Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)"

Transcriptie

1 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

2 sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de vormen van zakelijk krediet beschrijven. F De kandidaat kan de instanties beschrijven die (startende) ondernemers informatie en advies kunnen geven. 3. De kandidaat kan de criteria waaraan een kredietaanvraag moet voldoen beschrijven. 4. De kandidaat kan de vermogensbehoefte van een cliënt analyseren op basis van een dossier. 5. De kandidaat kan op basis van een dossier vaststellen welke vermogensbronnen aansluiten bij de vermogensbehoefte van een cliënt. 6. De kandidaat kan de financiële, fiscale en juridische consequenties van het afsluiten van een elementair zakelijk krediet beschrijven. 7. De kandidaat kan op basis van een dossier de juridische status van een kredietnemer en de aansprakelijkheid alsmede de juistheid en volledigheid van gevraagde zekerheden achterhalen. 8. De kandidaat kan de dekkingswaarde van gestelde zekerheden berekenen. F 10 F 10 B 10 B 20 F 10 B 10 Rc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de vormen van zakelijk krediet beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 10 punten 1.1 Beschrijven - ondergenoemde vormen van kort krediet:. rekening-courant krediet. kasgeldlening. discontokrediet. commercial paper. factoring - ondergenoemde vormen van (middel)lang krediet:. middellange lening. lange lening. lease - belangrijkste kenmerken en voorwaarden zoals tariefvorming en aflossingsmethoden 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de instanties beschrijven die (startende) ondernemers informatie en advies kunnen geven. Taxonomiecode: F Waarde: 10 punten 2.1 Beschrijven de werking en doelstelling van instanties die (startende) ondernemers informatie en advies kunnen geven met aantoonbare kennis van de dienstverlening door: - Kamers van Koophandel (Handelsregister, Verenigingenregister en Stichtingenregister) - Registers van beoefenaren van vrije beroepen - MKB Nederland - De Nationale Investeringsbank (NIB) 4

8 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de criteria waaraan een kredietaanvraag moet voldoen beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 10 punten 3.1 Beschrijven aan welke eisen een kredietaanvraag conform de procedures moet voldoen - beschrijft hoe de procedure van de kredietaanvraag tot en met de verstrekking verloopt - geeft aan dat informatie geanalyseerd moet worden over:. de branche van de kredietvragende onderneming. de financiële situatie van het bedrijf aan de hand van de ratio's. algemene en objectieve gegevens over het bedrijf 5

9 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de vermogensbehoefte van een cliënt analyseren op basis van een dossier. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 4.1 Analyseren de vermogensbehoefte van een cliënt op basis van een dossier met aantoonbare kennis van: - het koppelen van het investeringsvraagstuk aan de vermogensbehoefte - het verschil in vermogensbehoefte voor de wisselende en de vaste omvang van debiteuren en voorraden - kostencategorieën die de prijs van een product bepalen - de reden dat uitbreidingsinvesteringen een uitbreiding van de overige activa veroorzaken - de invloed van conjunctuur, seizoen, technologie, branche en inflatie op de vermogensbehoefte 6

10 EINDTERM: 5. De kandidaat kan op basis van een dossier vaststellen welke vermogensbronnen aansluiten bij de vermogensbehoefte van een cliënt. Taxonomiecode: B Waarde: 20 punten 5.1 Vaststellen welke vermogensbronnen aansluiten bij de vermogensbehoefte van een cliënt op basis van een dossier - deelt het vermogen in naar vreemd en eigen, en risicodragend en risicomijdend vermogen - deelt het vreemd vermogen in naar verstrekkingsvorm, termijn, aantal verstrekkers, gedekt/ongedekt zijn - geeft van de diverse actiefposten aan bij welke vermogensbronnen ze horen - geeft aan wat voorzieningen zijn en waarvoor ze gebruikt worden - berekent intensieve financiering via een ideaalcomplex voor een kleine onderneming - licht de bijzondere effecten van financial lease voor de balans van een onderneming toe - berekent aan de hand van een vereenvoudigde balans van een onderneming de volgende ratio's: RTV, REV, quick ratio, current ratio, solvabiliteit - geeft het belang en het risico van de bank aan voor de verstrekking van zowel eigen als vreemd vermogen - legt aan de hand van het doel van het krediet uit welke looptijd en welk soort lening het best passend is Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een (vereenvoudigde) balans 7

11 EINDTERM: 6. De kandidaat kan de financiële, fiscale en juridische consequenties van het afsluiten van een elementair zakelijk krediet beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 10 punten 6.1 Beschrijven financiële, fiscale en juridische consequenties van het afsluiten van een elementair zakelijk krediet inclusief: - de fiscale gevolgen van de rentebetaling over zakelijk krediet voor de onderneming - de werking van de persoonlijke, zakelijke en oneigenlijke zekerheden - de borgstellingsregelingen van de overheid voor het midden- en kleinbedrijf - speciale zekerheid voor ondernemingen via bankhypotheek - de juridische gevolgen van zekerheidsstelling via pand- en hypotheekrecht Hulpmiddelen voor de kandidaat: - rekenprogramma's - actuele informatie van de belastingdienst 8

12 EINDTERM: 7. De kandidaat kan op basis van een dossier de juridische status van een kredietnemer en de aansprakelijkheid alsmede de juistheid en volledigheid van gevraagde zekerheden achterhalen. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 7.1 Achterhalen de juridische status van een kredietnemer en de aansprakelijkheid alsmede de juistheid en volledigheid van gevraagde zekerheden op basis van een dossier met aantoonbaar inzicht in: - de aansprakelijkheid van ondernemers in de diverse ondernemingsvormen van natuurlijke en rechtspersonen - welke extra middelen de bank heeft om de aansprakelijkheid te regelen - het verschil tussen. registergoed en niet-registergoed. zaak en vermogensrecht - de verschillende vormen van zekerheden:. zakelijke zekerheden. persoonlijke zekerheden. oneigenlijke zekerheden - wat bedoeld wordt met concurrente/ preferente en achtergestelde crediteuren 9

13 EINDTERM: 8. De kandidaat kan de dekkingswaarde van gestelde zekerheden berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 20 punten 8.1 Berekenen de dekkingswaarde van gestelde zekerheden - geeft aan de hand van een eenvoudige balans van een onderneming de posten aan die als dekking ter zekerheid kunnen dienen - berekent de dekkingswaarde van de verschillende balansposten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - rekenprogramma s - een (vereenvoudigde) balans 10

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Praktijkinstructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) instructie Particuliere verzekeringen 4 (CBV06.4/CREBO:50163) pi.cbv06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879)

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) sd.cca10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169)

Praktijkinstructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) instructie Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4 (CBV09.4/CREBO:50169) pi.cbv09.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 Werkversie 0, juli 2015 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Examenstof van centraal examen en schoolexamen havo 6 3 Specificatie van de eindtermen

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

De succesvolle kredietaanvraag

De succesvolle kredietaanvraag De succesvolle kredietaanvraag Praktische MKB-tips om krediet te krijgen Wilt u krediet aanvragen bij uw bank maar ziet u er tegenop om uw ondernemingsplan te presenteren? Dan bent u niet de enige, want

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie