UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008"

Transcriptie

1 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU VK : ERJFSREKENEN TUM: ONERG 07 UGUSTUS 008 TJ : UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. UNFORM HEREXMEN MULO tevens e ZTTNG STTSEXMEN 008 NTREST e juiste formule voor het berekenen van het rentenummer is: emand leent SR.500,- gedurende één kwartaal en betaalt aan intrest SR 75,-. 1 e juiste berekening van het intrestpercentage per jaar is: 75 1% van x % van x % van.500 K x P K x P 1 x 75 1% van emand stort op 1 september 007 SR 4.000,- à 9% s jaars op de bank. Per vergissing rekent de bank de intrest uit met een rentevoet van 6% s jaars. Hoeveel rente ontvangt hij hierdoor minder op 31 december 007? (werken met maanden) SR 40,- SR 80,- SR 10,- SR 40,- VREEM GEL eschouw de volgende beweringen: 4 e rekenéénheid, waartegen de banken in Suriname vreemd geld kopen of verkopen, is de Surinaamse ollar (SR). e algemene banken bepalen dagelijks de koersen van het vreemd geld. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn.

2 Mavis wisselt een bepaald bedrag in TT om in SR. oordat de verkeerde koers gebruikt wordt, krijgt zij SR 40,- meer. Koersen per stuk: TT 0,4 0,46 e juiste berekening van het bedrag in TT, dat zij omgewisseld heeft, is (40 : 0,4) (40 x 0,4) (40 : 0,04) (40 x 0,04) 5 6 Nesta koopt bij een plaatselijke bank US 50,- en Euro 410,-. Zij betaalt in totaal SR 3.137,-. Koersen per stuk: US,70,80 e verkoopkoers van de Euro bedraagt SR 4,10 SR 4,3 SR 7,18 SR 7,0 Van een vakantiereis naar Londen houdt Lily GP 1.500,- over; dat is precies 5% van het bedrag dat zij in GP heeft ingewisseld. Koersen per stuk: GP 5,10 5,0 Het bedrag, dat zij aan SR in GP heeft ingewisseld, is SR 10.00,- SR ,- SR ,- SR 31.00,- 7 GOEERENHNEL 8 Een handelaar koopt een partij knoflook met een brutogewicht van 48 kg. Het gewicht van de verpakking is 14 kg. Tijdens het sorteren blijkt % onverkoopbaar te zijn. e juiste berekening van het aantal kg, dat hij kan verkopen is: % van (% van 48) {% van (48 14)} eschouw de volgende beweringen: 9 e vrachtkosten worden berekend over het gewicht van de goederen. e som van de commissie en de gemaakte kosten wordt van het bruto-provenu afgetrokken. Rabat is een korting op de prijs. alleen en juist zijn. alleen en juist zijn. alleen en juist zijn., en allen juist zijn. 10 Het nettogewicht van een partij goederen is kg. e prijs is SR 1,50 per kg. Rabat 10%. ontant % bij betaling binnen 8 dagen. ls de koper de betalingstermijn overschrijdt, moet hij betalen SR 6.400,- SR 6.460,- SR 7.000,- SR ,- EFFETEN 11 Welke van de volgende beweringen is onjuist? e lopende rente wordt berekend over de nominale waarde. berekend over een bepaald aantal dagen, waarbij elke maand op 30 dagen en het jaar op 360 dagen gesteld wordt. berekend met behulp van de formule agen x Procent x Nominale waarde 360 x bij aankoop van obligaties opgeteld en bij verkoop afgetrokken.

3 1 emand koopt 6 aandelen nominaal SR 5,- per stuk á SR 310,-. ankoopkosten SR 78,-. e juiste berekening van de koerswaarde is: 6 x x {(6 van 5) x 310 {(6 van 5) x 310} emand koopt tien 9% obligaties nominaal SR 1.000,- per stuk, koers ; lopende rente SR 300,-; aankoopkosten SR 50,-; aankoopbedrag SR 8.350,-. e koers van de obligatie is 80 80, ,5 RENEMENT 14 eschouw de volgende beweringen: Voor de berekening van het rendement is het belegd kapitaal altijd nodig. Provisie wordt van het dividendbedrag afgetrokken, maar wordt bij de uitbetaling van de couponrente niet in rekening gebracht. e dividendbelasting is altijd 5% van het dividendbedrag. alleen en juist zijn. alleen en juist zijn. alleen en juist zijn., en allen juist zijn. 15 ankoopbedrag aandelen SR.500,- ividendbedrag.. SR 800,- ividendbelasting 5% = SR 00,- Provisie 1% = SR 8,- SR 08,- Netto-opbrengst.. SR 59,- e juiste berekening van het rendement is: {(800 08) : 5} {(59 + 8) : 5} {(800 00) : 5} {( ) : 5} 16 emand heeft SR ,- als volgt belegd: - SR 6.000,- bij de bank á 4% s jaars. - de rest als lening á % per jaar. Om gemiddeld 10% per jaar te ontvangen op het belegd kapitaal, moet hij de rest uitzetten tegen ( 1 dec. n.k.) 6,0 % 7,6 % 10,0 % 19,0 % NEXJFERS 17 Jaar Prijs artikel ndexcijfer SR 00,- SR 40,- SR 64,- SR 76, n 008 besluit men als basisperiode het jaar 004 te hanteren. Het indexcijfer voor het jaar 005 wordt dan

4 18 Jaar Prijs artikel ndexcijfer SR 4,- SR 5, Gegeven de volgende beweringen naar aanleiding van het bovenstaande: e prijs van 007 is gelijk aan Het indexcijfer van 008 is 4 5, x x 4 Ten aanzien van bovenstaande beweringen kan gezegd alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. FSHRJVNGEN 19 eschouw de volgende beweringen: e aanschaffingsprijs is gelijk aan de totale afschrijvingen plus de restwaarde. Het jaarlijks af te schrijven bedrag is afhankelijk van de aanschaffingsprijs, de levensduur en de restwaarde. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. 0 e aanschaffingsprijs van een machine is SR 600,-. e restwaarde bedraagt SR,-. Na 4 jaar is de boekwaarde SR 400,- en na 6 jaar SR 300,-. Er wordt jaarlijks met gelijke bedragen afgeschreven. e juiste berekening van de levensduur van de machine is {600 : ( )} x 1 jaar {(600 ) : ( )} x 1 jaar {600 : } x 1 jaar {(600 ) : } x 1 jaar anschaffingsprijs pelmachine SR ,-; afschrijving SR 3.750,- per maand. Na 3 jaar besluit de directie om een snellere en moderne versie van deze machine aan te schaffen. e oude pelmachine wordt ingeruild met een bijbetaling van SR ,-. e aanschaffingsprijs van de nieuwe pelmachine is SR ,- SR ,- SR ,- SR 91.50,- VERZEKERNGEN Een partij goederen ter waarde van SR ,- heeft na een brand slechts een waarde van SR ,-. e goederen waren verzekerd voor SR ,-. e gezonde waarde en de schade bedragen: Gezonde waarde SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Schade SR ,- SR 6.000,- SR ,- SR ,-

5 3 Op 6 april 007 brak er brand uit in een pakhuis. e waarde van de onbeschadigde goederen is SR 3.840,-. Het verzekerd bedrag is SR ,- en dit is gelijk aan 80% van de gezonde waarde. e juiste berekening van de schade is: Sefania heeft haar huis en inboedel tegen brandschade verzekerd. e premies bedragen respectievelijk en 1½. Het huis is verzekerd voor SR ,-. Het 1 e jaar betaalt zij aan de verzekeringsmaatschappij SR 345,- inclusief SR,50 polis- en zegelkosten. Haar inboedel is verzekerd voor SR ,- SR ,- SR 71.50,- SR 8.500,- KOSTPRJS HNELR 5 eschouw de volgende beweringen: e nettowinst is de brutowinst minus alle kosten. e indirecte kosten kunnen niet per partij bepaald worden. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. 6 Kostprijs artikel Winst 5% van de kostprijs Verkoopkosten SR 3,- SR 4,- e juiste berekening van de brutoverkoopprijs is x 3 x x 3 x e kostprijs van een pakje orangesap is SR,50. e verkoopkosten zijn 5%. e winkelier wil een winst van 5% van de verkoopprijs behalen. e winst op een pakje orangesap bedraagt SR 0,48 SR 0,63 SR 0,83 SR 0,89 KOSTPRJS FRKNT 8 Welke formule mag de fabrikant bij de berekening van het opslagpercentage voor de indirecte kosten niet hanteren? ndirecte kosten 1% van de grondstoffen ndirecte kosten 1% van de inkopen ndirecte kosten 1% van de lonen ndirecte kosten 1% van de totale directe kosten

6 9 Grondstoffen SR 96,- Lonen SR 35,- ndirecte kosten 5% van de lonen Verkoopkosten 10% Verkoopprijs SR 480,- e juiste berekening van de nettowinst is 480 ( ,75) 480 ( , ) x 480 ( ,75) x 480 ( , ) KOSTPRJS FRKNT 30 Een kleermaker heeft de verkoopprijs voor het maken van een mantelpakje ad SR 75,- met behulp van de volgende gegevens samengesteld: - 3 m stof á SR per meter - Lonen 3 uren á SR 4,50 per uur - ndirecte kosten SR 15,- - Winst 0% van de verkoopprijs e prijs van 1 meter stof bedraagt SR 10,50 SR 11,33 SR 0,50 SR 1,75 PRJS PER KM 31 e constante kosten van een auto bedragen SR 8.000,- per jaar; de variabele kosten zijn SR 4,- per km. e auto rijdt km per jaar. e prijs per km is (afronden op hele dollarcenten) SR 0,7 SR 0,51 SR 6,- SR 6,91 MNUURTREF 3 Voor de verkoop van 70 verkochte popsicles ontvangt Mike SR 40,- per dag. Voor elke extra verkochte popsicle ontvangt hij SR 0,50 per dag. an het eind van een bepaalde week ontvangt hij SR 1,- voor vijf dagen. Het aantal extra verkochte popsicles voor die week is: MHNE-UURTREF 33 Een machine vervaardigt 5 producten per dag. Voor elk product zijn er machine-uren nodig. e machine draait 40 dagen per jaar. e totale kosten van deze machine zijn SR 9.600,- per jaar. e juiste berekening van de machinekosten per uur is: : : (40 x ) : (40 x 5) : (40 x 5 x ) RENTLTET 34 Het vreemd vermogen van een onderneming is SR ,- en dat is 3 deel van het totaal vermogen. Het economisch resultaat is SR ,-. Het rentepercentage op het vreemd vermogen is 10%. e economische rentabiliteit (RTV) is (1 dec. n.k) 6,7% 10,0% 13,3% 0,0%

7 Eigen vermogen Vreemd vermogen Nettowinst Gewaardeerd loon SR ,- SR ,- á 18% s jaars SR 5.500,- SR ,- e juiste berekening van de rentabiliteit van het eigen vermogen is: % van % van (18% van ) 1% van (18% van ) 1% van ( ) Onderstaande grafiek geeft het verloop van de bedrijfskosten van firma Kalk vanaf 003 tot en met 006 weer. x SR , jaren n welk jaar zijn de bedrijfskosten SR 5.000,- meer dan het gemiddelde van deze bedrijfskosten?

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENUREAU UNFORM ENDEXAMEN MULO tevens TOELATNGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 VAK : EDRJFSREKENEN DATUM: DONDERDAG 05 JUL 2007 TJD : 09.45 11.25 UUR (MULO- KANDDATEN) 09.45

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage VWO 2010 tijdvak 1 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-10-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11, 13, 29 en 31 zijn de

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie