Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x = cijfer 63

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63"

Transcriptie

1 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2 punten 1: 2 punten 1: 2 punten 2: 2 punten 2: 1 punt b: 3 punten 3: 1 punt 2: 1 punt 2: 2 punten 2: 1 punt 3: 2 punten 3: 2 punten c: 2 punten 3: 2 punten 3: 1 punt 3: 1 punt 3: 1 punt 4: 1 punt 4: 3 punten 4: 2 punten 4: 1 punt 4: 1 punt 5: 1 punt 5: 1 punt 5: 2 punten 5: 5 punten 5: 1 punt 6: 2 punten 6: 2 punten 6: 1 punt 6: 1 punt 7: 2 punten Aantal punten x = cijfer 63

2 Opgave 1 De volgende tekst is ontleend aan een bericht in de Volkskrant. FORSE KORTING OP AUTO BIJ AANKOOP VAN EEN STOFZUIGER. Wie in Frankrijk voor de volle prijs een stofzuiger koopt van het merk Moulinex heeft recht op een forse korting bij de aanschaf van een auto naar keuze. Een strijkijzer, koffiezetapparaat of een magnetron is ook goed, als het maar gaat om een aanschaf van in totaal minstens 330 gulden. Voor Moulinex is het, afgezien van de gunstige invloed op de onmiddellijke verkoopresultaten, een manier om het merk te associëren met "kracht en snelheid". Moulinex is in zee gegaan met een importeur. Deze kan vijfentwintig merken leveren, met inbegrip van Renault en Peugeot, en twaalfhonderd modellen, die elders in Europa belastingvrij en vaak tegen een lagere fabrieksprijs worden ingeslagen. Wie een Moulinex fritespan of haardroger heeft gekocht, ontvangt een "paspoort voor de weg", op vertoon waarvan de importeur de auto met korting levert. De korting is mogelijk omdat de tussenhandel van het traditionele dealernet wordt uitgeschakeld. Moulinex geeft als fabrikant aan al haar huishoudelijke artikelen dezelfde merknaam. 1 Hoe wordt zo'n fabrikantenmerk genoemd? Producten hebben voor kopers materiele en immateriële eigenschappen. 2 Gaat het bij de actie van Moulinex om de materiële of om de immateriële eigenschappen van haar producten? Verklaar het antwoord. Renault en Peugeot passen blijkens het krantenbericht prijsdiscriminatie toe 3 Wat is prijsdiscriminatie? Opgave 2 Ajuga bv heeft per 1 januari 2013 een goederenvoorraad van stuks à 4,70. In januari 2013 koopt zij in: op 13 januari stuks à 5; op 26 januari stuks à 5,10. Op 29 januari worden stuks verkocht tegen de prijs van 7. Gevraagd 1 Bereken de brutowinst op deze verkoop volgens het fifo-systeem. 2 Bereken de balanswaarde van de goederenvoorraad op 9 februari wanneer het fifo-systeem wordt toegepast. 3 Bereken de brutowinst op deze verkoop volgens het lifo-systeem. 4 Bereken de balanswaarde van de goederenvoorraad op 9 februari wanneer het lifo-systeem wordt toegepast. 5 Noem een bezwaar tegen de balanswaardering van de goederenvoorraad volgens het lifosysteem.

3 Opgave 3 In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. Op 1 januari 2013 heeft Verstegen B.V. een nieuwe productielijn in bedrijf genomen. De investering viel uiteen in een aankoopbedrag en bijkomende installatiekosten. Deze installatiekosten bedroegen ,-. Verstegen B.V. heeft een voorzichtige schatting gemaakt van de levensduur en deze gesteld op 4 jaar. De investering wordt via jaarlijks gelijkblijvende bedragen afgeschreven tot een geschatte restwaarde aan het einde van deze levensduur van 9% van het oorspronkelijke investeringsbedrag. Op 1 januari 2015 bedraagt de boekwaarde van deze productielijn ,-. 1 Leg uit dat een al te voorzichtige schatting van de levensduur ook nadelig voor Verstegen B.V. kan zijn. 2 Bereken het bedrag van de jaarlijkse afschrijving van deze productielijn. 3 Bereken het aankoopbedrag van de op 1 januari 2013 aangeschafte productielijn. Opgave 4 Een handelsonderneming verkoopt een product per doos van 50 stuks. Voor het jaar 2012 heeft zij de volgende gegevens verzameld: inkoop en afzet dozen; opslag inkoopkosten 20%; opslag overheadkosten 24%; opslag nettowinst 25%; omzetbelasting 6%; verkoopprijs inclusief omzetbelasting per doos 29,57. Begin januari 2013 komen de volgende cijfers over 2012 ter beschikking: inkoop en afzet dozen; inkoopprijs 15,50 per doos; werkelijke inkoopkosten ; werkelijke overheadkosten ; werkelijke verkoopprijs 28, exclusief omzetbelasting, per doos; omzetbelasting 6%. Gevraagd 1 Bereken voor 2012 de verwachte inkoopprijs per doos. 2 Bereken voor 2012 de verwachte nettowinst. 3 Bereken voor 2012 het gerealiseerde verkoopresultaat. 4 Bereken voor 2012 de gerealiseerde budgetresultaten. 5 Bereken voor 2012 de gerealiseerde nettowinst. 6 Geef een controleberekening van de gerealiseerde nettowinst door de omzet te verminderen met alle kosten.

4 Opgave 5 Gegeven Onderneming Dracuul nv verkoopt het artikel Mocuul voor de prijs van 54 per stuk. De inkoopprijs van Mocuul is 37. Beide prijzen zijn exclusief omzetbelasting. De overige variabele kosten per artikel bedragen 6,50. De constante kosten voor 2013 worden geschat op Gevraagd 1 Bereken de dekkingsbijdrage per stuk. 2 Bereken de break-evenafzet. 3 Bereken de break-evenomzet. 4 Bepaal de break-evenafzet met behulp van een grafiek met daarin de constante kosten, totale kosten en totale opbrengsten (zie bijlage). 5 Dracuul nv wil over 2013 een nettowinst behalen van Bereken de omzet die behaald moet worden om een winst van te kunnen realiseren. Gegeven De afzet zal in 2013 volgens schattingen artikelen zijn. Dracuul nv kan per 1 januari 2013 een verpakkingsmachine kopen. Als gevolg hiervan nemen de overige variabele kosten per artikel af met 1,50 en nemen de constante kosten per jaar toe met Gevraagd 6 Is het verstandig voor Dracuul nv deze machine te kopen? Motiveer je antwoord.

5 Opgave 6 In een bedrijf van een industriële onderneming wordt een artikel in massaproductie vervaardigd. Voor de bepaling van de standaardkostprijs van dit artikel zijn de volgende gegevens beschikbaar: a. Normale productie eenheden product per maand. b. Direct grondstoffenverbruik 1,4 kg per eenheid product. De prijs van de grondstoffen is 8,- per kg. c. Directe arbeid per eenheid product 1,5 uur. Standaarduurloon directe arbeid 24,-. d. De indirecte (constante) productiekosten zijn voor 2013 begroot op ,- per jaar bij een normale productie van eenheden per jaar. De productie is gelijkmatig over het jaar verdeeld. Gevraagd: 1 Bereken voor 2013 de standaardkostprijs per eenheid product. Het voor maart 2013 begrote onderbezettingsverlies is 3.510,- 2 Van welke verwachte (werkelijke) productie is hierbij uitgegaan? (zie formuleblad) Eind maart 2013 worden de volgende gegevens aan de boekhouding over de afgelopen maand ontleend: a. Aantal vervaardigde eenheden gereed product b. Direct grondstoffenverbruik kg à 8,04 = ,- c. Aantal gewerkte uren directe arbeid 5.710, waarvoor betaald ,- d. Indirecte productiekosten ,- e. Verkocht en afgeleverd stuks à 100,- = ,-. Gevraagd: 3 Bereken het bedrijfsresultaat over maart 2013, als het verschil tussen omzet en totale werkelijk kosten. 4 Bereken het verkoopresultaat over maart Bereken het budgetresultaat over 2013 gesplitst in prijsverschillen, efficiencyverschillen en het verschil op indirecte productiekosten (Zie formuleblad). 6 Bereken opnieuw het bedrijfsresultaat, nu met behulp van de antwoorden van vraag 4 en 5. 7 Hoe groot zou de afzet in de maand maart geweest moeten zijn wil er sprake zijn van winst noch verlies?

6 Opgave 7 Het machine uur tarief van een machine is 100,-, waarvan 60,- constante kosten en 40,- variabele kosten. De normale productie omvang is 500 uur per maand voor eenheden product. Over de maand mei zijn de volgende gegevens bekend: aantal machine uren 520 voor 1590 eenheden product in totaal is aan machinekosten uitgegeven: constante machinekosten ,- variabele machinekosten ,- Gevraagd: 1 Bereken over de maand mei het budgetresultaat op machinekosten. 2 Bereken het efficiencyverschil op machine uren (zie formuleblad). 3 Bereken het prijsverschil op constante machine kosten (zie formuleblad). 4 Bereken het prijsverschil op variabele machine kosten (zie formuleblad). 5 Bereken het bezettingsresultaat (zie formuleblad). 6 Controleer met behulp van de uitkomsten 2 tot en met 5 de uitkomst van 1.

7 Bijlage opgave 5 Naam:..... Vraag d

8 Formule blad Bij opgave 6 en 7 kunnen de volgende formules worden gebruikt Prijsverschil: (Standaardprijs Werkelijke prijs) x Werkelijke hoeveelheid Efficiencyverschil: (Standaardhoeveelheid Werkelijke hoeveelheid) x Standaardprijs Bezettingsresultaat: (Werkelijke bezetting Normale bezetting) x Constante kosten Normale bezetting

9 Uitwerkingen Opgave 1 1 Familiemerk of paraplumerk. 2 Bij Moulinex gaat het om de immateriële eigenschappen. Zij wil haar merk associëren met "kracht en snelheid". 3 Prijsdiscriminatie vindt plaats als verschillende afnemers verschillende prijzen voor hetzelfde product betalen. Opgave 2 1 Omzet à 7 = Inkoopwaarde Brutowinst stuks à 5 = stuks à 5,10 = Omzet à 7 = Inkoopwaarde Brutowinst stuks à 4,70 = stuks à 5 = In een periode van prijsstijgingen komt het lifo-systeem tot een te lage waardering van de voorraad omdat deze is gebaseerd op (lage) historische prijzen. Opgave 3 1 Bij een te voorzichtige schatting wordt de levensduur te kort ingeschat en worden de jaarlijkse afschrijvingsbedragen hoger dan feitelijk nodig. Daarmee wordt de kostprijs en misschien de verkoopprijs te hoog vastgesteld. 2 Gedurende de totale levensduur wordt 100% 9% = 91% afgeschreven, per jaar 22,75%. Op 1 januari 2005 is er 2 keer afgeschreven, resteert nog 22,75% 2 + 9% = 54,5%. jaarlijkse afschrijving / 0,545 0,2275 = ,-. 3 aanvankelijke investering / 0,545 = p aankoopbedrag = ,- 1p

10 Opgave 4

11 Opgave 5

12 Opgave 6 1. Grondstoffenverbruik 1,4 kg x 8,- = 11,20 Lonen 1,5 uur x 24,- = 36,- Indirecte kosten ,- = 13, Standaardkostprijs 60,20 2. (? ) x 13 = 3.510,- nadelig? = Omzet ,- grondstoffenverbruik ,- lonen ,- indirecte productiekosten , ,- Bedrijfsresultaat , ,80 x = ,- 5. Efficiencyverschil grondstoffen 40,- negatief Efficiencyverschil lonen 240,- negatief Verschil indirecte productiekosten 2.340,- negatief Prijsverschil grondstoffen 213,- negatief Prijsverschil lonen 240,- positief Budgetresultaat 2.593,- negatief , ,- = , ,-/( 100,- - 47,20) = producten Opgave 7 1 Toegestane machine kosten 1590/3 x 100,- = ,- Werkelijke machine kosten , ,- = ,- 480,- voordelig 2 (SH - WH) x SP ( ) x 100,- = 1.000,- voordelig 3 (SP - WP) x WH ( 60-64,48) x 500 uur = 2.240,- nadelig 4 (SP - WP) x WH ( 40-39,- ) x 520 uur = 520,- voordelig 5 (W - N) x C/N ( ) x 60,- = 1.200,- voordelig , , , ,- = 480,- voordelig Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2 punten 1: 2 punten 1: 2 punten 2: 2 punten 2: 1 punt b: 3 punten 3: 1 punt 2: 1 punt 2: 2 punten 2: 1 punt 3: 2 punten 3: 2 punten c: 2 punten 3: 2 punten 3: 1 punt 3: 1 punt 3: 1 punt 4: 1 punt 4: 3 punten 4: 2 punten 4: 1 punt 4: 1 punt 5: 1 punt 5: 1 punt 5: 2 punten 5: 5 punten 5: 1 punt 6: 2 punten 6: 2 punten 6: 1 punt 6: 1 punt 7: 2 punten Aantal punten x = cijfer 63

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). 1. Prijselasticiteit van de vraag De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Omdat het gratis is De schade voor de Nederlandse filmindustrie door downloaden uit illegale bron

Omdat het gratis is De schade voor de Nederlandse filmindustrie door downloaden uit illegale bron Omdat het gratis is De schade voor de Nederlandse filmindustrie door downloaden uit illegale bron Juni 2014 Considerati mr. dr. Bart W. Schermer mr. Nathalie Falot www.considerati.com Versie 1.1 1 Samenvatting

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie