Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 april 2014

2 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014 en over heel 2013 vergeleken met de benchmark en peergroup. In het eerste kwartaal van 2014 behaalden de offensievere portefeuilles overwegend betere rendementen dan de peergroups. Ten opzichte van de benchmark bleven de modelportefeuilles achter in het eerste kwartaal. Op pagina negen is een compleet overzicht van de rendementen over alle periodes terug te vinden. Care IS maakt voor u actieve keuzes om een efficiënte portefeuille samen te stellen. Hierdoor ontstaan rendementsverschillen tussen uw portefeuille en de benchmark. Hieronder volgt een korte toelichting op de rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark in het eerste kwartaal. Op de volgende pagina s worden alle beleggingscategorieën besproken. Keuzes die positief uitpakten voor het rendement De Japanse aandelenindex behaalde over het eerste kwartaal een negatief rendement van -5,63%. De Care IS modelportefeuilles profiteerden hierdoor van de onderwogen allocatie in Japanse aandelen. De overweging van waarde-aandelen en smallcap-aandelen heeft binnen de categorie aandelen bijgedragen aan het rendement. Het rendement op deze aandelen was aanzienlijk beter dan het rendement op groei-aandelen en largecap-aandelen. Keuzes die negatief uitpakten voor het rendement De onderweging van staatsobligaties ten opzichte van bedrijfsobligaties leidde tot een underperformance. Waar bedrijfsobligaties een rendement van 2,36% noteerden, was het rendement op staatsobligaties 3,81%. Care IS houdt de onderwogen positie in staatsobligaties voorlopig aan. De rente op staatsobligaties is nog steeds erg laag. Het effectief rendement op Europese staatsobligaties met een looptijd van 5 jaar is 1,67%. We vinden dit rendement te laag ten opzichte van het renterisico. De overweging in aandelen uit opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten leidde tot een kleine underperformance. Profiel B 'zeer defensief' 1,90% 3.10% Benchmark 2,98% 3.70% Peergroup 1,64% 2.01% Profiel C "defensief" 1,69% 6.06% Benchmark 2,55% 6.77% Peergroup 1,76% 4.52% Profiel D "neutraal" 1,37% 9.24% Benchmark 2,13% 9.83% Peergroup 1,36% 8.00% Profiel E "offensief" 1,27% 12.47% Benchmark 1,70% 12.90% Peergroup 0,75% 11.40% Profiel F "zeer offensief" 1,19% 15.91% Benchmark 1,28% 15.96% Peergroup 0,47% 15.30% 2

3 Staatsobligaties Ontwikkeling Staatsobligaties Het rendement op staatsobligaties in het eerste kwartaal van 2014 was 3,81%. De staatsobligatierentes van de kernlanden in Europa zijn in het afgelopen kwartaal flink gedaald. De voornaamste reden hiervoor is de toegenomen risicoaversie bij beleggers. Als gevolg van de verslechterde vooruitzichten voor opkomende markten (waaronder China) en de spanningen in Oekraïne, weken beleggers uit naar veilige staatsobligaties. De Duitse 10-jaars rente daalde 40 basispunten naar 1,54%. Doordat de onzekerheid over een crisis in de Eurozone verder is afgenomen, zijn de renteverschillen tussen de Europese kernlanden (onder andere Nederland en Duitsland) en de perifere landen opnieuw kleiner geworden. De Spaanse en Italiaanse 10-jaars rente daalde met ruim een half procent naar respectievelijk 3,22% en 3,30% De Portugese rente daalde met maar liefst 1,60% tot net onder de vier procent. De markten worden ook sterk beïnvloed door het beleid van de centrale banken. In februari nam Janet Yellen de functie van Ben Bernanke over als voorzitter van de Federal Reserve (Fed). Toen Yellen in maart een ongelukkige uitspraak deed over een mogelijke vervroeging van de renteverhoging, reageerden de markten heftig. Deze reactie gaf weer aan hoe veel invloed het beleid van de centrale banken heeft op de financiële markten. De ECB heeft de financieringsrente in Europa onveranderd gehouden, waarmee deze nog steeds op het laagste niveau ooit blijft staan (0,25%). In de opkomende markten liepen de staatsobligatierentes flink op in het eerste kwartaal van Door een kapitaalvlucht vanuit opkomende markten schoten de rentes in sommige landen scherp omhoog. Omdat Care IS niet in obligaties uit opkomende landen belegt, heeft dit geen invloed gehad op de portefeuilles. Benchmarkrendement 3,81% 2,24% Advies Staatsobligaties We vinden het huidige rendement op staatsobligaties van de kernlanden zoals Duitsland en Nederland te laag. Daarnaast willen we niet teveel risico lopen bij een eventuele rentestijging. Omdat staatsobligaties gevoeliger zijn voor een rentestijging dan bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, houden we onze positie in staatsobligaties onderwogen. 3

4 Bedrijfsobligaties Ontwikkeling Bedrijfsobligaties Het rendement op Europese bedrijfsobligaties bedroeg 2,36% in het eerste kwartaal van 201. Bedrijfsobligaties hebben in het afgelopen kwartaal opnieuw geprofiteerd van de aantrekkende groei in Europa. Bedrijven kunnen dan namelijk meer afzetten en zo hun winsten vergroten. Hierdoor neemt het aantal faillissementen af. Vanwege de lage rente op staatsobligaties zijn beleggers bereid om meer risico te nemen. Bedrijfsobligaties is een categorie met iets meer risico en een hoger verwacht rendement ten opzichte van staatsobligaties. De risicoopslag ten opzichte van staatsobligaties is hierdoor verder afgenomen. Tijdens het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis, rond een mogelijk faillissement van Griekenland, hebben we besloten niet meer in obligaties van financiële instellingen te beleggen. In 2012 hebben we deze obligaties weer opgenomen, maar wel met een onderpand. Inmiddels hebben wij voldoende vertrouwen in de verbeterde economische ontwikkelingen in het algemeen en de stabiliteit van financiële instellingen in het bijzonder. Daarom hebben wij in het afgelopen kwartaal de obligaties met onderpand ingeruild voor obligaties zonder onderpand. Deze obligaties hebben een iets hoger risico maar ook een hoger verwacht rendement. Benchmarkrendement 2,36% 2,37% Advies Bedrijfsobligaties We vinden obligaties van bedrijven uit de Eurozone nog steeds een betere investering dan staatsobligaties. Door bedrijfsobligaties in de portefeuilles op te nemen kunnen we profiteren van de aantrekkende economische groei. Daarnaast bieden bedrijfsobligaties meer bescherming tegen stijgende rentetarieven dan staatsobligaties. Het extra rendement ten opzichte van staatsobligaties compenseert voldoende voor het faillissementsrisico van de bedrijven in de index. De neutrale allocatie in de profielportefeuille blijft gehandhaafd. 4

5 Hoogrenderende obligaties Ontwikkeling Hoogrenderende obligaties Het rendement op hoogrenderende obligaties was positief in het eerste kwartaal van Het rendement kwam uit op 2,29%. Evenals bij bedrijfsobligaties daalde ook de risico-opslag van hoogrenderende obligaties ten opzichte van staatsleningen. Een dalende risicoopslag impliceert dat de kredietwaardigheid van de onderliggende bedrijven toeneemt, waardoor de kans op een faillissement in de index daalt. De risico-opslag daalde van 2,88% naar 2,70%. Door de huidige lage marktrentes zijn beleggers op zoek naar beleggingscategorieën met een hoger verwacht rendement dan staatsobligaties. Dit stimuleert de vraag naar hoogrenderende obligaties en dat heeft een positief effect gehad op de koersen dit kwartaal. Vanwege de tapering door de Fed onttrekken beleggers al maandenlang kapitaal uit opkomende landen. Door de tapering zullen de rentes in de ontwikkelde landen geleidelijk gaan stijgen. In dat geval worden obligaties uit opkomende landen steeds minder aantrekkelijk. De angst hiervoor onder beleggers heeft de koersen flink onder druk gezet. Vooral obligaties in lokale valuta s zijn sinds mei vorig jaar al sterk gedaald. De massale kapitaaluitstroom kwam in februari tot een hoogtepunt toen de valuta s van een aantal opkomende landen hard onderuitgingen. In maart zijn de koersen wel weer hersteld. Care IS belegt al geruime tijd niet in obligaties uit opkomende landen. Omdat het effect van de tapering voorlopig nog wel zal voortduren nemen we geen obligaties uit opkomende markten in de modelportefeuilles op. Advies Hoogrenderende obligaties De neutrale allocatie in de adviesportefeuille blijft gehandhaafd. Europese Hoogrenderende obligaties bieden een goede bescherming tegen oplopende rentes. Benchmarkrendement 3,35% 2,23% 5

6 Aandelen Ontwikkeling Aandelen De wereldwijde aandelenindex heeft het eerste kwartaal van 2014 positief afgesloten met een rendement van 1,06%. Het eerste kwartaal van 2014 begon positief voor aandelenbeleggers. Het sentiment veranderde echter toen in januari tegenvallend nieuws uit de opkomende markten kwam en de politieke onrust in Oekraïne begin maart oplaaide. Door het uitblijven van een grote escalatie zijn de beurzen tegen het einde van het kwartaal weer hersteld. In januari vond een kapitaalvlucht plaats vanuit opkomende markten. Deze kapitaalvlucht werd vooral gevoed door de politieke onrust in landen als Turkije, Thailand en Oekraïne. Sinds de aankondiging van de afbouw van de tapering is deze beweging al langer zichtbaar. Nu de rust in Oekraïne weer lijkt teruggekeerd en de beurzen in de ontwikkelde landen de weg omhoog hebben gevonden, zijn de koersen in opkomende landen ook weer hersteld. We verwachten dat de toenemende exporten naar ontwikkelde markten het economisch herstel van de opkomende landen zal bevorderen. Natuurlijk houden we de (politieke) risico s in de opkomende markten scherp in de gaten. Door het strenge winterweer in de VS vielen de macro-economische cijfers uit de VS wat tegen. Desondanks blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie goed. We verwachten niet dat de Fed haar rentebeleid op korte termijn zal aanpassen of de afbouw van de steunmaatregelen gaat versnellen. In Europa werden de goede vooruitzichten bevestigd door de positieve cijfers over de economie. Met name de indicatoren van de productie en industrie zijn positief. De aandelen uit de Zuid-Europese landen lieten het afgelopen kwartaal de beste performance zien en trokken zich het minst aan van de onrust in Rusland en Oekraïne. De overheid in China probeert de Chinese economie te hervormen. Waar de economische groei in voorgaande jaren gestuwd werd door grote overheidsinvesteringen, richt de overheid zich nu meer op een door consumptie gedreven economie. De economische groeiverwachting is hierdoor wat afgezwakt, maar deze is nog steeds sterker dan in de ontwikkelde landen. Advies Aandelen We zien in de huidige markt geen aanleiding om de allocatie van aandelen te wijzigen. We handhaven de neutrale allocatie. Benchmarkrendement 1,06% 17,49% 6

7 Vastgoed Ontwikkelingen Vastgoed Vastgoed is in het eerste kwartaal van 2014 positief geëindigd. De wereldwijde Vastgoedindex steeg met 3,81%. De stijging van beursgenoteerde vastgoedaandelen komt voor een groot gedeelte door de daling van de kapitaalmarktrente. Wanneer de rente daalt, worden de kosten voor het lenen van kapitaal minder. Hierdoor stijgt het winstpotentieel voor vastgoedbedrijven, waardoor de aandelen aantrekkelijker worden voor beleggers om te kopen. Het herstel van de wereldeconomie heeft ook gunstig uitgepakt voor vastgoed. De economische groei trekt aan waardoor de bezettingsgraad stijgt. Hierdoor is er minder leegstand en zullen de huurprijzen stijgen. Gedurende 2013 zijn de aandelenkoersen van vastgoedbedrijven sterk achtergebleven bij aandelen uit andere sectoren. Hierdoor is de waardering van vastgoedaandelen nu relatief aantrekkelijk. Zoals gezegd is de dalende kapitaalmarktrente van grote invloed geweest op de stijging van vastgoedaandelen. Dit geeft tegelijkertijd ook aan in welke hoek het voornaamste risico voor vastgoedaandelen zit. We verwachten dat de rentes op de korte/middellange termijn zullen gaan stijgen. De financieringskosten voor vastgoed zullen hierdoor toenemen, wat een negatief effect zal hebben op de operationele winsten. Advies Vastgoed Care IS houdt de onderweging in onroerend goed voorlopig aan. We zien te weinig aanleiding om de weging in onroerend goed te verhogen. Onroerend goed is vanuit het spreidingsoogpunt momenteel alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen. Benchmarkrendement 3,81% -0.81% 7

8 Grondstoffen Ontwikkeling Grondstoffen Het rendement op grondstoffen was 6,97% in het eerste kwartaal van Voor de stijging van grondstoffenprijzen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De onrust in Oekraïne zorgde ervoor dat tarwe, maïs maar vooral graan in prijs gestegen zijn. Oekraïne is in Europa een van de grootste leveranciers van voedselgrondstoffen. De prijsstijging lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op onzekerheid. Ondanks de spanningen in Oekraïne is de aanlevering van landbouwproducten vanuit Oekraïne namelijk niet stil komen te vallen. Door de opgelopen conflicten tussen Rusland en Oekraïne zijn ook de olie- en gasprijzen gestegen. De onzekerheid over eventuele sancties tegen Rusland, de grootste olie- en gasleverancier van Europa, stuwde de olieprijs omhoog. Ook zijn de gasvoorraden gedaald door het strenge winterweer in de VS. De enorme vraag naar gas oversteeg het aanbod, waardoor de gasprijs omhoog ging. Tenslotte leidde de onrust in de opkomende markten en de crisis in Oekraïne ook tot een stijging van de goudprijs. Goud wordt vaak als veilige haven gezien in tijden van onrust. Vanwege de aanhoudende droogte in Brazilië stegen de prijzen van landbouwproducten als koffie en soja. De droogte zorgde ervoor dat de productie veel lager was. Hierdoor werd het aanbod minder, maar de vraag bleef hetzelfde. De industriële grondstoffen zijn het afgelopen kwartaal in waarde gedaald. China is een grootverbruiker van industriële grondstoffen. De zorgen over de groei van de Chinese economie leidden tot een prijsdaling in deze sector. De invloed van China op de prijzen van industriële grondstoffen is erg groot. Benchmark rendement 6,97% -13,43% Advies Grondstoffen De visie op grondstoffen blijft neutraal. Als de vraag naar grondstoffen vanuit opkomende markten (met name China) weer structureel herstel laat zien, verwachten we dat de prijzen structureel zullen gaan stijgen. Grondstoffen zijn alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen, omdat deze voor een risicodempend effect binnen een beleggingsportefeuille zorgen. 8

9 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 mrt-14 Care IS rendementen maart 14 Rendementen per risicoprofiel per jaar Rendement per risicoprofiel van 2009 t/m 2014 Ja a r re n d e m e n te n P r o fie l B (z e e r d e fe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % T o ta a l re n d e m e n te n P ro f ie l B P ro f ie l C P ro f ie l D P ro f ie l E P ro f ie l F C a r e IS % % % % % B en c h m a r k % % % % % P eer g r o u p % % % % % P r o fie l C (d e fe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l D (n e u t r a a l) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l E (o ffe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l F (z e e r o ffe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Profiel: De rendementen zijn na aftrek van alle kosten: (transactiekosten, bewaarloon, beheerfee & fondskosten) en worden berekend op basis van het gemiddelde rendement van bestaande klantportefeuilles. De rendementen vóór 2013 zijn berekend op basis van een klantportefeuilles met een beginwaarde van ,-. Benchmark: Als benchmark voor profiel D is 50% aandelen (MSCI All Countries World Daily Total Return Euro Index) en 50% obligaties (Barclays Euro Aggregate Daily Total Return Euro Index) aangehouden. Het rendement van de benchmark is voor aftrek kosten. Peergroup: Het peergroup rendement is het gemiddelde nettorendement van beleggingsfondsen met een vergelijkbaar risicoprofiel van: ABN AMRO, Aegon, ASR, BNP Paribas, ING, Robeco, SNS en Van Lanschot. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

10 Contact drs. Loege Schilder RBA Directie M E drs. Laurens Leek Directie M E Marcel van de Meent Account management M E Ronald te Dorsthorst Account management M E Laurens Sombroek Portfolio management M E Nick Bond Portfolio management M E Monique van Luyk Office manager M E Care Investment Services B.V. Mgr. C. Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam M E 10

11 Legenda Benchmark-rendement Het bruto rendement van een voor de beleggingscategorie relevante benchmark over het afgelopen kwartaal en het rendement dit jaar. We gebruiken de volgende total return benchmarks per beleggingscategorie: Staatsobligaties: Bedrijfsobligaties: Hoogrenderende obligaties: Aandelen: Onroerend goed: Grondstoffen: Barclays Euro Treasury Bond Index Barclays Euro Corporate Bond Index 50% BofAML Euro High Yield Index 50% JPM EMBI Global Diversified Index MSCI All Countries World Index EUR FTSE EPRA/NAREIT Developed EUR DJ UBS Commodity EUR Stoplichtkleuren Middels de stoplichtkleuren geeft Care IS haar visie op de verwachte ontwikkelingen van het rendement en risico weer. Op basis van deze oordelen wordt de allocatiebeslissing opgebouwd. Een negatief/positief oordeel houdt in dat we adviseren om de beleggingscategorie te onderwegen/overwegen ten opzichte van het strategische gemiddelde. Een belegger die 50% in aandelen belegt, kan bij een rood licht voor allocatie het gewicht in aandelen bijvoorbeeld verlagen naar 40%. Oranje betekent een gewicht van 50% en groen leidt tot een aandelenweging van bijvoorbeeld 60%. Benchmarkrendement Q

12 Disclaimer Care IS heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, verleend gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleed aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie vormt op zichzelf geen aanbieding of een uitnodiging tot aankoop of verkoop van waardepapieren of andere financiële instrumenten en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is niet bestemd voor een bepaald type belegger, houdt geen rekening met uw eigen beleggingsdoelstelling, financiële situatie of behoeften en is niet bedoeld als een aanbeveling voor een bepaalde belegging, financieel instrument of beleggingsstrategie. Alvorens te handelen naar de aanbevelingen in deze publicatie, zult u moeten nagaan of dit past bij uw persoonlijke omstandigheden en, indien noodzakelijk, professioneel advies inwinnen. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 12

13 Vermogensbeheer dat voldoet aan de wensen en eisen van vandaag en morgen.

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten April 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten Kernpunten verwachtingen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Rente op keerpunt. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special

Rente op keerpunt. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special Syntrus Achmea Investment Letter 16 Juni 2015 Rente op keerpunt Beleggingsomgeving Moment van de waarheid 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Correctie op obligatiemarkt Vooruitzichten Toename volatiliteit in

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Februari 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

Mei 2014. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Mei 2014. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Mei 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Koorddansen. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Waarderingen worden kwetsbaar

Koorddansen. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Waarderingen worden kwetsbaar Syntrus Achmea Investment Letter 12 Juni 2014 Koorddansen Beleggingsomgeving Divergentie 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Positief sentiment houdt aan Vooruitzichten Waarderingen worden kwetsbaar Special Hypotheken

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

het evenwicht bewaren

het evenwicht bewaren het evenwicht bewaren Beleggingsstrategie september 2015 Inhoud Cyclische stap voorwaarts 1 Het evenwicht bewaren 2 Actieve strategieën in vogelvlucht 3 Europa trekt de kar 4 China: historische overgang

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie