Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)"

Transcriptie

1 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

2 sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1.1 De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. B De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. B De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. B De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. B De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. B De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. B De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Rc De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. Rc De kandidaat kan mutatiestaten boeken. Rc De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren. Rc De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren. Rc De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Rc De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren. Rc De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen. Rc De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. Rc 2 Rc De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven B De kandidaat kan facturen opstellen. Rc De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. Rc De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. Rc De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. B 2 Rc 8 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. Rc De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. Rc De kandidaat kan gewenste output produceren. Rc/i De kandidaat kan inkooporders vastleggen. Rc De kandidaat kan verkooporders vastleggen. Rc De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan een dossier samenstellen. Rc De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Rc

6 3

7 EINDTERM: 1.1 De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 0 punten Omschrijven het belang van een financiële administratie - wettelijk aspect - informatie aspect - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.2, 1.3 en 1.4 4

8 EINDTERM: 1.2 De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven het evenwichtsprincipe van een balans - met onderscheid naar de plaats op de balans van de onderdelen:. vaste activa. vlottende activa. liquide middelen. langlopende schulden en kortlopende schulden - inclusief het vaststellen van de omvang van het eigen vermogen met het evenwichtsprincipe - inclusief omschrijven:. vaste activa:. soorten (im)materieel. waardering en wijze van afschrijving. vlottende activa:. soorten (vorderingen, voorraden, liquide middelen). langlopende schulden:. soorten (leningen, hypotheken). kortlopende schulden:. soorten (leningen, crediteuren, overlopende passiva, belastingen) - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.3 en 1.4 5

9 EINDTERM: 1.3 De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Beschrijven het begrip grootboekrekening - onderscheid tussen balansrekening en verlies- en winstrekening - inclusief de begrippen:. tussenrekening. subgrootboek - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.2 en 1.4 6

10 EINDTERM: 1.4 De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Verklaren de boekingsregels t.a.v. de - rekeningen van bezit, schuld en eigen vermogen - rekening Privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen:. verlies- en winstrekeningen - met uitzondering van fabricagerekeningen - herkent financiële feiten en gevolgen voor de:. rekeningen van bezit, schuld en eigen vermogen. rekening Privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen:. verlies- en winstrekeningen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.2 en 1.3 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsdocumenten 7

11 EINDTERM: 1.5 De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Onderverdelen de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 in balans- en resultatenrekeningen - met uitzondering van fabricagerekeningen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - omschrijvingen grootboekrekeningen Plaatsen grootboekrekeningen in de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 - met uitzondering van fabricagerekeningen 8

12 EINDTERM: 1.6 De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven boekhoudcyclus - openen grootboek - coderen financiële feiten - bijwerken subgrootboeken - verwerken coderingen in het grootboek - opstellen proef- & saldibalans - uitwerken kolommenbalans - van beginbalans tot eindbalans en V&Wrekening - inclusief omschrijven doel en opbouw journaalposten - ten behoeve van correctieboekingen aangeven welke delen van de cyclus gecorrigeerd moeten worden Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven (foutieve) boekingen 9

13 EINDTERM: 1.7 De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Waarde: 6 punten Controleren boekingsstukken op correctheid en volledigheid - inclusief sorteren naar hun aard in:. binnenkomende facturen/creditnota's. uitgaande facturen/creditnota's. kasstukken. bankstukken - exclusief memoriaalstukken - inclusief controleberekeningen t.b.v. factuur - conform wettelijke eisen - aan de hand van gegeven boekingsstukken 10

14 EINDTERM: 1.8 De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. Waarde: 4 punten Boeken - contante inkoop - contante verkoop - inclusief retour inkoop - inclusief invullen kasontvangst/-uitgave - inclusief codering - inclusief retour verkoop - inclusief invullen kasontvangst/-uitgave - inclusief codering - kan worden getoetst in combinatie met eindterm directe invoer met behulp van geautomatiseerd systeem Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven rekeningschema - goederenontvangsten - inclusief retour inkoop - inclusief invullen magazijnontvangst/-afgifte(bon) - inclusief codering - goederenuitgiften - inclusief retour verkoop - inclusief invullen magazijnontvangst/-afgifte(bon) - inclusief codering Invoeren gecodeerde boekingsstukken: - magazijnontvangsten/-uitgiften - correctieboekingen - inclusief opmaken correctieboekingen aan de hand van invoerverslag 11

15 EINDTERM: 1.9 De kandidaat kan mutatiestaten boeken. Waarde: 4 punten Boeken kasmutatiestaat - inclusief:. correctieboekingen bij geconstateerde afwijkingen (in overleg met leidinggevende). afsluiten kasmutatiestaat:. kassaldo vaststellen - exclusief coderen kasmutatiestaat - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem - een gegeven rekeningschema 12

16 EINDTERM: 1.10 De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren. Waarde: 3 punten Coderen (journaliseren) boekingsstukken met betrekking tot kosten - alleen directe kosten - inclusief controle op fiattering - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.12, 3.1 en 3.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsstukken 13

17 EINDTERM: 1.11 De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren. Waarde: 6 punten Voeren de subadministratie debiteuren - muteren stambestand debiteuren:. alleen NAW-gegevens - (geautomatiseerd) invoeren verkoopfactuur - invoeren betalingen:. inclusief codering - aanmanen debiteuren:. volgens bedrijfsregels/standaardprocedure. versturen van standaardbrieven - volgens bedrijfsprocedures - een geautomatiseerd systeem - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 2.1 en 2.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - afschriften bank en postbank 14

18 EINDTERM: 1.12 De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Waarde: 6 punten Voeren de subadministratie crediteuren - muteren stambestand crediteuren:. alleen NAW-gegevens - invoeren (credit)facturen:. factuurdatum. factuurnummer. betalingskenmerk. crediteurgegevens. vervaldatum. korting(code). factuurbedrag. OB-code en -bedrag. boekingen tegenrekeningen - incl. bijzoeken ontvangstbon - incl. controle prijzen en hoeveelheden aan de hand van order en ontvangstbon en signaleren afwijkingen en aanvragen creditfactuur bij afwijking - volgens geldende procedure voor:. nummering. controle. signalering prijsverschillen. goedkeuring factuur door verantwoordelijke(n) - inclusief codering inkoop goederen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 3.1 en 3.2 en evt. met eindterm 4.5 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven (credit)facturen - gegeven rekeningenschema - een geautomatiseerd systeem 15

19 EINDTERM: 1.12 (vervolg) De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Waarde: 6 punten - blijkgevend van inzicht in de mutaties (journaalposten) die ontstaan voor voorraad- en crediteurenadministratie bij koppeling - genereren betaaladvies crediteuren op grond van vervaldatum:. inclusief controle of bepaalde posten niet betaald mogen worden vanwege afwijkingen in ontvangst - blijkgevend van inzicht in hoe betaling crediteuren geschiedt en hoe de betaling verwerkt wordt in de subadministratie, inclusief:. controle. boeking betalingskorting 16

20 EINDTERM: 1.13 De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren. Waarde: 3 punten Muteren voorraadstambestand door invoeren van de rubrieken: - soort mutatie - datum - artikelnummer - omschrijving - aantal +/- - prijs - D/C - soort mutaties:. ontvangst/retour leveranciers. aflevering/retour klant. voorraadverschillen - blijkgevend om te kunnen gaan met voorraadgegevens zoals:. minimumvoorraad. maximumvoorraad. bestelhoeveelheden. fysieke/economische voorraad - inclusief signalering overschrijding minimum- of maximumvoorraad, indien mogelijk uitdraaien besteladvieslijst - inclusief uitdraaien overzicht nog te ontvangen goederen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.14 en 2.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 17

21 EINDTERM: 1.14 De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen. Waarde: 2 punten Toepassen de vaste verrekenprijs bij waardering van de voorraad - in voorraadadministratie - incl. boeken prijsverschillen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm

22 EINDTERM: 1.15 De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek. Waarde: 2 punten Vastleggen permanentie in het grootboek voor periodieke baten en lasten, zoals: - huur - water/energie - abonnementen - verzekeringen - rente - bij de transitorische posten onderscheid maken in anticipatieposten en uitstelposten - berekenen van periodieke baten en lasten - boeken: met gebruikmaking van de transitorische rekeningen in rubriek 1 - berekenen en controleren van de balanswaarde van de transitorische rekeningen in rubriek 1 - indien nodig correctieboekingen maken - overige baten en lasten volgens instructie van leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - boekingsstukken - geautomatiseerd systeem 19

23 EINDTERM: 1.16 De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. Waarde: 3 punten Verwerken aanschaf tot en met verkoop van duurzame productiemiddelen - door middel van de boekingen van:. aankoop. afschrijving. buitengebruikstelling. verkoop - afschrijving alleen met een vast percentage van de aanschaffingsprijs en eventueel met restwaarde - afwijkende afschrijvingen volgens instructie van leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - boekingsbescheiden - geautomatiseerd systeem (bijv. boekhoudpakket of spreadsheetprogramma) 20

24 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven systeem van voor- en nafacturering - inclusief:. verschillen tussen beide. in welke situaties welk systeem de voorkeur geniet - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.11 en

25 INDTERM: 2.2 De kandidaat kan facturen opstellen. Waarde: 5 punten Opstellen facturen inclusief creditfacturen door middel van invoeren/koppelen: - ordernummer - verzendgegevens - debiteurgegevens - korting(code) - factuurregels met artikelgegevens en hoeveelheden en afsluiting van de factuur: - kortingen, kredietbeperking, kosten en OB - rekening houdende met geldende kortingen, bijkomende kosten, kredietlimiet, krediettermijn en OB - met behulp van standaard factuur-lay-out - inclusief:. controle voor definitieve uitdraai. blijkgevend van inzicht in hoe een factuur in het systeem boekhoudkundig verwerkt wordt. signalering afwijkingen prijzen/ hoeveelheden/condities. mutatie(boeking) voorraadadministratie. mutatie(boeking) debiteurenadministratie. met behulp van een geautomatiseerd systeem t.b.v. facturering en financiële administratie - een geautomatiseerd systeem - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.11, 1.13 en 2.1 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - orderopname(gegevens) of kopie-orderbon 22

26 EINDTERM: 3.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. Waarde: 3 punten Verzamelen gegevens voor gereedmaken betalingen: - inkooporders - crediteurengegevens - ontvangstbonnen - creditnota s - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 1.12, en met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 23

27 EINDTERM: 3.2 De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. Waarde: 3 punten Voorbereiden betaalopdrachten voor bankoverschrijvingen - na controle en fiattering - rekening houdend met kortingen c.q. kredietbeperking - gegevens op volledigheid controleren - volgens procedure - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 1.12 en 3.1 en evt. met eindterm 4.5 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - betaaladvieslijst 24

28 EINDTERM: 4.1 De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven onderdelen van een administratiepakket, zoals: - grootboek - facturering - voorraad - debiteurenadministratie - crediteurenadministratie - loon- en salarisadministratie - meest voorkomende pakketten - voor de meest gebruikte functies de relatie met grootboek uitleggen 25

29 EINDTERM: 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. Waarde: 8 punten Invoeren mutaties in dagboeken: - binnenkomende facturen/creditnota's (inkoopboek) - uitgaande facturen/creditnota's (verkoopboek) - kasstukken (kasboek) - bankstukken (bank-/postbankboek) - correctieboekingen voor voorafgaande periode - memoriaalstukken (memoriaal) - incl. omschrijving soort boeking - memoriaal en correctieboekingen in overleg met/volgens instructie van leidinggevende - inclusief controle en correctie - rekening houdend met de permanentie op baten en lasten - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.3 en invoeren verkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm invoeren inkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm invoeren kasstukken kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 en 1.9 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsbescheiden - gegeven grootboekrekeningenschema - een geautomatiseerd systeem 26

30 EINDTERM: 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. Waarde: 6 punten Controleren invoer - aan de hand van zelf opgestelde voortellingen van facturen en totalen - omschrijvingen visueel controleren - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.2 en Corrigeren invoerfouten, zoals fouten wat betreft: - rekeningnummer - bedrag - debiteur - crediteur - debet/credit - omschrijving - datum - OB-code - door middel van correctieboeking:. op tegenrekening(en). extra boeking(en) - inclusief printen van (tweede) mutatiestaat en uiteindelijke verwerkingsverslag 27

31 EINDTERM: 4.4 De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. Waarde: 6 punten Verwerken ingevoerde mutaties - na fiattering door leidinggevende - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.2 en verwerken verkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm verwerken inkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst combinatie met eindterm verwerken kasstukken kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 en 1.9 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 28

32 EINDTERM: 4.5 De kandidaat kan gewenste output produceren. /i Waarde: 2 punten Produceren overzichten i.c.: - informatie over grootboekrekening:. detailinformatie per rekening over:. beginsaldo. mutaties. eindsaldo - invoer-/verwerkingsverslagen - saldilijsten debiteuren en crediteuren - overzicht openstaande posten - betaaladvieslijst - aanmaningenlijst - kolommenbalans - voorraadgegevens:. technisch/economisch/beschikbaar. besteladvieslijst - op verzoek leidinggevende - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.12 en 3.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 29

33 EINDTERM: 4.6 De kandidaat kan inkooporders vastleggen. Waarde: 4 punten Vastleggen inkooporders - alleen standaardorders voor bestaande leveranciers - toepassing van de juiste betalings- en leveringscondities - blijkgevend van inzicht in het onderscheid tussen bestelopdracht, opdrachtbevestiging, offerte en goederenontvangst Hulpmiddelen voor de kandidaat: - ingevulde orderbonnen - een geautomatiseerd systeem 30

34 EINDTERM: 4.7 De kandidaat kan verkooporders vastleggen. Waarde: 4 punten Vastleggen verkooporders - alleen standaardorders voor bestaande afnemers - toepassing van de juiste betalings- en leveringscondities - inclusief bijwerken orderregister - inclusief doorboeken naar grootboek - inclusief printen orderafhandelingsformulieren - blijkgevend van inzicht in het onderscheid tussen offerte/order/backorder/orderbevestiging/goederenbegeleidingsformulier Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven orders en orderbevestigingen - een geautomatiseerd systeem 31

35 EINDTERM: 5.1 De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken archiefsystemen voor diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens wettelijke voorschriften t.a.v.: sociale wetgeving belastingwetgeving privacywetgeving bewaarplicht bewaartermijnen - volgens bedrijfsvoorschriften - inclusief opschonen - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3 en

36 EINDTERM: 5.2 De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken opbergsystemen ten behoeve van archivering - volgens de voorgeschreven procedure - het in het bedrijf aanwezige systeem - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3 en

37 EINDTERM: 5.3 De kandidaat kan een dossier samenstellen. Waarde: 2 punten Samenstellen een dossier voor diverse onderdelen van de bedrijfsadministratie - overeenkomstig de informatiebehoefte van de organisatie, bijv. met betrekking tot:. belastingaangifte. accountantscontrole. relatiebeheer. debet- en creditmanagement - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2 en

38 EINDTERM: 5.4 De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Waarde: 2 punten Archiveren financiële stukken - volgens de in het bedrijf voorgeschreven archiveringsprocedure - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2 en

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) instructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) pi.cba03.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren FAB KE1 EM Toets- en examenmatrijs SPL 2016 De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie,

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum: BA-001-01-01 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-01-02 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-02-01 Ondernemingen Je kunt

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen.

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma.

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 20% 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723

Nadere informatie

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) instructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) pi.cca02.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) sd.cbv12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214)

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) sd.cse05.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 In de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, worden rekenvaardigheden benoemd in de doelstelling

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) sd.cca03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) sd.cba07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie deel 1 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 447 3 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Theorieboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Theorieboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Theorieboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB

BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB K.P. Pietersen Drs. P.F. Pietersen A.P.J. Knijnenburg e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 6 9 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172)

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) sd.cba06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie