MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015"

Transcriptie

1 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen. Het wereldwijde groeimomentum lijkt aan te trekken en het monetaire beleid blijft gunstig; al met al een positief klimaat voor risicobeleggingen. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig Obligaties 10-jaars rente (3-maands prognose) VS 2.50% Eurozone 0.50% Japan 0.50% Investment Grade bedrijfsobligaties + High Yield bedrijfsobligaties + Obligaties van opkomende markten Harde valuta = Lokale valuta = Aandelen Energie = Basismaterialen = Industrie & Dienstverlening = Duurzame consumentengoederen + Dagelijkse consumentengoederen - Gezondheidszorg + Financiële dienstverlening = Technologie + Telecommunicatie = Nutsbedrijven - Regio's Verenigde Staten - Europa + Japan + Opkomende markten = positief (+), neutraal (=), negatief (-) Bron: NN Investment Partners, 21 april 2015 De vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. Een bescheiden maar duurzaam economisch herstel en soepel monetair beleid blijven positief voor de wereldwijde markten. Tijdelijke veranderingen in beleggerssentiment en -positionering kunnen in specifieke gebieden zo nu en dan leiden tot overreactie en correctierisico op de korte termijn. Dit is echter geen reden om defensief te worden. We zijn overwogen in vastgoed en aandelen en onderwogen in (Duitse) staatsobligaties. De financiële markten zetten hun opmars in de afgelopen weken voort. De staatsobligatie-inkopen van de Europese Centrale Bank (ECB) drukten de Duitse rente naar een nieuw dieptepunt. Eind maart waren de rentes op staatsleningen met looptijden tot vijf jaar in maar liefst acht Europese landen negatief. De financiële markten komen nu op onbekend terrein en dit stimuleert de zoektocht naar rendement. Dit betekent dat beleggers tot meer risico worden aangezet door het kopen van obligaties met een langere looptijd of met meer kredietrisico. Steeds meer beleggers hebben zich voor een redelijk rendement tot de alternatieven aandelen en vastgoed gewend. De risicobereidheid kreeg ook een impuls van de uitlatingen van Fedvoorzitter Janet Yellen. Zij zei dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente te verhogen. We zijn sterk overwogen in vastgoedaandelen en gemiddeld overwogen in aandelen. We zijn ook naar overwegingen gegaan in high yield-obligaties (HY) en opkomende staatsleningen in harde valuta (EMD HC). We hebben een sterke onderweging in Duitse staatsleningen.

2 1. Economie: mondiale consument heeft sterk uitgangspunt De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust Het herstel in de eurozone wint aan kracht De ECB houdt nog twee jaar vast aan de automatische piloot De groei in opkomende landen blijft op korte termijn zwak Wereldeconomie zal in 2015 en 2016 aantrekken De groei van de wereldeconomie vertoont een lichte versnelling. In 2015 en 2016 komt deze waarschijnlijk uit op 3,2%, versus 3,1% in Deze toename komt vooral door dalende energieprijzen, een soepel monetair beleid en de valutaveranderingen in de afgelopen zes maanden. Het verschil in groei tussen ontwikkelde en opkomende economieën neemt verder af. Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust De Amerikaanse economie blijft ondanks een tijdelijke dip in het eerste kwartaal van 2015 veerkrachtig. De daling van de olieprijs en de stijging van de dollar hevelen inkomsten over van bedrijven naar de consument. Daardoor zullen de consumentenbestedingen naar verwachting opnieuw de belangrijkste groeimotor zijn, gedreven door een sterke stijging van het reële inkomen, een groot vertrouwen en gezonde particuliere financiën. Een sterk blijvende arbeidsmarkt is dan ook van essentieel belang voor deze dynamiek. Hoewel de lonen in de niet-agrarische sectoren in maart tegenvielen, wijzen andere cijfers nog op een veerkrachtige arbeidsmarkt. De werkloosheid kwam in maart uit op 5,5%, het laagste niveau sinds Het aantal Amerikanen dat voor het eerst een uitkering aanvroeg, daalde begin april tot het laagste niveau sinds juni De Fed zal de rente waarschijnlijk in september verhogen De Fed liet in maart de belofte los om geduldig te zijn alvorens de rente te verhogen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat de datum van een eerste verhoging zal afhangen van een verdere verbetering van de arbeidsmarkt en van of de inflatie weer naar de 2% beweegt. Hiermee zorgde de Fed voor onzekerheid. Ook hintte de centrale bank op een trager tempo van de verhogingen dan gedacht. We verwachten een eerste renteverhoging in september Het herstel in de eurozone wint aan kracht De economie van de eurozone gaat nog steeds gebukt onder een aantal onevenwichtigheden, zoals balansproblemen in sommige sectoren en de noodzaak tot verbeteringen in de Italiaanse en Franse concurrentiekracht en winstgevendheid. Verder speelt de vraag hoe om te gaan met het Griekse steunprogramma voordat de staatskas van het land leeg is. Ondanks deze problemen zijn er genoeg redenen om vanuit een cyclisch perspectief optimistischer te worden. De economische cijfers in de eurozone trekken aan, geholpen door lagere energieprijzen, een zwakkere euro en ultra-lage rentes. De index voor het producentenvertrouwen in de eurozone (PMI) steeg opnieuw, van 53,3 in februari tot 54,1 in maart. De dienstensector blijft het voortouw nemen. Dankzij een zwakkere euro en goedkope energie dragen ook fabrikanten in de eurozone in toenemende mate bij aan de groei. Een ander bemoedigend teken dat wijst op een verbetering van de vooruitzichten voor de eurozone, is de groei van het aantal leningen aan consumenten en niet-financiële bedrijven, na twee jaar van krimp. Deze cijfers stroken met een economische groei van 0,4% in het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl een bescheiden versnelling ook waarschijnlijk is voor de rest van het jaar. De ECB houdt vast aan de automatische piloot De ECB gaf aan dat ze de inkoopdoelstelling van EUR 60 miljard in de eerste maand van het versoepelingsprogramma heeft behaald. ECBvoorzitter Mario Draghi benadrukte in april dat de ECB in dit tempo obligaties zal blijven opkopen totdat de bank ervan overtuigd is dat de inflatie op een redelijke termijn weer rond de doelstelling van 2% zal komen. Gezien de huidige lage inflatie (de kerninflatie was in maart 0,6% op jaarbasis), verwachten we dat de ECB nog zeker twee jaar voor EUR 60 miljard per maand financiële activa zal opkopen. Sentiment eurozone verbetert, vooral in de periferie Japan stuurt aan op meer bedrijfsinvesteringen Het herstel van de Japanse economie met 0,4% in het vierde kwartaal van 2014 stelde de meeste economen teleur. De overheid moedigt grote exportbedrijven daarom aan om de marges die ontstaan uit de dalende olieprijs en de lagere yen te investeren in nieuwe apparatuur en om de lonen van werknemers te verhogen om de binnenlandse vraag te stimuleren. In april wijzigde de Bank of Japan haar inkoopprogramma, bedoeld om de monetaire basis met jaarlijks miljard yen (circa USD 660 miljard) uit te breiden, niet. De bank moest wel toegeven dat de inflatie op de korte termijn zal worden gedrukt door de lage olieprijs. De bank blijft ervan overtuigd dat de lagere olieprijs en yen op de lange termijn bijdragen aan het economische herstel en een stijging van de inflatie. We verwachten dat de Japanse economie in 2015 met 1,3% zal groeien, versus een krimp van 0,1% in Het momentum in opkomende markten blijft zwak Het economische groeimomentum in de opkomende wereld blijft zwak. De groei houdt last van verslechterende handelscondities (verdere daling van de Chinese vraag naar grondstoffen), negatieve kapitaalstromen (door nervositeit over normalisering van het Fedbeleid en een groeiend besef van de fundamentele zwakheden in de opkomende wereld), een slecht investeringsklimaat (door een meer dirigistisch economisch beleid en een verslechtering van het concurrentievermogen) en een sterke toename van de schulden (wat de ruimte voor kredietgedreven groei beperkt). De groeiverwachtingen voor opkomende markten kunnen pas weer verbeteren als deze factoren minder negatief worden. Dit kan het geval zijn in de tweede jaarhelft. De correctie op de huizenmarkt in China vertraagt en opkomende markten zijn gaan versoepelen. De normalisering van het monetaire beleid in de VS blijft de kapitaalstromen in opkomende markten drukken, maar de versoepeling van de ECB heeft de mondiale zoektocht naar rendement nieuw leven ingeblazen. In deze context hebben opkomende centrale banken meer ruimte om de rente te verlagen. 2

3 2. Aandelen: op de eerste rij De opmars van aandelen hield in april aan Risicovolle beleggingen zitten op de eerste rij Fusies & overnames: de terugkeer van de megadeals We geven de voorkeur aan Europa boven de VS Een kwartaal om te onthouden Het eerste kwartaal was bijzonder voor de aandelenmarkten. Voor eurobeleggers stegen aandelen met meer dan 15%. Markten kregen een impuls van de lancering van het ongekende inkoopprogramma van de ECB en van beter dan verwachte macrocijfers in de eurozone. De outperformance zette in april door Aandelenmarkten zetten hun opmars begin april voort, geholpen door de instroom van liquiditeit, dalende obligatierentes en de meer stabiele olieprijs. In lokale valuta bleef de Amerikaanse markt achter. Dit kwam door twee factoren: het gebrek aan winstgroei dit jaar en de relatief hoge waarderingen op het moment dat de Fed de rente kan gaan verhogen. In de eurozone en Japan trekken de winsten juist aan en zijn de centrale banken soepel. Mogelijk bescheidener koerswinsten Het huidige marktklimaat is volgens ons nog gunstig voor verdere koersstijgingen voor aandelen. Gezien de recente sterke performance zullen de winsten waarschijnlijk meer bescheiden zijn. Daarnaast zijn er risico s (zoals geopolitieke zorgen, het monetaire beleid in de VS, de politieke ontwikkelingen in Europa en een mogelijke harde landing in China) die op korte termijn voor volatiliteit kunnen zorgen. Op basis van de winstgroeiverwachtingen, het gunstige beleid, de kracht van bedrijven en de waarderingen ziet de rest van het jaar er echter gunstig uit voor aandelen. Amerikaanse aandelen blijven achter in lokale valuta Winstgroei op basis van ons economische scenario We zijn gematigd overwogen in wereldwijde aandelen, deels vanwege de positieve winstverwachtingen. De winstgroei zal waarschijnlijk worden gesteund door een licht versnellende groei van de mondiale economie. De economische groei die wij verwachten, is naar schatting voldoende om de bedrijfswinsten een impuls te geven, vooral in de eurozone en Japan. Amerikaanse bedrijven moeten het wellicht langere tijd stellen met een lage winstgroei. De winstmarges schommelen rond recordhoogte en gunstige factoren in de vorm van lage rentes, afschrijvingen en belastingen zullen in de komende jaren waarschijnlijk afzwakken. De sterke dollar zal de winsten in de VS vermoedelijk verder drukken. We zijn dan ook positiever over het moment in de winstcyclus van de bedrijven in de eurozone en Japan. Hun winsten blijven nog achter bij de trend en de marges hebben nog wat ruimte om te herstellen. Wereldwijde monetaire beleid zal soepel blijven Ons optimisme voor aandelen wordt ook gevoed door de overtuiging dat het wereldwijde monetaire beleid in ieder geval tot en met de zomer soepel zal blijven. We gaan ervan uit dat het ECBinkoopprogramma van EUR 60 miljard per maand tot medio 2017 zal lopen en dat de beleidsrente tot 2018 op 0% zal blijven. De resulterende verzwakking van de euro, die ongetwijfeld gunstig zal zijn voor de verwachtingen voor de winstgroei, heeft zijn sporen al nagelaten op de markt voor staatsobligaties. Meer dan een kwart van de eurostaatsobligaties levert nu negatieve rentes op. De overgang naar een klimaat van negatieve rentes heeft een grote invloed gehad op het gedrag van beleggers. We verwachten dat de zoektocht naar rendement hen zal aanzetten tot het nemen van meer risico, wat uiteindelijk ook gunstig zal zijn voor de aandelenmarkt. Fusies & overnames: grote deals zijn terug Overnames nemen een hoge vlucht, omdat veel bedrijven meer vertrouwen krijgen in de economie, hun kasgeld inzetten op toekomstige groei en een impuls krijgen van de lage rente en de stijgende aandelenmarkten. In april deden biedingen in de sectoren gezondheidszorg, energie en IT de gecombineerde waarde van alle in 2015 aangekondigde overnames stijgen tot meer dan USD 1 biljoen. Het sterke ondernemersvertrouwen vertaalt zich ook in toenemende kapitaalsuitgaven, aandeleninkopen en stijgende dividenden. We geven de voorkeur aan Europa De eurozone is onze favoriete regio. De vooruitzichten voor Europese aandelen worden gedreven door de verbetering van het winstmomentum, beter dan verwachte macro-economische cijfers en de hoge risicopremie op aandelen. Wat betreft gedragsdynamiek zien we dat de beleggingsstromen naar Europa aanhouden, vooral ten koste van Amerikaanse aandelen. Naast Europa hebben we een voorkeur voor Japan. Het land blijft aantrekkelijk dankzij de hoge winstgroei, het positieve winstmomentum, aantrekkelijke waarderingen en - niet in de laatste plaats - de beleidsvorming. We zijn neutraal voor opkomende markten. De kapitaalsstromen verbeteren en de regio kan steun krijgen van stabiele grondstoffenprijzen. We zien ook dat een aantal opkomende landen het monetaire beleid versoepelt. Daar staat tegenover dat opkomende valuta s zwak zijn en dat Chinese cijfers wijzen op een verdere vertraging. We houden een cyclische voorkeur Op sectorniveau zette gezondheidszorg opnieuw de beste prestatie neer, dankzij de winstzichtbaarheid en fusie- en overnameactiviteit. We voerden niet veel wijzigingen door in onze sectorallocatie. Gezondheidszorg blijft overwogen vanwege het aantrekkelijke rendements- en winstgroeiprofiel. We hielden vast aan de overweging in IT. We gingen naar een gemiddelde overweging in duurzame consumentengoederen, na de sterke outperformance van de sector in combinatie met de stevige positionering. We bleven neutraal voor de grondstoffensectoren, omdat er een einde lijkt gekomen aan de daling van de olieprijs. We zijn onderwogen in dagelijkse consumentengoederen, een sector te duur is gegeven de bescheiden winstgroei, en in de nutssector. Via de nutssector kan ingespeeld worden op de zoektocht naar (dividend)rendement, maar we twijfelen aan de houdbaarheid van dit dividend. 3

4 3. Obligaties: een zeepbel in Duitse Bunds? Duitse obligatierente daalt naar dieptepunt Op de middellange termijn bescheiden rentestijging verwacht We zijn terughoudend ten aanzien van Bunds Risicovollere obligaties trekken meer kapitaal aan Duitse tienjaarsrente daalt naar nieuw dieptepunt Sinds het begin van het jaar hebben we een verdere afname van de tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties gezien. In april daalde deze voor het eerst tot onder de 0,10%. Op 15 april daalde de rente op 30- jarige Bunds voor het eerst in de geschiedenis tot 0,5%. De redenen voor deze ultra-lage obligatierentes zijn bekend: lage groei, lage inflatie, het soepele monetaire beleid van de ECB en de start van haar inkoopprogramma, in combinatie met een aanhoudend sterke vraag naar liquide, hoogwaardige obligaties. De tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen ging in de laatste weken ook omlaag, aangezien de Fed een renteverhoging op korte termijn minder waarschijnlijk maakte en er teleurstellende economische cijfers over maart naar buiten kwamen. Duitse tienjarige obligatierente verder omlaag Nog maar weinig opwaarts potentieel Bij een rente onder de 0,1% is de waardering van tienjarige Bunds erg overdreven geworden. Of we dit een zeepbel moeten noemen, is niet de belangrijkste vraag. Beleggen draait altijd om een beoordeling van risico en rendement en de balans tussen de twee. We vinden dat deze verhouding voor Bunds nu negatief is. We hebben besloten om (Duitse) staatsobligaties naar een sterke onderweging te brengen. Niet omdat we per se verwachten dat de markt snel van richting zal veranderen, maar vooral omdat zelfs een stabiele of verder oplopende markt nog zeer weinig extra opwaarts potentieel biedt, terwijl een potentiële daling een significant verliesrisico meebrengt. De meer risicovolle obligaties komen als winnaars uit de strijd De zoektocht naar rendement in de hoger renderende segmenten van de obligatiemarkt heeft in de afgelopen weken een nieuwe impuls gekregen. De steeds lagere rentes op staatsobligaties dwingen veel vastrentende beleggers om hun kapitaal te heralloceren naar meer risicovolle categorieën en obligaties met een langere looptijd. De twee categorieën die in dit opzicht positief afsteken, zijn High Yield (HY) en EMD. We hebben vanwege de waarderingen een voorkeur voor HY versus zeer solide (investment grade) obligaties, zowel in euro s als dollars. We zijn overwogen in EUR HY. Naast de steun van de ECB profiteert de categorie van de verbeterende macroeconomische en winstcijfers in de eurozone en van de soepelere kredietverlening, wat pleit voor een laag blijvend aantal wanbetalingen ( defaults ) in HY. Ratingbureaus verwachten dat het wanbetalingspercentage in EUR HY in 2015 onder de 3% zal blijven. Voorzichtiger ten aanzien van opkomende valuta s We zien al jaren zwakke fundamentals in opkomende markten bij een gunstig wereldwijd liquiditeitsklimaat. Terwijl het fundamentele beeld in opkomende landen verder verslechterde, hield de mondiale zoektocht naar rendement de schade voor de EMD-markten beperkt. We zagen alleen een sterke uitstroom uit EMD als de nervositeit over het tempo van de normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid toenam. Alleen dan werden de slechte groei, de grote macroonevenwichtigheden, het gebrek aan hervormingen en toenemende politieke risico s in de opkomende wereld zichtbaar in hogere rentes en risicopremies en zwakkere valuta s. Met een euro-obligatierente van bijna nul en Amerikaanse rentes van onder de 2% moet de gemiddelde EMD-rente van 6,4% hoog genoeg zijn om in het huidige klimaat kapitaal aan te trekken. Beleggers moeten uiteraard ook rekening houden met het wisselkoersrisico, maar opkomende valuta s zijn sinds de zomer met 17% gedaald ten opzichte van de dollar en dit zal worden gezien als een verlaging van het neerwaarts risico. In tijden van risicobereidheid zullen beleggers EMD-markten in lokale valuta s waarschijnlijk op deze manier bekijken. Wij hebben een voorkeur voor EMD HC, simpelweg omdat er geen direct wisselkoersrisico is. In de afgelopen maanden bleef er per saldo kapitaal in EMD HC stromen, terwijl er uitstroom was uit opkomende aandelen en EMD in lokale valuta s. 4. Vastgoedaandelen: sterk overwogen Vastgoed liep in de afgelopen maand verder op. Dit komt mede door de obligatie-achtige aard, waarbij het hoge dividendrendement van 3,7% een aantrekkelijk alternatief is voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten maar zijn afgeschrikt door de lage rente op obligaties. Europa deed het door de verschillen in monetair beleid beter dan de andere ontwikkelde vastgoedmarkten. De fundamentals van de beleggingscategorie (bezettingsgraad, verhouding tussen vraag en aanbod, verandering in huur en prijs) verbeteren als gevolg van het economische herstel. Dit doet vermoeden dat vastgoed het goed kan blijven doen, mits de stijging van de obligatierentes beperkt blijft. Vastgoed is sterk overwogen in onze tactische assetallocatie. We hebben een voorkeur voor Europees vastgoed, dat steun krijgt van de lage rentes en verbeterende fundamentals. 5. Grondstoffen: kleine onderweging We zijn licht onderwogen in grondstoffen. De grondstoffenprijzen zijn in de afgelopen twee jaar gedrukt door aanhoudende zorgen over de ruime voorraden en zwakke vraag. Zorgen over de verslechtering van de economie van China werden versterkt door zwakke cijfers over maart. Beleggers vragen zich ook af hoe lang het zal duren voordat het huidige aanbodoverschot zal verdwijnen. Ook dit zorgt voor neerwaartse druk op de grondstoffenprijzen. Een herstel van de prijs van ruwe olie wordt bemoeilijkt door de grote voorraden, het groeiende aanbod en de mogelijke marktbetreding van Iran, nadat het land een overeenkomst over zijn nucleaire programma sloot met wereldmachten. We geven de voorkeur aan koffie, maïs en tarwe, vanwege de het krappere aanbod in de komende maanden. Voor goud en zilver gingen we van neutraal naar een gemiddelde onderweging. Minder onzekerheid over de wereldeconomie en geopolitieke spanningen, hogere reële rentes in de VS en afvlakking van de fysieke en beleggingsvraag zijn nadelig voor edelmetalen. 4

5 Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 5

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 augustus 2017, 16:20 uur Ti Juli Augustus Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

MarketScope. Grillige markten, nieuwe kansen

MarketScope. Grillige markten, nieuwe kansen Een maandelijkse blik op de ontwikkelingen op de wereldwijde markten 18 augustus 2014 MarketScope Sommige beleggers vragen zich af of we te maken hebben met een tijdelijke marktcorrectie, die eens in de

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten Dankzij bemoedigende economische cijfers en minder

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 16 mei 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 16 mei 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Nu de grootste politieke onzekerheid voorbij is, kunnen beleggers zich weer richten op de economische en bedrijfsfundamentals.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, 14.00 uur Februari Maart Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, 12.15 uur Ti Maart April Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 23 september 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 23 september 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten De marktvooruitzichten zijn erg onzeker. Vanwege het beperkte zicht

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Februari 2016

Maandbericht Beleggen Februari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Maandbericht Beleggen Februari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Waar liggen nu beleggingskansen

Waar liggen nu beleggingskansen Waar liggen nu beleggingskansen En wat zijn de risico s? Bob Homan Valentijn van Nieuwenhuijzen Bob Homan Hoofd ING Investment Office Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofd Multi-Asset NN Investment Partners

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope 2017 heeft grotere geopolitieke risico s, zorgen over migratie, de dreigende versnippering in Europa en de opmars

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 14 maart 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 14 maart 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope In alle economische regio s zijn de economische verrassingsindicatoren aanzienlijk gestegen. Sinds het herstel van

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Een zwakkere Chinese yuan, lagere olieprijzen en oplopende geopolitieke spanningen zorgden voor een zwak begin van

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen

2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen NN Investment Partners verwacht een verbetering van de wereldwijde economische groei, met name in ontwikkelde markten. Beleggers houden een voorkeur voor cyclische

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 22 juli 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 22 juli 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten Door de toenemende onzekerheid rond Griekenland verlaagden we onze

Nadere informatie

MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen

MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen December 2016 MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen www.nnip.nl 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen NN Investment Partners verwacht een verbetering van de wereldwijde economische

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 17 oktober 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 17 oktober 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Veel aandacht gaat uit naar nieuws over politiek, beleidsmakers en bedrijven. Dit pleit voor extra voorzichtigheid

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 24 maart 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 24 maart 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Na een krachtig commitment van de ECB om voor voldoende liquiditeit te zorgen, hebben we beleggingscategorieën opgewaardeerd

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

MAAND JOURNAAL. Juli/Aug 2014 CONSEQUENTIES MAATREGELEN ECB VOOR DE BELEGGER ING ENERGY FUND: INSPELEN OP DYNAMIEK BINNEN ENERGIESECTOR

MAAND JOURNAAL. Juli/Aug 2014 CONSEQUENTIES MAATREGELEN ECB VOOR DE BELEGGER ING ENERGY FUND: INSPELEN OP DYNAMIEK BINNEN ENERGIESECTOR Juli/Aug 2014 Voor professioneel gebruik MAAND JOURNAAL CONSEQUENTIES MAATREGELEN ECB VOOR DE BELEGGER ING ENERGY FUND: INSPELEN OP DYNAMIEK BINNEN ENERGIESECTOR INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie