Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goederenstroombesturing 3 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154)"

Transcriptie

1 GOEDERENSTROOMBESTURING 3 (CLO01.3/CREBO:50154)

2 sd.clo01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de samenhang tussen de verschillende deelsystemen van de logistiek toelichten. 2. De kandidaat kan de logistieke doelstellingen van verschillende soorten bedrijven in de bedrijfskolom omschrijven. 3. De kandidaat kan verschillende logistieke besturingsconcepten omschrijven. 4. De kandidaat kan verschillende strategische inkoopbeslissingen omschrijven. B 5 F 5 F 5 F 5 5. De kandidaat kan vendor rating omschrijven. F 5 6. De kandidaat kan verschillende bestelsystemen/voorraadaanvulsystemen omschrijven. 7. De kandidaat kan vraagvoorspellingstechnieken t.b.v. vaststelling van de inkoopbehoefte omschrijven. 8. De kandidaat kan het concept van klanten-order-ontkoppelpunt omschrijven. 9. De kandidaat kan de functies van verschillende voorraadsoorten omschrijven. F 5 F 5 F 5 F De kandidaat kan de componenten van voorraadkosten omschrijven. F De kandidaat kan de criteria voor de indeling van magazijnsoorten omschrijven. F De kandidaat kan verschillende opslagmiddelen omschrijven. F De kandidaat kan verschillende magazijnhulpmiddelen omschrijven. F De kandidaat kan verschillende orderverzamelmethoden omschrijven. F De kandidaat kan verschillende productiebesturingssystemen omschrijven. 16. De kandidaat kan prestatie-indicatoren noemen, die gehanteerd worden binnen de deelsystemen van de logistiek. 17. De kandidaat kan de keuzecriteria voor de verschillende transportwijzen omschrijven. 18. De kandidaat kan de criteria voor de keuze van de vestigingsplaats van een distributiecentrum omschrijven. F 5 F 3 F 5 F De kandidaat kan het begrip public warehousing omschrijven. F De kandidaat kan de verschillende Inco terms noemen. F 3 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 21. De kandidaat kan verschillende transport- en douanedocumenten noemen. F De kandidaat kan de partijen in de transportwereld noemen. F De kandidaat kan de opbouw van nationale (NEN) en internationale (ISO) kwaliteitsnormen omschrijven. F De kandidaat kan de opbouw van een milieuzorgsysteem omschrijven F

6 3

7 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de samenhang tussen de verschillende deelsystemen van de logistiek toelichten. Taxonomiecode: B Waarde: 5 punten 1.1 Toelichten samenhang tussen logistieke deelsystemen - trajecten Material Management en Fysieke Distributie worden onderscheiden - deelsystemen Inkoop, Voorraadbeheer, Productie, Materials Handling, Magazijnbeheer en transport worden beschreven 4

8 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de logistieke doelstellingen van verschillende soorten bedrijven in de bedrijfskolom omschrijven. Waarde: 5 punten 2.1 Omschrijven logistieke doelstellingen van de verschillende soorten bedrijven in de bedrijfslolom - met aantoonbare kennis van: onderdelen van de bedrijfskolom verbanden in de bedrijfskolom kenmerken van productiebedrijven, handelsbedrijven, dienstverlenende en non-profit bedrijven ondernemingsdoelstellingen en logistieke doelstellingen. de samenhang van de logistieke doelstellingen van een bedrijf wat betreft voorraden, productie, servicegraad, integrale kosten en distributie 5

9 EINDTERM: 3. De kandidaat kan verschillende logistieke besturingsconcepten omschrijven. Waarde: 5 punten 3.1 Omschrijven logistieke besturingsconcepten - kenmerken van: MRP I en MRP II DRP II JIT OPT TQC Kanban 6

10 EINDTERM: 4. De kandidaat kan verschillende strategische inkoopbeslissingen omschrijven. Waarde: 5 punten 4.1 Omschrijven strategische inkoopbeslissingen - kenmerken van: make or buy co-makership verschillende soorten sourcing 7

11 EINDTERM: 5. De kandidaat kan vendor rating omschrijven. Waarde: 5 punten 5.1 Omschrijven vendor rating - het doel wordt omschreven - beoordelingscriteria worden genoemd 8

12 EINDTERM: 6. De kandidaat kan verschillende bestelsystemen/voorraadaanvulsystemen omschrijven. Waarde: 5 punten 6.1 Omschrijven bestelsystemen/voorraadaanvulsystemen - kenmerken en toepassingen van BQ-, sq-, BS- en ss- systemen 9

13 EINDTERM: 7. De kandidaat kan vraagvoorspellingstechnieken t.b.v. vaststelling van de inkoopbehoefte omschrijven. Waarde: 5 punten 7.1 Omschrijven vraagvoorspellingstechnieken t.b.v. vaststelling van de inkoopbehoefte - verschil tussen formele, informele, kwantitatieve en kwalitatieve voorspellingstechnieken wordt aangegeven - werking formeel kwantitatieve voorspellingstechnieken zoals: voortschrijdend gemiddelde, trendberekening en exponentiële vereffening wordt aangegeven - met aantoonbare kennis van: invloed HPP op de functie van de inkoop relatie HPP en vraagvoorspellingstechnieken 10

14 EINDTERM: 8. De kandidaat kan het concept van klanten-order-ontkoppelpunt omschrijven. Waarde: 5 punten 8.1 Omschrijven het concept klanten-order-ontkoppelpunt - omschrijving van de vijf mogelijke klantenorder-ontkoppelpunten 11

15 Deelkwalificatie EINDTERM: 9. De kandidaat kan de functies van verschillende voorraadsoorten omschrijven. Waarde: 5 punten 9.1 Omschrijven functies van verschillende voorraadsoorten - omschrijving van het gebruik, de plaats in de organisatie en de toepassingsmogelijkheden van de volgende voorraden: all-time voorraad anticipatie voorraad/seizoensvoorraad buffervoorraad/veiligheidsvoorraad consignatievoorraad cyclusvoorraad/seriegrootte voorraad geblokkeerde voorraad incourante voorraad ontkoppelingsvoorraad strategische voorraad werkvoorraad/bulkvoorraad technische voorraad economische voorraad 12

16 EINDTERM: 10. De kandidaat kan de componenten van voorraadkosten omschrijven. Waarde: 4 punten 10.1 Omschrijven componenten van de voorraadkosten - omschrijving van: rentekosten ruimtekosten risicokosten 13

17 EINDTERM: 11. De kandidaat kan de criteria voor de indeling van magazijnsoorten omschrijven. Waarde: 5 punten 11.1 Omschrijven - de volgende magazijnsoorten: grondstoffenmagazijn halffabrikatenmagazijn magazijn gereed product gereedschappenmagazijn doorvoermagazijn open-/gesloten magazijn - de volgende magazijnindelingscriteria: omzetsnelheid of vraagfrequentie assortimentsgroep of artikelgroep fysieke eigenschappen van het product vrije plaatsing/locatie of vaste plaatsing/locatie bulk- of werkvoorraad - de belangrijkste kenmerken 14

18 EINDTERM: 12. De kandidaat kan verschillende opslagmiddelen omschrijven. Waarde: 3 punten 12.2 Omschrijven opslagmiddelen: - legbordstelling - paternoster - carrousselstelling - palletstelling - inrijstelling - glij- of rolstelling - eigenschappen worden omschreven - voor- en nadelen worden genoemd 15

19 EINDTERM: 13. De kandidaat kan verschillende magazijnhulpmiddelen omschrijven. Waarde: 3 punten 13.1 Omschrijven magazijnhulpmiddelen: - mobiele opslag- en transportmiddelen - geleide opslag- en transportmiddelen - transporthulpmiddelen - eigenschappen worden beschreven - met aantoonbare kennis van. de relatie tussen magazijnhulpmiddelen en verschillende soorten goederen 16

20 EINDTERM: 14. De kandidaat kan verschillende orderverzamelmethoden omschrijven. Waarde: 4 punten 14.1 Omschrijven orderverzamelmethodes: - één persoon verzamelt één order - meerdere personen verzamelen één order - één persoon verzamelt meerdere orders tegelijk - juiste omschrijving van werkwijze - voor- en nadelen worden genoemd 17

21 EINDTERM: 15. De kandidaat kan verschillende productiebesturingssystemen omschrijven. Waarde: 5 punten 15.1 Omschrijven productiebesturingssystemen - de kenmerken van de pull (ordergestuurde) systemen en de push (voorraadgestuurde en programmagestuurde) systemen worden omschreven - omschrijving van het begrip productiebesturing - met aantoonbare kennis van: JIT, Kanban, MRP I totstandkoming HPP verschillende productievormen 18

22 EINDTERM: 16. De kandidaat kan prestatie-indicatoren noemen, die gehanteerd worden binnen de deelsystemen van de logistiek. Waarde: 3 punten 16.1 Omschrijven soorten prestatie-indicatoren - meting van effectiviteit - meting van efficiency - meting van een proces - logistieke prestatie-indicatoren: levertijd leverbetrouwbaarheid doorlooptijd voorraadhoogte 19

23 EINDTERM: 17. De kandidaat kan de keuzecriteria voor de verschillende transportwijzen omschrijven. Waarde: 5 punten 17.1 Omschrijven keuzecriteria voor verschillende transportwijzen: - over de weg - per spoor - over water - door de lucht - per pijpleiding - omschrijving van de keuzecriteria: bruikbaarheid snelheid bereikbaarheid kosten risico frequentie en regelmaat variabiliteit - legt relatie met de transportwijzen 20

24 EINDTERM: 18. De kandidaat kan de criteria voor de keuze van de vestigingsplaats van een distributiecentrum omschrijven. Waarde: 3 punten 18.1 Omschrijven criteria voor de keuze van de vestigingsplaats van een distributiecentrum - tenminste: afstand tot de leverancier afstand tot de bestemmingsadressen frequentie van aan- en aflevering van en naar het magazijn volumes van aan- en afvoer producteigenschappen, afstand tot water- en spoorweg - met aantoonbare kennis van: Gridmodel/zwaartepuntmodel 21

25 EINDTERM: 19. De kandidaat kan het begrip public warehousing omschrijven. Waarde: 2 punten 19.1 Omschrijven het begrip public warehousing - aangegeven wordt dat het gaat om uitbesteding van de fysieke distributie door een verlader aan een gespecialiseerde derde 22

26 EINDTERM: 20. De kandidaat kan de verschillende Inco terms noemen. Waarde: 3 punten 20.1 Noemen Inco terms: - E: EXW - F: FCA FAS FOB - C: CFR CIF CPT CIP - D: DAF DES DEQ DDU DDP - doel van de inco terms en de indeling in groepen (E, F, C en D) wordt genoemd 23

27 EINDTERM: 21. De kandidaat kan verschillende transport- en douanedocumenten noemen. Waarde: 3 punten 21.1 Noemen - transportdocumenten: AVC-vrachtbrief CMR-vrachtbrief FCR- en FCT-vrachtbrief connossement/bill of lading luchtvrachtbrief/awb - douanedocumenten: Enig document TIR-carnet ATA-carnet Certificaat EUR.1 Certificaat van oorsprong - toepassingsbereik wordt genoemd - toepassingsbereik wordt genoemd 24

28 EINDTERM: 22. De kandidaat kan de partijen in de transportwereld noemen. Waarde: 2 punten 22.1 Noemen - partijen in de transportwereld verlader vervoerder expediteur cargador stuwadoor - overkoepelende transportorganisaties EVO Transport en Logistiek Nederland FENEX Nederland Distributieland Schippersbeurs IATA - functie van de diverse partijen wordt genoemd - functie van de diverse organisaties wordt genoemd 25

29 EINDTERM: 23. De kandidaat kan de opbouw van nationale (NEN) en internationale (ISO) kwaliteitsnormen omschrijven. Waarde: 5 punten 23.1 Omschrijven opbouw van nationale (NEN) en internationale (ISO) kwaliteitsnormen - met aantoonbare kennis van: onderwerp en toepassingsgebied van de kwaliteitsnormen NEN-ISO 9000 NEN-ISO 9001 NEN-ISO 9002 NEN-ISO 9003 NEN-ISO 9004 NEN-ISO de wijze waarop de normen zijn opgebouwd kernbegrippen op het gebied van kwaliteit 26

30 EINDTERM: 24. De kandidaat kan de opbouw van een milieuzorgsysteem omschrijven. Waarde: 5 punten 24.1 Omschrijven elementen van een milieuzorgsysteem: - milieubeleidsverklaring - milieuprogramma - integratie van milieuzorg in bedrijfsvoering/milieucoördinaten - metingen en registraties - interne controles - interne voorlichting en opleiding - in- en externe rapportages/interimrapportages - doorlichting van het totale milieuzorgsysteem/milieu-audit - doel, inhoud en samenhang van alle elementen wordt aangegeven 27

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) instructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) pi.clo09.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879)

Telebusiness 3 TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) TELEBUSINESS 3 (CCA10.3/CREBO:52879) sd.cca10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 16 1.1 Demand en supply 16 1.2 Voorraadbeheer 19 1.3 Materialsmanagement 20

Inhoud. 1 Inleiding 16 1.1 Demand en supply 16 1.2 Voorraadbeheer 19 1.3 Materialsmanagement 20 Inhoud 1 Inleiding 16 1.1 Demand en supply 16 1.2 Voorraadbeheer 19 1.3 Materialsmanagement 20 2 De businessplanningscyclus 22 2.1 Strategische planning 24 2.1.1 Ondernemingsplan 25 2.1.2 Sales and Operations

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Logistiek management Docent Walter Braekman 6 maart 2015 Walter BRAEKMAN Bedrijfsbegeleider Kleine Roeselarestraat 26 8760 Meulebeke 0495/42.47.47 walter.braekman@bedrijfsbegeleidingbraekman.be http://www.bedrijfsbegeleidingbraekman.be

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4 instructie Zakelijke kredieten 4 (CBV16.4/CREBO:50161) pi.cbv16.4 v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) instructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) pi.ict05.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Ruimte voor e-commerce-logistiek

Ruimte voor e-commerce-logistiek Ruimte voor e-commerce-logistiek MRE scriptie Amsterdam School of Real Estate Master of Real Estate 2010-2012 Auteur: Dries Castelein 1 ste begeleider: Dr. A.S. Wilts 2 de beoordelaar: Dr. F. de Vor oktober

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie