Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013."

Transcriptie

1 Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement +6,6% over het eerste kwartaal van 2014; waarde van de beleggingen gestegen naar miljoen. De stijging werd mede veroorzaakt door de storting van ING aan Pensioenfonds ING in het kader van de financiële onafhankelijkheid. Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het eerste kwartaal gestegen naar miljoen. Het totaal aantal Verzekerden is per 31 maart 2014 per saldo afgenomen met 200 personen ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 tot Door het gesloten karakter van het Fonds per 1 januari 2014 zullen er geen nieuwe Deelnemers meer toetreden.

2 Dekkingsgraad De marktwaardedekkingsgraad van Pensioenfonds ING per 31 maart 2014 bedraagt 128,6%. Dat is 3,3%-punt hoger dan de marktwaardedekkingsgraad per 31 december De DNB-dekkingsgraad is in dezelfde periode met 7,6%-punt gestegen naar 135,8%. In het eerste kwartaal is de marktwaarde van de pensioenverplichtingen gestegen naar miljoen. Marktwaarde van de pensioenverplichtingen Q Q Q Q Q Reserves (marktwaarde) Marktwaarde van de beleggingen Marktwaardedekkingsgraad 128,6% 125,3% 122,8% 121,5% 121,9% Marktrente van de verplichtingen 2,4% 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% DNB-dekkingsgraad 135,8% 128,2% 126,8% 121,3% 128,4% Vereiste dekkingsgraad 110,5% 110,8% 111,3% 111,0% 111,2% Bedragen in 1 mio Bedragen en percentages per ultimo kwartaal Het Fonds berekent de waarde van de pensioenverplichtingen zowel op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur als op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur. DNB past sinds december 2011 correcties toe op de rentetermijnstructuur door uit te gaan van de 3-maands gemiddelde rente. Sinds september 2012 heeft DNB de rentetermijnstructuur bovendien aangepast aan de hand van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR). Deze twee berekeningsmethoden van de pensioenverplichtingen leiden tot verschillende waarden van de dekkingsgraad. Het Fonds verwijst in zijn communicatie naar deze dekkingsgraden als de DNB-dekkingsgraad en de marktwaardedekkingsgraad. De DNBdekkingsgraad is bepalend voor het voldoen aan de wettelijke vereisten. De marktwaardedekkingsgraad geeft naar de mening van het Bestuur een beter beeld van de werkelijke stand en ontwikkeling van de financiële positie van het Fonds en wordt daarom gehanteerd bij het beleggings- en risicobeleid. In het eerste kwartaal is de rente per saldo gedaald, met als gevolg daarvan een stijging van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. De rentedaling leidde ook tot een waardestijging van de beleggingen in vastrentende waarden. De aandelen en alternatieve beleggingen lieten eveneens een waardestijging zien, met uitzondering van de aandelen in de opkomende markten. Als gevolg van deze bewegingen steeg de marktwaardedekkingsgraad met 0,7%-punt, naast een stijging van 2,6%-punt als gevolg van de storting door de werkgever in verband met de financiële onafhankelijkheid van het Fonds. In het eerste kwartaal steeg het effect van de door DNB toegepaste correcties van 2,9%-punt naar 7,2%-punt, waardoor de DNB-dekkingsgraad met 7,6% steeg. Ontwikkeling dekkingsgraden vanaf Mrt 2012 April 2012 Mei 2012 DNB-dekkingsgraad Juni 2012 Juli 2012 Aug 2012 Sept 2012 Okt 2012 Marktwaardedekkingsgraad Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mrt 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 Aug 2013 Sept 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mrt

3 Beleggingen en rendement Het totale beleggingsrendement van het Fonds kwam voor het eerste kwartaal uit op +6,6% (inclusief rente- en valuta-afdekking). De waarde van de beleggingen bedroeg per ultimo eerste kwartaal miljoen. Beleggingen Rendement Q Q In mln in % in % Vastrentende waarden* ,9 9,3 Aandelen ,4 1,0 Vastgoed ,0 3,0 Alternatieve beleggingen 539 2,6 1,7 Liquide middelen 424 2,1 0,2 Totaal exclusief valuta-derivaten ,00 6,7 Valuta-afdekking** 9-0,1 Beleggingen ,6 * Vastrentende waarden inclusief renteswaps. ** Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage van de valuta-afdekking aan het rendement op de beleggingen. Het eerste kwartaal was positief voor de financiële markten. De spanningen over Oekraïne hebben slechts kortstondig invloed gehad op de wereldwijde financiële markten en waren vooral van invloed op het sentiment. Aandelenmarkten begonnen het jaar positief, corrigeerden fors eind januari en herstelden weer begin februari. Eenzelfde beweging was zichtbaar in maart waarna uiteindelijk het kwartaal werd afgesloten op ongeveer het niveau van begin januari. Rentemarkten zakten gedurende het kwartaal fors in en de rentestanden staan weer op laagterecords. Het herstel van de Amerikaanse economie werd door het winterweer negatief beïnvloed. De kou zorgde voor verminderde productiviteit en lagere uitgaven aan goederen, anders dan energie. De macroeconomische ontwikkelingen in Europa en opkomende landen blijven over het algemeen wisselend, maar zijn voorzichtig positief. Resultaten per assetcategorie Vastrentende waarden (inclusief renteswaps) In het eerste kwartaal bedroeg het rendement op vastrentende waarden 9,3%. Het sterk positieve rendement werd veroorzaakt door een daling van de marktrente. De rente op 30-jaars leningen daalde met ongeveer 0,3%, op 10-jarige leningen zelfs met bijna 0,4%. Dit had een positieve waardeontwikkeling tot gevolg voor zowel staatsobligaties als renteswaps. Het overgrote deel van deze portefeuille heeft als functie het afdekken van de pensioenverplichtingen en kent daarom een lange looptijd. Dat maakt deze beleggingsportefeuille gevoelig voor rentebewegingen, maar aangezien de verplichtingen dezelfde bewegingen maken, wordt zo een stabiliserend effect op de dekkingsgraad bewerkstelligd. Het rendement op bedrijfsobligaties en schuldtitels van opkomende markten was gedurende het kwartaal ook positief, hoewel minder positief dan de lange obligatie- en swapportefeuille. De beheerders profiteerden van de gedaalde rente. Per saldo stegen de spreads. Aandelen Het rendement op aandelen was in het eerste kwartaal +1,0%. Aandelen in de VS en wereldwijde aandelen met een lage volatiliteit toonden een positief kwartaalrendement. Amerikaanse aandelen liepen vooruit op de verwachte winstverbetering. Dit gold eveneens voor Europese aandelen, hoewel het sentiment tijdelijk werd gedrukt door de stemming over Oekraïne. De aandelen in opkomende landen boekten een negatief rendement. Ook hier speelde de politieke onrust over Oekraïne een grote rol. Vanwege de goede resultaten in 2013 heeft het Fonds begin januari winst behaald op aandelen en een aanzienlijk deel van de portefeuille omgezet in obligaties. Vastgoed Het rendement op vastgoed was in het eerste kwartaal +3,0%. Zowel beursgenoteerde vastgoedaandelen als niet-beursgenoteerd vastgoed droegen hier positief aan bij. Alternatieve beleggingen In het eerste kwartaal was het rendement op alternatieve beleggingen +1,7%. Deze categorie heeft een geringe omvang en bestaat alleen nog uit private equity en hedgefondsen. Valuta afdekking Het resultaat op de afdekking van valuta kwam in het eerste kwartaal uit op -0,1%. De euro bleef nagenoeg onveranderd tegenover zowel de Amerikaanse dollar als het Britse pond en verzwakte iets tegenover de Japanse yen en de Australische dollar. De afdekking van valuta vindt plaats op totaal portefeuilleniveau en niet op het niveau van de te onderscheiden assets. 3

4 Verzekerden Q Verschil Q Q Q Q Deelnemers Gewezen Deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Het aantal Deelnemers is in het eerste kwartaal van 2014 gedaald met 332 personen tot Door het gesloten karakter van het Fonds per 1 januari 2014 zullen geen nieuwe Deelnemers meer toetreden. Het aantal Deelnemers zal dan ook alleen nog maar dalen. Het aantal Gewezen Deelnemers (30.830) en het aantal Pensioengerechtigden (17.937) zijn in het eerste kwartaal van 2014 gestegen met respectievelijk 50 en 82 personen. Het totaal aantal Verzekerden is per saldo gedaald met 200 personen tot

5 Profiel Stichting Pensioenfonds ING is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt: Het Pensioenfonds heeft ten doel Pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van Deelnemers of Gewezen Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglementen. Gegeven deze doelstelling streeft het Fonds naar het op lange termijn nakomen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij een evenwichtige belangenbehartiging van alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden centraal staat. Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers van ING. Het Fonds administreert de tot eind 2013* opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. * Met ingang van 1 januari 2014 hebben ING-medewerkers een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwen zij geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Meer informatie Veel informatie over pensioen vindt u op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van uur) Of mailen: Disclaimer Dit kwartaalbericht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. Stichting Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en actuele weergave van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. 5

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Jaar verslag Jaarverslag ING

Jaar verslag Jaarverslag ING Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds ING Postbus 79160, 1070 NE Amsterdam Telefoon: 020-8101000 Telefax: 020-8101099 www.pensioenfondsing.nl Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1 Kerncijfers 4 1.1 Dekkingsgraad 4 1.2 Rendement 6 1.3 Vermogensmutaties 7 1.4

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 In het jaarverslag 2008 legt het bestuur van het pensioenfonds verantwoording af over het gevoerde beleid en de achterliggende

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie