UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007"

Transcriptie

1 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN EN MULO tevens E ZTTNG STTSEXMEN MULO 2007 VK : ERJFSREKENEN TUM: WOENSG 08 UGUSTUS 2007 TJ : UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. ntrest e juiste formule voor de berekening van de intrest met behulp van het rentenummer en de standvastige deler is: K x p 360 : K x p : K x : P K x : 360 P Mike kan bij een plaatselijke bank SR 1.200,- á 9% s jaars lenen. ndien Mike hetzelfde bedrag bij zijn vader leent, betaalt hij SR 18,- minder aan rente per jaar. 1 2 e juiste berekening van het rentepercentage, waartegen hij het geld van zijn vader kan lenen is: {(8 18) : 18} x 1% {(8 + 18) : 18} x 1% {(8 + 18) : 12} x 1% {(8 18) : 12} x 1% Op 1 februari 2006 leent ina SR 3.580,60 á 12% s jaars. Op 17 april 2006 lost zij de schuld af en betaalt dan ook de verschuldigde intrest. Op 17 april 2006 betaalt zij (maand juist) 3 Vreemd geld eschouw de volgende beweringen: e algemene banken bepalen dagelijks de koers van het vreemd geld. 4 Het verschil tussen de bied- en de laatkoers is de winst van de bank. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. Een geheel verzorgde reis naar Palumeu kost Euro 347,- bij het reisbureau Traveltours. Een merikaanse toerist wil voor deze reis in US betalen. Koersen per stuk: US 2,70-2,80 Euro 3,50 - Het juiste bedrag, hij zal moeten betalen is US 433,75 US 446,14 US 449,81 US 462,67 5 SR 3.670,12 SR 3.670,13 SR 3.671,31 SR 3.671,32

2 Mevrouw Reislustig koopt voor SR 1.950,- GP s voor een reis naar Londen. 6 Koersen per stuk: GP 5,20 5,30 e juiste berekening van het bedrag in GP is: : 5, : 5, x 5, x 5,20 e heer aiwa koopt een perceel voor SR ,-. Hij betaalt met Euro.000,- en US 6.000,-. Koersen per stuk: Euro 3,50 - US 2,70-2,80 aiwa moet SR 4.075,- bijbetalen. SR 4.075,- terugontvangen. SR 5.675,- bijbetalen. SR 5.675,- terugontvangen. 7 Handelaar elhi koopt een partij aardappelen met een brutogewicht van kg, tarra 660 kg. e vrachtkosten zijn SR 7,50 per kg. e juiste berekening van de vrachtkosten is: (5.880 : ) x 7,50 (5.880 : 7,50) x (6.540 : ) x 7,50 (6.540 : 7,50) x Effecten 11 ankoopnota: 20 aandelen nominaal SR 50,- per stuk á SR 120,- = 5 aandelen nominaal SR 500,- per stuk, koers 200 = Kosten = Het juiste aankoopbedrag is SR... SR... SR 135,- ankoopbedrag = SR... Goederenhandel Kortingen op de prijs, die bij aan- en verkoop van goederen verleend kunnen worden, zijn 8 SR 2.335,- SR 3.535,- SR 6.335,- SR 7.535,- 12 contant en rabat. contant en tarra. rabat en tarra. contant, rabat en tarra. Verkoopfactuur: Prijs artikel K ontant 9 SR 600,- SR 25,- ruto-provenu SR 575,- Kosten SR 75,- ommissie 2% e commissie bedraagt SR 11,50 SR 12,- SR 13,- SR 13,50 Verkoopnota op 11 juli 2007: rie 6% obligaties, nominaal SR 1.000,- per stuk, koers 2 = SR 6.300,- Lopende rente = SR 50,- SR 6.350,- Kosten = SR,- Opbrengst = SR 6.250,- Vervaldagen coupons 4 1 en 1. e lopende rente is berekend met behulp van edrag in SR agen

3 13 Gegeven: 5 dividendbewijzen á... % = ividendbelasting 25% = Provisie 1% = SR... SR... SR... SR... Netto-opbrengst = SR 370,- e aandelen zijn nominaal SR 1.000,- per stuk. e juiste berekening van het dividendpercentage is: 74 ( x 370 : 5 x ) x 1% 74 ( x 370 : 5) x 1% ( 74 x 370 : 5 x ) x 1% ( 74 x 370 : 5) x 1% Rendement 14 eschouw de volgende beweringen: Een belegger in obligaties krijgt elk jaar een vast bedrag aan rente uitgekeerd. Voor het berekenen van het rendement bij obligaties wordt de provisie opgeteld bij de jaarrente. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. 15 Gegeven: 4 aandelen nominaal SR 1.000,- per stuk, koers = SR e aankoopkosten zijn SR 75,-. 16 Ruud heeft SR ,- als volgt belegd: Koopsom huis SR ,-; Nettohuuropbrengst per jaar is SR 5.820,-. e rest op een depositorekening á 8 % per jaar. Het rendement op deze belegging is (1 dec. n.k.) 6,5 % 6,9 % 7,0 % 7,5 % ndexcijfer 17 Gegevens over een blik bruine bonen: Jaar Prijs ndexcijfer SR 4,80 SR SR 120 n het jaar 2005 daalt de prijs met 15% ten opzichte van de prijs van e juiste berekening van het indexcijfer van 2005 is: 15% van 4,80 85% van 4,80 15% van 4,80 85% van 4,80 ividendbedrag SR 400,- ividendbelasting SR,- Provisie SR 4,- SR 4,- Netto-opbrengst SR 296,- Rendement is 8% e juiste berekening van de koerswaarde van deze aandelen is: (396 : 8) x + 75 (396 : 8) x - 75 (296 : 8) x + 75 (296 : 8) x - 75

4 18 Jaar Omzet ndexcijfer SR ,- SR ,- SR , n het jaar 2007 wordt het jaar 2005 als basisjaar gesteld, het gevolg hiervan is, de indexcijfers van 2003 en 2004 niet veranderen. e omzet van 2003 en 2004 zullen dalen. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. fschrijvingen 19 eschouw de volgende beweringen: Voor de berekening van de jaarlijkse afschrijving van een fiets wordt er geen rekening gehouden met de restwaarde. ndien er jaarlijks in procenten van de aanschaffingswaarde wordt afgeschreven, is het jaarlijks af te schrijven bedrag even groot. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. 20 e jaarlijkse afschrijving op een bestelwagen is 30% van de boekwaarde. Na 2 jaar is de balanswaarde van deze wagen SR 8.820,-. e juiste berekening van de aanschaffingswaarde is: Een auto met een aanschaffingswaarde van SR ,- wordt na 4 jaar ingeruild voor SR 3.900,-. Jaarlijks is op deze auto SR 5.000,- afgeschreven. e jaarlijkse afschrijving is SR 150,- te veel. SR 150,- te weinig. SR 1.400,- te veel. SR 1.400,- te weinig. 21 Verzekeringen 22 eschouw de volgende beweringen: ij een onderverzekering is de uitkering alleen afhankelijk van de gezonde waarde en het verzekerd bedrag. e gezonde waarde is de waarde vlak voor de schade ontstond. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. Van een partij goederen groot kg á SR 2,50 per kg loopt door brand een deel van de goederen waterschade op. Het onbeschadigde deel is 200 kg, terwijl de rest nog verkocht kan worden voor SR 1,50 per kg. e partij is verzekerd voor SR 2,- per kg. 23 e juiste berekening van de schade is: 800 x x 1, x x 2,50 x x x x 8.820

5 24 e gezonde waarde van een partij goederen bedraagt SR ,-. eze partij is voor 20% onderverzekerd. e opgelopen schade is 30% van de gezonde waarde. e uitkering bedraagt SR 8.400,- SR ,- SR ,- SR ,- Kostprijs Handelaar 25 Een handelaar kan met de volgende opslagpercentages werken: opslag voor de indirecte kosten opslag voor de winst opslag voor de verkoopkosten Welke van de gegeven opslagpercentages wordt altijd in procenten van de inkoopprijs uitgedrukt? lleen lleen lleen, en 26 nkoopprijs artikel SR 400,- ndirecte kosten SR 25,- Kostprijs SR 425,- Winst 20% van de kostprijs SR 85,- Netto verkoopprijs SR 5,- Verkoopkosten 5% SR... ruto verkoopprijs SR... e juiste berekening van brutowinst is: x x x x e inkoopprijs van een artikel is SR 350,-. e brutowinst is 30% van de verkoopprijs, de indirecte kosten bedragen SR 35,- en de verkoopkosten 5%. e nettowinst op dit artikel bedraagt SR 90,- SR 115,- SR 125,- SR 150,- Kostprijs Fabrikant 28 eschouw de volgende beweringen: e directe kosten kunnen per eenheid bepaald worden. e werkelijke winst op een artikel wordt bepaald door de werkelijke kosten af te trekken van de verkoopprijs. alleen juist is. alleen juist is. en beide juist zijn. en beide onjuist zijn. 29 e kostprijs van een artikel is SR 525,-. e totale directe kosten bedragen SR 495,- inclusief SR 15,- sociale lasten. e indirecte kosten zijn % van de materialen. e juiste berekening van de prijs van de materialen is: x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) e offerteprijs van een bepaald artikel is SR 726,-. ij de nacalculatie blijken de totale directe kosten SR 550,- te zijn. e indirecte kosten zijn % van de totale directe kosten en de verkoopkosten 5%. 30 e werkelijke winst op dit artikel is SR 84,70 SR 121,- SR 139,70 SR 176,-

6 Prijs per km Welke van de volgende kosten worden niet tot de variabele kosten gerekend? benzinekosten reparatiekosten smeeroliekosten verzekeringskosten 31 Manuurtarief 32 Gegeven per jaar: Loon arbeider SR 8.000,- Sociale lasten SR 2.400,- iverse kosten SR 1.800,- Winstopslag SR 1.220,- e arbeider werkt 40 uren per week en heeft recht op 2 weken vakantie per jaar. Het manuurtarief bedraagt SR 5,87 SR 6, SR 6,45 SR 6,71 Rentabiliteit 34 Vreemd vermogen SR ,- á 20% s jaars. Economisch resultaat SR 2.300,- per jaar. Rentabiliteit van het totale vermogen 9%. Nettowinst SR 8.,-. Het Eigen vermogen bedraagt SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Welke bewering is juist? ij de berekening van de rentabiliteit van het totale vermogen worden de intrestkosten buiten beschouwing gelaten. e economische rentabiliteit is een andere naam voor de rentabiliteit van het Eigen vermogen. e rentabiliteit van het Eigen vermogen geeft aan met hoeveel procent het totaal geïnvesteerd vermogen is toegenomen. Het economisch resultaat is negatief als het gewaardeerde loon hoger is dan de nettowinst. 35 Machine-uurtarief 33 Machine is 40 uren per week in gebruik. Het stroomverbruik is 8 kilowatt per draaiuur á SR 0,12 per kilowatt. eze machine wordt per jaar 4 weken buiten werking gesteld voor onderhoudswerkzaamheden. e juiste berekening van de kosten van het stroomverbruik per jaar is: 48 x 8 x 0,12 52 x 8 x 0,12 48 x 40 x 8 x 0,12 52 x 40 x 8 x 0,12

7 x SR.000,- Omzetten van handelaar Kiem over de periode 2002 tot en met jaren Welke bewering is onjuist? e omzet van 2003 is met SR ,- gedaald ten opzichte van e omzet van 2005 is met % gestegen ten opzichte van e totale omzet over de periode 2002 tot en met 2005 bedraagt SR ,-. e gegeven grafiek wordt een staafdiagram genoemd.

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU VK : ERJFSREKENEN TUM: ONERG 07 UGUSTUS 008 TJ : 07.30 09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. UNFORM HEREXMEN MULO tevens e ZTTNG STTSEXMEN 008 NTREST e juiste

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENUREAU UNFORM ENDEXAMEN MULO tevens TOELATNGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 VAK : EDRJFSREKENEN DATUM: DONDERDAG 05 JUL 2007 TJD : 09.45 11.25 UUR (MULO- KANDDATEN) 09.45

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 1 Ondernemer / Manager Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets.

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. 1. Het berekenen van een percentage Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. Bereken (in 1 decimaal nauwkeurig) hoeveel procent van de leerlingen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2015 tijdvak tijvak 2 donderdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie