v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5"

Transcriptie

1 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 Berekeningen altijd toevoegen als voor een antwoord een berekening nodig is. Verklaren, uitleggen, motiveren. als daar om wordt gevraagd. Opgave 1 nettowinstopslagmethode Joris Kleinhandel heeft een handelsonderneming die product Sjiro verkoopt. Via de nettowinstopslagmethode bepaalt Joris de verkoopprijs. De vvp bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs van 8,- en een opslag van 25% van de verwachte inkoopprijs voor dekking van de inkoopkosten. Bovenop de vvp komt een opslag voor overheadkosten van 30%. De nettowinstopslag is 35% van de verkoopprijs exclusief btw. a Bereken de verkoopprijs exclusief btw De nacalculatorische gegevens zijn: - afzet en inkoophoeveelheid: artikelen Sjiro - verkoopprijs: als bij vraag a berekend. - inkoopprijs 8,60 - inkoopkosten: gunstig budgetresultaat op de overheadkosten b c Bereken de nettowinst via het gerealiseerd netto verkoopresultaat en de budgetresultaten op de inkopen en overheadkosten. Geef een controleberekening op de nettowinst zonder gebruik te maken van het gerealiseerd netto verkoopresultaat en de budgetresultaten. Opgave 2 break-even Een bedrijf verkoopt verschillende producten. De brutowinst bedraagt 40% van de omzet. De variabele bedrijfskosten bedragen 12% van de omzet. De constante bedrijfskosten bedragen a Bereken de break-even omzet. b Bereken de omzet, afgerond op hele euro s, waarbij de nettowinst 6% van de omzet bedraagt. c Teken op de bijlage de lijnen voor de totale kosten en de totale opbrengst. Zet ook langs de y-as de bedragen naast de schaalstreepjes. Voor een ander bedrijf dat één product verkoopt zijn deze gegevens beschikbaar: - prijs 120; - inkoopprijs 40; - totale bedrijfskosten bij een afzet van 8000 producten: , waarvan variabel. De directie van dit bedrijf wil weten welke tegenslagen het bedrijf aankan zonder dat er verlies ontstaat. d Bereken het percentage waarmee de afzet mag tegenvallen (t.o.v producten) voordat er verlies ontstaat. e Bereken het percentage waarmee de inkoopprijs mag tegenvallen (t.o.v. 40) voordat er verlies ontstaat.

2 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 2 van 5 Opgave 3 calculaties Fabricage-onderneming Fabstra maakt product Afab. De variabele kosten per product bedragen: grondstoffen 2 kg à 1,- direct loon 0,2 manuur à 50,- De totale verwachte constante kosten bedragen ,- De normale productie en afzet bedraagt artikelen Afab De verwachte totale verkoopkosten bij een normale afzet bedragen , waarvan variabel. De verkoopprijs van een artikel Afab is 40 a b Bereken de commerciële kostprijs. Bereken de voorcalculatorische nettowinst bij een afzet van artikelen, waarbij de bezettingsresultaten op de constante fabricagekosten en de constante verkoopkosten onderdelen van de berekening moeten vormen. Achteraf zijn, bij een afzet van stuks, deze gegevens beschikbaar: Totaal grondstofgebruik kg voor een totaalbedrag van (slechts) Totaal direct loon: bij een loon per uur van 60 De constante kosten waren 10% hoger dan volgens de voorcalculatie. De variabele verkoopkosten waren gelijk aan wat verwacht mag worden bij deze afzet. De verkoopprijs is 40 c d Bepaal het budgetresultaat op de grondstofkosten en splits het in een prijsverschil en een efficiencyverschil. Bepaal het budgetresultaat op de directe loonkosten en splits het in een prijsverschil en een efficiencyverschil. Het prijsverschil en het efficiencyverschil bij de directe loonkosten (berekend bij d) zijn geen reden om in de fabricagekostprijs iets te veranderen met betrekking tot de directe loonkosten. De bedrijfsleiding heeft deze verschillen expres gecreëerd. e (2 ) Geef aan waarom en op welke manier de bedrijsleiding deze verschillen laat ontstaan. f Is het budgetresultaat op de constante kosten een prijsverschil of een efficiencyverschil? Motiveer je keuze.

3 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 3 van 5 Opgave 4 Welke machine? Machine MACH101 die is gekocht voor exclusief installatiekosten wordt in 6 jaar afgeschreven tot een restwaarde van Jaarlijks wordt 6% interestkosten berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gehele economische levensduur. Verder zijn er geen constante kosten. De variabele kosten per product (dat op deze machine wordt gemaakt) bedragen 7,- a Bereken de jaarlijkse afschrijvings- en interestkosten voor deze machine. Er is ook een andere machine te koop, MACH202, waarmee 3 euro per product kan worden bespaard op de variabele kosten. De constante kosten op deze machine zijn echter wel per jaar hoger dan die van MACH101. b Als alleen op de kosten wordt gelet, bij welke reikwijdte (bereik of range) voor de normale productie per jaar is gebruik van machine MACH202 het voordeligst? De afschrijvings- en interestkosten per jaar voor machine MACH303 bedragen Machine MACH303 wordt in 5 jaar afgeschreven tot een restwaarde van nul. Interestkosten jaarlijks 6% over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gehele economische levensduur. c Bereken de aanschafprijs (A) van MACH303. Opgave 5 (theorie, vooral marketing) Beoordeel uitspraken a t/m f met juist of onjuist, en licht je keuze toe a Geconcentreerde marketing richt zich op de gehele markt. (juist onjuist ; toelichting) Met automarkt is in vraag b bedoeld: de totale verkopen van alle typen nieuwe auto's per jaar in een bepaalde regio. b Het marktaandeel van een goedkope auto op de automarkt is kleiner als afzetaandeel dan als omzetaandeel. (juist onjuist ; toelichting) c Garantie en service behoren tot de immateriële eigenschappen van een product. (juist onjuist ; toelichting) d De Wet Productaansprakelijkheid regelt voor duurzame consumptiegoederen onder meer dat de leverancier en/of fabrikant buiten de standaard garantieperiode van één jaar geen garantieverplichtingen heeft. (juist onjuist ; toelichting) e Nu bijna iedereen een mobieltje heeft is de mobiele telefoonmarkt verzadigd. (juist onjuist ; toelichting) f Als een kabelbedrijf (zoals UPC) kanalen voor betaal-tv gaat aanbieden is dat een voorbeeld van de groeistrategie diversificatie. (juist onjuist ; toelichting) Productmarktcombinaties (PMC's) hebben vreemde namen gekregen zoals Stars, Dogs, Wild Cats (of Question Marks) en Cash Cows. g Welk van deze PMC's past bij het besturingssysteem Windows van Microsoft? Motiveer. h Er zijn verschillende producenten van tablet-computers op de markt verschenen. Welk van deze PMC's past bij de ipad van Apple? Motiveer. Maak bij i en j de juiste keuzen uit de onderstreepte mogelijkheden. i Als een handelaar in een bepaald goed een stijging van de inkoopprijs verwacht, dan wil hij graag contracten sluiten voor verkoop op termijn inkoop op termijn. j De technische economische voorraad neemt hierdoor af toe.

4 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 4 van 5 Opgave 6 Over 2010 zijn van M&O bv de toegestane kosten van de uitgevoerde orders als volgt: grondstofkosten ; directe loonkosten ; opslagen indirecte kosten: 50% van de grondstofkosten; 40% van de directe loonkosten; De winstopslag is 30% van de kostprijs. a Bepaal de in rekening gebrachte prijs van een order waarvan de toegestane directe kosten bestaan voor grondstoffen en voor loon. Volgens de nacalculatie 2010 zijn de werkelijke kosten en omzet van de uitgevoerde orders: grondstofkosten directe loonkosten indirecte kosten omzet (exclusief omzetbelasting). b Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat over c Bereken het gerealiseerde budgetresultaat over ## bijlage op blad 5

5 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 5 van 5 BIJLAGE NAAM: Bij opgave 2c

6 v6mo2p normuitwerking 1a 8 (ip) + 2 (opslag inkoopk.) = 10 (vvp) + 3 (opslag overhead) = 13 (kp) 13 (kp) + 7 (opslag nw) = 20 (p) {opslag nw=35/65 kp} b Gerealiseerd netto verkoopresultaat x 7 = Budgetresultaten inkoop: x (8 8,60) = N en x = V { Gegeven: budgetresultaat overhead V} Nettowinst = gerealiseerd netto verkoopresultaat + Σ budgetresultaten = c overheadkosten = x = [brutowinst] bedrijfskosten = [ * (20 8,60)] ( ) = a Contributiemarge: CM = 28% van de omzet = 0,28X (40% - 12%) Stel CM = C 0,28X= X = b Stel CM = C + 6% van de omzet, dus 0,28X = ,06X 0,22X = X c X: omzet. twee vergelijkingen: TO=X en TK = 0,72X {0,72 vanwege 60% inkoopwaarde t.o.v. de omzet + 12% variabele bedrijfskosten t.o.v. de omzet} 3a c fab = / = 10; v fab = 2 kg 1 + 0,2 manuur 50 = 12; dus Kp fab = 22. c verk. + v verk. = / / = = 4 Kp comm = 26 b netto verkoopresultaat (=transactieresultaat) = (40 26) = bez. resultaten: = Dus NW = c Nacalculatorisch budget grondstof: = Budgetresultaat = = PV = wh sp wh wp = kg = EV= sh sp wh sp = kg kg 1 = d Nacalculatorisch budget direct loon: = Budgetresultaat = = wh= /60 = 4950 uur; sh = ,2 uur = 6600 uur PV = wh sp wh wp = 4950 uur = EV= sh sp wh sp = 6600 uur uur 50 = e 10 euro prestatiebonus bovenop het standaardloon zorgt voor hogere arbeidsproductiviteit (want f het aantal arbeidsuren wh is lager dan sh). Prijsverschil. Constante kosten zijn capaciteitskosten. De productiecapaciteit ligt vast, dus hoeveelheidsverschil is uitgesloten. 4a a=( )/6 = ; i= 6% ( )/2 = b TK Mach101 = q. TK Mach2021 = q. TK Mach101 = TK Mach202 als 3q= dus als q = Vanaf een normale afzet van is Mach202 het voordeligst. c a + i = A/5 + 6% A/2 = 0,2A + 0,03A = 0,23A ; stel 0,23A = A = a b c d e f g Onjuist. Het betreft een product voor een deelmarkt (Ferrari). Onjuist. Als alle auto s dezelfde prijs zouden hebben, dan zijn afzetaandeel en omzetaandeel gelijk. De lage prijs maakt het omzetaandeel kleiner. Onjuist. Ze horen in de beleving van de koper tot de producteigenschappen, het zijn kwaliteitsaspecten. Onjuist. Een duurzaam gebruiksgoed mag geacht worden bepaalde gebruikskwaliteiten langer dan een jaar te leveren. De aansprakelijkheid van de leverancier blijft daarvoor bestaan. Onjuist. Door verandering van de technologie (smartphone) worden andere telefoons vervroegd vervangen. Onjuist. Het is productontwikkeling: een extra product voor dezelfde klanten. Kaskoe. Het is een product dat in de rijpheidsfase zit, en daar ook wel in blijft (vergelijkbaar met stofzuiger, koelkast enz.) en levert door het grote marktaandeel een (blijvend) hoge inkomstenstroom. h Hopelijk bij de stars: sterk groeiende nieuwe markt voor nieuw product. i inkoop op termijn (tegen de prijs van nu) j economische, toe. 6a (50% % ) = b (30/130) = c Toegestane kosten (100/130) = Budgetresultaat = = ##

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie