deze rentestijgingen luidt dat obligatiebeleggers over de maand januari een verlies van circa 0,7% moeten incasseren. Het effect van de maatregelen van de ECB is duidelijk zichtbaar in de sterk gedaalde opslagen op Italiaans en Spaans papier (figuur 7), maar op portefeuilleniveau zullen de verliezen op de kernlanden dit overstemmen. Immers, gegeven de lage ratings van Italië en Spanje zijn de wegingen in de portefeuille relatief beperkt. Onder de motorkap zien we dat beleggers nog steeds bereid zijn om een negatief reëel rendement te accepteren voor een positie in veilig geacht staatspapier (figuur 8). Echter, de vluchtpremie kruipt weer langzaam richting het nulpunt. De normalisatie van de Europese kapitaalmarkt is geen gelopen race. Dat is een kwestie van meerdere jaren en hangt nauw samen met de vorderingen om enerzijds de schuldencrisis te controleren en anderzijds de noodzakelijke hervormingen in de diverse lidstaten vorm te geven. In die context is het OMT een belangrijk mechanisme om de stress binnen de perken te houden en tijd te kopen voor de lidstaten. Naar onze verwachting verlaten obligatiebeleggers gestaag de veilig geachte havens, waardoor de nominale rentes oplopen. Een verdere stijging van de Duitse tienjaarsrente naar circa 2,5% achten wij haalbaar per eind Om het renterisico te beperken, adviseren wij om in kortlopend papier van de Europese kernlanden te beleggen. Kernpunten obligaties Onderweging van obligaties als gevolg van de historisch lage risicovrije rente. In 2013 verwachten wij dat obligaties beter presteren dan kas. Maximale onderweging van staatsobligaties. Neutrale weging van kredietwaardige bedrijfsobligaties. Maximale overweging van high yield obligaties. Relatief korte looptijd aanbevolen: ± 4,5 jaar. Beleggingscase staatsobligaties gewijzigd door ECB: meer ruimte om te beleggen in Zuid-Europees staatspapier. Kredietopslagen op covered bonds (gedekte bankobligaties) zijn fors gedaald in 2012, waarmee onze visie is uitgekomen. Wij verwachten geen bovengemiddeld rendement in 2013, althans niet zonder extra risico te nemen. FIGUUR 7: STRESS ROND ITALIE EN SPANJE DUIDELIJK AFGENOMEN ITALIE: 10JR RENTE SPANJE: 10JR RENTE FIGUUR 8: VLUCHTPREMIE DUITSLAND KRUIPT WEER NAAR NUL 1,5 1 0, ,5-1 -1,5 DUITSLAND: REELE RENTE (5JR) Europese banken hebben in januari fors afgelost van de eerste LTRO (goedkope driejaarsleningen) bij de ECB. Van de uitstaande EUR 489 miljard hebben de banken nu EUR 137 miljard vervroegd afgelost. De ECB heeft twee LTRO s met een totale omvang van EUR 0 miljard gelanceerd om de Europese bankensector van liquiditeit te voorzien toen de nood het hoogst was (eind 2011 / begin 2012). Vanaf eind februari kunnen banken ook aflossen op de tweede LTRO. De aflossingen zijn een voorzichtig signaal dat de Europese banken beter in staat zijn om zich in de markt te financieren. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 5

6 Alternatieve beleggingen Hedgefondsen Waar de meeste risicovolle beleggingen 2012 met een fraai totaalrendement afsloten, vormde de subcategorie hedgefondsen een dissonant. Hedgefondsen behaalden weliswaar op indexniveau een positief absoluut rendement, maar als risicovolle belegging hebben hedgefondsen ten opzichte van onder meer de wereldwijde aandelenindex erg mager gepresteerd (figuur 9). In de grafiek vallen twee zaken op. Enerzijds is de underperformance in de tweede jaarhelft geboekt, het moment dat beleggers langzaamaan meer vertrouwen kregen. Anderzijds toont de grafiek dat de volatiliteit van de rendementen bij hedgefondsen aanzienlijk lager is dan van aandelen. Die lagere volatiliteit komt vermoedelijk voort uit de toegenomen aandacht voor risicomanagement. Zo eisten beleggers na de crash van 2008 dat managers meer oog hebben voor de downside van hun strategie. Gezien de koersontwikkeling sindsdien kun je stellen dat managers hun opdracht (wellicht te goed) hebben uitgevoerd. Immers, door beperking van negatieve risico s wordt ook een deel van de upside prijsgegeven, zoals blijkt uit de lagere hellingshoek voor hedgefondsen. Grondstoffen De wereldwijde productiecapaciteit van olie stijgt naar verwachting sterker dan de vraag, wat een potentieel drukkend effect heeft op de prijs. De winning vanuit conventionele oliereserves zal licht dalen, maar dit verlies wordt ruimschoots overtroffen door de toenemende winning uit onconventionele bronnen. De onconventionele oliewinning uit onder meer kleisteenlagen maakt in de VS een ware vlucht door. Volgens cijfers van het EIA produceerden de VS in 2012 dagelijks 6,4 miljoen vaten olie. Naar verwachting ligt de productie dit jaar op 7,3 miljoen en volgend jaar op 7,9 miljoen, waarmee ruim 40% van de consumptie wordt gedekt. De relatie tussen vraag en aanbod is van belang, maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van de reservecapaciteit (zie Box). Kernpunten alternatieven Wij adviseren een neutrale weging voor de categorie alternatieve beleggingen. Binnen alternatieve beleggingen leggen wij de nadruk op hedgefondsen (2/3) en grondstoffen (1/3). Private equity en direct vastgoed zijn geen structureel onderdeel van een portefeuille. De beschikbaarheid is afhankelijk van specifieke projecten waardoor deze beleggingen meer opportunistisch van aard zijn. Goede spreiding over strategieën en beheerders beperkt ook bij alternatieve beleggingen de specifieke risico s. FIGUUR 9: RISKMANAGEMENT VOERT BOVENTOON BIJ HEDGEFONDSEN? 120 FIGUUR 10: RESERVECAPACITEIT OBSTAKEL VOOR HOGE OLIEPRIJS Krapte in de geschatte reservecapaciteit van het OPEC was in het verleden vaak een aanjager van de olieprijs (figuur 10). Naar verwachting van het EIA stijgt het geschatte surplus de komende jaren tot ruim boven 4 miljoen vaten per dag. Met de potentiële 2 40 toestroom van meer olie is de eerste reactie van het OPEC om de Hedgefondsen (2012=) Aandelen Wereldwijd (2012=) Reservecapaciteit OPEC (Schatting EIA, vaten x 1mln) Olie (WTI, USD) 0 kraan verder dicht te draaien. Echter, naleving van de quota is niet het sterkste punt van OPEC-leden. Gezien de negatieve Iraakse reactie op de voorgestelde beperking ligt het prijspotentieel voor de olieprijs eerder neerwaarts dan opwaarts. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 6

7 Sectormix Sector farmacie & gezondheidszorg (=) Het advies voor de sector farmacie & gezondheidszorg is verlaagd naar neutraal. Het rendement voor deze sector is sinds wij een overwegen advies hanteren ( ) beduidend hoger geweest dan de wereldindex, 42,9% tegen 34,3%. Sinds begin dit jaar laat de sector zelfs de overige sectoren achter zich. Dit verhindert ons niet om het advies voor de sector terug te brengen naar neutraal. De waardering is in de afgelopen kwartalen opgelopen, waardoor er niet langer sprake is van een aantrekkelijke waardering. Een k/w-expansie die het rendement ondersteunt, lijkt ons voor dit jaar niet echt waarschijnlijk. En wat winstgroei betreft, blijft de verwachting ver achter op meer cyclische sectoren die naar verwachting meer zullen profiteren van de versnelling van de groei van de wereldeconomie. De verlaging naar neutraal komt ten gunste van de sector financiële dienstverlening, waardoor de onderweging voor de sector wordt teruggebracht van 6% naar 3%. Sector telecom (-) Het advies voor de sector telecom is onderwegen. In termen van performance kon de sector de wereldindex niet bijbenen in Het nieuwe beursjaar wordt op dezelfde voet voortgezet (figuur 12). De Westerse telecombedrijven staan voor vele uitdagingen. Enerzijds is er sprake van harde concurrentie tussen de aanbieders, waardoor er nauwelijks upside is voor de marges. Anderzijds is de loyaliteit van klanten matig. Klanten zien een telecomnetwerk in feite als een commodity, wat regelmatig overstappen in de hand werkt. Een lichtpuntje vinden we in de markt voor interactieve televisie, waar de absolute klantenbestanden nog groeien. Wij verwachten dat de herziening van de verdienmodellen nog de nodige tijd vergt. Het tijdperk van riante uitkeringen aan de aandeelhouders (dividenden en inkoopprogramma s) ligt voorlopig achter ons. Kernpunten sectormix De sectoradvisering is ingericht ten behoeve van portefeuilles die in individuele aandelen beleggen. Wij hebben een voorkeur voor cyclische sectoren boven defensieve sectoren. Deze sectoren doen het doorgaans beter als de groei van de wereldeconomie versnelt. Het advies voor de sector farmacie & gezondheidszorg is verlaagd naar neutraal. Wij hanteren positieve adviezen (overwegingen) voor de sectoren basismaterialen, industrie & dienstverlening en consument cyclisch. De sectoren energie, farmacie & gezondheidszorg en consument defensief hebben een neutraal advies. Negatieve adviezen gelden voor de sectoren financiële dienstverlening, telecom en nutsbedrijven. FIGUUR 11: PERFORMANCE POSITIEVE ADVIEZEN YTD Industrie & Dienstverlening Consument Cyclisch Farmacie & Gezondheidszorg Wereldindex FIGUUR 12: PERFORMANCE NEGATIEVE ADVIEZEN YTD Financials Telecom Nutsbedrijven Wereldindex Tegen de verwachting daalde de Chinese PMI-index in januari. Het statistisch bureau meldde een stand van 50,4 punten, nipt lager dan het vorige cijfer (50,6) en ook onder de verwachting (51,0). We moeten opmerken dat de data lastiger te lezen zijn dan in andere maanden. De Chinese jaarwisseling staat voor de deur. Dat betekent dat vrijwel alle bedrijven zijn gesloten van 9 t/m 15 februari. Aan de andere kant wordt veel geld besteed aan reizen naar familie, cadeaus en voedsel. Die lastiger interpretatie is vervelend, juist nu China lijkt te herstellen van de zwakte van Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 7

8 Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze uitgave is ontleend aan door Rabobank Private Banking betrouwbaar geachte openbare bronnen, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze uitgave dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren. Het gebruik maken van de informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 8

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Mei 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie Economische omgeving en vooruitzichten De

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Sinds de start

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 213 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Het lang verwachte

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juli 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten September 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten In de loop

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds 1 Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 214 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Met het vertrouwen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Persbericht Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Hoofdpunten: Rendement in 2009 20,2% Dekkingsgraad stijgt in tweede halfjaar Gestegen levensverwachting heeft drukkend effect op dekkingsgraad

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking The Big Picture Maart 215 Rabobank Particulieren & Private Banking Agenda The Big picture Terugblik eerste kwartaal Olie & Dollar Macro, vertrouwen, risicoperceptie, monetair beleid & kredietverlening

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie