Kwartaalrapportage Q Volendam, 14 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013

2 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel 2013 vergeleken met de benchmark en peergroup. De Care IS profielportefeuilles behaalden overwegend betere rendementen dan de peergroup, maar bleven iets achter op de benchmark. Op pagina negen is een compleet overzicht van de rendementen over alle periodes terug te vinden. Care IS maakt voor u actieve keuzes om een efficiënte portefeuille samen te stellen. Hierdoor ontstaan rendementsverschillen tussen uw portefeuille en de benchmark. Hieronder volgt een korte toelichting op de rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark in het vierde kwartaal. Op de volgende pagina s worden alle beleggingscategorieën besproken. Keuzes die positief uitpakten voor het rendement Het rendement op hoogrenderende obligaties uit opkomende landen bleef in het vierde kwartaal flink achter bij het rendement op Europese hoogrenderende obligaties. In de profielportefeuilles waren geen obligaties uit opkomende landen opgenomen, waardoor de portefeuilles beter gepresteerd hebben dan de benchmark. De onderweging in onroerend goed heeft een positief effect gehad op het rendement. De onroerend goed index behaalde namelijk een negatief rendement van -2,41%. De overweging van waarde-aandelen heeft binnen de categorie aandelen bijgedragen aan het rendement. Keuzes die negatief uitpakten voor het rendement De onderweging in staatsobligaties heeft geen bijdrage geleverd aan het rendement. De overweging in aandelen uit opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten heeft in het vierde kwartaal niet het gewenste resultaat opgeleverd. De overweging van smallcap-aandelen binnen de categorie aandelen heeft geen extra bijdrage geleverd aan het rendement. Profiel B 'zeer defensief' 0.75% 3.10% Benchmark 1.46% 3.70% Peergroup 0.81% 2.01% Profiel C "defensief" 1.80% 6.06% Benchmark 2.34% 6.77% Peergroup 1.46% 4.52% Profiel D "neutraal" 2.97% 9.24% Benchmark 3.22% 9.83% Peergroup 2.44% 8.00% Profiel E "offensief" 3.86% 12.47% Benchmark 4.10% 12.90% Peergroup 3.28% 11.40% Profiel F "zeer offensief" 4.88% 15.91% Benchmark 4.98% 15.96% Peergroup 4.40% 15.30% 2

3 Staatsobligaties Ontwikkeling Staatsobligaties Het rendement op staatsobligaties in het vierde kwartaal van 2013 was 1,19%. In 2013 werd het sentiment op de Europese obligatiemarkten bepaald door speculaties over het terugschroeven van het opkoopprogramma van staatsobligaties (tapering) door de Amerikaanse Centrale Bank (Fed). Omdat de rentes in de loop van dit jaar al waren opgelopen zorgde het Fed-besluit, om het steunpakket in januari met een rustig tempo af te bouwen en de rente voor lange tijd laag te houden, niet meer voor een sterke stijging van de Europese rentes. Doordat de onzekerheid over een crisis in de Eurozone is afgenomen, zijn de renteverschillen tussen de Europese kernlanden (onder andere Nederland en Duitsland) en de perifere landen als Spanje en Italië in het vierde kwartaal kleiner geworden. Naast het geloof in de daadkracht van de Europese Centrale Bank (ECB), had dit ook te maken met het toegenomen vertrouwen in het herstel van de economie in de perifere landen. Terwijl de Duitse 10-jaars obligatierente licht is opgelopen daalde de Spaanse, Italiaanse en Portugese rente met respectievelijk 0,30%, 0,50% en 0,70%. De daadkracht van de ECB werd duidelijk toen zij in november het belangrijkste rentetarief van 0,50% verlaagde naar 0,25%. De rente bereikte daarmee het laagste niveau ooit in de geschiedenis van de Eurozone. Als banken goedkoper kunnen lenen bij de ECB, is de verwachting dat zich dat doorvertaalt naar lagere tarieven voor consumenten en bedrijven. Dit zou een steuntje in de rug voor het economische herstel in de Eurozone moeten betekenen. Naast de trage economische groei was ook het vermijden van deflatie in de Eurozone een belangrijke reden voor verlagen van de rente. De inflatie in de eurozone daalde in oktober naar 0,7% procent op jaarbasis. Omdat door deflatie de relatieve schuldenlast van overheden, bedrijven en particulieren toeneemt, heeft dit een negatieve invloed op de economie. Advies Staatsobligaties De onderwogen positie in staatsobligaties blijft voorlopig gehandhaafd. Het rendement op Staatsobligaties met een looptijd van 5,5 jaar is 1,22%. Met een rendement van 1,95% en een looptijd van 4,5 jaar vinden we BBB bedrijfsobligaties aantrekkelijker. Benchmarkrendement 1,19% 2,24% 3

4 Bedrijfsobligaties Ontwikkeling Bedrijfsobligaties Het rendement op Europese bedrijfsobligaties in het vierde kwartaal van 2013 was 0,96%. Bedrijfsobligaties hebben in het afgelopen kwartaal opnieuw een goed rendement opgeleverd. Deze beleggingscategorie heeft geprofiteerd van de aantrekkende economische groei in Europa en de lage rente. De kapitaalpositie van deze bedrijven wordt hierdoor sterker zodat het risico van bedrijfsobligaties afneemt. Daarnaast kunnen bedrijven zich tegen aantrekkelijke rentes financieren omdat beleggers op zoek zijn naar een hoger effectief rendement dan dat van staatsobligaties en daardoor eerder geld uitlenen aan bedrijven. Hierdoor is de risico-opslag in de afgelopen periode verder gedaald en zijn de koersen gestegen. Omdat de kredietwaardigheid van Europese bedrijven sterker wordt is Care IS voornemens om een verandering door te voeren in de obligatieportefeuille. In de huidige profielportefeuille hebben we covered bonds opgenomen. Dit zijn obligaties met onderpand die minder risicovol zijn. Omdat het risico op bedrijfsobligaties verder is afgenomen willen we deze obligaties met onderpand in het eerste kwartaal van 2014 vervangen voor obligaties zonder onderpand. Daarmee verhogen we ook het verwachte rendement van de obligaties in de profielportefeuilles. Advies Bedrijfsobligaties We vinden bedrijven uit de Eurozone een betere investering dan staatsobligaties. Bedrijfsobligaties profiteren steeds meer van de aantrekkende economische groei en bieden gedeeltelijk bescherming tegen eventueel stijgende rentetarieven. Het extra rendement ten opzichte van staatsobligaties compenseert voldoende voor het faillissementsrisico van de bedrijven in de index, dat in het afgelopen kwartaal opnieuw is afgenomen. De neutrale allocatie in de profielportefeuille blijft gehandhaafd. Benchmarkrendement 0,96% 2,37% 4

5 Hoogrenderende obligaties Ontwikkeling Hoogrenderende obligaties Het rendement op hoogrenderende obligaties was positief in het vierde kwartaal van Het rendement kwam uit op 2,70%. Evenals bij bedrijfsobligaties daalde ook de risico-opslag van hoogrenderende obligaties ten opzichte van staatsleningen. Een dalende risicoopslag impliceert dat de kredietwaardigheid van de onderliggende bedrijven toeneemt, waardoor de kans op een faillissement in de index daalt. Daarnaast bieden hoogrenderende obligaties een goede bescherming tegen oplopende rentes. Wanneer de rente stijgt als gevolg van economische groei wordt het risico op hoogrenderende obligaties kleiner. Door de economische groei maken meer bedrijven winst. Met deze winst kunnen de reserves worden aangevuld en uitstaande schulden worden afgelost. Door deze ontwikkeling wordt de kredietwaardigheid van de onderliggende bedrijven steeds beter. Als gevolg hiervan daalt de risicoopslag en stijgen de koersen. Bedrijven kunnen namelijk profiteren van de aantrekkende economische groei en zo hun kapitaalposities versterken. Care IS belegt nog steeds niet in obligaties uit opkomende markten. Vanaf mei is al te zien dat beleggers bang zijn voor het effect van de tapering in opkomende landen. Wanneer deze tapering doorgaat zal er naar verwachting kapitaal worden onttrokken uit de opkomende landen. Advies Hoogrenderende obligaties De neutrale allocatie in de adviesportefeuille blijft gehandhaafd. Hoogrenderende obligaties reageren minder hard op een stijgende rente. Daarnaast is het verwachte rendement op deze obligaties aantrekkelijker geworden en weegt het op tegen het bedrijfsrisico. Benchmarkrendement 2,70% 2,23% 5

6 Aandelen Ontwikkeling Aandelen De wereldwijde aandelenindex heeft over het vierde kwartaal van 2013 een rendement van 5,42% behaald. Over heel 2013 was het rendement 17,49%. Aan het begin van het kwartaal kwamen de aandelenkoersen onder druk te staan door de onrust rond het bereiken van het schuldenplafond in de Verenigde Staten (VS). Op 16 oktober werd er toch een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Dit akkoord werd positief ontvangen op de financiële markten. Beleggers reageerden in december positief op het besluit van de Fed om in januari te beginnen met de afbouw van het steunbeleid. Het vooruitzicht dat de Fed het steunpakket in een rustig tempo afbouwt en de rente voor lange tijd laag wil houden zorgde voor een positieve stemming op de beurzen. Mede door het stimulerende monetaire beleid, stijgt de economische groei wereldwijd. Deze groei is vooral te zien in de VS. Hier worden de banencijfers positiever en de kredietverlening aan bedrijven groeit. In Europa is de economische groei minder hoog. De werkloosheid in de Eurozone is nog steeds hoog (12,1%) en de onzekerheid over de financiële sector duurt voort. Met de gedeeltelijke overeenstemming over een Europese bankensector (o.a. bankenunie) hopen we dat hier in de loop van 2014 een einde aan komt. Verder is de inflatie in Europa erg laag. Het economische herstel in de opkomende markten verloopt stroef. In Rusland daalde de groei tot 1 à 1,5% en in Brazilië viel ze helemaal stil. Omdat de economische groei in China weer lijkt te herstellen en Chinese overheid aan het herstructureren is, blijven we positief over aandelen uit opkomende landen. Benchmarkrendement 5,42% 17,49% Advies Aandelen We vinden aandelen op dit moment een aantrekkelijke beleggingscategorie. Hoewel de aandelenkoersen in 2013 al een flinke stijging hebben doorgemaakt, liggen de koers-winstverhoudingen (beloning voor het risico van aandelen) nog rond het historisch gemiddelde. Verder voorzien we wereldwijd een gematigde economische groei. Omdat we het marktrisico binnen de modelportefeuilles nu niet willen verhogen blijft de neutrale allocatie van aandelen in de modelportefeuille gehandhaafd. 6

7 Onroerend goed Ontwikkelingen Onroerend goed Onroerend goed is in het vierde kwartaal van 2013 opnieuw negatief geëindigd. De wereldwijde onroerend goed index daalde met -2,41%. Over 2013 behaalde de index een negatief rendement van -0,81%. Het rendement van wereldwijd beursgenoteerd vastgoed is dit jaar slechter dan het rendement op aandelen. Dit is vooral te verklaren door de stijging van de kapitaalmarktrente. In mei liep deze rente op als gevolg van betere economische cijfers en de aankondiging voor de mogelijk afbouw van het monetaire stimuleringsbeleid (tapering) van de Amerikaanse Centrale Bank. In het afgelopen kwartaal kwam de vastgoedsector in Amerika onder druk te staan. Door de angst voor tapering stegen de Amerikaanse rentetarieven. Dit had een negatieve invloed op de verwachte winstontwikkeling van de Amerikaanse vastgoedsector. Daarnaast stagneerde het aantal verkochte woningen in november. Hoewel de huizenmarkt in Nederland nog niet echt lijkt aan te trekken was er in het vierde kwartaal wel herstel te zien. Voor Europees vastgoed lijkt het ruime monetaire beleid zijn vruchten af te werpen. In december kwam het bericht dat de huizenprijzen in Spanje niet langer in waarde dalen; het gemiddelde niveau kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op +0,7%. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de huizenmarkt aantrekt ten opzichte van het kwartaal ervoor. -2,41% -0.81% Advies Onroerend goed Benchmarkrendement In mei 2013 hebben we de weging in onroerend goed afgebouwd omdat de risicograad flink was toegenomen. Care IS houdt de onderweging in onroerend goed voorlopig aan. We zien te weinig aanleiding om de weging in onroerend goed te verhogen. Onroerend goed is alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen, mede vanwege de spreidingsvoordelen van deze beleggingscategorie en het hoge dividendrendement. 7

8 Grondstoffen Ontwikkeling Grondstoffen Na een slecht derde kwartaal heeft de grondstoffenindex het vierde kwartaal opnieuw negatief afgesloten. Het rendement was -2,80%. Over heel 2013 was het rendement -13,43%. Grondstoffen wisten in het vierde kwartaal niet te profiteren van de verbeterde economische cijfers uit de VS. Door gebruik van nieuwe technologieën als schaliegaswinning, is de VS in korte tijd 's werelds topproducent van olie- en aardgas geworden. Doordat deze nieuwe technologieën op grote schaal worden toegepast heeft het aanbod de vraag naar olie en gas overschreden. Hierdoor zijn de prijzen van olie en gas wereldwijd onder druk komen te staan. Grondstoffen bieden in de regel bescherming tegen inflatie. Nu de inflatie in de ontwikkelde landen juist aan het dalen is, worden grondstoffen minder aantrekkelijk. De olieprijs daalde eind november flink in reactie op het akkoord over het kernprogramma van Iran. De verwachting is dat door dit akkoord het aanbod van olie verhoogt. De goudprijs is in het vierde kwartaal opnieuw gedaald. Het afbouwen van de monetaire stimuleringen heeft een negatieve impact gehad. De waarde van goud is in 2013 met ongeveer 25% gedaald. De wereldwijde vraag naar grondstoffen, onder leiding van China, kan momenteel niet op tegen het aanbod. Dit heeft een negatief effect gehad op de koersen van grondstoffen. Advies Grondstoffen De visie op grondstoffen blijft neutraal. Als de vraag naar grondstoffen vanuit opkomende markten (met name China) weer structureel herstel laat zien en de wereldwijde economie verder doorgroeit, verwachten we dat de grondstofprijzen echt zullen stijgen. Grondstoffen zijn alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen omdat deze voor een risicodempend effect binnen een beleggingsportefeuille zorgen. Index rendement -2,80% -13,43% 8

9 Care IS rendementen Rendementen per risicoprofiel per jaar Rendement per risicoprofiel van 2009 t/m 2013 Jaar rendementen Profiel B (zeer defensief) 3.10% 6.40% 0.71% 3.34% 15.63% Benchmark 3.70% 11.09% 2.36% 5.82% 13.68% Peergroup 2.01% 7.17% 0.85% 3.45% 5.76% Totaal rendementen Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Care IS 31.99% 57.07% 69.38% 82.94% % Benchmark 41.87% 52.31% 63.10% 74.26% 85.78% Peergroup 20.64% 34.88% 50.19% 66.68% 81.72% Profiel C (defensief) 6.06% 8.87% -0.58% 9.97% 24.41% Benchmark 6.77% 11.73% 1.03% 8.74% 16.21% Peergroup 4.52% 9.93% -0.50% 6.72% 10.55% Profiel D (neutraal) 9.24% 9.82% -2.21% 12.74% 28.07% Benchmark 9.83% 12.32% -0.18% 11.54% 18.74% Peergroup 8.00% 11.61% -2.21% 10.29% 15.53% Profiel E (offensief) 12.47% 10.85% -3.57% 15.58% 31.66% Benchmark 12.90% 12.88% -1.28% 14.22% 21.27% Peergroup 11.40% 13.06% -4.67% 13.98% 21.80% Profiel F (zeer offensief) 15.91% 11.54% -5.26% 21.57% 36.67% Benchmark 15.96% 13.40% -2.29% 16.79% 23.80% Peergroup 15.30% 13.82% -6.37% 16.97% 26.43% 105% 85% 65% 45% 25% 5% -15% Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Profiel: De rendementen zijn berekend na aftrek van alle kosten: (transactiekosten, bewaarloon, beheerfee & fonds-kosten) en worden berekend op basis van het gemiddelde rendement van bestaande klantportefeuilles. De rendementen vóór 2013 zijn berekend op basis van een model/klantportefeuille met een beginwaarde van ,-. Benchmark: Als benchmark voor profiel D is 50% aandelen (MSCI All Countries World Daily Total Return Euro Index) en 50% obligaties (Barclays Euro Aggregate Daily Total Return Euro Index) aangehouden. Het rendement van de benchmark is voor aftrek kosten. Peergroup: Het peergroup rendement is het gemiddelde nettorendement van beleggingsfondsen met een vergelijkbaar risicoprofiel van: ABN AMRO, Aegon, ASR, BNP Paribas, ING, Robeco, SNS en Van Lanschot. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

10 Contact Care Investment Services B.V. Mgr. C. Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam M E I drs. Loege Schilder RBA Directie M E Marcel van de Meent Account management M E drs. Laurens Leek Directie M E Ronald te Dorsthorst Account management M E Laurens Sombroek Portfolio management M E Monique van Luyk Office manager M E 10

11 Legenda Benchmark-rendement Het bruto rendement van een voor de beleggingscategorie relevante benchmark over het afgelopen kwartaal en het rendement dit jaar. We gebruiken de volgende total return benchmarks per beleggingscategorie: Staatsobligaties: Bedrijfsobligaties: Hoogrenderende obligaties: Aandelen: Onroerend goed: Grondstoffen: Barclays Euro Treasury Bond Index Barclays Euro Corporate Bond Index 50% BofAML Euro High Yield Index 50% JPM EMBI Global Diversified Index MSCI All Countries World Index EUR FTSE EPRA/NAREIT Developed EUR DJ UBS Commodity EUR Stoplichtkleuren Middels de stoplichtkleuren geeft Care IS haar visie op de verwachte ontwikkelingen van het rendement en risico weer. Op basis van deze oordelen wordt de allocatiebeslissing opgebouwd. Een negatief/positief oordeel houdt in dat we adviseren om de beleggingscategorie te onderwegen/overwegen ten opzichte van het strategische gemiddelde. Een belegger die 50% in aandelen belegt, kan bij een rood licht voor allocatie het gewicht in aandelen bijvoorbeeld verlagen naar 40%. Oranje betekent een gewicht van 50% en groen leidt tot een aandelenweging van bijvoorbeeld 60%. Benchmarkrendement

12 Disclaimer Care IS heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, verleend gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleed aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie vormt op zichzelf geen aanbieding of een uitnodiging tot aankoop of verkoop van waardepapieren of andere financiële instrumenten en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is niet bestemd voor een bepaald type belegger, houdt geen rekening met uw eigen beleggingsdoelstelling, financiële situatie of behoeften en is niet bedoeld als een aanbeveling voor een bepaalde belegging, financieel instrument of beleggingsstrategie. Alvorens te handelen naar de aanbevelingen in deze publicatie, zult u moeten nagaan of dit past bij uw persoonlijke omstandigheden en, indien noodzakelijk, professioneel advies inwinnen. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 12

13 Vermogensbeheer dat voldoet aan de wensen en eisen van vandaag en morgen.

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het tweede kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het vierde kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015 Kwartaalrapportage Q1 2015 Volendam, 15 april 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Samenvatting Hoofdpunten Het vierde kwartaal was positief voor aandelen. Wereldwijd veerden de koersen van aandelen op, nadat deze in het derde

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Inhoudsopgave 1. Rendement financiële markten 2. Marktontwikkelingen 3. Resultaat Care IS 4. Vooruitblik en positionering Pagina 4: Brexit en de gevolgen

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Meer rendement op uw vermogen met beleggen

Meer rendement op uw vermogen met beleggen Meer rendement op uw vermogen met beleggen Loege Schilder 27 januari 2017 Even voorstellen Professionele vermogensbeheerder Opgericht in 2010. Care IS beheert op dit moment 175 miljoen euro van ruim 500

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Care IS Klantbijeenkomst Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Programma 19.00 uur De toekomst van Care IS 19.20 uur Help! Mijn vermogen krimpt 19.50 uur Korte pauze 20.00 uur Digitale kunstrondleiding

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014 Care IS Informatiebijeenkomst juni 2014 Welkom Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Uitleg opkomende landen 20.00 uur Korte pauze 20.15 uur Visie en

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Update Beheerd Beleggen juli 2016

Update Beheerd Beleggen juli 2016 Update Beheerd Beleggen juli 2016 Brexit, hoe nu verder? Nadat in de nacht van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit had gestemd leidde dat meteen

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie