Transportmanagement 4 TRANSPORTMANAGEMENT 4 (CLO11.4/CREBO:50146)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transportmanagement 4 TRANSPORTMANAGEMENT 4 (CLO11.4/CREBO:50146)"

Transcriptie

1 TRANSPORTMANAGEMENT 4 (CLO11.4/CREBO:50146)

2 sd.clo11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan een externe transportplanning opstellen. Pc 3 2. De kandidaat kan een (externe) transportmethode selecteren. Pc 2 3. De kandidaat kan (externe) transportmiddelen selecteren. Pc 2 4. De kandidaat kan een routeplanning voor vervoer opstellen. Pc 3 5. De kandidaat kan een ritplanning voor vervoer opstellen. Pc 3 6. De kandidaat kan gebruik maken van geautomatiseerde toepassingen ten behoeve van extern transport. Rc 2 7. De kandidaat kan laad- en ladingsplannen voor vervoer opstellen. Pc 3 8. De kandidaat kan verschillende transportmiddelen op een juiste wijze laten beladen. Rc 2 9. De kandidaat kan een bezettings-/personeelsplanning maken. Pc/i De kandidaat kan een onderhoudsplan voor transportmaterieel opstellen. Pc De kandidaat kan multimodaal containertransport coördineren. Pc De kandidaat kan verzendinstructies opstellen t.b.v. multimodaal containertransport. 13. De kandidaat kan de informatie-uitwisseling coördineren m.b.t. documenten en goederen voor transportondernemingen. Pc 3 Pc/i De kandidaat kan informatie verstrekken over verzending en aflevering. Rc/i De kandidaat kan het verloop van het transport controleren. Pc/i De kandidaat kan vervoerders voor transport inschakelen. Pc/i De kandidaat kan aan de hand van instructies ontwikkelingen in de transportdienstenmarkt analyseren. Rc De kandidaat kan informatie over de transportdienstenmarkt analyseren. Pc De kandidaat kan op basis van een kosten-/batenanalyse adviseren over de keuze tussen eigen vervoer en uitbesteed vervoer. 20. De kandidaat kan adviseren aan welke vervoerders transporten worden uitbesteed. 21. De kandidaat kan a.d.h.v. instructies onderhandelen met transportondernemingen over vervoerstarieven en -condities. 22. De kandidaat kan de benodigde informatie verzamelen voor het voeren van de onderhandelingen. Pc/i 3 Pc 3 Pc/i 3 Rc 2 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 23. De kandidaat kan een overzicht opstellen met eisen en wensen op het gebied van transport. Rc De kandidaat kan kwaliteitsprocedures voor extern transport toepassen. Pc De kandidaat kan transportprestaties analyseren. Rc De kandidaat kan gerealiseerde combinaties van transportmodaliteiten evalueren. 27. De kandidaat kan a.d.h.v. instructies vervoerscontracten afsluiten met transportondernemingen. Rc 2 Pc/i De kandidaat kan a.d.h.v. instructies vervoerscontracten opstellen. Rc De kandidaat kan vervoersdiensten inkopen. Pc/i De kandidaat kan aan de hand van instructies zorgactiepunten (kwaliteits-, milieu- en Arbozorg) voor extern transport toepassen. Rc De kandidaat kan knelpunten in de zorgsystemen analyseren. Rc De kandidaat kan oplossingen aandragen om knelpunten in de zorgsystemen op te heffen. 33. De kandidaat kan informatie verzamelen voor investeringen in externe transportmiddelen. 34. De kandidaat kan informatie aanleveren/verzamelen voor de logistieke samenwerking met (transport)ondernemingen. Pc/i 3 Rc 2 Pc/i De kandidaat kan Inco-terms (leveringsvoorwaarden) toepassen. Rc De kandidaat kan informatie aandragen ten behoeve van aanschaf en inrichting van geautomatiseerde systemen voor extern transport. 37. De kandidaat kan transportschades aan de hand van instructies afhandelen. 38. De kandidaat kan aan de hand van instructies bepalen of de schade bij een verzekeringsmaatschappij kan worden geclaimd. 39. De kandidaat kan aan de hand van instructies (een) goederentransportverzekering(en) afsluiten. Pc 3 Rc/i 2 Rc 2 Rc De kandidaat kan financiële risico's bij goederentransport omschrijven. F De kandidaat kan de wijze waarop de dekking bij de verschillende soorten goederentransportverzekeringen geregeld is omschrijven. F

6 3

7 EINDTERM: 1. De kandidaat kan een externe transportplanning opstellen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 1.1 Opstellen een externe transportplanning - maken van een afleverplanning - berekenen van de doorlooptijd van transportorders - maken van een transportplanning - aanpassen van de planning bij veranderingen - inpassen van retourzendingen in een transportplanning - blijkgevend van inzicht in:. de procesgang van grondstof of halffabrikaat tot het moment van aflevering. relevante informatie van de transportplanning voor andere afdelingen. de factoren die de transportplanning kunnen beïnvloeden. de te vervoeren goederen. de transportcapaciteit. de afdelingen, die betrokken zijn bij retourzendingen. de rendabele retourvrachten 4

8 EINDTERM: 2. De kandidaat kan een (externe) transportmethode selecteren. Taxonomiecode: Pc Waarde: 2 punten 2.1 Selecteren een (externe) transportmethode - inventariseren van voor het bedrijf passende transportdiensten en -methoden - bepalen welke transportdiensten voor het bedrijf in een gegeven situatie in aanmerking komen - schetsen van de financiële consequenties van een bepaalde transportmethode - selecteren van (externe) transportdiensten - blijkgevend van inzicht in:. de verschillende transportmodaliteiten: lucht, zee, weg, trein, binnenvaart, expresse/koerier, post. de wettelijke voorschriften, die voor een specifieke transportwijze gelden. producten en de wijze, waarop zij elkaar bij combinatie van lading kunnen beïnvloeden 5

9 EINDTERM: 3. De kandidaat kan (externe) transportmiddelen selecteren. Taxonomiecode: Pc Waarde: 2 punten 3.1 Selecteren (externe) transportmiddelen - vaststellen van de te vervoeren goederen - vaststellen van de specifieke behoeften van de klant - berekenen van de kosten van een aanpassing van de transportmiddelen aan de behoefte van de klant - vaststellen van mogelijk in te zetten transportmiddelen - selecteren van (een) transportmiddel(en) 6

10 EINDTERM: 4. De kandidaat kan een routeplanning voor vervoer opstellen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 4.1 Opstellen een routeplanning voor vervoer - selecteren van relevante informatie m.b.t. routeplanning m.b.v.:. atlassen. wegenkaarten. audiovisuele hulpmiddelen. computerprogrammatuur - maken van vaste en variabele routeplanningen m.b.v. het in het bedrijf gehanteerde systeem - blijkgevend van inzicht in:. criteria voor het effectief opzetten van een routeplanning. verschillende mogelijkheden om goederen te transporteren. randvoorwaarden die van invloed zijn op de routeplanning, zoals: files, wegwerkzaamheden, maximum-doorrijhoogte, gevaarlijke-stoffenroutes, tunnelclassificaties, venstertijden en stadsdistributie 7

11 EINDTERM: 5. De kandidaat kan een ritplanning voor vervoer opstellen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 5.1 Opstellen een ritplanning voor vervoer - selecteren van relevante informatie m.b.t. ritplanning m.b.v.:. atlassen. wegenkaarten. audiovisuele hulpmiddelen. computerprogrammatuur - maken van een ritplanning m.b.v. het in het bedrijf gehanteerde systeem - blijkgevend van inzicht in:. de criteria voor het effectief opzetten van een ritplanning. randvoorwaarden die van invloed zijn op de ritplanning, zoals: files, wegwerkzaamheden, maximum-doorrijhoogte, gevaarlijke-stoffenroutes, tunnelclassificaties, venstertijden en stadsdistri-butie 8

12 EINDTERM: 6. De kandidaat kan gebruik maken van geautomatiseerde toepassingen ten behoeve van extern transport. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 6.1 Gebruik maken van geautomatiseerde toepassingen ten behoeve van extern transport - voeren van dossieradministratie met betrekking tot externe transporten in een daartoe opgezet automatiseringssysteem - genereren van transportopdrachten met behulp van een daartoe opgezet automatiseringssysteem 9

13 EINDTERM: 7. De kandidaat kan laad- en ladingsplannen voor vervoer opstellen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 7.1 Opstellen laad- en ladingsplannen voor vervoer - bepalen van de te vervoeren producten en de wijze waarop zij elkaar bij het combineren van lading kunnen beïnvloeden - bepalen van de beladingsgraad van een vervoersmiddel - controleren van laad- en ladingsplannen - blijkgevend van inzicht in:. de verschillende soorten transportmiddelen en de mogelijkheden en beperkingen t.a.v. het beladen. de verschillende technieken van beladen 10

14 EINDTERM: 8. De kandidaat kan verschillende transportmiddelen op een juiste wijze laten beladen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 8.1 Laten beladen transportmiddelen - op basis van informatie m.b.t.:. laad- en vertrektijdstippen. voorschriften en/of instructies ten aanzien van het beladingsproces - controleren van het stuwen - controleren of de lading volgens juiste methoden wordt vastgezet - controleren of de juiste hulpmiddelen worden ingezet bij het beladen - met inachtneming van specifieke veiligheidseisen 11

15 EINDTERM: 9. De kandidaat kan een bezettings-/personeelsplanning maken. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 9.1 Maken een bezettings- /personeelsplanning - vaststellen van de personeelsbehoefte op basis van de transportbehoefte - invullen van personeelsplanningsschema's voor een flexibele planning van het transport - informeren van betrokken personen en afdelingen over de gemaakte personeelsplanning - overleggen over problemen m.b.t. personeelscapaciteit - blijkgevend van inzicht in:. de belangrijkste wettelijke beperkingen bij het inzetten van transportpersoneel. de belangrijkste aspecten uit het Rijtijdenbesluit en de CAO beroepsgoederenvervoer 12

16 EINDTERM: 10. De kandidaat kan een onderhoudsplan voor transportmaterieel opstellen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 10.1 Opstellen een onderhoudsplan voor transportmaterieel - plannen van periodiek onderhoud, rekening houdend met:. de onderhoudsvoorschriften voor het transportmaterieel. de transportplanning - berekenen van de kosten van periodiek onderhoud - blijkgevend van inzicht in:. de belangrijkste factoren van planning van onderhoud. het onderscheid tussen preventief en curatief onderhoud 13

17 EINDTERM: 11. De kandidaat kan multimodaal containertransport coördineren. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 11.1 Coördineren multimodaal containertransport - berekenen van de kosten bij multimodaal containertransport - vaststellen van de mate van tijdsbesparing - vaststellen van de mate van serviceverbetering - inventariseren van de voor het bedrijf geschikte modaliteiten bij multimodaal containertransport - bepalen welke modaliteiten het meest in aanmerking komen - maken van een planning t.b.v. multimodaal containertransport 14

18 EINDTERM: 12. De kandidaat kan verzendinstructies opstellen t.b.v. multimodaal containertransport. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 12.1 Opstellen verzendinstructies t.b.v. multimodaal containertransport - maken van een verzendadvies - aanmaken van pakbonnen - aanmaken van transportdocumenten benodigd bij multimodaal containertransport - aanmaken van douanedocumenten 15

19 EINDTERM: 13. De kandidaat kan de informatie-uitwisseling coördineren m.b.t. documenten en goederen voor transportondernemingen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 13.1 Coördineren informatie-uitwisseling m.b.t. documenten en goederen voor transportondernemingen - bepalen van de benodigde documenten voor een bepaald transport - vaststellen op welke tijdstippen en waar de documenten aanwezig dienen te zijn om het transport van de betreffende zending optimaal te laten verlopen - voeren van intern en/of extern overleg voor het (laten) maken van documenten en/of het verstrekken van informatie 16

20 EINDTERM: 14. De kandidaat kan informatie verstrekken over verzending en aflevering. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 2 punten 14.1 Verstrekken informatie over verzending en aflevering - op een systematische wijze - opstellen van verzendinstructies - opstellen van leveringsinstructies - opstellen van een afleverbevestiging 17

21 EINDTERM: 15. De kandidaat kan het verloop van het transport controleren. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 15.1 Controleren het verloop van het transport - vaststellen van oorzaken/problemen die de voortgang van extern transport schaden - uitoefenen van controle op: (af)levertijden, doorlooptijden, leverbetrouwbaarheid, leverfrequentie - treffen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het extern transport 18

22 EINDTERM: 16. De kandidaat kan vervoerders voor transport inschakelen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 16.1 Inschakelen vervoerders voor transport - selecteren van een geschikte externe vervoerder - maken van prijsafspraken met de externe vervoerder - verstrekken van transportopdrachten aan een vervoerder - zorgdragen voor de continue informatieuitwisseling met de vervoerder 19

23 EINDTERM: 17. De kandidaat kan aan de hand van instructies ontwikkelingen in de transportdienstenmarkt analyseren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 17.1 Analyseren ontwikkelingen in de transportdienstenmarkt - aan de hand van instructies - verzamelen van gegevens m.b.t. de transportdienstenmarkt - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen - blijkgevend van inzicht in:. de vragen en behoeften van het bedrijf t.a.v. transport. het beleid van de overkoepelende organisaties en hun functie in de transportwereld: EVO, TLN, FENEX, FIATA, IATA 20

24 EINDTERM: 18. De kandidaat kan informatie over de transportdienstenmarkt analyseren. Taxonomiecode: Pc Waarde: 2 punten 18.1 Analyseren informatie over de transportdienstenmarkt - vaststellen welke soorten transportdiensten in aanmerking komen in relatie tot het te vervoeren product - verzamelen van gegevens over het aanbod in de transportdienstenmarkt - uitvoeren van een vergelijkend onderzoek naar de vrachtkosten - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen 21

25 EINDTERM: 19. De kandidaat kan op basis van een kosten-/batenanalyse adviseren over de keuze tussen eigen vervoer en uitbesteed vervoer. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 19.1 Adviseren over de keuze tussen eigen en uitbesteed vervoer - op basis van een kosten-/batenanalyse - verzamelen van gegevens m.b.t. het aanbod in de transportdienstenmarkt - criteria opstellen om te bepalen of vervoer wordt uitbesteed - uitvoeren van een vergelijkend onderzoek naar de vrachtkosten - rapporteren aan belanghebbenden - blijkgevend van inzicht in:. de verschillende type ondernemingen, waaraan transport kan worden uitbesteed, zoals: transporteur, expediteur, distri-buteur, koerier. de voor- en nadelen van eigen vervoer. de voor- en nadelen van uitbesteed vervoer 22

26 EINDTERM: 20. De kandidaat kan adviseren aan welke vervoerders transporten worden uitbesteed. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 20.1 Adviseren aan welke vervoerders transporten worden uitbesteed - rekening houdend met criteria die gehanteerd worden bij het uitbesteden van vervoer - vaststellen van de transportbehoefte - verzamelen van gegevens m.b.t. het aanbod in de transportdienstenmarkt - vergelijken van de kosten van uitbesteed transport van verschillende vervoerders, in relatie tot de gewenste en geleverde prestatie - selecteren welke vervoerders in aanmerking komen voor het uitbesteden van transport op basis van gestelde criteria - verwerken van gegevens in een beargumenteerd advies 23

27 EINDTERM: 21. De kandidaat kan a.d.h.v. instructies onderhandelen met transportondernemingen over vervoerstarieven en -condities. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 21.1 Onderhandelen met transportondernemingen over vervoerstarieven en -condities - formuleren van een voorstel voor de te hanteren tarieven en de condities waaronder het transport bij transportondernemingen uitbesteed kan worden - overleggen met verantwoordelijke personen - vaststellen welke afspraken tijdens onderhandelingen gemaakt en/of gehandhaafd dienen te worden - vaststellen welke (algemene) voorwaarden (condities) tijdens onderhandelingen gemaakt en/of gehandhaafd dienen te worden - blijkgevend van inzicht in:. gesprekstechnieken/vaardigheden om te onderhandelen. transporttarieven. transportcondities 24

28 EINDTERM: 22. De kandidaat kan de benodigde informatie verzamelen voor het voeren van de onderhandelingen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 22.1 Verzamelen informatie voor het voeren van de onderhandelingen - verzamelen van relevante gegevens m.b.t.:. de te transporteren goederen. de transportbehoeften (van de klant) in de tijd. de benodigde transportmiddelen/-methode(n). transportprestaties. de transportondernemingen. de tarieven. voor- en nacalculatie van reeds ingezet transport. de wensen van de klanten - ordenen van de gegevens - rapporteren van de bevindingen (schriftelijk en/of mondeling) 25

29 EINDTERM: 23. De kandidaat kan een overzicht opstellen met eisen en wensen op het gebied van transport. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 23.1 Opstellen een overzicht met eisen en wensen op het gebied van transport - op een systematische wijze - inclusief eisen en wensen ten aanzien van:. de te transporteren goederen. de specifieke transportbehoeften (van de klant) in de tijd. de benodigde transportmiddelen/- modali-teit(en). transportprestaties. de transportondernemingen. de tarieven. de eventuele specifieke bepalingen in de overeenkomst. kwaliteit. verpakking. het aanleveren van vervoersdocumenten - rapporteren van vastgestelde eisen en wensen aan de verantwoordelijke personen 26

30 EINDTERM: 24. De kandidaat kan kwaliteitsprocedures voor extern transport toepassen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 24.1 Toepassen kwaliteitsprocedures voor extern transport - bewaken van de voortgang van het externe transport door vergelijking van transportprestaties zoals (af)levertijd, leverbetrouwbaarheid, volledigheid met de vastgestelde normen (kwaliteit) - vaststellen van eventuele afwijkingen en/of tekortkomingen - rapporteren van geconstateerde afwijkingen en/of tekortkomingen - formuleren van een voorstel ter verbetering van de kwaliteit van het extern transport 27

31 EINDTERM: 25. De kandidaat kan transportprestaties analyseren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 25.1 Analyseren transportprestaties - verzamelen van transportgegevens m.b.t.:. de hoeveelheid goederen. de volledigheid van de levering. de gebruikte transportmiddelen/-modaliteit(en). de doorlooptijden. de levertijden. de leverbetrouwbaarheid. de frequentie van de aflevering. de tarieven - vergelijken van transportprestaties met eerder vastgestelde normen - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen 28

32 EINDTERM: 26. De kandidaat kan gerealiseerde combinaties van transportmodaliteiten evalueren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 26.1 Evalueren gerealiseerde combinaties van transportmodaliteiten - verzamelen van gegevens over de gerealiseerde combinaties van transportmodaliteiten en (eventuele) vracht - vergelijken van geleverde prestaties met de (vastgestelde) transportprestatienormen - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen - voorstellen doen ter verbetering van combinaties van transportmodaliteiten en (eventuele) vracht 29

33 EINDTERM: 27. De kandidaat kan a.d.h.v. instructies vervoerscontracten afsluiten met transportondernemingen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 27.1 Afsluiten vervoerscontracten met transportondernemingen - a.d.h.v. instructies - controleren of de afspraken en condities voor alle partijen duidelijk zijn - aan de orde stellen van alle onderdelen van het vervoerscontract 30

34 EINDTERM: 28. De kandidaat kan a.d.h.v. instructies vervoerscontracten opstellen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 28.1 Opstellen vervoerscontracten - systematisch ordenen van gemaakte afspraken bij de onderhandeling(en) met transportondernemingen - (laten) vastleggen van gemaakte afspraken in een (concept)overeenkomst - vaststellen van overeenkomst op basis van overleg met de verantwoordelijke personen - blijkgevend van inzicht in:. de aspecten die minimaal in een vervoerscontract opgenomen dienen te worden. de (algemene) voorwaarden waar een vervoerscontract naar verwijst 31

35 EINDTERM: 29. De kandidaat kan vervoersdiensten inkopen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 29.1 Inkopen vervoersdiensten - vaststellen van de transportbehoefte - aanvragen van offertes bij geselecteerde vervoerders - analyseren van gegevens over de geselecteerde transportondernemingen, zoals de tarieven en transportprestaties - vergelijken van het aanbod met de vastgelegde criteria om vervoer uit te besteden - rapporteren van vergelijkingsresultaten aan de verantwoordelijke personen - maken van afspraken m.b.t. de tarieven en condities met de externe vervoerder - verstrekken van transportopdrachten aan een vervoerder 32

36 EINDTERM: 30. De kandidaat kan aan de hand van instructies zorgactiepunten (kwaliteits-, milieu- en Arbozorg) voor extern transport toepassen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 30.1 Toepassen zorgactiepunten (kwaliteits-, milieu-, en Arbozorg) voor extern transport - aan de hand van instructies - controleren of de gerealiseerde transportprestaties voldoen aan de vastgestelde transportkwaliteitsnormen en binnen welke condities - controleren in welke mate de richtlijnen m.b.t. veiligheid en gezondheid van de werknemers in het extern transport nageleefd worden - controleren of de reglementen voor het transport van goederen, die gevaar voor het milieu op leveren, nageleefd worden - controleren of de verpakking voldoet aan bedrijfsspecifieke eisen en richtlijnen conform het verpakkingsconvenant - formuleren van een voorstel voor het optimaliseren van de zorgsystemen - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen - blijkgevend van inzicht in:. de verschillende kwaliteitsborgingsnormeringen 33

37 EINDTERM: 30. (vervolg) De kandidaat kan aan de hand van instructies zorgactiepunten (kwaliteits-, milieu- en Arbozorg) voor extern transport toepassen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten. externe, al dan niet certificerende, instanties die een rol spelen in kwaliteits-, milieu- en Arbozorg. belangrijke zorgactiepunten voor extern transport 34

38 EINDTERM: 31. De kandidaat kan knelpunten in de zorgsystemen analyseren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 31.1 Analyseren knelpunten in de zorgsystemen - verzamelen van gegevens met betrekking tot:. transportprestaties. veiligheid en gezondheid van de werknemers in het extern transport. transport van gevaarlijke goederen. verpakking - vergelijken van gegevens met normen en richtlijnen 35

39 EINDTERM: 32. De kandidaat kan oplossingen aandragen om knelpunten in de zorgsystemen op te heffen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 32.1 Aandragen oplossingen om knelpunten in de zorgsystemen op te heffen - in overleg met betrokken partijen - informeren van alle betrokkenen omtrent de oplossingen m.b.t. zorgsystemen - bieden van ondersteuning bij het implementeren/invoeren 36

40 EINDTERM: 33. De kandidaat kan informatie verzamelen voor investeringen in externe transportmiddelen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 33.1 Verzamelen informatie voor investeringen in externe transportmiddelen - verzamelen van gegevens m.b.t.:. transportbehoefte in de tijd. de benodigde externe transportmiddelen. de kosten van de externe transportmiddelen. onderhoud van de externe transportmiddelen. budget - opvragen van specifieke informatie omtrent externe transportmiddelen bij diverse leveranciers - vergelijken van offertes van verschillende leveranciers en beoordelen op onderlinge prijs-/prestatieverhouding 37

41 EINDTERM: 34. De kandidaat kan informatie aanleveren/verzamelen voor de logistieke samenwerking met (transport)ondernemingen. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 3 punten 34.1 Aanleveren/ verzamelen informatie voor de logistieke samenwerking met (transport)ondernemingen - informatie in een transporttraject m.b.t.:. transportondernemingen. de soort goederen die transportondernemingen transporteren. de transportmiddelen waarover transport-ondernemingen beschikken. de klanten van de logistieke dienstverleners. de logistieke concepten van de transportondernemingen. de beladingsgraad van elke transportonderneming. de tarieven van de verschillende transportondernemingen. de mogelijkheden om vrachten te combineren 38

42 EINDTERM: 35. De kandidaat kan Inco-terms (leveringsvoorwaarden) toepassen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 35.1 Toepassen Inco-terms (leveringsvoorwaarden) - met het oog op:. het kiezen van de juiste voorwaarden. de afwikkeling van schades - verzamelen van gegevens m.b.t.:. de goederen en hun productkenmerken. de transacties (nationaal/internationaal). klantenwensen of klanteneisen. de kosten. risico's voor koper en verkoper. het transporttraject. de transportmiddelen/-methode(n). de verpakking. de documenten. de aansprakelijkheden van de betrokken partijen - blijkgevend van inzicht in:. de procedures in het bedrijf aangaande leveringsvoorwaarden. de verschillende categorieën, waarin Inco-terms zijn verdeeld. de meest belangrijke voorwaarden bij Inco-terms (1990 of een actuele versie) 39

43 EINDTERM: 36. De kandidaat kan informatie aandragen ten behoeve van aanschaf en inrichting van geautomatiseerde systemen voor extern transport. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 36.1 Aandragen informatie t.b.v. de aanschaf en inrichting van geautomatiseerde systemen voor extern transport - vaststellen van de informatiebehoefte m.b.t. extern transport en ondersteunende processen - vaststellen van de informatiestro(o)m(en) van en naar alle relevante afdelingen van een transportonderneming - vaststellen van de informatieverwerking die plaatsvindt of plaats dient te vinden m.b.v. een geautomatiseerd systeem - systematisch ordenen van alle relevante gegevens 40

44 EINDTERM: 37. De kandidaat kan transportschades aan de hand van instructies afhandelen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 2 punten 37.1 Afhandelen transportschades - aan de hand van instructies - aantekenen van ontbrekende of beschadigde colli op de vrachtbrief - inschakelen van een verzekeraar/assurantietussenpersoon om een eventueel onderzoek in te stellen - invullen van een schadeformulier en indienen van een schadeclaim - verzamelen van informatie en documenten voor het opstellen van een schadedossier - informeren van belanghebbende(n) - blijkgevend van inzicht in:. de bepalingen in de transport- of declaratiepolis. tijdslimieten voor het indienen van schadeclaims. de wettelijke aspecten van schadeclaims. de factoren, die een rol spelen bij het vaststellen van de schuldvraag. de leveringsvoorwaarden 41

45 EINDTERM: 38. De kandidaat kan aan de hand van instructies bepalen of de schade bij een verzekeringsmaatschappij kan worden geclaimd. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 38.1 Bepalen of de schade bij een verzekeringsmaatschappij kan worden geclaimed - aan de hand van instructies - vaststellen van de verschijningsvorm van het onzeker voorval, zoals:. schade door het transport (ongeluk, schipbreuk, storm). fraude. lekkage. menselijk falen. diefstal - verzamelen van informatie m.b.t.:. leveringsvoorwaarden. de transport- of declaratiepolis. aansprakelijkheid. de wettelijke aspecten van schadeclaims. de factoren, die een rol spelen bij het vaststellen van de schuldvraag - analyseren van alle relevante gegevens m.b.t. een onzeker voorval - rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke personen 42

46 EINDTERM: 39. De kandidaat kan aan de hand van instructies (een) goederentransportverzekering(en) afsluiten. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 39.1 Afsluiten (een) goederentransportverzekering(en) - aan de hand van instructies - verzamelen van alle relevante informatie en documenten nodig voor het afsluiten van een goederentransportverzekering - aanvragen van offertes bij verschillende verzekeringsmaatschappijen - vergelijken van verschillende offertes - invullen van een aanvraag voor een goederentransportverzekering 43

47 EINDTERM: 40. De kandidaat kan financiële risico's bij goederentransport omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 1 punt 40.1 Omschrijven financiële risico s bij goederentransport - in relatie tot:. de goederen en hun productkenmerken. de transacties (nationaal/internationaal). klantenwensen of klanteneisen. de directe en indirecte kosten in geval van transportschades. de risico's voor koper en verkoper. het transporttraject. de transportmiddelen/-methode(n). de verpakking. de standaard maximum aansprakelijkheidsgrenzen bij de verschillende voorwaarden (AVC, CMR, FENEX). de mogelijkheden en beperkingen van goederentransportverzekeringen. leveringsconditie en overige afspraken. partijen/instanties die een rol kunnen spelen in geval van transportschades 44

48 EINDTERM: 41. De kandidaat kan de wijze waarop de dekking bij de verschillende soorten goederentransportverzekeringen geregeld is omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 1 punt 41.1 Omschrijven wijze waarop de dekking bij de verschillende soorten goederentransportverzekeringen is geregeld - in relatie tot:. de goederen en hun productkenmerken. de transacties (nationaal/internationaal). klantenwensen of klanteneisen. de kosten. de risico's voor koper en verkoper. het transporttraject. de transportmiddelen/-methode(n). de verpakking. de documenten. de standaard maximum aansprakelijkheidsgrenzen bij de verschillende voorwaarden (AVC, CMR, FENEX). de mogelijkheden en beperkingen van goederentransportverzekeringen 45

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Transportadministratie 4 TRANSPORTADMINISTRATIE 4 (CLO09.4/CREBO:50135)

Transportadministratie 4 TRANSPORTADMINISTRATIE 4 (CLO09.4/CREBO:50135) TRANSPORTADMINISTRATIE 4 (CLO09.4/CREBO:50135) sd.clo09.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagement 4 (CLO11.4/CREBO:50146)

Praktijkinstructie Transportmanagement 4 (CLO11.4/CREBO:50146) instructie Transportmanagement 4 (CLO11.4/CREBO:50146) pi.clo11.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 4 INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152)

Inkoopbeleid en -planning 4 INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152) INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152) sd.clo03.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) instructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) pi.clo09.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136)

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) sd.clo05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101)

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) sd.cju07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106)

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) sd.cju04.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) sd.cbv12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) sd.cse06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199)

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) sd.clo13.3.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154)

Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154) GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154) sd.clo01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187)

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) sd.cbe38.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Communicatie 1 COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226)

Communicatie 1 COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226) COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226) sd.cbe05.1v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) sd.cse06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) sd.cba07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214)

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) sd.cse05.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030)

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 sd.cbe25.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225)

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) sd.cbe06.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112)

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 sd.cbe25.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) sd.cca03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Ambtelijk handelen en communicatie 4 AMBTELIJK HANDELEN EN COMMUNICATIE 4 (CJU13.4/CREBO:50119)

Ambtelijk handelen en communicatie 4 AMBTELIJK HANDELEN EN COMMUNICATIE 4 (CJU13.4/CREBO:50119) AMBTELIJK HANDELEN EN COMMUNICATIE 4 (CJU13.4/CREBO:50119) sd.cju13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698)

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) sd.cbe20.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Praktijkinstructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200) instructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200) pi.clo08.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182)

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) sd.cbe35.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) sd.cse12.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Fysieke vaardigheden 1 FYSIEKE VAARDIGHEDEN 1 (CVV04.1/CREBO:55029)

Fysieke vaardigheden 1 FYSIEKE VAARDIGHEDEN 1 (CVV04.1/CREBO:55029) FYSIEKE VAARDIGHEDEN 1 (CVV04.1/CREBO:55029) sd.cvv04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031)

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) sd.cbe28.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Secretariaatspraktijk 3 SECRETARIAATSPRAKTIJK 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Secretariaatspraktijk 3 SECRETARIAATSPRAKTIJK 3 (CSE01.3/CREBO:50187) SECRETARIAATSPRAKTIJK 3 (CSE01.3/CREBO:50187) sd.cse01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Telebusiness 2 TELEBUSINESS 2 (CCA10.2/CREBO:53096)

Telebusiness 2 TELEBUSINESS 2 (CCA10.2/CREBO:53096) TELEBUSINESS 2 (CCA10.2/CREBO:53096) sd.cca10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Customer service 4 CUSTOMER SERVICE 4 (CCA05.4/CREBO:50158)

Customer service 4 CUSTOMER SERVICE 4 (CCA05.4/CREBO:50158) CUSTOMER SERVICE 4 (CCA05.4/CREBO:50158) sd.cca05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179)

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) sd.cse08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195)

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) sd.cal01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Forensisch onderzoek 4 FORENSISCH ONDERZOEK 4 (CBE29.4/CREBO:55032)

Forensisch onderzoek 4 FORENSISCH ONDERZOEK 4 (CBE29.4/CREBO:55032) FORENSISCH ONDERZOEK 4 (CBE29.4/CREBO:55032) sd.cbe29.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Oriëntatie toezichthouder 1 ORIËNTATIE TOEZICHTHOUDER 1 (CBE23.1/CREBO:53158)

Oriëntatie toezichthouder 1 ORIËNTATIE TOEZICHTHOUDER 1 (CBE23.1/CREBO:53158) ORIËNTATIE TOEZICHTHOUDER 1 (CBE23.1/CREBO:53158) sd.cbe23.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) sd.cal03.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Openbaar bestuur 4 OPENBAAR BESTUUR 4 (CJU14.4/CREBO:53142)

Openbaar bestuur 4 OPENBAAR BESTUUR 4 (CJU14.4/CREBO:53142) OPENBAAR BESTUUR 4 (CJU14.4/CREBO:53142) sd.cju14.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172)

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) sd.cba06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Toetsmatrijs Planner wegtransport - Wet- en regelgeving

Toetsmatrijs Planner wegtransport - Wet- en regelgeving In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Planner wegtransport - Transportplanning A + B (B: alleen 1.8.4 en 1.8.5)

Toetsmatrijs Planner wegtransport - Transportplanning A + B (B: alleen 1.8.4 en 1.8.5) Toetsmatrijs Planner wegtransport - Transportplanning A + (: alleen 1.8.4 en 1.8.5) In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie