Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)"

Transcriptie

1 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

2 sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de werking van de huidige betalingscircuits in Nederland beschrijven. 2. De kandidaat kan beschrijven hoe het grensoverschrijdende betalingsverkeer in Nederland geregeld is. 3. De kandidaat kan de cliënt informatie verschaffen over de voorwaarden en gebruiksmogelijkheden van particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 4. De kandidaat kan de cliënt adviseren bij de keuze van een passende betaalrekening. 5. De kandidaat kan cliëntgegevens verzamelen en registreren ten behoeve van het openen van een betaalrekening. 6. De kandidaat kan mogelijkheden benutten tot verkoop van bancaire producten en diensten die in het verlengde liggen van de betaalrekening. F 5 F 5 Rc/i 10 Rc/i 10 Rc 10 Rc/i De kandidaat kan actie ondernemen bij een ongeoorloofd debet-saldo. Rc 5 8. De kandidaat kan de reden van het opheffen van een betaalrekening via de cliënt achterhalen en adequaat reageren op de verkregen informatie. Rc/i 5 9. De kandidaat kan betalingsopdrachten administratief (laten) verwerken. Rc De kandidaat kan mutaties verrichten in cliëntenbestanden. Rc/pm De kandidaat kan klachten over de uitvoering van het betalingsverkeer afhandelen. 12. De kandidaat kan informatie verschaffen over vormen van bewaargeving. Rc/i 5 Rc/i De kandidaat kan de bewaargeving verzorgen. Rc De kandidaat kan kasopnames en stortingen van zowel binnenlandse als vreemde valuta verzorgen. 15. De kandidaat kan actie ondernemen bij constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties. 16. De kandidaat kan de cliënt doorverwijzen naar interne adviseurs in geval van niet-standaardvragen. Rc 5 Rc 5 Rc/r

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de werking van de huidige betalingscircuits in Nederland beschrijven. Taxonomiecode: F 1.1 Beschrijven de werking van de huidige betalingscircuits in Nederland - met aantoonbare kennis van:. het verschil tussen binnenlands en buitenlands betalingsverkeer. verschillen en overeenkomsten tussen particulier en zakelijk betalingsverkeer. de rol van de banken in het chartale en girale betalingsverkeer. de functie van de BGC en DNB in het girale betalingsverkeer. het circuitoverschrijdend betalingsverkeer. de deelprocedures van de girale en chartale betaling. de indirecte en directe opbrengsten van het betalingsverkeer. waarom en hoe banken proberen de kosten van het betalingsverkeer te reduceren. de transportfunctie, de uitgiftefunctie, de innamefunctie en de bewaarfunctie van de banken 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan beschrijven hoe het grensoverschrijdende betalingsverkeer in Nederland geregeld is. Taxonomiecode: F 2.1 Beschrijven hoe het grensoverschrijdende betalingsverkeer in Nederland geregeld is - met aantoonbare kennis van:. het begrip buitenlands betalingsverkeer. de verrekening van de buitenlandse betalingsopdrachten via (niet-)correspondentbanken. de risico's in het buitenlands betalingsverkeer. de koersverschillen tussen chartale en girale vreemde valuta. hoe en waar de koersen van vreemde valuta tot stand komen. de voorschriften t.a.v. deviezenmeldingen voor in- en uitvoer van Nederlandse en vreemde valuta. de wijze van invoering en de consequenties van het gebruik van de Euro. het streven van banken naar een doelmatiger Europees betalingsverkeer 4

8 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de cliënt informatie verschaffen over de voorwaarden en gebruiksmogelijkheden van particuliere en zakelijke betaalrekeningen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 10 punten 3.1 Informatie verschaffen over de voorwaarden en gebruiksmogelijkheden van particuliere en zakelijke betaalrekeningen - correct taalgebruik - klantgerichte houding - m.b.v. folders - geeft uitleg over:. gegarandeerde en geaccepteerde betaalmiddelen. bankpas, giromaatpas en chipknip of chipper. telebankieren: corporate banking/homebanking. credit card. bankpas, Europas en giromaatpas in het buitenland. de verschillende tenaamstellingen van een betaalrekening en de juridische consequenties ervan - verleent evt. medewerking aan verkoopacties 5

9 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de cliënt adviseren bij de keuze van een passende betaalrekening. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 10 punten 4.1 Adviseren over passende betaalrekening - conform de regels voor een adviesgesprek - klantgerichte houding - rekening houdend met aard, omvang en hoeveelheid van de betalingen - geeft uitleg over:. verschil tussen particuliere en zakelijke betaalproducten. de werking van een vreemde valutarekening 6

10 EINDTERM: 5. De kandidaat kan cliëntgegevens verzamelen en registreren ten behoeve van het openen van een betaalrekening. Taxonomiecode: Rc Waarde: 10 punten 5.1 Registreren cliëntgegevens - in gesprek met cliënt - conform Wet Identificatie bij Financiële dienstverlening (WIF) - conform het verificatie-informatiesysteem (VIS) - volgens interne procedures Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 5.2 Verzorgen - (administratieve) afwikkeling bij het openen van een betaalrekening - onderhoud dossiers - conform interne procedures - verstrekt noodzakelijke bescheiden aan de cliënt 7

11 EINDTERM: 6. De kandidaat kan mogelijkheden benutten tot verkoop van bancaire producten en diensten die in het verlengde liggen van de betaalrekening. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 10 punten 6.1 Informeren over overige producten en diensten van de eigen bank - klantgericht - op stimulerende wijze - geeft uitleg over:. de werking en de voorwaarden van het salariskrediet, rekening-courantkrediet en eventuele andere vormen van krediet. mogelijkheden van telebankieren. verzekeringen. reizen 8

12 EINDTERM: 7. De kandidaat kan actie ondernemen bij een ongeoorloofd debet-saldo. Taxonomiecode: Rc 7.1 Signaleren een ongeoorloofd debet-saldo - volgens interne procedures - correct taalgebruik - neemt contact op met de cliënt over de ongeoorloofde debetstand - stelt binnen de gestelde bevoegdheden standaardoplossingsmethoden voor aan de cliënt - brengt de cliënt zonodig in contact met afdeling Bijzonder Beheer Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 9

13 EINDTERM: 8. De kandidaat kan de reden van het opheffen van een betaalrekening via de cliënt achterhalen en adequaat reageren op de verkregen informatie. Taxonomiecode: Rc/i 8.1 Achterhalen reden van het opheffen van een betaalrekening - in gesprek met de cliënt - klantgericht 8.2 Reageren op de verkregen informatie - alternatieven voorstellen of doorverwijzen 10

14 EINDTERM: 9. De kandidaat kan betalingsopdrachten administratief (laten) verwerken. Taxonomiecode: Rc 9.1 (Laten) verwerken betalingsopdrachten - conform fiatteringsregels - volgens interne procedures Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 11

15 EINDTERM: 10. De kandidaat kan mutaties verrichten in cliëntenbestanden. Taxonomiecode: Rc/pm 10.1 Verwerken mutaties in cliëntenbestanden - alle voorkomende mutaties - volgens interne procedures Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 12

16 EINDTERM: 11. De kandidaat kan klachten over de uitvoering van het betalingsverkeer afhandelen. Taxonomiecode: Rc/i 11.1 Inventariseren klachten over de uitvoering van het betalingsverkeer - in gesprek met cliënt - klantgericht 11.2 Afhandelen klachten over de uitvoering van het betalingsverkeer - conform interne procedures - stelt op correcte wijze een oplossing voor - voert op correcte wijze een gekozen oplossing uit - brengt op correcte wijze intern en extern verslag uit over de afhandeling van de klacht 13

17 EINDTERM: 12. De kandidaat kan informatie verschaffen over vormen van bewaargeving. Taxonomiecode: Rc/i 12.1 Informeren over vormen van bewaargeving - klantgericht - conform interne procedures - geeft uitleg over:. bewaardiensten voor particuliere en zakelijke cliënten. het verschil tussen open en gesloten bewaargeving 14

18 EINDTERM: 13. De kandidaat kan de bewaargeving verzorgen. Taxonomiecode: Rc 13.1 Verzorgen beheerstaken in het kader van open en gesloten bewaargeving - klantgericht - volgens interne procedures - met inachtneming van de regels voor privacy/veiligheid 15

19 EINDTERM: 14. De kandidaat kan kasopnames en stortingen van zowel binnenlandse als vreemde valuta verzorgen. Taxonomiecode: Rc 14.1 Verzorgen kasopnames en -stortingen van binnenlandse en vreemde valuta - conform Wet Identificatie bij Financiële dienstverlening (WIF) - conform het verificatie-informatiesysteem (VIS) - volgens interne procedures - met aantoonbare kennis van de valutavoorschriften van DNB - vult de geldautomaat (GEA) en kaslade volgens de richtlijnen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - rekenprogramma s - geautomatiseerd systeem 16

20 EINDTERM: 15. De kandidaat kan actie ondernemen bij constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties. Taxonomiecode: Rc 15.1 Actie ondernemen in geval van constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties - volgens interne procedures - met inachtneming van de regels voor privacy - met aantoonbare kennis van het feit dat elke bankmedewerker persoonlijk verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften uit de wet 17

21 EINDTERM: 16. De kandidaat kan de cliënt doorverwijzen naar interne adviseurs in geval van niet-standaardvragen. Taxonomiecode: Rc/r 16.1 Doorverwijzen van cliënten met niet-standaardvragen - verwijzing naar de juiste afdeling/persoon - correct taalgebruik - op stimulerende wijze 18

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169)

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) instructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) pi.cbv09.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) instructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) pi.cbv06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172)

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172) instructie Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 (CBA06.4/CREBO:50172) pi.cba06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) instructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) pi.ict05.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie