EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)"

Transcriptie

1 Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie voor Eaminering Bijzonderheden EXAMENPROGRAMMA Pagina 1

2 Eind- en toetstermen *) = Zie toelichting K = Kennisvragen B = Begripsvragen T = Toepassingsvragen A = Analysevragen 1 De kandidaat kan de permanence de l inventaire toepassen in K B T A dienstverlenende, handels- en productieondernemingen. 1.1 De kandidaat kan boekingen maken van in- en verkopen, waarbij de voorraad kan worden geadministreerd tegen inkoopprijs, kostprijs, vaste verrekenprijs (v.v.p.) en consumentenprijs.*) 1.2 De kandidaat kan boekingen maken van het ontstaan en de betaling van kosten. 1.3 De kandidaat kan boekingen maken van het ontstaan en de ontvangst van opbrengsten. 2 De kandidaat kan boekingen maken van kostensoorten. K B T A 2.1 De kandidaat kan boekingen maken van de kosten van grondstoffen, waarbij de grondstoffen kunnen worden geadministreerd tegen inkoopprijs en vaste verrekenprijs (v.v.p.). 2.2 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van voorkoop en voorverkoopcontracten. 2.3 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van de kosten van menselijke arbeid. *) 2.4 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van duurzame activa en de overige kostensoorten (grond, diensten van derden, belastingen, interest en dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen). *) 3 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de K B T A kostenplaatsenmethode en activity based costing. 3.1 De kandidaat kan boekingen maken van de eerstbelaste kosten. 3.2 De kandidaat kan doorbelastingen en dekkingen boeken. 3.3 De kandidaat kan tarieven berekenen van prestatie-eenheden en indien van toepassing rekening houdend met de verwachte en normale bezetting. 4 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot K B T A kostenbudgettering. 4.1 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van kostenbudgetten in geval van vaste, variabele en gemengde budgettering, zonder de correctie van seizoensinvloeden. 4.2 De kandidaat kan budgetresultaten intracomptabel bepalen en overboeken naar rubriek De kandidaat kan bezettingsresultaten intracomptabel bepalen, etracomptabel berekenen, en overboeken naar rubriek 9. 5 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken in K B T A projectgeoriënteerde industriële en dienstverlenende ondernemingen en in niet-projectgeoriënteerde industriële ondernemingen. 5.1 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken in projectadministraties.*) 5.2 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van fabricagekosten, van voorraden gereed product en van onderhanden werk in industriële ondernemingen. 5.3 De kandidaat kan resultaten in rubriek 5, 6 en 8 benoemen. 5.4 De kandidaat kan resultaten in rubriek 5, 6 en 8 intracomptabel bepalen en overboeken naar rubriek De kandidaat kan resultaten in rubriek 5, 6 en 8 etracomptabel berekenen en overboeken naar rubriek 9. 6 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot K B T A leasing. 6.1 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken voor de lessee bij financiële en operationele lease. 7 De kandidaat kent de belangrijkste kenmerken van een ERP-systeem. K B T A 7.1 De kandidaat kent de modulaire opbouw van een ERP-systeem.*) Bedrijfsadministratie niveau 5 Pagina 2

3 *) = Zie toelichting K = Kennisvragen B = Begripsvragen T = Toepassingsvragen A = Analysevragen 7.2 De kandidaat kent de belangrijkste verschillen tussen een ERP-systeem en een boekhoudpakket.*) 7.3 De kandidaat kent de belangrijkste verschillen tussen de modules Finance en Controlling.*) 7.4 De kandidaat kent de werking van een internal order en een costcenter.*) 7.5 De kandidaat kent de werking van een systeem van profitability analysis.*) 7.6 De kandidaat kan op verschillende niveaus een systeem van kostenbeheersing en profitability analysis inrichten.*) 8 De kandidaat kan werken met de modules Finance en Controlling van een K B T A ERP systeem. 8.1 De kandidaat kan aangeven welke onderdelen van het logistieke proces leiden tot mutaties in de modules Finance en Controlling.*) 8.2 De kandidaat kan de modules Finance en Controlling inrichten en beoordelen.*) 8.3 De kandidaat kan de door een ERP-systeem gegenereerde journaalposten weergeven, inclusief de correctieposten bij de jaarafsluiting. *) 9 De kandidaat is op de hoogte van het bestaan en de structuur van het K B T A referentiegrootboekschema 9.1 De kandidaat kan de verschillen en overeenkomsten uitleggen tussen het referentiegrootboekschema en het decimale rekeningstelsel voor de financiële praktijk. Bedrijfsadministratie niveau 5 Pagina 3

4 Toelichting op toetstermen Toetsterm Toelichting 1.1 De vaste verrekenprijs (v.v.p.) kan bestaan uit: de gemiddelde inkoopprijs directe inkoopkosten opslag voor de dekking van indirecte inkoopkosten opslag voor de dekking van magazijnkosten De kandidaat kan boekingen maken van in- en verkopen, waarbij de facturen en goederen op verschillende tijdstippen kunnen worden ontvangen en afgegeven, inclusief een afstemregister. 2.3 De kandidaat kan boekingen maken van: de loonlijst de loonkosten, inclusief de werkgeverslasten de loonverdeelstaat, inclusief de werkgeverslasten. 2.4 De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken van: afschrijvingskosten, waarbij de duurzame activa worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs (geen comptabele en calculatorische afschrijvingen) onderhoud en revisie, waarbij een onderhoudsvoorziening kan worden gehanteerd aankopen, verkopen, inruilen en buitengebruikstelling van duurzame activa interestkosten (geen interestresultaat) het ontstaan, toenemen en afnemen van voorzieningen: voorziening voor garantieverplichtingen, onderhoud, milieumaatregelen en debiteuren 5.1 Onder berekeningen wordt ook verstaan: het berekenen van resultaten per project. 7.1 De kandidaat kent op basisniveau de werking van de modules: Finance Controlling Material Requirements Planning Human Resource Management Customer Relation Management Supply Chain Management Asset Management 7.2 De kandidaat kent met name de volgende verschillen: volledige integratie procesgerichtheid real time verwerking andere rol administrateur hoge kosten 7.3 De kandidaat kent met name de volgende verschillen: de module Finance bevat alleen werkelijke gegevens de confrontatie van werkelijke gegevens met budgetten, begrotingen en standaarden vindt plaats in de module Controlling het gebruik van meeboekrekeningen de werking van productcosting en jobcosting 7.4 De kandidaat: kent de verschillen tussen een internal order en een costcenter kent de verschillende manieren van doorbelasting van kosten tussen internal orders en cost centers kent de werking van een activity type kent de werking van een statistical key figure kent de hiërarchie binnen een costcenterstructuur kan resultaten van internal orders en costcenters berekenen, beoordelen en analyseren 7.5 De kandidaat: kent het begrip profitcenter kent de hiërarchie binnen een systeem van profitability analysis kan resultaten van profitcenters berekenen, beoordelen en analyseren Bedrijfsadministratie niveau 5 Pagina 4

5 Toetsterm Toelichting 7.6 De kandidaat kan aangeven: waar in het administratieve proces internal orders, costcenters en profit-centers dienen te worden gecreëerd hoe werkelijke kosten en opbrengsten binnen de module Controlling kunnen worden vergeleken met gebudgetteerde kosten en opbrengsten 8.1 De kandidaat kan van onderstaande processen aangeven wat de mutaties zijn in de modules Finance en Controlling. een beschreven inkoopproces een beschreven verkoopproces een beschreven productieproces 8.2 De kandidaat: kent het verschil tussen automatisch en handmatig gegenereerde meeboekrekeningen; kan automatisch gegenereerde journaalposten en meeboekrekeningen binnen een inkoopproces, verkoopproces en een productieproces creëren; kan automatisch gegenereerde journaalposten en meeboekrekeningen binnen een inkoopproces, verkoopproces en een productieproces beoordelen; kan aangeven welke automatisch gegenereerde journaalposten en meeboekrekeningen dienen te worden aangepast, indien binnen een inkoopproces, verkoopproces of een productieproces veranderingen optreden. 8.3 De kandidaat kan op basis van financiële feiten en een gegeven rekeningschema: automatisch gegenereerde journaalposten en meeboekrekeningen samenstellen; fouten in automatisch gegenereerde journaalposten en meeboekrekeningen handmatig corrigeren. Bedrijfsadministratie niveau 5 Pagina 5

6 Diplomalijn(en) Diploma('s) TOETSMATRIJS Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Versie 3-0 Geldig vanaf Toetsvorm online Toetsduur 2 uur (120 minuten) Totaal aantal vragen 29 Geslaagd bij 55% van het totaal aantal te behalen punten *) Toegestane hulpmiddelen woordenboek rekenmachine Eindterm Toetsterm(en) %age %age Vraagsoort **) K B T A pnt min pnt ma Open vragen Open vragen Open vragen 2 2.1, Open vragen Open vragen Open vragen 3 3.1, 3.2, Open vragen 4 4.1, 4.2, Open vragen Open vragen 5.4 en Open vragen Open vragen Gesloten vragen Open vragen 7 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Gesloten vragen Open vragen 8 8.1, Open vragen Open vragen Gesloten vragen Verdeling beheersingsniveaus in percentage van het aantal punten: K B T A 9 91 De verdeling in punten en beheersingsniveau kan 5% afwijken van de opgegeven waarden. *) Iemand met 54,99% van het totaal aantal te behalen punten is niet geslaagd. **) Een open vraag is een vraag waarbij een kandidaat zelf een antwoord moet formuleren. Bij een gesloten vraag maakt een kandidaat een keuze uit gegeven opties. Een voorbeeld van door de Associatie gebruikte vraagsoorten is te vinden via onderstaande link: Pagina 6

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Financieel-Administratief Financieel Assistent Niveau vergelijkbaar met mbo 3 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels.

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels. Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Bedrijfsadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM.

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Diplomalijn Eamen Niveau Positionering Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ Versie 1.0 BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Geldig

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari 2012 08.45-12.30 uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina 157-158. Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten

Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina 157-158. Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 1 e druk ISBN: 978

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Cost Accounting Gé Baltessen Freelance Dynamics NAV / CRM Consultant ge.baltessen@navige.nl 06-18654300 www.navige.nl Doelstelling Cost Accounting. Kostensoorten/kostenplaatsen/kostenobjecten.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie