Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)"

Transcriptie

1 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

2 sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de cliënt informatie verschaffen over de verschillende vormen van sparen en beleggen. 2. De kandidaat kan de cliënt de financiële, fiscale en juridische aspecten van het openen van een spaar- of beleggingsvorm uitleggen. 3. De kandidaat kan de cliënt adviseren bij de keuze van een passende spaar- of beleggingsvorm. 4. De kandidaat kan de (administratieve) afwikkeling van een adviesgesprek verzorgen. 5. De kandidaat kan cliëntgegevens verzamelen en registreren ten behoeve van het openen van een spaar- of beleggingsrekening. 6. De kandidaat kan de identiteit van de cliënt en de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens controleren. 7. De kandidaat kan de administratie en berichtgeving rondom spaar- en beleggingsovereenkomsten verzorgen. 8. De kandidaat kan actie ondernemen bij constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties. 9. De kandidaat kan de cliënt wijzen op en informeren over overige producten en diensten die verband houden met of een aanvulling vormen op de transactie die de bank met de cliënt is aangegaan. 10. De kandidaat kan de beheerstaken in het kader van de open bewaargeving van effecten uitvoeren. 11. De kandidaat kan de cliënt doorverwijzen naar interne adviseurs in geval van niet-standaardvragen. 12. De kandidaat kan de reden van het opheffen van een spaar- of beleggingsrekening via de cliënt achterhalen en adequaat reageren op de verkregen informatie. Rc/i 15 Rc/i 15 Rc/i 15 Rc 5 Rc 5 Rc/i 5 Rc 10 Rc 5 Rc/i 10 Rc 5 Rc/r 5 Rc/i

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de cliënt informatie verschaffen over de verschillende vormen van sparen en beleggen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 15 punten 1.1 Informatie verschaffen aan cliënten over de verschillende vormen van sparen en beleggen: - direct opneembaar spaargeld. gewone spaarrekening. spaarrekening met opname- en inlegbeperking. spaarrekening in vreemde valuta - niet direct opneembaar spaargeld. spaarrekening met een vaste looptijd. depositorekening. spaarbiljet. werknemersspaarregeling. spaarloonregeling - incl. kenmerken en voorwaarden - correct taalgebruik - klantgerichte houding - met gebruikmaking van informatie over soorten aanbieders van spaar- en beleggingsproducten - met aantoonbare kennis van:. spaarmotieven (Keynes):. doelmotief. zekerheidsmotief. vermogensmotief. het verschil tussen sparen en beleggen. het algemeen economisch nut van besparingen. het verschil tussen vrije en verplichte besparingen. de relatie tussen liquiditeit en rentevergoeding. de werking van girale spaar- en beleggingsvormen - verleent evt. medewerking aan verkoopacties Hulpmiddelen voor de kandidaat: - foldermateriaal 3

7 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan de cliënt informatie verschaffen over de verschillende vormen van sparen en beleggen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 15 punten 1.2 Informatie verschaffen aan cliënten over de verkrijging en verkoop van effecten - correct taalgebruik - klantgerichte houding - met aantoonbare kennis van:. de algemene beleggingsrisico's. de vormen en de rechten van aandelen en obligaties. het verschil tussen individueel beleggen en collectief beleggen. de vormen en de rechten van opties. de werking van de beurshandel, de koersen en de notatie ervan 4

8 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de cliënt de financiële, fiscale en juridische aspecten van het openen van een spaar- of beleggingsvorm uitleggen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 15 punten 2.1 Uitleggen - financiële aspecten van een spaarvorm:. berekenen opbrengst naar de eindwaarde en de contante waarde. berekenen (opname)kosten - fiscale aspecten van een spaarvorm:. berekenen marginale druk en aftrekbare kosten. renterenseignering. rente- en dividendvrijstelling/inkomsten. salderingsregel. relevante zaken m.b.t. het schenkingsen successierecht - juridische aspecten van een spaarvorm:. voorwaarden t.a.v. ingezetenschap. tenaamstellingsmogelijkheden. volmachtmogelijkheden. voorwaarden t.a.v. handelingsbekwaamen handelingsbevoegdheid - foutloos - duidelijk voor de cliënt Hulpmiddelen voor de kandidaat: - rekenprogramma's - actuele informatie van de belastingdienst 5

9 EINDTERM: 2. (vervolg) De kandidaat kan de cliënt de financiële, fiscale en juridische aspecten van het openen van een spaar- of beleggingsvorm uitleggen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 15 punten 2.2 Uitleggen de wettelijke voorschriften m.b.t. en de fiscale consequenties van verzekerde spaarplannen: - kapitaalverzekering (deels belegging) - verzekering bij overlijden - verzekering bij leven - gemengde verzekering - renteverzekering - lijfrenteverzekering - erfrenteverzekering - koopsompolis 2.3 Informeren over de verwachte opbrengst van een beleggingsvorm - incl. kenmerken en voorwaarden - correct taalgebruik - klantgerichte houding - met aantoonbare kennis van:. de wettelijke maximering van de hoogte van koopsompolissen en rentepolissen. de wettelijke maximering van de uitkering van koopsompolissen en premiepolissen. de fiscale voordelen van de koppeling van werknemersspaarregelingen aan koopsompolissen. de fiscale gevolgen van de verschillende soorten levensverzekeringen - inclusief:. maakt een samengestelde interestberekening. legt uit waarom verwachte opbrengsten soms prognoses en soms rechten zijn Hulpmiddelen voor de kandidaat: - foldermateriaal Hulpmiddelen voor de kandidaat: - brochures - rekenprogramma s 6

10 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de cliënt adviseren bij de keuze van een passende spaar- of beleggingsvorm. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 15 punten 3.1 Adviseren over passende spaar- of beleggingsvorm - conform de regels voor een adviesgesprek - klantgerichte houding - passend bij:. levensfase. spaarmotief. risicoprofiel 7

11 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de (administratieve) afwikkeling van een adviesgesprek verzorgen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 4.1 Verzorgen - (administratieve) afwikkeling van een adviesgesprek - follow-up - correct mondeling en schriftelijk taalgebruik - klantgericht - incl. dossieronderhoud - incl. agendering Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 8

12 EINDTERM: 5. De kandidaat kan cliëntgegevens verzamelen en registreren ten behoeve van het openen van een spaar- of beleggingsrekening. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 5.1 Registreren cliëntgegevens - verzamelt alle benodigde gegevens - in gesprek met cliënt - foutloos Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 9

13 EINDTERM: 6. De kandidaat kan de identiteit van de cliënt en de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens controleren. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 5 punten 6.1 Controleren - identiteit van de cliënt (en eventuele partner) - juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens - conform Wet Identificatie bij Financiële dienstverlening (WIF) - conform verificatie-informatiesysteem (VIS) - volgens interne procedures - met inachtneming van de regels voor privacy 10

14 EINDTERM: 7. De kandidaat kan de administratie en berichtgeving rondom spaar- en beleggingsovereenkomsten verzorgen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 10 punten 7.1 Verzorgen de administratie en berichtgeving rondom spaar- en beleggingsovereenkomsten - conform de interne procedures - overhandigt noodzakelijke bescheiden aan de cliënt Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 7.2 Verwerken mutaties in cliëntenbestanden - alle voorkomende mutaties - volgens interne procedures - incl. agendering 11

15 EINDTERM: 8. De kandidaat kan actie ondernemen bij constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 8.1 Actie ondernemen in geval van constatering of vermoeden van ongebruikelijke transacties - volgens interne procedures - met inachtneming van de regels voor privacy - met aantoonbare kennis van het feit dat elke bankmedewerker persoonlijk verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften uit de wet 12

16 EINDTERM: 9. De kandidaat kan de cliënt wijzen op en informeren over overige producten en diensten die verband houden met of een aanvulling vormen op de transactie die de bank met de cliënt is aangegaan. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 10 punten 9.1 Informeren over overige producten en diensten van de eigen bank - klantgericht - op stimulerende wijze - inclusief:. mogelijkheden van open en gesloten bewaring. optimale benutting van de combinaties lenen-beleggen en sparen-verzekeren. mogelijkheden van telebankieren 13

17 EINDTERM: 10. De kandidaat kan de beheerstaken in het kader van de open bewaargeving van effecten uitvoeren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 10.1 Uitvoeren beheerstaken i.h.k.v. de open bewaargeving van effecten - volgens interne procedures 14

18 EINDTERM: 11. De kandidaat kan de cliënt doorverwijzen naar interne adviseurs in geval van niet-standaardvragen. Taxonomiecode: Rc/r Waarde: 5 punten 11.1 Doorverwijzen cliënten met niet-standaardvragen - naar de juiste afdeling/persoon - correct taalgebruik - op stimulerende wijze 15

19 EINDTERM: 12. De kandidaat kan de reden van het opheffen van een spaar- of beleggingsrekening via de cliënt achterhalen en adequaat reageren op de verkregen informatie. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 5 punten 12.1 Achterhalen reden van het opheffen van een spaar- of beleggingsrekening - in gesprek met de cliënt - klantgericht 12.2 Reageren op de verkregen informatie - doorverwijzen of alternatieven voorstellen 16

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

PRIVACY POLICY Verantwoordelijke Persoonsgegevens Cookies Uw rechten

PRIVACY POLICY Verantwoordelijke Persoonsgegevens Cookies Uw rechten PRIVACY POLICY Icepay streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door ICEPAY voor eigen doeleinden en voor doeleinden van ICEPAY verwerkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015 HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie