De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015."

Transcriptie

1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was 91,7%. Dit is een toename van 4,9%. Meer informatie vindt u op de website. Het beleggingsrendement over het tweede kwartaal van 2015 was -12,4%. De waarde van de beleggingen is gedaald naar miljoen. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen is in het tweede kwartaal gedaald van miljoen naar miljoen. De waarde van de reële pensioenverplichtingen is in het tweede kwartaal gedaald van miljoen naar miljoen. Het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden per 30 juni 2015 is , een afname van 145 personen ten opzichte van 31 maart Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 geen instroom meer van nieuwe deelnemers, waardoor het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden verder zal dalen.

2 Dekkingsgraad Vanaf 2015 gebruikt het Fonds niet meer de marktwaardedekkingsgraad, maar de reële dekkingsgraad als leidraad bij besluiten over toeslagverlening aan de hand van een toeslagstaffel. Zo kan beter rekening worden gehouden met de inflatieverwachting. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte inflatie meegenomen als pensioenverplichting. Meer informatie vindt u op onze website. De reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING per 30 juni 2015 is 91,7%. Dat is 4,9%-punt hoger dan de reële dekkingsgraad per 31 maart De marktwaardedekkingsgraad is in het tweede kwartaal met 5,7%-punt gestegen van 129,4% naar 135,1%. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen is in het tweede kwar taal gedaald naar miljoen en de marktwaarde van de beleggingen is gedaald naar miljoen. De waarde van de reële verplichtingen is gedaald naar miljoen. Vanaf 1 januari 2015 is de DNB-beleidsdekkingsgraad bepalend voor het voldoen aan de wettelijke vereisten. Hierbij wordt de waarde van de pensioenverplichtingen berekend op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rente termijnstructuur. De DNB-beleidsdekkingsgraad wordt vervolgens bepaald als het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Het Fonds gaat uit van zowel de marktwaarde als de reële dekkingsgraad, waarbij de waarde van de verplichtingen wordt berekend op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur. Dit geeft een beter beeld van de werkelijke financiële positie van het Fonds en wordt daarom gehanteerd bij zijn beleggings- en risicobeleid. Voor het berekenen van de dekkingsgraad gebruikt het Fonds het pensioenvermogen. Omdat dit niet gelijk is aan het belegd vermogen, is het belegd vermogen verder uitgesplitst in het bovenste deel van de tabel. Marktwaarde van de beleggingen Q Q Q Q Q Af: Bestemmingsreserve * Af: Saldo schulden en vorderingen Pensioenvermogen Marktwaarde van de pensioenverplichtingen Reële pensioenverplichtingen Marktwaardedekkingsgraad 135,1% 129,4% 130,1% 130,4% 129,5% Reële dekkingsgraad 91,7% 86,8% 89,4% - - Marktrente van de verplichtingen Gemiddelde inflatie in reële verplichtingen 1,6% 0,8% 1,4% 1,8% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% DNB-dekkingsgraad 143,6% 142,9% 145,1% 138,8% 139,0% DNB-beleidsdekkingsgraad 142,7% 141,3% 139,2% Bedragen in 1 mio Bedragen en percentages per ultimo kwartaal * De Bestemmingsreserve is in 2014 gevormd voor de groep Deelnemers (werknemers en arbeidsongeschikten) om zo nodig een aanvulling te geven op de toeslagen voor deze groep, als het vermogen van het Fonds volgens het Bestuur ontoereikend is voor volledige toeslagverlening. De Bestemmingsreserve wordt verhoogd/verlaagd met het rendement van het Fonds. Meer informatie vindt u op de website. 2

3 Toelichting op de ontwikkeling van de dekkingsgraad In het tweede kwartaal is de rente gestegen. Het gevolg daarvan was een forse daling van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. De reële verplichtingen daalden ook als gevolg van de rentestijging. De inflatieverwachtingen waren eind juni min of meer gelijk aan die van eind maart. De rentestijging leidde ook tot een forse daling van de waarde van de beleggingen in vastrentende waarden. Aandelen en vastgoed daalden ook in waarde, maar minder dan de vastrentende beleggingen. De alternatieve beleggingen kenden wel een positief rendement. Als gevolg van deze bewegingen steeg de marktwaardedekkingsgraad met 5,7%-punt naar 135,1% en de reële dekkingsgraad met 4,9%-punt naar 91,7%. Dit is ruim boven de grens van 86% uit de toeslagstaffel voor volledige toeslagverlening. In het tweede kwartaal verminderde het effect van de door DNB toegepaste correcties van 13,5% naar 8,5%-punt, waardoor de DNB-dekkingsgraad met 0,7%-punt steeg naar 143,6%. De vereiste DNB-dekkingsgraad voor het Fonds is gelijk aan 116%. Ontwikkeling dekkingsgraden vanaf juni 2013 % jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei 2014 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei 2015 jun DNB-Dekkingsgraad DNB-Beleidsdekkingsgraad Marktwaardedekkingsgraad Reële dekkingsgraad 3

4 Beleggingen en rendement Het totale beleggingsrendement van het Fonds kwam over het tweede kwartaal uit op -12,4% (inclusief rente- en valuta-afdekking). De waarde van de beleggingen bedroeg ultimo tweede kwartaal miljoen. Door de invoering van het balansbeheerplan 2015 zijn de beleggingscategorieën opnieuw gerangschikt. Onderstaande tabel is hierop aangepast. Beleggingen Rendement Rendement Q Q (t/m Q2) in mln in % in % in % Matchingportefeuille * ,5-17,2-4,0 Returnportefeuille Aandelen Bedrijfsobligaties en Emerging Markets schuld Vastgoed Alternatieve ,5 16,9 7,5 5,7 2,4-2,1-2,5-3,2-1,4 3,5 10,1 12,5 4,0 10,2 11,5 beleggingen Totaal exclusief valuta-derivaten ,0-12,6 0,3 Valuta-afdekking** 36 0,2-0,6 Beleggingen ,4-0,3 * Inclusief renteswaps, cash en geldmarktfondsen. ** Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage van de valuta-afdekking aan het rendement op de beleggingen. De economische groei in de eurozone trekt iets aan, wat ook in Nederland te merken is. De deflatie van het eerste kwartaal is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor lage inflatie. De Amerikaanse groei zit op een hoger niveau, maar trekt niet verder aan. De situatie in de opkomende landen blijft onzeker, maar zal profiteren van de aantrekkende groei in de volwassen markten. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Griekse crisis domineerden de financiële markten in het tweede kwartaal, terwijl op de achtergrond op de Chinese lokale aandelenmarkten een crisis losbarstte. Het kwantitatieve verruimingsbeleid van de ECB heeft tot gevolg dat de nationale banken van de eurozone bij elkaar elke maand voor 60 miljard aan eigen staatsleningen kopen. Het effect: een forse daling op de rentemarkten. Zo daalde de Duitse 10-jaarsrente tot 0,05% in april, een uniek laagterecord. Dat betekent dat de Duitse rentes met looptijden tot negen jaar negatief waren. Sindsdien zijn rentes gelukkig weer gaan stijgen, een te lange periode van zeer lage rentes ontwricht het monetaire systeem teveel. Aan het einde van het tweede kwartaal bedraagt de rente gemiddeld 1,6%, wat nog altijd relatief laag is. De Griekse crisis heeft vooral impact op de volatiliteit van de financiële markten en vooralsnog minder op de niveaus van de rente en de aandelenmarkten. In dezelfde periode barstte in China de bubbel op de lokale beurzen van Shanghai en Shenzhen. Op de beurs van Shenzhen mogen alleen Chinezen beleggen. Deze beurs heeft relatief veel IT- en biotech-aandelen en steeg dit jaar tot medio juni met maar liefst 120%. Daar is inmiddels weer 30% vanaf. Deze situatie veroorzaakt nog altijd veel onrust in China en de gevolgen ervan zijn nog niet goed te overzien. Het Fonds belegt wel in Chinese aandelen, maar niet in de genoemde lokale markten. Het Fonds belegt in Chinese aandelen, genoteerd aan de beurs van Hong Kong. Deze beurs is ook gestegen, maar tot de top bedroeg dit slechts +30%. Sinds medio juni is daar weer 20% vanaf. Deze aandelen zijn met een simpele koers/winstverhouding van 11 zelfs relatief aantrekkelijk. Resultaten per beleggingscategorie Matchingportefeuille Staatsobligaties & renteswaps In tegenstelling tot in de voorgaande kwartalen zijn de nominale rentes in Nederland en die van andere veilige landen in de eurozone, zoals Duitsland en Frankrijk, in het tweede kwartaal weer gestegen. Als gevolg hiervan werd met renteproducten, zoals obligaties en renteswaps, een negatief rendement behaald. Ter illustratie: met een staatsobligatie of renteswap met een zeer lange looptijd van bijvoorbeeld 50 jaar werd in het eerste kwartaal nog een uitzonderlijk rendement behaald van bijna 30%. In het tweede kwartaal ging daar vervolgens 30% vanaf. De stijgende rentes zorgen ervoor dat zowel de matchingportefeuille als de verplichtingen zijn gekrompen. De matchingportefeuille is met -17,2% ongeveer 1,5% harder gedaald dan de verplichtingenbenchmark. De underperformance werd veroorzaakt door de verlaging van de strategische rentehedge naar 85%. Doordat de feitelijke rentehedge geleidelijk is verlaagd en daarmee hoger was dan strategisch beoogd, bleef de performance achter bij de benchmark. Doordat de returnportefeuille minder hard is gedaald dan de verplichtingen, is de dekkings graad wel gestegen. 4

5 Returnportefeuille Aandelen De aandelenportefeuille is in het tweede kwartaal met 2,5% gedaald. De volwassen en opkomende marktenbeleggingen lieten een vergelijkbare daling zien. Per saldo valt de daling van de aandelencategorie mee, zeker gezien de onrust op de overige financiële markten. Bedrijfsobligaties en Emerging Markets schuld Zakelijke vastrentende waarden en de schuldtitels uit Emerging Markets behaalden gezamenlijk een rendement van -3,2%. De zakelijke vastrentende waarden lieten een negatief resultaat zien van circa 2,4%, vooral veroorzaakt door de gestegen rente niveaus. Emerging Markets leverden met -3,8% de rest van de bijdrage, waar de lokale schuldtitels vooral moesten inleveren in verband met zwakker wordende valuta s. Vastgoed Het rendement op vastgoed was in het tweede kwartaal -1,4%. De daling is voor rekening van het beursgenoteerde vastgoed, dat daalde met -10,5%. Het grootste gedeelte van de vastgoedportefeuille is niet-beursgenoteerd en dat steeg 0,3%. Alternatieve beleggingen Het rendement op alternatieve beleggingen was in het afgelopen kwartaal 3,5%. De categorie bestaat voornamelijk uit private equity en bevatte ook een kleine positie in hedgefondsen. Die laatste is inmiddels afgebouwd. Valuta-afdekking Het beleid van het Fonds is erop gericht de zes grootste posities in vreemde valuta voor de helft af te dekken. Deze posities ontstaan als gevolg van beleggingen buiten de eurozone, zoals in Amerikaanse aandelen. Het rendement op de niet afgedekte helft wordt verwerkt in het rendement van de betreffende beleggingscategorie. Door de lichte stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar is het afgelopen kwartaal een licht positief resultaat geboekt. 5

6 Deelnemers Q Verschil Q Q Q Q Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is in het tweede kwartaal per saldo gedaald met 145 personen. Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 geen instroom meer van nieuwe deelnemers, waardoor het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden verder zal dalen. Het aantal deelnemers is in het tweede kwartaal van 2015 gedaald met 688 personen ten opzichte van het eerste kwartaal van Het aantal gewezen deelnemers en het aantal pensioengerechtigden is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met respectievelijk 329 en 214 personen. 6

7 Profiel Stichting Pensioenfonds ING is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt: Het Fonds heeft ten doel pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de pensioenreglementen. De missie van het Fonds is het op een hoogwaardige wijze invulling geven aan de pensioen overeenkomsten die ING Bank en NN Group hebben gesloten met Pensioenfonds ING ten behoeve van hun werknemers. Gegeven dit doel en deze missie streeft het Fonds naar een voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zo waardevast mogelijk pensioen en maximaal pensioenbewustzijn. Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers van ING. Het Fonds administreert de tot eind 2013* opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. * Met ingang van 1 januari 2014 hebben medewerkers van ING Bank en NN Group een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwen zij geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Meer informatie Veel informatie over pensioen vindt u op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van uur) Of stuur een naar: Disclaimer Dit kwartaalbericht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en actuele weergave van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. 7

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2012 88ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Ahold Pensioenfonds 3 Belangrijke gegevens 4 Personalia 5 Bestuursverslag Voorwoord 6 Resultaat en ontwikkeling dekkingsgraad 8 Beleggingen 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2013 89ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke gegevens 4 Ahold Pensioenfonds 5 Bestuursverslag Inleiding 8 Verwachte gang van zaken in 2014 10 Resultaat en ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18 Jaarverslag Inhoud 85 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14 2 Verslag College van Beheer 18 Voorwoord 19 2.1 Financiële positie 21 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 11 Dekkingsgraad 5 12 Rendement 7 13 Vermogen 8 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Voorwoord 6 C Verslag van het Bestuur 8 1) Ontwikkelingen; wet- en regelgeving en financiële

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie