OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE"

Transcriptie

1 OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan uit de volgende onderdelen: - interest: 5% over een lening van afschrijvingen: overige constante kosten: De variabele fabricagekosten bestaan uit: energiekosten loonkosten grondstofkosten De constante verkoopkosten bedragen 10 per product. De variabele verkoopkosten bestaan uit: reclamekosten overige variabele verkoopkosten Verder is gegeven: De winstmarge is 20% van de verkoopprijs. De normale productie en afzet zijn stuks. Voor 2005 wordt een productie en afzet van stuks verwacht. a. Bereken met behulp van het bezettingsresultaat het verwachte bedrijfsresultaat voor b. Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage de noodzakelijke afzet om een bedrijfsresultaat van te behalen. Opgave 2. Van een productieorder zijn de volgende gegevens bekend: Verkoopprijs exclusief BTW: 233,10 Nettowinstopslag: 25% van de kostprijs. Directe kosten: Grondstofkosten: 6 kg à 14,50 (à = per. dus per kg) Loonkosten: 1,5 uur à 32 De indirecte kosten worden met drie opslagpercentages in de kostprijs verrekend: een opslag op de directe grondstofkosten, een opslag op de directe loonkosten en een opslag op de totale directe kosten. Het opslagpercentage op de directe grondstofkosten is 24%, het opslagpercentage op de directe loonkosten is 30%. Bereken het opslagpercentage op de totale directe kosten. Opgave 3. De standaardkostprijs van het product Ful is als volgt samengesteld: Proportioneel variabele kosten 24 Constante kosten De begrote productie- en verkoopomvang is producten per maand; deze is 15% kleiner dan de normale productie- en verkoopomvang. De productie en de afzet zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld. Bereken de jaarlijkse constante standaardkosten.

2 Opgave 4. In onderneming Zuiver bv wordt het product Vum geproduceerd en verkocht. Voor het jaar 2008 gaat men uit van de volgende schattingen: variabele fabricagekosten constante fabricagekosten variabele verkoopkosten constante verkoopkosten normale productie- en verkoopomvang stuks begrote productie- en verkoopomvang stuks De winstopslag is 25% van de verkoopprijs. De omzetbelasting is 19%. a Bereken voor 2008 de fabricagekostprijs en de commerciële kostprijs. b Bereken voor 2008 de verwachte verkoopprijs, inclusief omzetbelasting. c Bereken voor 2008 het verwachte bedrijfsresultaat op twee manieren. Opgave 5. De standaardkostprijs van het product Absi is als volgt samengesteld: Grondstof 8 kg à 9 = 72 Lonen 6 uur à 13 = 78 Machinekosten 2 uur à 60 = Het machine-uurtarief bestaat uit: Constante kosten 45 Variabele kosten De normale productie- en verkoopomvang zijn eenheden per jaar. De verkoopprijs is vastgesteld op 330 per stuk, exclusief omzetbelasting. Na afloop van de maand februari 2008 worden over die maand de volgende gegevens verstrekt: productie en afzet 440 stuks; grondstoffen kg, waarvoor werd betaald ; lonen uur, waarvoor werd betaald ,50; machinekosten: variabel: ; constant: ; aantal machine-uren 890. Bereken voor februari 2008: a het efficiencyresultaat op grondstof; b het prijsresultaat op grondstof; c het efficiencyresultaat op lonen; d het prijsresultaat op lonen; e het efficiencyresultaat op machine-uren; f het prijsresultaat op machine-uren, gesplitst in een prijsresultaat op variabele kosten en een prijsresultaat op constante kosten; g het gerealiseerde bezettingsresultaat; h het gerealiseerde verkoopresultaat; i het gerealiseerde bedrijfsresultaat met behulp van de hiervoor berekende antwoorden; j het gerealiseerde bedrijfsresultaat door de werkelijke opbrengst te verminderen met de totale werkelijke kosten.

3 Opgave 6. In onderneming Ylders zijn de kosten voor het jaar 2008 als volgt geschat: constante standaardkosten en variabele standaardkosten De normale productie en de normale afzet zijn eenheden per jaar. Voor het jaar 2008 worden een productie en een afzet van eenheden verwacht. De verkoopwinst bedraagt 25% van de kostprijs. Begin 2009 blijken er producten in het jaar 2008 te zijn voortgebracht en verkocht. De in 2008 gemaakte werkelijke kosten bedragen: constante kosten en variabele kosten a Bereken de verkoopprijs inclusief 19% omzetbelasting. b Bereken het voorcalculatorisch bedrijfsresultaat op twee manieren. c Bereken de gerealiseerde verkoopwinst (= verkoopresultaat). d Bereken het gerealiseerde budgetresultaat. e Bereken het nacalculatorisch bedrijfsresultaat op twee manieren. Opgave 7. Onderneming A produceert de artikelen X en Y. De toegestane directe kosten per artikel zijn als volgt: Per artikel X Per artikel Y Grondstofkosten 1 kg à 5 1 kg à 7,50 Arbeid 1 uur à 20 2 uur à 22,50 Uitbesteed werk 5 Onderneming A gaat ervan uit dat voor artikelen X en artikelen Y geproduceerd worden. De toegestane indirecte kosten bedragen voor : 25% van de indirecte kosten houdt verband met de grondstofkosten; 70% van de indirecte kosten houdt verband met de directe loonkosten; 5% van de indirecte kosten houdt verband met het uitbestede werk. a Bereken voor 2008 de verwachte directe kosten. b Bereken de opslagpercentages voor indirecte kosten in één decimaal nauwkeurig. c Bereken voor beide producten de kostprijs voor Opgave 8. Frans Denie handelt onder andere in Ereevé-recorders. Voor het vaststellen van de verkoopprijs hanteert hij de opslagmethode. Voor de vaststelling van de verkoopprijs van een Ereevé-recorder in 2006 heeft Frans de volgende gegevens verzameld: de verwachte inkooprijs is 280 per recorder; het opslagpercentage voor de inkoopkosten is 10% van de inkoopprijs; het opslagpercentage voor de algemene kosten is 20% van de kostprijs; de nettowinstmarge is 23% van de verkoopprijs; de verwachte afzet is stuks. De nacalculatorische gegevens over 2006 zijn: afzet = inkopen: stuks; inkoopprijs: 290; totale inkoopkosten: ; totale algemene kosten: In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. a Bereken de verkoopprijs van een Ereevé-recorder in b Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat in 2006 en geef aan of dit een voordelig of nadelig resultaat is. c Bereken het gerealiseerde budgetresultaat in 2006 en geef aan of dit een voordelig of een nadelig resultaat is.

4 Opgave 9. Onderneming Baleine bv heeft de keuze uit twee investeringsprojecten. Project I vergt een investering aan het begin van het project van De contante waarde van de cashflows is Project II vergt een investering aan het begin van het project van gevolgd door een investering van na een jaar. De contante waarde van de cashflows is Onderneming Baleine hanteert een interestvoet van 10%. a Wat wordt in de investeringsselectie verstaan onder de cashflow? b Bereken de netto contante waarde van beide projecten. c In welk project zal onderneming Baleine investeren? Motiveer het antwoord. Opgave 10. Projectontwikkelaar Van Unen is van plan een groot bedrag in bungalowparken te investeren. Op grond van een intensief marktonderzoek komen de volgende drie projecten in aanmerking: bungalowpark Elst; bungalowpark Asten; bungalowpark Leiden. Er is een overzicht samengesteld van de vereiste investeringen en de daaruit volgende cashflows (zie hierna). Daarbij is uitgegaan van een periode van vijf jaar. De vermoedelijke restwaarde van het project aan het einde van het vijfde jaar is in de cashflow van dat jaar opgenomen. Bedragen Jaar Investering Cashflows Elst Asten Leiden Elst Asten Leiden Totaal De investeringen vinden aan het begin van het jaar plaats. De cashflows komen geleidelijk gedurende het jaar binnen. Voor de berekening van de netto contante waarde wordt verondersteld dat de cashflows aan het einde van het jaar worden ontvangen. Projectontwikkelaar Van Unen hanteert een minimale rendementseis van 11% per jaar. Als terugverdienperiode stelt men een maximum van vier jaar. Men heeft berekend dat de terugverdienperiode van het project Elst 3,87 jaar is en van het project Leiden 3,93 jaar. De netto contante waarde van het project Elst is (na afronding) en van het project Leiden a b c Bereken de terugverdienperiode van het project Asten. Bereken de netto contante waarde van het project Asten. Welke keuze zal projectontwikkelaar Van Unen maken? Leg je antwoord uit.

5 ANTWOORDEN opgave 1 a. Fabricagekostprijs: Verkoopkosten per stuk: = = 60 = = 20 Commerciële kostprijs: = 80 Verkoopprijs: = 100 Verkoopresultaat: ( ) = Bezettingsresultaat: ( ) ( ) = Bedrijfsresultaat b. Dekkingsbijdrage: = 55 De constante verkoopkosten bedragen = Winst van afzet: 55 = stuks. opgave De verkoopprijs exclusief BTW is 233,10. De nettowinstopslag is 25%. De kostprijs is x 233,10 = 186, We kunnen de volgende opstelling maken. opgave 3 Grondstofkosten 6 kg à 14,50 = 87 Loonkosten 1,5 uur à 32 = 48 Totale directe kosten 135 Opslag grondstofkosten 24% van 87 = 20,88 Opslag loonkosten 30% van 48 = 14,40 Opslag totale directe kosten = Kostprijs 186,48 De opslag op de totale directe kosten is 16,20. In procenten is dit De normale productieomvang is = per maand. 85 De constante kosten zijn = per maand. Per jaar opgave a Fabricagekostprijs + = = Verkoopkosten: + = 1, = 4, Commerciële kostprijs 22,50 b De verkoopprijs exclusief omzetbelasting is: ,50 = De verkoopprijs inclusief omzetbelasting is dan: 1,19 30 = 35,70. c Verwacht verkoopresultaat ,50 = Verwacht bezettingsresultaat ,50 ( 6 + 1,50) = Verwacht bedrijfsresultaat en 16,20 x 100% = 12%. 135

6 Omzet = Variabele fabricagekosten Constante fabricagekosten Variabele verkoopkosten Constante verkoopkosten Verwacht bedrijfsresultaat opgave 5 a Nadelig efficiencyresultaat ( ) 9 = 540 b Voordelig prijsresultaat ( =) = 358 c Voordelig efficiencyresultaat ( ) 13 = 390 d Nadelig prijsresultaat ( =) ,50 = 652,50 e Nadelig efficiencyresultaat ( ) 60 = 600 f Nadelig prijsresultaat op variabele machinekosten ( =) = 356 Nadelig prijsresultaat op constante machinekosten ((6.000 x 90)/12) = = 400 g Nadelig bezettingsresultaat (500 2 =)1.000 = = h 440 ( ) = i Gerealiseerd verkoopresultaat Prijsresultaat grondstof 358 Efficiencyresultaat loon Efficiencyresultaat grondstof 540 Prijsresultaat loon 652,50 Efficiencyresultaat machine-uren 600 Prijsresultaat variabele machinekosten 356 Prijsresultaat constante machinekosten 400 Bezettingsresultaat ,50 Gerealiseerd bedrijfsresultaat ,50 j Omzet = Grondstofkosten Loonkosten ,50 Variabele machinekosten Constante machinekosten ,50 Gerealiseerd bedrijfsresultaat ,50 opgave a Kostprijs: + = = Verkoopwinst 25% van 40 = 10 Verkoopprijs exclusief omzetbelasting 50 Omzetbelasting 19% 9,50 Verkoopprijs inclusief omzetbelasting 59,50

7 b Verkoopwinst = Bezettingsresultaat ( ) 16 = nadelig Voorcalculatorisch bedrijfsresultaat Omzet = Kosten = Voorcalculatorisch bedrijfsresultaat c = d Werkelijke afzet tegen kostprijs = Werkelijke kosten van de afzet: = Budgetresultaat (nadelig) e Gerealiseerd verkoopresultaat Gerealiseerd budgetresultaat nadelig Nacalculatorisch bedrijfsresultaat (voordelig) Of: (d) = Opgave 7. a Grondstofkosten: kg ,50 = Directe loonkosten: uur ,50 = Uitbesteed werk: = b 25% % = 197,4% % % % = 111,7% 100% = 75% c X Y Grondstofkosten 5 7,50 Loonkosten Uitbesteed werk ,50 Opslagen: 197,4% 5 = 9,87 197,4% 7,50 = 14,81 111,7% 20 = 22,34 111,7% 45 = 50,27 75% 5 = 3,75 35,96 65,08 65,96 117,58

8 Opgave 8. a Inkoopprijs 280 Opslag inkoopkosten 28 Vvp 308 Opslag algemene kosten = Kostprijs 385 Nettowinst Verkoopprijs 500 b Gerealiseerd verkoopresultaat: ( ) = voordelig c Toegestane kosten Werkelijke kosten ,3 mln + 1,7 mln Budgetresultaat voordelig Of: Resultaat op inkooppprijs: ( ) = Resultaat op inkoopkosten: = = Resultaat op algemene kosten: = = Opgave 9. a De cashflow is het verschil tussen de geldstroom die de onderneming binnenkomt en de geldstroom die de onderneming verlaat als gevolg van de investering. b Project I: NCW = = Project II: NCW = ,1 1 = ,55 c Onderneming Baleine zal investeren in project II; de NCW per geïnvesteerde euro bedraagt: , = 0,058. De NCW per geïnvesteerde euro in project I bedraagt = 0,05. Opgave 10. a Investering Na 3 jaar terugverdiend: Terugverdienperiode: jaar = 3,73 jaar b NCW = , , , , , ,11 1 NCW = NCW = c De keuze wordt in eerste instantie bepaald door de NCW. Alle projecten vereisen een investering van Leiden komt eruit met de hoogste NCW, terwijl de terugverdientijd niet veel slechter is dan de twee andere projecten (en korter dan vier jaar). Als voldoende vermogen beschikbaar is, kunnen ook de andere twee projecten (achtereenvolgens Elst en Asten) ten uitvoer worden gebracht, omdat de NCW van deze projecten positief is.

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 Berekeningen altijd toevoegen als voor een antwoord een berekening nodig is. Verklaren, uitleggen, motiveren. als daar om wordt gevraagd. Opgave 1 nettowinstopslagmethode

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 1 De productlevenscyclus geeft de ontwikkeling van de afzet van een product gedurende de tijd weer. De productlevenscyclus bestaat uit vijf fasen. 2p 1 Noem de vijf fasen van de productlevenscyclus

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen;

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 15 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 15 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 donderdag 15 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl) management & organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen;

Nadere informatie