Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?"

Transcriptie

1 Kostencalculatie Correctiemodel

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische voorraad plus de voorverkopen minus de voorinkopen b is de aanwezige voorraad plus de reeds bestelde maar nog niet ontvangen goederen. c is gelijk aan het verschil tussen de voorinkopen en voorverkopen. A Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Van welk verschijnsel is sprake in deze onderneming? a integratie b differentiatie c specialisatie d parallellisatie C Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Wat is het verschil tussen de kostenplaatsenmethode en de opslagmethode? a Bij de kostenplaatsenmethode bestaat de kostprijs alleen uit directe kosten, terwijl de kostprijs bij de opslagmethode uit directe en indirecte kosten bestaat. b De kostenplaatsenmethode gaat uit van afdelingen, terwijl de opslagmethode gebruikmaakt van opslagpercentages van indirecte kosten ten opzichte van directe kosten. c De kostenplaatsenmethode gaat uit van afdelingen, terwijl de opslagmethode gebruikmaakt van opslagpercentages van directe kosten ten opzichte van indirecte kosten. B Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Is in jaar 3 voldaan aan de doelstelling ten aanzien van het ziekteverzuim? a Nee, het ziekteverzuim is met 0,3% gedaald in plaats van met 0,5%. b Ja, het ziekteverzuim is gedaald met 0,5%. c Ja, het ziekteverzuim bij mannen is met 0,65% gedaald; aangezien er ongeveer 3 keer zoveel mannen zijn als vrouwen, is ruimschoots voldaan aan de doelstelling. d Aan de hand van de verstrekte gegevens is niet te zeggen of is voldaan aan de doelstelling. A

3 Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de rationele jaarcapaciteit in producten T1? Geef ook de berekening. De rationele jaarcapaciteit in stuks voor de productie van product T1 is: (60% x x 4) + 4 x = producten T1. In verband met technische ondeelbaarheid van de machine wordt de rationele jaarcapaciteit producten T1. 1 punt: punt: Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de totale overcapaciteit in producten P2 per jaar? Geef ook de berekening. De totale overcapaciteit in producten P2 per jaar is: = stuks. 1 punt: punt: Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de standaardkostprijs per product R3? Geef ook de berekening. De standaardkostprijs van een product R3 is: ,-- / ,-- = 6,50. 1 punt: ,-- / punt: 4,-- Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de afschrijving in het vierde gebruiksjaar? Geef ook de berekening. Afschrijving 1: x Afschrijving 2: x ,-- Afschrijving 3: x ,-- Afschrijving 4: 4x ,-- Totale afschrijving: 4x , , ,-- = 4x ,-- 4x = ,-- X = afschrijving in het eerste gebruiksjaar = ,-- Afschrijving in het vierde gebruiksjaar: ,-- 3 x ,-- = ,--. 1 punt: ,-- 1 punt 3 x ,-- Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat zijn de maandelijkse voorraadkosten van de producten XC? Geef ook de berekening. De voorraadkosten per maand zijn:

4 Vaste bestelkosten 48,-- x 1.000/200 = 240,-- Vaste opslagkosten 1,-- x = 1.000,-- Variabele opslagkosten exclusief de kosten van de Veiligheidsvoorraad ( 2,-- + 1% x 40,--)x 200 x 1/2 = 240,-- Kosten van de veiligheidsvoorraad ( 2,-- + 1% x 40,--)x 50 = 120,-- 1 punt: 240,-- ; 1.000,-- ; 3.000,-- 1 punt: 240,-- ; 120,-- Feedback: De vermogenskosten worden berekend over het geïnvesteerd vermogen. Het geïnvesteerd vermogen per product is de inkoopprijs van 40,--. De vermogenskosten per product per maand zijn 1% van 40,-- = 0,40. De variabele opslagkosten worden berekend over ½ x 200 producten aangezien de producten gelijkmatig in de tijd worden afgezet: de producten liggen de helft van de tijd op voorraad. Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de standaardkostprijs per bezoeker van het evenement X? Geef ook de berekening. De proportioneel variabele kosten per bezoeker zijn: {( , ,--) / ( ) = 5,--. De vaste kosten per bezoeker zijn: ( , x 5,--) / = 1,--. De standaardkostprijs per bezoeker is: 5,-- + 1,-- = 6,--. 1 punt: 5,-- 1 punt: 1,-- Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is het gemengd budget van de kostenplaats Fabricage over december van jaar 1? Constante kosten: / 12 = ,-- Variabele kosten: x ( 87, / ) = , ,-- 1 punt: ,-- 1 punt: ,--

5 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is het bezettingsresultaat van de afdeling Productie over de maand augustus? Geef aan of het een voordelig of nadelig resultaat is. Geef ook de berekening. ( ,7 x /12) x ,--/ = 1.000,-- voordelig. 1 punt: 1,7 x /12 : 1 punt1.800 ; x ,--/12.000; voordelig Indien anders berekend: 1 punt: ,-- 1 punt: ,--; voordelig Feedback: Het budget voor de maand augustus is: ,-- De seizoenscorrectie voor augustus is: 0,7 x ,-- / 12 = 7.000,-- Het te dekken budget voor augustus is: ,-- De dekking voor augustus is: x ( ,--) / = ,-- Voordelig bezettingsresultaat over augustus: 1.000,-- Of: ( ,7 x /12) x ,--/ = 1.000,-- voordelig. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is het efficiencyresultaat op materiaalkosten van de fabricageafdeling in jaar 1? Geef aan of het resultaat voor- of nadelig is. Geef ook de berekening. ( x 2, ) x 10,-- = ,-- nadelig. 1 punt: x 2,5 1 punt: ; 10,-- ; nadelig.

6 Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is in euro s het afvalresultaat op spiegelzand voor de maand mei. Geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening. Het afvalresultaat is: ( x 1 x 0, ) x 5,-- = 500,-- negatief 1 punt: x 1 x 0,05 1 punt: ; 5,-- ; negatief Feedback: Toegestaan: m 2 * 1 kg x 5%. = kg. Werkelijk afval = kg Het afvalresultaat is: (1.500 kg kg) * 5,-- = 500,-- negatief Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is het bedrag van de voorraad op de balans per 31 december van jaar 1? Geef ook de berekening. Het bedrag van de voorraad op de balans per 31 december van jaar 1 is: ( ) x 6,-- = ,--. 1 punt: ( punt: x 6,-- Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Waarom bestaat er een verschil in het perioderesultaat over het eerste kwartaal tussen de directcostingmethode en de absorptioncostingmethode? Geef ook de berekening van het verschil. Er bestaat een verschil een verschil in het perioderesultaat over het eerste kwartaal tussen de directcostingmethode en de absorptioncostingmethode omdat de afzet in het eerste kwartaal niet hetzelfde was als de productie of omdat de voorraad op 1 januari niet gelijk was aan de voorraad op 31 maart. Berekening: ( ) x 2,-- = 4.000,--. 1 punt: Er bestaat een verschil een verschil in het perioderesultaat over het eerste kwartaal tussen de directcostingmethode en de absorptioncostingmethode omdat de afzet in het eerste kwartaal niet hetzelfde was als de productie of omdat de voorraad op 1 januari niet gelijk was aan de voorraad op 31 maart. 1 punt: ( ) x 2,-- = 4.000,--.

7 Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat zijn de totale constante kosten over jaar 1? Geef ook de berekening. Stel de constante kosten over jaar 1 op X: X / ( 20,-- - 4,--) x 20,-- = X = / 20,-- x ( 20,-- - 4,--) = punt: X / ( 20,-- - 4,--) x 20,-- = punt: X = / 20,-- x ( 20,-- - 4,--) = Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is het bedrag waarmee het resultaat toe- of afneemt als de incidentele order wordt geaccepteerd? Geef ook de berekening. Als de incidentele opdracht wordt geaccepteerd, neemt het resultaat toe met: { 8.000, x ( 5,-- + 1,50)} = 1.500,--. 1 punt: { 8.000,-- ; ; + 1,50 ; toename 1 punt: 5,-- Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Bereken de standaardkostprijs per product Z1. Geef ook de berekening. De standaardkostprijs per product Z1 is: Directe grondstofkosten 350,-- Directe loonkosten 175,-- Totale indirecte kosten Z1: 400 x ( / 1.000) = , x ( / 300) = , x ( / ) = , ,-- Indirecte kosten per product Z ,-- / = 174,-- Standaardkostprijs 699,-- 1 punt: ,-- 1 punt: ,-- ; ,-- 1 punt: 350,--; 175,--; 174,-- en 699,--.

8 Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Moet de onderneming kiezen voor kopen en het afsluiten van een banklening of voor financial leasing? Geef ook de motivatie en de berekeningen. Kasstromen. Jaar Interest lening Aflossing lening Onderhoud enz. restwaarde Nettouitgaande kasstroom , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 400,-- De contante waarde van de uitgaande kasstromen is: ,--/1, ,-- / 1,09^ ,-- / 1,09 ^3-400,-- / 1,09 ^4 = ,80 De contante waarde van de leasetermijnen is: , ,-- / 1, ,-- / 1,09 ^ ,-- / 1,09 ^3 = ,30. De onderneming kiest voor financial leasing omdat de contante waarde per 1 januari van de uitgaande kasstromen dan lager is dan de contante waarde van de uitgaande kasstromen in geval van koop en het afsluiten van een banklening. 1 punt: ,80 1 punt: ,30 1 punt: Voor het geven van de juiste motivatie Feedback: Interest lening: Jaar 1: 8% van ,-- = 6.400,-- Jaar 2: 8% van ( , ,--) = 4.800,-- enz. Aflossing lening: jaarlijks ,-- : 4 = ,-- Netto uitgaande kasstroom: Jaar 1 : 6.400, , ,-- = ,-- Jaar 2 : 4.800, , ,-- = ,-- enz.

9 Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 4 Wat is de standaardkostprijs van een goedgekeurd product DX? Geef ook de berekening. De standaardkostprijs van een goedgekeurd eindproduct DX is: Materiaalverbruik: 3,4 x 100/85 x 2,-- = 8, -- Opbrengst afval: (4 kg 3,4 kg) x 1,20 = 0,72 Materiaalkosten 7,28 Arbeidskosten 3,50 Overige kosten 0,70 Standaardkostprijs per ongekeurd product: 11, ongekeurde producten kosten 1.148, -- Herbewerkingskosten: 20 x 3,80 = 76, goedgekeurde producten kosten 1.224, -- Een goedgekeurd eindproduct DX kost: 1.224,-- / 90 = 13,60. Of: Standaardkostprijs per ongekeurd product: 11,48 Herbewerkingskosten 0,76 12,24 Standaardkostprijs per goedgekeurd product: 100/90 x 12,24 = 13,60. 1 punt: 8,-- 1 punt: 0,72 1 punt: 3,50; 0,70; 76 (of 0,76) 1 punt: verwerking uitvalkosten

10 Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 4 Wat is de economische gebruiksduur van de machine? Vul hiertoe onderstaand model in. Jaar Afschrijving Complemen -taire kosten Interest kosten Totale kosten Productie Kosten per product H , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 De economische gebruiksduur is: 4 jaar Afschrijving jaar 2: , ,-- = ,-- Afschrijving jaar 3: , ,-- = ,-- Complementaire kosten jaar 2: , ,-- = ,-- Complementaire kosten jaar 3: , , ,-- = ,-- Interestkosten jaar 2: 7% x { ( , ,--) / 2 } x 2 = ,-- Interestkosten jaar 3: 7% x { ( , ,--) / 2 } x 3 = ,-- Economische gebruiksduur is 4 jaar omdat de kosten per eenheid bij 4 jaar het laagst zijn. 1 punt: Kolom complementaire kosten 1 punt: Kolom interestkosten 1 punt: Kolom productie 1 punt: Kolom kosten per product H1; bepaling van de economische gebruiksduur

11 Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 4 Wat is het perioderesultaat voor het tweede kwartaal van jaar 1 bij toepassing van de absorptioncostingmethode? Geef ook de berekeningen. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. De integrale commerciële kostprijs van een product SR3 is Variabele productiekosten: 11,-- Vaste productiekosten: ( ,-- x 4)/ = 10,-- Variabele verkoopkosten: 4,-- Vaste verkoopkosten: ( ,-- x 4) / = 4,-- 29,-- Het perioderesultaat voor het tweede kwartaal van jaar 1 bij toepassing van de absorptioncostingmethode is: x ( 48,-- 29,--) = ,-- voordelig Het bezettingsresultaat op de vaste productiekosten is: ( ) x 10,-- = ,-- nadelig Het bezettingsresultaat op de vaste verkoopkosten is: ( ) x 4,-- = ,-- voordelig ,-- voordelig 1 punt: ,-- 1 punt: ,-- 1 punt: ,-- 1 punt: voordelig / nadelig; ,-- Einde correctiemodel

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 1 De productlevenscyclus geeft de ontwikkeling van de afzet van een product gedurende de tijd weer. De productlevenscyclus bestaat uit vijf fasen. 2p 1 Noem de vijf fasen van de productlevenscyclus

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten drs. Wim Koetzier drs. Peter Epe RA Management accounting Docentenhandleiding Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Inhoud 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling 3 Deel 1

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari 2012 08.45-12.30 uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking

Nadere informatie

Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006

Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006 Economische woordenlijst (I) bij de cursus Kostprijsberekening gegeven door Hendrik Claessens, handelsingenieur Lethas CVO academiejaar 2005-2006 Accountant - (Externe accountant): op grond van de wet

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Management accounting. Uitwerkingen extra vraagstukken

Management accounting. Uitwerkingen extra vraagstukken Management accounting Uitwerkingen extra vraagstukken Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Inhoud 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling 3 Deel 1 Kostprijs- en winstbepaling

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 Berekeningen altijd toevoegen als voor een antwoord een berekening nodig is. Verklaren, uitleggen, motiveren. als daar om wordt gevraagd. Opgave 1 nettowinstopslagmethode

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie