Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product."

Transcriptie

1 Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. Als we niet kunnen aangeven voor welk product de kosten worden gemaakt zijn het indirecte kosten. 1

2 Opslagmethode Waarom doen we dit? De kostprijs is mede een basis voor de verkoopprijs. Het is dan belangrijk een goede kostprijs te berekenen. In de kostprijs moeten ook de indirecte kosten worden doorberekend, anders is de kostprijs te laag. Maar wat is een goede verdeling van indirecte kosten? We zoeken naar een goede verdeling van de indirecte kosten over de producten. 2

3 Opslagmethode Let op! Verwar de directe kosten en indirecte kosten niet met constante kosten en variabele kosten. Constante kosten zijn vast, maar kunnen voor 1 product of voor meerdere producten zijn. Voorbeeld: een machine voor 1 product of voor verschillende producten. Variabele kosten zijn afhankelijk van hoeveel er gemaakt/verkocht wordt, maar kunnen voor meerdere producten zijn. Voorbeeld: telefoonkosten worden niet per product bijgehouden en zijn variabel maar ook indirect. 3

4 Opslagmethode Hoe gaan we de kosten nu verdelen? belangrijk De directe kosten kunnen we direct toewijzen aan een product. De indirecte kosten worden toegerekend met een opslag. Bij de primitieve opslagmethode is er 1 opslagpercentage. Bij de verfijnde (meervoudige) opslagmethode zijn er meerdere opslagpercentages. 4

5 Opslagmethode Voorbeeld: een reisbureau De kostprijs wordt bepaald door de directe kosten te verhogen met een opslagpercentage voor de indirecte kosten. Stel alle directe kosten zijn bij elkaar en alle indirecte kosten zijn Wat is het opslagpercentage? 5

6 Opslagmethode Voorbeeld: een reisbureau Stel alle directe kosten zijn bij elkaar en alle indirecte kosten zijn Wat is het opslagpercentage? indirecte kosten / directe kosten * 100% / * 100% = 5% op de directe kosten Stel de directe kosten voor een reisarrangement naar Berlijn bedraagt 500 Wat is de kostprijs? % van 500 = 525 6

7 Opgave 1 In les Wat zijn directe kosten? Bij directe kosten is er een rechtstreeks verband tussen de kosten en het te maken product. Wat zijn indirecte kosten? Bij indirecte kosten is er geen rechtstreeks verband tussen de kosten en het te maken product. Voorbeelden Directe kosten: grondstoffen, arbeidsloon om het product te maken. Indirecte kosten: afschrijvingen en rente, arbeidsloon van de directie en receptie 7

8 Opgave 2 huiswerk a) Voorrijkosten 30 per keer, 3 opdrachten per dag, 220 werkdagen per jaar Noem een aantal kostenfactoren die bij de voorrijkosten horen. Autokosten, reistijd b) Zijn voorrijkosten directe of indirecte kosten? De kosten van de auto zijn niet rechtstreeks toe te rekenen aan de orde en zijn dus indirect. Let op: Er wordt hier een vast bedrag berekent en niet een percentage van de directe kosten. Hoeveel is er begroot voor de jaarlijkse voorrijkosten? Bedoelt wordt: 3 (opdrachten) * 220 (dagen) * 30 = Het is echter maar de vraag of alle kosten worden doorberekend. 8

9 Opgave 3 In les Grondstoffen: Loonkosten: Indirecte kosten: a) Bereken het opslagpercentage als percentage van: De directe grondstofkosten: / * 100% = 80% De directe loonkosten: / * 100% = 48% De totale directe kosten: / * 100% = 30% 9

10 Opgave 3 In les Opslag op de directe grondstofkosten: 80% Opslag loonkosten: 48% Opslag totale directe kosten: 30% Een product heeft 300 grondstofkosten en 500 direct loon. b) Bereken bij elk van de gevallen de kostprijs 1) Opslag grondstoffen: 80% van 300 = 240 Kostprijs: = ) Opslag loonkosten: 48% van 500 = 240 Kostprijs: = ) Opslag totale directe kosten: 30% van 800 = 240 Kostprijs: =

11 Opgave 3 In les Opslag op de directe grondstofkosten: 80% Opslag loonkosten: 48% Opslag totale directe kosten: 30% Een product heeft 400 grondstofkosten en direct loon. c) Bereken bij elk van de gevallen de kostprijs 1) Opslag grondstoffen: 80% van 400 = 320 Kostprijs: = ) Opslag loonkosten: 48% van = 672 Kostprijs: = ) Opslag totale directe kosten: 30% van = 540 Kostprijs: =

12 Opgave 3 In les d) Verklaar de verschillende uitkomsten Bij b is de kostprijs gelijk omdat de verhouding tussen de kosten grondstoffen en loon precies gelijk is aan het jaar gemiddelde (een verhouding van 3:5) Bij c is de verhouding niet het jaar gemiddelde. (400:1.400 is gelijk aan 2:7) e) Grondstofkosten 400 loonkosten De indirecte kosten hangen samen met de grondstofkosten Winstopslag 25% ; BTW 19% Wat is de verkoopprijs? Kostprijs: ( uitgerekend bij c) Winstopslag: 25% van = 530 Verkoopprijs exclusief BTW: = Verkoopprijs inclusief BTW: 1,19 * = 3.153,50 12

13 Berekening van de kostprijs en de verkoopprijs Verfijnde opslagmethode (meervoudige opslagpercentages, meerdere opslagpercentages) Het kost meer moeite, maar waarschijnlijk krijgen we een betere kostprijs. (beter in de zin van juist, niet lager of hoger) Bijvoorbeeld: De indirecte kosten hangen samen met: Grondstoffen (inkoop) Arbeid (loon) Het totaal, dus grondstoffen + arbeid 13

14 Opgave 4 In les Bereken de opslagpercentages. Grondstoffen: / * 100% = 30% Loonkosten: / * 100% = 55% De rest hangt samen met de totale directe kosten. Hoeveel is de rest? = Totale directe kosten: / * 100% = 20% Gegeven: 600 direct loon ; grondstoffen Bereken de kostprijs Opslag indirecte kosten: Loon: 55% van 600 = 330 Grondstoffen: 30% van = 330 Rest indirecte kosten: 20% van = 340 Totaal opslag: = Kostprijs: =

15 Opgave 4 In les Bereken de offerteprijs. Winstopslag 10% van de offerte prijs. De offerteprijs is dus 100%, de kostprijs 90% De kostprijs is De offerteprijs is dus / 90 * 100 =

16 Opgave 5 huiswerk Bereken het opslagpercentage voor indirecte kosten als opslagpercentage van de loonkosten / ( * 20) * 100% = 47,5% Bereken de opslag per manuur 47,5% van 20 = 9,50 Bereken de aanneemsom Materiaal: Loon: * 20 = Opslag indirecte kosten: * 9,50 = Kostprijs aanneemsom: = Offerteprijs inclusief winst: / 80 * 100 = Offerteprijs inclusief BTW: * 1,19 = ,50 16

17 Terugrekenvraagstukken Bereken de onderdelen van de kostprijs aan de hand van een gegeven verkoopprijs. Bijvoorbeeld: Bereken het opslagpercentage voor de winst. Bereken de kostprijs. Bereken het uurloon waarbij verkoopprijs, winst en andere kostenposten gegeven zijn. 17

18 Opgave 6 In les Offerte concurrent: Materiaal: ; direct loon: uur à 17,50 Opslagpercentage indirecte kosten: 60% van het materiaal. Offerte moet lager zijn. Bereken het opslag percentage voor de winst. Verkoopprijs inclusief BTW: = Verkoopprijs exclusief BTW: / 1,19 = ,71 Kostprijs: % van * 17,50 = Winst: , = ,71 Winstopslag: ,71 / * 100% = 31,3% Het is gebruikelijk dat er meerdere offertes worden aangevraagd. Dat het bedrijf de prijs van de concurrent weet is illegaal. 18

19 Opgave 7 huiswerk Verkoopprijs: inclusief BTW Netto winst: 25% van de kostprijs. Bereken de maximale kostprijs Verkoopprijs exclusief BTW: / 1,19 = Maximale kostprijs: / 125 * 100 = Bereken de maximale kostprijs als de winst 25% is van de verkoopprijs exclusief BTW * 75 / 100 =

20 Opgave 8 huiswerk kg grondstof ; manuren à 20 Opslag indirecte kosten 140% op de grondstofkosten. Opslag netto winst: 15% van de kostprijs Verkoopprijs exclusief BTW Berekende hoogste prijs per kg grondstof. Kostprijs: / 115 * 100 = Loon: * 20 = De grondstoffen mogen dus kosten (inclusief opslag): = De grondstoffen mogen dus kosten (exclusief opslag): / 240 * 100 = De maximale grondstofprijs is dus: / kg = 2,45 20

21 Controle en analyse van het bedrijfsresultaat Analyse maakt het mogelijk om maatregelen voor de toekomst te treffen. (weer) 2 mogelijkheden om te analyseren: 1. Omzet directe kosten - indirecte kosten. 2. Verkoopresultaat + budgetresultaat belangrijk (budgetresultaat is het verschil tussen de toegestane en de werkelijke materiaalkosten, loonkosten en indirecte kosten) 21

22 Opgave 9 huiswerk Bereken verkoopresultaat en het budgetresultaat Omzet exclusief BTW: / 1,19 = Verkoopresultaat: / 120 * 20 = Budgetresultaat: Toegestane kosten Werkelijk Verschil Materiaal Loon Indirect (indirect: 25%van %van %van = ) Budgetresultaat Bedrijfsresultaat: =

23 Opgave 9 huiswerk Bereken het bedrijfsresultaat Omzet: Kosten: Materiaal: Loon: Indirecte kosten: Totale kosten: Bedrijfsresultaat:

24 Opgave 10 huiswerk Bereken de opslagpercentages voor de indirecte kosten Materiaal: / * 100% = 25% Loon: / * 100% = 20% Totale directe kosten: / * 100% = 5% Hoe noemen we deze methode? De meervoudige opslagmethode (verfijnde opslagmethode) Berekende offerte prijs Materiaal: Loon: * 17,50 = Opslag materiaal: 25% * = Opslag loon: 20% * = Opslag totale directe kosten: 5% * = Totaal: Winstopslag: 15% BTW 19% ,50 Offerteprijs ,50 24

25 Opgave 10 huiswerk Bereken de maximale kostprijs, als de offerteprijs lager is en de winstopslag 15% Verkoopprijs: = Kostprijs: 100 / 115 * = ,61 Bereken het budgetresultaat Grondstof: = Loon: = Indirecte kosten: = Budgetresultaat: Bereken het bedrijfsresultaat Verkoopresultaat: 15 / 115 * = Budgetresultaat: Bedrijfsresultaat:

26 Opgave 10 huiswerk Bereken het bedrijfsresultaat met omzet - kosten Omzet: Werkelijke kosten Grondstoffen Loon: Indirecte kosten: Bedrijfsresultaat:

27 Beleidsbeslissingen Zijn de afwijkingen die uit de analyse komen eenmalig (toeval) of structureel? Zijn de efficiencyresultaten op materiaal en loon groot? Is het resultaat op indirecte kosten groot? Is er een oorzaak aan te wijzen? Zo ja, aanpassingen! 27

28 Opgave 11 huiswerk Welke methode wordt toegepast? De enkelvoudige opslagmethode Bereken het bedrag voor de reparatie. Materiaal: Loon: 400 * 20 = Indirecte kosten: 40% * = Totaal: Winstopslag: 12% * = Totaal: BTW 19%: 3.575,04 Reparatieprijs: ,04 28

29 Opgave 11 huiswerk Bereken het verkoopresultaat Omzet exclusief BTW: 100 / 119 * = Verkoopresultaat: 12 / 112 * = Bereken het budgetresultaat. Materiaal: = Loon: = Indirecte kosten: 40% * = Totaal: Bereken het bedrijfsresultaat 1 e manier Omzet: Kosten: = Bedrijfsresultaat: e manier: verkoopresultaat + budgetresultaat:

30 Opgave 11 huiswerk Maak de resultatenrekening Omzet Standaard Materiaalkosten: Loonkosten: Indirecte kosten: Resultaat Materiaalkosten: Loonkosten: Indirecte kosten: Totaal van de kosten: Bedrijfsresultaat:

31 Opgave 11 huiswerk Is dit een goede methode? Kijk of er grote afwijkingen zijn. Die zijn er bij de indirecte kosten. Misschien een meervoudige opslagmethode? Welke beleidsbeslissingen komen in aanmerking? Kijk of er grote verschillen zijn. Vraag je af hoe het verband is met de indirecte kosten. In dit geval is het nadelig resultaat op materiaal 10% Het resultaat op indirecte kosten is 4% Misschien is er reden om het te onderzoeken. 31

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie