Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)"

Transcriptie

1 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

2 sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4

5 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1.1 De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren aan de hand van een gegeven rekeningenschema en tevens met behulp van een geautomatiseerd systeem. Rc De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. B De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. B De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. B De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. B De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Rc De kandidaat kan facturen opstellen. Rc De kandidaat kan vaste stambestanden muteren ten behoeve van de financiële administratie. 4.1 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen verwerken met uitzondering van BV en NV. Rc 2 Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de verkoop verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Rc De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Rc De kandidaat kan afschrijvingen op debiteuren verwerken. Rc De kandidaat kan afschrijvingen op voorraden verwerken. Rc De kandidaat kan directe kosten verwerken. Rc De kandidaat kan indirecte kosten verwerken. Rc De kandidaat kan de tariefgroep loonbelasting bepalen aan de hand van een loonbelastingverklaring.* 5.2 De kandidaat kan verschillende inhoudingen ten gevolge van de sociale wetgeving verklaren. Rc 1 B De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Rc De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Rc 5 1

6 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 5.5 De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/ salariskosten verwerken. 6.1 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen omschrijven. 6.2 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen omschrijven. 6.3 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer omschrijven. Rc 5 B 3 B 3 B De kandidaat kan het doel van projectadministratie beschrijven. B De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Rc De kandidaat kan gewenste output bewerken. Rc De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan een dossier samenstellen. Rc De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Rc * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan de heffingskortingen bepalen. 2

7 3

8 4

9 EINDTERM: 1.1 Taxonomiecode: Waarde: 0 punten De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren aan de hand van een gegeven rekeningenschema en tevens met behulp van een geautomatiseerd systeem. Rc Uitvoeren berekeningen met een geautomatiseerd systeem ten behoeve van: - 2.1, vaststellen Eigen Vermogen , factuurbedragen t/m 4.10, bedragen journaalposten i.s.m.:. vaste verrekenprijs. kortingen. bedragen per periode. afschrijving met vast percentage. totalen/resultaten. kostprijs t/m 5.5. bruto- en nettosalaris en salarisloonkosten - kan worden getoetst in combinatie met de eindtermen:. 2.1, ,. 4.1 t/m 4.10 en. 5.3 t/m 5.5 5

10 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Beschrijven het evenwichtsprincipe van een balans - met onderscheid naar de plaats op de balans van de onderdelen:. vaste activa. vlottende activa. liquide middelen. langlopende en kortlopende schulden - inclusief het vaststellen van het Eigen Vermogen met het evenwichtsprincipe - voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - inclusief een omschrijving van:. vaste activa. soorten (im)materieel. waardering en wijze van afschrijving. vlottende activa. soorten (vorderingen, voorraden, liquide middelen). langlopende schulden. soorten (leningen, hypotheken) - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.1 6

11 EINDTERM: 2.1 (vervolg) De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Nr. Inhoud Beheersingsniveau Toetsvoorwaarden. kortlopende schulden. soorten (leningen, crediteuren, overlopende passiva, belastingen) 7

12 EINDTERM: 2.2 De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Verklaren de boekingsregels t.a.v.: - de rekeningen van bezit, schuld en Eigen Vermogen - de rekeningen privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen. kosten- en opbrengstenrekeningen - voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - herkent financiële feiten en gevolgen voor de:. rekeningen van bezit, schuld en Eigen Vermogen. rekeningen Privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen. kosten- en opbrengstenrekeningen - aan de hand van gegeven boekingsstukken - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.1 t/m

13 EINDTERM: 2.3 De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Onderverdelen de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 in balans- en resultatenrubrieken - voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - aan de hand van gegeven rubrieken met omschrijving - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.1 t/m Plaatsen grootboekrekeningen in de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 - voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - aan de hand van omschrijvingen van grootboekrekeningen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.1 t/m

14 EINDTERM: 2.4 De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 6 punten Beschrijven de boekhoudcyclus: - openen grootboek - coderen financiële feiten - bijwerken subgrootboeken - verwerken coderingen in het grootboek - opstellen kolommenbalans - van beginbalans tot eindbalans en V&Wrekening - inclusief omschrijven structuur journaalposten - ten behoeve van correctieboekingen aangeven welke delen van de cyclus gecorrigeerd moeten worden - voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - voor het systeem van dubbel boekhouden - aan de hand van gegeven (foutieve) boekingen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.1 t/m 4.10 (correcties) 10

15 EINDTERM: 2.5 De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Waarde: 6 punten Controleren boekingsstukken op volledigheid en correctheid - inclusief sorteren naar hun aard in:. binnenkomende facturen/creditnota's. uitgaande facturen/creditnota's. kasstukken. bankstukken. memoriaalstukken - inclusief controleberekeningen ten behoeve van factuur - conform wettelijke eisen - volledigheid t.a.v. de boekingsperiode - aan de hand van gegeven boekingsstukken 11

16 EINDTERM: 2.6 De kandidaat kan facturen opstellen. Waarde: 2 punten Opstellen facturen - met behulp van standaard factuurlay-out - rekening houdend met kortingen, bijkomende kosten (vracht, emballage, verzekeringen, verzending, administratie), kredietbeperking en OB - aan de hand van ordergegevens - zowel handmatig als geautomatiseerd - kan worden getoetst in combinatie met eindterm

17 EINDTERM: 3.1 De kandidaat kan vaste stambestanden muteren ten behoeve van de financiële administratie. Waarde: 2 punten Muteren vaste stambestanden ten behoeve van de financiële administratie: - grootboekrekeningen - eenheden (percentages, condities, limieten) - debiteuren en crediteuren - aan de hand van concrete mutaties in een bestaande administratie - zowel handmatig als geautomatiseerd 13

18 EINDTERM: 4.1 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen verwerken met uitzondering van BV en NV. Waarde: 3 punten Verwerken financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen: - overboeking van het saldo van de rekening privé en het saldoresultaat lopend boekjaar naar de rekening Eigen Vermogen - overboeking van de winstverdeling en de saldi van de rekeningen privé aan het eind van een jaar naar de vermogensrekeningen (V.O.F., C.V.) - boeking van het in- en uittreden van een beherende en/of commanditaire vennoot - met uitzondering van BV en NV - inclusief berekenen Eigen Vermogen door:. opstellen eindbalans in scontro-vorm. opstellen V&W-rekening in staffelvorm. opstellen correctieboekingen ten behoeve van afsluiting (deze in overleg met leidinggevende) - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken - aan de hand van gegeven (deel) kolommenbalans - aan de hand van het saldo V&W-rekening en de rekening privé - zowel handmatig als geautomatiseerd 14

19 EINDTERM: 4.2 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Waarde: 7 punten Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de inkoop - inclusief bijwerken subadministratie crediteuren - inclusief bijwerken voorraad-/inkoopadministratie - inclusief voorinkoopcontracten - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs en de grootboekrekening prijsverschillen - inclusief muteren vaste verrekenprijs - inclusief inkoopfacturen voor:. statiegeld. cadeaubonnen. kosten (elektronisch) spaarsysteem - inclusief controle factuur met magazijngegevens/order en correctie (verzoek/creditfactuur) - zowel bij gelijktijdige ontvangst goederen/factuur als afzonderlijke ontvangst - inclusief aanmaken betaalopdracht voor de bank/giro - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van gegeven boekingsstukken. inkoopfacturen. creditfacturen. betalingsafschriften (kas, bank). inkooporders/-contracten. goederenontvangstbon/-boek - zowel handmatig als geautomatiseerd - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm

20 EINDTERM: 4.3 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de verkoop verwerken. Waarde: 7 punten Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de verkoop - inclusief controle factuur met magazijngegevens/order en correctie/creditfactuur - inclusief bijwerken subadministratie debiteuren - inclusief bijwerken voorraad-/verkoopadministratie - inclusief afroepcontracten (-orders) - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs en de grootboekrekening prijsverschillen - inclusief muteren vaste verrekenprijs - inclusief facturen voor:. contante verkopen. statiegeld. cadeaubonnen - zowel bij gelijktijdige verzending goederen en factuur als afzonderlijke verzending - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van gegeven boekingsstukken. verkoopfacturen. creditfacturen. ontvangstafschriften (kas, bank). verkooporders/afroepcontracten. goederenafgiftebon/-boek - zowel handmatig als geautomatiseerd - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm

21 EINDTERM: 4.4 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Waarde: 6 punten Verwerken financiële mutaties met betrekking tot het betalingsverkeer: - ontvangsten - betalingen - voor inkoopfactuur inclusief controle van de factuur met magazijngegevens/order en correctie(verzoek) - rekening houdend met bankkosten en koersverschillen - zowel giraal als contant - bij contante verrekening diverse wijzen van betalen:. cheques. (accept)giro. chipkaart/pinpas/chipknip e.d.. creditcard/klantenkaart inclusief kosten - inclusief boeken kasmutaties bij contante betalingen. kasstukken in inkomsten- en uitgavenkolom. coderen. verwerken betaling. kasstaat afsluiten. kasverschil verwerken - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd - aan de hand van kasmutatiestaat - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 4.2 en

22 EINDTERM: 4.5 De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Waarde: 3 punten Toepassen permanentie bij boekingen van baten en lasten: - (ver)huur, abonnementen, verzekeringen, interest e.d. - voorzieningen - transitorische posten onderscheiden in anticipatieposten en uitstelposten - berekenen van periodieke baten en lasten - gebruikmakend van de transitorische rekeningen in rubriek 1 bij:. continu gebruik. gebruik alleen bij einde boekjaar - inclusief noodzakelijke correctieboekingen - aan de hand van boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd 18

23 EINDTERM: 4.6 De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Waarde: 2 punten Verwerken financiële mutaties m.b.t. duurzame productiemiddelen: - aankoop duurzame productiemiddelen - afschrijving duurzame productiemiddelen. vast percentage van:. aanschaffingsprijs. boekwaarde - buitengebruikstelling duurzaam productiemiddel - inclusief vaststellen resultaat bij verkoop van duurzaam productiemiddel - inclusief samenstellen jaaroverzicht van afschrijvingsgegevens - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd 19

24 EINDTERM: 4.7 De kandidaat kan afschrijvingen op debiteuren verwerken. Waarde: 3 punten Verwerken afschrijvingen op debiteuren - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening dubieuze debiteuren - inclusief verwerken terug te vorderen OB - inclusief samenstellen periodiek overzicht gegevens dubieuze debiteuren - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van boekingsstukken - aan de hand van regels omtrent afschrijving - zowel handmatig als geautomatiseerd 20

25 EINDTERM: 4.8 De kandidaat kan afschrijvingen op voorraden verwerken. Waarde: 3 punten Verwerken afschrijvingen van incourante voorraden - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening incourante voorraden - inclusief samenstellen periodiek overzicht gegevens afschrijving voorraden - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van boekingsstukken - aan de hand van regels omtrent afschrijving - zowel handmatig als geautomatiseerd 21

26 EINDTERM: 4.9 De kandidaat kan directe kosten verwerken. Waarde: 2 punten Verwerken directe kosten m.b.t.: - inkoop - productie - magazijn - verkoop - direct of via rubriek 4 overboekingsrekening naar rubriek 6, 7 en 8 - inclusief vaststellen resultaat en overboeking naar rubriek 9 - inclusief archiveren boekingsstukken - aan de hand van boekingsstukken - aan de hand van een boekingsmethode - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm zowel handmatig als geautomatiseerd 22

27 EINDTERM: 4.10 De kandidaat kan indirecte kosten verwerken. Waarde: 2 punten Verwerken indirecte kosten voor: - inkoop - productie - magazijn - verkoop - via rubriek 4 overboekingsrekening naar rubriek 5 kostenplaatsen - inclusief archiveren boekingsstukken - via opslagmethode en via kostenplaatsenmethode - aan de hand van boekingsstukken - aan de hand van een boekingsmethode - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm zowel handmatig als geautomatiseerd 23

28 EINDTERM: 5.1 De kandidaat kan de tariefgroep loonbelasting bepalen aan de hand van een loonbelastingverklaring.* Waarde: 1 punt Bepalen de loonheffingskorting - met aantoonbare kennis van de begrippen:. belastingplichtige. inhoudingsplichtige. SoFi-nummer. loonheffingskorting - met aantoonbaar inzicht in:. de verschillende heffingskortingen. de studenten- en scholierenregeling - aan de hand van een loonbelastingverklaring - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan de heffingskortingen bepalen. 24

29 EINDTERM: 5.2 De kandidaat kan verschillende inhoudingen ten gevolge van de sociale wetgeving verklaren. Taxonomiecode: B Waarde: 4 punten Verklaren inhoudingen ten gevolge van de sociale wetgeving: - werknemersverzekeringen. WAO. ZFW. WW. ZW - volksverzekeringen. AOW. AWBZ. ANW. AAW - onderscheiden premieplichtige en uitkeringsgerechtigde(n) - onderscheiden werkgevers- en werknemersdeel - inclusief hoogte franchise - inclusief maximum premiegrenzen - aangeven aan welke instantie afgedragen wordt:. belastingdienst. uitvoering werknemersverzekeringen (uwv) - aan de hand van mutatieformulieren voor de salarisadministratie - aan de hand van verstrekte informatie van de overheid, belastingdienst en de uitvoering werknemersverzekeringen (uwv) - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 5.1, 5.3, 5.4 en

30 EINDTERM: 5.3 De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Waarde: 5 punten Berekenen bruto-salariscomponenten, opbouw als volgt: - brutoloon op grond van urenregistratie en tarief in mindering: -/- pensioen-, VUT/FPU-premie en spaarloon = premiegrondslag/brutoloon voor sociale verzekeringswetten + werkgeversdeel ziekenfonds -/- premie WAO, WW, ZW (werknemersdeel) = loon voor overhevelingstoeslag + overhevelingstoeslag = bruto loon voor tabel Loonbelasting - inclusief toeslagen - opbouw berekening uit het hoofd - aan de hand van urenregistratie en salarisschalen - met behulp van een geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 5.1, 5.2, 5.4 en

31 EINDTERM: 5.4 De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Waarde: 5 punten Berekenen netto-salarissen: = bruto-loon + overhevelingstoeslag -/- pensioen-/vutpremie en spaarloon -/- loonbelasting (zie 5.3) -/- ZFW -/- sociale lasten - opbouw berekening uit het hoofd - loonheffingskorting, belastingtabellen en gegeven percentages/bedragen premies - met behulp van een model loonstaat - met behulp van geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 5.1, 5.2, 5.3 en

32 EINDTERM: 5.5 De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/salariskosten verwerken. Waarde: 5 punten Verwerken loon-/salariskosten op onderstaande grootboekrekeningen: - rubriek 1. te betalen loonheffing. te betalen pensioenpremie. te betalen sociale lasten. te betalen lonen - rubriek 2. tussenrekening lonen (incl. overhevelingstoeslag) - rubriek 4. indirecte lonen - rubriek 6. directe lonen - onderscheid naar directe en indirecte loonkosten - rekening houden met permanentie - aan de hand van loonbetalingsregister/-staat - aan de hand van loonverdeelregister/-staat - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 5.1, 5.2, 5.3 en

33 EINDTERM: 6.1 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Omschrijven de administratieve organisatie betreffende inkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema - inclusief beschrijving formulierenomloop bij:. bestellingen. binnenkomst goederen en controle. signaleringen en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een voorbeeld - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 6.2 en

34 EINDTERM: 6.2 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Omschrijven de administratieve organisatie betreffende verkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema - inclusief beschrijving formulierenomloop bij:. bestellingen. uitgifte goederen. signaleringen, inventarisatie en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een voorbeeld - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 6.1 en

35 EINDTERM: 6.3 De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Omschrijven de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer - inclusief het belang van:. administratieve organisatie. taakverdeling. functiescheiding. interne controle - inclusief procesbeschrijving, met behulp van een stroomschema, inzake:. betalingsverkeer zelf. controle op betalingsverkeer. archivering documenten - inclusief beschrijving formulierenomloop bij:. ontvangstafschriften. betalingsafschriften. betalingsopdrachten - aan de hand van een voorbeeld - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 6.1 en

36 EINDTERM: 7.1 De kandidaat kan het doel van projectadministratie beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Beschrijven doel van projectadministratie - inclusief kenmerken projecten en projectadministratie - inclusief verschillen met reguliere financiële administratie - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm

37 EINDTERM: 7.2 De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Waarde: 3 punten Verrichten boekingen in een projectadministratie ten behoeve van voor- en nacalculatie: - directe kosten. loon. materiaal - indirecte kosten. toeslagen - inclusief:. bepalen van de resultaten per project. archiveren boekingsstukken - aan de hand van boekingsbescheiden - met behulp van een applicatie voor projectadministratie - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm

38 EINDTERM: 8.1 De kandidaat kan gewenste output bewerken. Waarde: 1 punt Bewerken output ten behoeve van signalering, verdere verwerking, analyse, archivering en controle: - invoer- en verwerkingsverslagen - overzicht openstaande posten - saldilijsten debiteuren en crediteuren - betaalstaten - kolommenbalans - inclusief correctieboekingen ten behoeve van afsluitingen - de output moet geschikt zijn voor:. controle. signalering. correctie. opstellen correctieboekingen. archivering. verwerking - inclusief archiveren documenten - met behulp van een geautomatiseerd systeem 34

39 EINDTERM: 9.1 De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken archiefsystemen voor diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens wettelijke voorschriften t.a.v.:. sociale wetgeving. belastingwetgeving. privacywetgeving. bewaarplicht. bewaartermijnen - volgens bedrijfsvoorschriften - inclusief opschonen - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 9.2, 9.3 en 9.4 en in combinatie met eindterm 4.1 t/m 4.4, 4.6 t/m 4.10, 7.2,

40 EINDTERM: 9.2 De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken opbergsystemen ten behoeve van archivering - volgens de voorgeschreven procedure - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens in het bedrijf aanwezige systeem - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 9.1, 9.3 en 9.4 en in combinatie met eindterm 4.1 t/m 4.4, 4.6 t/m 4.10, 7.2,

41 EINDTERM: 9.3 De kandidaat kan een dossier samenstellen. Waarde: 1 punt Samenstellen een dossier voor diverse onderdelen van de bedrijfsadministratie - overeenkomstig de informatiebehoefte van de organisatie, bijv. met betrekking tot:. belastingaangifte. accountantscontrole. relatiebeheer. credit management - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 9.1, 9.2 en 9.4 en in combinatie met eindterm 4.1 t/m 4.4, 4.6 t/m 4.10, 7.2,

42 EINDTERM: 9.4 De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Waarde: 1 punt Archiveren financiële stukken - volgens de in het bedrijf voorgeschreven archiveringsprocedure - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in combinatie met eindterm 9.1, 9.2 en 9.3 en in combinatie met eindterm 4.1 t/m 4.4, 4.6 t/m 4.10, 7.2,

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) instructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) pi.cba03.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum: BA-001-01-01 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-01-02 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-02-01 Ondernemingen Je kunt

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) sd.cba07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Medewerker Administratiekantoor Houder Administratiekantoor Financial Assistant Niveau vergelijkbaar

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren FAB KE1 EM Toets- en examenmatrijs SPL 2016 De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie,

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) sd.cbv12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Betaalrekeningen Spaarrekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 871,00

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

ADMINISTRATIE voor het mkb

ADMINISTRATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 6 99 NEDERLANDS

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199)

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) sd.clo13.3.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma.

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 20% 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214)

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) sd.cse05.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen.

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140) pi.cba13.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie

Kennis Bedrijfsadministratie Kennis Bedrijfsadministratie Kennis Bedrijfsadministratie Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 453 4 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke overneming

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106)

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) sd.cju04.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB

BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB BEDRIJFS- ADMINISTRATIE VOOR PDB K.P. Pietersen Drs. P.F. Pietersen A.P.J. Knijnenburg e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 6 9 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie