TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)"

Transcriptie

1 TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd is 120 minuten. Deel 1 van het examen bestaat uit 7 theorievragen. Deel 2 van het examen bestaat uit 12 calculatieopdrachten. Tips - Lees de opdrachten zorgvuldig door. Onderstreep eventueel de belangrijke informatie. Veel fouten worden gemaakt door het niet goed lezen van de opdracht. - Werk de opdrachten volledig uit. Schrijf de gebruikte formules op. Excel Bij de Excel opdrachten wordt bij het examen geen gebruik gemaakt van Excel. U moet op basis van de opdrachten de formules of functies opschrijven. Bij het uitvoeren van de opdrachten moet u bij de berekeningen zoveel mogelijk celverwijzingen gebruiken. (=B4+B5). Kijk bij de oefeningen met Excel goed hoe een functie in elkaar steekt; =GEMIDDELDE(B4:B6) Werkt u liever met een formule, denk dan goed na over het gebruik van haakjes. -(B4+B5+B6)/3 BKC Toets 1 - Opdrachten 1

2 TOETS BKC 1 Deel 1 Totaal te behalen punten: 14 Vraag 1 Na het afsluiten van een verzekering moet de verzekerde (2 punten) meerdere bedragen betalen; premie, poliskosten en assurantiebelasting. Welk van deze bedragen is éénmalig? A. Premie B. Poliskosten C. Assurantiebelasting Vraag 2 Een vrijwillig filiaalbedrijf is een samenwerkingsvorm van.. (2 punten) A. Winkeliers B. Winkeliers en grossiers C. Winkeliers, grossiers en fabrikanten D. Winkeliers en fabrikanten Vraag 3 "Franco huis is een leveringsvoorwaarde. (2 punten) A. Juist B. Onjuist Vraag 4 A. De eenmanszaak B. Een BV of NV C. De Vof D. Een coöperatie In welke ondernemingsvorm komt de compagnonsverzekering (2 punten) voor? Vraag 5 Welke stelling past het best bij een bedrijfstak? (2 punten) A. Binnen een bedrijfstak worden dezelfde soort goederen geproduceerd of verhandeld. B. Een bedrijfstak wordt gevormd door een groep bedrijven die een gelijke taak uitvoert. Denk aan de producenten, de grossiers of de kleinhandel. C. Een bedrijfstak wordt gevormd door één van de vier groepen; collecterende, sorterende, distribuerende of financierende bedrijven. D. Een bedrijfstak wordt bepaald door de samenwerkingsvorm. BKC Toets 1 - Opdrachten 2

3 Vraag 6 Als een ondernemer binnen een bepaalde periode, (2 punten) bijvoorbeeld een jaar, een bepaalde hoeveelheid goederen afneemt, kan de leverancier de ondernemer een korting verlenen. Hoe heet deze korting? A. Korting contant B. Omzetbonus C. Rabat D. Tarra Vraag 7 Wat wordt bedoeld met Rafactie? (2 punten) A. Korting op het gewicht om een kleine schade bij het vervoer te vergoeden. B. Korting op de prijs om een kleine schade bij het vervoer te vergoeden. C. Het gewicht van de verpakking wordt dan afgetrokken van het brutogewicht. D. Verhoging van de factuurprijs voor de emballage. BKC Toets 1 - Opdrachten 3

4 Deel 2 Totaal te behalen punten: 60 Opdracht 8 Voor 2013 gaat een bedrijf uit van de volgende verwachtingen; - De inkoopwaarde is 60% van de omzet. - De overige variabele kosten zijn 10% van de omzet. - De constante kosten zijn Bereken de omzet die het bedrijf moet halen om een winst te halen van Opdracht 9 Afzet producten Fabricagekostprijs 1 product 17,50 Verkoopkosten 10 % van de omzet Winstopslag 20 % van de omzet Bereken het verkoopresultaat over deze afzet. Opdracht 10 Een partij koffie met een inkoopwaarde van wordt verzekerd voor een bedrag inclusief 25 % winst over de inkoopprijs, de poliskosten van 50,00 plus 1,5% premie over het totaal verzekerde bedrag. Bereken het totaal verzekerde bedrag. Afronden op 100,00. Opdracht 11 Voor de berekening van de fabricagekostprijs gelden de volgende gegevens; Netto grondstofverbruik per product 3,5 kg Grondstofprijs per kg 4,50 Arbeidstijd per product 1,5 uur Loon 50,00 per uur Machinetijd per product 0,5 uur Machine uurtarief 25,00 per uur Opslag voor indirecte kosten; 40% over de loonkosten 30% over de machinekosten Bereken de fabricagekostprijs. BKC Toets 1 - Opdrachten 4

5 Opdracht 12 Een toerist heeft 500 Amerikaanse dollars. Hij verkoopt deze aan een bank in Nederland en koopt met de opbrengst 750 Engelse ponden. De bank brengt voor elke transactie 2,00 in rekening. Koersen Aankoop Verkoop US dollar 1,21 1,43 Deense kroon 6,54 8,11 Engels pond 0,77 0,94 Noorse kroon 6,64 8,24 Zwitserse frank 1,13 1,30 Hoeveel zal hij in euro's moeten bijbetalen? Opdracht 13 - Een bedrijf is 5 dagen per week, 8 uur per dag in bedrijf. - Ga uit van 52 weken per jaar. - De jaarlijkse vakantiesluiting is 3 weken - Het bedrijf heeft 4 productielijnen die hetzelfde product produceren. - De productielijnen A & B produceren elk 400 producten per 8 uur. - De productielijnen C & D produceren elk 450 producten per 8 uur. Bereken de jaarproductie van dit bedrijf. (in aantallen) Opdracht 14 Iemand stort op een spaarrekening. Rentepercentage over de storting is 3,2% per jaar. A Bereken de eindwaarde van de storting na 5 jaar. Iemand stort op een spaarrekening. Rentepercentage over de storting is 1,6% per 1/2 jaar. B Bereken de eindwaarde van de storting na 5 jaar. BKC Toets 1 - Opdrachten 5

6 Opdracht 15 Een bedrijf koopt een nieuwe machine voor een bedrag van ,00. Het bedrijf schrijft elk jaar 40% van de boekwaarde af. A Bereken de boekwaarde na drie jaar. Het bedrijf wil ook weten wat de intrest is over het in deze machine geïnvesteerde vermogen. Het bedrijf gaat uit van een gebruiksduur van drie jaar en van een restwaarde van 6.000,00. Het rentepercentage is 6% B Bereken de intrest per jaar over het gemiddeld geïnvesteerde vermogen. Opdracht 16 Een bedrijf heeft een partij goederen gekocht. - De partij heeft een brutogewicht van kg. - Extra tarra 2,5%. (Rond het gewicht af op hele kilo's) - Tarra 1,5%. (Rond het gewicht af op hele kilo's) - Prijs 4,00 per kg nettogewicht. - Bijdrage in de vrachtkosten 50,00. - Btw 21% - Er geldt een korting contant van 2% (over het nettobedrag). Het bedrijf maakt gebruik van de korting contant. Hoeveel zal het bedrijf moeten betalen? Opdracht 17 In een bepaald jaar heeft een bedrijf aan vaste kosten. De normale productie is In het volgende jaar heeft het bedrijf uitgebreid en zijn er meer machines aangeschaft. Hierdoor zijn de vaste kosten gestegen tot A B Bereken de constante kosten per product voor de uitbreiding. Hoe groot moet de normale productie in het tweede jaar zijn om de constante kosten per product gelijk te houden aan het eerste jaar? Opdracht 18 - Een winkel koopt 10 pizzaovens tegen de netto adviesprijs van 135,00. - De winkelier krijgt 35% korting op de netto adviesprijs. - De winkel verkoopt 9 van de pizzaovens voor de adviesprijs. - Eén pizzaoven wordt vanwege een beschadiging verkocht voor 100,00. U hoeft geen rekening te houden met btw. Bereken de behaalde brutowinst. BKC Toets 1 - Opdrachten 6

7 Opdracht 19 - Totale begrote constante fabricagekosten ,00 - Totale begrote variabele fabricagekosten ,00 - Totale begrote constante verkoopkosten ,00 - Totale begrote variabele verkoopkosten ,00 - Normale productie Verwachte productie Normale afzet Verwachte afzet De opslag voor de winst bedraagt 40% van de verkoopprijs. - Rond de verkoopprijs af op 0,10 naar boven. Bereken de verkoopprijs exclusief btw. BKC Toets 1 - Opdrachten 7

8 Deel 3 - EXCEL Totaal te behalen punten: 16 Opdracht 20 (3 punten) 1. Met welke formule of functie wordt de opbrengst per jaar van een standaardkamer berekend? 2. Met welke formule of functie wordt het gemiddeld aantal boekingen in 2014 berekend? 3. 2 punten Met welke formule wordt het verschil van het gemiddeld aantal boekingen (in procenten) in 2014 ten opzichte van 2013 berekend in cel C18? 4. Met welke formule of functie wordt de opbrengst per jaar van een standaardkamer berekend? 5. Met welke formule of functie wordt het gemiddeld aantal boekingen in 2014 berekend? 6. Met welke formule wordt het verschil van het gemiddeld aantal boekingen (in procenten) in 2014 ten opzichte van 2013 berekend in cel C18? BKC Toets 1 - Opdrachten 8

9 Opdracht 21 (4 punten) 1. Met welke formule wordt de waarde van de uit de voorraad genomen SERVIES in verband met slijtage, breuk, enz. berekend? 2. Met welke formule wordt de afschrijving per jaar van de inventaris kamers berekend. 3. Met welke formule worden de intrestkosten per jaar van de auto berekend. BKC Toets 1 - Opdrachten 9

10 Opdracht 22 (3 punten) 1. Met welke formule wordt de schuld (60.000) aan het begin van het 3e jaar berekend? 2. Met welke formule wordt de rente in cel D10 berekend? Houd er rekening mee dat de formule wordt doorgetrokken. 3. Geef de formule of functie die is gebruikt in cel D15. BKC Toets 1 - Opdrachten 10

11 Opdracht punten Geef de formule die in cel D5 is gebruikt om de indexcijfers van de omzet te berekenen dient hierbij als basisjaar. Houd er rekening mee dat de formule wordt doorgetrokken naar cel D punt Het hotel verwacht in 2014 een omzetstijging van 12% tov Geef de formule waarmee u de omzet van 2014 berekent punten Hoe verklaart u de scherpe stijging van de omzet en personeelskosten in 2012 en 2013? Einde toets BKC Toets 1 - Opdrachten 11

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENUREAU UNFORM ENDEXAMEN MULO tevens TOELATNGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 VAK : EDRJFSREKENEN DATUM: DONDERDAG 05 JUL 2007 TJD : 09.45 11.25 UUR (MULO- KANDDATEN) 09.45

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie