Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)"

Transcriptie

1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

2 sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Taxonomiecodes 1 3

4 Taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode 1.1 De kandidaat kan een waarneming uitvoeren. Rc/i 1.2 De kandidaat kan het begrip opsporen omschrijven. F 1.3 De kandidaat kan het begrip waarnemen omschrijven. F 1.4 De kandidaat kan het begrip statische waarneming omschrijven. F 1.5 De kandidaat kan het begrip dynamische waarneming omschrijven. F 1.6 De kandidaat kan veel voorkomende doelstellingen van waarneming opnoemen. 1.7 De kandidaat kan de hulpmiddelen bij naspeuring en waarneming omschrijven. 1.8 De kandidaat kan technische hulpmiddelen voor waarneming naar werking en doel omschrijven. F B B 1.9 De kandidaat kan het begrip proportionaliteit omschrijven. F 1.10 De kandidaat kan het begrip subsidiariteit omschrijven. F 1.11 De kandidaat kan het gestelde in de Algemene Bepalingen van de Wet Persoonsregistratie inzake gegevens omschrijven. F 1.12 De kandidaat kan het begrip privacy omschrijven. F 1.13 De kandidaat kan het gestelde in de Grondwet omschrijven t.a.v. bescherming persoonlijke levenssfeer, onaantastbaarheid lichaam, huisrecht, binnentreden en brief- en telefoongeheim. F 1.14 De kandidaat kan de overtreding onbevoegd aanwezig zijn definiëren. F 1.15 De kandidaat kan de privaatrechtelijke grondslag opnoemen voor het ontzeggen van toegang. F 1.16 De kandidaat kan het begrip huis- en lokaalvredebreuk definiëren. F 1.17 De kandidaat kan het begrip legaliteitsbeginsel omschrijven. F 1.18 De kandidaat kan het begrip territorialiteitsbeginsel omschrijven. F 1.19 De kandidaat kan het begrip arglistig gemaakte afbeeldingen omschrijven. F 1.20 De kandidaat kan het begrip afluisteren omschrijven. F 1.21 De kandidaat kan uitleggen waar de mogelijkheid tot naspeuring/onderzoek van de particulier eindigt en waar het opsporingsmonopolie van de overheid begint. B 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm 1.22 De kandidaat kan uitleggen waarom waarneming een methode is die snel de privacy van personen aantast De kandidaat kan voorbeelden geven van privacy-onderwerpen die in een arbeidscontract/-reglement anders geregeld kunnen worden dan in het strafrecht. 2.1 De kandidaat kan de bij een waarneming verzamelde bewijsmiddelen overdragen. 2.2 De kandidaat kan het begrip vernietigen/wegmaken van bewijzen definiëren. 2.3 De kandidaat kan het gestelde t.a.v. verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging van omstandigheden omschrijven als reden voor vernieti-ging polis/contract. 2.4 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen aansprakelijkheid en de begrippen onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, causaal verband en schade. Taxonomiecode B B Rc F F B 2

6 3

7 EINDTERM: 1.1 De kandidaat kan een waarneming uitvoeren. Taxonomiecode: Rc/i Uitvoeren waarneming naar: - personen - voorwerpen - stelt vast:. doelstelling waarneming. onderwerp waarneming. welke informatie verzameld dient te worden. waarnemingsvorm (posten of volgen). plaats van statische waarnemingsvorm - verzamelt informatie rond object/subject van waarneming - installeert hulpmiddelen - met gebruikmaking van:. hulpmiddelen t.b.v. naspeuring en waarneming. moderne communicatiemiddelen. communicatieprocedures. gecodeerde berichten bij communicatie met radio en telefoon - houdt rekening met vertrouwelijkheid/ geheimhouding - houdt logboeken bij - rapporteert - hanteert beroepsethische code conform VPB- gedragscode 4

8 EINDTERM: 1.1 (vervolg) De kandidaat kan een waarneming uitvoeren. Taxonomiecode: Rc/i - met aantoonbare kennis van:. het begrip naspeuren. het begrip waarnemen. het begrip statische/dynamische waarneming. veel voorkomende doelstellingen van waarneming (naspeuren/waarnemen letselschade, concurrentiebeding, diefstal). hulpmiddelen bij naspeuring en waarneming. de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit. het gestelde in de Algemene bepalingen van de Wet Persoonsregistratie. het begrip privacy (GW, Verdrag van Rome, Verdrag van New York). het gestelde in de Grondwet t.a.v.:. bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 10). onaantastbaarheid lichaam (art. 11). huisrecht (art. 12). brief- en telefoongeheim (art. 13) 5

9 EINDTERM: 1.1 (vervolg) De kandidaat kan een waarneming uitvoeren. Taxonomiecode: Rc/i. het gestelde in het Wetboek van Strafrecht t.a.v.:. legaliteitsbeginsel (art. 1). territorialiteitsbeginsel (art. 2). huis- en lokaalvredebreuk (art. 138/ 139). arglistig gemaakte afbeeldingen (art. 139g en 441b). afluisteren (art. 139 a t/m f, 441a, art. 7a: 1638 ZBW). de privaatrechtelijke grondslag voor het ontzeggen van toegang. waar de mogelijkheid van naspeuring van de particulier eindigt. waar het opsporingsmonopolie van de overheid begint. waarom waarneming een naspeuringsmethode is die snel de privacy van personen aantast. privacy-onderwerpen die in een arbeidscontract/bedrijfsreglement anders geregeld kunnen worden dan in het strafrecht 6

10 EINDTERM: 1.2 De kandidaat kan het begrip opsporen omschrijven Omschrijven het begrip opsporen - naar doel, functie en werkwijze 7

11 EINDTERM: 1.3 De kandidaat kan het begrip waarnemen omschrijven Omschrijven het begrip waarnemen - naar doel, functie en werkwijze 8

12 EINDTERM: 1.4 De kandidaat kan het begrip statische waarneming omschrijven Omschrijven het begrip statische waarneming - naar doel, functie en werkwijze - noemt voor- en nadelen 9

13 EINDTERM: 1.5 De kandidaat kan het begrip dynamische waarneming omschrijven Omschrijven het begrip dynamische waarneming - naar doel, functie en werkwijze - noemt voor- en nadelen 10

14 EINDTERM: 1.6 De kandidaat kan veel voorkomende doelstellingen van waarneming opnoemen Opnoemen veel voorkomende doelstellingen van waarneming - noemt het naspeuren/waarnemen van:. letselschade. concurrentiebeding. diefstal 11

15 EINDTERM: 1.7 De kandidaat kan de hulpmiddelen bij naspeuring en waarneming omschrijven. Taxonomiecode: B Omschrijven de hulpmiddelen bij naspeuring en waarneming - omschrijft naar:. doel. werkwijze. rechtsgeldigheid van hiermee verkregen bewijs 12

16 EINDTERM: 1.8 De kandidaat kan technische hulpmiddelen voor waarneming naar werking en doel omschrijven. Taxonomiecode: B Omschrijven technische hulpmiddelen voor waarneming - omschrijft naar:. doel. werkwijze. rechtsgeldigheid van hiermee verkregen bewijs 13

17 EINDTERM: 1.9 De kandidaat kan het begrip proportionaliteit omschrijven Omschrijven het begrip proportionaliteit - als evenredigheidsbeginsel: een redelijk middel tot een redelijk doel - geeft voorbeelden van toepassing van dit beginsel 14

18 EINDTERM: 1.10 De kandidaat kan het begrip subsidiariteit omschrijven Omschrijven het begrip subsidiariteit - als het beginsel van de minst ingrijpende mogelijkheid - geeft voorbeelden van toepassing van dit beginsel 15

19 EINDTERM: 1.11 De kandidaat kan het gestelde in de Algemene Bepalingen van de Wet Persoonsregistratie inzake gegevens omschrijven Omschrijven het gestelde inzake gegevens in de Algemene Bepalingen van de Wet Persoonsregistratie - conform art. 4, 5, 6 en 8 betreffende:. doel. inhoud. zorgvuldigheid. gebruik. beveiliging. opslag van gegevens 16

20 EINDTERM: 1.12 De kandidaat kan het begrip privacy omschrijven Omschrijven het begrip privacy - met aantoonbare kennis van het gestelde in:. art. 10 GW. art. 8 Verdrag van Rome. art. 17 Verdrag van New York 17

21 EINDTERM: 1.13 De kandidaat kan het gestelde in de Grondwet omschrijven t.a.v. bescherming persoonlijke levenssfeer, onaantastbaarheid lichaam, huisrecht, binnentreden en brief- en telefoongeheim Omschrijven het gestelde t.a.v. - bescherming persoonlijke levenssfeer - onaantastbaarheid lichaam - huisrecht - binnentreden - brief- en telefoongeheim - conform art. 10, 11, 12 en 13 GW 18

22 EINDTERM: 1.14 De kandidaat kan de overtreding onbevoegd aanwezig zijn definiëren Definiëren de overtreding onbevoegd aanwezig zijn - conform art. 461 WvSr - met juiste toepassing van de begrippen:. overtreding. zonder daartoe gerechtigd te zijn. toegang.op een blijkbare wijze. verboden 19

23 EINDTERM: 1.15 De kandidaat kan de privaatrechtelijke grondslag opnoemen voor het ontzeggen van toegang Definiëren het begrip verboden toegang - met aantoonbare kennis van het gestelde in:. art. 461 WvSr. art. 12 GW. art. 22 boek 5 BW - met juiste toepassing van de begrippen:. verboden toegang. huis- en lokaalvredebreuk. ontzeggen van toegang. kenbaar maken 20

24 EINDTERM: 1.16 De kandidaat kan het begrip huis- en lokaalvredebreuk definiëren Definiëren het begrip huis- en lokaalvredebreuk - met aantoonbare kennis van het gestelde in art. 138 en 139 WvSr - met juiste toepassing van de begrippen:. misdrijf. poging. wederrechtelijk binnendringen of vertoeven. zich toegang verschaffen d.m.v. braak, inklimming, valse sleutel, valse order, vals kostuum. aangetroffen worden in de voor de nachtrust bestemde tijd 21

25 EINDTERM: 1.17 De kandidaat kan het begrip legaliteitsbeginsel omschrijven Omschrijven het begrip legaliteitsbeginsel - conform art. 1 WvSr - met aantoonbare kennis van het gestelde in de algemene bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en van de begrippen:. de 'plaats waarop het strafrecht van toepassing is'. territorialiteitsbeginsel. Nederlanders en vreemdelingen. diplomatieke status 22

26 EINDTERM: 1.18 De kandidaat kan het begrip territorialiteitsbeginsel omschrijven Omschrijven het begrip territorialiteitsbeginsel - conform art. 2 WvSr - met aantoonbare kennis van de begrippen:. de 'plaats waarop het strafrecht van toepassing is'. territoriale wateren. legaliteitsbeginsel. Nederlanders en vreemdelingen. diplomatieke status 23

27 EINDTERM: 1.19 De kandidaat kan het begrip arglistig gemaakte afbeeldingen omschrijven Omschrijven het begrip arglistig gemaakte afbeeldingen - conform art. 139g en art. 441b WvSr 24

28 EINDTERM:1.20 De kandidaat kan het begrip afluisteren omschrijven Omschrijven het begrip afluisteren - conform art. 139 a t/m f, art. 441a WvSr, art. 7a 1638 ZBW 25

29 EINDTERM: 1.21 De kandidaat kan uitleggen waar de mogelijkheid tot naspeuring/onderzoek van de particulier eindigt en waar het opsporingsmonopolie van de overheid begint. Taxonomiecode: B Uitleggen - waar de mogelijkheid tot naspeuring/onderzoek van de particulier eindigt - waar het opsporingsmonopolie van de overheid begint - met aantoonbare kennis van de eigen bevoegdheden t.a.v. naspeuring/onderzoek 26

30 EINDTERM: 1.22 De kandidaat kan uitleggen waarom waarneming een methode is die snel de privacy van personen aantast. Taxonomiecode: B Uitleggen waarom waarneming een methode is die snel de privacy van personen aantast - noemt voorbeelden 27

31 EINDTERM: 1.23 De kandidaat kan voorbeelden geven van privacy-onderwerpen die in een arbeidscontract/-reglement anders geregeld kunnen worden dan in het strafrecht. Taxonomiecode: B Geven voorbeelden van privacy-onderwerpen, die in een arbeidscontract/-reglement anders geregeld kunnen worden dan in het strafrecht - noemt o.a.. visiteren. fouilleren. toepassen andere controlemiddelen op de werkplek 28

32 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan de bij een waarneming verzamelde bewijsmiddelen overdragen. Taxonomiecode: Rc Overdragen bij een waarneming verzamelde bewijsmiddelen - stelt vast welke informatie rond object/subject als bewijsmiddel kan dienen - verzamelt/legt bewijsmiddelen vast - legt omstandigheden vast waaronder bewijsmiddelen verzameld zijn - gebruikt relevante hulpmiddelen - houdt logboeken bij - rapporteert - houdt rekening met vertrouwelijkheid/ geheimhoudingsplicht - hanteert beroepsethische code conform VPB gedragscode - met aantoonbare kennis van:. de begrippen civiel recht, kantonrecht, rechtbank, kort geding. de functie, taak en bevoegdheid van een kantonrechter, procureur, president rechtbank, advocaat, gerechtsdeurwaarder. de begrippen onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, causaal verband, aansprakelijkheid 29

33 EINDTERM: 2.1 (vervolg) De kandidaat kan de bij een waarneming verzamelde bewijsmiddelen overdragen. Taxonomiecode: Rc. de misdrijven diefstal (art. 310 WvSr), gekwalificeerde diefstal (art. 311, 312 WvSr), afpersing (art. 317 WvSr), oplichting (art. 326 WvSr), afdreiging (chantage) (art. 318 WvSr). de deelnemings- en medeplichtingsvormen (art. 47, 48 WvSt). de betekenis en strekking van een klacht en een aangifte. het begrip valse aangifte (art. 188 WvSr). het begrip vernietigen/wegmaken van bewijzen (art. 189 WvSr). het gestelde t.a.v. verkeerd of onwaarachtige opgave of verzwijging van omstandigheden als reden voor vernietiging polis/contract (art. 251 Wetboek van Koophandel). de relatie tussen aansprakelijkheid en de begrippen onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, causaal verband en schade. het verschil tussen een executoriaal en een conservatoir beslag 30

34 EINDTERM: 2.1 (vervolg) De kandidaat kan de bij een waarneming verzamelde bewijsmiddelen overdragen. Taxonomiecode: Rc. wanneer een poging een strafbaar feit is. het verschil tussen materieel strafrecht (WvSr) en formeel strafrecht (WvSv). het verschil tussen de Grondwet, andere wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en verordeningen 31

35 EINDTERM: 2.2 De kandidaat kan het begrip vernietigen/wegmaken van bewijzen definiëren Definiëren het begrip vernietigen/wegmaken van bewijzen - conform art. 189 WvSr - met toepassing van de begrippen:. begunstiging dader. behulpzaam in het ontkomen aan de nasporing, aanhouding en vervolging, of het bemoeilijken daarvan. begunstiging door naaste familie 32

36 EINDTERM: 2.3 De kandidaat kan het gestelde t.a.v. verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging van omstandigheden omschrijven als reden voor vernietiging polis/contract Omschrijven het gestelde t.a.v. - verkeerde of onwaarachtige opgave - verzwijging van omstandigheden als reden voor vernietiging van een polis/contract - conform art. 251 Wetboek van Koophandel 33

37 EINDTERM: 2.4 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen aansprakelijkheid en de begrippen onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, causaal verband en schade. Taxonomiecode: B Uitleggen relatie tussen aansprakelijkheid en de begrippen: - onrechtmatige daad - toerekenbaarheid - causaal verband - schade - met aantoonbare kennis van de begrippen:. aansprakelijkheid. onrechtmatige daad. toerekenbaarheid. causaal verband. schade 34

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163) sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Voorwoord Voor u ligt mijn Master scriptie van de Open

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 Inleiding De NVAB is van mening dat zowel werkgever als werknemers een bijdrage dienen

Nadere informatie

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gezien het Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Op 9 september beslist u over de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32 402).

Op 9 september beslist u over de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32 402). De leden van de commissie voor VWS in de Eerste Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer mr. W. de Boer, plv. griffier per e-mail Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon (030) 273

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement personeel PO en VO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Personeel:

Nadere informatie

Privacyreglement Personeel SKB De Veenplas

Privacyreglement Personeel SKB De Veenplas Privacyreglement Personeel SKB De Veenplas Opgesteld door : Fransje van Veen, werkgroep Communicatie en Informatie Datum : Februari 2007 Vastgesteld : MT vergadering 1 maart 2007 en GMR-vergadering 10

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een omvangrijke bespreking, verwijzing naar jurisprudentie, literatuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie