Rapportage 2e kwartaal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage 2e kwartaal 2016"

Transcriptie

1 Rapportage 2e kwartaal 2016

2 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten werd door velen voor onmogelijk gehouden. De gevolgen van deze beslissing zijn onduidelijk en deze onzekerheid houdt de markten sinds het referendum in zijn greep. De onzekerheid richt zich voornamelijk op de politieke gevolgen voor Europa. Maar ook over de economische gevolgen is veel onduidelijk. Op de dag na het referendum waren financiële markten fors in beweging. De onzekerheid laat zich het best peilen op de valutamarkten. Het Britse pond daalde in de ochtend na het referendum ruim 10% ten opzichte van de dollar. Maar ook in andere delen van de financiële markten was de onzekerheid merkbaar. Aandelenkoersen lagen onder druk, de goudprijs liep op en in de obligatiemarkten daalden rendementen van de staatsleningen van kernlanden, waarbij het rendement op de 10-jarige Duitse staatslening zelfs negatief werd. Rendementen van de staatsleningen van perifere landen liepen echter op. Figuur 1: verloop van de valutakoers van de GBP/USD Economisch zijn de gevolgen voor het VK het grootst. Analyses lopen uiteen van een stagnatie van de economische groei voor een periode van 1-2 jaar tot een recessie waarbij voor de komende 12 maanden een krimp van 5-6% wordt voorspeld. De schade voor Europa schatten wij minder ernstig in en de gevolgen voor de mondiale economie zullen beperkt zijn. Wij zullen de economische gevolgen van de Brexit stemming hieronder per regio bespreken. Juli 2016 Pagina 2 van 12

3 Europa De vooruitzichten voor Europa worden natuurlijk direct beïnvloed door de Brexit stemming in het VK. Het toch al broze herstel van de economie zal hierdoor onder druk komen te staan. Voor het VK verwachten wij de komende 12 maanden een stagnatie waarmee ook voor geheel Europa de groeiverwachting negatief wordt beïnvloedt. In het VK zullen de consumenten bestedingen en investeringen door de ontstane onzekerheid onder druk komen. Toch denken wij niet dat dit effect heel erg groot zal zijn. Voor het komende jaar verwachten wij een stagnatie van de economie van het VK. Onder invloed van de groei in de eerste zes maanden van dit jaar verwachten wij per saldo over geheel 2016 een groei voor het VK te zien van 1,5%. Voor de eurozone lag de economie er zwakker bij. Voor 2016 handhaven wij de groeiverwachting van 1,2%. Enerzijds zal de economie van de Eurozone negatief beïnvloed worden door de lagere groei in het VK. Anderzijds zal de lagere valutakoers van de euro ten opzichte van de dollar en de mogelijke verschuiving van investeringen van het VK naar de Eurozone de groei in de Eurozone bevorderen. Figuur 2: Ontwikkeling van de economische groei in de Figuur 3: Ontwikkeling van de werkloosheid in de Eurozone en het VK bron: Capital Economics. Eurozone, de VS en het VK. bron: Capital Economics. Verenigde Staten Het eerste kwartaal kende een vertraging in de economische groei in de VS. Maar voor het tweede kwartaal verwachten wij een versnelling van de groei. De Brexit stemming in het VK zal voor de economie van de VS nauwelijks gevolgen hebben. Wij verwachten dan ook een economische groei van rond de 2% voor dit jaar in de VS. Vooral de stijging van de consumentenbestedingen is de motor achter dit herstel. De arbeidsmarkt blijft onverminderd sterk. De verwachting is dat het werkloosheidspercentage volgend jaar naar een niveau van 4,5% zal dalen. Hierdoor zullen naar verwachting de loonkosten gaan stijgen. Juli 2016 Pagina 3 van 12

4 De kerninflatie en de loonkosten laten sinds begin 2015 een stijgende trend zien (zie figuur 4). Dit maakt de Fed klaar voor een volgende verhoging van de rente. Echter, na een tegenvallend arbeidsmarktcijfer in mei, dat aangaf dat de banengroei in de VS wat lijkt te vertragen, werden de verwachtingen voor een renteverhoging verder naar de toekomst verschoven. De onrust op de financiële markten, als gevolg van de Brexit stemming, maakt een volgende renteverhoging op korte termijn nog minder waarschijnlijk. Op de financiële markten wordt zelfs al rekening gehouden met een renteverlaging door de Fed. Dit lijkt ons echter onwaarschijnlijk. Figuur 4: Ontwikkeling van de loonkosten en de kerninflatie in de VS. bron: Capital Economics. Figuur 5: Ontwikkeling van de werkloosheid in de VS. bron: Capital Economics. Japan De Brexit stemming heeft de Japanse Yen in waarde laten stijgen tot een niveau dat voor het laatst gezien is toen de kwantitatieve verruiming door de Japanse Centrale Bank nog niet was begonnen. Dit zal Japanse autoriteiten aanzetten tot interventie in de valutamarkt mocht de Yen dit niveau blijven vasthouden. Een hoge waarde van de munt zou de economie te veel schaden. Figuur 6: Ontwikkeling van de Yen valutakoers ten Figuur 7: Ontwikkeling van de inflatie in Japan. opzichte van de euro en de dollar. bron: Capital bron: Capital Economics Economics.. Juli 2016 Pagina 4 van 12

5 Japan worstelt met een fragiel economisch herstel en een lage inflatie, net als Europa. In het eerste kwartaal lag de economische groei nog op een niveau van 1,9%, maar voor het tweede kwartaal is de verwachting dat dit terug zal vallen tot een niveau van 0,8% terwijl de inflatie rond de 0% ligt. De shock van de Brexit zal de centrale bank dan ook snel tot een verdergaande verruiming doen overgaan. De beoogde belastingverhoging die voor april 2017 gepland stond is ondertussen al van de baan. China en de opkomende economieën De effecten van de Brexit op de financiële markten worden ook in de opkomende economieën gevoeld. Aandelenkoersen kwamen onder druk en de meeste valuta s daalden in waarde ten opzichte van de dollar. Maar van verkrappende financiële condities, wat echt schadelijk is voor economische groei, is echter geen sprake. De rendementen op de staatsleningen daalden zelfs in de meeste landen. Effecten van de Brexit op de economische groei voor opkomende economieën zijn over het algemeen zeer beperkt. Export vanuit de opkomende economieën naar het VK zijn beperkt en ligt onder de 5%. Onder de opkomende economieën zijn de Europese het meest afhankelijk van de export naar het VK. Voor Tsjechië en Slowakije ligt dit rond de 5%. Figuur 8: Exportafhankelijkheid naar het VK van verschillende opkomende economieën. bron: Capital Economics. Figuur 9: Economische groei van China; officieel en volgens voorspellingen van Capital Economics. bron: Capital Economics. De directe economische gevolgen van de Brexit voor de Chinese economie zijn klein. Een grotere zorg was de valuta koers van de Renminbi ten opzichte van de dollar die onder druk kwam en de angst voor een nieuwe devaluatie aanwakkerde. De Renminbi daalde op de dag na de Brexit stemming naar het laagste niveau van de afgelopen 5 jaar t.o.v. de US dollar. Maar de daling van 0,6% was beduidend minder dan de meeste andere valuta van opkomende landen. Mogelijk dat de People s Bank Of China (PBOC) intervenieerde om de stabiliteit van de valutakoers te ondersteunen. Juli 2016 Pagina 5 van 12

6 Het lijkt erop dat PBOC de ontwikkelingen van de Renminbi accuraat weet te managen. Financiële markten Het vuurwerk op de financiële markten kwam in de laatste week van dit kwartaal. Na de Brexit stemming kwamen financiële markten flink in beweging. In de eerste twee dagen na de stemming was de risk-off modus van de klanten de oorzaak dat aandelenkoersen onder druk kwamen, obligaties in koers opliepen en goud in prijs steeg. De onzekerheid over de economische en politieke gevolgen hadden de beurzen flink in de greep. Over het volledige kwartaal bezien, was het kwartaal een periode waar prima rendementen behaald werden. Op één categorie na leverden alle beleggingscategorieën in de multi asset portefeuilles bij Staalbankiers het afgelopen kwartaal een positief rendement op. Alleen de aandelen in de sector consumenten goederen rendeerden -1,2%. Maar aandelen wereldwijd leverden een rendement van +3,6% op. In de tabel in figuur 11 staan de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën opgenomen. De spreiding over de verschillende beleggingscategorieën in de multi asset portefeuilles leverden het afgelopen kwartaal toegevoegde waarde. Categorieën als goud, vastgoed maar ook obligaties in de opkomende markten hebben extra rendement opgeleverd voor de portefeuilles. Politiek is de onzekerheid groot over het tijdspad dat gevolgd gaat worden door de EU en het VK voor de exit. De eerste euforie in het Brexit kamp verstomde al snel. De eerste geluiden uit de EU duidden erop dat de EU haast wilde maken om de exit uit te voeren. Maar na een aantal dagen werden al meer verzoenende woorden gesproken. De politieke chaos is groot in het VK, daarmee wordt de tijdslijn waarop de Brexit wordt uitgevoerd alleen maar langer. Een snelle Brexit is dan ook erg onwaarschijnlijk. De uitslag van het Brexit referendum gaf in de dagen erna de nodige onrust op de financiële markten. Na twee dagen onzekerheid over de gevolgen, harde politieke bewoordingen en dalende aandelenkoersen kwam de wereld echter weer enigszins tot rust. Een week na de Brexit stemming waren de aandelenbeurzen grotendeels hersteld van de negatieve reacties die op de uitslag volgden. Juli 2016 Pagina 6 van 12

7 Figuur 10: Ontwikkeling van het rendement op een 10 jarige Duitse Staatslening, bron: Bloomberg. Op de valuta en kapitaalmarkten is de situatie anders. Daar is nog geen sprake van een herstel. Ten opzichte van de Euro is de Britse pond de veertien dagen volgend op het referendum met 8,5% gedaald. Ten opzichte van de USD ruim 10%. Het rendement op de 10 jarige Duitse Staatslening daalde tot onder nul. De Nederlandse overheid betaalt nu voor een 10 jarige lening een historisch laag tarief van 0,06%. Ook de rendementen op de staatsleningen van de Zuid-Europese landen daalden uiteindelijk tot een lager niveau dan voor de Brexit stemming. Als gevolg van deze ontwikkelingen liep de Europese Staatsleningen index in de laatste week van juni met 1,9% op. Juli 2016 Pagina 7 van 12

8 YTD 2016 Q A. Duurzame 33,3% Vastgoed: 37,0% A.Gezondheidszorg: 18,7% Goud : 22,8% A. Energie: 13,6% A.Gezondheidszorg: 30,4% A.Gezondheidszorg: 34,6% A. Niet duurzame 18,4% A. Energie: 14,1% Goud : 9,7% Private Eq.: 29,4% A. Informatietechnologie: 32,3% A. Duurzame 17,5% A. Nutsbedrijven: 11,3% A.Gezondheidszorg: 8,5% A. Small Caps: 26,7% A. Nutsbedrijven: 31,4% A. Informatietechnologie: 16,7% Vastgoed: 8,8% Obligaties Opkomende markten: 8,2% A. Industrie: 26,4% A. Niet duurzame 22,3% A. Telecom: 14,2% Obligaties Opkomende markten: 8,8% A. Nutsbedrijven: 7,4% A. Telecom: 25,6% Obligaties Opkomende markten: 21,9% Obligaties Opkomende markten: 12,2% A. Telecom: 8,0% Vastgoed: 7,2% A. Informatietechnologie: 23,2% A. Financiele waarden: 21,9% A. Niet duurzame 16,1% A. Duurzame 18,4% A. Financiele waarden: 17,6% A. Small Caps: 11,0% A. Basismaterialen: 6,5% A. Basismaterialen: 6,8% Vastgoed: 10,6% A. Niet duurzame 6,3% A. Niet duurzame 6,5% A. Small Caps: 16,1% A. Industrie: 9,1% Bedrijfsobligaties: 6,2% A. Telecom: 5,9% A. Energie: 13,0% A. Industrie: 14,4% Private Eq.: 7,9% Staatsobligaties: 6,2% A. Small Caps: 4,4% A. Nutsbedrijven: 7,8% Goud : 13,7% A. Financiele waarden: 7,6% A. Opkomende Markten: 4,4% A. Opkomende Markten: 3,5% Staatsobligaties: 0,0% Private Eq.: 12,0% A. Nutsbedrijven: 4,0% A. Industrie: 2,1% A. Industrie: 3,3% Bedrijfsobligaties: -0,3% A. Telecom: 11,8% Staatsobligaties: 1,0% A. Small Caps: 0,4% Bedrijfsobligaties: 2,8% A. Basismaterialen: -1,0% A. Opkomende Markten: 11,5% Bedrijfsobligaties: -0,8% Private Eq.: -2,2% Staatsobligaties: 2,5% Vastgoed: -3,4% Staatsobligaties: 8,4% Goud : -2,1% A. Informatietechnologie: - 3,4% Private Eq.: 0,8% A. Opkomende Markten: - 6,8% A. Basismaterialen: 8,2% A. Opkomende Markten: - 5,3% A.Gezondheidszorg: -3,5% A. Financiele waarden: 0,7% Obligaties Opkomende markten: -10,2% Bedrijfsobligaties: 7,8% A. Basismaterialen: -5,6% A. Duurzame - 6,5% A. Informatietechnologie: 0,2% Goud : -30,4% A. Energie: 0,7% A. Energie: -14,0% A. Financiele waarden: - 9,9% A. Duurzame -1,3% Figuur 11: Rendementen van de verschillende Multi Asset Optimalisatie beleggingscategorieën. Voor de rendementen zijn de benchmarkindices gebruikt die Staalbankiers voor deze categorieën hanteert, bron: Bloomberg. Obligatie Markten Obligatiemarkten kenden een turbulent kwartaal. Ook hier vonden de grootste koersuitslagen plaats in de laatste week van het kwartaal. De onzekerheid omtrent de Brexit stemming zorgde voor een vlucht naar veilige havens. Eén van deze havens was de markt voor staatsobligaties van Europese kernlanden. Het effectieve rendement op de toonaangevende Duitse 10-jaarrente daalde op de dag na de uitslag Juli 2016 Pagina 8 van 12

9 van het referendum even tot een diepte punt van -0,17%. Uiteindelijk werd het kwartaal afgesloten op -0,13%, een daling van 0,28 procentpunt. De zwakste Eurolanden, Italië en Portugal, zagen het rendement op 10-jaars overheidspapier over het kwartaal heen stijgen, met circa 0,05%. Bedrijfsobligaties liepen ook op in koers, en daalde daarmee in rendement. Over het gehele kwartaal bezien werden op de obligaties in de portefeuille wederom, prima rendementen behaald. Wereldwijd rendeerden staatsleningen met 2,5% en bedrijfsleningen met 2,8% over het tweede kwartaal. In de multi asset portefeuilles wordt wereldwijd belegd in investment grade staatleningen. Hierdoor wordt naast de Europese staatleningen ook in Amerikaanse en andere investment grade staatsleningen belegd. Het effectief rendement van de belegging in de portefeuille ligt gemiddeld op 0,7%. Ook voor de bedrijfsobligaties geldt dat de invulling in de portefeuilles wereldwijd wordt belegd. Voor de belegging in bedrijfsobligaties geldt dat het effectief rendement gemiddeld op 2,6% ligt. Deze rendementen liggen beduidend hoger dan de rendementen op de Duitse staatslening zoals eerder genoemd. Hiermee brengen deze beleggingen nog altijd een basisrendement in de portefeuilles dat het risico verminderd. Wel is dit basisrendement historisch laag. Figuur 12: Ontwikkeling van de 10-jaarsrente niveaus in de Eurozone. (Duitsland (groen), Nederland (blauw), Spanje (paars), Japan (geel) en VS (rood)), bron: Bloomberg. Obligaties Opkomende Markten Het extra rendement (spread) dat obligaties uit opkomende markten geven is in de maand in het tweede kwartaal nog verder gedaald (zie figuur 14). Dit is het gevolg van het ruime monetaire beleid dat wereldwijd door centrale banken wordt gevoerd. Opvallend is wel dat deze spread na de Brexit-stemming ook nog verder is gedaald. Juli 2016 Pagina 9 van 12

10 Dit houdt in dat de liquiditeit op de kapitaalmarkten in de opkomende landen niet onder druk is gekomen door de Brexit onzekerheid. Figuur 13: Ontwikkeling van de gemiddelde spread ( extra rendement ) van staatsleningen van 14 opkomende economieën, bron: Bloomberg. In onze MAO-portefeuilles beleggen wij alleen in obligaties van opkomende markten die in Amerikaanse dollars zijn genoteerd en naar de euro zijn gehedged. Per saldo kwam het rendement in euro s uitgedrukt, van deze categorie, uit op +5,0%. Aandelenmarkten YTD Q Aand. Aand. N-Amerika: EM: 27,5% 3,1% Aand. N-Amerika: Europa: 17,3% 3,1% Aand. N-Amerika: Europa: 17,3% 24,0% Aand. N-Amerika: 24,0% 27,5% Aand. Aand. N-Amerika: Azie: 14,7% 27,5% Aand. EM: 4,4% Aand. N-Amerika: 5,3% Aand. Aand. Wereldwijd: Azie: 25,2% -2,4% Aand. Aand. Wereldwijd: EM: 16,1% -2,4% Aand. Aand. Wereldwijd: EM: 16,1% 21,2% Aand. Wereldwijd: 21,2% 19,5% Aand. Wereldwijd: 19,5% 10,4% Aand. N-Amerika: 1,9% Aand. Azie: 3,7% Aand. Aand. N-Amerika: Europa: -8,1% 23,6% Aand. Europa: Azie: 15,0% -8,1% Aand. Europa: Azie: 15,0% 19,8% Aand. Aand. Europa: Azie: 19,8% 13,9% Aand. Aand. N-Amerika: Azie: 13,9% 10,4% Aand. Wereldwijd: -1,6% Aand. Wereldwijd: 3,6% Aand. Aand. Wereldwijd: Azie: -12,3% 19,5% Aand. Aand. Wereldwijd: Azie: -12,3% 14,0% Aand. Aand. Wereldwijd: Azie: 7,1% 14,0% Aand. Azie: EM: 7,1% 11,5% Aand. Europa: EM: 11,5% 8,2% Aand. Azie: -4,8% Aand. EM: 3,5% Aand. Europa: EM: -15,9% 11,1% Aand. Aand. N-Amerika: EM: -15,9% 12,7% Aand. Aand. N-Amerika: EM: -6,8% 12,7% Aand. EM: Europa: -6,8% 6,8% Aand. Aand. Europa: EM: -5,3% 6,8% Aand. Europa: -7,2% Aand. Europa: -0,2% Figuur 14: Rendementen van aandelenmarkten. Voor de rendementen zijn de benchmarkindices gebruikt die Staalbankiers voor deze categorieën hanteert, bron: Bloomberg. Het tweede kwartaal was per saldo een prima kwartaal om in aandelen te beleggen. Aandelen wereldwijd rendeerden over het tweede kwartaal +3,6%. Europese aandelen lagen als enige regio onder druk, de overige regio s rendeerden in de plus. Ook over het eerste halve jaar 2016 liggen Europese aandelen er het minst bij en leverden tot op heden gemiddeld 7,2% in. Aandelen in de opkomende markten rendeerden dit jaar tot nu toe het best met een rendement van +4,4%. Juli 2016 Pagina 10 van 12

11 Figuur 15: Ontwikkeling van de regionale aandelenindices over 2015, bron: Bloomberg. De aandelen in de regio VS lieten, na de aandelen van de opkomende markten, de beste performance zien in het tweede kwartaal. Economisch gezien zal de Brexit stemming betrekkelijk weinig effect hebben op de Amerikaanse economie. Tegelijkertijd wordt een volgende renteverhoging door de Fed op korte termijn steeds onwaarschijnlijker. De markt prijst zelfs een kans van 20% in op een renteverlaging door de Fed. Goud Goud blijft dit jaar een goed rendement geven. In het tweede kwartaal liet de goud belegging in de portefeuille een rendement van +9,7% noteren waarmee het rendement van deze categorie over het eerste halve jaar uitkomt op ruim +22%. De rol van goud in tijden van onzekerheid kwam duidelijk naar voren in de dag na de Brexit stemming. De prijs van goud liep op die dag ruim 6% op. Daarnaast kwam nog dat de koers van de dollar ten opzichte van de euro opliep in de dagen na de Brexit stemming. Dit maakte goud tot een prima beschermende belegging in deze onrustige dagen. Figuur 16: Geïndexeerde ontwikkeling van de goudprijs over de eerste 6 maanden, uitgedrukt in dollar (oranje) en euro (blauw), bron: Bloomberg. Juli 2016 Pagina 11 van 12

12 Onroerend Goed Ook over het tweede kwartaal rendeerde de categorie onroerend goed beter dan de aandelenmarkt. Ten eerste is het dividendrendement op onroerend goed aandelen een alternatieve inkomensbron voor veel beleggers. Het dividendrendement op deze aandelen wereldwijd ligt gemiddeld op 3,8%. Daarnaast werkt het verruimende beleid van de centrale banken wereldwijd verlagend uit op renteniveaus. Dit verlaagt financieringskosten voor onroerend goedbeleggingen en daarmee de winstverwachting voor deze categorie. Over het eerste halve jaar hebben onroerend goedaandelen gemiddeld dan ook een goed rendement gehaald van ruim 7%. De onroerend goedaandelen dragen daarmee bij aan de spreiding en de goede resultaten van de portefeuilles. Figuur 17: Ontwikkeling van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Total return index, bron: Bloomberg. Juli 2016 Pagina 12 van 12

Rapportage 2 e kwartaal 2015

Rapportage 2 e kwartaal 2015 Rapportage 2 e kwartaal 2015 Multi Asset Optimalisatie Sinds 2010 wordt bij het vermogensbeheer van Staalbankiers gebruik gemaakt van de Multi Asset Optimalisatie filosofie. Deze filosofie staat aan de

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2015

Rapportage 2e kwartaal 2015 Rapportage 2e kwartaal 2015 Staalbankiers NV wijst iedere aansprakelijkheid af die voortvloeit uit onjuistheden of omissies in deze publicatie. Rapportage 2e kwartaal 2015 Multi Asset Optimalisatie Sinds

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update Beheerd Beleggen juli 2016

Update Beheerd Beleggen juli 2016 Update Beheerd Beleggen juli 2016 Brexit, hoe nu verder? Nadat in de nacht van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit had gestemd leidde dat meteen

Nadere informatie

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016

Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Rapportage tweede kwartaal 2016 Volendam, juli 2016 Inhoudsopgave 1. Rendement financiële markten 2. Marktontwikkelingen 3. Resultaat Care IS 4. Vooruitblik en positionering Pagina 4: Brexit en de gevolgen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Update beleggen april 2016

Update beleggen april 2016 Update beleggen april 2016 Twijfels bij beleid centrale banken In mijn column van juli 2014 schreef ik al over de doelstellingen en acties van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf juni 2014 moeten banken

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Olieprijs - smeermiddel voor de economie

Olieprijs - smeermiddel voor de economie Outlook Olieprijs - smeermiddel voor de economie Onder invloed van het boek le Capital au XXIe siecle van de Franse econoom Piketty was de herverdeling van inkomen en vermogen een veelbesproken onderwerp

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Robeco ONE Kwartaalbericht Q4 2016 2016 was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Kwartaalbericht Q4 2016 Inleiding Fondsmanagers Welkom bij het kwartaalbericht voor Robeco ONE. In dit kwartaalbericht

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort 3 2 Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort Agenda 1 1 VK stemt voor Brexit 2 Reacties van financiële markten 3 Crisis of een instapmoment? 4 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord

Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord Update: wat nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil stappen? Vraag & antwoord Nu de Britten in het referendum van 23 juni ervoor hebben gekozen om geen lid te blijven van de Europese Unie (brexit) is

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Februari 2016

Maandbericht Beleggen Februari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Maandbericht Beleggen Februari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Hete winter. 11 januari 2016

Hete winter. 11 januari 2016 11 januari 2016 Hete winter Het is tot nu toe niet alleen een hete winter wat het weer betreft. Verhitte emoties op de beurs zorgden voor een zwak slot van 2015 en een zeer slechte start van het nieuwe

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Persbericht. Huidige pensioenregels leiden tot stagnatie herstel

Persbericht. Huidige pensioenregels leiden tot stagnatie herstel Persbericht Datum 20 oktober Embargo tot 20 oktober tot 00.01 uur Huidige pensioenregels leiden tot stagnatie herstel PMT onderschrijft het WRR conclusie pensioenstelsel in Nederland is te gevoelig De

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

beleggingsvisie update Verlaging aandelenbelang om risico s te beperken Wereldeconomie in 2015 wat zwakker gegroeid

beleggingsvisie update Verlaging aandelenbelang om risico s te beperken Wereldeconomie in 2015 wat zwakker gegroeid beleggingsvisie update December 2015 maandelijkse nieuwsbrief Verlaging aandelenbelang om risico s te beperken Hoewel de vooruitzichten voor de wereldeconomie niet ongunstig zijn, zijn er nogal wat risico

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk beleggingsvisie update November - December 2015 Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd We verwachten dat het economisch herstel wereldwijd zal doorzetten en dat de huidige afzwakking tijdelijk is.

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie