Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 juli 2015

2 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer verlopen. De situatie rond Griekenland leidde tot onzekerheid onder beleggers. Hierdoor werden zowel aandelen als obligaties verkocht en daalden de koersen. Het resultaat in de profielportefeuilles van Care IS varieerde van in het tweede kwartaal van -3,26% tot -2,76%. Markontwikkelingen In het tweede kwartaal van dit jaar werd de stemming op de financiële markten voor een groot gedeelte bepaald door de situatie rond Griekenland. De Grieken hebben een nieuw steunpakket nodig van Europa, maar daarvoor moet de Griekse overheid wel een aantal hervormingen doorvoeren. In januari behaalde de linksradicale partij Syriza de meerderheid tijdens de Griekse verkiezingen. Partijleider Tsipras beloofde het Griekse volk om een einde te maken aan het strenge bezuinigings- en hervormingsbeleid dat door Europa werd opgelegd. Deze belofte heeft ertoe geleid dat Griekenland geen nieuw steunpakket heeft gekregen van Europa. Op 30 juni konden de Grieken door een gebrek aan financiële middelden hun lening aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet terugbetalen. Vermogensbehoud Vanwege de focus op vermogensbehoud, heeft Care IS binnen de aandelenportefeuille een cashpositie aangehouden in het tweede kwartaal. Hierdoor hebben we het aandelenrisico weten te beperken. Binnen de obligatieportefeuilles houden we al langere tijd een relatief korte looptijd aan. Hierdoor was de negatieve impact van de rentestijging op de koersen van obligaties minder groot dan de benchmark in het tweede kwartaal. De negatieve stemming op de financiële markten en de daardoor gedaalde aandelen en obligatiekoersen, hebben geleid tot negatieve rendementen in de profielportefeuilles. De focus op vermogensbehoud heeft ervoor gezorgd dat de daling in de profielportefeuilles minder groot was ten opzichte van de benchmark. De outperformance van Care IS lag in het tweede kwartaal tussen de +0,60% en +1,05% ten opzichte van de benchmark. Profiel B 'zeer defensief' -3.26% 0.44% Benchmark -4.24% 0.05% Peergroup -2.27% -0.20% Profiel C "defensief" -3.07% 1.98% Benchmark -4.02% 2.60% Peergroup -3.00% 2.00% Profiel D "neutraal" -2.76% 4.74% Benchmark -3.81% 5.14% Peergroup -2.99% 4.34% Profiel E "offensief" -2.81% 7.34% Benchmark -3.59% 7.68% Peergroup -2.78% 7.03% Profiel F "zeer offensief" -2.78% 10.17% Benchmark -3.38% 10.22% Peergroup -2.12% 8.66% In bovenstaande tabel zijn de rendementen over het tweede kwartaal en het totaalrendement over de eerste twee kwartalen van 2015 weergegeven. De getoonde rendementen zijn na aftrek van alle kosten. Een volledig overzicht van alle rendementen en een toelichting op de benchmark en de peergroup is terug te vinden op pagina 9.

3 Staatsobligaties Ontwikkeling Staatsobligaties In het tweede kwartaal kwam het rendement van staatsobligaties uit de Eurozone uit op -5,41%. Deze sterke koersdaling is het gevolg van een combinatie van stijgende rentes in de Eurozone en de relatief lange looptijd van staatsobligaties (gemiddeld 7 jaar). Hoe langer de looptijd, des te heftiger de koersen van obligaties reageren op rentebewegingen. Care IS heeft de allocatie van staatsobligaties onderwogen en belegt op dit moment niet in deze beleggingscategorie. De rentes in Europa leken lange tijd alleen maar omlaag te kunnen gaan. Eind april is deze trend echter abrupt doorbroken. De rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties, graadmeter voor de rente in de Eurozone, steeg van 0,07% eind april tot bijna 1% begin juni. Op dit moment schommelt de Duitse rente rond de 0,80%. Ook de rentes van de Zuid-Europese landen zijn flink gestegen. De meest voor de hand liggende verklaring voor de onrust op de obligatiemarkten, is het probleem rond Griekenland. Een mogelijke andere oorzaak kan worden gezocht in de meevallende economische cijfers uit de Eurozone. Toenemende inflatie en hogere economische groeicijfers zorgden voor twijfel onder beleggers over de duur van het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De betere economische vooruitzichten kunnen namelijk aanleiding zijn voor de ECB om eerder dan verwacht te stoppen met het opkopen van obligaties uit de Eurozone. Staatsobligaties Care IS verwacht dat de rente in de Eurozone de komende periode beweeglijk blijft. Staatsobligaties blijven hierdoor met hun relatief lange looptijd onaantrekkelijk. Een positief gevolg van de rentestijging is dat het verwachte rendement is toegenomen. Op dit moment is het verwachte rendement 1,00%. Aan het begin van het kwartaal was dit nog 0,50%. Care IS behoudt de onderwogen allocatie in staatsobligaties. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Benchmarkrendement -5,41% -1,34% 10-jaars staatsrentes flink gestegen vanaf april Duitsland Nederland Spanje Portugal 3

4 Bedrijfsobligaties Ontwikkeling Bedrijfsobligaties In het tweede kwartaal kwam het rendement van bedrijfsobligaties uit de Eurozone uit op -2,90%. Deze koersdaling was het gevolg van de stijgende rente in de Eurozone en de toenemende kredietopslag. De stijgende rentes in Europa hebben ook hun weerslag gehad op de koersen van bedrijfsobligaties. Omdat de looptijd van bedrijfsobligaties (gemiddeld 5 jaar) een stuk lager is ten opzichte van staatsobligaties (gemiddeld 7 jaar), was de koersdaling minder sterk. Als gevolg van de onrust rond Griekenland is de kredietopslag van bedrijfsobligaties in het afgelopen kwartaal gestegen van 0,99% naar 1,22%. De kredietopslag is het extra rendement dat een belegger op bedrijfsobligaties mag verwachten ten opzichte van staatsobligaties als vergoeding voor het kredietrisico (faillissementsrisico). Het kredietrisico van bedrijven is in de regel hoger dan van overheden. Bedrijfsobligaties De stijging van de kredietopslag geeft aan dat het kredietrisico van bedrijfsobligaties is toegenomen. We verwachten dat de kredietopslag op 5,0% korte termijn op het huidige niveau blijft. We passen de verwachting voor het 4,5% risico daarom aan van laag naar neutraal. Omdat de economische cijfers uit de Eurozone steeds beter worden, verwachten we dat de kredietopslag op de lange termijn afneemt. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% De rente in de Eurozone zal de komende periode beweeglijk blijven. Omdat 2,0% bedrijfsobligaties een relatief korte looptijd hebben en hierdoor minder 1,5% gevoelig zijn voor rentebewegingen, vinden wij deze beleggings-categorie 1,0% aantrekkelijker dan staatsobligaties. Care IS behoudt de positieve allocatie in bedrijfsobligaties. 0,5% 0,0% Benchmarkrendement -2,90% -1,58% Kredietopslag Bedrijfsobligaties 4

5 Hoogrenderende obligaties Ontwikkeling Hoogrenderende obligaties Het rendement op hoogrenderende obligaties kwam in het tweede kwartaal uit op -0,92%. Ook de koersen van deze obligaties daalden als gevolg van de stijgende rente. Door de korte looptijd van hoogrenderende obligaties was de impact van de rentestijging beperkt. Vanwege de situatie rond Griekenland is de kredietopslag van Europese hoogrenderende obligaties tegen het einde van het kwartaal gestegen. Het verwachte extra rendement bovenop staatsobligaties kwam aan het einde van het tweede kwartaal uit op 3,82%. Obligaties uit opkomende landen (Emerging Market Debt) zijn op dit moment niet opgenomen in de modelportefeuilles. Vanwege het positieve diversificatie effect en de aantrekkelijke rendement/risico verhouding nemen we obligaties uit opkomende landen binnenkort op in ons beleggingsuniversum. Naar verwachting zal deze beleggingscategorie in het volgende kwartaal in de modelportefeuilles worden opgenomen. Hoogrenderende obligaties Care IS vindt het verwachte rendement op hoogrenderende obligaties aantrekkelijk. Vanwege de korte looptijd is de gevoeligheid voor de rente laag. Dit is een pluspunt nu de rentes erg beweeglijk zijn. Net als bedrijfsobligaties verwachten we dat de kredietopslag op korte termijn nog wel rond de huidige niveaus zal blijven, maar op lange termijn niet verder zal stijgen. We passen de verwachting voor rendement aan naar positief. Care IS zal in het komende kwartaal obligaties uit opkomende landen in de modelportefeuilles opnemen. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Benchmarkrendement -0,92% 1,29% Kredietopslag Hoogrenderende obligaties 2% 0% 5

6 Aandelen Ontwikkeling Aandelen Na een sterke stijging van aandelenkoersen in de afgelopen kwartalen was het rendement van aandelen in het tweede kwartaal van 2015 negatief. Het rendement kwam uit op -3,27%. De belangrijkste oorzaak voor deze daling was de onzekerheid over de Griekse schuldenkwestie en de stijgende rentes in Europa. Binnen de aandelenportefeuille houdt Care IS op dit moment een cashpositie aan waarmee we het aandelenrisico beperken. In de Verenigde Staten kwam de economische groei in het eerste kwartaal van 2015 uit op -0,2%. Dit cijfer viel fors tegen, omdat beleggers juist hooggespannen verwachtingen hadden van de Amerikaanse economische groei. In het kwartaal ervoor kwam de groei nog uit op 2,2%. Het is nu de vraag of de tegenvallende groei over het eerste kwartaal een incident was of dat de economische groei structureel aan het verzwakken is. Wij vinden dat één negatief kwartaal niet genoeg aanleiding geeft om te stellen dat de Amerikaanse economie structureel vertraagt. Verder blijft het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten nog steeds erg hoog. Aangezien de economie in de VS sterk door consumentenbestedingen wordt gedreven, is dit een positieve ontwikkeling. Op de Chinese aandelenmarkten vond de afgelopen drie weken een flinke correctie plaats. Aandelenkoersen daalden met ruim 20% nadat deze in 12 maanden tijd met bijna 100% waren gestegen. De Chinese centrale bank reageerde op de correctie door de rente opnieuw te verlagen. Deze staat met 4,85% nu op een historisch dieptepunt. Binnen de portefeuilles van Care IS zijn aandelen uit China voor 2% opgenomen. De hevige fluctuaties op de Chinese aandelenbeurs hebben daardoor een relatief kleine impact op de modelportefeuilles. Aandelen We verwachten dat de situatie rond Griekenland slechts van tijdelijke invloed is op de koersen van aandelen en dat er op korte termijn duidelijkheid zal komen over de toekomst van Griekenland. Op lange termijn blijft het vooruitzicht van aandelen goed. Omdat de rente, met name in Europa, erg laag is blijft het verwachte rendement van aandelen aantrekkelijk. We behouden de neutrale allocatie. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Benchmarkrendement -3,27% 11,49% Koers aandelen vanaf juni 2010 Europe Emerging markets Noord-Amerika 6

7 Vastgoed Ontwikkeling Vastgoed Het rendement van vastgoed was -10,26% in het tweede kwartaal van Care IS heeft de positie in vastgoed in de afgelopen maand afgebouwd. Het betrof de verkoop van de ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF in de beleggingsportefeuilles met risicoprofiel C (defensief) en B (zeer defensief). In de beleggingsportefeuilles met risicoprofiel D (neutraal), E (offensief) en F (zeer offensief) was deze ETF niet opgenomen. Aanleiding voor deze verkoop is de recentelijke rentestijging in Europa en de hoge waardering van vastgoed. Omdat vastgoedbeleggingen gevoelig zijn voor de ontwikkeling van de rente is het risico van vastgoed in de beleggingsportefeuilles opgelopen. Daarnaast is de waardering van vastgoed hoog doordat de koers vanaf 2014, met name door de dalende rente, met 45% is gestegen. Een andere ontwikkeling die zich al langere tijd voordoet is de toenemende correlatie tussen vastgoed en aandelen. Dit betekent dat de koers van vastgoed steeds meer gelijk beweegt aan de koers van aandelen, waardoor het spreidingsvoordeel (diversificatie) door in vastgoed te beleggen afneemt. Binnen de beleggingsportefeuilles blijft een gedeelte van het vermogen belegd in vastgoed, omdat de beleggingscategorie aandelen voor 4% uit vastgoedaandelen bestaat. Vastgoed Benchmarkrendement -10,26% 5,12% Op dit moment is Care IS bezig met het evalueren van de normgewichten en bandbreedtes van de beleggingscategorieën in alle risicoprofielen. In het volgende kwartaal zal vastgoed niet meer als aparte beleggingscategorie worden opgenomen. We zullen vastgoed in de volgende kwartaalrapportage dus niet meer afzonderlijk bespreken. 60% 40% 20% 0% -20% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 140% 120% 100% 80% Vastgoed gevoelig voor renteveranderingen Vastgoed Rente 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 7

8 Grondstoffen Ontwikkeling Grondstoffen Het rendement op grondstoffen kwam in het tweede kwartaal uit op 0,91%. Care IS heeft grondstoffen in de portefeuille opgenomen vanwege de diversificatievoordelen. Grondstoffen zijn namelijk niet gecorreleerd met de meeste andere beleggingscategorieën. Hierdoor zijn grondstoffen een buffer tegen dalende koersen van andere beleggingscategorieën. In het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld was het rendement van aandelen en obligaties negatief, terwijl grondstoffen een positief rendement hebben behaald. De sector Energie had een positieve bijdrage aan het rendement. Olieprijzen stegen als gevolg van berichten over lagere olievoorraden in de VS. Aan het einde van het vorige jaar kwam de olieprijs nog in een vrije val vanwege het enorme aanbod van olie wereldwijd. De sectoren metalen en landbouw leverden een negatieve bijdrage aan het rendement. Opvallend genoeg leidde de onzekerheid rond Griekenland niet tot een toevlucht naar goudbeleggingen. Beleggingen in goud worden vaak als veilige haven gebruikt als er onrust is op de financiële markten. Benchmark rendement 0,91% 6,92% Grondstoffen Care IS heeft geen visie op de prijsontwikkelingen van Grondstoffen. Grondstoffen zijn in beperkte mate opgenomen in de modelportefeuilles vanwege de spreidingsvoordelen. We behouden de neutrale allocatie. $140 $130 $120 $110 $100 $90 $80 $70 $60 $50 $40 Prijs per vat vanaf 2010 Olie Crude Olie Brent 8

9 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 jun-13 dec-14 jun-15 Care IS rendementen juni 2015 Rendementen per risicoprofiel per jaar Rendement per risicoprofiel van 2009 t/m 2015 Jaar rendementen Profiel B (zeer defensief) 0,44% 8,42% 3,10% 6,40% 0,71% 3,34% 15,63% Benchmark 0,05% 11,85% 3,70% 11,09% 2,36% 5,82% 13,68% Peergroup 1,38% 7,55% 2,01% 7,17% 0,85% 3,45% 5,76% Profiel C (defensief) 1,98% 9,27% 6,06% 8,87% -0,58% 9,97% 24,41% Benchmark 2,60% 13,35% 6,77% 11,73% 1,03% 8,74% 16,21% Peergroup 4,48% 10,54% 4,52% 9,93% -0,50% 6,72% 10,55% Profiel D (neutraal) 4,74% 9,95% 9,24% 9,82% -2,21% 12,74% 28,07% Benchmark 5,14% 14,86% 9,83% 12,32% -0,18% 11,54% 18,74% Peergroup 7,41% 12,48% 8,00% 11,61% -2,21% 10,29% 15,53% Profiel E (offensief) 7,34% 11,58% 12,47% 10,85% -3,57% 15,58% 31,66% Benchmark 7,68% 16,36% 12,90% 12,88% -1,28% 14,22% 21,27% Peergroup 10,80% 13,91% 11,40% 13,06% -4,67% 13,98% 21,80% Profiel F (zeer offensief) 10,17% 13,33% 15,91% 11,54% -5,26% 21,57% 36,67% Benchmark 10,22% 17,86% 15,96% 13,40% -2,29% 16,79% 23,80% Peergroup 12,98% 14,88% 15,30% 13,82% -6,37% 16,97% 26,43% 180% 160% 140% 120% 100% Totaal rendementen Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Care IS 43,75% 75,03% 95,08% 119,10% 154,09% Benchmark 58,77% 77,13% 96,96% 118,35% 141,35% Peergroup 31,54% 55,77% 81,45% 110,38% 135,86% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Profiel: De rendementen zijn na aftrek van alle kosten: (transactiekosten, bewaarloon, beheerfee & fondskosten) en worden berekend op basis van het gemiddelde rendement van bestaande klantportefeuilles. De rendementen vóór 2013 zijn berekend op basis van een klantportefeuille met een beginwaarde van ,-. Benchmark: Als benchmark voor profiel D is 50% aandelen (MSCI All Countries World Daily Total Return Euro Index) en 50% obligaties (Barclays Euro Aggregate Daily Total Return Euro Index) aangehouden. Het rendement van de benchmark is voor aftrek kosten. Peergroup: Het peergroup rendement is het gemiddelde nettorendement van beleggingsfondsen met een vergelijkbaar risicoprofiel van verschillende nationale en internationale grootbanken en fondshuizen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 9

10 Contact drs. Loege Schilder RBA Directie M E drs. Laurens Leek Directie M E Marcel van de Meent Accountmanagement M E Ronald te Dorsthorst Accountmanagement M E Laurens Sombroek Portfoliomanagement M E Frank Olgers Accountmanagement M E Nick Bond Portfoliomanagement M E dr. Enno Veerman Research M E 10

11 Legenda Benchmark-rendement Het bruto rendement van een voor de beleggingscategorie relevante benchmark over het afgelopen kwartaal en het rendement dit jaar. We gebruiken de volgende total return benchmarks per beleggingscategorie: Staatsobligaties: Bedrijfsobligaties: Hoogrenderende obligaties: Aandelen: Onroerend goed: Grondstoffen: Barclays Euro Treasury Bond Index Barclays Euro Corporate Bond Index 50% BofAML Euro High Yield Index 50% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged MSCI All Countries World Index EUR FTSE EPRA/NAREIT Developed EUR DJ UBS Commodity EUR Stoplichtkleuren Met behulp van de stoplichtkleuren geeft Care IS haar visie op de verwachte ontwikkelingen van het rendement en risico weer. Op basis van deze oordelen wordt de allocatiebeslissing opgebouwd. Een negatief/positief oordeel houdt in dat we adviseren om de beleggingscategorie te onderwegen/overwegen ten opzichte van het strategische gemiddelde. Een belegger die 50% in aandelen belegt, kan bij een rood licht voor allocatie het gewicht in aandelen bijvoorbeeld verlagen naar 40%. Oranje betekent een gewicht van 50% en groen leidt tot een aandelenweging van bijvoorbeeld 60%. Benchmarkrendement Q

12 Disclaimer Care IS heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, verleend gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleed aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie vormt op zichzelf geen aanbieding of een uitnodiging tot aankoop of verkoop van waardepapieren of andere financiële instrumenten en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is niet bestemd voor een bepaald type belegger, houdt geen rekening met uw eigen beleggingsdoelstelling, financiële situatie of behoeften en is niet bedoeld als een aanbeveling voor een bepaalde belegging, financieel instrument of beleggingsstrategie. Alvorens te handelen naar de aanbevelingen in deze publicatie, zult u moeten nagaan of dit past bij uw persoonlijke omstandigheden en, indien noodzakelijk, professioneel advies inwinnen. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

13 Vermogensbeheer dat voldoet aan de wensen en eisen van vandaag en morgen.

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015 Kwartaalrapportage Q1 2015 Volendam, 15 april 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het vierde kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het tweede kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Samenvatting Hoofdpunten Het vierde kwartaal was positief voor aandelen. Wereldwijd veerden de koersen van aandelen op, nadat deze in het derde

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Inhoudsopgave 1. Rendement financiële markten 2. Marktontwikkelingen 3. Resultaat Care IS 4. Vooruitblik en positionering Pagina 4: Brexit en de gevolgen

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Meer rendement op uw vermogen met beleggen

Meer rendement op uw vermogen met beleggen Meer rendement op uw vermogen met beleggen Loege Schilder 27 januari 2017 Even voorstellen Professionele vermogensbeheerder Opgericht in 2010. Care IS beheert op dit moment 175 miljoen euro van ruim 500

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Care IS Klantbijeenkomst Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Programma 19.00 uur De toekomst van Care IS 19.20 uur Help! Mijn vermogen krimpt 19.50 uur Korte pauze 20.00 uur Digitale kunstrondleiding

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014 Care IS Informatiebijeenkomst juni 2014 Welkom Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Uitleg opkomende landen 20.00 uur Korte pauze 20.15 uur Visie en

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie