Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie"

Transcriptie

1 Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie K= kennisvraag, kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten noemen en beschrijven. T= Toepassingsvraag, kandidaat moet de gegevens uit een bepaalde casus op de juiste manier toepassen. De blauw gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van open vragen. De niet gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van meerkeuzevragen. De kandidaat kan: A. Elementaire berekeningen A1 elementaire berekeningen uitvoeren A percentages berekenen. (T) A promillages berekenen. (T) A de bruto- en nettowinst en de omzet berekenen. (T) A machtsverheffen met behulp van een rekenmachine. (T) A vergelijkingen met één onbekende oplossen. (T) B. Goederenhandel en valutahandel B1 B2 factuurbedragen berekenen B een factuurbedrag berekenen met kortingen op gewicht en/of prijs (rabat, korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag). (T) B de omzetbelasting berekenen. (T) B1.3 vracht- en verzekeringskosten bereken. (T) valuta omrekenen met behulp van bied- en laatkoersen B2.1 met behulp van de aankoopkoers berekenen welk bedrag van de rekening van een klant in euro s wordt afgeschreven voor een betaling van een bedrag aan buitenlandse valuta. (T) B2.2 met behulp van de verkoopkoers berekenen welk bedrag een klant in euro s ontvangt voor een bedrag aan buitenlandse valuta. (T) C. Verzekeringen C1 berekeningen uitvoeren met betrekking tot verzekeringen C het verzekerd bedrag, de premie, de assurantiebelasting en het totaal te betalen bedrag voor verzekeringen uitrekenen. (T) C de onderverzekeringsbreuk uitrekenen. (T) D. Kostprijsberekeningen D1 kostprijsberekeningen uitvoeren met behulp van de opslagmethode D beschrijven wat onder kostprijs verstaan wordt. (K) D benoemen welke kostensoorten kunnen worden onderscheiden. (K) D bepalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de opslagmethode. (K) D kostprijsberekeningen uitvoeren met behulp van de primitieve opslagmethode. (T) D prijsberekeningen uitvoeren met behulp van de verfijnde opslagmethode. (T) D prijsberekeningen uitvoeren bij een handelsonderneming. (T) D de bruto- en nettoverkoopprijs bij een handelsonderneming berekenen. (T) Eigendom van STIBEX B.V. 1/5 Printdatum

2 D2 D3 D4 D5 kostprijsberekeningen uitvoeren met behulp van de delingscalculatiemethode D bepalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de delingscalculatiemethode. (K) D kostprijsberekeningen uitvoeren met behulp van de delingscalculatiemethode, ook wanneer er sprake is van afval en/of uitval. (T) de break-evenomzet bepalen D bepalen wanneer sprake is van een break-evenomzet. (K) D de break-evenomzet bij een handelsonderneming berekenen. (T) de kostprijs van een industriële onderneming berekenen D de fabricagekostprijs berekenen. (T) D de commerciële kostprijs berekenen. (T) D de verkoopprijs en -winst berekenen. (T) D het verwachte bedrijfsresultaat berekenen. (T) D het bezettingsresultaat berekenen. (T) de overige kosten die onderdeel uitmaken van de kostprijs berekenen D de afschrijvingskosten op duurzame productiemiddelen berekenen, via de methodes vast percentage van de aanschafwaarde en vast percentage van de boekwaarde. (T) D5.2 de interestkosten over een gemiddeld geïnvesteerd vermogen berekenen. (T) E. Statistiek E1 statistische begrippen beschrijven en toepassen E het doel van statistiek beschrijven. (K) E het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve weergave van resultaten beschrijven. (K) E beschrijven aan welke eisen een steekproef moet voldoen. (K) E drie manieren van enquêteren benoemen. (K) E verschillende presentatievormen van resultaten beschrijven. (K) F. Indexcijfers F1 indexcijfers berekenen F enkelvoudige prijsindexcijfers berekenen. (T) F enkelvoudige hoeveelheidsindexcijfers berekenen. (T) F enkelvoudige waarde-indexcijfers berekenen. (T) F1.4 berekeningen uitvoeren met verlegging van het basisjaar. (T) G. Handel G1 begrippen rondom handel in het algemeen beschrijven G1.1 beschrijven hoe handel is ontstaan. (K) G1.2 de hoofdfuncties van handel beschrijven. (K) G1.3 beschrijven wat het begrip maatschappelijk voortstuwingsproces inhoudt. (K) G1.4 beschrijven wat de begrippen bedrijfstak en bedrijfskolom inhouden. (K) Eigendom van STIBEX B.V. 2/5 Printdatum

3 G2 G3 G4 G5 G6 de verschillende handelsvormen beschrijven G2.1 de verschillende indelingen in handel beschrijven (groot- en kleinhandel; collecterend en distribuerend; import, export en transito; zelfstandig en niet-zelfstandig; gevestigd en ambulant) en voorbeelden hiervan noemen. (K) G2.2 beschrijven wat de voordelen zijn van het inschakelen van een groothandel. (K) G2.3 de verschillende typen groothandelaren beschrijven (importeur, exporteur, grossier). (K) G2.4 binnen de kleinhandel de verschillen in groot-, midden- en kleinbedrijf beschrijven en de voor- en nadelen van deze verschillende vormen noemen. (K) samenwerkingsvormen van handel beschrijven G3.1 de verschillende samenwerkingsvormen tussen ondernemingen bescrhijven (concern, joint venture, fusie, inkoopcombinatie, vrijwillig filiaalbedrijf, franchising). (K) G3.2 de voor- en nadelen van franchising benoemen. (K) de verschillende sectoren en producten in de productieve samenleving beschrijven G4.1 de verschillende sectoren van ondernemingen beschrijven en ondernemingen hierin onderverdelen (primair, secundair, tertiair, kwartair). (K) G4.2 voorbeelden noemen van agrarische en extractieve producten. (K) G4.3 de functies van de streepjescode beschrijven. (K) de handelsgebruiken rondom koop en verkoop beschrijven G5.1 beschrijven wat een koopovereenkomst inhoudt. (K) G5.2 beschrijven wat een offerte is en wat het verschil is tussen een vaste en vrijblijvende offerte. (K) G5.3 verschillende vormen van kortingen op het gewicht (tarra en rafactie) en de begrippen bruto- en nettogewicht te kennen beschrijven. (K) G5.4 de leveringsvoorwaarden beschrijven die te maken hebben met de plaats van levering en de prijs die daarbij behoort (loco magazijn/fabriek, franco wal/station, franco schip (f.o.b.)/vliegtuig, (f.o.p.)/trein, (f.o.r.), cost/insurance/freight (c.i.f.), franco huis). (K) G5.5 de termen afnemerskrediet en leverancierskrediet beschrijven. (K) G5.6 kortingen op de rekening (rabat, contant en omzetbonus) beschrijven. (K) G5.7 beschrijven wat de kredietbeperkingstoeslag inhoudt. (K) basisbegrippen rondom internationale handel beschrijven G6.1 beschrijven wat onder vrijhandel en protectionisme wordt verstaan. (K) G6.2 handelsbelemmerende en handelsbevorderende maatregelen beschrijven. (K) G6.3 belastingen op te verhandelen goederen (invoerrechten en accijns) beschrijven. (K) G6.4 de begrippen export en import beschrijven. (K) Eigendom van STIBEX B.V. 3/5 Printdatum

4 H. Verzekeringen H1 basisbegrippen rondom verzekeringen beschrijven H1.1 de definitie van het begrip verzekering noemen. (K) H1.2 beschrijven welke vergoedingen de tussenpersonen bij het afsluiten van verzekeringen ontvangen. (K) H1.3 verschillende vormen van schade beschrijven. (K) H1.4 beschrijven wat een polis is en wat erin vermeld wordt. (K) H1.5 beschrijven wat het verschil is tussen schade- en sommenverzekeringen. (K) H1.6 beschrijven wat de volgende voorbeelden van schadeverzekeringen inhouden: brandverzekering, transportverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering, kredietverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering. (K) H1.7 de volgende begrippen beschrijven: over- en onderverzekering, herverzekeren en dubbel verzekeren, premier-risqueverzekering, premie. (K) H1.8 beschrijven wat de volgende voorbeelden van sommenverzekeringen inhouden: levensverzekering, lijfrente- en pensioenverzekering, compagnonsverzekering. (K) H1.9 het verschil benoemen tussen kapitaal- en renteverzekeringen. (K) I. Kredietverlening I1 basisbegrippen rondom kredietverlening beschrijven I1.1 kredietverlening indelen naar looptijd (kort en lang krediet) en naar garanties (gedekt en ongedekt/blanco krediet). (K) I1.2 beschrijven wat koop op afbetaling en huurkoop inhouden. (K) I1.3 beschrijven wat leasing inhoudt alsmede de begrippen financial lease, operational lease, sale- as lease back, lessor en lessee. (K) J. Wetskennis J1 basisbegrippen rondom vermogensrecht beschrijven J1.1 beschrijven wat vermogensrechten zijn en wat de volgende begrippen inhouden: vermogen (in juridische zin), (on)roerende zaken, registergoederen. (K) J1.2 beschrijven wat een hypotheek is en daarbij de volgende begrippen hanteren: recht van hypotheek, hypotheekovereenkomst, hypotheekbedingen, hypotheekgever en houder. (K) J1.3 de bijzondere bepalingen van een hypotheek (assurantiebeding, huurbeding, onderhoudsbeding) beschrijven. (K) K. Interestberekeningen K1 interestberekeningen uitvoeren K1.1 de enkelvoudige interest berekenen. (T) K1.2 de samengestelde interest berekenen. (T) Eigendom van STIBEX B.V. 4/5 Printdatum

5 L. Excel L1 L2 handelingen in één of meerdere Excel-werkblad kunnen uitvoeren L1.1 werkbladen aanmaken, bewerken, kopiëren en afdrukken. (T) L1.2 cellen met hun inhoud en hun opmaak invoegen, bewerken en verwijderen. (T) L1.3 kolommen en rijen invoegen, bewerken en verwijderen. (T) gebruik maken van de functies van Excel L2.1 de benodigde rekenformule (foutloos) invoeren. (T) L2.2 bepalen met welke rekenfunctie het gewenste resultaat kan worden bereikt. (T) L2.3 vanuit een databank selectie- en sorteeropdrachten uitvoeren. (T) L2.4 overzichten en tabellen opstellen. (T) L2.5 diagrammen maken. (T) Eigendom van STIBEX B.V. 5/5 Printdatum

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 9 Deel 1 Cijfervaardigheid 13 1 Getallen 14 2 Rekenen met getallen 15 2.1 Optellen 16 2.2 Aftrekken 19 2.3 Vermenigvuldigen 20 2.4 Delen 21 2.5 Machtsverheffen 23 2.6 Worteltrekken 23

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels.

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels. Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Bedrijfsadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 Dit is een uitgebreide samenvatting van de examenstof voor Management en Organisatie. Hieronder volgt eerst een inhoudsopgave. Let op! De onderdelen met een sterretje*

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Kennisbasis. docent algemene economie bachelor. Kennisbasis algemene economie 3

Kennisbasis. docent algemene economie bachelor. Kennisbasis algemene economie 3 Kennisbasis docent algemene economie bachelor Kennisbasis algemene economie 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het

Nadere informatie