Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)"

Transcriptie

1 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

2 sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1.1 De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. Rc De kandidaat kan elementaire berekeningen uitvoeren. Rc De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. Rc De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. Rc De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. F De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. Rc De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. B De kandidaat kan verschillende fasen in een statistisch onderzoek onderscheiden. B De kandidaat kan tabellen en grafieken samenstellen. Rc De kandidaat kan de belangrijkste maten voor centrale tendentie berekenen. Rc De kandidaat kan enkelvoudige indexcijfers berekenen. Rc De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. B De kandidaat kan kostencategorieën onderscheiden. B De kandidaat kan directe en indirecte kosten onderscheiden. B De kandidaat kan vaste en variabele kosten onderscheiden. B De kandidaat kan berekeningen maken ten dienste van de kostprijs. Rc

5 2

6 EINDTERM: 1.1 De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. Taxonomiecode: Rc Waarde: 0 punten 1.1 Uitvoeren berekeningen t.b.v: - interestbedragen - aan-/verkoop vreemde valuta - premienota s verzekeringen - gemiddelde, modus en mediaan - indexering - kostprijs en handelingen t.b.v. genoemde berekeningen en het maken van grafieken en tabellen m.b.v. een rekenprogramma - m.b.t. omzetbelasting. inclusief en exclusief bedragen - formules reproduceren en stapsgewijs uitwerken - eerstegraadsvergelijkingen met één onbekende oplossen - toetsing van deze eindterm vindt plaats in de overige eindtermen van deze deelkwalificatie 3

7 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan elementaire berekeningen uitvoeren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 0 punten 2.1 Uitvoeren elementaire berekeningen t.b.v. overige eindtermen: - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en haakjes wegwerken in de juiste volgorde van bewerking - decimale breuken - procenten en promillen - toetsing van deze eindterm vindt plaats in de overige eindtermen van deze deelkwalificatie 4

8 EINDTERM: 2.2 De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten Maken enkelvoudige interest berekeningen i.c.: - berekening kapitaal - berekening percentage - berekening looptijd - geeft begin- en eindwaarde aan, resp. verkregen en te betalen som - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - twee van bovenstaande grootheden gegeven, één onbekende berekenen 5

9 EINDTERM: 2.3 De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten Maken berekeningen m.b.t. aan- en verkoop van vreemde valuta inclusief provisie bank - met gegeven bied- en laatkoers - vanuit Nederlands geld naar vreemde valuta en omgekeerd - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - aan de hand van koerslijsten 6

10 EINDTERM: 2.4 De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 8 punten Omschrijven - ontstaan en functies van geld - chartaal geld en diverse soorten giraal geld. electronic banking. betalingen met chipkaarten. PIN-code - markt van verschillende soorten banken. algemene banken. hypotheekbanken. spaarbanken - mogelijke spaar-/krediet-/beleggingsvormen. rol Bureau Krediet Registratie - internationale handel en financiële transacties. depotstelling. bankgarantie en de functie van de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij - werking internationaal betalingsverkeer. betalingsbalans en deelbalansen. vreemde valuta en wisselkoers. vrije wisselkoers. vaste wisselkoers. spilkoers. devaluatie/revaluatie - incl. actuele ontwikkelingen - incl. voor- en nadelen 7

11 EINDTERM: 2.4 (vervolg) De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 8 punten - taken van De Nederlandsche Bank (DNB) - ontwikkelingen in de Europese Unie t.a.v. Euro/EMU/ECB 8

12 EINDTERM: 2.5 De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten Maken berekeningen met betrekking tot afgesloten verzekeringen op basis van een premietarief: - premiebedrag - poliskosten - assurantiebelasting - te betalen bedrag - voor Brand-, UG-verzekeringen, Reis-, Annulerings- en Motorrijtuigenverzekeringen voor particulieren - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - aan de hand van gegeven bedragen en percentages (premietabellen) 9

13 EINDTERM: 2.6 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 8 punten Omschrijven belangrijkste verzekeringsvormen - schadeverzekeringen brand- en uitgebreide gevarenverzekering motorrijtuigenverzekering aansprakelijkheidsverzekering rechtsbijstandverzekering reisverzekeringen - sommenverzekeringen ongevallenverzekeringen - sociale verzekeringen/volksverzekeringen werknemersverzekeringen. ziektekostenverzekeringen - aan de hand van de volgende begrippen: verzekeringsovereenkomst verzekerde/verzekeringnemer/ begunstigde verzekerd belang/verzekerd bedrag/verzekerde waarde/verzekerde kosten polisblad/polisvoorwaarden/clausules/ premie en vervaldatum - zowel voor particulieren als voor het midden- en kleinbedrijf 10

14 EINDTERM: 3.1 De kandidaat kan de verschillende fasen in een statistisch onderzoek onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 4 punten Onderscheiden de fasen van een statistisch onderzoek: - formuleren van de vraagstelling - maken van een onderzoeksopzet - waarnemen/verzamelen van gegevens - registreren/vastleggen van de gegevens - verwerken/presenteren (grafieken, tabellen etc.) - analyse van de gegevens - opstellen onderzoeksrapport incl. conclusies en aanbevelingen inclusief - een omschrijving van het begrip statistiek - weergave van de doeleinden van statistisch onderzoek - opsomming van instellingen die zich bezighouden met statistisch onderzoek of statistische publicaties uitgeven 11

15 EINDTERM: 3.2 De kandidaat kan tabellen en grafieken samenstellen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 16 punten Samenstellen - tabellen - zowel enkelvoudige als meervoudige tabellen - overzichtelijk opschrift onderscheid kop en overige rijen onderscheid eerste kolom en overige juiste eenheden/percentages/afrondingen - met behulp van een rekenprogramma (b.v. een spreadsheetprogramma) - grafieken lijndiagram enkelvoudig/samengesteld staafdiagram en kolommendiagram cirkeldiagram - vorm in overeenstemming met gewenste/noodzakelijke detaillering - overzichtelijk naam/toegevoegde tekst - met behulp van een rekenprogramma (b.v. een spreadsheetprogramma) 12

16 EINDTERM: 3.3 De kandidaat kan de belangrijkste maten voor centrale tendentie berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten Berekenen de belangrijkste maten voor centrale tendentie: - rekenkundig gemiddelde - gewogen gemiddelde - modus - mediaan - op juiste wijze afronden - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 13

17 EINDTERM: 3.4 De kandidaat kan enkelvoudige indexcijfers berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten Berekenen enkelvoudige indexcijfers m.b.t.: - prijs - hoeveelheid - waarde - inclusief interpretatie van de berekende indexcijfers - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 14

18 EINDTERM: 4.1 De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 0 punten Onderscheiden kosten en uitgaven - inclusief verschil kosten en verspillingen - wordt getoetst in samenhang met eindterm

19 EINDTERM: 4.2 De kandidaat kan kostencategorieën onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 8 punten Onderscheiden - kostencategorieën: grond- en hulpstoffen: kosten van grondstof/hulpstof per eenheidinkoopkosten magazijnkosten bruto-/nettoverbruik afval/uitval duurzame productiemiddelen: aanschaffingswaarde boekwaarde technische/economische levensduur restwaarde afschrijving interest arbeid: bruto-/nettoloon gewaardeerd loon werkgeverslasten overige personeelskosten loonkosten milieukosten grond: pacht interest - volgens gegeven onderverdeling kosten in juiste categorie plaatsen - aan de hand van gegeven kostenomschrijvingen 16

20 EINDTERM: 4.2 (vervolg) De kandidaat kan kostencategorieën onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 8 punten - bij diensten van derden kostensoorten onderscheiden - bij belastingen kostprijsverhogende belastingen 17

21 EINDTERM: 4.3 De kandidaat kan directe en indirecte kosten onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Onderscheiden directe en indirecte kosten - aan de hand van gegeven omschrijving kosten 18

22 EINDTERM: 4.4 De kandidaat kan vaste en variabele kosten onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Onderscheiden vaste en variabele kosten - variabele kosten onderscheiden in: proportioneel progressief degressief - inclusief omschrijven verschil tussen de normale en de werkelijke productieomvang 19

23 EINDTERM: 4.5 De kandidaat kan berekeningen maken ten dienste van de kostprijs. Taxonomiecode: Rc Waarde: 16 punten Maken - berekeningen ten dienste van de kostprijs: integrale kostprijs variabele kosten en constante kosten per producteenheid - berekeningen ten dienste van de commerciële kostprijs, verkoopprijs en consumentenprijs - volgens integrale kostprijsmethode en de volgende situaties: met normale productie/afzet met proportioneel variabele kosten - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - uitgaande van fabricagekostprijs, verkoopkosten en BTW - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - eenvoudige voor- en nacalculatie - voorcalculatie uitgaande van werkelijke productie/afzet en standaardkostprijs - nacalculatie aan de hand van gegeven gerealiseerde afzet en gerealiseerde prijs/kosten - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 20

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Financieel-Administratief Financieel Assistent Niveau vergelijkbaar met mbo 3 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording

Nadere informatie

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie K= kennisvraag, kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 Werkversie 0, juli 2015 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Examenstof van centraal examen en schoolexamen havo 6 3 Specificatie van de eindtermen

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006

Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006 Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006 Accountant - (Externe accountant): op grond van de wet

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879)

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) sd.cca10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie