Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)"

Transcriptie

1 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

2 sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de begrippen congres, conferentie, videoconferencing, symposium, workshop en seminar omschrijven. 2. De kandidaat kan zowel intern als extern kleine en middelgrote projecten plannen. F 3 Rc/i 9 3. De kandidaat kan de principes van tijdmanagement omschrijven. F 3 4. De kandidaat kan de planning van derden ondersteunen en bewaken. Rc/r 7 5. De kandidaat kan planningen vastleggen in een (elektronisch) management-/planningssysteem. 6. De kandidaat kan zowel intern als extern (semi-)zakelijke bijeenkomsten (seminar, conferentie, symposium, open dag, jubileum) administratief voorbereiden. 7. De kandidaat kan draaiboeken maken voor de voorbereiding en uitvoering van een (semi-)zakelijke binnenlandse bijeenkomst. 8. De kandidaat kan draaiboeken maken voor de voorbereiding en uitvoering van een eenvoudige internationale zakelijke bijeenkomst. 9. De kandidaat kan reisschema's maken t.b.v. binnen- en buitenlandse zakenreizen. 10. De kandidaat kan een partner-programma, samenhangend met een zakelijk bijeenkomst, samenstellen. 11. De kandidaat kan contacten leggen en onderhouden m.b.t. het organiseren van kleine en middelgrote projecten. 12. De kandidaat kan een voorcalculatie m.b.t. de kosten van een binnen- of buitenlandse zakenreis en/of een zakelijke bijeenkomst maken. 13. De kandidaat kan op grond van aangeleverde gegevens een onkostendeclaratie samenstellen en voor verwerking gereedmaken. 14. De kandidaat kan taken m.b.t. het aanbieden van relatiegeschenken afhandelen. Rc 7 Rc/r 9 Rc/i 9 Rc/i 9 Rc 7 Rc/r 9 Rc/i 7 Rc 7 Rc 7 Rc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de begrippen congres, conferentie, videoconferencing, symposium, workshop en seminar omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 3 punten 1.1 Omschrijven de begrippen congres, conferentie, videoconferencing, symposium, workshop en seminar - aangeven van overeenkomsten en verschillen - inclusief het begrip telefonisch vergaderen 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan zowel intern als extern kleine en middelgrote projecten plannen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 9 punten 2.1 Plannen kleine en middelgrote projecten (zoals een open dag, jubileum, personeelsfeest, teamlunch, sportdag) - intern en extern - evt. formeren van een projectgroep - opstellen van een planning, indien nodig gefaseerd - bewaken van de planning - inclusief. maken van afspraken. controleren naleving afspraken. onderhouden van in- en externe contacten m.b.t. het project. verstrekken van relevante informatie 4

8 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de principes van tijdmanagement omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 3 punten 3.1 Omschrijven principes van timemanagement - i.c. verdeling van de beschikbare tijd over de uit te voeren taken, rekening houdend met de zwaarte van de taken - inclusief aangeven van. methoden/middelen die kunnen worden gebruikt ter verbetering van het timemanagement. de factoren die verstoringen veroorzaken in het timemanagement 5

9 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de planning van derden ondersteunen en bewaken. Taxonomiecode: Rc/r Waarde: 7 punten 4.1 Ondersteunen planning van derden - plannen van de werkzaamheden van de leidinggevende, rekening houdend met prioriteiten (reserveren van tijd voor afspraken en bureauwerkzaamheden ) - gebruiken van hulpmiddelen (o.a. planbord) - maken/wijzigen van afspraken 4.2 Bewaken planning van derden - signaleren van afwijkingen van de planning/ het tijdsverloop - evt. bijstellen van de planning 6

10 EINDTERM: 5. De kandidaat kan planningen vastleggen in een (elektronisch) management-/planningssysteem. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 5.1 Vastleggen planningen - met behulp van een (elektronisch) management- of planningssysteem - incl. bewaken van het up-to-date zijn van de planningen 7

11 EINDTERM: 6. De kandidaat kan zowel intern als extern (semi-)zakelijke bijeenkomsten (seminar, conferentie, symposium, open dag, jubileum) administratief voorbereiden. Taxonomiecode: Rc/r Waarde: 9 punten 6.1 Voorbereiden (semi-)zakelijke bijeenkomsten (zoals een seminar, conferentie, symposium, open dag, jubileum) - intern en extern - bepalen plaats en tijdstip - inventariseren wensen en mogelijkheden - opvragen beschikbaar budget - reserveren van faciliteiten/toegangsbewijzen/hotels/catering/hulpmiddelen etc. - verzorgen van uitnodigingen en programmaoverzichten - maken van een routebeschrijving - opstellen van rapportage(s) over stand van zaken voorbereiding 8

12 EINDTERM: 7. De kandidaat kan draaiboeken maken voor de voorbereiding en uitvoering van een (semi-)zakelijke binnenlandse bijeenkomst. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 9 punten 7.1 Opstellen draaiboek - t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van (semi-)zakelijke binnenlandse bijeenkomsten - stemt af met in- en externe betrokkenen - opstellen van een schematisch overzicht van de taakverdeling en tijdsindeling 9

13 EINDTERM: 8. De kandidaat kan draaiboeken maken voor de voorbereiding en uitvoering van een eenvoudige internationale zakelijke bijeenkomst. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 9 punten 8.1 Opstellen draaiboek voor (semi-)zakelijke bijeenkomsten (zoals een seminar, conferentie, symposium, open dag, jubileum) - t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van eenvoudige internationale zakelijke bijeenkomsten - stemt af met in- en externe betrokkenen - schematisch overzicht opstellen van de taakverdeling en tijdsindeling - reserveren van hotelaccommodatie 10

14 EINDTERM: 9. De kandidaat kan reisschema's maken t.b.v. binnen- en buitenlandse zakenreizen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 9.1 Opstellen reisschema s - t.b.v. binnen- en buitenlandse zakenreizen - hanteren van dienstregelingen van het openbaar vervoer/stadsplattegronden/ stratenboek - opstellen vluchtschema - maken van een routebeschrijving - kiest de meest efficiënte route - rekening houdend met de file-gevoeligheid van bepaalde trajecten - maken van een programma-overzicht met vermelding van de relevante gegevens (adressen, contactpersonen, telefoon- en faxnummers) - incl. zorg voor de aanwezigheid van relevante documentatie zoals een stadsplattegrond en informatie over de hotelaccommodatie 11

15 EINDTERM: 10. De kandidaat kan een partnerprogramma, samenhangend met een zakelijke bijeenkomst, samenstellen. Taxonomiecode: Rc/r Waarde: 9 punten 10.1 Samenstellen partnerprogramma - t.b.v. binnen- en buitenlandse gasten - opstellen programma met ontspannende en/of culturele en/of informatieve elementen - reserveren lunches en diners - rekening houdend met. aard, omvang en beschikbare tijd van gezelschap. het budget. culturele achtergrond van het gezelschap. diëten. persoonlijke voorkeur - eventueel regelen van het vervoer voor het gezelschap 12

16 EINDTERM: 11. De kandidaat kan contacten leggen en onderhouden m.b.t. het organiseren van kleine en middelgrote projecten. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 7 punten 11.1 Leggen contacten - t.b.v. de organisatie van kleine en middelgrote projecten - met bedrijven t.b.v. diverse faciliteiten m.b.t. (vergader)ruimte, audiovisuele hulpmiddelen, lunches/catering, drukwerk, verhuur meubilair etc Onderhouden contacten - in- en extern t.b.v. een project - hanteren van de juiste omgangsvormen 13

17 EINDTERM: 12. De kandidaat kan een voorcalculatie m.b.t. de kosten van een binnen- of buitenlandse zakenreis en/of een zakelijke bijeenkomst maken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 12.1 Opstellen voorcalculatie - m.b.t. kosten van een binnenlandse of buitenlandse reis of zakelijke bijeenkomst zoals kosten m.b.t. reis en verblijf, wisselen vreemde valuta, visa, vaccinatie, reis- en annuleringsverzekering etc. - incl. het verzamelen van de relevante gegevens 14

18 EINDTERM: 13. De kandidaat kan op grond van aangeleverde gegevens een onkostendeclaratie samenstellen en voor verwerking gereedmaken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 13.1 Samenstellen 13.2 Gereedmaken voor verwerking onkostendeclaratie onkostendeclaratie - verzamelen van de gegevens, zoals bonnen, rekeningen etc. - wijst betrokkenen (leidinggevenden) op evt. indieningstermijn - evt. gebruik van standaarddeclaratieformulier - evt. berekening dagvergoeding - bijvoegen van eventuele betaalbewijzen - controleren op volledigheid 15

19 EINDTERM: 14. De kandidaat kan taken m.b.t. het aanbieden van relatiegeschenken afhandelen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 14.1 Afhandelen taken m.b.t. het aanbieden van relatiegeschenken - passend bij de gelegenheid - passend binnen het budget - rekening houdend met de culturele achtergrond van ontvanger - hanteren van de juiste omgangsvormen 16

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879)

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) sd.cca10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169)

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) instructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) pi.cbv09.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) instructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) pi.cbv06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175)

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) sd.ict32.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 2 (CSE01.2/CREBO:50231)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 2 (CSE01.2/CREBO:50231) instructie Secretariaatspraktijk 2 (CSE01.2/CREBO:50231) pi.cse01.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie