Eindtermen en toetstermen *) betekent: zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindtermen en toetstermen *) betekent: zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen"

Transcriptie

1 Eamenlijn Diploma Module Niveau Positionering Financieel Administratief MBA Versie 1.1 Bedrijfseconomie (BE) Vergelijkbaar met hbo-ad Geldig vanaf Eamens vanaf Vastgesteld op November 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Eamencommissie MBA Eindtermen en toetstermen 2.1 De kandidaat kent de volgende inleidende economische begrippen De kandidaat kan plaats en doel van de bedrijfseconomie De kandidaat kan het begrip bedrijfstak De kandidaat kan het begrip bedrijfskolom De kandidaat kan het begrip integratie De kandidaat kan het begrip differentiatie De kandidaat kan het begrip specialisatie De kandidaat kan het begrip parallellisatie De kandidaat kan verschillende ondernemingsdoelstellingen beschrijven*) De kandidaat kan de bestaande rechtsvormen (ondernemingsvormen) De kandidaat kan het begrip corporate governance 2.2 De kandidaat kan kostprijsberekeningen maken De kandidaat kent de inleidende kosten- en waardenbegrippen en kan hiervoor berekeningen maken De kandidaat kan de doeleinden van de kostprijsberekening De kandidaat kan de begrippen directe en indirecte opbrengstwaarde en vervangingswaarde De kandidaat kan berekeningen maken om de directe en indirecte opbrengstwaarde en de vervangingswaarde te bepalen De kandidaat kan het begrip standaardkosten De kandidaat kan berekeningen maken om de standaardkosten te bepalen De kandidaat kan de begrippen constante en variabele kosten beschrijven*) De kandidaat kan berekeningen maken met constante en variabele kosten De kandidaat kan de begrippen directe en indirecte kosten De kandidaat kan berekeningen maken met directe en indirecte kosten De kandidaat kent de diverse kostensoorten en kan hiervoor berekeningen maken De kandidaat kan de kosten van grond- en hulpstoffen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van grond- en hulpstoffen De kandidaat kan de kosten van afval De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van afval. Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 1

2 De kandidaat kan de begrippen technische en economische voorraad De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. de technische en economische voorraad De kandidaat kan de vaste verrekenprijs De kandidaat kan berekeningen met de vaste verrekenprijs maken De kandidaat kan de verschillende beloningsstelsels*) De kandidaat kan de kosten van voorraad houden*) De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot voorraad houden*) De kandidaat kan de kosten van arbeid De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot het tijd- en stukloonstelsel De kandidaat kan de kosten van grond De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van grond De kandidaat kan de kosten van diensten van derden De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van diensten van derden De kandidaat kan de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot vennootschapsbelasting en omzetbelasting De kandidaat kan de kosten van slijtende duurzame productiemiddelen*) De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot van de kosten van slijtende duurzame productiemiddelen*) De kandidaat kan het begrip ideaalcomple De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot een ideaalcomple De kandidaat kan het begrip intensieve financiering De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot intensieve financiering De kandidaat kan berekeningen maken met een gegeven vermogenskostenvoet De kandidaat kan het begrip uitval De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van uitval De kandidaat kan kosten verbijzonderen De kandidaat kan de begrippen normale en werkelijke bedrijfsdrukte De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de normale en werkelijke bedrijfsdrukte De kandidaat kan het begrip delingscalculatie De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de delingscalculatie De kandidaat kan de enkelvoudige en verfijnde opslagmethode De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de enkelvoudige en verfijnde opslagmethode De kandidaat kan de productiecentramethode met de stapsgewijze methode Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 2

3 De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de productiecentramethode met de stapsgewijze methode De kandidaat kan het begrip activity based costing De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot activity based costing De kandidaat kan kostenbudgettering en kostenbewaking toepassen De kandidaat kan de begrippen vast, variabel, gemengd en fleibel budget De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot een vast, variabel, gemengd en fleibel budget De kandidaat kan de begrippen met betrekking tot de bedrijfseconomische analyse van de verschillen tussen voor- en nacalculatie*) De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de bedrijfseconomische analyse van de verschillen tussen voor- en nacalculatie*) De kandidaat kan het begrip activity based budgetting De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot activity based budgetting De kandidaat kan de begrippen kostenbudgettering en bewaking van projecten De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot kostenbudgettering en bewaking van projecten De kandidaat kan verschillende kostencalculaties maken De kandidaat kan de toepasbaarheid van direct costing De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot direct costing en absorption costing De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de balanswaardering op basis van direct costing en absorption costing De kandidaat kan het resultaat berekenen met behulp van direct costing en absorption costing De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de break-even analyse van productie- en handelsondernemingen De kandidaat kan de differentiële kostencalculatie toepassen De kandidaat kan het begrip uitbesteding De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot uitbesteding De kandidaat kan het begrip balanced score card De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de balanced score card De kandidaat kan de relatie tussen de prijszetting en de kostencalculatie De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de relatie tussen de prijszetting en de kostencalculatie De kandidaat kan enkele optimaliseringsvraagstukken oplossen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de optimale gebruiksduur van slijtende duurzame productiemiddelen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de keuze tussen leasing en kopen van duurzame productiemiddelen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de keuze van een productietechniek*). 2.3 Financiering De kandidaat kan een investeringsselectie maken De kandidaat kan de terugverdienperiode als investeringsselectiemethode Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 3

4 De kandidaat kan de terugverdienperiode van een investeringsproject berekenen De kandidaat kan de netto contante waarde als investeringsselectiemethode De kandidaat kan de netto contante waarde van een investeringsproject berekenen De kandidaat kan de interne rentevoet als investeringsselectiemethode De kandidaat kan de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit De kandidaat kan de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen De kandidaat kan de vermogensbehoefte van een onderneming bepalen De kandidaat kan het begrip liquiditeitsbegroting De kandidaat kan een liquiditeitsbegroting opstellen De kandidaat kan het begrip resultatenbegroting De kandidaat kan een resultatenbegroting opstellen De kandidaat kan een begrote balans opstellen De kandidaat kan de verschillen aangeven tussen vaste en vlottende activa De kandidaat kan een kasstroomoverzicht opstellen*) De kandidaat kan een kasstroomoverzicht beoordelen De kandidaat kan een prognose van de vermogensbehoefte geven De kandidaat kan het begrip werkkapitaalmanagement De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot het werkkapitaalmanagement De kandidaat kan de cashflow berekenen De kandidaat kan de minimale en maimale vermogensbehoefte berekenen De kandidaat kan het begrip diversiteitsverschijnsel De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de kosten van vermogen De kandidaat kan het begrip weerstandsvermogen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot het weerstandsvermogen De kandidaat kan het begrip fleibiliteit van de vermogensstructuur De kandidaat kent het begrip vermogensmarkt De kandidaat kan de verschillende aanbieders en vragers van vermogen De kandidaat kan de begrippen directe en indirecte overdracht van vermogen De kandidaat kan de belangrijkste eterne financieringsbronnen De kandidaat kent de diverse vormen van eigen vermogen en kan hiervoor berekeningen maken De kandidaat kan de samenstellende onderdelen van het eigen vermogen De kandidaat kan de kenmerken van gewone aandelen De kandidaat kan de begrippen preferente aandelen en prioriteitsaandelen De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de verschillende Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 4

5 soorten reserves*) De kandidaat kan het begrip aandelenemissie De kandidaat kan berekeningen maken in verband met een aandelenemissie De kandidaat kan de verschillende soorten dividend De kandidaat kent de diverse vormen van vreemd vermogen en kan hiervoor berekeningen maken De kandidaat kan de verschillende soorten obligatieleningen beschrijven*) De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de plaatsing van gewone obligaties De kandidaat kan de kenmerken van onderhandse en achtergestelde leningen De kandidaat kan de kenmerken van leverancierskrediet, afnemerskrediet en rekening courantkrediet bank De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot leverancierskrediet, afnemerskrediet en rekening courantkrediet bank De kandidaat kan de verschillende vormen van leasing De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de verschillende vormen van leasing De kandidaat kan het begrip factoring De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot factoring De kandidaat kan financiële reorganisatie en herkapitalisatie beschrijven en daarbij de intrinsieke waarde bepalen De kandidaat kan een situatie van onderkapitalisatie of overkapitalisatie De kandidaat kan een situatie van kapitaalverwatering De kandidaat kan de mogelijkheden om een situatie van onder- of overkapitalisatie te beïnvloeden De kandidaat kan de intrinsieke waarde van een onderneming en de intrinsieke waarde per aandeel berekenen. 2.4 Interne en eterne Verslaggeving De kandidaat kan de verschillende waarderings- en resultaatbepalingsregels toepassen De kandidaat kan het begrip nominalisme De kandidaat kan winstberekeningen maken binnen het nominalistisch stelsel De kandidaat kan de minimumwaarderingsregel De kandidaat kan het fifostelsel voor de waardering van de voorraad goederen De kandidaat kan de voorraad waarderen op basis van het fifostelsel en deze in de balans verwerken De kandidaat kan mengprijzensysteem De kandidaat kan het begrip substantialisme De kandidaat kan winstberekeningen maken binnen het substantialistisch stelsel De kandidaat kan individueel-lifostelsel De kandidaat kan de goederenwaardering op basis van lifo bepalen en deze in de balans verwerken De kandidaat kan het vervangingswaardestelsel De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot het vervangingswaardestelsel (zonder toepassing van de normale voorraad, inhaalafschrijving en speculatieresultaat). Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 5

6 2.4.2 De kandidaat kan een jaarrekening analyseren De kandidaat kan de rentabiliteit van het totaal vermogen (ondernemingsrentabiliteit, economische rentabiliteit) berekenen De kandidaat kan de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen De kandidaat kan de rentabiliteit van het vreemd vermogen (kostenvoet vreemd vermogen) berekenen De kandidaat kan de rentabiliteit van het groepsvermogen berekenen De kandidaat kan de financiële hefboomformule De kandidaat kan het financiële hefboomeffect (inclusief belastingeffect) berekenen De kandidaat kan het effect van de hefboomfactor (VV/EV) De kandidaat kan het begrip solvabiliteit De kandidaat kan de solvabiliteit berekenen*) De kandidaat kan het begrip liquiditeit De kandidaat kan de liquiditeit berekenen*) De kandidaat kan het begrip weerstandsvermogen De kandidaat kan de ontwikkeling van het weerstandsvermogen De kandidaat kan de koers/winstverhouding berekenen De kandidaat kan de koers/cashflowverhouding berekenen De kandidaat kan het dividendrendement berekenen De kandidaat kan de pay out ratio berekenen De kandidaat kan het begrip omloopsnelheid van het vermogen De kandidaat kan de omloopsnelheid van het vermogen berekenen De kandidaat kan de brutowinstmarge berekenen De kandidaat kan door middel van de korte hefboomformule de rentabiliteit van het totale vermogen berekenen De kandidaat kan het begrip omzetsnelheid van de voorraad De kandidaat kan de omzetsnelheid van de voorraad berekenen De kandidaat kan het begrip opslagduur van de voorraad De kandidaat kan de opslagduur van de voorraad berekenen De kandidaat kan het begrip genoten leverancierskrediet De kandidaat kan het begrip verstrekt leverancierskrediet De kandidaat kan het begrip genoten afnemerskrediet De kandidaat kan het begrip verstrekt afnemerskrediet De kandidaat kan de duur van het genoten en verstrekt leveranciers- en afnemerskrediet berekenen De kandidaat kan het begrip kasstroomoverzicht De kandidaat kan een kasstroomoverzicht opstellen De kandidaat kan een kasstroomoverzicht verdelen in operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten De kandidaat kent de wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging De kandidaat kan de reikwijdte van de regels op de rechtspersonen De kandidaat kan grote rechtspersonen De feitelijke grenzen hoeven niet te worden gekend De kandidaat kan middelgrote rechtspersonen De feitelijke grenzen hoeven niet te worden gekend De kandidaat kan kleine rechtspersonen De feitelijke grenzen hoeven niet te worden gekend. Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 6

7 De kandidaat kan de publicatieplicht met betrekking tot grote, middelgrote en kleine rechtspersonen De kandidaat kent het begrip IFRS De kandidaat kan beschrijven uit welke stukken een jaarrekening bestaat De kandidaat kan de indeling van de activa en passiva De kandidaat kan een categorische winst- en verliesrekening opstellen De kandidaat kan een functionele winst- en verliesrekening opstellen De kandidaat kan de waarderingsgrondslagen (aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs, vervangingswaarde, directe en indirecte opbrengstwaarde, marktwaarde) De kandidaat kan de elementen waaruit een jaarverslag dient te bestaan De kandidaat kan het begrip geconsolideerde jaarrekening De kandidaat kan het begrip dochtermaatschappij De kandidaat kan het begrip groepsmaatschappij De kandidaat kan het begrip deelneming De kandidaat kan het begrip meerderheidsdeelneming De kandidaat kan het begrip minderheidsbelang De kandidaat kan het begrip meerderheidsbelang De kandidaat kan de samenstelling van het groepsvermogen De kandidaat kan het begrip aandeel van derden De kandidaat kan de rol van de Ondernemingskamer De kandidaat kan aangeven wanneer er aan de publicatieplicht is voldaan 2.5 Vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname De kandidaat kan de verschillende vormen van samenwerking tussen ondernemingen De kandidaat kan de verschillende vormen waarin organisaties kunnen samenwerken noemen De kandidaat kan de verschillende vormen, waarin organisaties hun onderlinge concurrentie kunnen beperken, De kandidaat kan de begrippen joint venture, franchising, holding company en concern De kandidaat heeft kennis van fusie en overname De kandidaat kan de verschillende beschermingsconstructies De kandidaat kan de aandelenfusie en de bedrijfsfusie De kandidaat kan de waarderingsmethoden bij fusie De kandidaat kan het begrip goodwill De kandidaat kan de verschillen tussen fusie en overname noemen De kandidaat kan berekeningen maken van de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde bij fusie De kandidaat kan de balans van de gefuseerde onderneming opstellen. Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 7

8 Toelichting op eindtermen en toetstermen De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kent het begrip marktwaarde. De kandidaat kent het begrip winstgroei. De kandidaat kent het begrip omzetgroei Voor de variabele kosten zijn de volgende kaders van toepassing: De kandidaat kan de progressief variabele kosten De kandidaat kan de degressief variabele kosten De kandidaat kan de lineair variabele kosten De kandidaat kan de trapsgewijs variabele kosten De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kent het begrip tijdloon. De kandidaat kent het begrip stukloon De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kent het begrip interest. De kandidaat kent het begrip kosten van opslag- en handling. De kandidaat kent het begrip bestelkosten De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat berekeningen maken met betrekking tot interest. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot kosten van opslag- en handling De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot bestelkosten De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kent het begrip capaciteitsbepaling. De kandidaat kent de begrippen rationele en irrationele overcapaciteit. De kandidaat kent het begrip economische slijtage. De kandidaat kent het begrip economische levensduur. De kandidaat kent de verschillende afschrijvingsmethoden, zoals vast en variabel percentage van de aanschafprijs en percentage van de boekwaarde De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de productiecapaciteit. De kandidaat kan de rationele en irrationele overcapaciteit berekenen. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de economische slijtage De kandidaat kan de economische levensduur berekenen. De kandidaat kan de verschillende afschrijvingsmethoden, zoals vast en variabel percentage van de aanschafprijs en percentage van de boekwaarde toepassen De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kent de begrippen begroot en werkelijk resultaat, zowel volgens de categorisch als de functionele opstelling. De kandidaat kent het begrip verkoopresultaat. De kandidaat kent het begrip bezettingsresultaat bij productie en bij verkopen. De kandidaat kent het begrip budgetresultaat. De kandidaat kent het begrip bestedingsresultaat. De kandidaat kent het begrip efficiëncyresultaat. De kandidaat kent het begrip prijsresultaat. De kandidaat kent het begrip uitvalresultaat. De kandidaat kent het begrip afvalresultaat. De kandidaat kent het begrip interestresultaat De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan het begroot en werkelijk resultaat berekenen, zowel volgens de Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 8

9 Toelichting op eindtermen en toetstermen categorisch als de functionele opstelling. De kandidaat kan het verkoopresultaat berekenen. De kandidaat kan het bezettingsresultaat bij productie en bij verkopen berekenen. De kandidaat kan het budgetresultaat berekenen. De kandidaat kan het bestedingsresultaat berekenen. De kandidaat kan het efficiëncyresultaat berekenen. De kandidaat kan het prijsresultaat berekenen. De kandidaat kan het uitvalresultaat berekenen. De kandidaat kan het afvalresultaat berekenen. De kandidaat kan het interestresultaat berekenen De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan het indifferentiepunt berekenen met betrekking tot zelf produceren of uitbesteden. De kandidaat berekeningen maken met betrekking tot de beslissing van vervanging of buitengebruikstelling van een duurzaam productiemiddel. De kandidaat kan een knelpuntscalculatie maken met behulp van de dekkingsbijdrage en/of de contributiemarge De kandidaat dient bij het opstellen van het kasstroomoverzicht gebruik te maken van de begrippen bedrijfsresultaat ( EBIT), operationele kasstroom, vrije kasstroom en net cash flow (winst na belastingen + afschrijving) De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de winstreserve. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de agioreserve. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de herwaarderingsreserve. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de formele reserve. De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de materiële reserve De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan de solvabiliteit berekenen door middel van de debt ratio, EV/VV, of VV/TV. De kandidaat kan de hefboomfactor berekenen. De kandidaat kan de rentedekkingsfactor (interest coverage ratio, ICR) berekenen De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan de current ratio berekenen. De kandidaat kan de quick ratio berekenen. De kandidaat kan de acid test ratio berekenen. De kandidaat kan het netto werkkapitaal berekenen De kandidaat kan via het product van omloopsnelheid en brutowinstmarge de rentabiliteit van het totaal vermogen berekenen De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan de methode van de intrinsieke waarde De kandidaat kan de methode van de rentabiliteitswaarde De volgende kaders zijn van toepassing: De kandidaat kan de gewone obligatielening De kandidaat kan de achtergestelde obligatielening De kandidaat kan de winstdelende obligatielening Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 9

10 Toetsmatrijs Eind term Toetsterm Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort 2.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 min ma min ma , 2, 4, 6, , 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, , 3, 5, 7, , 3, 5, , 7, 9, , 5, 7, , 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19,21, 23, 25, 26, , 4, 6, 8, , 4, 6, , 3, 4, 5, 6, 8, 10, , 2, , 3, , 3, 6, 10, 14, 16, , 2, , 2, 3, 5, , 3, 4, 6, , 2, , , 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, , , 5, 7, , 3, 4, 6, 7, 9, 11 Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 10

11 , 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 24,26, 27, 28, 29, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, , 5, 8, 10, , 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 32, , , 2, , 2, 3, 4, , Minimaal en maimaal aa ntal punten en kennisvragen Minimaal en maimaal aantal punten en toetsvragen Aantal punten en maimaal aantal vragen Eamenprogramma MBA Bedrijfseconomie 11

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-2 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-2 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Kostencalculatie niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Kostencalculatie niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Kostencalculatie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie --- Bedrijfseconomie 2

Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie --- Bedrijfseconomie 2 Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie --- Bedrijfseconomie 2 K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan

Nadere informatie

Inhoud De onderneming in perspectief Het ondernemingsplan Ondernemingsvormen Kostenindelingen en kostprijs

Inhoud De onderneming in perspectief Het ondernemingsplan Ondernemingsvormen Kostenindelingen en kostprijs Inhoud Woord vooraf vii 1 De onderneming in perspectief 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Participanten 6 1.3 Bedrijfskolom 9 1.4 Markten 11 1.4.1 Volledig vrije mededinging 12 1.4.2 Monopolie 13 1.4.3 Monopolistische

Nadere informatie

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1 Diplomalijn Financieel Administratief Eamen Financiële Rapportage en Analyse (FRA) *) Niveau Positionering Versie 7 Geldig vanaf 01-01-2013 Vergelijkbaar met hbo-ad Vastgesteld op November 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

1.1 Inleiding 13 1.2 Overzichten voor bedrijfseconomische berekeningen 13

1.1 Inleiding 13 1.2 Overzichten voor bedrijfseconomische berekeningen 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Boekhoudkundige overzichten 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Overzichten voor bedrijfseconomische berekeningen 13 Hoofdstuk 2 Berekeningen met betrekking tot de goederenhandel 19

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Kostprijscalculatie en bedrijfseconomie van de Associatie en de

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 4-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

Toetstermen Moderne Bedrijfsadministratie ---- Rapportage, analyse en statistiek K = Kennis B = Begrip T= Toepassing

Toetstermen Moderne Bedrijfsadministratie ---- Rapportage, analyse en statistiek K = Kennis B = Begrip T= Toepassing Toetstermen Moderne Bedrijfsadministratie ---- Rapportage, analyse en statistiek K = Kennis B = Begrip T= Toepassing De kandidaat.. A. Interne verslaggeving en analyse (r en a) 1. Interne verslaggeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Theorieboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 451 0 2016 Uitgeverij Edu

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Externe Verslaggeving niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Externe Verslaggeving niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Eterne Verslaggeving niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 2-0

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf 1 ONDERNEMINGSVORMEN 1 2 3 4 NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN blz. 12 1 Rechtsvorm van de onderneming... 12 2 Inschrijving

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Kennisportfolio P2. Door: Duncan Bruin. Klas: I. Vak: Voor mezelf ;)

Kennisportfolio P2. Door: Duncan Bruin. Klas: I. Vak: Voor mezelf ;) Kennisportfolio P2 Door: Duncan Bruin Klas: I Vak: Voor mezelf ;) Indeling: Marketing HRM Management: inleiding 2 Bedrijfseconomie Overeenkomsten- en Rechtspersonen recht Marketing, auteur: Kotler, P.,

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN C INVESTEREN EN FINANCIEREN 1.1 Doel en inhoud Dit domein gaat in op het investerings- en financieringsvraagstuk van organisaties.

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfseconomie (613) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfseconomie (613) Publicatiedatum: BE-001-01-01 Bedrijfseconomie Je kunt voorbeelden noemen van vraagstukken die een bedrijfseconomisch karakter hebben. BE-001-02-01 Bedrijfseconomie Je kunt het verschil aangeven tussen algemene economie

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

1.1 Inleiding 1. 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1. 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4

1.1 Inleiding 1. 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1. 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4 Inhoud Voorwoord V 1 Balanced Scorecard 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4 1.4 Voorbeeld analyseren aan de

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Financieel-Administratief Financieel Assistent Niveau vergelijkbaar met mbo 3 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Cost & Management Accounting niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Cost & Management Accounting niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Cost & Management Accounting niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie

Nadere informatie

HOFAM - Financieel Management Module 3B

HOFAM - Financieel Management Module 3B HOFAM - Financieel Management Module 3B 1-1 Algemeen Gele planbladen geven het programma weer Sheets zijn niet meer dan een ondersteuning Examen: Open boek 1 uur en 30 minuten Meestal 3 vragen 60 % sommen,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Financiering niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Financiering niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Kostencalculatie niveau 4 Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat zijn de functies

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 90 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

Nadere informatie

20 Uitwerkingen praktijkexamen

20 Uitwerkingen praktijkexamen 20 Uitwerkingen praktijkexamen hoofdstuk UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 12 EN 13 JANUARI 2010 BEDRIJFSECONOMIE OPGAVE 1 1. De normale bezetting van een bedrijf is de mate waarin

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

1.2 kan het klassiek overzicht voor een winst- en verliesrekening op korte termijn opstellen(t).

1.2 kan het klassiek overzicht voor een winst- en verliesrekening op korte termijn opstellen(t). Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Rapportage, analyse en statistiek K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden.

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 27212 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 27212 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 27212 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging Jaarcongres Overname Adviseurs Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging cdenneboom@valuepro.nl Voorstellen Voorstellen Register Valuator Master in Business Valuation Register adviseur bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

KMR VASTGOEDOPLEIDINGEN

KMR VASTGOEDOPLEIDINGEN KMR VASTGOEDOPLEIDINGEN CURSUS FINANCIËN, FISCALITEITEN en TAXATIES (FFT) THEORIE FINANCIËN voor het SVMNIVO-EXAMEN BASISTHEORIE REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR in ONROERENDE ZAKEN Mr W.D. Bierens de Haan 5

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak Bedrijfseconomie. Onthoud

Nadere informatie

Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2

Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2 Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 3.5 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Welke

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Management Accounting & Control niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Management Accounting & Control niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Management Accounting & Control niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek PDB Praktijkdiploma boekhouden Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT (Innovatieve) projecten Financiële haalbaarheid Welke kennis is essentieel Bedrijfsplan Investeringsselectie Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Productiemiddelen Gelduitgaven

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN 1. De volgende balansposten komen voor op de balans van een onderneming (in EUR 1.000,-). Gebouwen 500 Pensioenvoorziening 190 Winstreserve 270 Goodwill 240 Lening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Visionplanner

Jaarrekening Visionplanner Jaarrekening 26 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie