LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB"

Transcriptie

1 Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 09:00-11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden o

2 Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. (1) A A A B (2) X B (3) B X B C C X C D D D ALLSIX 1 Allsix is een bedrijf dat een biologisch voedingssupplement verhandelt. Allsix verkoopt het supplement aan veehouderijbedrijven. Het supplement verhoogt de gezondheid van de dieren. Het exploitatieoverzicht van Allsix over 2004 is als volgt. Exploitatieoverzicht Allsix over 2004 Omzet ,00 Inkoopwaarde van de omzet ,00 Brutowinst... Kosten - loonkosten ,00 - huisvestingskosten ,00 - autokosten 9.000,00 - administratiekosten ,00 - kosten voor verzending ,00 - overige kosten , ,00 Netto winst... In het exploitatieoverzicht ontbreken de bedragen voor de brutowinst en de netto winst. Wat is het bedrag van de brutowinst? Geef ook de berekening o 2 ga naar de volgende pagina

3 2 Wat is het bedrag van de netto winst? Geef ook de berekening Het voedingssupplement wordt verkocht in plastic emmers. De emmers worden per expediteur naar de veehouderijbedrijven verzonden. De verkoopprijs per emmer is 52,00. Wat is de afzet van Allsix in 2004? A emmers B emmers C emmers D ,00 E ,00 F ,00 De emmers voedingssupplement kunnen via internet besteld worden. De klant kan ook via internet betalen. Welk betaalmiddel kan bij betalen via internet gebruikt worden? A chartaal geld B chipknip C creditcard D pinpas Bij het betalen via internet loopt de klant risico's. Geef hiervan een voorbeeld. 6 7 Allsix werkt zonder vertegenwoordigers. Computers en internet zijn daarom belangrijk voor de verkoop. De software van de computers wordt in drie jaar afgeschreven. Allsix overweegt de afschrijvingstermijn van software te verkorten tot twee jaar. De jaarlijkse kosten van software A worden hierdoor hoger. B veranderen hierdoor niet. C worden hierdoor lager. Wat is een voordeel van sneller afschrijven van de software? A Het is goedkoper voor Allsix. B Allsix kan dan de software eerder vervangen. C Het verhoogt de netto winst van Allsix. D Sneller afschrijven van software heeft geen voordelen o 3 ga naar de volgende pagina

4 2p 8 9 Allsix doet regelmatig marktonderzoek. Marktonderzoek is A bedrijven bezoeken die ook voedingssupplementen maken. B markten bezoeken waar de doelgroep komt. C onderzoek doen naar de wensen van de klant. D onderzoek doen op veemarkten. Uit reacties die Allsix via internet krijgt, blijkt dat er in Nieuw-Zeeland veel belangstelling is voor het voedingssupplement. Helaas zijn er handelsbelemmeringen. Hieronder staan vijf maatregelen, die de handel beïnvloeden. 1 Het afschaffen of verlagen van BTW op voedingssupplementen. 2 Het invoeren of verhogen van een garantieprijs voor voedingssupplementen. 3 Het invoeren van een importstop voor voedingssupplementen. 4 Het invoeren of verhogen van invoerrechten op voedingssupplementen. 5 Het invoeren van vrijhandel in voedingsupplementen. Welke twee maatregelen zijn voor Allsix een belemmering om te exporteren naar Nieuw-Zeeland? Noteer de nummers. 10 Allsix vindt de kosten die de expediteur in rekening brengt voor het verzenden van emmers voedingssupplement te hoog. In 2004 waren deze kosten ,00. Allsix overweegt daarom de emmers zelf te gaan bezorgen. Als Allsix de emmers zelf gaat bezorgen A zullen de bedrijfskosten dalen met ,00. B zal de omzet dalen met ,00. C zullen de autokosten en de loonkosten stijgen. D zal de brutowinst stijgen o 4 ga naar de volgende pagina

5 JACKO WILLEMSEN 11 Jacko Willemsen heeft plannen om een eigen hoveniersbedrijf te beginnen. Hij heeft hiervoor het volgende investeringsplan gemaakt: - garage/berging ,00 - bestelauto ,00 - machines/gereedschappen 8.500,00 - aanhangwagen 1.200,00 - geldmiddelen bank 2.300,00 - geldmiddelen contant 200,00 Wat is de totale investering? Geef ook de berekening. 12 Op de garage/berging kan Jacko een hypotheek afsluiten. De bank geeft een hypotheek van maximaal 80% van de waarde van het onderpand. De rente is 5%. De hypotheek moet in 10 jaar, met een jaarlijks gelijk bedrag, worden afgelost. Bereken het hypotheekbedrag dat Jacko maximaal kan krijgen. 2p 13 Jacko wil de totale investering zo voordelig mogelijk financieren. Naast een hypotheek op de garage/berging, kan Jacko van zijn ouders ,00 lenen. Hij moet zijn ouders 3,5% rente betalen. De eerste 5 jaar hoeft hij niet af te lossen. Jacko heeft op zijn spaarrekening een bedrag van ,00 staan. De rente die hij hierover ontvangt is 3%. Maak een financieringsplan dat voor Jacko het meest voordelig is. Ga hierbij uit van het investeringsplan van vraag 11. Financieringsplan Soort financiering Bedrag Hypotheek Lening ouders Eigen vermogen o 5 ga naar de volgende pagina

6 2p 14 Jacko kiest er voor om zijn hoveniersbedrijf op de volgende manier te financieren. Hij leent ,00 van zijn ouders en sluit een hypotheek af van 8.200,00. De rest van het benodigde vermogen financiert hij met geld van zijn spaarrekening. Stel de beginbalans van het hoveniersbedrijf op. Ga hierbij uit van het investeringsplan van vraag 11. Debet Beginbalans Hoveniersbedrijf Jacko Willemsen Credit 3p 15 Wat zijn de kapitaallasten (rente + aflossing) voor het eerste jaar? Vul het schema in. Soort financiering Aflossing eerste jaar Rente eerste jaar Totaal Kapitaallasten eerste jaar 16 Jacko koopt een nieuwe maaimachine voor 1.800,00. Hij betaalt per bank. Welke balansrekening of balansrekeningen veranderen hierdoor? A Machines/gereedschap B Eigen vermogen C Bank D Bank en Eigen vermogen E Bank en Machines/gereedschap F Eigen vermogen en Machines/gereedschap o 6 ga naar de volgende pagina

7 2p 17 Voor het uitbrengen van offertes wil Jacko een uurtarief voor maaiwerk gebruiken. De directe kosten voor maaiwerk zijn: - machinekosten 6,00 per uur - loonkosten 30,00 per uur De bijkomende kosten voor maaiwerk zijn 20% van de loonkosten. De winstmarge is 10% van de totale kosten. Het uurtarief voor maaiwerk wordt naar boven afgerond op hele euro's. Bereken het uurtarief voor maaiwerk. 2p 18 Bij het opmaken van offertes gaat Jacko er van uit dat hij 300 m 2 gazon per uur maait. Een nieuwe klant vraagt Jacko offerte uit te brengen om gedurende een jaar zijn gazon te maaien. Het gazon heeft een oppervlakte van 600 m 2 en moet 24 keer gemaaid worden. Omdat het om een belangrijke opdracht gaat, brengt Jacko een uurtarief voor maaiwerk van 42,50 in rekening. De BTW op maaiwerk bedraagt 19%. Wat is het bedrag van deze offerte? Geeft ook de berekening o 7 ga naar de volgende pagina

8 KLOKRACE Klokrace moet een partij planten en bloemen afleveren in Duitsland. Bij de Duitse grens kan de chauffeur van Klokrace B.V. gewoon doorrijden. Waarom kan de chauffeur bij de Duitse grens gewoon doorrijden? A Omdat bij vervoer naar Duitsland geen vervoersdocumenten ingevuld hoeven te worden. B Omdat Duitsland en Nederland lid zijn van de Europese Unie. C Omdat over planten en bloemen geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Een chauffeur van Klokrace B.V. levert een partij bloemen af bij een groothandel. De partij bloemen kost 6.000,00. De groothandel betaalt de bloemen bij aflevering aan de chauffeur. Uit veiligheidsoverwegingen stort de chauffeur dit bedrag direct bij een plaatselijke bank op de bankrekening van Klokrace B.V. Door deze storting A wordt chartaal geld omgezet in giraal geld. B wordt giraal geld omgezet in chartaal geld. C blijft de hoeveelheid chartaal geld gelijk. D wordt de hoeveelheid giraal geld kleiner. De Europese Unie bestaat uit een aantal landen. De landen die lid zijn van de Europese Unie streven er naar A onderling zoveel mogelijk importquota af te spreken. B onderling zoveel mogelijk exportquota af te spreken. C hun economieën zo gesloten mogelijk te maken. D hun economieën zo open mogelijk te maken. De Europese Unie heeft gevolgen voor ondernemingen die in de Europese Unie gevestigd zijn. Noem twee van deze gevolgen. 23 Transportonderneming Klokrace is een B.V. Wie is/zijn aansprakelijk voor de schulden van Klokrace? A de aandeelhouders van Klokrace B.V. B de directeur van Klokrace B.V. C Klokrace B.V. zelf D de directeur van Klokrace B.V. en Klokrace B.V. zelf o 8 ga naar de volgende pagina

9 DE SMULHOEK Kees is eigenaar van cafetaria De Smulhoek. Kees is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van De Smulhoek. Wat is de ondernemingsvorm van De Smulhoek? A eenmanszaak B vennootschap onder firma C besloten vennootschap D commanditaire vennootschap Bedrijven kunnen worden ingedeeld in dienstverlenende bedrijven, handelsbedrijven, productiebedrijven en combinatiebedrijven. Een combinatiebedrijf is gelijktijdig een dienstverlenend bedrijf en/of een handelsbedrijf en/of een productiebedrijf. Wat voor soort bedrijf is De Smulhoek? A een dienstverlenend bedrijf B een handelsbedrijf C een productiebedrijf D een combinatiebedrijf De boekhouder van Kees maakt ieder jaar een jaarverslag. In het jaarverslag over het jaar 2004 staat de volgende tabel. Kengetallen over 2004 De Smulhoek Branche netto omzet , ,00 inkopen in procenten van de netto omzet 36% 32% brutowinst in procenten van de netto omzet 64% 68% bedrijfskosten in procenten van de netto omzet 44% 49% netto winst in procenten van de netto omzet 20% 19% aantal arbeidskrachten 1,3 1,4 Wat is de netto winst van de Smulhoek per arbeidskracht over 2004? (Afgerond op hele euro's.) A ,00 B ,00 C ,00 D , o 9 ga naar de volgende pagina

10 Hieronder staat het gedeeltelijk grootboek van cafetaria De Smulhoek. Alle boekingen over het eerste kwartaal 2004 zijn in het grootboek verwerkt. 0.0 Pand 1 jan. Balans ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal , , Bestelauto 1 jan. Balans ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal , , Machines en inventaris 1 jan. Balans ,00 1 feb. IF ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal , , o 10 ga naar de volgende pagina

11 1.4 Crediteuren 1 jan. Balans 8.000,00 1 feb. IF ,00 15 mrt. IF ,00 23 mrt. IF ,00 31 mrt. B ,00 31 mrt. Totaal 6.800, , Kosten pand 23 mrt. IF ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal 5.480, Kosten auto 31 mrt. IF ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal 3.340, Kosten machines/inventaris 15 mrt. IF ,00 31 mrt. D ,00 31 mrt. Totaal 2.450, o 11 ga naar de volgende pagina

12 27 Vul de proefbalans van de (gedeeltelijke) kolommenbalans in. De kolommenbalans staat op de volgende pagina Vul de saldibalans van de (gedeeltelijke) kolommenbalans in. De kolommenbalans staat op de volgende pagina. Vul de resultatenrekening van de (gedeeltelijke) kolommenbalans in. De kolommenbalans staat op de volgende pagina. Vul de eindbalans van de (gedeeltelijke) kolommenbalans in. De kolommenbalans staat op de volgende pagina o 12 ga naar de volgende pagina

13 Rek.nr Naam van de rekening Pand Bestelauto Machines en inventaris Crediteuren Kosten pand Kosten auto Kosten machines en inventaris Gedeeltelijke kolommenbalans cafetaria De Smulhoek per 31 maart 2004 Proefbalans Saldibalans Resultatenrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit Eindbalans Debet Credit o* 13 einde

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBOBB 2008 tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00 10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie. Deel 2 (KB) Studio Maan, Feico Hoekstra

Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie. Deel 2 (KB) Studio Maan, Feico Hoekstra Vakwerk! Antwoorden Agrarische bedrijfseconomie Deel 2 (KB) Studio Maan, Feico Hoekstra tweede herziene druk, 2011 Artikelcode: 21144.1 & 21144.2 colofon Auteur(s): Illustraties: Illustrator: Redaktie:

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. vrijdag 22 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. vrijdag 22 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak tijd 1 vrijdag 22 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen.

Nadere informatie

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Inhoud: Omzet Kosten - Huisvesting - Personeel - Voorraad - Afschrijving

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen;

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL ECONOMIE VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 41

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie