Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens"

Transcriptie

1 Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkeamens

2 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T 2.1 De kandidaat kan kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maken De kandidaat kent de notatie van vreemde valuta. *) De kandidaat kent de definitie van de inkoopwaarde van de verkopen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de goederenhandel, interest, verzekeringen en statistiek, alleen voor de handelsonderneming en de dienstverlenende onderneming. *) De kandidaat kent de definitie van: directe kosten en indirecte kosten; primitieve opslagmethode en verfijnde opslagmethode; technische levensduur en economische levensduur van een duurzaam productiemiddel; bedrijfseconomische afschrijving en fiscale afschrijving van een duurzaam productiemiddel; constante (vaste) kosten en variabele kosten; proportioneel variabele kosten, progressief variabele kosten en degressief variabele kosten; integrale kostprijs en integrale commerciële kostprijs; verkoopprijs en consumentenprijs; brutowinst en nettowinst; verkoopresultaat en bedrijfsresultaat; normale bezetting, werkelijke bezetting en maimale bezetting; overbezetting en onderbezetting; direct costing; break-evenafzet en break-evenomzet De kandidaat kan voorbeelden geven van en kent de verschillen tussen directe en indirecte kosten, tussen de primitieve opslagmethode en de verfijnde opslagmethode, tussen constante (vaste) kosten en variabele kosten, tussen proportioneel variabele kosten, progressief variabele kosten en degressief variabele kosten, tussen de integrale kostprijs en de (integrale) commerciële kostprijs, tussen de verkoopprijs en de consumentenprijs, tussen de brutowinst en de nettowinst, tussen het verkoopresultaat en het bedrijfsresultaat, tussen de normale bezetting, de werkelijke bezetting en de maimale bezetting en tussen overbezetting en onderbezetting en kan ze in concrete situaties herkennen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot kostprijzen en verkoopprijzen, alleen voor de handelsonderneming en de dienstverlenende onderneming. Ook met behulp van een spreadsheetprogramma *) De kandidaat kent de begrippen lijndiagram, staafdiagram, kolommendiagram en cirkeldiagram De kandidaat kan een toelichting geven op een tabel en op een bij toetsterm genoemde grafiek en kan een grafiek in een concrete situatie herkennen De kandidaat kan de bij toetsterm en genoemde berekeningen uitvoeren en de genoemde grafieken maken met behulp van een spreadsheetprogramma. 2.2 De kandidaat heeft enige kennis van de theorie van de handel, koop en verkoop en verzekeringen De kandidaat kent de definitie van: bedrijfskolom en bedrijfstak; collecterende en distribuerende handel; groothandel en kleinhandel; de samenwerkingsvormen vrijwillig filiaalbedrijf, inkoopcombinatie, franchising, concern, joint venture en fusie; De kandidaat kent de verschillen tussen bedrijfskolom en bedrijfstak, tussen collecterende en distribuerende handel, tussen groothandel en kleinhandel en tussen de bij toetsterm genoemde samenwerkingsvormen, kan hiervan voorbeelden geven en kan ze in concrete situaties herkennen De kandidaat kent de definitie van: koop en verkoop; de leveringsvoorwaarden franco en rembours; de betalingsvoorwaarden contant en op rekening; de kortingen op het gewicht tarra en rafactie. de kortingen c.q. toeslagen op de prijs rabat, korting voor contant, kredietbeperkingstoeslag en omzetbonus. 2

3 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen De kandidaat kan de bij toetsterm genoemde leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, kortingen en toeslagen in concrete situaties herkennen De kandidaat kent de definitie van: verzekering; schadeverzekering en sommenverzekering; de volgende schadeverzekeringen: brandverzekering, transportverzekering, bedrijfsschadeverzekering, kredietverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering, WA-verzekering, rechtsbijstandsverzekering; de volgende sommenverzekeringen: levensverzekering, lijfrenteverzekering, pensioenverzekering, compagnonsverzekering; oververzekeren, onderverzekeren, herverzekeren, premier risqueverzekering, premie De kandidaat kent de overeenkomsten en de verschillen tussen schadeverzekering en sommenverzekering en kan hiervan voorbeelden geven en kan de bij toetsterm genoemde verzekeringen en begrippen in concrete situaties herkennen. K B T 3

4 Toelichting op eindtermen en toetstermen Uitsluitend in de notering van euro s uitgedrukt in vreemde valuta, bijvoorbeeld 1,- = aankoop $ 1,2237 en verkoop $ 1, Elementaire berekeningen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, procenten en promillen. Berekeningen boven en onder het honderd en boven en onder het duizend. Berekeningen op basis van gegeven verhoudingen. Oplossen van een vergelijking met één onbekende. Berekenen op basis van enkelvoudige interest het interestbedrag, het kapitaal en de looptijd. Berekenen op basis van samengestelde interest de eindwaarde van een kapitaal bij een gegeven looptijd en een gegeven interestpercentage. Berekenen op basis van samengestelde interest de contante waarde van een kapitaal bij een gegeven looptijd en een gegeven interestpercentage. Berekeningen met vreemde valuta (uitsluitend in de notering van euro s uitgedrukt in vreemde valuta, bijvoorbeeld 1,- = aankoop $ 1,2237 en verkoop $ 1,3947). Berekenen van het factuurbedrag van een inkoop en een verkoop. Berekenen van de afzet en de inkoopwaarde van de verkopen. Berekenen van de volgende kortingen op het gewicht: tarra, rafactie. Berekenen van de volgende toeslagen en kortingen op de prijs: rabat, korting voor contant, kredietbeperkingstoeslag. Berekeningen met omzetbelasting. Berekeningen met vervoerskosten. Berekenen van de uitkering bij verzekering, bij een gegeven gezonde waarde, een gegeven schadebedrag en een gegeven verzekerd bedrag. Samenstellen van een frequentietabel. Berekenen van enkelvoudige indecijfers met betrekking tot prijs, hoeveelheid en waarde. Berekenen van indecijfers na verlegging van het basisjaar. Berekenen van de oorspronkelijke waarden uit gegeven indecijfers Berekenen van de kosten bij gegeven hoeveelheden en tarieven. Berekenen van de kostprijs op basis van directe en indirecte kosten, via zowel de primitieve opslagmethode als de verfijnde opslagmethode. Berekenen van de afschrijving van een duurzaam productiemiddel bij toepassing van de volgende afschrijvingsmethoden: o afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs; o afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde; o afschrijven met een variabel bedrag per periode, bijvoorbeeld afhankelijk van het gebruik van het duurzame productiemiddel. Berekenen van de aanschafprijs, de restwaarde, de looptijd, de boekwaarde en het resultaat bij inruil of buitengebruikstelling bij de hiervoor genoemde afschrijvingsmethoden. Berekenen van de interestkosten van een duurzaam productiemiddel over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de levensduur. Berekenen van de kostprijs op basis van constante (vaste) kosten en variabele kosten: C/N + V/W. Berekenen van de integrale commerciële kostprijs, de verkoopprijs, de consumentenprijs, de brutowinst, de nettowinst, het verkoopresultaat en het bedrijfsresultaat. Berekenen van de break-evenafzet en break-evenomzet. Berekeningen uitvoeren in Ecel, waarvoor de volgende vaardigheden zijn vereist: o maken en bewerken van werkbladen; o invoeren c.q. invoegen, bewerken en verwijderen van getallen, teksten, rijen en kolommen; o maken van berekeningen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, sommeren, gemiddelde, aantal, percentage; o selecteren van (delen van) een werkblad, knippen en plakken op een andere plaats; o opstellen van eenvoudige overzichten en tabellen; o selecteren en sorteren van gegevens uit een tabel, onder andere alfabetiseren en met behulp van filteren; o het maken van een grafiek: lijndiagram, kolommendiagram, staafdiagram. 4

5 Eamenlijn Diploma Module Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkeamens Online Eamen 2 uur (120 minuten) Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eindterm Toetsterm Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort K B T min ma min ma % % % 2.1 Totaal 90% 90% , 2.1.2, % 2% 1 1 Gesloten vragen % 30% 6 6 Gesloten vragen % 2% 1 1 Gesloten vragen % 30% 6 6 Gesloten vragen t/m 2.1.9* 26% 26% 4 4 Open vragen 2.2 Totaal 10% 10% en % 4% 2 2 Gesloten vragen en % 2% 1 1 Gesloten vragen en % 4% 2 2 Gesloten vragen Totaal 100% 23 minimaal 0% 0% 82% maimaal 18% 18% 86% * Deze toetstermen bestaan uit minimaal 10 subvragen (26% van de punten) en maimaal 16 subvragen (26% van de punten), waaronder van de vraagsoort K en/of B minimaal 0 vragen (0% van de punten) en maimaal 2 vragen (4% van de punten). 5

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 9 Deel 1 Cijfervaardigheid 13 1 Getallen 14 2 Rekenen met getallen 15 2.1 Optellen 16 2.2 Aftrekken 19 2.3 Vermenigvuldigen 20 2.4 Delen 21 2.5 Machtsverheffen 23 2.6 Worteltrekken 23

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS CALCULATIES (BKC 1 & 2) - EXCEL SERIE PDB Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Basiskennis calculatie (BKC) VOS - IMEAO Bij de

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 Berekeningen altijd toevoegen als voor een antwoord een berekening nodig is. Verklaren, uitleggen, motiveren. als daar om wordt gevraagd. Opgave 1 nettowinstopslagmethode

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 1 e druk ISBN: 978

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak

Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak Het examen handel en administratie gaat over de woningspeciaalzaak Woonwereld. Tijdens het examen moet je ervan uitgaan dat je medewerker bent bij Woonwereld.

Nadere informatie