Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)"

Transcriptie

1 instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

2 pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Inkoopfacturen controleren (eindterm 2, 8 en 16) 5 Taak 2 Boekingsstukken voorbereiden (eindterm 4, 5, 6, 7 en 9) 8 Taak 3 Boeken en boekingscontrole (eindterm 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16) 11 Taak 4 Factureren (eindterm 1, 2, 3 en 16) 14 Boekhouden 1

4 Boekhouden 1 Praktijk

5 Inleiding Boekhouden is het administreren van financiële gegevens. Vroeger gebeurde dat door het bijhouden van die financiële gegevens in een boek. Vandaar de naam boekhouden. Dat boek is vervangen door een computer, maar het principe is hetzelfde gebleven. Financiële gegevens worden bijgehouden. Financiële gegevens gaan over geld. Geld dat de arbeidsorganisatie waar je werkt, moet betalen of ontvangt. Het verwerken van financiële gegevens aan de hand van boekingsstukken (facturen, declaraties, nota's etc.).moet tijdig en nauwkeurig gebeuren. In deze praktijkinstructie leer je dat. Boekhouden 1 3

6 Boekhouden 1 4

7 Taak 1 Inkoopfacturen controleren Inkopen vormen een kostenpost voor bedrijven. Een bedrijf wil nooit te veel betalen en zeker niet meer dan afgesproken is. Daarom zal elk bedrijf de inkoopfacturen heel precies controleren. Is alles goed berekend? Wordt inderdaad in rekening gebracht wat besteld is? Is het juiste kortingspercentage vermeld? Pas als de controle uitgevoerd is, worden facturen verder afgehandeld. Bij organisaties komen veel facturen binnen. Vooral veel verschillende soorten. Ook worden er veel verschillende afspraken met leveranciers gemaakt. Het is daarom erg belangrijk, dat je je goed oriënteert, voordat je met de werkzaamheden begint. Doel Aan het eind van deze taak kun je: prijs- en tariefverschillen onderscheiden (eindterm 2) verschillen in bestelde en ontvangen hoeveelheden signaleren (eindterm 8) boekingsstukken opbergen (eindterm 16) Opmerking In het bedrijfsleven spreekt men meestal van prijzen en artikelen. Bij de overheid heten prijzen en artikelen meestal tarieven en diensten. In het werkplan wordt over prijzen gesproken maar je kunt deze ook vervangen door tarieven. Hetzelfde geldt voor artikelen. Als de organisatie diensten levert, lees je gewoon diensten in plaats van artikelen. Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Verzamel alle binnengekomen facturen die al geregistreerd zijn en van een stempel voorzien. Stap 2 Ga per factuur na of het een "gewone" factuur is of een creditfactuur. Stap 3 Ga na waarom en waarvoor deze factuur is binnengekomen. Is deze factuur logisch gezien de aard van de organisatie? Probeer, door het factuurbedrag globaal (uit het hoofd) op te tellen, vast te stellen of het totaalbedrag van de factuur niet veel te hoog of te laag is. Stap 4 Als de factuur niet uit een geautomatiseerd systeem komt, controleer dan de factuurbedragen met behulp van een rekenmachine. Wees nauwkeurig bij het controleren. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Stap 5 Controleer of de aantallen op de factuur overeenkomen met de aantallen op de bestelbon. Controleer of de prijs de afgesproken prijs is. Stap 6 Ga na of er kortingen zijn afgesproken met de leverancier. Dit kunnen kortingen op de prijs zijn, maar ook op de hoeveelheid. Is er sprake van kortingen? Controleer of het kortingsbedrag juist is. Stap 7 Is er sprake is van kredietbeperking? Zo ja, is deze afgesproken en wordt ze volgens afspraak toegepast? Stap 8 Ga na of er bijkomende kosten zijn en of dit volgens afspraak is. Taak 1 Boekhouden 1 5

8 Stap 9 Controleer of het totaalbedrag juist is. Dus: Totaalbedrag artikelen plus de toeslagen plus de kosten min de kortingen plus de btw is het factuurbedrag Stap 10 Ga na of een order helemaal geleverd is. Gaat het om de hele order of een gedeelte daarvan? Vergelijk aantallen op factuur/pakbon/bestelling. Meld afwijkingen aan de juiste persoon. Stap 11 Archiveer de factuur. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Voor welke artikelen krijgt de organisatie facturen? 2. Wordt er in de organisatie gewerkt met bestellingen, (back)orders, orderbevestigingen enzovoort? Waarom? 3. Op welke afdeling(en) komen facturen binnen? 4. Zijn er leveranciers die kortingen geven? Wanneer? Welke kortingen? 5. Worden er ook kosten doorberekend aan een klant? 6. Waar worden gecontroleerde facturen opgeborgen? 7. Welke btw-percentages komen binnen de organisatie voor? 8. Welke leveringsvoorwaarden worden veel gebruikt in de organisatie? 9. Wie mag er met leveranciers over prijzen en kortingen onderhandelen? 10. Waar worden prijzen en kortingen vastgelegd die met de leveranciers zijn afgesproken? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, als dat nodig is, aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Procedures Geef in het schema de procedures weer die binnen de organisatie waar je werkt gelden voor bestellingen, (back)orders en orderbevestigingen. Schema 1 Procedures Document Bestellingen Procedure Backorders Orderbevestigingen Taak 1 Boekhouden 1 6

9 2. Controles Op welke afdeling(en) worden welke controles op facturen uitgevoerd? Waaruit bestaan die controles? Schema 2 Controles Afdeling Controle 3. Afspraken De organisatie maakt afspraken met leveranciers van artikelen en diensten. Die afspraken worden natuurlijk op papier gezet. Zoek een paar van die afspraken op en zet ze in het schema. Schema 3 Afspraken Artikelen Afspraken 4. Voorbereiden Bekijk nu een aantal facturen die al gecontroleerd zijn. Gebruik hierbij steeds de gehanteerde prijslijsten, afspraken met leveranciers, bestelbonnen, orders, enzovoort. Vraag aan je praktijkopleider hoe de facturen gecontroleerd zijn en waar je op moet letten. 5. Controleren van inkoopfacturen Werk een tijd samen met een medewerker die de controle van de inkoopfacturen verzorgt. Kijk eerst hoe deze medewerker de inkoopfacturen controleert. Probeer daarna facturen te controleren onder toezicht. Controleer daarna zelfstandig een groot aantal facturen. Taak 1 Boekhouden 1 7

10 Taak 2 Boekingsstukken voorbereiden Er komen allerlei soorten boekingsstukken in een organisatie voor. Het eerste dat er nu moet gebeuren is de boekingsstukken ordenen naar soort. Pas dan is duidelijk, waar de boekingsstukken in de boekhouding opgenomen moeten worden. Het sorteren van boekingsstukken is een belangrijk onderdeel van deze taak. Voordat de gegevens van de boekingsstukken ingevoerd kunnen worden in een computer, moeten deze eerst een code krijgen. Die code vertelt het boekhoudprogramma, op welke plaats het stuk in de boekhouding thuishoort. Coderen is dus een noodzakelijke tussenstap bij het verwerken van boekingsstukken. Voor het coderen kijk je de stukken eerst goed na. Staat alles op het stuk wat erop moet staan? Kloppen alle gegevens? Dit zijn vragen die je je bij het controleren van stukken moet stellen. Het werk lijkt eenvoudig en keert elke dag terug. Het kan eentonig worden. Hierdoor ontstaan slordigheden. Pas daar voor op. Een fout bij het sorteren, nummeren of coderen kan ernstige (financiële) gevolgen hebben. Doel Aan het eind van deze taak kun je: een gegeven decimaal rekeningstelsel voor de meest gangbare rekeningen toepassen (eindterm 4) de meest gangbare boekingsstukken sorteren (eindterm 5) de meest gangbare boekingsstukken nummeren (eindterm 6) de meest gangbare boekingsstukken controleren (eindterm 7) de meest gangbare boekingsstukken coderen (eindterm 9) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Sorteren kun je pas, als je de activiteiten van de organisatie goed kent. Lees daarom de deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 1 nog een keer. Stap 1 Bekijk het boekingsstuk nauwkeurig en bepaal of het geldig is. Stap 2 Bepaal tot welke soort het boekingsstuk behoort. Vraag bij twijfel over stap 1 of 2 hulp aan je praktijkopleider. Stap 3 Leg de boekingsstukken per soort op stapeltjes. Stap 4 Leg ze op chronologische volgorde. Stap 5 Bepaal nu per soort, welk nummer op het eerste boekingsstuk moet komen. Als je een nummerateur, een stempel of een ander hulpmiddel gebruikt voor het nummeren, maak dan eerst een proefnummering. Stap 6 Nummer de boekingsstukken. Stap 7 Bepaal of er iets ontbreekt op het boekingsstuk/de mutatiestaat. Zo ja, zoek dan de ontbrekende gegevens op. Stap 8 Controleer het boekingsstuk/de mutatiestaat op volledigheid. Stap 9 Bepaal de code. Stap 10 Plaats de code op het boekingsstuk/de mutatiestaat. Wees daarbij nauwkeurig. Stap 11 Controleer de codering. Taak 2 Boekhouden 1 8

11 Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Welke boekingsstukken/mutatiestaten komen in de organisatie voor en hoe zijn ze verdeeld per soort? Geef in het onderstaande schema aan welke soorten boekingsstukken/mutatiestaten op welke afdelingen voorkomen. Schema 1 Soorten boekingsstukken Soorten boekingsstukken Inkoopfacturen Verkoopfacturen Dagafschriften Kasstaat Afdelingen 2. Welke hulpmiddelen worden er in de organisatie gebruikt bij het sorteren en nummeren van externe en interne boekingsstukken/mutatiestaten? 3. Welke afspraken gelden er in de organisatie bij het sorteren en nummeren van externe en interne boekingsstukken/mutatiestaten? 4. Werkt de organisatie met een decimaal rekeningschema? Zo nee, waarom niet? 5. Als in de organisatie een decimaal rekeningschema wordt gebruikt bij het coderen, is dit schema dan in een handig formaat beschikbaar? Zo nee, maak dan in overleg met je praktijkopleider zelf een decimaal rekeningschema in een handig formaat. 6. Wordt binnen de organisatie de codering van boekingsstukken en de controle hiervan door verschillende personen uitgevoerd? Waarom is dit wel of niet zo geregeld? 7. Wat zijn de meest voorkomende voorwaarden waaronder goederen aan de organisatie worden geleverd? 8. Wat gebeurt er met boekingsstukken/mutatiestaten waarop belangrijke gegevens ontbreken of waarin fouten voorkomen? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, als dat nodig is, aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Meekijken Werk enkele dagen mee met de collega s die nu voor sortering en nummering van de boekingsstukken verantwoordelijk zijn. Kijk goed naar de handelingen die zij verrichten. Stel vragen en maak aantekeningen. Taak 2 Boekhouden 1 9

12 2. Boekingsstukken sorteren Sorteer een aantal boekingsstukken onder toezicht van een ervaren collega. 3. Boekingsstukken nummeren Nummer de boekingsstukken, die in opdracht 2 gesorteerd zijn, terwijl je collega erbij is. 4. Sorteren en nummeren Verzamel een groot aantal boekingsstukken. Ga deze sorteren en nummeren. Doe dat in de buurt van een collega die kan helpen bij eventuele vragen. 5. Het coderingssysteem leren kennen Neem samen met je praktijkopleider een groot aantal boekingsstukken door die al gecodeerd zijn. Ga steeds na waarom gekozen is voor een bepaalde codering. Gebruik het in de organisatie gehanteerde rekeningenstelsel. Als je een codering niet begrijpt, vraag dan uitleg. Stel vast hoe: - de boekingsstukken worden gecodeerd - de gecodeerde boekingsstukken worden gecontroleerd - de bedragen worden gecontroleerd. Schrijf de manier van werken voor jezelf op. 6. Het coderingssysteem leren gebruiken Vraag je praktijkopleider om een aantal boekingsstukken die nog niet gecodeerd zijn. Bepaal de codering onder toezicht van de praktijkopleider of een collega. 7. Coderen en controleren Maak op basis van de gegevens die je nu hebt een werkplan voor het behandelen van de binnengekomen boekingsstukken/mutatiestaten, zoals dat in de organisatie gebeurt. Werk daarna een tijd lang samen met een collega die de codering en controle verzorgt. Probeer dat werk zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Vraag je collega om uitleg als je iets niet weet. Taak 2 Boekhouden 1 10

13 Taak 3 Boeken en boekingscontrole Als de voorafgaande taken zijn uitgevoerd, kun je beginnen met het invoeren van de gegevens van de boekingsstukken in de boekhouding. We gaan ervan uit, dat dit per computer gebeurt en je maakt dus kennis met een boekhoudprogramma. In het boekhoudsysteem zitten al veel gegevens op het moment dat je nieuwe gegevens gaat invoeren. Het invoeren van nieuwe gegevens in een bestaand bestand heet muteren, letterlijk: wijzigen. Mutaties invoeren is dan ook de kernactiviteit die je in deze taak gaat leren. Doel Aan het eind van deze taak kun je: de meest gangbare boekingsstukken in een geautomatiseerde administratie invoeren (eindterm 10) door middel van vergelijking van mutatieopdrachten en het invoerverslag verschillen corrigeren (eindterm 11) de meest voorkomende grootboekrekeningen bijwerken (eindterm 12) eenvoudige crediteuren- en debiteurensubadministraties bijwerken (eindterm 13) mutatiestaten bijhouden, coderen en controleren (eindterm 14) ingevoerde gegevens in een geautomatiseerde administratie verwerken (eindterm 15) boekingsstukken opbergen (eindterm 16) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Bij de beschrijving is uitgegaan van een geautomatiseerd systeem. Stap 1 Voorbereiding Leg de boekingsgegevens overzichtelijk neer op je bureau. Controleer of de boekingsgegevens compleet zijn. Stap 2 Start de computer en het boekhoudpakket. Roep het juiste bestand op. Controleer of de systeemdatum klopt. Maak een keuze uit het menu. Stap 3 Mutaties invoeren Bekijk de in te voeren documenten goed. Voer de mutaties in. Controleer of je alle mutaties hebt ingebracht. Sluit het programmaonderdeel af. Stap 4 Mutaties controleren Controleer of de printer is aangesloten. Laat het systeem een controleverslag produceren. Controleer het controleverslag aan de hand van de boekingsstukken. Noteer de verschillen. Vraag bij twijfel hulp aan je collega('s). Stap 5 Corrigeren en afsluiten Stel correcties voor aan je praktijkopleider als je verschillen hebt geconstateerd. Als je de correcties uit mag voeren, voer deze door. Laat de computer na de eventuele correcties de definitieve mutaties verwerken. Taak 3 Boekhouden 1 11

14 Laat het systeem een verwerkingsverslag produceren. Archiveer het verwerkings- en controleverslag. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Is er een (eenvoudige) handleiding aanwezig bij het boekhoudsysteem? 2. In welke onderdelen of modulen van de financiële administratie wordt er gewerkt met het boekhoudsysteem? 3. Welke onderdelen/modulen zijn voor jou toegankelijk? 4. Welke gegevens kun je alleen raadplegen en welke kun je muteren? 5. Hoe is de taakverdeling binnen de financiële administratie? Vul dat in het onderstaande schema in. Schema 1 Verantwoordelijke personen Persoon/afdeling Taak 6. Op welke punten wordt een controleverslag beoordeeld? 7. Tot op welk moment bij het invoeren en/of verwerken kan een mutatie nog op eenvoudige wijze hersteld worden? 8. Op een inkoopfactuur staat meestal een crediteurennummer. Waarom? Hoe komt dat nummer erop? 9. Waar kun je de crediteurennummers en de gegevens van de crediteuren vinden? 10. Hoe krijgt een nieuwe crediteur een nummer? 11. Hoe worden de inkoopfacturen genummerd? 12. Waar kun je het factuurnummer vinden dat het laatst gebruikt is? 13. Wie controleert in de organisatie de gecodeerde facturen? 14. Welke taken worden verricht op de afdeling crediteurenadministratie? 15. Wanneer heeft de crediteurenadministratie te maken met de andere administratieve afdelingen van de organisatie? 16. Wat staat er op een saldilijst-crediteuren/debiteuren? 17. Welke taken worden verricht op de debiteurenadministratie? 18. Wat moet je doen als een betaling van een debiteur niet overeenkomt met het openstaande bedrag? Taak 3 Boekhouden 1 12

15 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, als dat nodig is, aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Instructieboek boekhoudpakket Lees het instructieboek bij het computerboekhoudpakket rustig door. 2. Boekhoudpakket verkennen Verken het complete computerboekhoudpakket door alle menu's, invoerschermen en hulpschermen op te roepen en te bekijken. Vraag je praktijkopleider om uitleg. 3. Verkennen Verken met je praktijkopleider de module crediteurenadministratie en debiteurenadministratie in het computerboekhoudpakket. Bekijk alle menu's, invoerschermen en hulpschermen. Ga ook eens bij een ervaren collega zitten die bezig is met boeken. Volg de werkzaamheden. Stel vragen en maak aantekeningen. 4. Boeken onder toezicht Probeer vervolgens onder toezicht van je collega zelf mutaties in te voeren. Verwerk een aantal facturen. 5. Boeken en (laten) controleren Voer nu zelfstandig een hoeveelheid mutaties in. Laat deze mutaties controleren. Als blijkt dat je nauwkeurig genoeg werkt, voer dan nog een tijdje zelfstandig mutaties in, en controleer je eigen werk. Aandachtspunt Het werken met een boekhoudpakket is interessant. Het controleren van de controleverslagen en verwerkingsverslagen kan echter eentonig werk zijn. Toch is het van groot belang, dat je dat nauwkeurig doet. Fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de organisatie. Taak 3 Boekhouden 1 13

16 Taak 4 Factureren Bij taak 1 en 2 heb je facturen verwerkt die al bestaan. In deze taak leer je facturen maken. Ook hierbij is accuraat werken noodzakelijk, omdat gegevens invloed hebben op de bedragen die de organisatie van debiteuren ontvangt. Doel Aan het eind van deze taak kun je: de meest gangbare facturen berekenen (eindterm 1) prijs- en tariefverschillen onderscheiden (eindterm 2) standaard verkoopfacturen samenstellen (eindterm 3) boekingsstukken opbergen (eindterm 16) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Voer de volgende stappen uit, aangepast aan het systeem dat in de organisatie gebruikt wordt: Stap 1 Zoek de gegevens per debiteur bij elkaar om een factuur samen te stellen. Leg deze gegevens overzichtelijk op je bureau. Stap 2 Vraag de debiteurengegevens (zoals NAW-gegevens) op aan de hand van een zoeksleutel of voer deze in. Stap 3 Vraag de ordergegevens/artikelgegevens op of voer deze in. Stap 4 Controleer na het invoeren de factuurregels. Stap 5 Werk nu alle facturen af. Stap 6 Geef opdracht om de facturen op te stellen. Houd rekening met evt. bijkomende kosten. Stap 7 Draai proeffacturen uit en controleer deze met de invoergegevens. Stap 8 Stel de printer in en maak een proefafdruk. Als deze goed is, print dan alle facturen. Stap 9 Maak de facturen verzendklaar, voeg zo nodig andere documenten toe. Berg de kopiefacturen op. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Wie maakt in de organisatie de verkoopfacturen? 2. Hoe worden bij de organisatie verkoopfacturen gemaakt? 3. Binnen welke termijn na verzending van de goederen wordt gefactureerd? 4. Hoe vaak (per week/per maand) worden er verkoopfacturen gemaakt? Hoeveel worden er dan gemiddeld gemaakt? 5. Hoe krijgen debiteuren een nummer? 6. Hoe worden facturen genummerd? 7. Met hoeveel doorslagen wordt er gewerkt of hoeveel kopiefacturen worden er aangemaakt? Waarvoor/voor wie zijn deze kopiefacturen bestemd? 8. Op een factuur komen diverse gegevens voor. Welk soort gegevens zijn dit en waar komen deze vandaan? 9. Welke kortingsregels worden toegepast? 10. Wordt er gewerkt met meerdere btw-tarieven? 11. Hoe worden de facturen verzonden naar de debiteuren? Worden er nog documenten toegevoegd? 12. Waar worden de (kopie)verkoopfacturen bewaard? Taak 4 Boekhouden 1 14

17 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, als dat nodig is, aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Voorbeelden bekijken Bekijk een groot aantal bestaande facturen. Let daarbij niet alleen op de verwerking en plaatsing van gegevens maar ook op de lay-out. 2. Prijs- en tariefverschillen Bestudeer de gegevens die de organisatie hanteert met betrekking tot: - prijzen/tarieven - kortingen - bijkomende kosten - leveringscondities - betalingscondities. Geef aan van welke documenten/informatiebronnen je gebruik kunt maken. 3. Opbouw van een factuur Geef in schema 1 aan hoe een verkoopfactuur bij de organisatie is opgebouwd. Schema 1 Opbouw van een factuur K O P xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx STAART - Wat is de vaste plaats van de gegevens? - Wanneer gebruik je een punt of een komma? - Wat voor soort gegevens staan in de kop? - Waar komen deze gegevens vandaan? - Wat voor soort gegevens staan in de staart? - Waar komen deze gegevens vandaan? 4. Meekijken bij het opstellen Werk een tijdje mee met een ervaren medewerker die verantwoordelijk is voor het opstellen van de verkoopfacturen. Stel vragen en maak aantekeningen. 5. Proeffacturen opstellen Stel zelf een aantal proeffacturen op. Laat ze controleren door je praktijkopleider. 6. Facturen maken Stel onder begeleiding van je praktijkopleider echte verkoopfacturen samen, totdat je dit zelfstandig kunt. Taak 4 Boekhouden 1 15

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Praktijkinstructie Economisch-administratieve beroepsvorming 2 (CBA09.2/CREBO:50230)

Praktijkinstructie Economisch-administratieve beroepsvorming 2 (CBA09.2/CREBO:50230) instructie Economisch-administratieve beroepsvorming 2 (CBA09.2/CREBO:50230) pi.cba09.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) instructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) pi.cba03.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) instructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) pi.cca02.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) pi.cbv12.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Voorbeeld Praktijkopdracht Bedrijfsadministrateur niveau 4 Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Bedrijfsadministrateur

Nadere informatie

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 In de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, worden rekenvaardigheden benoemd in de doelstelling

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.30 uur ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkboekje en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Directiesecretaresse-management assistent niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2004

Examenopgaven VMBO-GL 2004 Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:30 uur ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1 Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave A. Opbouwen algemene bestanden B. Invoeren orders C. Afleverbonnen D. Facturen E. Historische gegevens

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg inhoud v an katern afdeling facturering Afdeling Facturering Taak 1 De afdeling Facturering 5 Taak 2 Factureren 8 Taak

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) instructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) pi.clo09.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) pi.cbv03.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waar dit

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00-13.00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 25 vragen.

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) instructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) pi.cal04.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Handleiding scanning inkoopfacturen

Handleiding scanning inkoopfacturen Handleiding scanning inkoopfacturen Inleiding Binnen MijnABAB is het mogelijk om uw inkoopfacturen digitaal aan te bieden. In deze handleiding wordt beschreven hoe het digitaal aanbieden van inkoopfacturen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 11:30 13:00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) sd.cca03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie