Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 10 april 2014"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Q Volendam, 10 april 2014

2 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014 en over heel 2013 vergeleken met de benchmark en peergroup. In het eerste kwartaal van 2014 behaalden de offensievere portefeuilles overwegend betere rendementen dan de peergroups. Ten opzichte van de benchmark bleven de modelportefeuilles achter in het eerste kwartaal. Op pagina negen is een compleet overzicht van de rendementen over alle periodes terug te vinden. Care IS maakt voor u actieve keuzes om een efficiënte portefeuille samen te stellen. Hierdoor ontstaan rendementsverschillen tussen uw portefeuille en de benchmark. Hieronder volgt een korte toelichting op de rendementsverschillen ten opzichte van de benchmark in het eerste kwartaal. Op de volgende pagina s worden alle beleggingscategorieën besproken. Keuzes die positief uitpakten voor het rendement De Japanse aandelenindex behaalde over het eerste kwartaal een negatief rendement van -5,63%. De Care IS modelportefeuilles profiteerden hierdoor van de onderwogen allocatie in Japanse aandelen. De overweging van waarde-aandelen en smallcap-aandelen heeft binnen de categorie aandelen bijgedragen aan het rendement. Het rendement op deze aandelen was aanzienlijk beter dan het rendement op groei-aandelen en largecap-aandelen. Keuzes die negatief uitpakten voor het rendement De onderweging van staatsobligaties ten opzichte van bedrijfsobligaties leidde tot een underperformance. Waar bedrijfsobligaties een rendement van 2,36% noteerden, was het rendement op staatsobligaties 3,81%. Care IS houdt de onderwogen positie in staatsobligaties voorlopig aan. De rente op staatsobligaties is nog steeds erg laag. Het effectief rendement op Europese staatsobligaties met een looptijd van 5 jaar is 1,67%. We vinden dit rendement te laag ten opzichte van het renterisico. De overweging in aandelen uit opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten leidde tot een kleine underperformance. Profiel B 'zeer defensief' 1,90% 3.10% Benchmark 2,98% 3.70% Peergroup 1,64% 2.01% Profiel C "defensief" 1,69% 6.06% Benchmark 2,55% 6.77% Peergroup 1,76% 4.52% Profiel D "neutraal" 1,37% 9.24% Benchmark 2,13% 9.83% Peergroup 1,36% 8.00% Profiel E "offensief" 1,27% 12.47% Benchmark 1,70% 12.90% Peergroup 0,75% 11.40% Profiel F "zeer offensief" 1,19% 15.91% Benchmark 1,28% 15.96% Peergroup 0,47% 15.30% 2

3 Staatsobligaties Ontwikkeling Staatsobligaties Het rendement op staatsobligaties in het eerste kwartaal van 2014 was 3,81%. De staatsobligatierentes van de kernlanden in Europa zijn in het afgelopen kwartaal flink gedaald. De voornaamste reden hiervoor is de toegenomen risicoaversie bij beleggers. Als gevolg van de verslechterde vooruitzichten voor opkomende markten (waaronder China) en de spanningen in Oekraïne, weken beleggers uit naar veilige staatsobligaties. De Duitse 10-jaars rente daalde 40 basispunten naar 1,54%. Doordat de onzekerheid over een crisis in de Eurozone verder is afgenomen, zijn de renteverschillen tussen de Europese kernlanden (onder andere Nederland en Duitsland) en de perifere landen opnieuw kleiner geworden. De Spaanse en Italiaanse 10-jaars rente daalde met ruim een half procent naar respectievelijk 3,22% en 3,30% De Portugese rente daalde met maar liefst 1,60% tot net onder de vier procent. De markten worden ook sterk beïnvloed door het beleid van de centrale banken. In februari nam Janet Yellen de functie van Ben Bernanke over als voorzitter van de Federal Reserve (Fed). Toen Yellen in maart een ongelukkige uitspraak deed over een mogelijke vervroeging van de renteverhoging, reageerden de markten heftig. Deze reactie gaf weer aan hoe veel invloed het beleid van de centrale banken heeft op de financiële markten. De ECB heeft de financieringsrente in Europa onveranderd gehouden, waarmee deze nog steeds op het laagste niveau ooit blijft staan (0,25%). In de opkomende markten liepen de staatsobligatierentes flink op in het eerste kwartaal van Door een kapitaalvlucht vanuit opkomende markten schoten de rentes in sommige landen scherp omhoog. Omdat Care IS niet in obligaties uit opkomende landen belegt, heeft dit geen invloed gehad op de portefeuilles. Benchmarkrendement 3,81% 2,24% Advies Staatsobligaties We vinden het huidige rendement op staatsobligaties van de kernlanden zoals Duitsland en Nederland te laag. Daarnaast willen we niet teveel risico lopen bij een eventuele rentestijging. Omdat staatsobligaties gevoeliger zijn voor een rentestijging dan bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, houden we onze positie in staatsobligaties onderwogen. 3

4 Bedrijfsobligaties Ontwikkeling Bedrijfsobligaties Het rendement op Europese bedrijfsobligaties bedroeg 2,36% in het eerste kwartaal van 201. Bedrijfsobligaties hebben in het afgelopen kwartaal opnieuw geprofiteerd van de aantrekkende groei in Europa. Bedrijven kunnen dan namelijk meer afzetten en zo hun winsten vergroten. Hierdoor neemt het aantal faillissementen af. Vanwege de lage rente op staatsobligaties zijn beleggers bereid om meer risico te nemen. Bedrijfsobligaties is een categorie met iets meer risico en een hoger verwacht rendement ten opzichte van staatsobligaties. De risicoopslag ten opzichte van staatsobligaties is hierdoor verder afgenomen. Tijdens het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis, rond een mogelijk faillissement van Griekenland, hebben we besloten niet meer in obligaties van financiële instellingen te beleggen. In 2012 hebben we deze obligaties weer opgenomen, maar wel met een onderpand. Inmiddels hebben wij voldoende vertrouwen in de verbeterde economische ontwikkelingen in het algemeen en de stabiliteit van financiële instellingen in het bijzonder. Daarom hebben wij in het afgelopen kwartaal de obligaties met onderpand ingeruild voor obligaties zonder onderpand. Deze obligaties hebben een iets hoger risico maar ook een hoger verwacht rendement. Benchmarkrendement 2,36% 2,37% Advies Bedrijfsobligaties We vinden obligaties van bedrijven uit de Eurozone nog steeds een betere investering dan staatsobligaties. Door bedrijfsobligaties in de portefeuilles op te nemen kunnen we profiteren van de aantrekkende economische groei. Daarnaast bieden bedrijfsobligaties meer bescherming tegen stijgende rentetarieven dan staatsobligaties. Het extra rendement ten opzichte van staatsobligaties compenseert voldoende voor het faillissementsrisico van de bedrijven in de index. De neutrale allocatie in de profielportefeuille blijft gehandhaafd. 4

5 Hoogrenderende obligaties Ontwikkeling Hoogrenderende obligaties Het rendement op hoogrenderende obligaties was positief in het eerste kwartaal van Het rendement kwam uit op 2,29%. Evenals bij bedrijfsobligaties daalde ook de risico-opslag van hoogrenderende obligaties ten opzichte van staatsleningen. Een dalende risicoopslag impliceert dat de kredietwaardigheid van de onderliggende bedrijven toeneemt, waardoor de kans op een faillissement in de index daalt. De risico-opslag daalde van 2,88% naar 2,70%. Door de huidige lage marktrentes zijn beleggers op zoek naar beleggingscategorieën met een hoger verwacht rendement dan staatsobligaties. Dit stimuleert de vraag naar hoogrenderende obligaties en dat heeft een positief effect gehad op de koersen dit kwartaal. Vanwege de tapering door de Fed onttrekken beleggers al maandenlang kapitaal uit opkomende landen. Door de tapering zullen de rentes in de ontwikkelde landen geleidelijk gaan stijgen. In dat geval worden obligaties uit opkomende landen steeds minder aantrekkelijk. De angst hiervoor onder beleggers heeft de koersen flink onder druk gezet. Vooral obligaties in lokale valuta s zijn sinds mei vorig jaar al sterk gedaald. De massale kapitaaluitstroom kwam in februari tot een hoogtepunt toen de valuta s van een aantal opkomende landen hard onderuitgingen. In maart zijn de koersen wel weer hersteld. Care IS belegt al geruime tijd niet in obligaties uit opkomende landen. Omdat het effect van de tapering voorlopig nog wel zal voortduren nemen we geen obligaties uit opkomende markten in de modelportefeuilles op. Advies Hoogrenderende obligaties De neutrale allocatie in de adviesportefeuille blijft gehandhaafd. Europese Hoogrenderende obligaties bieden een goede bescherming tegen oplopende rentes. Benchmarkrendement 3,35% 2,23% 5

6 Aandelen Ontwikkeling Aandelen De wereldwijde aandelenindex heeft het eerste kwartaal van 2014 positief afgesloten met een rendement van 1,06%. Het eerste kwartaal van 2014 begon positief voor aandelenbeleggers. Het sentiment veranderde echter toen in januari tegenvallend nieuws uit de opkomende markten kwam en de politieke onrust in Oekraïne begin maart oplaaide. Door het uitblijven van een grote escalatie zijn de beurzen tegen het einde van het kwartaal weer hersteld. In januari vond een kapitaalvlucht plaats vanuit opkomende markten. Deze kapitaalvlucht werd vooral gevoed door de politieke onrust in landen als Turkije, Thailand en Oekraïne. Sinds de aankondiging van de afbouw van de tapering is deze beweging al langer zichtbaar. Nu de rust in Oekraïne weer lijkt teruggekeerd en de beurzen in de ontwikkelde landen de weg omhoog hebben gevonden, zijn de koersen in opkomende landen ook weer hersteld. We verwachten dat de toenemende exporten naar ontwikkelde markten het economisch herstel van de opkomende landen zal bevorderen. Natuurlijk houden we de (politieke) risico s in de opkomende markten scherp in de gaten. Door het strenge winterweer in de VS vielen de macro-economische cijfers uit de VS wat tegen. Desondanks blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie goed. We verwachten niet dat de Fed haar rentebeleid op korte termijn zal aanpassen of de afbouw van de steunmaatregelen gaat versnellen. In Europa werden de goede vooruitzichten bevestigd door de positieve cijfers over de economie. Met name de indicatoren van de productie en industrie zijn positief. De aandelen uit de Zuid-Europese landen lieten het afgelopen kwartaal de beste performance zien en trokken zich het minst aan van de onrust in Rusland en Oekraïne. De overheid in China probeert de Chinese economie te hervormen. Waar de economische groei in voorgaande jaren gestuwd werd door grote overheidsinvesteringen, richt de overheid zich nu meer op een door consumptie gedreven economie. De economische groeiverwachting is hierdoor wat afgezwakt, maar deze is nog steeds sterker dan in de ontwikkelde landen. Advies Aandelen We zien in de huidige markt geen aanleiding om de allocatie van aandelen te wijzigen. We handhaven de neutrale allocatie. Benchmarkrendement 1,06% 17,49% 6

7 Vastgoed Ontwikkelingen Vastgoed Vastgoed is in het eerste kwartaal van 2014 positief geëindigd. De wereldwijde Vastgoedindex steeg met 3,81%. De stijging van beursgenoteerde vastgoedaandelen komt voor een groot gedeelte door de daling van de kapitaalmarktrente. Wanneer de rente daalt, worden de kosten voor het lenen van kapitaal minder. Hierdoor stijgt het winstpotentieel voor vastgoedbedrijven, waardoor de aandelen aantrekkelijker worden voor beleggers om te kopen. Het herstel van de wereldeconomie heeft ook gunstig uitgepakt voor vastgoed. De economische groei trekt aan waardoor de bezettingsgraad stijgt. Hierdoor is er minder leegstand en zullen de huurprijzen stijgen. Gedurende 2013 zijn de aandelenkoersen van vastgoedbedrijven sterk achtergebleven bij aandelen uit andere sectoren. Hierdoor is de waardering van vastgoedaandelen nu relatief aantrekkelijk. Zoals gezegd is de dalende kapitaalmarktrente van grote invloed geweest op de stijging van vastgoedaandelen. Dit geeft tegelijkertijd ook aan in welke hoek het voornaamste risico voor vastgoedaandelen zit. We verwachten dat de rentes op de korte/middellange termijn zullen gaan stijgen. De financieringskosten voor vastgoed zullen hierdoor toenemen, wat een negatief effect zal hebben op de operationele winsten. Advies Vastgoed Care IS houdt de onderweging in onroerend goed voorlopig aan. We zien te weinig aanleiding om de weging in onroerend goed te verhogen. Onroerend goed is vanuit het spreidingsoogpunt momenteel alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen. Benchmarkrendement 3,81% -0.81% 7

8 Grondstoffen Ontwikkeling Grondstoffen Het rendement op grondstoffen was 6,97% in het eerste kwartaal van Voor de stijging van grondstoffenprijzen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De onrust in Oekraïne zorgde ervoor dat tarwe, maïs maar vooral graan in prijs gestegen zijn. Oekraïne is in Europa een van de grootste leveranciers van voedselgrondstoffen. De prijsstijging lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op onzekerheid. Ondanks de spanningen in Oekraïne is de aanlevering van landbouwproducten vanuit Oekraïne namelijk niet stil komen te vallen. Door de opgelopen conflicten tussen Rusland en Oekraïne zijn ook de olie- en gasprijzen gestegen. De onzekerheid over eventuele sancties tegen Rusland, de grootste olie- en gasleverancier van Europa, stuwde de olieprijs omhoog. Ook zijn de gasvoorraden gedaald door het strenge winterweer in de VS. De enorme vraag naar gas oversteeg het aanbod, waardoor de gasprijs omhoog ging. Tenslotte leidde de onrust in de opkomende markten en de crisis in Oekraïne ook tot een stijging van de goudprijs. Goud wordt vaak als veilige haven gezien in tijden van onrust. Vanwege de aanhoudende droogte in Brazilië stegen de prijzen van landbouwproducten als koffie en soja. De droogte zorgde ervoor dat de productie veel lager was. Hierdoor werd het aanbod minder, maar de vraag bleef hetzelfde. De industriële grondstoffen zijn het afgelopen kwartaal in waarde gedaald. China is een grootverbruiker van industriële grondstoffen. De zorgen over de groei van de Chinese economie leidden tot een prijsdaling in deze sector. De invloed van China op de prijzen van industriële grondstoffen is erg groot. Benchmark rendement 6,97% -13,43% Advies Grondstoffen De visie op grondstoffen blijft neutraal. Als de vraag naar grondstoffen vanuit opkomende markten (met name China) weer structureel herstel laat zien, verwachten we dat de prijzen structureel zullen gaan stijgen. Grondstoffen zijn alleen in de defensieve portefeuilles opgenomen, omdat deze voor een risicodempend effect binnen een beleggingsportefeuille zorgen. 8

9 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 mrt-14 Care IS rendementen maart 14 Rendementen per risicoprofiel per jaar Rendement per risicoprofiel van 2009 t/m 2014 Ja a r re n d e m e n te n P r o fie l B (z e e r d e fe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % T o ta a l re n d e m e n te n P ro f ie l B P ro f ie l C P ro f ie l D P ro f ie l E P ro f ie l F C a r e IS % % % % % B en c h m a r k % % % % % P eer g r o u p % % % % % P r o fie l C (d e fe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l D (n e u t r a a l) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l E (o ffe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % P r o fie l F (z e e r o ffe n sie f) % % % % % % B e n c h m a r k % % % % % % P e e r g r o u p % % % % % % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F Profiel: De rendementen zijn na aftrek van alle kosten: (transactiekosten, bewaarloon, beheerfee & fondskosten) en worden berekend op basis van het gemiddelde rendement van bestaande klantportefeuilles. De rendementen vóór 2013 zijn berekend op basis van een klantportefeuilles met een beginwaarde van ,-. Benchmark: Als benchmark voor profiel D is 50% aandelen (MSCI All Countries World Daily Total Return Euro Index) en 50% obligaties (Barclays Euro Aggregate Daily Total Return Euro Index) aangehouden. Het rendement van de benchmark is voor aftrek kosten. Peergroup: Het peergroup rendement is het gemiddelde nettorendement van beleggingsfondsen met een vergelijkbaar risicoprofiel van: ABN AMRO, Aegon, ASR, BNP Paribas, ING, Robeco, SNS en Van Lanschot. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

10 Contact drs. Loege Schilder RBA Directie M E drs. Laurens Leek Directie M E Marcel van de Meent Account management M E Ronald te Dorsthorst Account management M E Laurens Sombroek Portfolio management M E Nick Bond Portfolio management M E Monique van Luyk Office manager M E Care Investment Services B.V. Mgr. C. Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam M E 10

11 Legenda Benchmark-rendement Het bruto rendement van een voor de beleggingscategorie relevante benchmark over het afgelopen kwartaal en het rendement dit jaar. We gebruiken de volgende total return benchmarks per beleggingscategorie: Staatsobligaties: Bedrijfsobligaties: Hoogrenderende obligaties: Aandelen: Onroerend goed: Grondstoffen: Barclays Euro Treasury Bond Index Barclays Euro Corporate Bond Index 50% BofAML Euro High Yield Index 50% JPM EMBI Global Diversified Index MSCI All Countries World Index EUR FTSE EPRA/NAREIT Developed EUR DJ UBS Commodity EUR Stoplichtkleuren Middels de stoplichtkleuren geeft Care IS haar visie op de verwachte ontwikkelingen van het rendement en risico weer. Op basis van deze oordelen wordt de allocatiebeslissing opgebouwd. Een negatief/positief oordeel houdt in dat we adviseren om de beleggingscategorie te onderwegen/overwegen ten opzichte van het strategische gemiddelde. Een belegger die 50% in aandelen belegt, kan bij een rood licht voor allocatie het gewicht in aandelen bijvoorbeeld verlagen naar 40%. Oranje betekent een gewicht van 50% en groen leidt tot een aandelenweging van bijvoorbeeld 60%. Benchmarkrendement Q

12 Disclaimer Care IS heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, verleend gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleed aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie, maar voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de hierin opgenomen gegevens. De informatie in deze publicatie vormt op zichzelf geen aanbieding of een uitnodiging tot aankoop of verkoop van waardepapieren of andere financiële instrumenten en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is niet bestemd voor een bepaald type belegger, houdt geen rekening met uw eigen beleggingsdoelstelling, financiële situatie of behoeften en is niet bedoeld als een aanbeveling voor een bepaalde belegging, financieel instrument of beleggingsstrategie. Alvorens te handelen naar de aanbevelingen in deze publicatie, zult u moeten nagaan of dit past bij uw persoonlijke omstandigheden en, indien noodzakelijk, professioneel advies inwinnen. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 12

13 Vermogensbeheer dat voldoet aan de wensen en eisen van vandaag en morgen.

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het vierde kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014

Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Kwartaalrapportage Q2 2014 Volendam, 11 juli 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het tweede kwartaal van 2014

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015

Kwartaalrapportage Q Volendam, 15 april 2015 Kwartaalrapportage Q1 2015 Volendam, 15 april 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016

Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Rapportage vierde kwartaal 2015 Volendam, 18 januari 2016 Samenvatting Hoofdpunten Het vierde kwartaal was positief voor aandelen. Wereldwijd veerden de koersen van aandelen op, nadat deze in het derde

Nadere informatie

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Inhoudsopgave 1. Rendement financiële markten 2. Marktontwikkelingen 3. Resultaat Care IS 4. Vooruitblik en positionering Pagina 4: Brexit en de gevolgen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Meer rendement op uw vermogen met beleggen

Meer rendement op uw vermogen met beleggen Meer rendement op uw vermogen met beleggen Loege Schilder 27 januari 2017 Even voorstellen Professionele vermogensbeheerder Opgericht in 2010. Care IS beheert op dit moment 175 miljoen euro van ruim 500

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014

Care IS Informatiebijeenkomst. juni 2014 Care IS Informatiebijeenkomst juni 2014 Welkom Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Uitleg opkomende landen 20.00 uur Korte pauze 20.15 uur Visie en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds 1 Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013

Care IS Klantbijeenkomst. Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Care IS Klantbijeenkomst Hotel Spaander Volendam, 13 juni 2013 Programma 19.00 uur De toekomst van Care IS 19.20 uur Help! Mijn vermogen krimpt 19.50 uur Korte pauze 20.00 uur Digitale kunstrondleiding

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie