Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)"

Transcriptie

1 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

2 sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de opslagbehoefte bepalen. Rc 5 2. De kandidaat kan de lay-out van magazijnen ontwerpen. Pc De kandidaat kan wijzigingen aanbrengen in de lay-out van magazijnen. Pc 7 4. De kandidaat kan een voorraadlocatiesysteem ontwerpen. Pc De kandidaat kan de hulpmiddelen voor magazijnbeheer en -inrichting omschrijven. 6. De kandidaat kan bepalen welke opslagsystemen in aanmerking komen voor de verschillende producten. 7. De kandidaat kan de soorten faciliteiten voor intern transport mede bepalen. 8. De kandidaat kan de voorschriften en procedures ter naleving van de wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu implementeren. 9. De kandidaat kan toezicht houden op de omstandigheden in magazijnen m.b.t. de behandeling van goederen. 10. De kandidaat kan voorschriften opstellen inzake orde en netheid in het magazijn. F 3 Rc 7 Rc 10 Pc 10 Rc 7 Pc De kandidaat kan de verschillende magazijnoperaties in de tijd plannen. Rc De kandidaat kan capaciteit (personeel/hulpmiddelen) plannen. Rc/i De kandidaat kan opdrachten m.b.t. tot magazijnbeheer delegeren. Rc/i De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. magazijnbeheer. Rc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de opslagbehoefte bepalen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 1.1 Bepalen opslagbehoefte - per artikelgroep - per tijdseenheid - met aantoonbare kennis van:. aanwezige opslagmiddelen. gehanteerde opslageenheden. relatie tussen voorraadhoogte en afzet. methode t.b.v. berekening van opslagbehoefte en benodigde opslagruimte 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de lay-out van magazijnen ontwerpen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 10 punten 2.1 Ontwerpen lay-out van een magazijn - met aantoonbare kennis van:. magazijnsoorten en magazijnindelingen. opslagsystemen en transportmiddelen. PQRST-sleutel, systematische handlinganalyse (SHA) en systematische lay-outplanning (SLP) - met aantoonbare vaardigheid in:. het gebruiken van een relatieformulier. het opstellen van een relatiediagram - inclusief aangeven van de activiteiten van het magazijn - inclusief het grafisch weergeven van de layout van een magazijn 4

8 EINDTERM: 3. De kandidaat kan wijzigingen aanbrengen in de lay-out van magazijnen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 7 punten 3.1 Aanbrengen wijzigingen in de lay-out van magazijnen - inventariseren en vaststellen van veranderingen in behoeften en activiteiten in het magazijn - aangeven van mutaties in de lay-out van het magazijn - met aantoonbare kennis van PQRST-sleutel, systematische handling-analyse (SHA) en systematische lay-outplanning (SLP) 5

9 EINDTERM: 4. De kandidaat kan een voorraadlocatiesysteem ontwerpen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 10 punten 4.1 Ontwerpen voorraadlocatiesysteem - met aantoonbare kennis van:. magazijnindelingen. verschillende soorten locatiesystemen. productsoorten en opslagsystemen. transportmiddelen en -hulpmiddelen. de registratieprocedure per product. de activiteiten met betrekking tot inslag-, opslag- en uitslagprocedure. verschillende orderverzamelmethoden - met inachtneming van de voor de verschillende locatiesystemen geldende criteria 6

10 EINDTERM: 5. De kandidaat kan de hulpmiddelen voor magazijnbeheer en -inrichting omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 3 punten 5.1 Omschrijven hulpmiddelen voor magazijnbeheer en -inrichting i.c. opslagmiddelen: - legbordstelling - paternoster - carrouselstelling - palletstelling - inrijstelling - glij- of rolstelling - voor- en nadelen worden genoemd - eigenschappen worden omschreven - met aantoonbare kennis van:. verschillende orderverzamelsystemen. relatie tussen productgroepen, opslagsysteem en magazijnindeling 7

11 EINDTERM: 6. De kandidaat kan bepalen welke opslagsystemen in aanmerking komen voor de verschillende producten. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 6.1 Bepalen geschikte opslagsystemen ten behoeve van de verschillende producten - rekening houdend met opslagcriteria - met aantoonbare kennis van:. voor- en nadelen van verschillende opslagsystemen. relatie tussen productgroepen, opslagsystemen en magazijninrichtingen. verschillende orderverzamelsystemen. criteria voor magazijnindeling. verschillende magazijnsoorten 8

12 EINDTERM: 7. De kandidaat kan de soorten faciliteiten voor intern transport mede bepalen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 10 punten 7.1 Bepalen faciliteiten voor intern transport - met aantoonbare kennis van:. de eisen die een bepaald(e) magazijnindeling/opslagsysteem stelt aan de interne transportmiddelen. doel van de PQRST-sleutel. eigenschappen, voor- en nadelen van diverse transportmiddelen 9

13 EINDTERM: 8. De kandidaat kan de voorschriften en procedures ter naleving van de wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu implementeren. Taxonomiecode: Pc Waarde: 10 punten 8.1 Implementeren voorschriften en procedures ter naleving van de wetgeving inzake: - veiligheid - gezondheid - milieu - in overleg met betrokkenen - voorschriften en procedures die betrekking hebben op magazijnbeheer - met aantoonbare kennis van:. doel en strekking van de Arbo-wetgeving. milieuwetgeving m.b.t. activiteiten van het bedrijf. voorschriften en procedures m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu 10

14 EINDTERM: 9. De kandidaat kan toezicht houden op de omstandigheden in magazijnen m.b.t. de behandeling van goederen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 9.1 Toezicht houden goederenbehandeling - toetsing en indien nodig aanpassing van de criteria voor goederenbehandeling - eventuele knelpunten en afwijkingen worden gesignaleerd en een oplossing wordt vast-gesteld en geïmplementeerd - met aantoonbare kennis van:. procedures m.b.t. inslag, opslag en uitslag. orderverzamelprocedure. procedure m.b.t. het wijzigen van criteria en de bestaande goederenbehandeling. het verzendgereed maken van orders 11

15 EINDTERM: 10. De kandidaat kan voorschriften opstellen inzake orde en netheid in het magazijn. Taxonomiecode: Pc Waarde: 7 punten 10.1 Opstellen voorschriften inzake orde en netheid in het magazijn - rekening houdend met criteria voor goederenbehandeling - duidelijk omschreven - overzichtelijk en in correct Nederlands 12

16 EINDTERM: 11. De kandidaat kan de verschillende magazijnoperaties in de tijd plannen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 7 punten 11.1 Plannen magazijnoperaties - met aantoonbare kennis van:. inslag, opslag en uitslag. orderverwerking - vaardigheid in het toepassen van handmatige of geautomatiseerde planningsmethodieken 13

17 EINDTERM: 12. De kandidaat kan capaciteit (personeel/hulpmiddelen) plannen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 7 punten 12.1 Plannen capaciteit (personeel/hulpmiddelen) - met aantoonbare kennis van:. de orderverwerking. de hulpmiddelen - aanwezige personele middelen en hulpmiddelen worden optimaal ingezet 14

18 EINDTERM: 13. De kandidaat kan opdrachten m.b.t. tot magazijnbeheer delegeren. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 5 punten 13.1 Delegeren opdrachten m.b.t. magazijnbeheer - duidelijke opdracht - gemotiveerd verzoek - rekening houdend met werkbelasting - met aantoonbare kennis van:. delegeren. presenteren. rapportage. taakverdeling. werkzaamheden en taken van het magazijnbeheer 15

19 EINDTERM: 14. De kandidaat kan gebruik maken van een geautomatiseerd systeem t.b.v. magazijnbeheer. Taxonomiecode: Rc Waarde: 5 punten 14.1 Gebruiken geautomatiseerd systeem t.b.v. magazijnbeheer - t.b.v.:. bepalen opslagbehoefte. bepalen opslagsysteem. beoordelen goederenbehandeling opstellen voorschriften inzake orde en netheid. toepassen voorschriften en procedures om te voldoen aan wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu Hulpmiddelen voor de kandidaat: - handleiding respectievelijk helpfunctie 16

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879)

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) sd.cca10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101)

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) sd.ict16.2.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172)

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) sd.ict29.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) instructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) pi.clo09.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) instructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) pi.cbv06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie